Sunteți pe pagina 1din 16

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI


Direcția Generală Educație Timpurie, Școli, Performanță și Programe

Nr. 26484/ 05.02.2010

SE APROBĂ.
SECRETAR DE STAT,
Iulia Adriana Oana BADEA

CALENDARUL
CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2009-2010

A. CONCURSURI NAȚIONALE FINANȚATE DE M.E.C.T.S.


Datele de desfăşurare Locul de
Nr. Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa Etapa zonală/ Etapa desfăşurare al Observaţii
Crt. şcoală locală judeţeană interjudeţeană naţională etapei
naţionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL
INTERDISCIPLINAR Cluj Napoca,
01. „ + POEZIE” - - 27.03.2010 - 07-09.05.2010
jud. Cluj
-
(MATEMATICĂ ŞI LIMBA
ROMÂNĂ)
CONCURSUL NAȚIONAL DE
LIMBA ȘI LITERATURA
Constanța,
02. ROMÂNĂ - - - - Oct. 2010 -
„OLIMPIADELE COMUNICĂRII” jud. Constanța
(clasele V-XII)
CONCURS
CONCURSUL Mai Constanța,
03. - - - - BILATERAL CU
„OVIDIANUM” 2010 jud. Constanța ITALIA
04. CONCURS NAȚIONAL DE Selecția lotului
SELECȚIE ”ARPINO”- - - - - 04-05.05.2010 București participant la O.I.
ITALIA ”Arpino”-Italia

1
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL
Mai Tg. Mureș,
05. „LUMEA ROMANICĂ” - - - - -
2010 jud. Mureș
(parteneriat cu Uniunea Latină)
CONCURSUL „PRIETENII Desfăşurarea
concursului se face
LIMBII FRANCEZE” Mai Oradea,
06. - - - - conform
(parteneriat cu cu Uniunea 2010 jud. Bihor Regulamentului de
Latină) concurs
CONCURSUL DE LIMBĂ Programa şi
ŞI CULTURĂ MAGHIARĂ Nov-dec. Nov-dec. Ian.-febr. Cluj Napoca, precizările se vor
07. - 18-21.03.2010 găsi pe
„ARANKA GYÖRGY” 2009 2009 2010 jud. Cluj
SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele IX-XII)
Odorheiul
08. 13-15.05.2010
CONCURSUL DE LIMBĂ Secuiesc,
(cls.I-XII) Programa şi
ŞI CULTURĂ MAGHIARĂ jud. Harghita
Oct. 2009 - precizările se vor
„KŐRÖSI CSOMA - - - 28-30.05.2010 găsi pe
mart. 2010
SÁNDOR” (cls.SAM şi Sfântu Gheorghe, SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele I-XII şi SAM) învăţământul jud. Covasna
tehnic)
CONCURSUL DE
ORTOGRAFIE Sfântu Gheorghe,
09. Nov. 2009 Dec. 2009 Ian. 2010 - 29-31.01.2010 -
„IMPLOM JÓZSEF” jud. Covasna
(clasele IX-XII)
CONCURSUL DE
ORTOGRAFIE Cluj Napoca,
10. Dec. 2009 Ian. 2010 Febr.2010 - 16-18.04.2010 -
„SIMONYI ZSIGMOND” jud. Cluj
(clasele V-VIII)
CONCURSUL DE Programa şi
CREATIVITATE Tg. Mureș, precizările se vor
11. - Febr. 2010 Martie 2010 - 16-18.04.2010 găsi pe
LITERARĂ „IKV” jud. Mureș
SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele IX-XII)
CONCURS DE Programa şi
LITERATURĂ MAGHIARĂ Gheorgheni, precizările se vor
12. - - - Februarie 2010 05-07.03.2010 găsi pe
„HERMÉSZKEDŐ” jud. Cluj
SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele IX-XII)
CONCURSUL DE
MATEMATICĂ AL Etapa internaţională
Sfântu Gheorghe,
13. LICEELOR MAGHIARE - Dec. 2009 Ian. 2010 - 19-21.02.2010 va fi în luna martie
jud. Covasna 2010 la Satu Mare
(C.M.L.M.)
(clasele IX-XII)
CONCURS DE RECITARE Programa şi
„Vidám versek versmondó Satu Mare, precizările se vor
14. Febr. 2010 Febr. 2010 Martie 2010 - 16-18.04.2010 găsi pe
versenye” jud. Satu Mare
SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele I-XII)

