Sunteți pe pagina 1din 5

Cum

Ortograma se Cand se foloseste Exemple


scrie
Se scrie "sa" numai când se poate înlocui cu "lui"
sa Mama sa este bună.
sau "ei"
sa / s-a
Se scrie "s-a" numai când NU se poate înlocui cu
s-a S-a dus la școală.
"lui" sau "ei" sau când urmează o acțiune.
Se scrie "săi" numai când se poate înlocui cu "lui" Pantofii săi sunt
săi
sau "ei" curați.
săi / să-i
Se scrie "să-i" când NU se poate înlocui cu "lui"
să-i El a plecat să-i caute.
sau "ei" sau când urmează o acțiune.
sau Se scrie "sau" numai când se poate înlocui cu "ori" Bei ceai sau lapte?
sau / s-au Se scrie "s-au" când NU se poate înlocui cu "ori" Ei s-au dus la
s-au
sau când urmează o acțiune. plimbare.
sar Se scrie "sar" numai când are sensul de "a sări" Eu sar coarda.
sar / s-ar Ei s-ar putea să vină
s-ar Se scrie "s-ar" atunci când urmează o acțiune.
azi pe la noi.
Se scrie "la" atunci când indica locul sau direcția Alina
la
unde are loc acțiunea, sau nota muzicală. pleacă la bunici.
la / l-a
Mama l-a urmărit pe
l-a Se scrie "l-a" atunci când urmează o acțiune.
bunicul.
laș Se scrie "laș" atunci când are sensul de "fricos". George este un laș.
laș / l-aș
l-aș Se scrie "l-aș" atunci când urmează o acțiune. L-aș duce la patinoar.
George
este mai cuminte
Se scrie "mai" atunci când are sensul de "înca", sau
decât Andrei.
mai pentru a întari semnificația unui cuvânt, sau dacă se
mai / m-ai Eu plec in concediu
refera la luna mai.
in mai.
Mai vrei lapte?
m-ai Se scrie "m-ai" atunci cand urmeaza o actiune. M-ai certat degeaba.
Se scrie "nai" atunci când este vorba de un
nai Eu cânt la nai.
nai / n-ai instrument muzical.
n-ai Se scrie "n-ai" atunci când urmează o acțiune. N-ai venit la timp!
Am vizitat o fermă
cai Se scrie "cai" atunci când numește animale.
de cai.
cai / c-ai
Nu am stiut c-ai să
c-ai Se scrie "c-ai" atunci când urmează o acțiune.
sosești azi.
ia / i-a ia Se scrie "ia" atunci când exprima un îndemn El ia autobuzul până
sau are sensul de "a lua", "a apuca". la prima stație.
Ia loc, te rog!
Mihai i-a spus mamei
i-a Se scrie "i-a" atunci când urmează o acțiune.
ce note are.
Se scrie "iar" atunci când se poate înlocui cu "din
iar Iar a plouat afară !
nou".
iar / i-ar
I-ar placea să meargă
i-ar Se scrie "i-ar" atunci sau când urmează o acțiune.
la mare.
Se scrie "iau" atunci când are sensul de "a lua", "a Eu iau bicicleta și
iau
apuca". plec afară.
iau / i-au
I-au spus că trebuie
i-au Se scrie "i-au" atunci sau când urmează o acțiune.
să poarte uniformă.
Afară s-a așternut un
Se scrie "nea" atunci când are sensul de "omăt", covor de nea.
nea
"zăpadă" sau e o prescurtare a lui "nenea" Nea Ion a plecat la
nea / ne-a câmp.
Doamna
ne-a Se scrie "ne-a" atunci sau când urmează o acțiune. învățătoare ne-a învat
at multe lucruri utile.
Se scrie "neam" atunci când are înțelesul de "rudă" El este neam cu
neam
neam / ne- sau "popor". mine.
am Se scrie "ne-am" atunci sau când urmează o Ne-am dus la
ne-am
acțiune. plimbare.
Se scrie "noi" atunci când are înțelesul de "nou" El are haine noi.
noi sau când se referă la un grup de oameni care Noi plecam azi mai
noi / n-oi include și vorbitorul. devreme.
n-oi Se scrie "n-oi" atunci când sunt 2 cuvinte, "nu" si N-oi face asta
"noi" care se pronunță împreună. degeaba !
Este un deal ușor de
Se scrie "deal" când este vorba despre o formă de
deal urcat!
relief.
deal/de-al Scriem "de-al" când nu este vorba despre o formă
de relief. Am găsit un caiet de-
de-al
Cratima o folosim, deoarece sunt două cuvinte care al meu.
se rostesc într-o singură silabă.
Se scrie "naș" când are înțelesul de naș de botez Am un naș la
naș
sau de cununie București.
naș/n-aș
Se scrie "n-aș" când după cuvântul nu urmează o
n-aș N-aș merge la munte.
acțiune.
Este mai înalt ca
ca Se scrie "ca" atunci când facem o comparație.
mine.
ca/c-a
Se scrie "c-a" atunci când după "c" urmează o Înțeleg c-a fost
c-a
acțiune. frumos la petrecere.
Se scrie "car" când are înțelesul de căruță sau de a Am un car cu boi.
car/c-ar car
căra ceva Eu car sania.
Se scrie "c-ar" când după "c" urmează o acțiune Cred c-ar trebui să
c-ar
sau când lipsește vocala "ă" învăț.
Scriem "cel" în următoarele cazuri: cel mic, cel Andrei este cel mai
