Sunteți pe pagina 1din 4

УРО́К 4: МОЯ́ СЕМЬЯ́

LECŢIA 4: FAMILIA MEA

Conţinutul lecţiei:

- articolele şi adjectivele posesive la persoana a treia

- lipsa articolelor în limba rusă

În această lecţie vom învăţa să vorbim despre familia noastră şi vom aprofunda formulele de
adresare în limba rusă.

Но́вые слова́

Vocabularul acestei lecţii cuprinde membrii familiei în limba rusă. De reţinut că, în general, cuvintele

ruseşti care se termină în –a sunt de genul feminin, dar există şi excepţii, de exemplu, дедушка

(bunic), папа (tată).

1. Дава́йте познако́мимся! Să facem cunoştinţă! (mot-a-mot: haideţi să facem cunoştinţă)

2. семья́ – familie

3. роди́тели – părinţi

4. дети – copii

5. оте́ц (па́па) – tată

6. мать (ма́ма) – mamă

7. муж – soţ

8. жена́ – soţie

9. сын – fiu

10. дочь – fiică

11. брат – frate

12. сестра́ – soră

13. ба́бушка – bunică

14. де́душка – bunic

15. тётя – mătuşă

16. дя́дя – unchi


Диало́ги

Диало́г 1 (оди́н):

- Здра́вствуйте! Меня́ зову́т Ната́ша. Э́то моя́ семья́.

- Ната́ша, кто э́то?

- Э́то мой оте́ц. Его́ зовут Никола́й. А э́то моя́ мать. Её зовут Мари́я. Мой па́па и моя́ ма́ма –
э́то мои́ роди́тели.

- А кто э́то?

- А э́то мой брат. Его́ зову́т Андре́й. Э́то его́ жена́. Её зову́т Лари́са. Э́то их де́ти: сын Ди́ма и
дочь Ле́на. Я – их тётя.

- Bună ziua! Mă cheamă Nataşa. Aceasta este familia mea.

- Nataşa, cine este acesta?

- Acesta este tatăl meu. Îl cheamă Nikolai. Iar aceasta este mama mea. O cheamă Maria. Tatăl meu
şi mama mea sunt părinţii mei.

- Iar acesta cine este?

- Acesta este fratele meu. Îl cheamă Andrei. Aceasta este soţia lui. O cheamă Larisa. Aceştia sunt
copiii lor: fiul Dima şi fiica Lena. Eu sunt mătuşa lor.

Диало́г 2 (два):

- До́брый ве́чер. Дава́йте познако́мимся!

- Дава́йте. Меня́ зову́т Ка́тя. А как вас зову́т?

- Меня́ зову́т Андре́й. Э́то ва́ша семья́?

- Да, э́то мои́ роди́тели. Их зову́т Ива́н и Ната́лья.

- А кто э́то?

- Э́то моя́ тётя Еле́на и её муж Никола́й.

- Bună seara! Haideţi să facem cunoştinţă!

- Să facem. Mă cheamă Katia. Pe dvs. cum vă cheamă?

- Mă cheamă Andrei. Aceasta este familia dvs.?

- Da, aceştia sunt părinţii mei. Îi cheamă Ivan şi Natalia.

- Iar aceştia cine sunt?

- Aceştia sunt mătuşa mea Elena şi soţul ei Nikolai.


Диало́г 3 (три):

- Здра́вствуйте! Дава́йте познако́мимся! Меня́ зову́т Анто́н.

- О́чень прия́тно, Анто́н. А меня́ зову́т Лари́са. Я студе́нтка.

- О́чень прия́тно. Лари́са, э́то ва́ша семья́?

- Да, э́то мой де́душка и моя́ ба́бушка. А э́то мой дя́дя.

- Как его́ зову́т?

- Его́ зову́т Андре́й


.
- А кто э́то?

- Э́то моя́ сестра́ Ма́ша и её дочь Ле́на.

- А э́то ваш брат?

- Нет, э́то мой друг Дми́трий. Он студе́нт.

- Bună ziua! Să facem cunoştinţă! Mă cheamă Anton.

- Îmi pare bine, Anton. Pe mine mă cheamă Larisa. Sunt studentă.

- Îmi pare bine. Larisa, aceasta este familia dvs.?

- Da, sunt bunicul meu şi bunica mea. Iar acesta este unchiul meu.

- Cum îl cheamă.

- Îl cheamă Andrei.

- Iar acestea cine sunt?

- Acestea sunt sora mea Maşa şi fiica ei Lena.

- Iar acesta este fratele dvs.?

- Nu, acesta este prietenul meu Dmitri. El este student.

Грамма́тика

Lipsa articolelor

Spre deosebire de limba română, în limba rusă nu există articole. De exemplu, cuvântul „банк”

(bancă) se poate traduce în limba română ca „o bancă” (articol nehotărât) sau „banca” (articol
hotărât), în funcţie de context

.
Pronumele şi adjectivele posesive la persoana a treia

În lecţia anterioară am învăţat formele pronumelor şi adjectivelor posesive la persoana a doua,

singular şi plural. Acum vom învăţa formele pentru persoana a treia.

Masculin singular: его́ (al lui, a lui, ai lui, ale lui)

Feminin singular: её(al ei, a ei, ai ei, ale ei)

Plural: их(al lor, a lor, ai lor, ale lor)

Exemple: его́ ма́ма (mama lui), его́ брат (fratele lui), её тётя (mătuşa ei), её муж (soţul ei), их

роди́тели (părinţii lor), их ба́бушка (bunica lor), их сын (fiul lor).

Fiţi atenţi la pronunţarea cuvântului „его́”. Deşi se scrie cu litera „г” (g), se pronunţă „v” – „evo”. Este

o excepţie de la regulă.