Sunteți pe pagina 1din 2

Cele patru piersici (poveste populară)

-Fișă de lucru-

1. Numerotează enunţurile de mai jos stabilind ordinea desfăşurării întâmplărilor.

Mezinul a dăruit piersica unui prieten care era bolnav.

Un ţăran a vrut să-şi încerce feciorii.

Tatăl îi întreabă pe cei trei băieţi ce au făcut cu piersicile.

Scrie sinonimele cuvintelor : Scrie cuvinte cu sens opus :

nădăjduiesc = ____________ roditor - _________________


se întristă = ______________ s-a întristat - ______________
lacom = _________________ darnic - ______________
târg = ___________________ coaptă - ________________
negustor = _______________ ai primit - _______________
a azvârli = ________________ mulţumit - ________________

3.Completează ciorchinele cu însușirile care i se potrivesc mezinului:

Mezinul
4. Completează proverbele :

Prietenul la ....................... se cunoaşte.


Nu există avere mai mare ca un ................................ adevărat.
Omul bun după ........................ se cunoaşte.
Omul ……... ca pâinea caldă.

5. Completează textul de mai jos cu semnele de punctuație potrivite. Ai găsit 10 semne lipsă?

Țăranul l-a întrebat pe mezin


Cum a fost piersica
Nu știu Am oferit-o unui prieten bolnav
Omul a spus lăcrimând
Fiule vei fi un om deosebit

6. Pune în ordine alfabetică cuvintele : piersică, tată, sâmbure, băieţi, gospodar, lacom, bolnav,
negustor.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

7. Scrie un alt titlu potrivit pentru această poveste: …………..…………………………………

8. Cu care dintre fiii țăranului ai vrea să semeni tu ?

............................................................................................................................. ...........................................................................

.......................................................................................................................................................... ................................................

..........................................................................................................................................................................................................

9. Discutați în grup/în familie. Găsiți și scrieți câteva lucruri care ”nu sunt de vânzare în viață”.

...................................................................................................................................................... .................................................

........................................................................................................................................................................................ ..................

............................................................................................................ ..............................................................................................