Sunteți pe pagina 1din 3

SC SEIN MEDIA SRL/ELECTRON M BIT/PAȘCANI/IAŞI

CĂTRE CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Direcţia Control şi Digitalizare

Serviciul Inspecţie

PUNCT DE VEDERE CU PRIVIRE LA RECLAMAŢIA R 1112/07.02.2019

Ştirea adusă în atenţia CNA relatează dezbaterile din cadrul şedinţei Comisiei Economice din 30 ianuarie 2019,
pe marginea unui proiect de hotărâre cu privire la activitatea comercială din Piaţa Deal Paşcani.

Subiectul ştirii este o situaţie de fapt: ocuparea abuzivă a domeniului public al municipiului Paşcani şi
construirea ilegală, fără autorizaţii, pe aceste terenuri.

In ştire a fost prezentat un caz concret: cel al consilierul Constantin Nemtanu. El a cumpărat un chioşc de la un
alt agent economic dar nu a mai încheiat un nou contract de concesiune. Deţine terenul în mod ilegal şi fără
plată. A edificat o construcţie chiar dacă Poliţia Locală i-a pus în vedere să înceteze lucrările şi să aducă terenul
la forma iniţială. A fost amendat iar sancţiunea a fost menţinută de instanţă, în urma contestaţiei. Cel în cauză,
a propus în cadrul şedinţei Comisiei Economice clarificarea situaţiei sale juridice şi a celorlalţi agenţi economici
care au probleme similare, după ce a trimis mai multe cereri de închiriere/concesiune.

În replică funcţionarii Primăriei au spus că terenul nu poate fi dat prin incredintare directa ci trebuie scos la
licitaţie.

În plan secund este prezentată şi reacţia reprezentanţilor administraţiei locale, din Primarie si Consiliul Local,
care tolereaza astfel de situatii prin lipsa unor masuri concrete.

Proiectele privind activitatea comercială din pieţele păşcănene au fost supus dezbaterii şi avizării şi în comisia
de Urbanism a CL Paşcani, prezidata de petent – consilierul Claudiu Bodoasca. În acest context nu s-a discutat
nimic despre situaţia societăţii patronata de consilierul Constantin Nemtanu, prezentată în Comisia Economică,
conform p.v. al şedinţei.

Legătura de cauzalitate este evidentă: gradul de relaţionare şi rudenie dintre cei doi (sunt colegi de partid şi
cumnaţi). Domnul Claudiu Bodoasca avea şi are cunoştinţă despre ilegalităţile care prejudiciază administraţia
locală, constatate de Poliţia Locală, dar nu a făcut nimic pentru a apăra interesul public.

1 Petentul susţine:” (...) chiar și în cazul în care unui consilier local i s-ar aduce la cunoștință un abuz, în ceea ce
privește administrarea domeniului public său privat al unității administrativteritoriale, acesta nu are pârghiile
și atribuțiile legale de a controla sau îndreptă un eventual abuz, fiind acesta chiar și președintele Comisiei de
Urbanism.

În realitate conform prevederilor Legii Administratiei Publice Locale - 2015/2001, domnul Claudiu Bodoasca
are atribuţii şi obligaţii în acest sens, după cum urmează:

Art. 32

(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local următorul jurământ în
limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, municipiului, judeţului)... Aşa să-mi ajute
Dumnezeu!"

Art. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia
celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

C) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

A) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

B) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau
municipiului, după caz, în condiţiile legii;

De asemenea conform art 267 CP - Omisiunea sesizării – se prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 3
ani sau cu amendă pentru funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a
organelor de urmărire penală.

În accepţiunea art. 175 din Codul Penal prin funcţionar public se înţelege persoana care, cu titlu permanent
său temporar, cu sau fără o remuneraţie: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în
scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti; b) exercită o funcţie de
demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;... De asemenea, este considerată funcţionar public, în
sensul legii penale, persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de
autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea
respectivului serviciu public. Persoanele care au calitatea de funcţionar public ori sunt considerate funcţionari
publici în sensul legii penale au obligaţia legală de a sesiza orice infracţiune săvârşită de orice persoană.

Domnul Claudiu Bodoasca se contrazice singur în legătură cu atribuţiile pe care le are în calitate de consilier.
Într-o recentă conferinţa de presă care a avut loc pe 7 februarie 2019 el a relatat următoarele, despre
activitatea Comisiei de Urbanism, în cazul altor situaţii similare:

