Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ Practică observativă

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Bănățean

Propunător:

Clasa: a XII-a Data: 05. 12. 2018 Aria curriculară: Politică și democrație. Elemente de marketing politic Disciplina: Studii Sociale Subiectul lecției: Despre „Pluralismul politic” Tipul lecției: Lecție de dobândire a cunoștințelor Competențe specifice:

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor utilizate în campaniile electorale în scopul operaționalizării corecte a acestora. Obiective operaționale: La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili :

O1. Să definească conceptul de pluralismul politic;

O2. Să recunoască tipurile de societăți pluraliste folosind termenii de „pluralism stabil” și„ pluralism instabil”; O3. Să dezvolte, pe baza drepturilor constituționale ale cetățenilor, o cultură politică a participării; O4. Să definească partidele politice și caracteristicile acestora; O5. Să analizeze conceptul de pluralism politic în la nivelul instituțiilor reprezentative și rolul competiției dintre partidele politice ; Strategia didactică:

Metode și procedee didactice: conversația euristică, dezbaterea, metoda socratica, conversația, expunerea. Mijloace și materiale didactice: manualul școlar, foi A4, pixuri . Forme de organizare a clasei: colectiv (frontal), pe grupe, individual, activitate educațională dirijată de către cadrul didactic. Evaluare: formativă Bibliografie :

- Doina Chirițescu și alții, Manual Studii sociale, clasa a XII-a, București, Editura Humanitas Educațional, 2007.

- Simona Adam., „Caiet de practică pedagogică”, Timişoara.,2010.

asistent: Boțoi Maria

Momente

Ti

Obiective

 

Srtategia didactică

 

le lecției

mp

 

Conținutul învățării

 

Metode de

 

Forme de

Evaluare

 

organizare

Mijloace

organizare

I.

             

Elevii și-au pregătit cărțile și caietele pentru lecția de Studii sociale;

-

-

S-a făcut prezența.

- se

Activitate

introductiv

2

min.

Conversația

pregătesc

de lecție

Colectiv

ă

 
     

-

S-a verificat tema de acasă;

         

-

S-au pus câteva

întrebări

referitoare

la

capitolul

II.

5

precedent: „Comunicarea într-o societate democratică”

Conversația

Individual

Formativă

Reactualizare

min.

1. Ce sunt minoritățile?

 

a cunoștițelor

2. Ce este stereotipul?

   

3. Ce este prejudecata?

III.

10

 

Pornind de la ideea că peste o lună, în țara noastră, vor fi alegeri parlamentare, elevilor li se cere să numească partidele politice pe care le cunosc și să-și exprime opinia față de acestea.

       

Captarea

min.

Dezbatere

Colectiv

atenţiei

IV.

             

Anunțarea temei și a obiectivelor

2

min.

S-a anunțat tema lecției și s-a scris titlul pe tablă:

„Pluralismul politic” S-au anunțat verbal obiectivele care doresc să fie atinse

Expunerea

V.

22

 

Se definește și se explică conceptul cheie:

         

Dirijarea

min.

O1.

Pluralism politic reprezintă mecanismul de distribuire a puterii unor grupuri numeroase, care promovează diferite modele de schimbare, acțiune, cooperare și competiție. Pluralismul politic este caracteristic societăților democratice, ale căror instituții fac posibilă distribuția puterii, bazându-se pe necesitatea reprezentării, în interesul democrației, a unei mari palete de opinii. Pluralismul politic reprezintă, pentru societățile

