Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Sevastian Căpitan


Bogdan Vodă, 725400 Rădăuți (România)
0743870877
capitan_sevastian@yahoo.com

Sex Male | Date of birth 22/09/1993 | Nationality română

JOB APPLIED FOR vânzător benzinărie Moldocar

WORK EXPERIENCE

15/09/2016–18/01/2017 Crew Member at McDonald's Iaşi


S.C Premier Store, Iaşi (România)
- pregătirea şi prepararea alimntelor de origine animală şi vegetală;
- servirea meniului clenţilor la casa de macat şi Drive Store;
-emiterea de bon fiscal şi păstrarea curăţeniei în mediul de lucru;

05/07/2015–07/08/2015 supraveghetor de activități cu copiii


Tabere de vară organizate cu sprijinul Primăriei Iași și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași
(România)
- supravegherea atentă a activităților cu copiii;
- participarea la activitățile culturale-educative.

20/06/2014–09/10/2014 ospătar
S.C Casa vânătorului S.R.L., Iași (România)
- efectuarea curățeniei la locul de muncă.
- primirea și servirea clienților, precum și primirea/servirea comenzii clientului.
- efectuarea bonului fiscal.

EDUCATION AND TRAINING

01/08/2018–Present elev
Școala Poslicală Sanitară ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” - Rădăuți, Rădăuți (România)
http://www.centruldestudiieuropean.ro/centre/radauti/

01/10/2017–Present student masterand

01/10/2013–17/07/2017 student
Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași, Iași (România)

15/09/2009–31/05/2013
Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,, Veniamin Costachi” mănăstirea Nemț, Tg Neamț
(România)

22/2/19 © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 1 / 2


Curriculum vitae Sevastian Căpitan

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Limba Română

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Limba Engleză C1 C1 B2 B2 C1
Limba Franceză A1 A1 A1 A1 A1
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills - bune abilități de comunicare, în urma experienței dobândite ca ospătar;


- adaptare la orice nivel al discuției.
- intuiție și rezolvarea unor probleme neașteptate;
- capacitate bună de lucru și rezistență la stres.

Organisational / managerial skills - o bună capacitate de analiză, în urma experieniei ca și ospătar;


- adaptare la nou;
- inventivitate - ieșirea din situații neplăcute;
- lucru în echipă;
- spirit de inițiativă.

Job-related skills - capacitate de sinteză și adaptare la locul de muncă;


-intuiție dezvoltată și bune abilități de comunicare;
-atenție sporită;
-bună coordonare și spirit de echipă.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information Content Problem


Communication Safety
processing creation solving

Proficient user Independent user Independent user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

22/2/19 © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Page 2 / 2