Sunteți pe pagina 1din 3

Nume........................................................ Data..................................

FIȘĂ DE EXERSARE (3)


21 : 3 = 4x 5 = 12 : 6 = 6x 5 = 27 : 9 = 7x 8 =
5x 7 = 12 : 4 = 1x 3 = 42 : 6 = 5x 5 = 35 : 7 =
64 : 8 = 6x 7 = 16 : 4 = 10 x 8 = 18 : 3 = 0x 4 =
1x 9 = 81 : 9 = 9x 5 = 8 : 4 = 10 x 9 = 6 : 6 =
60 : 6 = 0x 8 = 24 : 3 = 3x 7 = 54 : 6 = 4x 3 =
32 : 4 = 8x 3 = 0 : 6 = 1x 6 = 27 : 3 = 9x 4 =
8x 7 = 12 : 4 = 4x 5 = 25 : 5 = 4x 7 = 0 : 9 =
10 : 5 = 5x 8 = 80 : 8 = 2x 3 = 30 : 5 = 10 x 8 =
6x 9 = 81 : 9 = 2x 7 = 27 : 9 = 0x 8 = 32 : 4 =
8 : 8 = 7x 7 = 28 : 4 = 8x 9 = 60 : 6 = 7x 3 =
 Rezolvă, apoi efectuează proba (numai calcul scris) în două moduri:
257+376=.......... 257+ ............................ 450- 173=......... 450- ............................
376 ............................. 173 ...........................
....... ............................. ....... ............................
4 x 8 = ....... 42 : 7 = ....... 5 x 9 =....... 21 : 3 = .......
................... ................... ................... ...................
................... ................... ................... ...................
................... ................... ................... ...................

 Află numărul necunoscut:


512 - a = 473 a + 285 = 439 a - 279 = 383
a=__________ a =_________ a =_____________
a=__________ a =_________ a =_____________

a x 3 = 27 54 : a = 9 a:6= 6 4 x a = 36 30 : a = 3
a=_______ a =________ a =________ a =_________ a =_________
a=___ a =____ a =____ a =_____ a =_____

 Rezolvă respectând ordinea efectuării operațiilor:


347 + 285 – 98 + 130 = 431 – 127 + 475 – 130 = 8 x 7 – 30 : 6 + 9 x 4=
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________

300 – 2 x 7 + 45 : 9 = 621 – 8 x (351 – 342 )= 900 – (42: 6 + 5x 9)=


___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________ ___________________
___________________ ___________________
 Rezolvă problemele pag. 2
1. În cămară sunt 3 rafturi cu câte 8 borcane și 2. Ana plantează 3 rânduri cu câte 8 lalele, 7
7 rafturi cu câte 9 borcane. rânduri cu câte 9 garoafe și încă 50 de trandafiri.
Câte borcane sunt în total? Câte flori plantează Ana în total?
Rezolvare Rezolvare
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
Răspuns:__________________ Răspuns:__________________
3. La un magazin s-au adus de 5ori câte 6 lăzi 4. Eliza a citit în prima zi 5 pagini, iar a doua zi
cu mere. Lăzi cu pere s-au adus de 3 ori mai a citit de 3 ori mai multe pagini, iar a treia zi cu
puține decât lăzile cu mere. 12 pagini mai multe decât în prima zi.
Câte lăzi cu fructe s-au adus în total? Câte pagini a citit ea în total în cele trei zile?
Rezolvare Rezolvare
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
Răspuns:__________________ ______________________________________
Răspuns:__________________
3. a) numărul cu 7 mai mare decât 3: ......................... 4. Metrul (m) este ____________principală de
_________________ a _______________.
b) numărul de 5 ori mai mare decât 9:.................  Există unități mai mari decât metrul și
c) numărul cu 4 mai mic decât 10:....................... unități mai mici decât metrul.
d) dublul numărului 8 ......................................... Kilometru (km) este o unitate ___________
____________________decât metrul.
e) produsul numerelor 10 şi 5 ............................. Centimetrul (cm) este o unitate __________
g) la dublul numărului 5 adună triplul numărului ____________________decât metrul.
 Un m are _______de cm.
10 .............................................................
Milimetrul (mm) este o unitate _____________
h) suma numerelor 7 și 9....................................
_________ decât metrul.
i) cu cât este mai mic 78 decât 100?
............................................................................  Un cm are ____ mm.
j)cu cât este mai mare 240 decât 200? 5. Calculează lungimea drumului parcurs:
............................................................................ 39m 267 m 107m 400m 9m
k) din ce număr scădem produsul dintre 9 și 7 și
obținem 37? ..........................................................................
........................................................................... ..........................................................................
........................................................................... ...........................................................................