Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LE 037 Data emiterii Anexei nr. 3: 27.09.2018

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

prin Direcția Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca Laborator Regional de Metrologie, Locația Oradea

Oradea, Str. Sucevei nr. 4A, județul Bihor

A. Etalonări în localuri permanente

Măsurand / Condiţii de Incertitudine Nr. obiect supus Interval de măsurare 1) măsurare / extinsă
Măsurand /
Condiţii de
Incertitudine
Nr.
obiect supus
Interval de măsurare 1)
măsurare /
extinsă de
Observaţii
crt.
etalonării
Procedură
măsurare 2)
-20 0 C
la
< 0 0 C
0,30 0 C
1. TEMPERATURĂ/
0
0 C
la
< 200 0 C
-/PE 5.4-2-06,
ed. 2, rev. 2
0,15 0 C
Termometru digital
200
0 C
la
400 0 C
0,30 0 C
TEMPERATURĂ/
Incintă termostatată
0
0 C
la
< 50 0 C
0,6 0 C
(termostat, etuvă,
autoclavă,
sterilizator, frigider,
50
0 C
la
105 0 C
1,4 0 C
2. cameră climatică/
-/PE 5.4-2-07,
ed. 2, rev. 2
termostatată)
>105 0 C
la
180 0 C
2,3 0 C
TEMPERATURĂ/
Incintă termostatată
(baie cu lichid, baie
uscată, cuptor)
-20 0 C
la
< 400 0 C
0,5 0 C
MASĂ/
3. Aparat de cântărit
cu funcționare
neautomată
M
- valoare măsurată
1
mg
la
1 kg
2
x 10 -6 x M*
Etalonare cu greutăți E2
-/PE 5.4-2-05,
ed. 3, rev. 1
M
- valoare măsurată
> 1 kg
la
20 kg
2
x 10 -5 x M*
Etalonare cu greutăți F2
ABSORBANȚĂ/
4. Spectrofotometru
0,01
la
<1,30
-/PE 5.4-2-15,
ed. 1, rev. 2
0,007
Interval spectral
(270 … 725) nm
UV/VIS
* Incertitudinle raportate de laborator vor depinde de caracteristicile aparatului de cântărit cu funcționare neautomată etalonat și
totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinile asociate greutăților etalon utilizate la etalonare.
B.
Etalonări la fața locului
Măsurand /
Condiţii de
Incertitudine
Nr.
obiect supus
Interval de măsurare 1)
măsurare /
extinsă de
Observaţii
crt.
etalonării
Procedură
măsurare 2)
TEMPERATURĂ/
0
0 C
la
< 50 0 C
0,6 0 C
Incintă
termostatată
(termostat, etuvă,
50
0 C
la
105 0 C
1,4 0 C
autoclavă,
5.
sterilizator, frigider,
-/PE 5.4-2-07,
ed. 2, rev. 2
cameră climatică/
>105 0 C
la
180 0 C
2,3 0 C
termostatată)
TEMPERATURĂ/
Incintă
-20 0 C
la
< 400 0 C
0,5 0 C
termostatată (baie

Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LE 037 Data emiterii Anexei nr. 3: 27.09.2018

Nr.

crt.

Măsurand /

obiect supus

Interval de măsurare 1)

Condiţii de

măsurare /

Incertitudine

extinsă de

 

Observaţii

etalonării

Procedură

măsurare 2)

 
 

cu lichid, baie uscată, cuptor)

       
 

MASĂ/ Aparat de cântărit cu funcționare neautomată

     

M

- valoare măsurată

1 mg

la

1 kg

-/PE 5.4-2-05, ed. 3, rev. 1

2

x 10 -6 x M*

Etalonare cu greutăți E2

6.

   

M

- valoare măsurată

>1 kg

la

20 kg

 

2

x 10 -5 x M*

Etalonare cu greutăți F2

 

ABSORBANȚĂ/

 

-/PE 5.4-2-15, ed. 1, rev. 2

 

Interval spectral (270 … 725) nm

7.

Spectrofotometru

0,01

la

<1,30

 

0,007

UV/VIS

   
Sfârşit document DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE Alina Elena TAINĂ
Sfârşit document
DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
Alina Elena TAINĂ

* Incertitudinle raportate de laborator vor depinde de caracteristicile aparatului de cântărit cu funcționare neautomată etalonat și totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinile asociate greutăților etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară. 2) Incertitudinea extinsă de măsurare:

- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare; - este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.