Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar de management privind frauda si erorile

SC ………………….

Va rugam identificati factorii de risc prezenti in cadrul organizatiei dumneavoastra si modul in


care sunt abordati.
Factori de risc privind declaratiile incorecte, ce provin din
rapoarte financiare frauduloase
Stimulente / Factori de presiune
 _____
Stabilitatea financiara sau profitabilitatea este amenintata de conditiile economice,
industriale sau cele ce tin de functionarea organizatiei, precum (sau cum au fost
identificate de catre) urmatoarele :

- _____
Nivelul inalt de concurenta sau saturarea pietei, insotita de reducerea acoperirii
banesti
- _____
Vulnerabilitate crescuta in fata schimbarilor rapide, precum cele tehnologice, uzura
morala a produselor sau ratele dobanzilor
- _____
Scaderi semnificative a cererii din partea clientilor si cresterea esecului in afaceri,
fie in industrie fie in economia per ansamblu.
- Pierderi operationale care fac iminent pericolul de faliment, de lichidare sau _____
de
preluare fortata
- Fluxuri recurente de lichiditati rezultate in urma operatiunilor sau o incapacitate_____
de
a genera fluxuri de numerar din operatiuni in conditii de profit
- _____
Crestere rapida sau profitabilitate neobisnuita mai ales in comparatie cu alte
companii din aceeasi ramura.
- Noi cerinte privind contabilitatea, statutul sau procesul de reglementare. _____

 _____
Existenta unei presiuni suplimentare asupra managementului in sensul indeplinirii
cerintelor si asteptarilor unor terte parti datorata urmatoarelor aspecte:

- Asteptarile de profitabilitate ale analistiilor de investitii, investitorilor institutionali,


creditorilor semnificativi sau ale altor parti (anumite asteptari care sunt excesiv de __
agresive sau nerealiste), inclusiv cele create de catre management, de exemplu in
comunicate de presa exagerat de optimiste sau raportari anuale.
- Nevoia de a obtine finantare pentru a acoperi datoriile si nevoia de capitaluri proprii
__
pentru a putea ramane competitivi, inclusiv finantarea unor proiecte majore de
cercetare-dezvoltare sau a unor cheltuieli majore.
- _____
Capacitatea marginala de a respecta cerintele de inregistrare a schimburilor, a platii
datoriilor sau a altor datorii contractuale.
- Efectele adverse, percepute sau reale, ale raportarii unor rezultate financiare slabe in
cazul tranzactiilor in desfasurare, precum asocierile de afaceri sau acordarea de
contracte.
 Informatia disponibila indica faptul ca situatia financiara personala a managementului
_
sau a celor insarcinati cu conducerea e amenintate de performanta financiara a
organizatiei, pornind de la urmatoarele:

- Interese financiare semnificative fata de organizatie. _____


- Parti importante din compensatiile lor (de exemplu bonusuri, optiuni privind
actiunile si aranjamente de castiguri suplimentare) fiind conditionate de indeplinirea __
unor targeturi pentru pretul actiunilor, rezultatelor operationale, pozitiei financiare
sau fluxului de numerar.
- Garantii personale pentru datoriile organizatiei. _____
 _____
Se exercita o presiune excesiva asupra managementului sau a personalului operational
pentru a indeplini targeturile financiare stabilite de catre cei insarcinati cu conducerea,
inclusiv targeturile de vanzari si de profitabilitate.

 _____
Managementul, care fixeaza targeturi financiare si asteptari excesiv de agresive pentru
personalul operational

Oportunitati
 _____
Natura ramurii/industriei sau a operatiunilor organizatiei ofera oportunitati de angajare
in raportari financiare frauduloase care pot decurge din urmatoarele:

- Numeroase tranzactii ce nu respecta procedurile clasice de afaceri sau cu organizatii


_____
ne-auditate sau auditate de catre o alta firma.
- O puternica prezenta financiara sau capacitate de a domina un anumit sector
__
industrial ce permite organizatiei sa dicteze termenii sau conditiile contractuale
furnizorilor sau clientilor, ceea ce poate duce la o tranzactie inadecvata sau inegala.
- Active, pasive, venituri sau cheltuieli bazate pe estimari importante care implica _____
judecati subiective sau incertitudini care sunt greu de coroborat.
- Tranzactii importante, neobisnuite sau foarte complexe, mai ales cele apropiate _____
de
sfarsitul termenului, care pun probleme serioase in privinta « continutului asupra
formei »
- Operatiuni importante localizate sau conduse dincolo de granitele internationale,_____
in
jurisdictii in care exista medii financiare si culturale diferite.
- _____
Folosirea intermediarilor in afaceri, pentru care nu pare sa fie vreo justificare clara.
- Importante operatiuni cu conturi bancare, operatiuni ale subsidiarelor sau _____ ale
filialelor in “paradisurile fiscale”, pentru care nu pare sa existe o justificare clara din
punctul de vedere al afacerilor.
 Monitorizarea ineficienta a managementului, rezulta din urmatoarele cauze: _____

