Sunteți pe pagina 1din 35
PLATFORMA DE TESTARE ONLINE Manual de utilizare pentru elevi Table of Contents   1 Introducere

PLATFORMA DE TESTARE ONLINE

Manual de utilizare pentru elevi

Table of Contents

 

1 Introducere

2

2 Cum devii utilizator al sistemului de testare online

3

 

3 Profilul tău

4

4 Cum utilizezi aplicația

5

4.1

Căutarea testelor în referințe bibliografice

5

4.1.1 Cum alcătuiești testul

5

4.1.2 Cum rezolvi testul

8

4.1.3 Analizează rezolvarea testului!

11

4.2

Teste predefinite

13

4.2.1 Cum obții testul

13

4.2.2 Cum rezolvi testul

15

4.2.3 Analizează rezolvarea testului!

18

4.3

Teste automate

21

4.3.1 Cum alcătuiești testul

21

4.3.2 Cum rezolvi testul

24

4.3.3 Analizeză rezolvarea testului

29

4.4

Evaluarea - află cum ai evoluat în rezolvarea exercițiilor

31

Appendix A. Nota

35

1 Introducere

Sistemul de Testare Online este conceput și realizat astfel încât să poți să-ți testezi cunoștintele la diferite discipline.

Aplicația oferă o gamă variată de exerciții și teste care pot fi rezolvate și deasemenea oferă și posibilitatea analizei răspunsurilor tale. În cele ce urmează sunt prezentate ecranele de dialog prin care elevul interacționează cu aplicația în funcție de operațiile pe care acesta dorește să le desfăsoare.

2

Cum devii utilizator al sistemului de testare online

Pentru a accesa testele, trebuie mai întâi să te înregistrezi apoi să te conectezi la aplicație.

Primul ecran al aplicației este cel de conectare.

ț ie. Primul ecran al aplica ț iei este cel de conectare. Pentru a citi instruc

Pentru a citi instrucțiunile cu privire la înregistrare, accesează butonul Înregistrare. În ecranul care se deschide vei citi cu atenție instrucțiunile si apoi vei accesa site-ul librăriei Sigma pentru a cumpăra un abonament ce-ți permite intrarea în platforma de testare.

Odată ce ai accesat site-ul librăriei Sigma, alegi un pachet de abonare, adaugi în coș și apoi se plasezi comanda (cu ajutorul părinților). În urma acestei acțiuni apar casetele în care completezi datele necesare înregistrării. După plasarea comenzii vei primi două emailuri: unul de la librăria Sigma de confirmare a comenzii și unul de la platforma de Testare Online cu parola de acces și alte instrucțiuni.

După operația de înregistrare se poate intra în aplicație prin conectare, utilizand primul ecran. Se introduce numele de utilizator (adresa de e-mail) și parola apoi se apasă butonul Logare.

Atenție! Parola pentru librărie este diferită de parola pentru accesul la platforma de testare. Aceasta din urmă este generată de sistem și apoi primită prin email. Ea poate fi ulterior modificată .

Dacă ai uitat parola, ai posibilitatea să primești altă parolă dacă apeși butonul Parola nouă în ecranul de logare.

În acest caz noua parola va fi trimisă prin email la adresa indicată.

logare. În acest caz noua parola va fi trimis ă prin email la adresa indicat ă

3

Profilul tău

În urma înregistrării prin site-ul librăriei Sigma se salvează în baza de date un minim de date personale. Pentru a adăuga sau a le modifica, după logare execută click pe numele tău în stânga sus.

logare execut ă click pe numele t ă u în stânga sus. Apare ecranul în care

Apare ecranul în care se pot modifica datele personale și apoi parola, în casetele Parolă nouă si Confirmare parola.

în casetele Parol ă nou ă si Confirmare parola . În partea de jos a ecranului

În partea de jos a ecranului există informații referitoare la pachetele de abonament achiziționate. La fiecare pachet ai numărul de exerciții pe care le poți rezolva si numărul de exerciții lucrate(cu galben), numărul de teste pe care le poți rezolva si numarul de teste rezolvate(cu galben), data când a fost activat pachetul și data când expiră. Dacă abonamentul este expirat, apare scris cu culoarea roșie în coloana Expiră.

4

Cum utilizezi aplicaț ia

Din ecranul care se deschide, alegi ce tip de test dorești să rezolvi. Ai la dispoziție 3 tipuri de teste:

Alegere de teste prin căutare în referințe bibliografice (aici poți selecta exerciții din culegeri, din concursuri,din examene și cu ele vei face un test).

Alegere teste predefinite (poți selecta teste gata făcute).

Alegere teste automate (testele se construiesc din selectarea automată a exercițiilor în funcție de opțiunile pe care le alegi, în principal noțiunile conținute în exerciții).

