Sunteți pe pagina 1din 2

TESTE

TEST 1
I. Fie punctele coliniare A, B, C, D, E în această ordine.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a ) B   AC  , b) D   AB, c) B   CD, d ) A   AB , e)  AD    AB    BD  , f )  BC    AD    AB  ,
g )  DE    BE    BC    CD  .
2) Efectuaţi: a)  AC   DB, b)  CA   DE , c)  DB   DE, d )  BD    CB.
II. Dacă A, B, C sunt coliniare şi AB = 2,4 cm iar BC=3,2 cm, calculaţi lungimea
segmentului [AC].
III.Fie punctele coliniare A, B, C, D în această ordine şi M mijlocul lui [AB] iar N mijlocul
lui[CD]. Dacă AC=4,6 cm, AD=7,6 cm, BC=2,5 cm, aflaţi lungimea segmentului [MN]

TEST 2
I. Fie punctele coliniare A, B, C, D, E în această ordine.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a ) C   BD , b) E   BC , c) A   BC , d ) C   BC , e)  CE    CD   DE  , f )  DE    BE    BC  ,
g )  AB    AD    BC    CD .
2) Efectuaţi a)  CB   BD, b)  BA   CD, c)  CB   CE , d )  AD    DC .
II. Dacă A, B, C sunt coliniare şi AB = 4,5 cm iar BC=2,3 cm, calculaţi lungimea
segmentului [AC].
III.Fie punctele coliniare A, B, C, D în această ordine şi M mijlocul lui [AB] iar N mijlocul
lui [CD]. Dacă AC=3 cm, AD=7 cm, BC=1,3 cm, aflaţi lungimea segmentului [MN].

TEST 3
I. Fie punctele coliniare A, B, C, D, E în această ordine.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a ) D   CE , b) A   DC , c) C   DE , d ) B   BD , e)  BD    BC    CD  , f )  CD   BE    DE  ,
g )  CB   AD    AB    CD  .
2) Efectuaţi a)  ED   CD, b)  CB   DE, c)  BA   BD, d )  CE    BD .
II. Dacă A, B, C sunt coliniare şi AB = 1,7 cm iar BC=2,1 cm, calculaţi lungimea
segmentului [AC].
III.Fie punctele coliniare A, B, C, D în această ordine şi M mijlocul lui [AB] iar N mijlocul
lui[CD]. Dacă AC=4,4 cm, AD=6,4 cm, BC=1,9 cm, aflaţi lungimea segmentului [MN]
TEST 4
I. Fie punctele coliniare A, B, C, D, E în această ordine.
1) Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a ) B   AD  , b) B   ED , c ) A   DE , d ) E   CE , e)  BE    BD    DE  , f )  AB    AD    BC  ,
g )  CD    BE    BC    DE  .
2) Efectuaţi a)  CA   BE , b)  CE   BA, c)  CA   CD, d )  CB    AC .
II. Dacă A, B, C sunt coliniare şi AB = 3,2 cm iar BC=2,5 cm, calculaţi lungimea
segmentului [AC].
III.Fie punctele coliniare A, B, C, D în această ordine şi M mijlocul lui [AB] iar N mijlocul
lui [CD]. Dacă AC=4,6 cm, AD=6,6 cm, BC=1,5 cm, aflaţi lungimea segmentului[MN]