Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

Practică observativă

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Bănățean


Propunător: asistent: Boțoi Maria
Clasa: a XII-a
Data: 05. 12. 2018
Aria curriculară: Politică și democrație. Elemente de marketing politic
Disciplina: Studii Sociale
Subiectul lecției: Despre „Pluralismul politic”
Tipul lecției: Lecție de dobândire a cunoștințelor
Competențe specifice:
- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor utilizate în campaniile electorale în scopul operaționalizării corecte a acestora.
Obiective operaționale: La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili :
O1. Să definească conceptul de pluralismul politic;
O2. Să recunoască tipurile de societăți pluraliste folosind termenii de „pluralism stabil” și„ pluralism instabil”;
O3. Să dezvolte, pe baza drepturilor constituționale ale cetățenilor, o cultură politică a participării;
O4. Să definească partidele politice și caracteristicile acestora;
O5. Să analizeze conceptul de pluralism politic în la nivelul instituțiilor reprezentative și rolul competiției dintre partidele politice ;
Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: conversația euristică, dezbaterea, metoda socratica, conversația, expunerea.
Mijloace și materiale didactice: manualul școlar, foi A4, pixuri .
Forme de organizare a clasei: colectiv (frontal), pe grupe, individual, activitate educațională dirijată de către cadrul didactic.
Evaluare: formativă
Bibliografie :
- Doina Chirițescu și alții, Manual Studii sociale, clasa a XII-a, București, Editura Humanitas Educațional, 2007.
- Simona Adam., „Caiet de practică pedagogică”, Timişoara.,2010.
Obiective
Srtategia didactică
Momentele Timp Conținutul învățării
Metode de Forme de Evaluare
lecției organizare
Mijloace
organizare
I. - Elevii și-au pregătit cărțile și caietele pentru lecția de - se
2
Activitate Studii sociale; Conversația pregătesc Colectiv
min.
introductivă - S-a făcut prezența. de lecție
- S-a verificat tema de acasă;
- S-au pus câteva întrebări referitoare la capitolul
II. 5 precedent: „Comunicarea într-o societate democratică”
Conversația Individual Formativă
Reactualizarea min. 1. Ce sunt minoritățile?
cunoștițelor 2. Ce este stereotipul?
3. Ce este prejudecata?
Pornind de la ideea că peste o lună, în țara noastră, vor fi
III. 10 alegeri parlamentare, elevilor li se cere să numească
Dezbatere Colectiv
Captarea min. partidele politice pe care le cunosc și să-și exprime opinia
atenţiei față de acestea.
IV.
S-a anunțat tema lecției și s-a scris titlul pe tablă:
Anunțarea 2
„Pluralismul politic” Expunerea
temei și a min.
S-au anunțat verbal obiectivele care doresc să fie atinse
obiectivelor
Se definește și se explică conceptul cheie:
O1.
Pluralism politic reprezintă mecanismul de distribuire a
Conversația Colectiv-
puterii unor grupuri numeroase, care promovează diferite
V. dirijat
22 modele de schimbare, acțiune, cooperare și competiție.
Dirijarea
min. Pluralismul politic este caracteristic societăților
învăţării
democratice, ale căror instituții fac posibilă distribuția
puterii, bazându-se pe necesitatea reprezentării, în
interesul democrației, a unei mari palete de opinii.
Pluralismul politic reprezintă, pentru societățile
democratice, condiția și garanția unei democrații
constituționale.
El este un principiu al democrației ce are ca scop
menținerea mai multor forțe social politice interpuse între
indivizi și stat, ca o condiție și garanție a limitării puterii
acestuia, a funcționării democrației.

De ex: Li s-a va solicitat elevilor să enumere forțele social


politice din țara noastră (partidele, sindicatele, Abordarea
organizațiile religioase, societatea civilă) euristică

Pentru a identifica tipurile de societăți pluraliste, se va


O2. solicita unuia dintre elevi să citească exercițiul pentru
stimularea gândirii critice din manual, din cadrul lecției.
La finalul lecturării se va recurge la o discuție
participativă în cadrul căreia vom analiza cele două tipuri
de societăți pluraliste și se va consemna în caiete
diferențele majore dintre acestea.