Dacă aduci indicatorul mouse-ului în dreptul pictogramei explicații de utilizare a ecranului.

dreptul pictogramei explica ț ii de utilizare a ecranului. ob ț ii În continuare ai informa

obții

pictogramei explica ț ii de utilizare a ecranului. ob ț ii În continuare ai informa ț

În continuare ai informații asupra modului de alcătuire, rezolvare și analiză a fiecărui tip de test.

4.1 Căutarea testelor în referinț e bibliografice

4.1.1 Cum alcătuiești testul

Pentru a obține teste din culegeri, selectează prima opțiune. Ecranul se extinde și trebuie să selectezi disciplina, să scrii numele autorului culegerii din care vei rezolva exerciții, titlul și opțional alte informații referitoare la clasă, de exemplu.

informa ț ii – referitoare la clas ă , de exemplu. Dac ă treci cu indicatorul

Dacă treci cu indicatorul mouse-ului prin dreptul pictogramei

ă , de exemplu. Dac ă treci cu indicatorul mouse-ului prin dreptul pictogramei vei All Rights

vei

primi explicații referitoare la cele ce trebuie să introduci în casetele de text.

În caseta Autor se introduce numele autorului culegerii sau a editurii care a tipărit culegerea iar dacă vei căuta probleme date la un concurs sau la un examen, în casetă vei scrie numele instituției care a desfășurat concursul.

Dacă nu cunoști complet numele, se pot folosi caractere wildcard *. De exemplu: ed*sig va afișa Editura Sigma. Când se introduce numele unui autor sau a unei instituții, în câmpul titlu se va deschide o listă cu toate culegerile scrise de autor.

În caseta Titlu se introduce denumirea culegerii, a concursului sau a examenului. Se pot utiliza caractere wildcard *pentru a înlocui una sau mai multe litere și chiar cuvinte.

De exemplu can*mat întoarce Cangurul Matematician.

Dacă nu introduci titlul și apesi butonul Căutare atunci sistemul va da un mesaj de eroare.

C ă utare atunci sistemul va da un mesaj de eroare. În caseta Alte info se

În caseta Alte info se pot introduce: clasa (nivelul) din care se vor selecta exerciții sau pagina unde se află exercițiile, numerele exercițiilor, anul concursului sau examenului.

După introducerea informațiilor în casetele de text, apasă butonul Căutare. Dacă apeși butonul Căutare fără a introduce informații în nici o casetă de text sistemul de asemenea dă mesajul de eroare:

ă de text sistemul de asemenea d ă mesajul de eroare: Dup ă ap ă sarea

După apăsarea butonului Căutare, în cazul în care casetele de text au fost corect completate, în ecran apare o listă cu probleme din care vei alege atâtea câte vei dori să rezolvi într-un test, prin selectarea casetei din prima coloană.

Ultima coloan ă din ecranul prezentat, îți d ă informa ț ii asupra problemelor accesate

Ultima coloană din ecranul prezentat, îți dă informații asupra problemelor accesate anterior. Problemele care au asociat butonul verde, au fost rezolvate corect iar cele care au asociat butonul roșu au fost rezolvate incorect. Cele care nu au nici un buton, nu au fost rezolvate.

În exemplul din figură s-au ales 5 probleme de la Barajul de Matematică Aplicată, clasa 4 a, 2013.

După selectare apasă butonul GO TEST!

Se va deschide ecranul ce conține: informații utile pentru utilizarea aplicației (în partea stângă a ecranului) și problemele de rezolvat(în partea dreaptă a ecranului), care se pot accesa prin apăsarea butoanelor

1,2,3,4,5.

Înainte de accesarea problemelor, butoanele : Ajutor, Pauză și Terminare test sunt inactive (culoare gri). Acestea se vor activa în momentul în care se va accesa o problemă, oricare dintre ele.

4.1.2 Cum rezolvi testul Prin ap ă sarea butonului corespunz ă tor unei probleme ș

4.1.2 Cum rezolvi testul

Prin apăsarea butonului corespunzător unei probleme și se va afișa textul său. Butonul corespunzător problemei își schimbă culoarea(se transformă în albastru închis) iar numărul este evidențiat, arătând astfel că problema este în lucru.

Fiecare problemă poate fi rezolvată în maxim 3 minute. Măsurarea timpului este vizualizată printr-o animație sub forma unei clepsidre care se rotește.

Cum răspunzi?

Pentru răspunsuri există două coloane de butoane:

- Alege răspunsul sau răspunsurile potrivite unde selectezi răspunsul pe care îl consideri corect

- Ești sigur de răspuns se selectează butonul aflat pe același rând cu răspunsul dat (prin selectarea butonului din această coloană, crește punctajul)

Butoanele din partea de jos a ecranului, butoane de unde poți obține ajutor, unde poți pune pauza, unde poți termina testul sau abandona, sunt active.

unde po ț i termina testul sau abandona, sunt active. Când treci la alt ă problem

Când treci la altă problemă, butoanele celor vizitate rămân albastre dar numărul ei nu mai este evidențiat (problemele 1 și 2 din figură). Numărul problemei afișate (3) este evidențiat.

