Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA SUSȚINĂTORILOR

ALIANȚA 2020 USR PLUS


la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

Nr. Act de identitate


Semnătura Numele Prenumele Data naşterii
crt. Denumire Serie Număr

Subsemnatul ________________________________________, domiciliat în ___________________________________________________________,


născut la data de ________________, în comuna/orașul/municipiul ________________________, județul _____________________________, posesor
al C.I.(B.I.) seria _____ nr. ____________, CNP ____________________________________, declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile
cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ____ poziții, corespund realității.
Data ______________ Semnătura _______________________