Sunteți pe pagina 1din 19

Faza de proiectare: PT

OBIECTUL: CONSTRUIRE GRADINITA


DE COPII

SPECIALITATEA: INSTALATII TERMICE


CENTRALA TERMICA

Data: DECEMBRIE 2010

1
BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1.Memoriu tehnic
2.Breviar de calcul
3.Caiet de sarcini
4.Program de control pe faze determinante

B. PIESE DESENATE
Plansa
1. Schema tehnologica incalzire I-01
2. Plan parter I-02
3. Schema coloanelor I-03

MEMORIU TEHNIC

2
1. DATE GENERALE
1.1. Obiectul lucrarii
Prezenta documentatie la nivel de proiect tehnic, cuprinde lucrarile
necesare realizarii instalatiilor termice la gradinita de copii din Comuna
Dumbravesti, sat Plopeni, Jud Prahova.
Instalatiile termice care fac obiectul proiectului constau din:
- sursa de energie termica;
- preparare ACM
Instalatiile de incalzire centrala proiectate sunt in conformitate cu
prevederile din STAS 7132, Normativul I 13-02/2003, prescriptiile tehnice PT A1-
2010 Colectia ISCIR si ordinul Ministerului Industriilor nr. 1512/1996 in scopul
functionarii in conditii de siguranta.
1.2. Baze de proiectare
La intocmirea lucrarii s-au avut in vedere situatia existenta de pe teren,
planurile de arhitectura ale noii constructii si doleantele beneficiarului.
2. SOLUTIA PROIECTATA
Cladirea cu destinatia birouri este o construcţie care se modernizeaza.
Alimentarea cu agent termic - apa calda 80/60 oC este prevazuta a se face din
sursa locala montata intr-o incapere special amenajata.
Combustibilul la cazan este: combustibil solid.

2.1. Probe si verificari


Instalatiile de incalzire se vor monta si se vor pune in functiune de o firma
autorizata PT A1/2010 in prezenta unui reprezentant al firmei furnizoare.
Instalatiile vor fi supuse la urmatoarele probe:
- proba de presiune;
- proba la cald;
- proba de eficacitate
Inainte de proba la rece instalatiile vor fi spalate cu apa potabila pana
cand apa evacuata nu mai contine impuritati.

3
Proba la presiune se va executa inainte de izolarea termica a conductelor,
la presiunea de 3 bar in conformitate cu prevederile Normativului I 13-02/2003
punctele 20.3....20.10.
Proba la cald se va executa in conformitate cu prevederile aceluiasi
normativ punctele 20.11....20.18, iar cea de eficacitate conform punctelor
20.19......20.28.
Aceste prescriptii vor fi completate cu cele specifice firmei furnizoare a
echipamentelor si materialelor componente ale instalatiilor.
Incercarile de presiune la conducte se efectueaza conform Normativului I -
13, iar verificarea calitatii lucrarilor de instalatii se va face conform Normativului
C - 56.

2.2. Masuri de protectia muncii


Executia lucrarilor se va face de catre firme specializate si autorizate
ISCIR, cu experienta in lucrari asemanatoare, in special pentru centrale
termice .
La executie, montaj si exploatare se vor respecta urmatoarele:H.G.
5/1992 republicata in Monitorul oficial nr. 49/1996.
- Norme generale P.S.I. aprobate prin ordinul comun al M.l. nr.381/4.03.1994 si
M.LP.A.T.
- Norme generale P.S.I. la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor
ICCPDC/1993
- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului P118/1999.
S-a urmărit prevederea de soluţii tehnice de proiectare a instalaţiilor interioare
care sa nu favorizeze declanşarea sau extinderea incendiilor precum .
Pentru perioada de execuţie masurile de paza si stingerea incendiilor se vor
stabili de către executant.

