Sunteți pe pagina 1din 12

Grădinița cu Program Normal ,,Țăndărică’’ Suceava

Strada Muncii, F.N.


Tel /Fax 0230518677
E-mail: gradinita_tandarica@yahoo.com

Nr .............din.....................

Director G.P.N. ,,Ţăndărică’’ Suceava


Prof. Alecsa Iuliana Avizat,
Inspector școlar pentru educație timpurie
ISJ SUCEAVA,
Prof. Daniela Răileanu

INIŢIATOR CAMPANIE:
G.P.N. ,,Ţăndărică” – SUCEAVA

Suceava, 2019
A.DENUMIREA CAMPANIEI- TITLUL:
,,Spune NU cariilor!”

a) SLOGAN: ,,Periem, periem, dinţişori frumoşi si sănătoşi să- avem!’’


b) TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: Educaţie sanitară
c) TIPUL DE CAMPANIE: judeţeană

B. APLICANTUL: Coordonate de contact ale unităţii de învăţământ iniţiatoare a campaniei:


G.P.N. ,,Ţăndărică” Suceava
Telefon/ fax 0230 518 677
E mail: gradinita_tandarica@yahoo.com
Strada Muncii, F N, loc. Suceava, jud.Suceava
Director- prof. Alecsa Iuliana

COORDONATOR CAMPANIE :
 prof. Lauric Laura- G.P.N.,,Ţăndărică”, Suceava

COLECTIV DE ORGANIZARE : colectivul didactic al G.P.N. ,,Ţăndărică’’ Suceava


Echipa de organizare:
 ed. Onesim Maria
 ed. Marţiniac Rodica
Echipa de monitorizare:
 prof. Apetrei Ecaterina
 ed. Manolache Alina
 ed. Crăciun Maria
 prof. Codreanu Estera
Echipa de diseminare:
 ed. Sahlean Aurelia
 ed. Lupaşcu Viorica
 prof. Leucă Brînduşa
 prof. Ionel Maria
Echipa de evaluare:
 prof. Alecsa Iuliana
 prof. Botez Antoaneta
 ed. Buciuleac Olga
ECHIPA DE IMPLEMETARE:
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR CARE AU PARTICIPAT LA CAMPANIE:
1.G.P.N. Țăndărică Suceava
Director: prof. Alecsa Iuliana
Coordonator campanie pe unitate: prof. Lauric Laura
Cadre didactice: 14- Alecsa Iuliana, Lauric Laura, Apetrei Ecaterina, Ionel Maria, Codreanu Estera,
Leucă Brîndușa, Sahlean Aurelia, Botez Antoaneta, Manolache Alina, Crăciun Maria, Lupașcu
Viorica, Buciuleac Olga, Onesim Maria, Marținiac Rodica
Nr. copii implicați: 350

2.

PARTENERI :
 Clinica stomatologică New Dent Suceava, Dr. Paul Axinti
 Asociația Healthy Smile Suceava, președinte Alecsa Iulia;
 Cabinete de Stomatologie din județul Suceava;
 Profesori de anatomie/ biologie din cadrul Şcolilor Gimnaziale;
 Cele ……. unități de învățământ din județul Suceava, care au participat la campanie și s-au
implicat în implementarea campaniei;
 Colectivele de părinți din toate cele 30 unităţi de învăţământ participante.

ARGUMENT
Igiena orală este o activitate zilnică, care are rolul de a păstra dinţii şi cavitatea bucală
curate, pentru a preveni apariţia cariilor, bolii parodontale sau a respiraţiei urât mirositoare.
Existenţa unor dinţi sănătoşi, cu o durată lungă de viaţă, este direct condiţionată de o igienă orală
corectă şi minuţioasă.
Igiena orală este foarte importantă, nu numai pentru asigurarea unui zâmbet sănătos, dar şi
mai ales pentru evitarea apariţiei cariilor şi a infecţiilor bucale.
Există trei reguli de bază pentru asigurarea igienei orale:
-periajul zilnic efectuat cu regularitate măcar de două ori pe zi- dimineaţa şi seara înainte de
culcare,
-un control de rutină la medicul stomatolog cel puţin o dată pe an
-adoptarea unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate optimă pentru sănătatea cavităţii bucale,
cuprinzând alimente bogate în seminţe de cereale, fructe, legume şi produse lactate.
Deşi este atât de simplu, din păcate, România se află pe ultimele locuri în Europa în ceea
ce priveşte igiena orală, studiile realizate arătând că 19% din populaţia ţării (adică 1 din 5), mai ales
pupulaţia provenită din mediul rural, nu s-a spălat niciodată pe dinţi. Aceleaşi studii spun că într-un
an, un român folosește, în medie, mai puțin de două tuburi de pastă de dinți. Astfel s-a ajuns ca 72%
dintre români să aibă probleme cu dantura (carii, tartru, halenă).
Foarte trist!
Aşadar, pornind de la această realitate cruntă, deloc onorabilă, G.P.N. Ţăndărică Suceava,
prin iniţiativa campaniei la nivel interjudeţean intitulată sugestiv ,,Spune NU cariilor!’’, doreşte să
aducă în prim plan cadrelor didactice, părinţilor şi mai ales copiilor preşcolari/școlari necesitatea şi
importanţa abordării încă de la cea mai fragedă vârstă a unui comportament adecvat de igienă
orală şi menţinerea acestui obicei pe parcursul întregii vieţi.