2
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL NAŢIONAL
Varsolc,
15. „KÁNYÁDI SÁNDOR” 26.02.2010 14.03.2010 26.03.2010 - 07-09.05.2010 -
jud. Sălaj
(clasele I.-IV)

CONCURSUL NAŢIONAL
Timișoara,
16. ŐSZIRÓZSA Sept. 2009 Sept. 2009 Oct. 2009 - 26-28.11.2010 -
jud. Timiș
(clasele I.-IV)
CONCURSUL NAŢIONAL
Tg. Mureș,
17. „REGEMONDÓ” Ian. 2010 Febr.2010 Martie 2010 - 21-23.05.2010 -
jud. Mureș
(CLASA A III-A)
CONCURSUL NAŢIONAL
DE MATEMATICĂ Tg. Mureș,
18. Nov. 2009 Dec. 2009 Ian. 2010 - 26-28.03.2010 -
„BRENYÓ MIHÁLY” jud. Mureș
(CLASELE III-IV)
CONCURSUL DE RECITARE
Sept. - Oct. Sfântu Gheorghe,
19. BALADE „KRIZA JÁNOS” - - - 22-25.10.2010 -
(clasele IX-XII) 2010 jud. Covasna
CONCURS DISCIPLINE:
INTERDISCIPLINAR Tg. Mureș, biologie, geografie,
20. - Martie 2010 Aprilie 2010 - 07-09.05.2010 lb.engleză, istorie,
„BOLYAI FARKAS” jud. Mureș
ştiinţe sociale
(clasele IX-XII)
Medaliații vor
CONCURS DE RETORICĂ participa la faza
Tg. Secuiesc,
21. „KOSSUTH LAJOS” - - - - 07-09.05.2010 internațională -
jud. Covasna Budapesta
(clasele IX-XII)
13-14.11.2010
CONCURSUL NAŢIONAL
Concurs pentru elevii
ŞCOLAR DE ISTORIA ŞI 29.03.-02.04 Slatina,
22. Ian. 2010 - Febr. 2010 - care aparţin
TRADIŢIILE RROMILOR 2010 jud. Olt minorităţii rrome
(clasele I-XII)
CONCURS NAŢIONAL
„DIVERSITATEA - O ŞANSĂ
15-30.04. 15.09.-15.11. Concurs pentru elevi
23. ÎN PLUS PENTRU VIITOR” - 09-13.06.2010 14-18.12.2010 București indiferent de etnie
EDIŢIA A III-A 2010 2010
(clasele V-XII)
CONCURS NAŢIONAL DE
Cehu Silvaniei, jud.
24. TEATRU “PADIF” - - - - 25-27.09.2010 -
Sălaj
(clasele V-XII)
„VARADINUM”
CONCURS DE ISTORIE Oradea,
25. Ian. 2010 - - - 23-25.04.2010 -
PENTRU LICEE jud. Bihor
MAGHIARE
CONCURSUL NAŢIONAL
Faza internaţională:
26. „ENGLISH SPEAKING - - 13.02.2010 20.02.2010 26-27.02.2010 București mai 2010
UNION”

3
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL
Disciplinele de
INTERDISCIPLINAR Bacău,
27. - - Oct. 2010 - 19-21.11.2010 concurs sunt: fizică
„VRÂNCEANU - PROCOPIU” jud. Bacău şi matematică
(MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ)
CONCURSUL NAŢIONAL Brăila,
28. - - - - 15-18.04.2010 -
„EVRIKA” jud. Brăila

CONCURSUL NAŢIONAL
Ian.-febr. Mar.-aprilie. Bârlad, Concurs şcolar
29. INTERDISCIPLINAR 29.05.2010 - 12-16.07.2010 interdisciplinar
„ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” 2010 2010 jud. Vaslui

CONCURSUL DE CHIMIE Precizările se găsesc


Satu Mare,
30. „RALUCA RÂPAN” - 08.05.2010 22.05.2010 - 13-15.06.2010 pe
jud. Satu Mare SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasa a VII-a)

CONCURSUL DE CHIMIE
„PETRU PONI” Onești,
31. - - - - 28-30.05.2010 -
(cls. IX-XII, filiera jud. Bacău
tehnologică)

