Sunteți pe pagina 1din 11

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014

Dimensionare bază stâlp încastrat


Eurocode 3: EN 1993-1-8:2005/AC:2009 + CEB Design Guide: Raport

Design of fastenings on concrete 0,69

GENERAL
Îmbinare nr.: 1
Nume îmbinare: Bază stâlp încastrată
Nod structură: 9
Bare structură: 5

GEOMETRIE

STÂLP
Secţiune: HEA 450
Bara nr.: 5
Lc = 1,65 [m] Lungime stâlp
= 0,0 [Deg] Unghi înclinaţie
hc = 440 [mm] Înălţime a secţiunii stâlpului
bfc = 300 [mm] Lăţime secţiune stâlp
Lc = 1,65 [m] Lungime stâlp
twc = 12 [mm] Grosime inimă stâlp
tfc = 21 [mm] Grosime talpă stâlp
rc = 27 [mm] Rază de rotunjire a secţiunii stâlpului
Ac = 178,03 [cm2] Arie secţiune transversală stâlp
Iyc = 63721,60 [cm4] Moment de inerţie a secţiunii stâlpului
Material: S235
fyc = 235,00 [MPa] Rezistenţă
fuc = 360,00 [MPa] Rezistenţa de curgere a materialului

BAZĂ STÂLP
lpd = 550 [mm] Lungime
bpd = 550 [mm] Lăţime
tpd = 20 [mm] Grosime
Material: S235
fypd = 235,00 [MPa] Rezistenţă
fupd = 360,00 [MPa] Rezistenţa de curgere a materialului

ANCORAJ
Planul de forfecare prece prin porţiunea NEFILETATĂ a şurubului.
Clasă = 4.6 Clasă ancore
fyb = 240,00 [MPa] Rezistenţa de curgere a ancorajului
fub = 400,00 [MPa] Rezistenţa la întindere a materialului
ancorajului
d= 22 [mm] Diametru şurub
As = 3,03 [cm2] Aria secţiunii efective a şurubului
Av = 3,80 [cm2] Aria secţiunii şurubului
nH = 3 Număr coloane şuruburi
nV = 2 Număr rânduri şuruburi
Spaţiere orizontală eHi = 120 [mm]
Spaţiere verticală eVi = 150 [mm]

Dimensiuni ancore
L1 = 60 [mm]
L2 = 800 [mm]
L3 = 140 [mm]
L4 = 120 [mm]

Şaibă
lwd = 60 [mm] Lungime
bwd = 60 [mm] Lăţime
twd = 10 [mm] Grosime

RIGIDIZARE
ws = 530 [mm] Lăţime
hs = 300 [mm] Înălţime
ts = 20 [mm] Grosime
d1 = 20 [mm] Tăiere
d2 = 20 [mm] Tăiere
FACTORI MATERIAL
M0 = 1,00 Factor de siguranţă parţial
M2 = 1,25 Factor de siguranţă parţial
C = 1,50 Factor de siguranţă parţial

FUNDAŢII IZOLATE
L= 800 [mm] Lungime fundaţie izolată
B= 700 [mm] Lăţime fundaţie izolată
H= 1500 [mm] Înălţime fundaţie izolată

Beton
Clasă Bc20
fck = 16,60 [MPa] Rezistenţa la compresiune

Strat mortar
tg = 50 [mm] Grosime strat nivelare (mortar)
fck,g = 12,00 [MPa] Rezistenţa la compresiune
Cf,d = 0,30 Coef. de frecare între placa de bază şi beton

SUDATE
ap = 8 [mm] Placă fundare bază stâlp
as = 4 [mm] Rigidizări

ÎNCĂRCĂRI

Caz: 28: ACC /21/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 11*-1.00

Nj,Ed = -21,11 [kN] Forţa axială


Vj,Ed,y = 8,79 [kN] Forţă forfecare
Vj,Ed,z = -0,00 [kN] Forţă forfecare
Mj,Ed,y = 0,00 [kN*m] Moment încovoietor
Mj,Ed,z = -18,24 [kN*m] Moment încovoietor

