Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Articole în reviste ştiinţifice recenzate:

1. Lisa Galina. Studiul corelaţional dintre determinanţii loialităţii. Revista „Studii


Economice”, ULIM, an. 6, nr. 3-4 (decembrie 2012), p. 312-319. (0,36 c.a.)
2. Lisa Galina. Viitorul programelor de fidelizare propulsata de social media-marketing
interactiv, Analele ULIM, seria economică, Chişinău 2012, vol. 12, p. 250-253. (0,18 c.a.)
3. Lisa Galina. Studiu corelaţional al caracteristicilor-indici ai generaţiilor asupra factorilor
determinanţi ai loialităţii. Revista „Studii economice”, ULIM, an.6, nr. 1-2 (iunie 2013), p. 108-
114. (0,31 c.a.)
4. Lisa Galina. Strategii manageriale bazate pe mecanisme de elaborare a politicii de
fidelizare a clienţilor hotelurilor “Regency”, „Codru” şi „Dacia”. CEP USM, nr. 2 (72), Chişinău,
2014, p. 219-224. (0,23 c.a.)
5. Lisa Galina. Cadrul juridic de formare a sistemului managerial sub aspectul fidelizării
clientelei hoteliere. Revista „Studii economice”, ULIM, an.8, nr.2, 2014, p. 210-223. (0,63 c.a.)

Articole în culegeri de lucrări ştiinţifice de specialitate

Teze şi materiale publicate ale comunicărilor ştiinţifice la congrese, simpozioane, conferinţe


ştiinţifice naţionale şi internaţionale
6. Lisa Galina. PR как инструмент гостиничного маркетингового плана, Шевченкiвська
весна: ЕКОНОМИКА, Матерiали X Мiжнародноï наукого-практичноï конференцiï
студентiв, аспiрантiв та молодих вчених, Киïв 2012, том II, 250-253 p. (0,18 c.a.)
7. Lisa Galina. „Application of qualitative methods in hotels` customer loyalty management
strategies”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Economie şi Globalizare”. Ediţia V-a, Univ.
TOMIS, Constanţa, Romania, decembrie 2013, p. 205-209. (0,22 c.a.)
8. Lisa Galina. „PREL-ul motivaţional al turiştilor: peisaj, recreere, experienţe, limite.
Studiu de caz: Orheiul Vechi”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Managementul echipei
orientat spre creşterea performanţei firmelor din Republica Moldova şi România”. ULIM,
Euforie Nord, România, 30 octombrie – 02 noiembrie 2015, p. 275-281.

Lucrări de autor
9. Blagorazumnaia O., Robu E., Drăgălin Iu., Lisa G. Managementul și marketingul în
activitatea de antreprenoriat. Lucrări practice. Chisinau: «Print-Caro», 2017. 152 p. (6,9 c.a.)
10. Blagorazumnaia O., Robu E., Drăgălin Iu., Lisa G. Практикум по курсу:
Предпринимательство и предприятие. Chisinau: «Print-Caro», 2017. 173 p. (7,9 c.a.)