CONCURSUL DE FIZICĂ şi
CHIMIE PENTRU
ŞCOLILE DIN Deva, Disciplinele de
32. - - 23.05.2010 - 08-12.08.2010 concurs sunt: fizică
ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL jud. Hunedoara
şi chimie
„IMPULS PERPETUUM”
(clasele VI-VIII)

CONCURSUL
Iași,
33. „URMAŞII LUI MOISIL” Ian. 2010 Febr. 2010 Martie 2010 - 19-21.03.2010 -
jud. Iași
(cls. IX-XII)
Concurs naţional de
CONCURSUL Mai-iunie Gălăciuc-Tulnici,
34. Febr. 2010 Aprilie 2010 - 02-07.08.2010 proiecte
„INFOEDUCAŢIA” 2010 jud. Vrancea SOFTWARE
CONCURSUL NAŢIONAL
Oradea, Concurs
35. DE INFORMATICĂ - - 24.04.2010 - 21-23.05.2010 TIC şi aplicaţii C#
jud. Bihor
APLICATĂ
„CULTURĂ ŞI Concurs pe echipe
Disciplinele de
CIVILIZAŢIE Ian.-aprilie 30.05-02.06. Deva, concurs sunt: limba
36. ROMÂNEASCĂ” - - - şi literatura română,
2010 2010 jud. Hunedoara
(CONCURS PE BAZĂ DE istorie, socio-umane,
PORTOFOLII) religie

CONCURSUL NAŢIONAL Concursul are fază


Aprilie Brașov,
37. „MEMORIA - - - 12-15.07.2010 națională o dată la
2010 jud. Brașov doi ani
HOLOCAUSTULUI”

4
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
SOCIO-UMANE
„DEMOCRAŢIE ŞI
Rm. Vâlcea, Concurs pe echipe
38. TOLERANŢĂ” Febr. 2010 Martie 2010 Mai 2010 - 25-28.07.2010
(CONCURS PE BAZĂ DE jud. Vâlcea formate din 3 elevi
PORTOFOLII)

CONCURS NAŢIONAL Brăila, Ansambluri


39. CORAL Martie 2010 - - 15.05.2010 14-16.06.2010 corale
jud. Brăila
(clasele V-VIII)
CONCURSUL NAŢIONAL Buzău,
40. - - - - Mai 2010 -
PENTRU NEVĂZĂTORI jud. Buzău
CONCURSUL NAŢIONAL Suceava,
41. - - - - Mai 2010 -
PENTRU SURZI jud. Suceava
CONCURSUL NAŢIONAL Craiova,
42. - - - - 19-21.11.2010 -
„PROTÉGEZ LA NATURE” jud. Dolj
CONCURS NAŢIONAL Desfăşurarea
„MADE FOR EUROPE” concursului se face
Aprilie-mai Bacău,
43. (Concurs naţional de produse - - Martie 2010 - conform
2010 jud. Bacău Regulamentului de
finale ale proiectelor de
concurs
cooperare europeană)
Regulamentul de
CONCURSUL NAȚIONAL concurs va apărea pe
Martie-aprilie
44. DE DEZBATERE - - Mai 2010 Iunie 2010 București SITE-ul
2010 M.E.C.T.S.în luna
„Tinerii dezbat”
ianuarie 2010
CONCURSURILE
PROFESIONALE PENTRU
45. CALIFICĂRILE DOBÂNDITE Vezi Anexa D
PRIN ANUL DE
COMPLETARE
SPORTUL ŞCOLAR: „Anexa E” va apărea
„CAMPIONATELE Vezi Anexa E pe SITE-ul
46. M.E.C.T.S.în luna
NAŢIONALE ŞCOLARE”
februarie 2010
(C.S.S. şi L.P.S.)
CONCURSURILE DIN „Anexa F” va apărea
47. CADRUL „CALENDARULUI Vezi Anexa F pe SITE-ul
ACTIVITĂŢILOR M.E.C.T.S.în luna
februarie 2010
EDUCATIVE”

NOTĂ:
- Cheltuielile necesare organizării şi desfăşurării concursurilor se vor încadra în limita bugetului acordat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului pentru aceste tipuri de acţiuni/activităţi.
- La etapele naţionale, cazarea şi masa participanţilor vor fi asigurate de inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ din reţeaua proprie.
- Nerespectarea clauzei va conduce la recuperarea sumelor de la persoanele care au aprobat.