- NRPM editia 1975;

4
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu
ord. MLPAT nr. 9/N/15.03.93;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii cod. 28
ICSPM/ 96.
- Norme generale PSI aprobate cu Ord. MI 381/04.03.94 si MLPAT
1219/MC/03.03.94;
- Normativele I 13 -02/ 2003si I 13/1 -02/ 2003;
- Ordonanta Nr. 60/1997 a Guvernului Romaniei;
- H.G nr. 71/1996 si H.G. nr. 571/1998;
- Ordinul Nr. 791/1998 al M.I.
specialitate la toate cerintele A, B, C, D, E si F (conform Legii nr. 10/1995).

3. CENTRALA TERMICA

3.1. Echipamentele si amplasarea lor in centrala termica


Centrala termica, este amplasata intr-o incapere special amenajata in
apropierea cosului de fum, convenabil pentru racordarea acesteia la instalatiile
interioare .
Dimensiunile cosului de fum este de D= 225 mm
Centrala termica are in componenta un cazan cu gazeificare tip ORLAN
de 80 KW cu tiraj natural.. Cazanul este echipat cu armaturi de siguranta si
control. Usa de acces in centrala termica va fi metalica si se va deschide spre
exterior si fara prag.
Se va practica un gol cu suprafata libera de 0,25 mp pentru aerul de
ardere. Golul va putea fi protejat cu grila exterioara si plasa de sarma.
Centrala termica este echipata cu:
- termometru
- termostat de lucru treapta I si II

- presostat de minim, protectie lipsa apa

- termostat de siguranta pentru temperatura minima si maxima

5
- termostat de siguranta gaze arse
- supape de siguranta
- pompa recirculare apa cazan
- manometru

- vas de expansiune inchis cu membrana de 60 lt pe circuitul de


incalzire

- vas de expansiune de 12 lt pe circuitul ACM


Datorita acestor elemente supravegherea cazanului va fi de tip
nepermanent, deci nu va fi nevoie sa fie angajati fochisti autorizati ISCIR.

3.3. Echiparea cu cazan

Centrala termica are in componenta 1 cazan cu tiraj natural. Cazanul are


o capacitate de 80 Kw, si se vor monta pe pardoseala, conform planului de
montaj I-02 si la distantele indicate. Instalarea cazanului se face in conformitate
cu prescriptiile ISCIR PT A1-2010 pentru cazane de apa calda corelate cu
instructiunile producatorului.
3.4. Asigurarea cazanului si a instalatiei.
Atat cazanul cat si intreaga instalatie a fost prevazuta cu organe de
inchidere, reglare si cu o supapa de siguranta pentru preluarea depasirilor de
presiune rezultata prin cresterea temperaturii. Conform STAS 7132 si a
prescriptiilor ISCIR.
Dupa masurile de siguranta ce se impun, instalatia face parte din
categoria instalatiilor care nu sunt in legatura cu atmosfera, prevazute cu supape
de sigurante si cu vas de expansiune inchis.
Pentru asigurarea instalatiei impotriva depasirii presiunii si temperaturii,
sunt prevazute in furnitura cazanului dispozitive de siguranta si control precum si
- vas de expansiune inchis;
- supapa de siguranta pentru cazan si instalatii;

6
Vasul de expansiune are rolul de a prelua variatiile de volum ale apei
rezultate din incalzirea acesteia in cazan, cat si de a asigura presiunea in
instalatii intre limitele prestabilite, asigurand si celui de mai sus consumator
agentul termic necesar.
Supapa de siguranta trebuie sa fie reglate incalt sa inceapa sa se
deschida la presiunea maxima admisibila de 1,5 bar. La intervale de maximum 6
luni se verifica supapele de siguranta si dispozitivele contra intoarcerii curentului
de apa.
Este interzisa functionarea cazanului cu supape de sigurata defecte sau
dereglate. Dispozitivele de protectie si siguranta la suprapresiuni se revizuiesc
anual.

