Sunteți pe pagina 1din 2

Modul: Contabilitate

Nume si prenume elev:................................................................

Fișă de lucru

1) Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:


a) contul 101 – „Capital” este cont de activ.
b) în creditul contului 101 – „Capital” se inregistrează rezervele destinate majorării
capitalului prin debitul contului 106.
c) există două căi de majorare a capitalului social

2) Stabiliţi următoarele corespondenţe aferente căilor de majorare sau diminuare a


capitalului social:
1) Căi de majorare a a)Prin conversia obligaţinilor în acţiuni
capitalului social b) Prin retragerea acţionarilor/asociaţilor
c) Prin acoperirea pierderilor precedente
2.) Căi de diminuare a d)Prin operaţii interne
capitalului cocial e) Prin răscumpărarea de la acţionari şi anularea acţiunilor proprii
f) Prin aducerea de noi aporturi

3) Completaţi următorul rebus:

A
1
2
3
4
5
6
7 a v e r e

B
A-B: Surse constituite în urma rezultatelor pozitive ale activităţii de exploatare.
1:rezerve constituite din profitul net
2.rezerve constituite din profitul brut
3.rezerve constituite în baza hotărârii adunării generale
4.utilizarea rezervelor se trece în........ contului
5.imobilizările corporale sau financiare pot face obiectul activităţii de ......................
6.rezervele sunt surse proprii a unor elemente de.........................

4) Rezolvând jocul didactic cu tema „Casa firmei”, stabiliţi denumirea contului alături de
simbolul contului şi analizaţi elementele patrimoniale pe trei zone: fundaţia, clădirea şi
acoperişul.

5) Se da lista de mai jos. Identificati in Planul de conturi simbolul corespunzator:


Capital subscris vărsat
Acţiuni proprii
Terenuri
Produse finite
Alte creanţe sociale
Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
Furnizori-debitori
Cheltuieli cu materiile prime
Provizioane
Furnizori de imoblizări
Clienţi-creditori
Clienţi