Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Vuta Ileana- Magdalena Avizat sef catedra: ______________

Nr. de ore: 2 h/sapt. Avizat director:____________________


Clasa: a VI-a / L1
Manualul: Upstream+ Upload+ Access

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
LIMBA ENGLEZĂ 2018-2019
CLASA A VI-A

Programa scolara: anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Nr. UNITATEA DE
Crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.
(MODULES) (Tematica si elementele de DE
constructie a comunicarii sunt ORE
preluate din Programa Scolara
nr.3393 / 28.02. 2017)

SEM I

1. WELCOME BACK! Greetings 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor


Summer holiday orale curente, clar și rar articulate Initial
Describing actions 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu 4 S1 test
Present Simple, Present sprijin din partea interlocutorilor S2
Continuous
Expressing possession
2. OUR AMAZING 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor
WORLD Amazing animals orale curente, clar și rar articula 8 S3
School routines 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra S4
Habits and routines unui subiect familiar S5
Expressing habits, routines vs.
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu S6
temporary actions
sprijin din partea interlocutorilor
Present Simple, Present
Continuous
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
3. SEASONS describing seasons 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 6 S7
TIME AND expressing time scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene
WEATHER talking about weather previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S9
expressing details: time, place, 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor
manner adverbs orale curente, clar și rar articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
4. ENTERTAINMENT Artists 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 4 S 10
The world of music orale curente, clar și rar articulate S11
Making invitations 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice
Making a polite request: modal verbs limbii studiate
CAN / WILL
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
Expressing polite refusal
unui subiect familiar
Describing famous people
Talking about films: expressing
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
agreement and disagreement familiar/ o situaţie cunoscută
Tag questions 3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame)
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un
document web
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
5. CHILDHOOD Expressing past events 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 6 S 12
SCHOOLDAYS Expressing past habits: used to scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene S13
Expressing details previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S14
Talking about experiences 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
The Past Tense Simple (regular
sprijin din partea interlocutorilor
and irregular verbs)
Expressing possession – the 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
forms of the Genitive schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
6. PAST STORIES Expressing past events 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 6 S 15
The Past Tense Simple (regular scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene S 16
and irregular verbs) previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S 17
Describing people and places 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
7. REVISION 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 2 S18
orale curente, clar și rar articulate
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
SEM II

8. PAST EVENTS Expressing past events, facts, actions1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 4 S1
The Past Tense Simple: affirmative, scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene S3
negative, interrogative previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Expressing details 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
Describing events sprijin din partea interlocutorilor
Connecting ideas 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
9. GOING OUT Expressing future events 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 4 S3
Dialogues in a restaurant orale curente, clar și rar articula S4
Buying tickets, booking 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
Making requests unui subiect familiar
The Future Tense Simple 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
Making plans sprijin din partea interlocutorilor
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
10. TRAVELLING Countries 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 4 S5
Means of transport orale curente, clar și rar articula S6
Comparing places 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
Describing places and people unui subiect familiar
Connecting ideas, giving explanations 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
Adjectives sprijin din partea interlocutorilor
Schedules 2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
The cardinal numeral schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
11. MEDIA Talking about preferences 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 6 S7
Expressing time, timetables orale curente, clar și rar articulate S8
Describing people 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice S9
Talking about TV programmes limbii studiate
Expressing preferences and opinion 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
Giving biographical information, data unui subiect familiar
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect
familiar/ o situaţie cunoscută
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau
din texte funcţionale simple (pliante, meniuri, orare,
reclame)
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un
document web
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
12. TRADITIONS AND Traditions 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 4 S10
CULTURAL Cultural events scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene S11
EVENTS Describing events previzibile, atunci când se vorbește rar și clar
Giving details 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor
Connecting ideas orale curente, clar și rar articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra
unui subiect familiar
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)
13. IT WORLD IT world, the World Wide Web 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale din fragmente 6 S12
Social media scurte înregistrate, referitoare la aspecte cotidiene S13
Expressing experiences previzibile, atunci când se vorbește rar și clar S14
Expressing identification data 2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul verbal
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar
structurat (articole de ziar/digitale simple, broșuri), în
care numerele și numele joacă un rol important
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.1. Completarea unui formular cu informaţii de
identificare (educaţie, interese, competenţe)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje scrise
14. FINAL REVISION 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor 4 S15
orale curente, clar și rar articulate S16
2.2. Participarea la scurte interacţiuni verbale cu
sprijin din partea interlocutorilor
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin
lectură
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris, utilizând
cuvinte de legătură („și”, „dar”, „pentru că”)