Dac ă vrei s ă abandonezi testul ape ș i butonul ș i sistemul d

Dacă vrei să abandonezi testul apeși

Dac ă vrei s ă abandonezi testul ape ș i butonul ș i sistemul d ă

butonul și sistemul dă un mesaj ca în figura alăturată. Totodată butoanele problemelor care nu au fost rezolvate sunt evidențiate.

problemelor care nu au fost rezolvate sunt eviden ț iate. În cazul în care renun ț

În cazul în care renunțarea este sigură, apasă Da. În caz contrar, apasă Nu.

După ce ai rezolvat problemele, accesezi butonul Terminare test :

ai rezolvat problemele, accesezi butonul Terminare test : Sistemul afi ș eaz ă un mesaj de

Sistemul afișează un mesaj de confirmare:

test : Sistemul afi ș eaz ă un mesaj de confirmare: Dac ă ai confirmat terminarea

Dacă ai confirmat terminarea testului, sistemul afisează un ecran în care arată punctajul și propune continuarea pentru a revedea întrebările. În acest caz, dacă apeși Da, se vor putea vedea problemele la care nu ai răspuns corect, problemele la care ai

răspuns corect si care este rezolvarea. De asemenea testul se poate rezolva din nou.

În cazul în care apeși Nu, se iese din teste și se poate construi alt test cu alte probleme.

4.1.3 Analizează rezolvarea testului!

Analiza testului începe în momentul în care ai apăsat Da în ecranul în care se prezintă punctajul obținut.

Imediat apare un ecran explicativ, cu informații referitoare la utilizarea butoanelor din partea de jos a ecranului.

la utilizarea butoanelor din partea de jos a ecranului. Ap ă s ă butonul Ajutor pentru

Apăsă butonul Ajutor pentru a primi explicații detaliate asupra semnificațiilor culorilor butoanelor.

ii detaliate asupra semnifica ț iilor culorilor butoanelor. Problemele la care r ă spunsul a fost

Problemele la care răspunsul a fost corect sunt reprezentate prin butoane verzi iar cele la care răspunsul este incorect, prin butoane roz. Butoanele problemelor la care nu s-a răspuns sunt colorate în galben.

Indiferent de culoarea butonului, numărul ei este evidențiat (îngroșat) dacă este afișată la momentul curent și este neevidențiat dacă nu este afișată.

După apăsarea butonului Ok se începe analiza testului.

De exemplu, în figura alăturată a fost dat răspunsul corect la problemele 1 și 3, nu s-a răspuns la problema 2, răspunsul a fost incorect la problemele 4 și 5 și la momentul curent este afișată pe ecran problema 4.

La problemele la care nu ai r ă spuns corect po ț i încerca rezolvarea

La problemele la care nu ai răspuns corect poți încerca rezolvarea din nou. După selectarea unui alt răspuns apasă butonul Am răspuns și sistemul va da pe loc mesajul de răspuns la rezolvare(Corect sau Incorect). În figură, s-a dat răspunsul corect la întrebarea 5.

În figur ă , s-a dat r ă spunsul corect la întrebarea 5. Dac ă nu

Dacă nu poți găsi răspunsul corect, apasă butonul Rezolvare pentru a vedea rezolvarea autorului.

ă spunsul corect, apas ă butonul Rezolvare pentru a vedea rezolvarea autorului. All Rights Reserved. Page

Dacă ți-a plăcut problema, apasă butonul Mi-a plăcut problema!

Pentru a termina testul apasă butonul de terminare a testului. Sistemul dă un mesaj de invitație a refacerii testul dacă punctajul nu a fost destul de bun. În acest caz, ecranul va afișa din nou problemele, de data aceasta cu câte un pătrățel lângă ele, fiecare pătrățel păstrând codul de culoare al problemei: verde -probleme rezolvate (1 și 3), galben probleme nerezolvate (2), roz probleme incorect rezolvate anterior(4 și 5 în exemplul din figură).

La acest moment trebuie reluată fiecare problemă chiar dacă anterior s-a răspuns corect. În acest fel vei obține cel mai mare punctaj.

De această dată ordinea răspunsurilor la fiecare problemă este schimbată.

Operațiile necesare pentru a doua efectuare a testului sunt identice. După terminarea testului apasă butonul pentru terminarea sa și poți închide aplicația.

Testul poate fi reluat de cate ori se dorește, de fiecare dată numai după ce se face analiza testului.

Observație! La orice moment de timp poți folosi butoanele din partea de jos a ecranului: poți pune pauză, poți abandona testul sau poți obține informații asupra operațiilor ce trebuiesc efectuate accesând butonul ajutor.