REZULTATE

ZONĂ COMPRESIUNE

COMPRESIUNE BETON
fcd = 11,07 [MPa] Rezistenţa de calcul la compresiune EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
fj = 10,04 [MPa] Rezistenţa ultimă de calcul sub placa de bază [6.2.5.(7)]
c = tp (fyp/(3*fj*M0))
c= 56 [mm] Lăţime adiţională a zonei presiunii de rezemare [6.2.5.(4)]
beff = 132 [mm] Lăţime efectivă a zonei de presiune de pe suprafaţa de rezemare [6.2.5.(3)]
leff = 412 [mm] Lungimea efectivă a presiunii de pe suprafaţa de rezemare sub [6.2.5.(3)]
talpă
Ac0 = 542,96 [cm2] Arie articulaţie între placa bază şi fundaţie EN 1992-1:[6.7.(3)]
c= 56 [mm] Lăţime adiţională a zonei presiunii de rezemare [6.2.5.(4)]
Ac1 = 2673,09 [cm2] Arie maximă distribuţie încărcări EN 1992-1:[6.7.(3)]
Frdu = Ac0*fcd*(Ac1/Ac0)  3*Ac0*fcd
Ac1 = 2673,09 [cm2] Arie maximă distribuţie încărcări EN 1992-1:[6.7.(3)]
j = 0,67 Factor reducere pentru compresiune [6.2.5.(7)]
fjd = j*Frdu/(beff*leff)
fjd = 16,37 [MPa] Rezistenţa ultimă de calcul [6.2.5.(7)]

Ac,n = 1800,85 [cm2] Capacitate şurub la compresiune [6.2.8.2.(1)]


Ac,y = 724,03 [cm2] Aria capabilă pentru încovoiere My [6.2.8.3.(1)]
Ac,z = 724,03 [cm2] Aria capabilă pentru încovoiere Mz [6.2.8.3.(1)]
Fc,Rd,i = AC,i*fjd
Fc,Rd,n = 2947,99 [kN] Capacitate ultimă a betonului la compresiune [6.2.8.2.(1)]
Fc,Rd,y = 1185,24 [kN] Rezistenţa ultimă a betonului la încovoiere My [6.2.8.3.(1)]
Fc,Rd,z = 1185,24 [kN] Rezistenţa ultimă a betonului la încovoiere Mz [6.2.8.3.(1)]

TALPĂ ŞI INIMĂ STÂLP SUPUSE LA COMPRESIUNE


CL = 1,00 Clasă secţiune EN 1993-1-1:[5.5.2]
Wpl,y = 5148,07 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]
Mc,Rd,y = 1209,80 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
hf,y = 419 [mm] Distanţă între centru şi tălpi [6.2.6.7.(1)]
Fc,fc,Rd,y = Mc,Rd,y / hf,y
Fc,fc,Rd,y = 2887,34 [kN] Rezistenţa tălpii şi inimii comprimate [6.2.6.7.(1)]

Wpl,z = 2874,55 [cm3] Modul secţiune plastică EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]


Mc,Rd,z = 675,52 [kN*m] Rezistenţa de calcul la încovoiere a secţiunii EN1993-1-1:[6.2.5]
hf,z = 275 [mm] Distanţă între centru şi tălpi [6.2.6.7.(1)]
Fc,fc,Rd,z = Mc,Rd,z / hf,z
Fc,fc,Rd,z = 2458,75 [kN] Rezistenţa tălpii şi inimii comprimate [6.2.6.7.(1)]

REZISTENŢĂ FUNDAŢIE IZOLATĂ ÎN ZONA DE COMPRESIUNE


Nj,Rd = Fc,Rd,n
Rezistenţa fundaţiei izolate la compresiune
Nj,Rd = 2947,99 [kN] [6.2.8.2.(1)]
axială
FC,Rd,y = min(Fc,Rd,y,Fc,fc,Rd,y)
Rezistenţa fundaţiei izolate în zona supusă la
FC,Rd,y = 1185,24 [kN] [6.2.8.3]
compresiune
FC,Rd,z = min(Fc,Rd,z,Fc,fc,Rd,z)
Rezistenţa fundaţiei izolate în zona supusă la
FC,Rd,z = 1185,24 [kN] [6.2.8.3]
compresiune