5
B. CONCURSURI NAȚIONALE FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.T.S.
Datele de desfăşurare Locul de
Nr. Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa Etapa zonală/ Etapa desfăşurare al Observaţii
Crt. şcoală locală judeţeană interjudeţeană naţională etapei
naţionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL „MARIN
SORESCU – SCRIITOR Martie Mai Rm. Vâlcea,
01. - - - -
NAŢIONAL” 2010 2010 jud. Vâlcea
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL DE
DIARISTICĂ Octombrie Suceava,
02. - - - - -
„Mihail Sebastian” 2010 jud. Suceava
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL
„LABIRINTUL FICŢIUNII”
03. (parteneriat cu Fundaţia - - - - 05.06.2010 București -
„Inteligent”)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL Februarie Aprilie Călărași,
04. „Ion Barbu-Dan Barbilian” - -
2010
-
2010 jud. Călărași
-
- FĂRĂ FINANŢARE M. E.C.I. -
CONCURSUL
05. „CERCURI DE LECTURĂ” - - - - 22-25.05.2010
Cluj Napoca,
-
(cls. IX-XII) jud. Cluj
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE CRITICĂ
LITERARĂ Martie Aprilie Brăila,
06. - - - -
„Panaitescu-Perpessicius” 2010 2010 jud. Brăila
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
Concursul se
„ITINERARII LITERARE” Martie Botoșani,
07. - - - - desfășoară
(cls. V-XII) 2010 jud. Botoșani ON-LINE
- FĂRĂ FINANŢARE M. E.C.I. -
CONCURSUL NAŢIONAL
08. DE CREAŢIE - -
Martie
-
Mai Alexandria,
-
„MARIN PREDA” 2010 2010 jud. Teleorman
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL Ianuarie Iunie Constanța,


09. „COLOCVIILE EMINESCU” - - - -
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
2010 2010 jud. Constanța

6
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL NAŢIONAL
ITINERANT DE REVISTE Drobeta Turnu
Aprilie
10. ŞI CREAŢII LITERARE - - - -
2010
Severin, -
„NICOLAE LABIŞ” jud. Mehedinți
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S.-
Desfăşurarea
CONCURSUL DE concursului se face
JURNALISM SPORTIV conform adresei
M.E.C.T.S. ce va fi
11. „UN CONDEI NUMIT FAIR - - - -
Octombrie
București transmisă în teritoriu.
PLAY” 2010 CATEGORII DE
(parteneriat cu C.O.S.R.) PARTICIPARE:
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - 7-10 ani, 11-14ani,
15-18 ani.
CONCURS NAŢIONAL
EPISTOLAR Ian.-martie
12. - - - - București -
(parteneriat cu Poşta Română) 2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL
INTERDISCIPLINAR Iași,
13. „Literatura română în - - 09-11.10.2009 - 27-29.11.2009
jud. Iași
-
dimensiune virtuală”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL DE
14. LIMBĂ ŞI COMUNICARE - - - - Mai 2010 București
PARTICIPARE:
„comunicare.ortografie.ro” clasele III-VI
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL DE
JURNALISM Octombrie Ploiești,
15. „Ironia şi umorul în stilul - - - -
2010 jud. Prahova
-
publicistic”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL DE Noiembrie Pitești,
16. RETORICĂ ŞI ORATORIE - - - -
2010 jud. Argeș
-
- FĂRĂ FINANŢARE M. E.C.I. -
CONCURS NAŢIONAL Timișoara, PARTICIPARE:
17. „Scriitori de azi” - - - - 30.04.2010
jud. Timiș clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAȚIONAL
18. DE DIARISTICĂ - - - -
Ianuarie Suceava, PARTICIPARE:
„Mihail Iordache” 2010 jud. Suceava clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAȚIONAL
DE LIMBA ȘI Mai Baia Mare,
19. LITERATURA ROMÂNĂ - - - -
2010 jud. Maramureș
-
„Augustin Buzura”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

