Sunteți pe pagina 1din 1

Condiţii impuse pentru transportul mărfurilor generale

Mărfurile generale sunt considerate acele mărfuri ce nu necesită condiţii speciale în


procesul de transport.
Regulile de primire a mărfurilor generale la transport
Agenţii transportatori primesc mărfurile (încărcăturile) la transport în baza contractelor
de transport. Ei sunt obligaţi să pună la dispoziţia expeditorului de mărfuri pentru încărcare
mijlocul de transport în stare bună, utilizabil pentru transportarea mărfurilor de categoria dată,
în termenul convenit cu expeditorul de mărfuri.
Încărcarea mărfurilor în mijlocul de transport, fixarea şi legarea mărfurilor se
execută de către expeditorul de mărfuri
Încărcarea mărfurilor în caroserie este compusă din următoarele operaţii:
1. sosirea autovehiculului la punctul de încărcare;
2. staţionarea autovehiculului la postul de încărcare;
3. primirea încărcăturilor determinată de starea mărfurilor stocate.
Pregătirea stocurilor de mărfuri şi primirea acestora la transport decurge cu
următoarele etape:
1. formarea;
2. acumularea;
3. paletizarea;
4. depozitarea;
5. încărcarea mecanizată;
6. întărirea sau fixarea mărfurilor pentru excluderea permutării mărfii pe parcurs;
7. reenumerarea;
8. întocmirea documentelor.
Marcarea mărfii în dependenţă de ambalajul determinat
Marcajul se aplică pe palete – pe una din părţile laterale şi cuprinde următoarele:
a) semnul destinatarului – denumirea deplină sau prescurtată a destinatarului de mărfuri,
sau semnul distinctiv utilizat de destinatar (la transportul partidelor mici);
b) numărul foii de cerere – comandă;
c) locul destinaţiei;
d) greutatea unităţii de marfă – se marchează prin cifre, care determină greutatea brută
şi greutatea netă în kilograme.
Documentele de transport necesare sunt stabilite prin legislaţie în funcţie de modul
de transport. În cazul transportului rutier de marfă acestea sunt:
a) pentru conducătorul de autovehicul: permis de conducere la categoria dată; poliţa de
asigurare medicală.
b) pentru autovehicul: certificat de înmatriculare; certificat de asigurare RCB; foaia de
parcurs;
c) pentru marfă: scrisoarea de trăsură.
Modul de livrare a mărfii
Agentul transportator predă mărfurile în punctul de destinaţie, indicat în factura de
expediţie. Descărcarea lor din autovehicul, scoaterea dispozitivelor de fixare se execută de
către destinatarul de mărfuri.
Descărcarea mărfii se efectuează cu îndeplinirea următoarelor operaţii:
1. sosirea autovehiculului la destinatar conform documentelor;
2. eliberarea încărcăturilor de întăriri;
3. ridicarea şi transportarea în depozit;
4. reenumerarea şi cântărirea;
5. curăţirea materialului rulant;
6. întocmirea documentelor.