Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Psihologie

PSIHOLOGIA COPILULUI SI A ADOLESCENTULUI


FISA DE OBSERVATIE A COPILULUI 0-3 ANI

Coordonator:

Student:
Anul II, grupa IV

Bucureşti

!"#

FISA DE OBSERVATIE

"
SCOPUL EVALUARII

$aportul de evaluare cuprinde re%ultatele o&servatiei asupra principalelor


co'porta'ente, capacitati si deprinderi pe care copilul ar tre&ui sa la 'ani(este sau sa le posede
intr)o etapa de de%voltare, in ca%ul nostru, de la ! la * ani, pentru a putea sta&ili in 'od +ust
eistenta unei concordante intre varsta sa cronologica si varsta 'entala-
In a(ara de re%ultatele o&tinute pentru (iecare arie de de%voltare, in raport a' 'ai inclus
si o reco'andare pentru parinti, o sugestie in ur'a depistarii unor arii cu un nivel 'ai 'are de
de%voltare-

DESCRIEREA INSTRUMENTELOR

Pentru evaluare a' (olosit cele doua scale Portage si .esell-

Scala Portage este un instru'ent care o(er/ indicii de nor'alitate a de%volt/rii pe cele 0
coordonate ale co'porta'entului psiho'otor: sociali%are, li'&a+, cognitive, 'otor, autoservire-
Scara P1$TA.2 este de (apt un ghid care cuprinde inventarul a&ilit/3ilor de care
tre&uie s/ dispun/ copilul 4ntre !) 5 ani, precu' şi sugestii educa3ional)terapeutice pentru
4nv/3area acestora-
Unele a&ilit/3i se 4nt6lnesc si'ultan 4n 'ai 'ulte arii- 7e ee'plu, a&ilit/3ile de
li'&a+ necesit/ a&ilit/3i cognitive şi 'otorii, sau a&ilit/3ile de sociali%are presupun a&ilit/3i de
li'&a+-
Bateria de teste .esell per'ite parcurgerea reperelor considerate a (i cele 'ai i'portante
in de%voltarea copilului a(lat la diverse varste cronologice-
Scalele o(era o procedura standardi%ata ce poate (i (olosita in vederea o&servarii si evaluarii
achi%itiilor copiilor 'ici, privind de%voltarea lor in ur'atoarele arii:


) aria de dezvoltare e!ro-"otor#e si aria de dezvoltare $ezor#ala, care se unesc dupa varsta
de " an intr)o arie co'una de dezvoltare $ezor#al-"otr#%a8 aceasta este considerata dupa
i'plinirea varstei de * ani ca arie de de%voltare a %o"&orta"et!l!# ada&tat#v8
) aria de de%voltare a l#"'a(!l!#) considerata dupa * ani ca arie de de%voltare *ad#re-l#"'a(8
) aria de de%voltare dezvoltare $o%#o-a+e%t#va, considerata dupa * ani ca arie de de%voltare
a%o"&orta"et!l!# $o%#al-
In aceasta evaluare a' utili%at &ateriile de testare speci(ice varstei:  ani, )-5 ani si -5)
* ani-

INFORMATII DESPRE PARTICIPANTI

Pentru testare a' ales un &aietel de  ani si "! luni- Fa'ilia lui este (or'ata din * 'e'&ri
si locuieste intr)un aparta'ent cu  ca'ere- Copilul nu are ca'era lui, dar doar'e in patul lui, in
dor'itorul parintilor-
$ela3iile dintre p/rin3i, dintre p/rin3i, copii şi &unici sunt &une , organi%ate , &a%ate pe
dragoste şi 4n3elegere, sunt (avora&ile creşterii şi de%volt/rii echili&rate a copilului- 2ist/ o
at'os(er/ destins/ şi o preocupare deose&it/ a p/rin3ilor pentru de%voltarea copilului din toate
punctele de vedere-
Ma'a, (iind casnica, se ocupa 4n 'od special de cresterea si educarea copilului, dar si tatal este
activ i'plicat- Fa'ilia nu 'ai are alti copii, parintii sunt tineri, 'a'a are 9 ani iar tatal *"-
Pentru sustinerea de%voltarii copilului, (a'ilia i)a pus la dispo%itie copilului o ga'a variata de
+ucarii si tehnologie-
A'&ii parinti au ca nivel de pregatire studii superioare-
Condi3iile 'ateriale şi igienico sanitare sunt &une-