ZONĂ TENSIUNE

CEDARE OŢEL
Ab = 3,03 [cm2] Arie efectivă de ancorare [Tabel 3.4]
400,00 Rezistenţa la întindere a materialului
fub = [MPa] [Tabel 3.4]
ancorajului
Beta = 0,85 Factor reducere a rezistenţei ancorei [3.6.1.(3)]
Ft,Rd,s1 = beta*0.9*fub*Ab/M2
Ft,Rd,s1 = 74,17 [kN] Rezistenţa ancorajului la cedarea oţelului [Tabel 3.4]

Ms = 1,20 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.2]


fyb = 240,00 [MPa] Rezistenţa de curgere a ancorajului CEB [9.2.2]
Ft,Rd,s2 = fyb*Ab/Ms
Ft,Rd,s2 = 60,60 [kN] Rezistenţa ancorajului la cedarea oţelului CEB [9.2.2]

Ft,Rd,s = min(Ft,Rd,s1,Ft,Rd,s2)
Ft,Rd,s = 60,60 [kN] Rezistenţa ancorajului la cedarea oţelului

CEDARE PRIN SMULGERE


fck = 16,60 [MPa] Rezistenţa caracteristică la compresiune a EN 1992-1:[3.1.2]
betonului
fctd = 0.7*0.3*fck2/3/C
EN 1992-1:[8.4.2.
fctd = 0,91 [MPa] Rezistenţa de calcul la întindere
(2)]
Coef. în funcţie de calitatea condiţiilor de conlucrare şi condiţiile de EN 1992-1:[8.4.2.
1 = 1,00
betonare (2)]
EN 1992-1:[8.4.2.
2 = 1,00 Coef. legat de diametrul barei
(2)]
fbd = 2.25*1*2*fctd
fbd = 2,05 [MPa] Valoare de calcul a tensiunii ultime de conlucrare EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
hef = 800 [mm] Adâncime efectivă de ancorare EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
Ft,Rd,p = *d*hef*fbd
Ft,Rd,p = 113,34 [kN] Capacitatea portantă la ridicare EN 1992-1:[8.4.2.(2)]

CEDARE CON BETON


hef = 187 [mm] Adâncime efectivă de ancorare CEB [9.2.4]
NRk,c0 = 7.5[N0.5/mm0.5]*fck*hef1.5
NRk,c0 = 77,93 [kN] Rezistenţa caracteristică a ancorei CEB [9.2.4]
scr,N = 560 [mm] Lăţime critică a conului de beton CEB [9.2.4]
ccr,N = 280 [mm] Distanţă critică margine CEB [9.2.4]
Ac,N0 = 5680,00 [cm2] Aria maximă a conului de beton CEB [9.2.4]
Ac,N = 5600,00 [cm2] Arie actuală a conului de beton CEB [9.2.4]
A,N = Ac,N/Ac,N0
Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de
A,N = 0,99 CEB [9.2.4]
margine
c= 275 [mm] Distanţă minimă a marginii faţă de ancoră CEB [9.2.4]
s,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N  1.0
Factor ce ia în considerare influenţa marginilor elementului de beton asupra distribuţiei tensiunilor în
s,N = 0,99 CEB [9.2.4]
beton
ec,N = 1,00 Factor legat de distribuţia forţelor de întindere din ancoraje CEB [9.2.4]
re,N = 0.5 + hef[mm]/200  1.0
re,N = 1,00 Factor de fărâmiţare a plăcii CEB [9.2.4]
Factor ce ţine cont dacă ancorajul este în beton fisurat sau
ucr,N = 1,00 CEB [9.2.4]
nefisurat
Mc = 2,16 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.1]
Ft,Rd,c = NRk,c0*A,N*s,N*ec,N*re,N*ucr,N/Mc
Rezistenţa de calcul a ancorei la cedarea conului de
Ft,Rd,c = 35,38 [kN] EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
beton

CEDARE PRIN CRĂPARE


hef = 800 [mm] Adâncime efectivă de ancorare CEB [9.2.5]
NRk,c = 7.5[N /mm0.5]*fck*hef1.5
0 0.5

