Sunteți pe pagina 1din 10

I

II
III UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA
IV FACULTATEA DE INGINERIE
SECŢIA CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
V SPECIALIZAREA - CALCULATOARE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZI

AUTOMATIZAREA COLECTĂRII
DEŞEURILOR LEMNOASE LA
ATELIERE DE TÂMPLĂRIE

Coordonator ştiinţific:
Prof. Univ. Dr. Ing. Stanciu Rareş Absolvent:
Jicmon Claudiu Paul
I
II
III UNIVERSITATEA “IOAN SLAVICI” TIMIŞOARA
IV FACULTATEA DE INGINERIE
SECŢIA CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
V SPECIALIZAREA - CALCULATOARE
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZI

Cuprins

I. Introducere
II. Sisteme Industriale
III. Proiectarea Sistemului
IV. Asamblarea Sistemului
V. Concluzii
Introducere I
II
III În zilele noastre reglementările privind controlul
IV rumeguşului şi conformitatea cu acestea reprezintă
V cea mai mare parte a răspunsului la întrebarea
frecventă:

"De ce este nevoie de un sistem de colectare al


rumeguşului?„

Sistemele de colectare şi monitorizare al


rumeguşului au potenţialul de a spori siguranţa, de
a spori eficienţa lucrului, de a reduce costurile şi de
a avea un efect pozitiv asupra sănătăţii şi a
mediului de lucru.

În majoritatea cazurilor, însă, acestea nu sunt


automate, iar asta poate crea o serie de probleme
cum ar fi întreruperea producţiei, un mediu de lucru
toxic pentru operatori şi poluarea mediului
înconjurător.
Sisteme Industriale I
II
III Un sistem de colectare al rumeguşului sau al
IV prafului în general este un sistem de îmbunătăţire a
V calităţii aerului. Acest lucru se realizează prin elimi-
narea particulelor din aer. Sistemele de colectare a
prafului lucrează la formula lor de bază prin captu-
ră, transmitere şi colectare.

Cerintele Sistemului:

- Dezvoltarea unui sistem de comandă pentru


gestionarea colectării rumeguşului;

- Monitorizarea nivelului de rumeguş din recipientul


de colectare;

- Crearea unei interfeţe cu utilizatorul pentru afişaj


şi avertizare;
- Proiectarea modulară a sistemului pentru o
ulterioară posibilă dezvoltare;
Proiectarea Sistemului I
II
Modelul sistemului va fi format din partea
III
IV primară care simulează procesul propriu-zis, de
V deschidere a trapelor individual şi monitorizarea
deşeului din recipientul de colectare, şi partea
secundară care se ocupă de interfaţa om-maşină
a sistemului precum afişajul şi partea de avertizare.

Unitatea
Dispozitive de Dispozitive
de intrare comandă de ieşire

Senzor 1 Servo 1

Senzor 2 Servo 2

Arduino
UNO
Receptor IR Afişaj

Senzor Buzzer

Interfaţă Partea
utilizator mecanică
Proiectarea Sistemului I
II
În sistemul de faţă s-a ales continuarea cu un
III
IV design propriu de trapă care este acţionată de un
V microservomotor, care este realizată dintr-un
plastic, placă de acrilic sau chiar placaj.
Proiectarea Sistemului I
II
Proiectarea machetei fizice s-a realizat într-un
III
IV program de modelare 3D
V
- Unitate de control – Arduino UNO;
- Motor CC (ex. Utilaje atelier);
- Senzori de curent şi Trape;
- Recipient de colectare al deşeului;
- Modul releu şi Bec (ex. Aspirator atelier);
- Afişaj LCD şi Buzer Alarmă;
Asamblarea şi Testarea I
II
După ce toate modulele au fost fixate în
III
poziţiile stabilite şi toate cablurile trase prin canale şi IV
V conectate la module s-a trecut la testarea fiecărui
modul în parte.
Asamblarea şi Testarea I
II
III
IV
V
Concluzii I
II
Lucrarea de faţă implementează un model
III
funcţional al unui Sistem de Colectare a Deşeurilor IV
într-un atelier de tâmplărie comandat automat. V
Lucrarea a necesitat o analiză detaliată a
cerinţelor de proiectare în urma cărora au fost
stabilite o serie de obiective ce s-au dorit a fi atinse
la finalul implementării soluţiei tehnologice de
automatizare:

- Deschiderea corectă a trapei;

- Monitorizarea în timp real al nivelului de rumeguş;

- Pornirea sistemelor de alarmă la momentul corect;

Analizând cele prezentate până acum se poate


spune că proiectul şi-a atins scopul. Au fost
implementate toate funcţiile principale ale
sistemului, iar acestea funcţionează în condiţii
corecte.