4.2 Teste predefinite

Testele predefinite sunt teste gata făcute care pot fi preluate integral pentru a fi rezolvate.

ă cute care pot fi preluate integral pentru a fi rezolvate. 4.2.1 Cum obtii testul Pentru

4.2.1 Cum obtii testul

Pentru a obține acest tip de test, selectezi a doua opțiune, intitulată Teste predefinite.

Completezi câmpurile Autor și Titlu apoi selectezi Clasa și Disciplina.

În caseta Autor introduci numele autorului culegerii sau a editurii care a tipărit culegerea iar daca se cauta probleme date la un concurs sau la un examen în casetă se scrie numele instituției care a desfășurat concursul.

Dacă nu cunosti complet numele se pot folosi caractere wildcard *. De exemplu: ed*sig va returna Editura Sigma. Când vei introduce numele unui autor sau a unei instituții, în câmpul titlu se deschide o listă cu toate culegerile scrise de autor.

În caseta Titlu introduci denumirea culegerii, a concursului sau a examenului. Se pot utiliza caractere wildcard *pentru a înlocui una sau mai multe litere si chiar cuvinte. De exemplu can*mat întoarce Cangurul Matematician.

După ce se introduce numele autorului, în caseta Titlu apar lucrările sale (culegeri de probleme) sau dacă autorul este o instituție în listă vor apare testele date la concursurile sau examenele desfășurate. În acest fel, în loc de a introduce denumirea culegerii sau concursului, se poate alege din

listă. Lista poate fi deschisă apăsând butonul săgeată. Alegi titlul culegerii sau concursului și apeși GO TEST!

titlul culegerii sau concursului ș i ape ș i GO TEST! În cazul în care nu

În cazul în care nu cunoști titlul culegerii sau a concursului, introduci numai numele autorului și apeși butonul Căutare, iar pe ecran se afișează lista tuturor culegerilor/concursurilor sale.

afi ș eaz ă lista tuturor culegerilor/concursurilor sale. Din list ă se poate alege concursul sau

Din listă se poate alege concursul sau culegerea și se apasă GO TEST!

Dacă nu cunoști numele autorului dar cunoști titlul culegerii sau a concursului sau examenului, acesta se introduce în câmpul Titlu și apesi butonul Căutare. Poți folosi caractere wildcard *pentru a înlocui litere dacă nu cunoști titlul complet. În acest caz se afișează o listă cu culegeri sau concursuri din care poți alege titlul dorit și se apasă GO TEST!

4.2.2 Cum rezolvi testul Prin ap ă sarea butonului GO TEST! pe ecran se vor

4.2.2 Cum rezolvi testul

Prin apăsarea butonului GO TEST! pe ecran se vor afișa toate problemele testului ales sub formă de butoane numerotate.

Prin apăsarea butonului corespunzător unei probleme și se va afișa textul său.

Butonul corespunzător problemei își schimbă culoarea(se transformă în albastru închis) iar numărul este evidențiat, arătând astfel că problema este în lucru. Fiecare problemă poate fi rezolvată în maxim 3 minute. Pentru măsurarea timpului pe ecran ai o clepsidră care se rotește.

Cum r ă spunzi? Pentru r ă spunsuri exist ă dou ă coloane de butoane:

Cum răspunzi? Pentru răspunsuri există două coloane de butoane:

- Alege răspunsul sau răspunsurile potrivite unde selectezi răspunsul pe care îl consideri corect

- Ești sigur de răspuns selectezi butonul aflat pe același rând cu răspunsul dat (prin selecția în această coloană, crește punctajul)

selec ț ia în aceast ă coloan ă , cre ș te punctajul) În partea de

În partea de jos a ecranului se află setul de butoane cu ajutorul căruia se pot executa operații la nivel de test.

- prin apă sarea lui apare un ecran cu explica ț ii ăsarea lui apare un ecran cu explicații

Butonul Ajutor:

detaliate asupra semnificației culorilor butoanelor problemelor în timpul

rezolvării testului și după rezolvarea testului în timpul analizei sale.

ș i dup ă rezolvarea testului în timpul analizei sale. Butonul Pauz ă : poate fi

Butonul Pauză:

poate fi accesat oricând pentru a lua o pauză . ă.

Butonul Terminare test:

trimite mesajul următor

pauz ă . Butonul Terminare test: trimite mesajul urm ă tor în cazul în care este

în cazul în care este accesat sistemul

mesajul urm ă tor în cazul în care este accesat sistemul Dac ă e ș ti

Dacă ești sigur că

testul apeși Da, în caz contrar se apasă Nu și se revine la test.

vrei să termini

se apas ă Nu ș i se revine la test. vrei s ă termini Butonul Anulare

Butonul Anulare test: - dacă vrei să renunți la test. Sistemul trimite un mesaj de siguranță și în cazul în care ești sigur că vrei să abandonezi testul, apeși Da altfel, apeși Nu.

