Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator 3

1. Se dau punctele ​A(-3,1)​ şi ​B(1,5)​ din plan şi se cere să determinaţi:


a. coordonatele mijlocului ​M ​al segmentului ​AB
b. lungimea segmentului ​AB,​ folosind formula distanţei.
2. Pentru rombul ​ABCD​ se cunosc diagonalele şi măsura unghiului ​A​, astfel că:

(A)
˚

Se cere aria rombului, apoi măsura unghiului format de latura AB şi diagonala ce porneşte din A.
3. Fie ​a ​= 1, ​b​=98,7 şi ​c​=-54 coeficienţii ecuaţiei de gradul al II-lea. Să se rezolve ecuaţia,
organizând soluţia într-o foaie de calcul.
4. Să se calculeze aria unui triunghi dreptunghic isoscel de catetă 11,8.
5. Pentru triunghiul ​ABC se cunosc: ​AB ​= 4, ​AC = ​7, ​BC ​= 10. Calculaţi aria triunghiului cu
ajutorul formulei lui Heron, , unde ​p reprezintă semiperimetrul
triunghiului ​ABC​. (folosiţi doar operatori aritmetici)

6. Se dă funcţia ​f(x)=3x​. Se cere .


7. Sa se calculeze sin( 30 23’ 54’’)
8. Fie şirul ​X​i​ ​ construit ca mai jos

a) Generaţi tot pe linie şirurile de numere ​Yi​ şi ​Z​i ştiind că reprezintă modulul elementelor lui ​X​i,​
respectiv pătratul elementelor lui ​Xi​ ;​
b) Faceţi maximul şi apoi minimul elementelor pe coloane;

c) Însumaţi elementele şirului, ​a​= , apoi a elementelor şirului, ​b​= ;

d) Faceţi media armonică a celor două rezultate ​a​ şi ​b​, folosind formula .

9. Folosind funcţii specifice aplicaţiei ​Excel să se calculeze: , , ,


.
10. Calculaţi aria unui triunghi ​ABC​ ştiind că ​AB=
​ 5 cm, ​AC=
​ 3 cm, m​(A)=​30º.
11. Calculaţi lungimea şi aria unui cerc de rază 4 cm.
12. ​ 32,37; ​l​=25,45; m(​A)​=77º45'56" (​A
Să se calculeze aria unui paralelogram cunoscând ​L=
fiind unghiul ascuţit format de cele două laturi).
13. Să se calculeze perimetrul şi aria dreptunghiului de dimensiuni ​L​=14,2 şi ​l​= 9,8.
14. Să se calculeze aria triunghiului pentru care se cunosc lungimile laturilor ​AB​= 6,5 şi ​BC​=
8,7, şi de asemenea măsura unghiului ​B​, m​(B​)=32º22'30".
16. Calculaţi determinantul de ordinul 3:

17. Calculaţi produsul ​A·B​ ştiind că:

18. Fie matricea

a) Determinaţi transpusa sa si invematricii ​A


b) Calculaţi ​A2​
c) Calculaţi valoarea expresiei 7​A ​+ ​I​3​.