NRk,c0 = 691,43 [kN] Capacitatea portantă la ridicare CEB [9.2.5]


scr,N = 1600 [mm] Lăţime critică a conului de beton CEB [9.2.5]
ccr,N = 800 [mm] Distanţă critică margine CEB [9.2.5]
Ac,N0 = 32200,00 [cm2] Aria maximă a conului de beton CEB [9.2.5]
Ac,N = 5600,00 [cm2] Arie actuală a conului de beton CEB [9.2.5]
A,N = Ac,N/Ac,N0
Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de
A,N = 0,17 CEB [9.2.5]
margine
c= 275 [mm] Distanţă minimă a marginii faţă de ancoră CEB [9.2.5]
s,N = 0.7 + 0.3*c/ccr.N  1.0
Factor ce ia în considerare influenţa marginilor elementului de beton asupra distribuţiei tensiunilor în
s,N = 0,80 CEB [9.2.5]
beton
ec,N = 1,00 Factor legat de distribuţia forţelor de întindere din ancoraje CEB [9.2.5]
re,N = 0.5 + hef[mm]/200  1.0
re,N = 1,00 Factor de fărâmiţare a plăcii CEB [9.2.5]
Factor ce ţine cont dacă ancorajul este în beton fisurat sau
ucr,N = 1,00 CEB [9.2.5]
nefisurat
h,N = (h/(2*hef))  1.2
2/3

h,N = 0,96 Coef. legat de înălţimea fundaţiei CEB [9.2.5]


M,sp = 2,16 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.1]
Ft,Rd,sp = NRk,c0*A,N*s,N*ec,N*re,N*ucr,N*h,N/M,sp
Rezistenţa de calcul a ancorajului la crăparea
Ft,Rd,sp = 42,83 [kN] CEB [9.2.5]
betonului

REZISTENŢA LA ÎNTINDERE A ANCORAJULUI


Ft,Rd = min(Ft,Rd,s , Ft,Rd,p , Ft,Rd,c , Ft,Rd,sp)
Ft,Rd = 35,38 [kN] Rezistenţa la întindere a ancorajului

ÎNCOVOIERE PLACĂ BAZĂ


Moment încovoietor Mj,Ed,y
leff,1 = 335 [mm] Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul [6.2.6.5]
1
leff,2 = 335 [mm] Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul [6.2.6.5]
2
m= 60 [mm] Distanţă şurub-margine rigidizare [6.2.6.5]
Mpl,1,Rd = 7,86 [kN*m] Rezistenţa plastică a unei plăci pentru modul 1 [6.2.4]
Mpl,2,Rd = 7,86 [kN*m] Rezistenţa plastică a unei plăci pentru modul 2 [6.2.4]
FT,1,Rd = 522,39 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 1 [6.2.4]
FT,2,Rd = 155,40 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 2 [6.2.4]
FT,3,Rd = 70,76 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 3 [6.2.4]
Ft,pl,Rd,y = min(FT,1,Rd , FT,2,Rd , FT,3,Rd)
Ft,pl,Rd,y = 70,76 [kN] Rezistenţa la întindere a plăcii [6.2.4]

Moment încovoietor Mj,Ed,z


leff,1 = 335 [mm] Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul [6.2.6.5]
1
leff,2 = 335 [mm] Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul [6.2.6.5]
2
m= 60 [mm] Distanţă şurub-margine rigidizare [6.2.6.5]
Mpl,1,Rd = 7,86 [kN*m] Rezistenţa plastică a unei plăci pentru modul 1 [6.2.4]
Mpl,2,Rd = 7,86 [kN*m] Rezistenţa plastică a unei plăci pentru modul 2 [6.2.4]
FT,1,Rd = 522,39 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 1 [6.2.4]
FT,2,Rd = 175,05 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 2 [6.2.4]
FT,3,Rd = 106,14 [kN] Rezistenţa unei plăci pentru modul 3 [6.2.4]
Ft,pl,Rd,z = min(FT,1,Rd , FT,2,Rd , FT,3,Rd)
Ft,pl,Rd,z = 106,14 [kN] Rezistenţa la întindere a plăcii [6.2.4]