Totodată butoanele problemelor pe care nu le-ai rezolvat sunt evidențiate(culoare gri).

Când se trece la altă problemă, butoanele celor vizitate rămân albastre dar numărul ei nu mai este evidențiat.

Poți răspunde la toate problemele sau la câte dorești din ele.

Poți efectua problemele în orice ordine dorești.

Mai important este să răspunzi la toate întrebările.

Pentru figura alăturată, corespunzătoare momentului anterior accesării butonului Terminare Test, problemele 5,14,17,24,29 nu au fost rezolvate și butoanele corepunzătoare au culoarea albastru deschis, la celelalte probleme s-a dat un răspuns iar ultima problemă, 30, este afișată pe ecran.

Rezultatul la teste se obține prin accesarea butonului Terminare Test.

În acest moment sistemul dă un mesaj de confirmare.

În acest moment sistemul d ă un mesaj de confirmare. Totodat ă sunt eviden ț iate

Totodată

sunt

evidențiate butoanele

problemelor la care nu s-a răspuns.

Dacă apeși Nu, atunci se revine la rezolvarea testului iar dacă apeși Da, sistemul afișează rezultatul și face o invitație la continuare pentru a analiza testul.

i face o invita ț ie la continuare pentru a analiza testul. 4.2.3 Analizeaz ă rezolvarea

4.2.3 Analizează rezolvarea testului!

Analiza testului se realizează prin apăsarea butonului Da.

Primul ecran afișat reprezintă situația răspunsurilor (probleme corect rezolvate, probleme la care rezolvarea este greșită și probleme nerezolvate).

Deasemenea este prezentat și un ecran mai mic, explicativ, pentru operațiile ce vor urma.

ecran mai mic, explicativ, pentru opera ț iile ce vor urma. Problemele la care ai r

Problemele la care ai răspuns corect, sunt reprezentate prin butoane verzi iar cele la care răspunsul a fost greșit, prin butoane roz.

Butoanele problemelor la care nu ai răspuns sunt colorate în galben.

Problemele la care nu s-a răspuns corect pot fi rezolvate din nou. Pentru ajutor în rezolvare se poate folosi butonul Indicație la rezolvare din partea superioară a ecranului.

ț ie la rezolvare din partea superioar ă a ecranului. În figura de mai jos a

În figura de mai jos a fost accesată problema 2 și s-au cerut indicații la rezolvare. A se observa că numărul corepunzător problemei este îngroșat, arătând astfel că problema este afișată pe ecran.

Folosind indica ț iile se selecteaz ă alt r ă spuns, apoi apas ă butonul

Folosind indicațiile se selectează alt răspuns, apoi apasă butonul Am răspuns și sistemul va da pe loc mesajul de răspuns la rezolvare (Corect sau Incorect).

mesajul de r ă spuns la rezolvare (Corect sau Incorect). Dac ă nu g ă se

Dacă nu găsești răspunsul corect nici cu indicații, atunci apeși butonul Rezolvare și ai să poți consulta rezolvarea autorului.

Dacă ți-a plăcut problema apasă butonului Mi-a plăcut problema!.

Terminarea testului

După ce termini analiza testului apasă Terminare Test. Sistemul afișează un mesaj prin care te invită la refacerea testului dacă punctajul nu a fost destul de bun.

Dacă apesi Da, ecranul va afișa din nou problemele, de data aceasta cu câte un pătrățel lângă ele, fiecare pătrățel păstrând codul de culoare al problemei: verde -probleme rezolvate (1 și 3), galben probleme nerezolvate (2), roz probleme incorect rezolvate anterior.

La acest moment se reia fiecare problemă chiar dacă anterior răspunsul a fost corect. În acest fel se obține cel mai mare punctaj. Operațiile necesare pentru a doua efectuare a testului sunt identice. După terminarea testului se apasă butonul pentru terminarea sa și se iese din aplicație.

4.3 Teste automate Testarea automat ă se utilizeaz ă atunci când ț i-ai propus s

4.3 Teste automate

Testarea automată se utilizează atunci când ți-ai propus să-ți consolidezi anumite noțiuni, să rezolvi exerciții din anumite capitole.

În acest tip de test rezolvarea și analiza rezolvării se fac în același timp.

Pentru a obține unui test de acest tip, din primul ecran al aplicației se selectează a 3 a opțiune, Teste automate și se alege disciplina din lista Disciplina, apoi se accesează butonul Căutare.

Disciplina, apoi se acceseaz ă butonul C ă utare . 4.3.1 Cum alc ă tuie ș

4.3.1 Cum alcătuiești testul

În urma apăsării butonului Căutare apare ecranul în care poți să stabilești ce vrei să conțină testul tău.

În partea superioară a ecranului sunt propuse 3 tipuri de teste automate:

teste cu număr limită de exerciții, teste cu limită de timp și teste cu exerciții unul după altul.