7
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL Desfăşurarea
concursului se face
„CANGURUL LINGVIST”
conform
(parteneriat cu Fundaţia SIGMA Noiembrie Regulamentului de
20. şi ambasadele Franţei, - - - - București concurs.
2009
Germaniei, Belgiei, Marii Baraj pt. faza
Britanii) internaţională: iunie
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - 2010
CONCURSUL Buzău, CONCURS
21. „Francochanson” - - - - 18-21.03.2010
jud. Buzău INTERNAȚIONAL
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
17-18.04.2010
CONCURSUL NAȚIONAL cls. V-VIII Buzău,
22. „Orthofrançais” - - - -
24-25.05.2010 jud. Buzău
-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
cls. IX-XII
CONCURSUL NAȚIONAL Pitești, PARTICIPARE:
23. „E-Litera” - - - - 29-31.05.2010
jud. Argeș clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL
ALTERNATIV DE Sovata,
24. LITERATURĂ MAGHIARĂ - - Oct. 2010 - Nov. 2010
jud. Mureș
-
(clasele IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS DE
INFORMATICĂ „NEMES 04-05.11. Cluj Napoca, Faza internațională:
25. TIHAMÉR” 2009
- - - 09.01.2010
jud. Cluj
martie 2010 -
Ungaria
(clasele IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS DE
MATEMATICĂ Oradea, Etapa internaţională
26. „ZRÍNYI ILONA” - - Febr. 2010 - Martie 2010 va fi în Ungaria -
jud.Bihor luna aprilie 2010
(clasele III-IV)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS DE RECITARE Programa şi
26. „ATLANTISZ HARANGOZ” - - - -
Aprilie Cluj Napoca, precizările se vor
(clasele IX-XII) 2010 jud. Cluj găsi pe
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - SITE-ul M.E.C.T.S.

CONCURS DE RECITARE
27. „ADY ENDRE” - - - - 20-21.11.2009
Oradea,
-
(clasele IX-XII) jud.Bihor
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURS DE FIZICĂ
Programa şi
„Öveges József-Vermes Sighișoara, precizările se vor
28. Miklós” - 22.02.2010 - - 27.03.2010
jud. Mureș găsi pe
(clasele VII-XII) SITE-ul M.E.C.T.S.
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

8
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURS DE FIZICĂ
Concursul se
„ALPHA” Aprilie Sfântu Gheorghe,
29. - Sept.2010 - - desfăşoară prin
(clasele VII-XII) 2010 jud. Covasna corespondenţă
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS DE CHIMIE
30. „HEVESI-IRINYI” - 01.03.2010 - - 17.04.2010
Cluj Napoca, Etapa internațională:
(clasele VIII-XII) jud. Cluj mai 2010 - Ungaria
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS
INTERDISCIPLINAR
BIOLOGIE-ECOLOGIE Miercurea Ciuc, Faza internaţională:
31. - Ian. 2010 - - 04-05.03.2010
„KITAIBEL PÁL” jud. Harghita Ungaria
(clasele IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS DE
MATEMATICĂ
„WILDT JÓZSEF” Concurs prin
corespondenţă.
(JÓZSEF WILDT Aprilie Brașov, Programa şi
32. INTERNATIONAL - - - August 2010 precizările se vor
2010 jud. Brașov
MATHEMATICAL găsi pe
COMPETITION – JWIMC) SITE-ul M.E.C.T.S.
(clasele IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL Concurs pentru elevii
33. DE DECLAMAŢIE Oct.2009 14.11.2009 24.04.2010 - 15.05.2010
Tulcea, care aparţin
(clasele V-VIII) jud. Tulcea minorităţii ruse-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.I. - lipovene
CONCURSUL NAŢIONAL DE
Concurs pentru elevii
DESENE Reșița,
34. Oct.2009 14.11.2009 24.04.2010 - 15.05.2010 care aparţin
(clasele I-IV) jud. Caraș Severin minorităţii croate
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL DE
RECITARE „ELHULL A
35. VIRÁG, ELIRAMLIK AZ - - - - 06-07.11.2010
Gheorgheni,
-
ÉLET” jud. Cluj
(clasele IX.-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURS NAŢIONAL DE Odorheiul
36. TEATRU “ODIF” - - - - Mai 2010 Secuiesc, -
(clasele V-XII) jud. Harghita
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
TRANSFRONTALIER Oradea, Etapa
37. ARANYTOLL - - 05-09.10.2009 - 27-29.11.2009 transfrontalieră:
jud. Bihor 27-29.11.2009
(CLASA A IV-A)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