REZISTENŢA LA ÎNTINDERE A INIMII STÂLPULUI


Moment încovoietor Mj,Ed,y
twc = 12 [mm] Grosime efectivă inimă stâlp [6.2.6.3.(8)]
beff,t,wc = 335 [mm] Lăţime efectivă a inimii la întindere [6.2.6.3.(2)]
Avc = 65,78 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Factor de reducere pentru interacţiunea cu
= 0,83 [6.2.6.3.(4)]
forfecarea
Ft,wc,Rd,y =  beff,t,wc twc fyc / M0
Ft,wc,Rd,y = 752,21 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.3.(1)]

Moment încovoietor Mj,Ed,z


twc = 12 [mm] Grosime efectivă inimă stâlp [6.2.6.3.(8)]
beff,t,wc = 335 [mm] Lăţime efectivă a inimii la întindere [6.2.6.3.(2)]
Avc = 65,78 [cm2] Aria de forfecare EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
Factor de reducere pentru interacţiunea cu
= 0,83 [6.2.6.3.(4)]
forfecarea
Ft,wc,Rd,z =  beff,t,wc twc fyc / M0
Ft,wc,Rd,z = 752,21 [kN] Rezistenţă inimă stâlp [6.2.6.3.(1)]

REZISTENŢE ALE FUNDAŢIEI IZOLATE ÎN ZONA ÎNTINSĂ


FT,Rd,y = min(Ft,pl,Rd,y,Ft,wc,Rd,y)
FT,Rd,y = 70,76 [kN] Rezistenţa bazei stâlpului în zona de întindere [6.2.8.3]
FT,Rd,z = min(Ft,pl,Rd,z,Ft,wc,Rd,z)
FT,Rd,z = 106,14 [kN] Rezistenţa bazei stâlpului în zona de întindere [6.2.8.3]

VERIFICAREA CAPACITĂŢII ÎMBINĂRII

Nj,Ed / Nj,Rd  1,0 (6.24) 0,01 < 1,00 verificat (0,01)

ey = 0 [mm] Excentricitate forţă axială [6.2.8.3]


zc,y = 209 [mm] Braţ pârghie FC,Rd,y [6.2.8.1.(2)]
zt,y = 120 [mm] Braţ pârghie FT,Rd,y [6.2.8.1.(3)]
Mj,Rd,y = 0,00 [kN*m] Rezistenţa îmbinării la încovoiere [6.2.8.3]

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y  1,0 (6.23) 0,01 < 1,00 verificat (0,01)

ez = 864 [mm] Excentricitate forţă axială [6.2.8.3]


zc,z = 137 [mm] Braţ pârghie FC,Rd,z [6.2.8.1.(2)]
zt,z = 75 [mm] Braţ pârghie FT,Rd,z [6.2.8.1.(3)]
Mj,Rd,z = 26,80 [kN*m] Rezistenţa îmbinării la încovoiere [6.2.8.3]

Mj,Ed,z / Mj,Rd,z  1,0 (6.23) 0,68 < 1,00 verificat (0,68)

Mj,Ed,y / Mj,Rd,y + Mj,Ed,z / Mj,Rd,z  1,0 0,69 < 1,00 verificat (0,69)

FORFECARE

CAPACITATEA PORTANTĂ A BULONULUI DE ANCORARE ÎN PLACA DE BAZĂ


Forţă forfecare Vj,Ed,y
d,y = 2,78 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - în direcţia forfecării [Tabel 3.4]
b,y = 1,00 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F1,vb,Rd [Tabel 3.4]
Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - perpendicular pe direcţia
k1,y = 2,50 [Tabel 3.4]
forfecării
F1,vb,Rd,y = k1,y*b,y*fup*d*tp / M2
Rezistenţa unui şurub de ancorare pentru capacitatea ultimă a plăcii de
F1,vb,Rd,y = 316,80 [kN] [6.2.2.(7)]
bază

