Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

Item Scor

1. Scrieți în casetă unul dintre semnele “<”, “>” sau “=”, astfel încât propoziţia obţinută să fie L L
adevărată. 0 0
4 81 3 2 2
� .
16 2

2. În desenul alăturat este reprezentat graficul L L


funcţiei derivabile 0 0
𝑓: (−4; 5) → ℝ. 2 2
Utilizând desenul, scrieți în casetă un număr,
astfel încât propoziţia obţinută să fie adevărată.
“Numărul de puncte de maxim local ale

funcției 𝑓 este egal cu .”

În desenul alăturat este reprezentat trapezul


3. L L
isoscel 𝐴𝐵𝐶𝐷, în care 𝐵𝐶 ∥ 𝐴𝐷, diagonala 𝐵𝐷
0 0
este bisectoare a unghiului 𝐴𝐵𝐶 și
2 2
𝑚(∠𝐴𝐵𝐷) = 55°. Scrieți în casetă măsura în
grade a unghiului 𝐵𝐴𝐷.

𝑚(∠𝐵𝐴𝐷 ) = .

4. Cu cifrele 1, 2 și 3 se formează în mod aleator un număr de 3 cifre distincte. Determinați


L L
probabilitatea că numărul format este par.
0 0
Rezolvare:
1 1
2 2
3 3
4 4

Răspuns:______________________________________________________________.
5. log 2 6 1
Arătați că valoarea determinantului � � este un număr natural. L L
log 2 9 2 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4

6. Rezolvați în ℂ ecuația 𝑖𝑧 = 3 − 2𝑖. L L


Rezolvare: 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4

Răspuns:________________________________________________________________.
Volumul prismei patrulatere regulate 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷1 este
7. L L
egal cu 24 cm3, iar lungimea înălțimii prismei este egală cu
0 0
6 cm. Determinați aria secțiunii diagonale 𝐴𝐶𝐶1 𝐴1 .
1 1
Rezolvare: 2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:_______________________________________________________________.

8. Fie funcţia 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓 (𝑥 ) = 4𝑥 − 𝑥 2 . Determinați abscisa punctului de intersecție L L


cu axa 𝑂𝑥 a tangentei la graficul funcției 𝑓 în punctul de abscisă 𝑥0 = 1. 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:________________________________________________________________.
9. Raza cercului înscris într-un triunghi echilateral este de √3 cm. L L
Determinați perimetrul triunghiului. 0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Răspuns:_______________________________________________________________.

Fie mulțimea 𝐴 = �𝑥 ∈ ℝ ��2𝑥 2 − 2𝑥 − 𝐶42 = 1 − 𝑥�. Determinați 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴).


10.
L L
0 0
Rezolvare: 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Răspuns:_______________________________________________________________.
11. 2𝑥 ∙ 4𝑦 = 16
Rezolvați în ℝ × ℝ sistemul de ecuații � . L L
𝑥 − 3𝑦 = 14 0 0
1 1
2 2
Rezolvare: 3 3
4 4
5 5

Răspuns: ________________________________________________________________.

12. Determinați valorile reale ale lui 𝑎 , pentru care L L


𝑎2 +1 0 0
1 1
� (4𝑥 − 𝑎2 )𝑑𝑥 > 5𝑎2 + 1. 2 2
0 3 3
Rezolvare: 4 4
5 5
6 6

Răspuns:________________________________________________________________
Anexă

log𝑎 𝑏𝑐 = 𝑐 log 𝑎 𝑏 , 𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏 ∈ ℝ∗+ , 𝑐 ∈ ℝ


1
log 𝑎𝑐 𝑏 = log𝑎 𝑏 , 𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏 ∈ ℝ∗+ , 𝑐 ≠ 0
c
log 𝑎 𝑏 + log𝑎 𝑐 = log𝑎 (𝑏 ∙ 𝑐) , 𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ∗+

𝑏
log 𝑎 𝑏 − log 𝑎 𝑐 = log𝑎 , 𝑎 ∈ ℝ∗+ ∖ {1}, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ∗+
𝑐
𝑛!
𝐶𝑛𝑚 = , 0≤𝑚≤𝑛
𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
𝑦 = 𝑓(𝑥0 ) + 𝑓 ′ (𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )

(𝑥 𝛼 )′ = 𝛼 𝑥 𝛼−1

𝑥 𝛼+1
� 𝑥 𝛼 𝑑𝑥 = + 𝐶, 𝛼 ∈ ℝ ∖ {−1}
𝛼+1

𝒱𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒𝑖 = 𝒜𝑏 ∙ 𝐻