- Dominatia unei singure persoane sau a unui mic grup in cadrul managementului
_____
(intr-o afacere care nu este condusa de un singur proprietar), fara compensarea
controlului acestuia
- Supravegherea ineficienta din partea celor insarcinati cu conducerea procesului _____
de
raportare financiara si control intern.
 _____
Existenta unei structuri organizationale complexe sau instabile, dupa cum rezulta din
urmatoarele :

- Dificultatea identificarii organizatiei sau indivizilor care au interese in controlul


_____
entitatii.
- _____
O structura organizationala excesiv de complexa, ce implica entitati legale deosebite
sau linii manageriale de autoritate.
- O rata ridicata a rotatiei managementului la nivel superior, a consultantei legale sau
_____
a celor insarcinati cu conducerea.
 Componentele interne de control sunt ineficiente din urmatoarele cauze: _____

- Monitorizarea ineficienta a controalelor, inclusiv a controalelor automatizate si_____


a
controalelor asupra raportarii financiare intermediare (acolo unde se cere o raportare
externa)
- Rate inalte de rotatie sau utilizarea unor proceduri ineficiente de contabilitate, _____
de
audit intern sau a personalului responsabil cu tehnologia informatiei.
- _____
Sisteme informationale si de contabilitate ineficiente, inclusiv situatii privind
deficiente materiale in controlul intern.
Atitudini / Modalitati de a rationa
 Comunicare, implementare, sprijin ineficient sau impunerea valorilor, standardelor etice
__
ale organizatiei de catre management sau comunicarea unor valori, standarde etice
nepotrivite.

 Afisarea unei lipse de interes evidente din partea managementului fata de autoritatea_____
de
reglementare.

 Participarea excesiva din partea managementului non-financiar sau implicarea acestuia


___
in alegerea politicilor de contabilitate sau in stabilirea unor praguri de semnificatie.

 Existenta unor precedente privind incalcarea unor regului de siguranta sau a altor reguli
_____
si reglementari sau existenta unor plangeri la adresa organizatiei, a conducerii sale
manangeriale de nivel inalt sau a celor insarcinati cu conducerea, invocand fraude sau
incalcari ale regulilor si reglementarilor.
 _____
Interes excesiv din partea managementului in ceea ce priveste mentinerea sau cresterea
preturilor actiunilor organizatiei sau a ratei ascendente a castigurilor.

 _____
Practica curenta in randul managementului de a lasa la latitudinea analistilor,
creditorilor sau a altor terte parti realizarea unor previziuni agresive sau nerealiste.

 Esecul managementului in a corecta, in mod regulat, slabiciunile materiale cunoscute_____


in
controlul intern.

 Interes din partea managementului in a utiliza mijloace inadecvate de minimalizare_____


a
castigurilor din motive legate de impozitare.
 Moral scazut in randul managementului de varf. _____

 Managerul-proprietar nu face distinctie intre tranzactiile cu caracter personal si cele_____


cu
caracter de afaceri.

 Dispute intre actionari in cadrul unei organizatii cu structura compacta. _____

 Incercari repetate din partea managementului de a justifica contabilizarea inadecvata_____


pe
considerente materiale.

 Relatia dintre management si auditorul actual sau cel anterior este tensionata, dupa cum
_____
rezulta din :
- Dispute frecvente cu auditorul actual sau anterior in privinta problemelor _____
de
contabilitate, auditare sau de raportare.
- Cerinte nerezonabile impuse auditorului, precum constrangeri nerezonabile _____
in
privinta timpului alocat finalizarii auditului sau in privinta emiterii raportului de
audit.
- Restrictii formale sau informale impuse auditorului, care limiteaza in mod inadecvat
___
accesul la oameni sau informatii, sau care limiteaza capacitatea de a comunica
eficient cu cei insarcinati cu conducerea.
- Comportament managerial dominant in relationarea cu auditorul, inclusiv incercari
de a influenta sfera de actiune a activitatii auditorului sau selectarea sau permanenta _____
personalului responsabil cu managementul auditului sau permanenta personalului
consultat in acest domeniu.
Factori de risc legati de declaratiile incorecte ce rezulta
din insusirea pe nedrept a bunurilor
Unii factori de risc legati de declaratiile incorecte ce rezulta din raportarea
financiara frauduloasa pot fi de asemenea prezenti in cazul declaratiilor incorecte
ce rezulta din insusirea pe nedrept a bunurilor (de exemplu, monitorizarea
ineficienta a managementului si slabiciuni in controlul intern pot fi prezente cand
exista declaratii incorecte cauzate fie de raportari financiare frauduloase, fie de
insusirea de bunuri neavenite
Stimulente / Factori de presiune
 Obligatiile financiare personale pot crea presiuni asupra managementului sau asupra
_
angajatilor cu acces la lichiditati sau la alte bunuri susceptibile de a fi furate, in a-si
insusi pe nedrept aceste resurse.

