Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”

FĂLTICENI

CHESTIONAR „A”

Nume/Prenume:

1.Frecvenţa neritmică la orele dumneavoastră constituie o problemă?


a) Da b) Nu c) Nu ştiu

2.Alegeţi principalele motive care determină după opinia dvs,o frecvenţă neritmică la ore:
 rezultate şcolare slabe obţinute de elev;
 supraîncărcarea orarului şcolar în detrimentul timpului liber;
 suprasolicitarea informaţională (programe şcolare încărcate );
 lipsa de motivaţie a elevului pentru disciplina respectivă;
 carenţe educaţionale;
 deficienţe în relaţia şcoală-familie;
 sistemul paralel de meditaţii particulare;
 neîncrederea în perspectivele socio-profesionale oferite de diploma de absolvire;
 neasigurarea unei baze materiale şcolare viabile ( mobilier, localuri, iluminat, căldură, material
didactic, aparatură de specialitate etc. );
 situaţia materială precară a familiei;
 teama de corigenţă;
 stilul permisiv al profesorului (neconsemnarea absenţelor în catalog,acordarea cu uşurinţă a
mediilor de trecere);
 probleme de sănătate.

3.Consideraţi că atitudinea profesorului ar putea îmbunătăţi frecvenţa elevilor la ore?


a) Da b) Nu c)Nu stiu

Dacă la întrebarea 3 aţi ales varianta „a” răspundeţi la întrebarea 4.

4.În ce măsură atitudinea profesorului poate îmbunătăţi frecvenţa elevilor la ore?


 deloc
 puţin
 moderat
 mult
 foarte mult

5. Propuneţi câteva soluţii care consideraţi că ar putea îmbunătăţi frecvenţa şcolară a elevilor:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Vă multumim!