Sunteți pe pagina 1din 1

Centrul Judeţean de Excelenţă Bistriţa – Năsăud

Către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa – Năsăud
În atenţia d.nei / d.nului inspector şcolar…………………………………….
Disciplina ……………………………………………
În vederea deschiderii anului şcolar 2017 – 2018 la CJEx – BN vă rog să ne comunicaţi până
vineri 22.09.2017, la adresa rus.constantin@gmail.com, următoarele:
1. Numărul estimat de elevi / grupe pentru acest an şcolar la disciplina pe care o coordonaţi,
după următorul tabel:

Clasa Nr. Elevi Unitatea de Loc de desfăşurare


provenienţă activităţi

!! Număr minim: 8 elevi, număr maxim: 15 elevi / grupă!!


2. Profesori – antrenori cu experienţă şi rezultate în domeniu, pentru pregătirea elevilor din
grupele de specialitate.Propunem câte 2-3 profesori antrenori pentru fiecare grupă din
care 1 poate fi coordonator.
În anul şcolar 2016 – 2017 au funcţionat următoarele grupe:

Disciplina Nr.grupe Nr.ore

Matematică 12 40
Informatică 5 17
Fizică 6 19
Chimie 3 11
Biologie 2 8
Lb. română 10 20
Istorie 2 4
Socio umane 1 2
Lb. franceză 2 4
Lb. engleză 3 6
Lb.maghiară 1 2
interdisciplinar 1 2
TOTAL 48 135
Situaţia finală va fi comunicată după analiza şi aprobarea în C.A. al centrului.
Selecţia elevilor se va face pe bază de teste de evaluare. Cursurile se deschid la 1
octombrie 2017 .
DIRECTOR
Prof. Constantin Rus