Sunteți pe pagina 1din 3

UȚĂ ALIN MARIUS

Facultatea de Educație Fizică și Sport


Specializarea Educație Fizică și Sportivă

PROCESUL DE ENCULTURAȚIE ÎN ȘCOALĂ

Enculturația reprezintă procesul de dobândire de cunoștințe primare prin


adoptarea unor moduri de gândire, comportamente și valori din mediul social al
familiei și al comunității. Fomarea identității sociale a omului este condiționată
astfel de adeziunea la un grup social prestabilit care are rolul de a-i insufla
anumite valori și credințe de viață. Astfel, pentru a fi membru deplin al unei
comunități sau societăți, individul trebuie să-și însușească valorile acesteia și să
fie capabil, la rândul său, să le transmită mai departe. Adaptarea culturală a
individului începe din etapa cea mai precoce a copilăriei, sub influența familiei
și cercului apropiat de cunoștințe și culminează la vârsta maturității odată cu
stabilirea unui parcurs profesional și personal. Instituția școlară este un agent
central în procesul de enculturație, ca spațiu dedicat conservării și promovării
patrimoniului cultural și ideologic al unui popor. Funcția de socializare a școlii
vizează transmiterea credințelor și opiniilor unei colectivități membrilor în
formare cu scopul de a-i pregăti pentru integrarea lor în societate ca membri
activi. Pe de altă parte, diferențele ideologice de pe parcursul istoriei au dus la
modificarea modului de gândire al insituției școlare, aceasta încurajând, în
anumite momente din timp, valori distincte, uneori chiar contradictorii, un
exemplu pertinent fiind perioada regimului comunist în România, mult mai
coercitiv și strict în relația cu elevii.

Școala constituie un mediu sociocentric care încorporează valorile


societății în care se desfășoară, valori pe care le transmite în rândul elevilor pe
tot parcursul evoluției lor școlare. Aceasta impune și susține un mod specific de
a percepe realitatea și existența personală, prin prisma unui set de principii și
norme culturale sau sociale acceptate la nivel general. Elevii sunt supuși
constant unui proces de modelare psiho-socială, adoptând diverse
comportamente acceptate și încurajate în interiorul comunității, precum
UȚĂ ALIN MARIUS
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Specializarea Educație Fizică și Sportivă

responsabilitatea, dreptatea, altruismul sau toleranța. Prin susținerea


comportamentelor care reflectă aceste norme de către instituția școlară, elevii
sunt mai predispuși să-și asume aceleași valori și să le transmită mai departe, în
grupul social de prieteni sau chiar în mediul profesional după terminarea
pregătirii școlare. Cultura școlii se bazează, astfel, pe anumite ritualuri și
structuri specifice implementate în conformitate cu valorile societății,
individuale sau sociale, pentru a fi popularizate în rândul tuturor elevilor în mod
egal. Astfel, școala susține, în mod ideal, competiția onestă între elevi, respectul
față de celălalt indiferent de etnie, religie sau posibilități materiale, încurajând
cooperarea între copii, crearea unor prietenii de durată, abordarea sinceră a
dificultăților personale de învățare. De asemenea, școala transmite și anumite
norme culturale prescrise de societatea și poporul căreia îi aparține, susținând
sentimentul patriotic, conștiința națională, civismul și toleranța. Imaginea
instituției școlare este modelată, în acest mod, de influența exterioară a mediului
social în care se desfășoară, subscriindu-se anumitor norme specifice care
definesc identitatea unui popor. Cunoștințele analitice promovate de școală
completează acest sistem valoric, elevii fiind încurajați să gândească analitic,
atât în privința materiilor studiate, cât și în viața personală, pentru a face alegeri
potrivite. Capacitatea de a judeca și de a evalua corect permit, astfel, luarea unor
decizii asumate care să asigure adaptarea individului în comunitate și reușita lui
pe plan profesional. Astfel, educația formală în școală vine să completeze și
perfecționeze valorile însușite de individ anterior în interiorul familei și să
asigure adaptarea acestuia la un grup social mai mare, cuprinzând comunitatea
și poporul din care face parte ca cetățean. Normele și idealurile școlii pot fi
explicate prin anumite sintagme-cheie care definesc implicarea școlii în
dezvoltarea și formarea copilului, precum ,,a învăța să știiˮ, ,,a învăța să faciˮ
sau ,,a învăța să fiiˮ. Școala susține, de asemenea, o comunicare activă și
constantă între elevi, aspect ce permite difuzarea valorilor vehiculate de către
UȚĂ ALIN MARIUS
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Specializarea Educație Fizică și Sportivă

aceasta, relațiile dintre elevi fiind construite pe anumite principii și


comportamente comune care influențează coeziunea grupului și aspectul său
unitar. Elevii transmit, la rândul lor, anumite atitudini persoanelor cu care
interacționează, de la prieteni, colegi și până la părinți sau profesori, aceștia
adoptând noi moduri de gândire și relaționare cu ceilalți.

În concluzie, agent principal al dezvoltării și formării individului pe tot


parcursul educației formale a elevului, școala creează anumite tipare de
comportament și de atitudini, printre care socializarea, responsabilitatea sau
toleranța. Într-o societate contemporană bazată pe o cultură de consum și pe
ideea de individualitate, școala păstrează un rol important în educarea tinerei
generații, dar și în transmiterea unor idealuri sociale și de viață care să asigure
formarea reușită a individului și adaptarea lui la mediul social al comunității și
poporului în care se află. Funcția de socializare a școlii și valorile insuflate de
aceasta au ca scop ultim formarea stabilității culturale a individului, capabil să
se adapteze la realitățile culturale ale societății în care trăiește și să adopte valori
care reflectă credințele lui personale, având ca finalitate formarea identității lui
culturale și sociale.