3.5. Echipamentele pentru circulatia apei.

Presiunea necesara circulatiei apei calde se asigura cu ajutorul pompelor


de circulatie montate in centrala termica.
Aceasta presiune reprezinta suma formata din pierderea de sarcina pe
traseul circuitului cazan / schimbator. Agentul termic produs de cazan este
vehiculat prin conducta de tur cu ajutorul pompei de circulatie montate direct pe
conducta care pleaca din cazan. In distribuitor mai este un racord separat pentru
boiler prevazut pentru circulatia agentului termic necesar acestuia cu o pompa
montata pe aceasta .
Exploatarea si intretinerea acestor pompe se vor face in conformitate cu
prescriptiile furnizorului. Orice fel de pornire a unei pompe trebuie sa fie
precedata de o verificare minutioasa a starii tuturor elementelor componente.
Este interzisa functionarea pompelor de circulatie cu clapetele de retinere
defecte sau demontate.
Pompele trebuie scoase imediat din functiune si izolate de restul instalatiei
in urmatoarele cazuri:
- aparitia unor zgomote sau vibratii anormale (in functie de precizarile
producatorului)

7
- Aparitia unui incendiu;
- scurgeri mai importante la etansarile acestora;
- incalzirea excesiva a lagarelor si a motoarelor de antrenare;
- defectarea armaturilor care pericliteaza functionarea pompelor;
- fum la motoare.
Instalatia fiind tubulara inchisa, cu circulatie fortata, la pompa de circulatie
se va controla cu ajutorul manometrului montat pe distribuitor si pe schimbator,
daca acesta realizeaza presiunea necesara.
Temperatura apei din conducta de aspiratie a pompelor nu trebuie sa
depaseasca valoarea de 80ºC.
Conductele de distributie a agentului termic din centrala termica vor fi din
otel si se vor izola cu Armacell cu grosimea de 13 mm.
La interior conductele se vor spala cu apa, apoi se vor supune la probe de
presiune si etanseitate conform I 13-02/2003. Numai dupa aceasta operatie
conductele se vor izola. Se va verifica intreaga instalatie daca nu are scurgeri de
apa la conducte, robinete, corpuri de incalzire, imbinari prin fitinguri si lipituri
(daca tevile alese sunt din cupru). Daca incercarile au trecut cu succes, instalatia
poate fi pusa in functiune pana la receptia finala. Dupa terminarea probei de rece
se va face proba la cald.
Se va controla modul in care se fac dilatarile si daca au fost corect
preluate, fara deplasari ale bratarilor de fixare. Se va constata daca se produc
zgomote, daca se efectueaza eliminarea aerului si daca intreaga instalatie
functioneaza corect. Dupa aceasta proba la cald se poate trece la mascarea
tuturor conductelor conform cu cerintele beneficiarului.
Incalzirea coloanelor se face treptat pentru evitarea eventualelor socuri
termice si hidraulice. In prealabil toata instalatia se va dezaerisi prin ventilele de
dezaerisire montate la radiatoare.
Exploatarea si intretinerea conductelor, distribuitorului si colectorului se va
face in conformitate cu prevederile:
- Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
centrala

8
I 13-02/2003
- Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente C 56 XXVII - Instalatii de incalzire;
Se vor face periodic incercari si verificari privind functionarea armaturilor,
starea termoizolatiei, a protectiei acesteia precum si a sistemelor de sustinere.
Armaturile prevazute in centrala termica sunt robinete de reglaj, inchidere,
golire cu sfera.
Pentru dezaerisire s-au prevazut ventile automate de dezaerisire montate
in locurile cele mai inalte pe conducte.
Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele cerinte:
- sa fie usor accesibile;
- sa fie usor demontabile
Toate armaturile din centrala termica se vor monta in pozitia inchisa.
Toate robinetele se vor deschide in momentul umplerii instalatiei cu apa
de la statia de hidrofor si care se face pe retur conform schemei de functionare a
centralei termice..
IMPORTANT: Intreaga instalatie va fi tot timpul umpluta cu apa. Se va
goli numai ramura unde au aparut defectiuni, iar dupa remedierea lor
instalatia se va reumple cu apa.