„Singurele cereri care au venit la Comisie au fost în ceea ce priveşte un spaţiu la Banca Transilvania. Am dat
curs cererii, am discutat în Comisie, şi am făcut ceea ce este şi normal: concluziile le-am transmis administraţiei
locale, să ia măsurile ce se impun. Am mai fost nişte reclamaţii venite de la cetăţeni, în presa s-a scris despre
Adems, despre firma care voia să construiască un market... S-a discutat în Comisie şi concluziile le-am transmis
celor care au în sarcina să rezolve – în speţă Primăria Paşcani şi organele abilitate a statului. Aşa şi pe domnul
ziarist (face referire la reporterul BIT TV) dacă considera că au comis anumite ilegalităţi să se adreseze celor
competenti nu să arunce asupra mea anatema, să spună, vezi Doamne, aceste presupuse ilegalităţi sunt
comise cu complicitatea preşedintelui Comisiei de Urbanism. Pentru toate aceste acuzaţii am făcut plângere la
CNA... iar pentru cele pe care le scrie dar nu are curaj să le dea la televiziune îl anunţ pe acesta cale i-am făcut
plângere penală.” Inregistrarea video poate fi urmarita aici:
https://www.facebook.com/telemoldovaplus.pascani/posts/365829904250068

De aici rezulta un dublu standard folosit de Claudiu Bodoasca în calitate de preşedinte al Comisiei de
Urbanism: în unele cazuri îşi suma responsabilităţi iar în cazul cumnatului său susţine că nu are competente
legale.

2. Petentul mai susţine că ”nu am fost contactat pentru a-mi spune punctul de vedere în ceea ce privește cele
semnalate în știre și în special în ceea ce privește atribuțiile mele legale în calitate de preşedinte al Comisiei
de urbanism (...)”
Atribuţiile consilierilor locali, sunt cele prevăzute în legi şi regulamente. Sunt documente publice disponibile
inclusiv pe site-ul Primăriei Paşcani.

Am fost, însă, interesaţi să aflăm punctele de vedere ale celor implicaţi, dar nu am reuşit.

Subiectul ştirii a fost dezbătut în şedinţa Comisiei Economice din 30 ianuarie 2019.

Pe 31 ianuarie 2019 a avut loc şedinţa de plen a Consiliului Local, urmată de o conferinţă de presă susţinută de
consilierii PNL, printre care şi domnul Claudiu Bodoasca, autorul petiţiei. Am dorit să participăm la conferinţa
pentru a adresa mai multe întrebări, inclusiv pe marginea subiectului ştirii care face obiectul sesizării. Am vrut
să aflăm punctul de vedere al celor implicaţi dar ni s-a interzis participarea.

„Ştiţi că nu v-am invitat la conferinţa de presă... nu reprezentaţi dvs oraşul... eu am o problemă cu


dumneavoastră.” – a spus consilierul Marius Pintilie, liderul de grup. În acelaşi context petentul a argumentat
că nu avem acces la conferinţele de presă pe motiv că am fi de rea credinţă şi ca BIT TV a fost sancţionat de
CNA.

Acest refuz categoric a făcut obiectul unei ştiri difuzata de BIT TV pe data de 4 februarie 2019, intitulata
„Consilier local, sensibil la critici” (vezi aici https://www.youtube.com/watch?v=-VlHbBfpIes).

Este adevărat că acest refuz nu a apărut şi în ştirea care face obiectul acestei sesizări, pentru a nu ne repeta si
pe motiv că nu are legătură cu subiectul principal.

Până la data difuzării ştirii am purtat mai multe discuţii cu cel în cauză, consilierul Constantin Nemtanu. El a
fost de acord cu cele scrise în ştire, şi cu difuzarea ei, dar a refuzat să apară în faţa camerelor de luat vederi.
A spus că va avea loc o conferinţă de presă în cadrul căreia vom afla răspunsuri la toate întrebările privitoare
la acest caz dar şi a altui subiect similar prezentat de BIT TV (un alt consilier local cu cca 200 mp de teren
ocupat abuziv din domeniul public). Conferinţa de presă a avut loc pe 7 februarie, dar nu am fost
anunţaţi/invitaţi, deci nu am avut acces pentru a pune întrebări. Înregistrarea poate fi urmărită pe pagina de
Facebook a domnului Claudiu Bodoasca la adresa
https://www.facebook.com/telemoldovaplus.pascani/posts/365829904250068

În concluzie, argumentele invocate de petent nu sunt justificate iar sesizarea înaintată CNA este făcută cu
rea credinţă.

Domnul Claudiu Bodoasca şi colegii săi din PNL refuza să vorbească cu reporterii BIT TV şi blochează accesul la
conferinţele de presă unde sunt prezenţi, pentru a nu putea să le adresăm întrebări. Nici la cererile de
informaţii publice care i-au fost adresate nu răspunde. Nu a solicitat dreptul la replica sau rectificare, ceea ce
demonstrează că informaţiile prezentate de BIT TV sunt corecte. În schimb face tot ce este posibil pentru a
bloca activitatea noastră. Se foloseşte de sancţiunile CNA pentru a ne da în judecată şi a ne cere despăgubiri
(vezi dosarul 357/866/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Paşcani).

Cu stimă,

Cătălin Cojocaru – administrator

0787 511 017

bittv.info@gmail.com

17 februarie 2019