Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr.

LE 033
Data emiterii Anexei nr. 1: 06.03.2018

3D MICROSURF SRL
prin Laborator de Etalonare
Bucureşti, Str. Ion Polizu nr. 16, sector 2

Etalonări la fața locului

Măsurand/ Condiţii de
Nr. Incertitudine extinsă
obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
crt de măsurare 2)
etalonării Procedură
Intervalul de măsurare
Lungime /
se referă la diagonala
Maşină de măsurat -/ PS-3D-01,
1. 0 mm la 1515 mm 0,6 µm +1,3 x 10-6 x L volumului de măsurat
lungimi în 3 ed.3
coordonate
L- valoare măsurată
Lungime /
Maşină de măsurat -/ PS-3D-02,
2. 0 mm la 900 mm 0,5 µm +1,3 x 10-6 x L L- valoare măsurată
lungimi – o ed.3
coordonată verticală

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.


2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2,
corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE


Alina Elena TAINĂ

RENAR Cod: F37-17-PR-14 Ediția din 09.08.2017 Pag. 1/1