Sunteți pe pagina 1din 1
(Aici se va menționa Eparhia de proveniență, ) Protopopiatul , din / / Parohia ADEVERINȚĂ

(Aici se va menționa Eparhia de proveniență,)

(Aici se va menționa Eparhia de proveniență, ) Protopopiatul , din / / Parohia ADEVERINȚĂ Se

Protopopiatul

,

din

/

/

Parohia

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta, că tânărul teolog

, student în anul IV de studii la Facultatea de Teologie Ortodoxă „JUSTINIAN PATRIARHUL”, din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, a participat la toate slujbele religioase din parohia noastră, implicându-se activ în cântarea la strană, în perioada vacanței de iarnă.

*Menționăm că tânărul sus menționat s-a spovedit și s-a împărtășit, a participat și la diferite activități culturale, misionare, filantropice sau de altă natură, la noi în Parohie.

Eliberăm aceasta fiindu-i necesară pentru disciplina Practică Liturgică.

Data:

/

/

Date de contact:

Număr de telefon:

Semnătura și ștampila parohiei

Preot:

E-mail