9
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL NAŢIONAL
38. „MESÉK SZÁRNYÁN” Nov. 2009 Dec. 2009 Ian. 2010 - Martie 2010
Oradea,
-
(CLASELE II- IV) jud. Bihor
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
DE MUZICĂ ŞI CÂNTECE Răscruci,
39. POPULARE MAGHIARE Ian. 2010 Febr. 2010 Martie 2010 - Mai 2010 -
jud. Cluj
(clasele I.-IV)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
40. „KURUTTY” - Martie 2010
Aprilie
- Mai 2010
Mereni,
-
(clasele I.-IV) 2010 jud. Covasna
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL
TRANSFRONTALIER
41. “BARANGOLÁS Febr. 2010 Febr. 2010 Martie 2010 - 07-09.05.2010
Oradea,
-
EU-BAN” jud. Bihor
(CLASELE A III-IV)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
FILE DIN ISTORIE Oradea,
42. - - - - 26.02.2010 -
(CLASA A IV-A) jud. Bihor
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
DE MATEMATICĂ Sighișoara,
43. „KÖRVERSENY” Oct.2009 - - Nov. 2009 08-09.05.2010
jud. Mureș
-
clasele V-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.I. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE ECOLOGIE „TELEKI Oct.2009 - Sovata, Concursul se
44. VIRÁG” - - - Aprilie 2010 desfăşură prin
Ian. 2010 jud. Mureș corespondenţă
clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE ISTORIE „BETHLEN Oct.2009 - Sovata, Concursul se
45. GÁBOR” - - - 15-18.04. 2010 desfăşură prin
Ian. 2010 jud. Mureș corespondenţă
clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL MEMORIAL
DE LITERATURĂ „PETŐFI Sovata, Concursul se
46. SÁNDOR” - Ian. 2010 - - 07-09.03.2010 desfăşură prin
jud. Mureș corespondenţă
clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

10
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL MEMORIAL
DE LITERATURĂ Sovata,
47. „KAZINCZY FERENC” - Ian. 2010 - - 29-30.01.2010
jud. Mureș
-
clasele IX-XII
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
FESTIVALUL FIZICII Aprilie-mai Cluj Napoca,
48. (ediţia a IV-a) - - - -
2010 jud. Cluj
-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL Oradea, Organizat de
49. „SCHWARTZ” - - - - Noiembrie 2010
jud. Bihor
Liceul "Ady Endre"
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - Oradea
CONCURSUL DE FIZICĂ Organizat de CRTCP
Iași,
50. „”(on line) - - - - Martie 2010
jud.Iași
Iasi şi Univ. „ Al. I.
Cuza” Iaşi
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL Oradea, Organizat de
51. „IRAENEUS” - - - - Mai 2010
jud. Bihor
Liceul "Ady Endre"
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - Oradea

CONCURSUL DE CHIMIE
„O EUROPĂ CURATĂ” Târgoviște,
52. - - - - 09.05.2010 -
(SIMPOZION) jud.Dâmbovița
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE
Concurs
FIZICĂ CREATIVĂ Iași,
53. - - - - Mai 2010 multidisciplinar ,
„PROCOPIU” jud.Iași aplicativ
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE
FIZICĂ
„ŞTEFAN PROCOPIU AL Bacău,
54. - - - - Mai 2010 -
ROMÂNILOR DE jud. Bacău
PRETUTINDENI”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL Satu Mare, Prima etapă se
55. „CHIMEXPERT” - - Nov. 2009 20.02.2010 16-18.04.2010 desfăşoară
jud. Satu Mare on-line
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE FIZICĂ Aprilie-mai Craiova,
56. „LIVIU TĂTAR” - - - -
2010 jud. Dolj
-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.I. -
CONCURSUL DE FIZICĂ
57. APLICATĂ - - - -
Aprilie-mai Craiova,
-
„RADU VIŞAN” 2010 jud. Dolj
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE ASTRONOMIE ŞI Suceava,
58. ASTROFIZICĂ „VINTILĂ - - - - 06-12.09.2010
jud. Suceava
-
ŞTIRBEI”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

