Sunteți pe pagina 1din 1

Preşedintelui Judecătoriei Chișinău

D-nul Țurcan Radu


Vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Centru
D-nul Pavliuc Ghenadie
de la Sîrbu Victoria

Cerere

Prin prezenta, cu referire la prevederile Codului Muncii, solicit respectuos să


fiu reîncadrată în functia de asistent judiciar, începînd cu data de 01.07.2018.

11.06.2018