4. INSTRUCTIUNI SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII, DE


PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
La executei se vor respecta normele republicane de protectia muncii,
elaborate de forurile de stat competente si se vor consulta instructiunile de
protectie a muncii in timpul executiei conform controlului tehnic al instalatiilor sub
presiune Cr 13/74.
Se vor respecta deasemenea:
- Normele generale de protectia muncii (Ministerul Muncii si protectiei
sociale, Ministerul Sanatatii);
- Normativ I 13-02/2003;
- Normativul P 118/1999;; F 13/1994;

9
- Categoria PSI a centralei termice este “D” conform Normativului P
118/1999.
5. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR
Functionarea centralei termice nu polueaza mediul inconjurator deoarece
se vor folosi gaze naturale cu continut de sulf de max. 0,1 g/Nmc. Instalatia de
ardere este automatizata si asigura un raport aer-combustibil constant, la
valoarea optima. In plus evacuarea gazelor arse se face la o inaltime de
aproximativ 2,0 m de sol, cu o viteza de 0,3 – 0,5 mc/sec. ceea ce asigura o
buna dispersie in atmosfera.
Apele uzate evacuate din centrala termica in reteaua exterioara de
canalizare sunt conventional curate si nu cuprind substante corozive sau toxice.

5. LISTA DOTARILOR PSI DIN CENTRALA TERMICA


Nr. crt. Denumirea U.M. Cantitate
1. Stingator portativ cu spuma P4 buc. 1
2. Lada cu nisip cu capacitate de 0,5 mc buc. 1
3. Galeata cu capacitate de 10 l buc. 1
4. Lopata buc. 1

BREVIAR DE CALCUL

10
CENTRALA TERMICA
1. Parametrii nominali de functionare
- agent termic produs: apa calda de incalzire 80/60oC
- combustibil utilizat gaze naturale
2. Bilant termic.
Necesarul orar de caldura: 58 KW
- apa calda de consum – 20 KW
Capacitatea totala necesara de acoperit 80 KW
3. Echipare cu cazan:
- Numar: 1 cazane ORLAN – 80 KW
- Presiunea max. de lucru: 1,5 bar
- Temperatura maxima pe tur: 80oC
- Randament normal: 90 %

4. Alimentarea cu aer de combustie


- Practicarea in peretele exterior a unui gol pentru accesul aerului de
ardere si care are suprafata de S= 0,15 mp .Geamul din centrala termica
trebuie sa aibe o grosime de 4 mm fara armare si nu de tipul termopan.

11
Dimensionarea vasului de expansiune:
V
V  1,1 
P
1  MIN
PMAX

DV – cresterea de volum a apei din instalatie datorita dilatarii, in metrii cubi;

 v 
V  Vinst    1
 v10 
Vinst – Volumul apei din instalatie stabilit prin insumarea continutului de apa din
elementele componente (generatoare de caldura, tevi, corpuri de incalzire, etc) in metri
cubi;
v – Volumul masic al apei la temperatura medie (media aritmetica dintre temperatura din
conductele de ducere si de intoarcere, in conditii nominale), in metri cubi pe kilogram;
v10 – volumul masic al apeila 10°C, in metri cubi pe kilogram;
pmin – presiunea minima in vasul de expansiune inchis, in timpul functionarii instalatiei,
in bari
pmax – presiunea maxima in vasul de expansiune inchis, in timpul functionarii instalatiei,
in bari

 1029 
1,3    1
V  1,1   1000,4   0,08mc
1,5
1
3

Se alege de 500 lt pt fiecare cazan.

Dimensionarea supapelor

Se calculeaza numarul de supape necesare cu relatia:

D
n
1,61    A  p1  p c   

D – debitul de fluid stabilit in functie de cauza cresterii presiunii, in kg/h , si se


calculeaza cu relatia:
D  1,72  Q S

12
 coeficient de scurgere al supapei determinat conform prescriptiilor tehnice C7-
Colectia ISCIR, inscris in documentatia tehnica a tipului de supapa ales;
A - aria sectiunii de scurgere a tipului de supapa ales, in documentatia tehnica a
produsului, in milimetri patrat; la alegerea tipului de supapa se tine seama de aria minima
a sectiunii de scurgere;
P1 – presiunea maxima admisa in amonte de supapa de siguranta, in bari, stabilita avindu-
se in vedere presiunea maxima admisa in instalatia in functiune, presiunea statica din
instalatie si caracteristicile echipamentelor de comanda din instalatie;
Pc – presiunea in aval de supapa, in bari;
densitatea apei la temperatura si presiunea din amonte de supapa de siguranta, in
kilograme pe metru cub;
Ne rezulta n=2.
Se calculeaza capacitatea de evacuare insumata a tuturor supapelor de siguranta, in kg/m3