ă de timp ș i teste cu exerci ț ii unul dup ă altul. În zona

În zona mijlocie a ecranului se află o listă de noțiuni din care se vor selecta cele ce vor constitui baza exercițiilor.

În dreptul fiecărei noțiuni se află butonul de selectare dar și o săgeată albastră care, dacă este accesată se afișează informații referitoare la noțiunea respectivă.

În partea inferioară a ecranului se află 2 butoane:

- Go pentru cazul în care au fost stabilite toate datele testului și se va trece la rezolvarea sa

- Anulare pentru cazul în care se renunță la test

4.3.1.1 Cum alcătuiești testul cu număr limita de exercitii

În câmpul număr se scrie numărul de exerciții pe care îl va conține testul.

Câmpul Dificultate conține o listă din care se alege gradul de dificultate.

Câmpul Timp rez conține o listă din care se alege timpul care trebuie alocat rezolvării unui singur exercițiu.

Dacă nu se obțin exerciții, mai încearcă odată fără să completezi niciunul din cele două câmpuri.

Alegerea noțiunilor

Alegerea noțiunilor care vor sta la baza exercițiilor se poate face în două moduri:

- în caseta de sus scrii denumirea noțiunii sau câteva litere din ea

- selectezi noțiunile din listă

denumirea no ț iunii sau câteva litere din ea - selectezi no ț iunile din list
denumirea no ț iunii sau câteva litere din ea - selectezi no ț iunile din list

Se pot selecta mai multe noțiuni.

Sub fereastra noțiunilor apar denumirile noțiunilor selectate și o pictogramă de atenționare sub formă de semn de întrebare în care sunt câteva precizări: fiecare exercițiu conține toate noțiunile selectate dar un număr prea mare de noțiuni nu este recomandat deoarece nu se obțin teste, de altfel nu este recomandat să se consolideze mai multe noțiuni în același test. Apasă butonul Go pentru a trece la rezolvarea testului sau butonul Anulare în cazul în care renunți la test.

4.3.1.2 Cum alcătuiești testul cu timp limitat

Din ecranul Alege modul testării selectezi a doua opțiune. În câmpul (min) scrii numărul de minute în care crezi că poți rezolva testul.

Sistemul alege problemele în funcție de noțiunile selectate și va furniza atâtea probleme câte se încadrează în timpul respectiv.

probleme câte se încadreaz ă în timpul respectiv. În figur ă utilizatorul a stabilit un interval

În figură utilizatorul a stabilit un interval de timp de 30 de minute pentru rezolvarea testului și a selectat noțiunile numărare și scădere.

Pentru a trece la rezolvarea testului apeși butonul Go iar pentru renunțarea la test apeși butonul Anulare.

4.3.1.3 Cum alcătuiești testul cu exerciț ii unul după altul

Din ecranul Alege modul testării selectezi a treia opțiune.

Selectezi apoi noțiunile din listă sau pentru a obține o listă mai mică; mai întâi se filtrează introducând în câmpul editabil câteva litere din

denumirea opțiunii. Se poate utiliza caracterul wildcard *, pentru a înlocui alte caractere.

wildcard ” * ” , pentru a înlocui alte caractere. No ț iunile selectate vor ap

Noțiunile selectate vor apărea sub listă de noțiuni.

iunile selectate vor ap ă rea sub list ă de no ț iuni. Dac ă ape

Dacă apeși pictograma aplicației.

Pentru a trece la rezolvarea testului accesează butonul Go iar pentru renunțarea la test accesează butonul Anulare.

găsești explicații cu privire la utilizarea

4.3.2 Cum rezolvi testul

4.3.2.1 Rezolvarea testelor cu număr limită de exerciț ii si a testelor cu limită de timp

Se va deschide ecranul ce conține: informații utile pentru utilizarea aplicației (în partea stângă a ecranului) și problemele de rezolvat, care se

pot accesa prin apăsarea butoanelor 1,2,3, ecranului.

Înainte de accesarea problemelor butoanele : Ajutor, Pauză și Terminare test sunt inactive (culoare gri). Acestea se vor activa în momentul în care se va accesa o problemă, oricare dintre ele.

în partea dreaptă a

Rezolvarea începe prin ap ă sarea butonului corespunz ă tor unei probleme. Butonul corespunz ă

Rezolvarea începe prin apăsarea butonului corespunzător unei probleme.

prin ap ă sarea butonului corespunz ă tor unei probleme. Butonul corespunz ă tor problemei își

Butonul corespunzător problemei își schimbă culoarea(se transformă în albastru închis) iar numărul este evidențiat, arătând astfel că problema este în lucru.

Fiecare problemă poate fi rezolvată în maxim 3 minute. Trecerea timpului este măsurată cu ajutorul unei clepsidre care se rotește.

