Sunteți pe pagina 1din 3

MULȚIMI CLASA A- V- A

OLIMPIADE FIȘE 2
1) Pentru a şi b numere naturale, a < b, se consideră mulţimea M(a, b) = { x Σ�
N / a x b}
şi se notează cu card(a, b) numărul elementelor mulţimii M(a, b). Dacă S = card(1, 2) +
card(2, 4) + card(3, 6) + … + card(1003, 2006), să se arate că S este multiplu de 17.
OJ GALAȚI 2006
2) Notă m cu M mulțimea numerelor naturale de cinci cifre având suma cifrelor egală cu
30 și cu N submulțimea numerelor din M care coincid cu răsturnatele lor. Să se afle:
a) Cel mai mic și cel mai mare element din mulțimea M.
b) Cel mai mic și cel mai mare element din mulțimea N.
3) Se dă mulțimea A={ 1, 2, 3, …, 2005 }. Se cere:
a) Scrieți submulțimile mulțimii A formate din două elemente cu suma egală cu 2006.
Aflați numărul acestor submuțimi.
b) Aflați numărul submulțimilor lui A formate din patru elemente, astfel încât suma a
două elemente este egală cu suma celorlalte două și este egală cu 2006.
OJ IAȘI 2006
4) Dacă X este o mulțime nevidă și finită de numere naturale, definim
numărul m(X) ca
fiind media aritmetică a elementelor mulțimii X. facem convenția ca
dacă X = {a},
atunci m(X) = a:
a) Dacă A = {1; 3; 5}; B = {a; a + 1; a + 2} ; să se determine a  N
astfel încât
m(A) =m(B)
b) Să se găsească două mulțimi A; B astfel ca m(A\B) = m(B\A)
m A  m B 
c) Să se găsească două mulțimi A; B astfel ca m(A  B) =
2
OJ OLT 2006
5) Determinaţi mulţimile A şi B care verificǎ simultan condiţiile:
a) A U B={1,2,….,9} b) A ∩ B={1,2,3,4,5} c) A ∩ {6,7}=Φ
OL SĂLAJ 2006
6) Se consideră mulţimile: A = {x  x = 2m + 1, mN} şi B = {y  y = 3n + 1, nN}
a) Arătaţi că 15A, 16B, 2005AB şi 2002B-A.
b) Scrieţi cu ajutorul unor proprietăţi caracteristice mulţimile AB şi B-A.
OJ SIBIU 2006
7) Determinaţi mulţimile A, B, C ştiind că :
a) A  B  C  { 1 } , b) A  B  C  { 1; 2; 3; 4 } , c) CB AB{ 2 },
d) Mulţimile A, B, C au acelaşi cardinal.
OL VASLUI 2006
n *
8) Se dau mulţimile: A={x|x=2 , n≤4, nєN} B={y|yєN , y=x-2, xєA}
C={z|zєN, z=y2, yєB}.
Calculaţi: (AUB)∩C; (A\B)UC; A\(B∩C).
OS BAIA MARE 2007
9) Dacă A = { x  N  x  10, x impar } şi B = { x  N  ( 2x+1)  15 },
aflaţi: a) A  B; b) A  B; c) A  B;
OL 2007
10) Se dă mulţimea M= { 1;4;7;10;13;...;97;100} şi o submulţime S a lui M formată din
19 elemente. Să se arate că există în mulţimea S două elemente a căror sumă este egală
cu 104.
OJ BRĂILA 2007
11) Se dau mulţimile A={ x  N / 2  x  3 } şi B={ y  N / 3  y  2 } Dacă a este
38 26 25 42

numărul elementelor mulţimii A şi b este numărul elementelor mulţimii B ,


comparaţi numerele naturale a şi b.
OL BRĂILA 2007
12) Determinaţi numărul submulţimilor mulţimii A  { 1, 2,3, 4,.....62, 63} care au suma
elementelor egală cu 2007.
OJ CĂLĂRAȘI 2007
13) O mulţime A are 37 elemente numere naturale a căror sumă este 702.Calculaţi
produsul celor 37 elemente ale mulţimii A.
OL CLUJ 2007
14) Determinaţi mulţimile A, B şi C nevide, distincte două câte două, dacă îndeplinesc
simultan condiţiile:
a) AUBUC = {1,2,3} b) A∩B∩C = Ø
c) A-C = {1} d) C-A ={3}
Precizaţi toate cazurile posibile.
OL HARGHITA 2007
15) Fie A  { 1, 2,3,K , 2007} .
a) Aflaţi câţi multipli de 3 conţine mulţimea A.
b) Fie B mulţimea elementelor din A care sunt multipli de 3 sau multipli de 5. Câte
elemente conţine mulţimea B?
c) Aflaţi suma elementelor mulţimii B.
OJ IAȘI 2007
16) Fie A = {1; 2; 3;...; 2006}. Să se arate ca nu exista doua submulțimi B și C ale lui A
astfel încât B  C   ; B  C = A și suma elementelor din B să fie egală cu suma
elementelor din C
OL OLT 2007
17) Să se determine mulţimile A şi B , ştiind că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)( A  B) \ ( A  B)  {0,2,4,6,8} b) A {2,4,8}   c) B {0,1,2, }  {2}
OS 2007
18) a) Fie mulţimile A = {3, 4, 5, 6} şi B = {1, 2, 3}. Aflaţi elementele mulţimii
C = {x  x = a – b, a  A, b  B}.
b) Cu mulţimile A şi B de la punctul a), aflaţi mulţimea
D = {x  x = ab sau x = ba−3, a  A, b  B}.
c) Fie mulţimea X = {2, 3, 5, 7}. Aflaţi elementele mulţimii
Y = {y  y = a + b şi y = ab şi y = ab−2, a  X, b  X}.
OJ SIBIU 2007
19) Să se determine numărul natural a astfel încât reuniunea mulțimilor : { 7 , a+5} și
{1, 2a+1} să fie formată din trei elemente.
OL TELEORMAN 2007
20) Fie mulțimile A = { n  N / 5n  11 se divide cu 17} și B = { n  N / 7n  5 se divide cu 17}
a) determinați cel mai mic element al mulțimii A
b) stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor următoare:
P1) Orice număr natural care dă restul 8 la împărțirea cu 17 este element a lui A.
P2) Mulțimile A și B au cel puțin un element comun.
OJ BAIA MARE 2008