G  1,62    A   p1  p c   

Fiecare cazan este echipat cu 2 supape de siguranta de1 ½”.

Necesarul de caldura a fost calculat conform 1907/1,2

5. Evacuarea gazelor de ardere


- tipul tirajului - fortat
- temperatura gazelor de ardere la puterea nominala – 150°C la
temperatura apei de 80 oC
- NOTA:
Conform Normelor tehnice privind proiectarea,executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – Ordinul 58/2004,
este interzisa intrebuintarea cosului comun pentru aparate consumatoare de
gaze naturale si aparate consumatoare de alti combustibili. Cosul trebuie sa fie
singular pentru cazanul din centrala termica.
Racordul cazanului la cos se va face imediat la iesirea din cazan, pe o
portiune de 400 mm vertical si apoi la cos si se va izola termic. Racordul va fii din
inox dublu perete.
6. Instalatia de expansiune
- Capacitatea vasului circuit incalzire: 1 x 60 litri
- Tip ales: VAREM - Romstal

13
7. Dimensionarea conductelor din incinta centralei termice
- Criterii de dimensionare: retea bitubulara, inchisa, cu circulatie fortata
- Viteze adaptate: 0,4 - 0,9 m/sec.
- Conductele prevazute sunt din polipropilena conform doleantele
beneficiarului insa cu respectarea diametrelor indicate in plansa I-01.

D. CAIET DE SARCINI - INSTALAŢIA DE INCALZIRE CENTRALA

CONŢINUTUL CAIETULUI DE SARCINI


1. NORME SI STANDARDE
2. GENERALITĂŢI
3. INSTALAŢII DE INCALZIRE CENTRALA
4. IZOLAŢII
5. PROBE

1. NORME SI STANDARDE
1.1. 113 - Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de incalzire.
1.2. SR 1907/1 - Instalaţii de incalzire - Necesarul de căldura - Prescripţii de
calcul
1.3. SR 1907/2 - Instalaţii de incalzire - Necesarul de căldura - Temperaturi
interioare.
1.4. P118-99 - Norme de siguranţa la foc a construcţiilor.
1.4. C56-85 - Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de
construcţii si instalaţii aferente.
1.5. MC Ind. Ordin - Norme de prevenire si stingere a incendiilor nr.
724/D/1981 si norme de dotare pentru prevenirea incendiilor.
1.5. MM si MS Ordin 34/60/1975 - Norme de protecţia muncii.
1.6. MC Ind. 1980 - Norme de protecţia muncii in activitatea de construcţii
montaj.
1.7. PT A1-2010 - Prescripţii tehnice ediţia 1.

2. GENERALITĂŢI

14
La baza descrieri generale stau:
- planurile întocmite de proiectant;
- consultările avute cu beneficiarul conform temei cadru;
- prevederile legilor in vigoare;
a. Antreprenorul va asigura montarea si supravegherea lucrărilor de incalzire
,
precum si a lucrărilor legate de acestea.
b. Lucrarea trebuie executata in modul cel mai corect si coplet, pentru
îndeplinirea condiţiilor beneficiarului, care va avea dreptul sa respingă
orice lucrare sau material ce nu corespunde specificaţiilor din proiect sau
standardele de calitate.
c. Lucrările cuprinse in prezentul proiect vor fi executate in conformitate cu
normele si normativele in vigoare. Antreprenorul va asigura obţinerea
aprobărilor de execuţie.
d. Lucrările prezentate in planurile de la faza PT vor fi atent verificate de
antreprenor in ceea ce priveşte condiţiile din teren pentru montajul
instalaţiei de încălzire centrala. Orice nepotrivire va fi semnalata imediat
proiectantului.
e. După contractarea echipamentelor, antreprenorul va pune la dispoziţia
proiectantului documentaţia tehnica necesara pentru întocmirea
eventualelor modificări fata de proiectul iniţial.

