Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele

………………………………... Clasa a XII–a


… Data ................

Lucrare scrisă Semestrul I 


2013 - 2014

la limba şi literatura
română
I. Citiţi cu atenţie textul şi răspundeţi corespunzător cerinţelor de mai jos:
„A doua zi de dimineață, când m-am întâlnit cu Narendra Sen, m-a întrebat cu cel mai firesc ton:
- Cu cine erai aseară, Allan?
- Prieteni, sir, am răspuns eu supărător de politicos.
- Dar fata din brațele dumitale? Era foarte frumoasă. Îți place?
- Sunt prea ieftine ca să-mi placă, mr. Sen. Dar a trebuit să dau un farewell-party prietenilor mei
și, pentru că erau mulți și voiam să economisim mașinile, am luat fiecare câte o fată în brațe. Nimic
impropriu, sir, ca să zic așa …
Se vede că a simțit exagerarea cu care îi vorbeam, căci m-a bătut pe umăr și mi-a spus:
- Dumneata, Allan, ai alte drumuri înainte. Viața anglo-indienilor ăștia nu e demnă de dumneata.
Eu aș crede că îți strică mult faptul de a trăi într-o pensiune anglo-indiană; n-ai să iubești niciodată India
alături de ei …”.
1. Stabiliţi tema şi ideea textului de mai sus;
2. Recunoașteți specificul narațiunii romanului pe baza a două mărci lexico-gramaticale;
3. Definiți jargonul și motivați folosirea termenilor de jargon în text;
4. Alcătuiți două enunțuri conținând expresii incluzând cuvântul drum;
5. Precizați cel puțin două funcții ale dialogului în textul dat. 5 puncte
II. Scrieţi un eseu argumentativ, de 16-20 rânduri, despre fericire, pornind de la următorul citat: „Se pare că
lumea este astfel întocmită ca să nu poţi găsi fericirea in ea, iar natura omului s-o caute veşnic.
Acesta-i fondul tragic al existenţei.” Lucian Blaga 4 puncte
Timp de lucru: 50 de minute. 1 punct se acordă pentru redactare corectă.
........................................................................................................................................................... .
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................