Pentru răspunsuri există două coloane de butoane:

- Alege răspunsul sau răspunsurile potrivite unde se selectează răspunsul pe care îl consideri corect

- Ești sigur de răspuns se selectează butonul aflat pe același rând cu răspunsul dat (dacă selectează în această coloană, crește punctajul)

Trebuie să observi că butoanele din partea de jos a ecranului, butoane de unde poți obtine ajutor, poți pune pauza, poți termina testul sau abandona, sunt active.

Când vei trece la altă problemă, butoanele celor vizitate rămân albastre dar numărul ei nu mai este evidențiat (problemele 1 și 2 din figură).

mai este eviden ț iat (problemele 1 ș i 2 din figur ă ). Sistemul ofer

Sistemul oferă posibilitatea revenirii la răspuns accesând direct numărul problemei la care se dorește schimbarea răspunsului. Deasemenea poți lăsa problema fără răspuns.

După rezolvarea tuturor problemelor apasă butonul Terminare test

tuturor problemelor apas ă butonul Terminare test În acest moment sistemul trimite un mesaj de confirmare.

În acest moment sistemul trimite un mesaj de confirmare.

În acest moment sistemul trimite un mesaj de confirmare. Dac ă ai confirmat terminarea testului, sistemul

Dacă ai confirmat terminarea testului, sistemul afisează un ecran în care apare punctajul și se propune continuarea pentru a revedea întrebările.

În acest caz, prin apăsarea butonului Da, poți analiza rezolvarea testului. În cazul în care apesi Nu, se iese din teste și se poate construi alt test cu alte probleme.

Pentru a abandona testul apas ă butonul si sistemul d ă un mesaj ca în
Pentru a abandona testul apas ă butonul si sistemul d ă un mesaj ca în

Pentru a abandona testul apasă butonul si sistemul dă un mesaj ca în figura alăturată. Totodată butoanele problemelor pe care nu au fost rezolvate sunt evidențiate.

pe care nu au fost rezolvate sunt eviden ț iate. În cazul în care e ș

În cazul în care ești sigur că renunți, apasă Da. În caz contrar, apasă Nu.

4.3.2.2 Rezolvarea testelor exerciț ii unul după altul

Sistemul îți oferă testul problemă cu problemă. Ca să treci la o altă problemă trebuie neapărat să răspunzi la problema afișată.

Dacă vrei să răspunzi apasă butonul Am răspuns. Sistemul dă răspunsul pe loc, de aceea rezolvarea și analiza testului se fac în același timp.

Dac ă r ă spunsul este corect, apas ă Ok ș i sistemul afi ș

Dacă răspunsul este corect, apasă Ok și sistemul afișează altă problemă.

Dacă răspunsul este incorect, sistemul trimite un mesaj prin care invită utilizatorul să analizeze problema.

prin care invit ă utilizatorul s ă analizeze problema. Ap ă sând Da ob ț ii

Apăsând Da obții iarăși textul problemei cu posibilitatea vizualizării Indicațiilor de rezolvare.

posibilitatea vizualiz ă rii Indica ț iilor de rezolvare. Dup ă consultarea indica ț iilor selecteaz

După consultarea indicațiilor selectează alt răspuns și apoi se apasă butonul Am răspuns.

Dacă nici a doua oară răspusnul nu este corect, sistemul dă un mesaj în care îți explică greșelile.

d ă un mesaj în care îți explic ă gre ș elile. Deasemenea dup ă ce

Deasemenea după ce s-a apăsat butonul Indicații de rezolvare se poate vedea și rezolvarea prin accesarea butonului Rezolvare. În momentul în care s-a rezolvat și ultima problemă, sistemul anunță.

s-a rezolvat ș i ultima problem ă , sistemul anun ță . Dup ă ap ă

După apăsarea butonului Ok se poate alcătui un alt test sau se poate renunța la rezolvarea de probleme accesând butonul Anulare.

4.3.3 Analizeză rezolvarea testului

Analiza testului se face separat doar la primele două tipuri de teste automate: teste cu număr limitat de exercitii si teste cu timp limitat.

Analiza testului se realizează prin apăsarea butonului Da la mesajul dat de sistem, la terminarea rezolvării testului.

mesajul dat de sistem, la terminarea rezolv ă rii testului. Primul ecran afi ș at reprezint

Primul ecran afișat reprezintă situația răspunsurilor (probleme corect rezolvate, probleme la care rezolvarea este greșită și probleme nerezolvate). Deasemenea este prezentat și un ecran mai mic explicativ pentru operațiile ce vor urma.

Problemele la care ai r ă spuns corect sunt reprezentate prin butoane verzi iar cele

Problemele la care ai răspuns corect sunt reprezentate prin butoane verzi iar cele la care răspunsul a fost greșit, prin butoane roz. Butoanele problemelor la care nu ai răspuns sunt colorate în galben.

