Sunteți pe pagina 1din 14

3 Proprietăţile pulberilor metalice

• Pulberea reprezintă principala componentă din


materia primă folosită la elaborarea pieselor prin tehnologia
M.P. (alături de aditivi, lubrefianţi, etc.)
• Pulberea se poate defini ca o multitudine de
particule, granule având dimensiuni mici (sub 1 mm), de
regulă sub 400 μm (1 - 400 μm pentru metale).
• 1. componente pure (Fe, ni, Co, Cr, Ag, W, Cu, etc.);
• 2. aliaje (Fe-Cu, Fe-C-Mo, Fe-C-Mn, etc.);
• Pulberile metalice pot fi ale unor:
• 3. compuşi intermetalici (Ni3Ti, TiAl2, etc.);
• 4. compuşi chimici ai unor metale (Cu3Au, Fe3C, Fe4B2,
etc.);
• 5. amestecuri mecanice a mai multor componenţi (W-Cu, Ni-
Fe, Fe-Al-Cu, Fe-grafit, etc.).
Proprietatile pulberilor se pot clasifica in 3 grupe:
1. proprietati fizice ,

2. proprietati chimice,

3. proprietati tehnologice

• 1. Proprietatile fizice:

• a) Forma exterioara a granulelor de pulbere,

• b) Calitatea suprafetei particululei

• c) Suprafata specifica a granulei

• d) Repartitia granulometrica

• e) Marimea particulei granulei


a) Forme exterioare specifice de particule in
metalurgia pulberilor

aciculare,aschii baghete fulgi dendrite

sfere lentile,lamele neregulate poroase,spongoase

ascutite , colturoase
Imagini S.E.M. –forme de pulberi
b) Calitatea suprafetei particulelor de pulbere: neteda, neregulata,poroasa ,spongioasa, colturoasa, cu
fisuri,...
Metoda: analiza macroscopica sau macroscopica
b) Calitatea suprafetei particulelor de pulbere: neteda, neregulata,poroasa ,spongioasa,
colturoasa, cu fisuri,...
Metoda: analiza macroscopica sau macroscopica
b) Calitatea suprafetei particulelor
de pulbere,
Metoda: analiza macroscopica sau macroscopica
b) Calitatea suprafetei particulelor de pulbere: neteda,
neregulata,poroasa ,spongioasa, colturoasa, cu fisuri,...
Metoda: analiza macroscopica sau macroscopica

Morfologoa unor granule de pulbere


c) Suprafata specifica a granulei(Ssg) : cm² / g
–determinata de raportul: suprafata / greutatea unei cantitati de pulbere masurate in
conditii de laborator
Raportul creste ↑..odata cu scaderea ↓ dimensiunii granulelor
Raportul creste ↑.. cu cat suprafata garanulelor este mai neregulata

• d) Repartitia granulometrica SR EN 2395 ,ISO 3995-95


-proportia din fiecare fractie de pulbere (%) raportata la masa total —reprez.grafica
Metoda :
-analiza de cernere… reprezentare grafica: masa(%) / marime fractie granulometrica,
tabelar,grafic…
• Site:40um(0,040mm),43,63,71,80,100,125,150,200,250,300.350,400

a
c

b
2. Proprietatile chimice:

a) Compozitia chimica (elemente chimice de baza(%)+impuritati,ex:%O,C,…


Pulberile fine si cele spongioase au capacitate mai mare de absorbtie a
Oxigenului(Al,Fe,Ni,Co,..)

Ex:pulb.fine de Al,Mg,Ti, absorb Ox →PIROFORICE = autoaprindere,


t.t.depiroforizare

b)Rezistenta la coroziune si la oxidare ( rece ,cald, acizi , baze,


saruri,gaze,vapori ,lichide.. ,

• 3.Proprietati tehnologice:

• 3.1) densitate aparenta de umplere,


• 3.2) densitate relativa de umplere(compactitate de umplere),
• 3.3) densitate de scuturare (tasare),
• 3.4) factorul de umplere ( Fu),
• 3.5) fluiditate, (capacitate de curgere,viteza de curgere),
• 3.6) presabilitate (compresibilitate)
• 3.7 stabilitatea formei presatului
1. 3.1)Densitatea aparentă de umplere (apparent density - pulwer fulldicte)
ρa = m/V ,
[g/cm3]
Norma: ISO 3923/1-98, pulberi care curg ,ISO 3923/2-98 pulberi care nu curg , Notează cu: ρa
Dispozitiv: „fluometru” sau „Volumetru Skott”
Definitie: raportul dintre masa „m” a unei pulberi care umple prin cădere liberă recipientul 2 şi
volumul „V” a recipientului calibrat la 25 cm3.

a
b

2,5 0+0, 05
• 3.2) Densitatea de scuturare (tasare) -
• ρt= m/V, [g/cm3]
• Norma: conform ISO 3953 -98
• Dispozitiv: dispozitivul de scuturare.
• Definitie :densitatea de scuturare se defineşte ca fiind masa unităţii de
volum a unei pulberi dintr-un recipient ,tasată în condiţii specifice.
• Practic: se raporteaza masa a 100 g de pulbere la volumul în cm3 ocupat
de aceasta într-un cilindru gradat după tasare prin scuturare timp de 3
minute.

a.
3.3) Compactitatea de umplere sau densitatea relativă de umplere (relative density).
Cu= ρa / ρm (g/cm3/g/cm3) (%)
Simbol: Cu
Definitie: raportul dintre densitatea aparentă (ρa) de umplere (determinată cu fluometru) şi
densitatea reală a materialului din care este compusă pulberea ρm

3. 4) Factorul de umplere (fill factor) – Fu=hu/hp (%)


Definitie: raportul dintre înălţimea pulberii liber vărsată (hu) în matriţă şi înălţimea
presatului (hp) măsurată după scoaterea din matriţă.

1
3.5) Capacitatea de curgere = fluiditatea=viteza de curgere (flowability) Norma : ISO4490 – 2000
Dispozitiv : fluometru
Definitie: timpul necesar în secunde, masurat cu un cronometru, pentru ca 50 g de pulbere (uscată)
să treacă prin orificiul standardizat al pâlnei fluometrului.
3.6.) Presabilitatea = compresibilitatea(compressibility)
Norme:ISO3927
Definitie : este proprietatea ce caracterizează comportamentul unei pulberi la operaţia de
presare într-o matriţă la diferite presiuni exterioare de compactizare

3.7) Stabilitatea formei presatului=Conform SR EN2395 şi ISO395-94 Determină: rezistenta


muchiilor semifabricatului si pierderea de material

1
2