Forţă forfecare Vj,Ed,z


d,z = 2,15 Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - în direcţia forfecării [Tabel 3.4]
b,z = 1,00 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F1,vb,Rd [Tabel 3.4]
Coef. ia în considerare poziţia şuruburilor - perpendicular pe direcţia
k1,z = 2,50 [Tabel 3.4]
forfecării
F1,vb,Rd,z = k1,z*b,z*fup*d*tp / M2
Rezistenţa unui şurub de ancorare pentru capacitatea ultimă a plăcii de
F1,vb,Rd,z = 316,80 [kN] [6.2.2.(7)]
bază

FORFECARE ŞURUB DE ANCORARE


b = 0,37 Coeficient pentru rezistenţa de calcul F2,vb,Rd [6.2.2.(7)]
Avb = 3,80 [cm2] Aria secţiunii şurubului [6.2.2.(7)]
fub = 400,00 [MPa] Rezistenţa la întindere a materialului [6.2.2.(7)]
ancorajului
M2 = 1,25 Factor de siguranţă parţial [6.2.2.(7)]
F2,vb,Rd = b*fub*Avb/M2
Rezistenţa la forfecare a şurubului - fără braţ
F2,vb,Rd = 44,76 [kN] [6.2.2.(7)]
pârghie

M = 2,00 Factor legat de întărirea ancorei în fundaţie CEB [9.3.2.2]


0,25 Rezistenţă de încovoiere caracteristică a
MRk,s = [kN*m] CEB [9.3.2.2]
ancorei
lsm = 71 [mm] Lungime braţ pârghie CEB [9.3.2.2]
Ms = 1,20 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.2]
Fv,Rd,sm = M*MRk,s/(lsm*Ms)
5,84 Rezistenţa la forfecare a şurubului - cu braţ
Fv,Rd,sm = [kN] CEB [9.3.1]
pârghie

CEDARE BETON LA SMULGERE


NRk,c = 76,42 [kN] Capacitatea portantă la ridicare CEB [9.2.4]
k3 = 2,00 Factor legat de lungimea de ancorare CEB [9.3.3]
Mc = 2,16 Factor de siguranţă parţial CEB [3.2.3.1]
Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/Mc
70,76 Rezistenţa betonului pentru cedare la
Fv,Rd,cp = [kN] CEB [9.3.1]
smulgere

CEDARE MARGINE BETON


Forţă forfecare Vj,Ed,y
VRk,c,y0 = 346,13 [kN] Rezistenţa caracteristică a ancorei
A,V,y = 0,68 Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de margine
h,V,y = 1,00 Factor legat de grosimea de fundare
s,V,y = 0,90 Factor legat de influenţa marginilor paralele cu direcţia încărcării de forfecare
Factor care ia în considerare efectul de grup când asupra ancorelor individuale dintr-un grup acţionează încărcări d
ec,V,y = 1,00
diferite
,V,y = 1,00 Factor legat de cornierul unde se aplică încărcarea de forfecare
ucr,V,y = 1,00 Factor legat de tipul armăturii de margine folosit
Mc = 2,16 Factor de siguranţă parţial
0
Fv,Rd,c,y = VRk,c,y *A,V,y*h,V,y*s,V,y*ec,V,y*,V,y*ucr,V,y/Mc
Fv,Rd,c,y = 98,29 [kN] Rezistenţa betonului la cedarea marginii CEB [9.3.1]
Forţă forfecare Vj,Ed,z
VRk,c,z0 = 355,61 [kN] Rezistenţa caracteristică a ancorei
A,V,z = 0,65 Factor legat de distanţarea ancorajelor şi distanţa faţă de margine
h,V,z = 1,00 Factor legat de grosimea de fundare
s,V,z = 0,90 Factor legat de influenţa marginilor paralele cu direcţia încărcării de forfecare
Factor care ia în considerare efectul de grup când asupra ancorelor individuale dintr-un grup acţionează încărcări d
ec,V,z = 1,00
diferite
,V,z = 1,00 Factor legat de cornierul unde se aplică încărcarea de forfecare
ucr,V,z = 1,00 Factor legat de tipul armăturii de margine folosit
Mc = 2,16 Factor de siguranţă parţial
Fv,Rd,c,z = VRk,c,z0*A,V,z*h,V,z*s,V,z*ec,V,z*,V,z*ucr,V,z/Mc
Fv,Rd,c,z = 96,63 [kN] Rezistenţa betonului la cedarea marginii CEB [9.3.1]

