Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

de sesizare din ofîciu

Anul ….. luna ……. ziua …………. în ………….

X.Y., procurorul în cadrul.../organ de cercetare penală din cadrul I.P.J. – Serviciul…

Azi, data de mai sus, în temeiul art. 292 C. pr. pen., ne-am sesizat din oficiu cu
privire la faptul că …{se vor menţiona faptele de natură penală aflate de organul de
urmărire penală pe alte căi decât plângere sau denunţ: ex.: în perioada ……….. mai mulţi
făptuitori, folosind .....

Din datele deţinute de către organul de cercetare penală rezultă că: … (vor fi descrise,
dacă sunt cunoscute, toate împrejurările și circumstanțele în care au fost comise faptele
penale).

Având în vedere cele de mai sus, se impune efectuarea de cercetări cu privire la


săvârşirea infracţiunilor de …, fapte prevăzute şi pedepsite de ... C. pen., urmând a se
stabili împrejurările în care au fost comise faptele, în vederea identificării autorilor faptelor
penale amintite, stabilirii participaţiei penale şi tragerii la răspundere penală a acestora.

PROCUROR/ORGAN DE CERCETARE PENALĂ AL POLIŢIEI JUDICIARE

(numele și prenumele)