Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte PS 2014 partial

Curs

1. Răspunsul unui sistem liniar şi invariant în timp continuu la o exponenţială complexă cu


exponent complex
2. Transformarea Laplace bilaterală: Definiţie + proprietăţile domeniului de convergenţă.
3. Transformarea Laplace inversă
4. Transformata Laplace a distribuţiilor
5. Definirea transformatei Laplace prin constelaţia de poli şi de zerouri.
6. Funcţia de transfer a unui SLIT
7. Sisteme liniare şi invariante în timp caracterizate prin ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi constanţi
8. Contribuţia polilor unui sistem cauzal la răspunsul la impuls al acestuia (pt. transformata
Laplace).
9. Sisteme de ordinul I (pt. transformata Laplace)
10. Sisteme de ordinal II (pt. transformata Laplace)
11. Spectrul semnalului eşantionat ideal.
12. Teorema eşantionarii semnalelor de bandă limitată.
13. Teorema WKS.
14. Reconstrucţia prin filtrare trece-jos ideală
15. Eşantionarea ideală a semnalelor periodice
16. Reconstrucţia prin extrapolare de ordinul zero
17. Eşantionarea ideală a semnalelor periodice
18. Eşantionarea cu reţinere
19. Eşantionarea naturală
20. Relaţia dintre spectrul unui semnal discret şi spectrul semnalului analogic din care provine
21. Măsuri practice la eşantionarea semnalelor analogice
22. Transformarea Z bilaterală: Definiţie + proprietăţile domeniului de convergenţă.
23. Transformarea Z inversă.
24. Definirea tranformatei Z prin constelaţia de poli şi zerouri.
25. Transformata Z unilaterală.
26. Relaţia dintre transformata Z şi transformata Laplace.
27. Funcţia de transfer a unui sistem liniar şi invariant în timp discret
28. Determinarea răspunsului unui sistem liniar şi invariant în timp discret utilizând transformata z
29. Calculul transformatei z inverse
30. Sisteme liniare si invariante in timp discret caracterizate de ecuaţii cu diferenţe finite cu
coeficienţi constanţi
31. Contribuţia polilor unui sistem cauzal la răspunsul la impuls al acestuia (pt transformata Z).
32. Calculul răspunsului unui SLIT discret caracterizat printr-o ecuaţie cu diferenţe finite.
33. Sisteme de ordinul I (pt transformata Z)
34. Sisteme de ordinul II (pt tansformata Z)
35. Funcţia de sistem echivalentă unor sisteme discrete conectate în serie şi paralel
36. Filtre ideale de tip trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte bandă în timp continuu şi în timp
discret
37. Aproximarea filtrelor ideale
38. Aproximarea de tip Butterworth
39. Aproximarea de tip Cebasev
40. Aproximarea de tip Bessel
41. Filtre pasive în scară
42. Denormalizarea în impedanţă
43. Denormalizarea în frecvenţă
44. Transformări de frecvenţă şi reactanţă

Seminar
1. Transformarea Laplace
2. Eşantionarea
3. Transformarea z