11
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Conform
protocolului cu
CONCURSUL NAŢIONAL
ORACLE se
59. „DATA MODELING” - - - 05-25.01.2010 06-08.02.2010 București evaluează lucrările
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - transmise în format
electronic
Parteneriat Oracle
CONCURSUL NAŢIONAL Nov.-dec. România și Oracle
60. „THINKQUEST” - - - - București Education
2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - Foundation
CONCURSUL DE Bistrița,
Octombrie CONCURS
61. FIZICĂ„TOP-FIZ” - - - - jud. Bistrița REGIONAL
2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - Năsăud
CONCURSUL NAŢIONAL
Concurs de ştiinţa
62. DE INFORMATICĂ Febr. 2010 - Martie 2010 - 01-02.05.2010 București calculatoarelor şi
„AcadNet” (cls. IX-XII) informatică practică
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
„ARHIMEDE” Mai Rm. Vâlcea,
63. (fizică, chimie, biologie - - - -
2010 jud. Vâlcea
-
geografie)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL EUROPEAN
DE MATEMATICĂ Faza internaţională:
64. APLICATĂ „CANGURUL” - 19.03.2010 - - 22.05.2010 București Poiana Pinului,
08.07.2010
(cls.III-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL EUROPEAN
DE MATEMATICĂ
65. APLICATĂ „CANGURUL” - 23.04.2010 - - - - Numai fază locală
(cls.I-II)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
66. „MICUL MATEMATICIAN” - - - -
Aprilie
București -
(clasele II-IV) 2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
Oct.-nov. 2009 București
CONCURSUL FUNDAŢIEI
DE EVALUARE ÎN Febr.-martie
67. - - - - București -
EDUCAŢIE 2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - Aprilie-mai
București
2010
CONCURSUL
„ARHIMEDE” Faza internaţională:
68. (parteneriat cu Asociaţia - 28.11.2009 27.02.2010 - 17.04.2010 București Bucureşti,
iunie 2010
Arhimede)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

12
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL
Faza
69. „ROMANIAN MASTER IN - - - -
24.02.-01.03
București internaţională
MATHEMATICS” 2010
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL GAZETEI
MATEMATICE „NICOLAE Pitești,
70. - - - - August 2010 -
TEODORESCU” jud. Argeș
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL Rm. Vâlcea,
71. „TEHNICI MATEMATICE” - - - - Martie 2010
jud. Vâlcea
-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
„LUMINA MATH”
72. (parteneriat cu Lumina - - - - 14.11.2009 București -
Instituţii de Învăţământ)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE MATEMATICĂ Rm. Vâlcea,
73. - - - - 19-21.03.2010 -
„LA ŞCOALA CU CEAS” jud. Vâlcea
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL 07.11.2009 București
„EUCLID”
74. (parteneriat cu Asociaţia - - - - 14.02.2010 București -
Manageri fără Frontiere)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - 09.05.2010 București
CONCURSUL NAŢIONAL
DE MATEMATICĂ 30.01.2010/ Mai Iași,
75. APLICATĂ „ADOLF Ian. 2010
13.02.2010
13.03.2010 -
2010 jud. Iași
-
HAIMOVICI”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
76. „GRIGORE MOISIL” - - - - 22-24.03.2010
Baia Mare,
-
(matematică şi informatică) jud. Maramureș
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL
77. DE MATEMATICĂ - - - - 22-24.03.2010
Craiova,
-
„GHEORGHE ŢIŢEICA” jud. Dolj
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
INTERDISCIPLINAR „LA
ŞCOALA CU CEAS” (Limba Rm. Vâlcea,
78. engleză,Geografia României şi - - - - 15-17.01.2010 -
jud. Vâlcea
Istoria românilor,
clasa a VIII-a)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

