Sunteți pe pagina 1din 2

SEMNIFICATIA TITLULUI UNEI OPERE LIRICE

In opiniamea , /Din punctulmeu de vedere , titlulopereiliterare …. de ….. – un element


sugestivsirezumativ , care orienteazalecturacititorului – se afla in stransacorelatia cu mesajul
poetic, indicandtemapoezieisimotivelecentrale.

Un prim argument este / In primul rand, / Pe de o parte , titlulestesintetic ( alcatuitdintr-


un cuvant ) / analitic ( alcatuit din maimultecuvinte ) , fiindcompus din…. ( partile de vorbire ).
La nivelstilisticformeaza o ….( figura de stil ) , care sugereazafaptulca….. .

Al doilea argument este / In al doilea rand, / Pe de alta parte , titlul se afla in perfecta
concordanta cu mesajul poetic, indicandtemapoezieisimotivelecentrale ,
faptvizibilprinfolosireamaimultor termini din campul semantic al … ( tema in jurulcareia se
invartetextul : iarna , primavara etc. ) , darsiprinreluareatitlului in poezie ( daca e cazul ).
Acestora li se adaugasiprocedeeleartistice ,astfel se remarcaepitetele … sienumeratiile … .
Metafora …. sugerezafaptulca… , iarpersonificarea … ,creeaza…. . Acestea se compun in
imaginiartisticevizuale( exemple din text ) , auditive ( exemple ) siolfactive ( exemple ). In plus,
elementele de versificatie( rima … , masura de … siritmul … )sporescexpresivitateapoeziei ,
creandmuzicalitateversurilor .

In concluzie,titlulopereiliterarecitateeste un element concentrat, care


sintetizeazacontinutulpoeziei, aflandu-se in perfecta concordanta cu
acestasiconstituindcheiaspredescifrareavibratieilirice.
Model semnificatiatitlului – “ Zapadasarutaintinderile “ de Anatol E. Baconsky

Din punctulmeu de vedrere, titlulopereiliterare“ Zapadasarutaintinderile “ de A. E. Baconsky–


un element sugestivsiconcentrat, care orienteazalecturacitotruui – se afla in perfecta concordanta cu
mesajul poetic, indicandtemapoezieisimotivele central.

In primul rand, titlulesteanalitic, fiinalcatuit din doua substantive articulate hotarat, in


cazurilenominativ ( “ zapada “ ) , respectivacuzativ ( “ intinderile “ )si un verb predicativ ( saruta )
La nivelstilistic, formeaza o metforapersonificatoare , care sugereazafaptulcazapadasi-a
facutsimtitaprezenta , atingand cu sarutareaeimeleagurileterestre.

In al doilea rand, titlul se afla in perfecta concordanta cu mesajul poetic,


indicandtemapoezieisimotivelecentrale , faptvizibilprinfolosireamaimultor termini din campul
semantic aliernii ( “ zapada “ , “ inzapezitele “ , “ fulgii “ etc. ) , darsiprinreluareatitlului
in primulvers al poeziei ( “ Zapadasarutaintinderile “ .)Acestora li se adaugasiprocedeeleartistice ,
astfel se remarcaepitetele “ cerul metallic “ , “ inzapezitelecampuri” , “ searaalbastra “ , repetitia “
totul e alb “ , “ personificarile “ zapadasarutaintinderile “ , “ arborii se teme “ siinterogatiaretorica
“ Dar unde maim merg ? “.Acestea se compun in imaginiartisticevizuale( “acumtotul e alb “ , “
pezapadaurmenu se vad “ , “ albfaramargini “ ) siauditive ( “ saaudurletelepustii ale lupilor “ ) ,
care emotioneazacititorul.

In concluzie,titlulopereiliterarecitateeste un element concentrat, care sintetizeazacontinutulpoeziei,


aflandu-se in perfecta concordanta cu acestasiconstituindcheiaspredescifrareavibratieilirice.