REZISTENŢĂ DIVIZARE
Cf,d = 0,30 Coef. de frecare între placa de bază şi beton [6.2.2.(6)]
Nc,Ed = 21,11 [kN] Forţa de compresiune [6.2.2.(6)]
Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed
Ff,Rd = 6,33 [kN] Rezistenţa la lunecare [6.2.2.(6)]

VERIFICARE FORFECARE

Vj,Rd,y = nb*min(F1,vb,Rd,y,F2,vb,Rd,Fv,Rd,sm,Fv,Rd,cp,Fv,Rd,c,y) + Ff,Rd


Vj,Rd,y = 41,35 [kN] Rezistenţa îmbinării la forfecare CEB [9.3.1]
Vj,Ed,y / Vj,Rd,y  1,0 0,21 < 1,00 verificat (0,21)

Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z,F2,vb,Rd,Fv,Rd,sm,Fv,Rd,cp,Fv,Rd,c,z) + Ff,Rd


Vj,Rd,z = 41,35 [kN] Rezistenţa îmbinării la forfecare CEB [9.3.1]
Vj,Ed,z / Vj,Rd,z  1,0 0,00 < 1,00 verificat (0,00)

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y + Vj,Ed,z / Vj,Rd,z  1,0 0,21 < 1,00 verificat (0,21)

VERIFICARE RIGIDIZARE

Rigidizare perpendiculară pe inimă (de-a lungul extensiei tălpilor stâlpului)


M1 = 1,36 [kN*m] Moment încovoietor acţionând pe o rigidizare
Q1 = 21,70 [kN] Forţa tăietoare acţionând pe o rigidizare
zs = 93 [mm] Poziţie axă neutră (de la placa de bază)
Is = 11864,42 [cm4] Moment de inerţie rigidizare
EN 1993-1-1:[6.2.1.
d = 0,84 [MPa] Tensiune normală pe suprafaţa de contact dintre rigidizare şi placă
(5)]
EN 1993-1-1:[6.2.1.
g = 2,59 [MPa] Tensiune normală în fibrele superioare
(5)]
EN 1993-1-1:[6.2.1.
= 3,62 [MPa] Tensiune tangentă în rigidizare
(5)]
EN 1993-1-1:[6.2.1.
z = 6,32 [MPa] Tensiunea echivalentă pe suprafaţa de contact dintre rigidizare şi placă
(5)]
max (g,  / (0.58), z ) / (fyp/M0)  1.0 (6.1) 0,03 < 1,00 verificat (0,03)

SUDURI ÎNTRE STÂLP ŞI PLACA DE BAZĂ


 = 27,03 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.(7)]
 = 27,03 [MPa] Tensiune tangentă perpendiculară [4.5.3.(7)]
 = 27,03 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.(7)]
yII = 0,67 [MPa] Tensiune tangentă paralelă cu Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]
zII = -0,00 [MPa] Tensiune tangentă paralelă cu Vj,Ed,z [4.5.3.(7)]
W = 0,80 Coeficient dependent de rezistenţă [4.5.3.(7)]
 / (0.9*fu/M2))  1.0 (4.1) 0,10 < 1,00 verificat (0,10)
(2 + 3.0 (yII2 + 2)) / (fu/(W*M2)))  1.0 (4.1) 0,15 < 1,00 verificat (0,15)
(2 + 3.0 (zII2 + 2)) / (fu/(W*M2)))  1.0 (4.1) 0,00 < 1,00 verificat (0,00)

SUDURI VERTICALE RIGIDIZĂRI

Rigidizare perpendiculară pe inimă (de-a lungul extensiei tălpilor stâlpului)