13
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURS NAŢIONAL La nivel naţional
participă 8 echipaje
„BUSINESS PLAN” (1 echipaj/regiune),
(pentru firmele de exerciţiu din Aprilie-mai
79. - - - - București fiecare echipaj fiind
unităţile de învăţământ liceal – 2010 format din 2 elevi şi
profil Servicii) 1 cadru didactic
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - însoţitor
CONCURSUL NAŢIONAL Se desfăşoară şi la
DE INTERPRETARE Mai Tulcea, nivel internaţional
80. MUZICALĂ „GEORGE - - - -
2010 jud. Tulcea
Regulamentul se
găseşte pe
GEORGESCU”
SITE-ul M.E.C.T.S.
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL Se desfăşoară şi la
DE ARTE GRAFICE Arad, nivel internaţional
81. „FANTASTICUL DIN MINE - - - - 07.05.2010
jud. Arad
Regulamentul se
găseşte pe
ŞI DIN AFARA MEA”
SITE-ul M.E.C.T.S.
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE LIMBA ŞI
LITERATURA ROMÂNĂ Mai Galați,
82. ÎN PROGRAM AEL - - - -
2010 jud. Galați
-
(clasele IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAȚIONAL
ANTIDROG Decembrie Rm. Vâlcea,
83. „ALEGE VIAȚA” - - - -
2009 jud. Vâlcea
-
(clasele VII-IX)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAȚIONAL
DE INTERPRETARE
CRITICĂ Aprilie Iași,
84. - - - - -
„Ibrăileanu” 2010 jud. Iași
(clasele V-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE GRAFICĂ Noiembrie Brăila,
85. - - - - -
„GHEORGHE NAUM” 2010 jud. Brăila
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.I. -
CONCURSUL NAŢIONAL
Concurs cu
DE PICTURĂ Mai Galați,
86. - - - - participare
„CAMIL RESSU” 2010 jud. Galați internaţională
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
„Festivalul de muzică pentru Desfăşurarea
ansamblu de civilizaţie” Decembrie concursului are loc la
87. - - - - București Palatul Naţional al
(Parteneriat Ambasada Spaniei- 2009
MECTS) Copiilor
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

14
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
Concurs de teatru
CONCURSUL NAŢIONAL DE
antic inspirat din
88. TEATRU „ANTIC-FEST” - - - - 15-16.05.2010 București antichitatea greco-
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. - romană
FESTIVALUL NAŢIONAL DE
TEATRU ŞCOLAR ÎN LIMBA Faza internaţională:
89. - - - - Februarie 2010 București Bucureşti
SPANIOLĂ
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
Concursul are fază
„ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN Ian.-aprilie
90. - - - - - națională o dată la
DIMENSIUNE VIRTUALĂ” 2010 doi ani
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE
91. MATEMATICĂ - - - - 27-30.11.2009
Slatina,
-
„Nicolae Coculescu” jud. Olt
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE
92. MATEMATICĂ - - - - 07.11.2009 București -
„Laurențiu Panailopol”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL DE
PROZĂ SCURTĂ Aprilie Drăgășani,
93. - - - - -
„GIB MIHĂESCU” 2010 jud. Vâlcea
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL DE
94. MATEMATICĂ - - - -
Aprilie Tulcea, În organizarea
„Panailopol” 2010 jud. Tulcea SSMR
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE INTERPRETARE
Suceava,
95. INSTRUMENTALĂ - - - - 04-06.06.2010 -
jud. Suceava
„Lira de aur”
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL
DE RECENZII ȘI JURNALE Suceava,
96. „LYCEUM” - - - - 21-23.05.2010
jud. Suceava
-
(cls. IX-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL DE
LIMBA FRANCEZĂ Berca,
97. „Ça va le théâtre, SAVA?” - - - - 28.11.2009 -
(cls. V-VIII)
jud. Buzău
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL DE
LIMBA FRANCEZĂ
„La Francophonie Miercurea Ciuc,
98. - - - - 15-19.03.2010 -
avant tout chose” jud. Harghita
(cls. V-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
15
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.
CONCURSUL NAŢIONAL DE
LIMBA ENGLEZĂ Baia Mare,
99. „QUEST” - - - - 01-06.03.2010 -
(ÎNV. TEHNIC)
jud. Maramureș
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

CONCURSUL NAŢIONAL DE
LIMBA ENGLEZĂ 11-14.02. Reșița,
100. „SPEAK AUT” - 19-21.03.2010 - 23-25.04.2010 -
(cls. V-XII)
2010 jud. Caraș Severin
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -
CONCURSUL NAŢIONAL DE
CREAȚIE LITERARĂ
FRANCEZĂ PENTRU ELEVI Piatra Neamț,
101. - - - - 15.05.2010 -
„Olimpiadele francofoniei” jud. Neamț
(cls. V-XII)
- FĂRĂ FINANŢARE M.E.C.T.S. -

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,


Liliana PREOTEASA Gabriella PASZTOR Mihai PĂUNICĂ

DIRECTOR, DIRECTOR, INSPECTOR GENERAL,


Mariea ȘTEFAN Tania SANDU Alin-Cătălin PĂUNESCU

16

S-ar putea să vă placă și