2.1. CONDIŢII DE EXECUŢIE

Documentele puse la dispoziţie de beneficiar dau informaţii asupra


stadiului de planificare al lucrării si se pot vedea in proiectul anexat.
Executarea instalaţiilor de încălzire se va face coordonat cu instalaţiile
existente.
Toata instalaţia este nou achizitionata si nu necesita spalare.
Deasemenea toate radiatoarele vor fi prevăzute cu robineti pe retur si ventile de
aerisire

15
manuale montate pe radiatoare.
La traversarea planşeelor si pereţilor (unde este cazul)se vor folosi piese de
trecere metalice.
La executarea lucrărilor se vor utiliza materiale consemnate in proiect.
Orice propunere de înlocuire trebuie motivata de antreprenor si aprobata de
beneficiar si proiectant.
Păstrarea materialelor de instalaţii se va face in spatii si condiţii care sa asigure
buna
lor conservare si deplina siguranţa.
La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorării lor.

3. INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

3.1. CONDUCTE
a. Reţelele de conducte interioare pentru apa calda se vor executa din PPR
pentru instalaţii pentru diametre cuprinse intre DN 15 si DN 40. Imbinările
conductelor de PPR se vor realiza prin polifuziune. Schimbările de direcţie ale
conductelor se vor realiza prin fitinguri, pentru toate diametrele. Pentru centrala
termica se vor folosi conducte de otel.
b. In porţiunile de traversarea elementelor de construcţii nu se admit îmbinări.
c. Conductele de distribuţie se trasează conform proiectului. Devierea de traseu
ce implica modificări ale lungimilor sau dimensiunilor conductelor se pot face
numai cu avizul proiectantului.
d. Fata de conductorii electrici, traseele conductelor de instalaţii ce conţin apa
vor fi montate conform Normativ I-7.
g. Conductele montate orizontal, in lipsa unor indicaţii exprese in proiect, vor fi
montate cu panta 3/1000 , asigurindu-se atit dezaerisirea cit si golirea.

3.2. ARMATURI
a. Vor fi prevăzute armaturi de trecere , de închidere si reglaj, de golire , de
reţinere si de siguranţa in poziţiile indicate prin desenele proiectului.

16
b. Montarea armaturilor va fi cu asigurarea unei accesibilatatii uşoare
precum si a posibilitatiilor de demontare si înlocuire.

3.3. CENTRALA TERMICA


a. Toate echipamentele si accesorile aferente centralei termice vor fi
achiziţionate numai conform specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de
proiectant.
b. Echipamentul va corespunde normelor romaneşti si trebuie sa fie omolagat. El
trebuie sa corespunda si prescripţiilor ISCIR, PT A1-2010
c. Funcţionarea trebuie sa fie silenţioasa si sa se înscrie in limitele de zgomot
admise.
d. Vor fi respectate masurile de siguranţa la creşterea presiunii si temperaturii
peste limitele admise prin montarea vaselor de expansiune conform prescripţiilor
tehnice STAS 7132/86.
d. Montajul si punerea in funcţiune a centralei va fi făcuta de o firma avizata de
ISCIR si cu reprezentatul furnizorului care va supraveghea probele si va face
instructajul personalului de exploatare.

3.4.IZOLAŢII
a. Se vor folosi izolaţii de tip Armaflex având in prealabil avizul proiectantului, pe
baza caracteristicilor prezentate de furnizor.
b. La executarea izolaţiilor si a invelitoriilor de protecţie se vor respecta
următoarele norme:
-normativ pentru proiectarea , executarea si receptionarea izolaţiilor termice la
construcţii civile si industriale C-107.
-instrucţiuni tehnice pentru executarea termo-izolatiei elementelor de instalaţii,
Indicativ C-142.
-detalii elemente si subansamble tip pentru instalaţii - volum DC.
-Izolarea si protecţia armaturilor vor fi demontabile.