*
PROCEDURA

1&servarea a avut loc in ti'pul a trei vi%ite, a cate * ore (iecare pri'a %i !;:!!)":!!, a
doua %i "#:!!)"9:!!, a treia %i "9:!!)!:!!< acasa la (a'ilie, in 'ediul lui nor'al-
Copilul nu a (ost deran+at sau inhi&at din cau%a vi%itei 'ele deoarece 'a cunoaste si sunt
o pre%enta activa in viata lui- Pentru a se si'ti cat 'ai &ine si a interactiona i)a' dus cadou o
+ucarie noua, copilul a (ost (oarte curios si incantat-
=)a' o&servat in ti'p ce si)a des(asurat activitatile lui %ilnice: s)a +ucat cu 'ingea,
'asinile, lego, la ta&leta, a desenat cu creioane colorate precu' si cu acuarele, a luat 'asa-
Fiind un copil (oarte socia&il ')a invitat si pe 'ine la +oaca, apoi a' cantat i'preuna
doua cantecele pe care le stia de+a-
Copilul a (ost (oarte dornic de a se +uca cu altcineva in a(ara de 'a'a, ')a i'plicat in
+ocul lui cu 'ingea care)i place (oarte 'ult-
A vrut sa)'i arate si ce lucruri noi a 'ai invatat, a (acut cateva tu'&e inainte (ara a+utor,
precu' si doua (lotari-

In ulti'a %i a' participat si la &aia %ilnica unde copilul s)a +ucat (ru'os in apa, dar la
s(arsit a avut cateva 'inute de suparare si nervo%itate din cau%a i'&aierii pe cap-

REZULTATELE EVALUARII

7atele pe care le)a' o&3inut 4n ur'a evalu/rii au (ost sinteti%ate şi sunt pre%entate su&
(or'a de ta&ele- Acestea cuprind in(or'a ții despre nu'/rul de ite'i la care copilul a raspuns
po%itiv, respectiv valorile 'ai'e posi&ile pentru (iecare arie de de%voltare investigat/-

#
Ta&elul nr- " > Scala Portage

Ar#ededezvoltare S%or S%or o'ț#!t Pro%eta( Vr$ta


"a,#" relat#v .etal/ a#1

"- =i'&a+ 50 5" ;#? *-9

- Sociali%are 5 05 ;!? *-5

*- Autoservire 5* 09 ;!? *-0

#- Cognitiva 5# 0 @"? *-5

0- Motorie ;0 ;! ;0? *-9

TotaSl %alaPorta*e 32 345 06 378

Ta&elul nr-  ) Scala .esell


S%or Vr$ta
Ar#ededezvoltare S%or Pro%eta(
"a,#" o'ț#!t relat#v .etal/ a#1
"- 7e%voltare sen%orio) @ @ "!!? #
'otor

- 7e%voltare
li'&a+ "5 "0 ;#? *-9

*- 7e%voltaresocio)a(ectiva "! @ @!? *-5

Tota$l%alG
e e$ell 32 34 46 378

Aceste in(or'atii ne per'it calcularea coe(icientului de de%voltare ca re%ultat al


raportului dintre v6rsta 'entala o&ținut/ din calcule și v6rsta cronologic/ a su&iectului:
7 *,5 : ,;"<  "!!  "#

0
CONCLUZII

Copilul are varsta 'entala 'ai 'are decat cea cronologica la toate ariile de de%voltare
ur'arite de catre cele doua scale si un I (oarte &un-
7atorita i'plicarii tatalui in activitati sportive copilul pre%inta aptitudini pentru a (ace
sport: (ot&al si gi'nastica este (oarte (lei&il si)i reusesc 'ulte 'iscari<-
Copilul are un voca&ular de%voltat, parintii discuta tot ti'pul cu el pentru a intelege cat
'ai &ine orice lucru, activitate-
Un rol i'portant in de%voltarea lui l)a avut si (aptul ca 'a'a s)a ocupat de cresterea si
educarea lui pana la aceasta varsta, stand cu el acasa-
Avand acces la tehnologie copilul se descurca (oarte &ine cu o ta&leta, laptop sau un
s'artphone-
7in cele o&servate, ca si reco'andare pentru parinti, ar putea sa inscrie copilul la un clu&

de (ot&al, dans sau chiar gi'nastica-

5
Bibliografie

) DINC9 .7, !"*, Dezvoltarea copilului şi adolescentului, curs universitar, Bucure ști

) PAPALIA D7) :END;OS OLDS S7) DUS;IN FELD.AN R7)!"!, Dezvoltarea umană,
editura trei, București

http:DDD-google-rourlE
satrct+Gesrcs(r'"sourceDe&cd"cadr+auact@ved!CB#F+AAurl
http?*A?F?FDDD-autis'-ro?Frevista
?FTestPortage-pd(ei!5l&VP9n7ea&ig=Hp#g7AusgAF+CJ2#)Ae51&@)
5DK@VvLvrll")G;A&v'&v-9@;9"0#,d-c.2

http:DDD-google-rourlE
satrct+Gesrcs(r'"sourceDe&cdcadr+auact@ved!CCF+ABurl
http?*A?F?FDDD-'irela%ivari-ro?Fscala)de)de%voltare)gesell))5)
aniei2Gp&VMK1M'.igHC%I7ICDusgAF+CJF.(++Mhpt)AV7I=TvnFN)
O$pDg&v'&v-9@;9"0#,d-c.2