 Relatiile adverse dintre organizatie si angajatii cu acces la lichiditati sau la alte bunuri
___
susceptibile de a fi furate, pot motiva pe acei angajati sa isi insuseasca pe nedrept acele
resurse. De exemplu, aceste relatii adverse pot fi create de urmatorii factori :

- Concedieri cunoscute sau anticipate de catre angajati. _____


- Schimbari recente sau anticipate in planurile de compensatii si beneficii _____
ale
angajatilor.
- _____
Promovari, compensari sau alte recompense care nu se ridica la nivelul asteptarilor.
Oportunitati
 Anumite caracteristici sau imprejurari pot creste susceptibilitatea bunurilor de a_____
fi
insusite pe nedrept. De exemplu, oportunitatile de insusire pe nedrept a bunurilor cresc
atunci cand exista:

- Mari cantitati de numerar care sunt la indemana sau cu care se lucreaza _____
- _____
Obiecte de inventar de mici dimensiuni, de mare valoare sau care sunt la mare
cerere
- Bunuri usor de convertit, precum bonurile la purtator, diamante sau cipuri _____
de
computere
_____
- Bunuri fixe de mici dimensiuni, usor de vandut sau carora le lipseste un semn de
identificare a proprietarului.
 Controlul intern inadecvat asupra bunurilor poate creste susceptibilitatea acestora de a fi
_____
insusite pe nedrept. De exemplu, insusirea pe nedrept a bunurilor poate avea loc din
urmatoarele cauze:

- Impartirea inadecvata a indatoririlor si a verificarilor individuale _____


- _____
Monitorizarea inadecvata a cheltuielilor managementului la varf, precum calatoriile
si alte rambursari.
- Supravegherea inadecvata din partea managementului a angajatilor responsabili_____
de
bunuri, de exemplu supravegherea inadecvata a monitorizarii locatiilor indepartate.
- Selectie inadecvata a angajatilor care doresc o pozitie care le ofera acces la bunuri._____
- O inregistrare inadecvata in privita bunurilor _____
- Sistem de autorizare si aprobare de tranzactii inadecvat (de exemplu, in cazul _____
cumparaturilor)
- _____
Sisteme fizice de siguranta inadecvate pentru protectia numerarului, investitiilor,
inventarului sau a bunurilor fixe.
- Lipsa unei comasari complete si la timp a bunurilor. _____
- Lipsa unei documentatii adecvate si la timp a tranzactiilor, de exemplu, credite
_____
pentru returul marfurilor.
- Lipsa unor concedii obligatorii pentru angajatii care indeplinesc functii cheie _____
de
control.
- _____
O intelegere inadecvata din partea managementului a tehnologiei informatiei, ceea
ce le permite angajatilor responsabili de aceasta tehnologie sa comita astfel de
insusiri de bunuri neavenite.
- _____
Controlul inadecvat al accesului la inregistrarile automatizate, inclusiv controlul
asupra inregistrarii evenimentelor din sistemele computerizate
Atitudini / Modalitati de a rationa
- Lipsa de interes fata de nevoia de a monitoriza sau de a reduce riscurile legate _____
de
insusirea de bunuri neavenite.
- _____
Lipsa de interes fata de controlul intern asupra insusirii de bunuri neavenite,
manifestata prin trecerea peste controalele existente sau prin esecul in a corecta
deficientele de control intern.
- Comportament ce indica nemultumire sau nesatisfactie in privinta organizatiei sau
_____
a
modului in care aceasta trateaza angajatul.
- _____
Schimbari de comportament sau a stilului de viata care pot indica faptul ca anumite
bunuri au fost insusite pe nedrept.
- Toleranta in ceea ce priveste furtisagul. _____