Sunteți pe pagina 1din 1

Vocabular N°1

Verbe:

Aller – a merge Rire – a râde

Manger – a mânca Fleurir – a înflori

Aimer – a iubi Maigrir – a slăbi

Lire – a citi Dire – a spune

Pleurer – a plânge Faire – a face.

Substantive:

Marchandise (f) – marfă Anniversaire (m) – aniversare

Livre (m) – carte Crime (m) – crimă

Montre (f) – ceas Diplome (m) – diplomă

Fête (f) – sărbătoare Opéra (m) – operă

Jeu (m) – joc Café (m) – cafenea

Pêcheur (m) – păcătos Légume (m) – legumă

Problème (m) – problemă Bonbon (m) – bomboană

Adjective :

Pauvre (m,f) – sărac (-ă) Etranger (-ère) – străin (-ă)

Roux (m), rousse (f) – roșcat (-ă) Bon (-ne) – bun (-ă)

Généreux (-se) – generos (-oasă) Gentil (-le) –amabil (-ă)

Dangereux (-se) – periculos (-oasă) Chaud (-e) – cald (-ă)

Cher (-ère) – scump (-ă) Laid (-e) – urât (-ă)

Adverbe :

Dehors – afară Loin – departe

Beaucoup – mult Trop – prea mult

Mal – rău Jamais – niciodată

Hier – ieri Assez – destul

Peut-être – poate Demain – mâine

Vite – repede Dedans - înăuntru