 = 7,99 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.(7)]
 = 7,99 [MPa] Tensiune tangentă perpendiculară [4.5.3.(7)]
II = 9,04 [MPa] Tensiune tangentă paralelă [4.5.3.(7)]
z = 22,38 [MPa] Tensiune echivalentă totală [4.5.3.(7)]
W = 0,80 Coeficient dependent de rezistenţă [4.5.3.(7)]
max (, II * 3, z) / (fu/(W*M2))  1.0 (4.1) 0,06 < 1,00 verificat (0,06)

SUDURI TRANSVERSALE RIGIDIZĂRI

Rigidizare perpendiculară pe inimă (de-a lungul extensiei tălpilor stâlpului)


 = 16,68 [MPa] Tensiune normală în sudură [4.5.3.(7)]
 = 16,68 [MPa] Tensiune tangentă perpendiculară [4.5.3.(7)]
II = 10,50 [MPa] Tensiune tangentă paralelă [4.5.3.(7)]
z = 37,99 [MPa] Tensiune echivalentă totală [4.5.3.(7)]
W = 0,80 Coeficient dependent de rezistenţă [4.5.3.(7)]
max (, II * 3, z) / (fu/(W*M2))  1.0 (4.1) 0,11 < 1,00 verificat (0,11)

RIGIDITATE ÎMBINARE
Moment încovoietor Mj,Ed,y
beff = 132 [mm] Lăţime efectivă a zonei de presiune de pe suprafaţa de rezemare [6.2.5.(3)]
Lungimea efectivă a presiunii de pe suprafaţa de rezemare sub
leff = 412 [mm] [6.2.5.(3)]
talpă
k13,y = Ec*(beff*leff)/(1.275*E)
k13,y = 23 [mm] Coeficient rigiditate beton comprimat [Tabel 6.11]

335 Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul


leff = [mm] [6.2.6.5]
2
m= 60 [mm] Distanţă şurub-margine rigidizare [6.2.6.5]
k15,y = 0.425*leff*tp3/(m3)
5 Coeficient rigiditate a plăcii de bază supuse la
k15,y = [mm] [Tabel 6.11]
întindere

Lb = 267 [mm] Adâncime efectivă de ancorare [Tabel 6.11]


k16,y = 1.6*Ab/Lb
2 Coeficient rigiditate a ancorei supuse la
k16,y = [mm] [Tabel 6.11]
întindere

0,y = 0,09 Zvelteţe stâlp [5.2.2.5.(2)]


Sj,ini,y = 431818,73 [kN*m] Rigiditate la rotaţia iniţială [Tabel 6.12]
0,y = 0,09 Zvelteţe stâlp [5.2.2.5.(2)]
Sj,rig,y = 2433006,55 [kN*m] Rigiditate îmbinare rigidă [5.2.2.5]
Sj,ini,y < Sj,rig,y SEMI-RIGIDĂ [5.2.2.5.(2)]

Moment încovoietor Mj,Ed,z


k13,z = Ec*(Ac,z)/(1.275*E)
k13,z = 27 [mm] Coeficient rigiditate beton comprimat [Tabel 6.11]

335 Lungimea efectivă pentru un singur şurub pentru modul


leff = [mm] [6.2.6.5]
2
m= 60 [mm] Distanţă şurub-margine rigidizare [6.2.6.5]
k15,z = 0.425*leff*tp3/(m3)
5 Coeficient rigiditate a plăcii de bază supuse la
k15,z = [mm] [Tabel 6.11]
întindere

Lb = 267 [mm] Adâncime efectivă de ancorare [Tabel 6.11]


k16,z = 1.6*Ab/Lb
2 Coeficient rigiditate a ancorei supuse la
k16,z = [mm] [Tabel 6.11]
întindere

0,z = 0,24 Zvelteţe stâlp [5.2.2.5.(2)]


Sj,ini,z = 13482,95 [kN*m] Rigiditate la rotaţia iniţială [6.3.1.(4)]
Sj,rig,z = 361403,51 [kN*m] Rigiditate îmbinare rigidă [5.2.2.5]
Sj,ini,z < Sj,rig,z SEMI-RIGIDĂ [5.2.2.5.(2)]

COMPONENTA CEA MAI SLABĂ:


PLACĂ BAZĂ - ÎNCOVOIERE

Îmbinarea este conform codului Raport 0,69