cel
mai bun, cel de-al treilea. mic dintre frați.
cel/ce-l Scriem "ce-l" cu cratimă deoarece sunt două
ce-l cuvinte care se rostesc într-un cuvânt: Ce-l întrebi atâtea?
ce(pronume) și îl (pronume personal)
Scriem "cea" în următoarele cazuri: cea mic, cea Ana este cea mai
cea/ce-a cea
mai bun, cea de-a treia. bună prietenă.
Scriem "ce-a" cu cratimă deoarece sunt două
Ce-a Ce-a fost ieri în
cuvinte care se rostesc într-o silabă: ce(pronume) și
clasă?
"a" ajută la formarea timpului trecut al verbelor.
Scriem "cei" în următoarele cazuri: cei mari, cei Ei sunt cei trei
cei
mai buni, cei ce muncesc. mușchetari.
cei/ce-i Scriem "ce-i" cu cratimă deoarece sunt două
ce-i cuvinte care se rostesc într-o silabă: ce(pronume) și Ce-i cu tine?
îi (pronume personal) sau îi în loc de este de la care Ce-i pasă de mine?
lipsește vocala î.
Scriem "al" înaintea unui substantive – al elevului,
sau a unui pronume- al meu, al tău, al său, al Penarul este al meu.
al nostru, al vostru, al lor. Este al doilea din
Mai scriem al când intră ăn component numeralelor clasă.
al/a-l care arată ordinea- al treilea, al doilea.
Scriem "a-l" cu cratimă deoarece sunt două
cuvinte care se rostesc într-o silabă: a – însoțește Îmi doresc a-l urma
a-l
verbele când denumesc numele acțiunii(a citi, a pe tata.
scrie) și l(pronume personal)
Este verbul a avea.
Se scrie și când însoțește:
- Substantive- ai fratelui
- Pronume- ai mei, ai tăi, ai săi
ai Tu ai zece ani.
- Forma populară a timpului viitor – ai să
câștigi
ai/a-i - Construcțiile: ai privi, ai încerca, ai
desena
Scriem "a-i" cu cratimă deoarece sunt două
cuvinte care se rostesc într-o silabă: a – însoțește Se grăbi a-i aduce
a-i
verbele când denumesc numele acțiunii(a citi, a lapte.
scrie) și i(pronume personal)
Se scrie "mie" când înlocuiește pronumele
Mie îmi trebuie
mie personal, persoana I (cel care vorbește)
libertate.
Sau o mie (1000).
mie/mi-e
Scriem "mi-e" cu cratimă deoarece sunt două
mi-e cuvinte care se rostesc într-o silabă: mi (mie- Mi-e foame.
pronume personal) și e (este-verbul a fi)
Se scrie "ție" când înlocuiește pronumele
personal, persoana a II-a (cel cu care se
ție Ție îți place muzica?
vorbește).
ție/ți-e
Scriem "ți-e" cu cratimă deoarece sunt două
ți-e cuvinte care se rostesc într-o silabă: ți (ție-pronume Ți-e frică de mine?
personal) și e (este-verbul a fi)
"Dea" este verbul a (se) da însoțit de "să"- să dea, Andrei trebuie să dea
dea
să se dea. examen.
dea/de-a
Îmi voi aminti de-a
de-a de+a – de-a gata, de-a veni, de-a cincea.
pururi ziua de azi.
Sunt mii și sute de
mii mii- numeral care arată numărul obiectelor.
perle.
mii/mi-i Scriem "mi-i" cu cratimă deoarece sunt două
Mi-i drag de Andrei.
mi-i cuvinte care se rostesc într-o silabă: mi (mie-
=mie îmi este
pronume personal) și i (formă a verbului a fi)
Într-o zi voi merge la
într-o/într- Grupurile de cuvinte "într-o/într-un" se scriu mare.
un întotdeauna cu liniuță de unire (cratimă). Într-un coș am pus
mure.
Dintr-o dată a început
dintr- Grupurile de cuvinte "dintr-o/dintr-un" se scriu să plouă.
o/dintr-un întotdeauna cu liniuță de unire (cratimă). Dintr-un tufiș a ieșit
un iepuraș.
Se scrie "var" când este vorba despre materialul Pereții sunt dați cu
var
de constructive la o casă. var.
var/v-ar
V-ar plăcea o
v-ar Se scrie "v-ar" când urmează o acțiune.
ciocolată cu alune?
cam/c-am cam Cam = aproape, aproximativ
Scriem "c-am" cu cratimă deoarece sunt două
cuvinte care se rostesc într-o silabă: că de la care
c-am lipsește vocala ă și "am" ajută la formarea timpului
trecut al verbelor(c-am plecat) sau timpului viitor,
forma populară(c-am să plec).
Va – ajută la formarea timpului viitor al verbelor –
va/v-a va El va spune adevărul.
va pleca
Scriem "v-a" cu cratimă deoarece sunt două
cuvinte care se rostesc într-o silabă: v (pronume
v-a personal de la care lipsește vocala ă) și "a" ajută la
formarea timpului trecut al verbelor(v-a întrebat)
sau timpului viitor, forma populară(v-a întreba).
Când cratima arată lipsa vocalei "î".
Să îți – să-ți
Vreau să-ți ofer o floare.
Să îmi – să-mi
Trebuie să-mi amintesc definiția.
Să își – să-și
Trebuie să-și facă temele.
Să îl – să-l
Trebuie să-l întâlnesc.