învăţării

Conversația

Colectiv-

dirijat

democratice, condiția și garanția unei democrații constituționale. El este un principiu al democrației ce are
democratice, condiția și garanția unei democrații
constituționale.
El este un principiu al democrației ce are ca scop
menținerea mai multor forțe social politice interpuse între
indivizi și stat, ca o condiție și garanție a limitării puterii
acestuia, a funcționării democrației.
De ex: Li s-a va solicitat elevilor să enumere forțele
social politice din țara noastră (partidele, sindicatele,
organizațiile religioase, societatea civilă)
Abordarea
euristică
O2.
Pentru a identifica tipurile de societăți pluraliste, se va
solicita unuia dintre elevi să citească exercițiul pentru
stimularea gândirii critice din manual, din cadrul lecției.
La finalul lecturării se va recurge la o discuție
participativă în cadrul căreia vom analiza cele două tipuri
de societăți pluraliste și se va consemna în caiete
diferențele majore dintre acestea.
O3.
Într-o societate democratică, prevederile constituționale
alături de posibilitățile de acțiune, permit oricărui
cetățean să participe la toate acțiunile cu caracter politic,
precum:
-Să înființeze partide politice, cu condiția ca activitatea
acestora să respecte prevederilor constituționale (să nu
Expunerea
aibă caracter extremist, ultranaționalist etc), și legale ( să
fie înregistrate în mod legal);
-
Să participe la desemnarea reprezentanților instituțiilor
(exercitându-și dreptul de vot),
-
Să participe la exercitarea puterii;
Să evalueze și să monitorizeze, prin mecanisme legale,
activitatea aleșilor prin vot;
-
Să vegheze la transparența actului de guvernare prin mecanisme de control specifice societății civile -
Să vegheze la transparența actului de guvernare prin
mecanisme de control specifice societății civile
-
Se vor defini partidele politice:
O4.
Partidele politice sunt grupuri constituite, în condițiile
legii, din activiști politici.
Se vor enunța și consemna principalele caracteristici ale
partidelor politice:
-au valori, convingeri și interese comune;
- se constituie pe criterii ideologice, regionale, religioase
și economice;
au drept obiectiv fundamental: cucerirea și exercitarea
puterii politice;
- selecționează, numesc și promovează candidații la
funcții oficiale;
-
-
propun electoratului programe politice pe care, după
câștigarea alegerilor, le pun în aplicare;
-
informează / manipulează populația pentru a câștiga
simpatizanți/voturi.
Ne vom opri asupra ultimei caracteristici și-i vom întreba
pe elevi care sunt cele mai noi metode de
informare/dezinformare/manipulare a populației de către
sfera politică.
Metoda
socratică
O5.
Se va analiza conceptul de pluralism politic la nivelul
instituțiilor:
La nivelul instituțiilor, pluralismul politic presupune:
1. Acceptarea de către forțele politice a principiului
alternanței la guvernare și la transferul pașnic al puterii,
în funcție de dorința electoratului;
Expunerea
2. Stabilirea unor modele de conduită pluralistă la nivel parlamentar și guvernamental bazat pe negociere,
2. Stabilirea unor modele de conduită pluralistă la nivel
parlamentar și guvernamental bazat pe negociere,
compromis, dialog, consens, toleranță și respect reciproc
între forțele politice și grupurile de putere.
De ex: Li s-a solicitat elevilor să comenteze, susținând cu
argumente, respectarea celor două condiții de funcționare
a pluralismului politic la nivel instituțional, în țara
noastră
Dezbaterea
Într-o societate pluralistă, competiția dintre partidele
aflate la putere și cele din opoziție este garanția
funcționării democrației, deoarece, într-un stat în care nu
există opoziție, probabilitatea instalării guvernărilor
totalitariste este foarte mare.
Prin urmare, competiția dintre aceste partide presupune
compromis, negociere, regula majorității.
De exemplu: Opoziția cenzurează activitatea majorității
parlamentare, informează opinia publică asupra
eventualelor legi neconstituționale, respinge prin vot
unele acțiuni legislative, inițiază moțiuni de cenzură
împotriva miniștrilor sau a guvernelor și, uneori
boicotează activitatea parlamentului prin plecarea din
ședințele parlamentare, în timpul votului unor legi cu
care nu sunt de acord.
În finalul lecției, elevii au fost întrebați dacă cunosc
astfel de acțiuni ale opoziției din Parlamentul României
și care sunt principalele partide politice care le inițiază.
Exprimând și schimbând între ei opinii, experimentând
practic, gândirea critică și de analiză, elevii vor dezvolta
un comportament electoral participativ ce nu poate fi
   

manipulat asupra fenomenelor sociale.

   

VI.

       

Fixarea

5

Pentru fixarea cunoștințelor au comentat exercițiul nr 2 de la pg. 42.

cunoștințelor

min.

Conversația

Colectiv

VII.

2

S-a anunțat tema de casă: exercițiul nr 3 de la pg. 42.

Conversația

 

Tema de casă

min.

VIII.

       

Concluzii și

aprecieri

2

min.

S-a mulțumit elevilor pentru atenția acordată.

Colectiv și

individual