Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1.

SEIMENII MARI

Nr. ........./..................... Aprobat ȋn şedința Consiliului de Administrație


din data de ............................

PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

27–31 MARTIE 2017

Nr. Unitatea de Denumirea activitǎții Tipul activitǎții Mod de organizare Data Locația Clasa şi Cadrul didactic Parteneri
crt. ȋnvǎțǎmȃnt desfǎşurǎr numǎrul coordonator al
ii şi durata estimativ al activitǎții
ȋn ore elevilor
participanți
1 GRADINIṬA Primăvara în satul meu - Drumeţie 27.03.2017 -Satul
PN SEIMENII - Fotografii 9 - 11 -Sala de grupǎ Ed. Şerban Anica
MICI
2 Râsul copiilor, sǎnǎtatea Artistico- 28.03.2017 -Sala de grupǎ
lor şi a noastrǎ plasticǎ 9-11 Ed. Şerban Anica
3 Îl aştept pe iepuraş Artistico- 29.03.2017 -atelier arte
plasticǎ 9-11 Ed. Şerban Anica
4 Şi noi suntem pietoni Vizitǎ, plimbare 30.03.2017 Poliţia localǎ
la Seimenii Mari 9-11 Seimenii Mari Ed. Şerban Anica
5 PE URMELE LUI Lectură, 31.03.2017 Sala de grupǎ
CREANGĂ Activitate 9-11 Ed. Şerban Anica
gospodărească
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1.SEIMENII MARI

6 ŞCOALA Micii sportivi 27.03.2017 Înv. Beldiman Cătălina


GIMNAZIALĂ  Concursuri şi jocuri Concurs 8.00-9.30 Terenul de Înv. Lupoi Margareta
NR.1 sportive sport I-IV Înv. Dumitrescu Stela
 Desene: “Sportul Activitate 9.30-11.50 Sala de clasa Înv. Stoian Ionela
preferat” plastică
7 Cartea – o cetate 28.03.2017
luminată
 Prezentarea drumului Activitate 8.00-9.30
cărţii până la librărie/ literară Înv. Beldiman Cătălina
bibliotecă Sala de clasa I-IV Înv. Lupoi Margareta
 Concurs: “Cel mai bun Înv. Dumitrescu Stela
recitator” Concurs Pe grupe 9.30-10.30 Înv. Stoian Ionela
 Joc: “Recunoaşte
personajul” Activitate
practică 10.30-
11.50
8 Salvaţi Planeta Pamânt! 29.03.2017
 Efectele intervenţiei Vizionare 8.00-9.00 Sala de clasa
omului asupra
mediului înconjurător Înv. Beldiman Cătălina
– prezentare ppt I-IV Înv. Lupoi Margareta
 Activitatea de Activitate 9.00-10.30 Curtea scolii Înv. Dumitrescu Stela
igienizare în clasă şi în practică Înv. Stoian Ionela
curtea şcolii
 Desene: “Salvaţi Activitate 10.30-11.50 Sala de clasa
Planeta Pamânt!” plastică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1.SEIMENII MARI

9 Sănătatea alimentaţiei! 30.03.2017


 ”Mănânc sănătos” – Vizionare 8.00-9.00
prezentare ppt
 Piramida alimentelor Activitate Sala de clasă Înv. Beldiman Cătălina
sănătoase practică I-IV Înv. Lupoi Margareta
 Fructele şi sucurile 9.00-10.00 Înv. Dumitrescu Stela
naturale – prepararea Activitate Înv. Stoian Ionela
salatelor de fructe practică
10.00-11.50
10 Vizionare Filme! 31.03.2017
 Alba ca Zăpada Activitate 8.00-9.00
 Amintiri din copilarie literar-artistică
Înv. Beldiman Cătălina
Pictură: Pictăm Sala de clasă I-IV Înv. Lupoi Margareta
personajul preferat din Atelier de 9.00-10.00 Înv. Dumitrescu Stela
filmele vizionate creaţie Înv. Stoian Ionela

10.00-11.50

DIRECTOR CONSILIER EDUCATIV

Menasan Ingi Selma Frigea Carmen Gabriela

Semnǎtura Semnǎtura

L.S.