Într-o societate democratică, prevederile constituționale


O3. alături de posibilitățile de acțiune, permit oricărui
cetățean să participe la toate acțiunile cu caracter politic,
precum:
-Să înființeze partide politice, cu condiția ca activitatea Expunerea
acestora să respecte prevederilor constituționale (să nu
aibă caracter extremist, ultranaționalist etc), și legale ( să
fie înregistrate în mod legal);
- Să participe la desemnarea reprezentanților instituțiilor
(exercitându-și dreptul de vot),
- Să participe la exercitarea puterii;
- Să evalueze și să monitorizeze, prin mecanisme legale,
activitatea aleșilor prin vot;
- Să vegheze la transparența actului de guvernare prin
mecanisme de control specifice societății civile

O4.
Se vor defini partidele politice:
Partidele politice sunt grupuri constituite, în condițiile
legii, din activiști politici.
Se vor enunța și consemna principalele caracteristici ale
partidelor politice:
-au valori, convingeri și interese comune;
- se constituie pe criterii ideologice, regionale, religioase
și economice;
- au drept obiectiv fundamental: cucerirea și exercitarea
puterii politice;
- selecționează, numesc și promovează candidații la
funcții oficiale;
- propun electoratului programe politice pe care, după
câștigarea alegerilor, le pun în aplicare;
- informează / manipulează populația pentru a câștiga
simpatizanți/voturi.

Ne vom opri asupra ultimei caracteristici și-i vom întreba Metoda


pe elevi care sunt cele mai noi metode de socratică
informare/dezinformare/manipulare a populației de către
sfera politică.
O5.
Se va analiza conceptul de pluralism politic la nivelul
instituțiilor:
La nivelul instituțiilor, pluralismul politic presupune: Expunerea
1. Acceptarea de către forțele politice a principiului
alternanței la guvernare și la transferul pașnic al puterii,
în funcție de dorința electoratului;
2. Stabilirea unor modele de conduită pluralistă la nivel
parlamentar și guvernamental bazat pe negociere,
compromis, dialog, consens, toleranță și respect reciproc
între forțele politice și grupurile de putere.

De ex: Li s-a solicitat elevilor să comenteze, susținând cu Dezbaterea


argumente, respectarea celor două condiții de funcționare
a pluralismului politic la nivel instituțional, în țara noastră

Într-o societate pluralistă, competiția dintre partidele


aflate la putere și cele din opoziție este garanția
funcționării democrației, deoarece, într-un stat în care nu
există opoziție, probabilitatea instalării guvernărilor
totalitariste este foarte mare.
Prin urmare, competiția dintre aceste partide presupune
compromis, negociere, regula majorității.
De exemplu: Opoziția cenzurează activitatea majorității
parlamentare, informează opinia publică asupra
eventualelor legi neconstituționale, respinge prin vot
unele acțiuni legislative, inițiază moțiuni de cenzură
împotriva miniștrilor sau a guvernelor și, uneori
boicotează activitatea parlamentului prin plecarea din
ședințele parlamentare, în timpul votului unor legi cu care
nu sunt de acord.

În finalul lecției, elevii au fost întrebați dacă cunosc astfel


de acțiuni ale opoziției din Parlamentul României și care
sunt principalele partide politice care le inițiază.
Exprimând și schimbând între ei opinii, experimentând
practic, gândirea critică și de analiză, elevii vor dezvolta
un comportament electoral participativ ce nu poate fi
manipulat asupra fenomenelor sociale.
VI.
Fixarea 5 Pentru fixarea cunoștințelor au comentat exercițiul nr 2
Conversația Colectiv
cunoștințelor min. de la pg. 42.

VII. 2
S-a anunțat tema de casă: exercițiul nr 3 de la pg. 42. Conversația
Tema de casă min.
VIII.
2 Colectiv și
Concluzii și S-a mulțumit elevilor pentru atenția acordată.
min. individual
aprecieri