17
PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE AL CALITATII
LUCRARILOR EXECUTATE

- INSTALATII TERMICE -

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, Normativului C56/2001, HG 272/94 si HG


273/94, participantii la realizarea planului de control a urmaririi executiei sunt:
B Beneficiar (diriginte de santier din partea beneficiarului)
E Executant (responsabil tehnic cu executia)
P Proiectant de specialitate
FN Faza normala de executie
FD Faza determinanta a executiei
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 sectiunea 3, art. 23d, executantul are
obligatia convocarii factorilor ce participa la verificari cu minimum 3 zile inainte de fiecare faza.
Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor este obligatorie
la:
 predarea amplasamentului si trasarea lucrarii (pozitionarea radiatoarelor si
alegerea traseelor)
 de cite ori conditiile de santier impun prezenta acestuia pentru modificarea
solutiilor din proiectul initial
 la receptia de terminare a lucrarilor
 la receptia punerii in functiune

Nr. Faza de executie Cine Faza Oservatii


verifica
1. Proba de etanseitate si etanseitate la rece B+E+P FD Se intocmeste proces verbal
de proba de presiune
2. Proba la cald si proba de eficacitate B+E+P FD Se intocmeste proces verbal

3. Receptia la terminarea lucrarilor B+E+P FN Se intocmeste proces verbal


de receptie la terminarea
lucrarilor
4. Receptia finala B+E+P FN Se intocmeste proces verbal
de receptie definitiva

Proiectant Beneficiar Executant


Ing. Adrian BOGDAN

18
PROBE
 după montaj, conductele se vor spăla cu apă în ambele sensuri de
circulaţie;
 proba la rece se realizează înainte de izolare termică, la o temperatură
ambiantă de peste 50C şi la o presiune de probă de 1,5 din presiunea de
lucru, conform normativului I 13, utilizând manometre cu clasa de precizie
1,6;
 proba la cald se efectuează în condiţii similare cu proba la rece, prin
alimentarea cu căldură de la centrala termică timp de 2 ore, controlând
buna funcţionare a armăturilor şi dezaeratoarelor;
 pe toată durata probelor, instalaţiile vor fi supravegheate permanent
pentru a se putea interveni imediat dacă este necesar.

Montajul, PIF-ul, Service-ul si Verificarile tehnice vor fi efectate NUMAI DE


CATRE FIRME AUTORIZATE DE ISCIR

NOTA IMPORTANTA:
ART. 9.40. I13-02/2003: Cazanele care produc apa calda (temperatura sub
110°C) se alimenteaza cu apa din instalatiile de apa potabila, cu conditia
respectarii art. 9.42.
Racordarea se face la conducta de intoarcere a instalatiei de incalzire prin
intermediul unui racord demontabil prevazut cu o armatura de retinere, pentru a
impiedica patrunderea apei din instalatia de incalzire in instalatia din care face
parte, alimentarea; racordul de umplere se va decupla de la instalatia de apa
dupa umplerea instalatiei de incalzire.
Consumul de apa pentru umplerea instalatiei de incalzire si „apa de
adaos” vor fi contorizate.
ART. 9.42. I13-02/2003: Centralele termice amplasate in zone in care duritatea
apei este de peste 3,5 mval/l vor fi prevazute cu instalatii de dedurizare pentru
apa de alimentare.
Pentru prevenirea inghetarii apei din instalatie, in perioada cind accidental nu
sunt asigurate utilitatile (combustibil, energie electrica etc) se recomanda ca in
apa din istalatie sa se introduca antigel special pentru instalatii

ATENTIE: INSTALATIA DE INCALZIRE NU SE GOLESTE NICIODATA, DECIT


IN CAZ DE FORTA MAJORA, CAND SE FAC REPARATII.

19

S-ar putea să vă placă și