La problemele la care răspunsul a fost incorect poti încerca din nou rezolvarea. Pentru ajutor în rezolvare se poate folosi butonul Indicație la rezolvare din partea superioară a ecranului. În figura de mai jos a fost accesată problema 5 și s-au cerut indicații la rezolvare.

A se observa că numărul corepunzător problemei este îngroșat, arătând astfel că problema este afișată pe ecran.

este îngro ș at, ar ă tând astfel c ă problema este afi ș at ă
este îngro ș at, ar ă tând astfel c ă problema este afi ș at ă

Folosind indicațiile selectezi alt răspuns, apoi apasă butonul Am răspuns și sistemul va da pe loc mesajul de răspuns la rezolvarea ta (Corect sau Incorect).

Dacă nu găsești răspunsul corect nici cu indicații atunci apasă butonul Rezolvare și poți consulta rezolvarea autorului.

Dacă ți-a plăcut problema apasă butonul Mi-a plăcut problema!

Terminarea testului

După ce se termină analiza testului apeși butonul Terminare Test. Sistemul afișează un mesaj de invitație la refacerea testului dacă punctajul nu a fost destul de bun.

Dacă ești de acord, ecranul va afișa din nou problemele, de data aceasta cu câte un pătrățel lângă ele, fiecare pătrățel păstrând codul de culoare al problemei: verde -probleme rezolvate, galben probleme nerezolvate, roz probleme incorect rezolvate anterior. La acest moment se reia fiecare problemă chiar dacă anterior răspunsul a fost corect. În acest fel se obține cel mai mare punctaj. Ordinea răspunsurilor multiple la fiecare rezolvare de test este schimbată.

multiple la fiecare rezolvare de test este schimbat ă . Opera ț iile necesare pentru a

Operațiile necesare pentru a doua efectuare a testului sunt identice. După terminarea testului apeși butonul pentru terminarea sa și vei ieși din aplicație.

4.4 Evaluarea - află cum ai evoluat în rezolvarea exerciț iilor

Pentru a evalua modul în care au fost rezolvate exercițiile din platforma de testare pe o perioadă anumită apeși butonul Evaluare.

iile din platforma de testare pe o perioad ă anumit ă ape ș i butonul Evaluare.

Sistemul prezintă un ecran în care se stabilesc filtrele după care se prezintă rezultatele:

stabilesc filtrele dup ă care se prezint ă rezultatele: Alegi discipina din lista Disciplina , din

Alegi discipina din lista Disciplina, din lista Unități alegi Zile, Săptămâni sau Luni, apoi din grupul de liste Interval se alege perioada.

După stabilirea filtrelor apeși butonul Excel pentru a analiza rezultatele sau butonul Închidere dacă se renuntă la analiză. Dacă ai apăsat butonul Excel se deschide o casetă de dialog unde poți opta pentru deschiderea fisierului sau pentru salvarea sa. În exemplul de mai jos se prezintă rezultatele conținute de fișier. Au fost alese ca unități de măsură luni. Fișierul conține un tabel cu exercițiile abordate și lucrate în fiecare lună din perioada selectată.

ș i lucrate în fiecare lun ă din perioada selectat ă . Coloana a doua con

Coloana a doua conține totalul exercițiilor abordate în fiecare lună, coloana a 3 a conține numărul exrecițiilor rezolvate din cele abordate iar ultima coloană conține procentul exercițiilor rezolvate corect din totalul de exerciții abordate.

În fișierul excel există și două ilustrări grafice ale acestui raport.

Prima, Accesare itemi este un grafic de tip bare care conține datele din coloanele 2 si 3. Barele roșii reprezintă numărul de exerciții accesate iar bara albastră numărul de exerciții rezolvate corect dintre cele accesate.

rul de exerci ț ii rezolvate corect dintre cele accesate. Graficul reprezint ă o ilustrare calitativ

Graficul reprezintă o ilustrare calitativă a modului de lucru. Pentru numărul exact de exerciții se consultă tabelul asociat.

Se observă că există luni în care nu s-au accesat itemi(martie, mai, iunie, iulie, septembrie) și luni în care au fost accesati itemi(barele rosii) și câte din acestea au fost rezolvate corect(barele albastre).

Al doilea grafic, Procent rezolvări, afișează procentul de exerciții rezolvate corect dintre cele accesate. Axa orizontală, Perioada, conține unitățile alese (luni, săptămâni sau zile) pe perioada aleasă. În fiecare unitate sunt trecute exercițiile rezolvate corect.

Graficul permite astfel analiza evoluției elevului care a lucrat testele.

All Rights Reserved. Page 34 of 35

Appendix A. Nota

Disclaimer in care compania nu este responsabila juridic pentru consecintele rezultate din continutul prezentului document.

This document and the information contained herein is provided on an AS ISbasis and <COMPANIA> DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.