Sunteți pe pagina 1din 5

LUCRARE DE LICENTA Determinarea si contabilizarea rezultatului financiar in turism

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ÎN PERIOADA 2003-2005


(Tabelul nr.2)
NR DENUMIRE DIFERENTE PREŢURI
. INDICATOR 2005 COMPARABILE
CR 2003 2004
T PRETURI PRETURI PRETURI PRETURI
CURENTE COMPARABILE CURENTE COMPARABILE
2004 -2003 2005 -2004

I mediu = 1,163 I mediu = 1,065


VENITURI DIN INCLUSE IN:
1. EXPLOATARE
1.2. Prestatii Producţia 9.332.552 10.853.758 10.597.252 11.286.073 9.165.907 432.315 -2.120.166
hoteliere vândută
% 56,8 53,6 46,34
Venituri din 6.544.847 7.611.657 8.537.223 9.092.142 9.559.453 1.480.485 467.311
vânz.mf.
% 39,8 43,2 48,34
Variaţia 377.573 439.117 428.684 456.548 468.574 17.431 12.026
stocurilor
% 58 % 2,3 2,16 2,36
1.3. Alimentatie Producţia 298.085 298.085
publica imobilizată 0 0 0 0
% 39 % 0 0 0 1,51
1.4. Alte activitati Alte venituri 170.925 198.786 207.359 220.838 283.783 22.052 62.945
din
exploatare
% 3 % 1,04 1,05 1,43
TOTAL VENITURI DIN 16.425. 19.103.318 19.770.5 21.055.601 19.775.802 1.952.283 -1.279.799
EXPLOATARE
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

73
LUCRARE DE LICENTA Determinarea si contabilizarea rezultatului financiar in turism

Cheltuieli cu materiile prime şi 1.093.361 1.271.579 1.260.301 1.342.221 1.436.035 70.642 93.814
materialele
consumabile(ct.601+602-7412)
6,85 6,46 7,9
2.1. Alte cheltuieli din afară (cu 1.459.526 1.697.429 1.396.565 1.487.342 1.602.612 -210.087 115.270
energia si apa)
% 9,14 7,15 8,82
2.2. Alte cheltuieli materiale- 435.548 506.542 442.289 471.037 421.911 -35.505 -49.126
cheltuieli privind materiale de
natura ob.inventar, materiale
nestocate, animale şi păsări,
ambalaje
(ct.603+604+606+608)
% 2,73 2,26 2,32
Cheltuieli privind mărfurile 2.542.037 2.956.389 2.884.653 3.072.155 2.991.255 115.766 -80.900
2.3.
% 15,93 14,78 16,46
2.3. Cheltuieli cu lucrări si servicii 2.226.478 2.589.394 4.517.968 4.811.636 2.392.251 2.222.242 -2.419.385
executate de terţi
% 13,95 23,15 13,17
2.4. Cheltuieli cu impozite, taxe si 156.532 182.047 377.659 402.206 330.034 220.159 -72.172
vărsăminte asimilate
% 0,98 1,93 1,82
2.5. Cheltuieli cu personalul 6.674.576 7.762.532 7.190.376 7.657.750 7.571.635 -104.782 -86.115
% 41,83 36,85 41,68
2.6. Alte cheltuieli de exploatare- 104.281 121.279 302.015 321.646 119.669 200.367 -201.977
despăgubiri,donaţii, active
cedate
% 0,65 1,55 0,65
2.7. Cheltuieli cu amortizări si 1.260.545 1.466.014 1.036.934 1.104.335 1.320.232 -361.679 215.897

