Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR MASTER – ANUL II

ZI / ORA Interfeţe culturale în Experimente ale Istoria ideilor, mentalităţilor


preistorie şi antichitate modernităţii şi culturii de masă
LUNI

10-12
12-14
14-16 14-18 Rel. economice în M.
16-18 Medit. şi M. Neagră în ep. romană
(I. Opriş) 313
18-20
MARŢI

10-12
12-14
14-16 Seminar dizertaţie (M.
Constantinescu) 301
16-18 16-20 Ideologia puterii în 16-18 Medicalizarea societăţii
societăţile antice (D. Zaharia) 301 româneşti (A. Ciupală) 208
18-20 18-20 Seminar dizertaţie (C.
Gudin) 104
MIERCURI

10-12
12-14
14-16 14-18 Preistorie în SE Europei
16-18 (E. Alexandrescu) 313 16-18 Alaturca şi alafranga: 16-20 Reprezentări ale Celuilalt:
moderniz. Imp. Ot. (S. Rachieru) 8 imaginarul european modern (S.
18-20 Corlan) 404
JOI

10-12
12-14
14-16

16-18
18-20 16-20 Emergența statelor naționale 16-20 Cultura de masă şi
în Europa (sec. XIX-XX) (M.R. comunicarea politică (C. Beciu)
Ungureanu) 307 413 (etaj 4, Matematică)
VINERI

10-12
12-14
14-16 14-16 Seminar dizertaţii (M.
Murgescu) 8

16-18 16-20 Idei şi mentalităţi economice


18-20 (B. Murgescu) 8