73
LUCRARE DE LICENTA Determinarea si contabilizarea rezultatului financiar in turism

provizioane pentru deprecierea


imobilizărilor corporale şi
necorporale
% 7,9 5,31 7,26
Ajustarea valorii activelor 0 0 102.477 109.138 -18.767 109.138 -127.905
circulante
% 0 0,52 -0,10
Ajustări privind provizioanele 0 0 0 0 0 0 0
pentru riscuri şi cheltuieli
% 0 0 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI DE 15.952.884 18.553.204 19.511.237 20.779.468 18.166.867 2.226.264 -2.612.601
EXPLOATARE
3. REZULTATUL DIN 473.013 550.114 259.281 276.133 1.608.935 -273.981 1.332.802
EXPLOATARE
4.1. VENITURI FINANCIARE 1.043.088 1.213.111 2.606.557 2.775.984 2.068.142 1.562.872 -707.841
4.2. CHELTUIELI FINANCIARE 647.859 753.462 1.627.745 1.733.548 3.524.076 980.089 1.790.528
4. REZULTATUL FINANCIAR 395.227 459.649 978.812 1.042.436 -1.455.934 582.784 -2.498.369
5. REZULTATUL CURENT 868.242 1.009.765 1.238.093 1.318.569 153.001 308.803 -1.165.567
6.1. VENITURI EXTRAORDINARE 0 0 0 0 0
6.2. CHELTUIELI 0 0 0 0 0
EXTRAORDINARE
6. REZULTARUL EXTRAORDINAR 0 0 0 0 0
7. VENITURI TOTALE 17.468.985 20.316.429 22.377.075 23.831.584 21.843.944 3.515.155 -1.987.640
8. CHELTUIELI TOTALE 16.600.743 19.306.666 21.138.982 22.513.016 21.690.943 3.206.353 -822.073
9. REZULTATUL BRUT 868.242 1.009.763 1.238.093 1.318.568 153.001 308.802 -1.165.567
10. IMPOZITUL PE PROFIT 236.359 274.885 304.930 324.751 23.269 49.866 -301.482
11. REZULTATUL NET 631.883 734.881 933.162 993.817 129.732 258.936 -864.085
AL EXERCIŢIULUI

73
LUCRARE DE LICENTA Determinarea si contabilizarea rezultatului financiar in turism

INDICATORI AI CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE (Tabelul nr.3)

Nr. SIMBOLIZARE
crt. INDICATORI UM 2003 2004 2005 INDICATORI
1. Venituri din exploatare lei
( lei) 19.103.318 21.055.601 19.775.802 VE
2. Cheltuieli de exploatare
( lei) lei 18.553.204 20.779.468 18.166.867 ChE
3. Cheltuieli la 1.000 lei venituri din
exploatare lei 971,2 986,9 918.6 Ch = ChE *1000
(lei) VE
4. Profit brut din exploatare( lei) lei 550.114 276.113 1.608.935 RE
5. Rata profitului brut din
exploatare (%) % 2,9 1,3 8,14 RE(%)=RE/VE*100
6. Numarul mediu de salariati ( nr.) Nr. 579 547 532 N
Număr salariaţi direct productivi Nr. 560 530 515
7. Productivitatea muncii lei 32.994
(lei) 38.493 37.172,6 W = VE/N
8. Eficienta cheltuielilor pentru exploatare
(venituri la un leu cheltuieli) – (lei) lei VE
1,03 1,01 1,09 EchE =
ChE

77
LUCRARE DE LICENTA Determinarea si contabilizarea rezultatului financiar in turism

9. Cheltuieli cu energia si apa lei 1.697.430 1.487.345 1.602.612 Cen


(lei)
10. Eficienta cheltuielilor cu energiile lei 11,25 14,15 12,34 VE
( mii lei) Een =
Cen
11. Cheltuieli cu personalul lei 7.762.532 7.657.750 7.571.635 Chp
(lei)
12. Cheltuieli cu personalul in medie pe lei 13.407 14.000 14.232,4 _
salariat (lei) S = Chp
N
13. Cheltuieli cu personalul la 1.000 lei lei 406,34 363,74
venituri din exploatare (lei) 382,87 chp = Chp * 1000
VE

77