DESCRIEREA CAMPANIEI :
SCOPUL CAMPANIEI : facilitarea accesului la informaţie, educaţie şi prevenţie în vederea
respectării unor reguli de igienă dentară şi a menţinerii şi/sau îmbunătăţirii sănătăţii orale în rândul
populaţiei preşcolare a grădinițelor din judeţul Suceava și din județul Botoșani, implicate în
campanie;

OBIECTIVE:
-Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative de tip sanitar- de igienă orală, cu scopul
conştientizării copiilor preșcolari cu privire la importanţa respectării unor reguli de igienă orală;
-Formarea, exersarea şi dezvoltarea unor comportamente şi obiceiuri de igienă orală adecvată prin:
periaj corect realizat, de minim 2 ori pe zi, printr-o alimentaţie sănătoasă, prin schimbarea periodică
a periuţei de dinţi, folosirea pastei de dinţi cu fluor, frecventarea periodică a cabinetului
stomatologic în vederea prevenirii unor eventuale probleme;
-Familiarizarea preşcolarilor cu meseria de doctor stomatolog, ambientul cabinetului stomatologic,
instrumentele de lucru, etc., cu scopul diminuării temerii copiilor în ceea ce privește apelarea la
serviciile stomatologice în caz de nevoie;
-Stimularea comportamentului participativ al copiilor la acţiuni educative şi extracurriculare, în
parteneriat cu diverşi factori educaţionali din comunitatea locală;
-Sensibilizarea copiilor preşcolari şi implicit a părinţilor acestora în scopul susţinerii procesului de
incluziune socială şi dezvoltare personală normală a unor copii aflaţi în dificultate;
-Implicarea voluntară a părinților în activităţile din campanie și acordarea sprijinului material
necesar;
-Promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor campaniei în spaţiul unităților de învăţământ
participante și al comunității locale.

GRUP ŢINTĂ:- preșcolari de la ............ unități de învățământ preșcolar din judeţul Suceava
-părinţi ai preşcolarilor

BENEFICIARI:
 direcți: .................preșcolari de la cele ............. grădiniţe din judeţul Suceava
- copii din medii defavorizate, beneficiari ai donaţiilor, constând în pacheţele cu
periuţă de dinţi, pastă de dinţi şi un fruct
 indirecți:- părinții preșcolarilor
-cadrele didactice de la nivelul fiecărei unități partenere
-comunitatea locală

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Sediile celor ................unități de învăţământ preșcolar
Sediile Cabinetelor Stomatologice partenere ale fiecărei grădiniţe împlicată în campanie
Sediile Laboratoarelor de Anatomie din cadrul Şcolilor Gimnaziale din apropierea grădiniţelor
partenere
Sediile beneficiarilor donaţiilor- Orfelinate/Cămine de copii, Grădiniţe din mediul rural

PERIOADA DERULĂRII CAMPANIEI : săptămâna 18–22 februarie 2019

RESURSE:
a). UMANE
 ............. preșcolari: 350 preşcolari de la G.P.N.,,Ţăndărică” și .............. preșcolari din
cele .................... unități partenere;
 ...............cadre didactice: 14 cadre didactice de la G.P.N.,,Ţăndărică” şi ..........cadre
didactice de la cele ................ unități partenere;
 părinți ai preșcolarilor;
 specialişti: medici stomatologi şi/sau asistenţi medicali stomatologi, profesori de
anatomie de la Şcoli Gimnaziale din apropierea grădiniţelor partenere
b). RESURSE MATERIALE
 baza didactico-materială a unităților de învăţământ preşcolar implicate în campanie:
planşe, mulaje, cărţi, atlase, costumaţii şi accesorii adecvate temei campaniei,
calculator, videoproiector, periuţe şi paste de dinţi, prosoape de hârtie de unică
folosinţă sau şerveţele, pahare de unică folosinţă, imprimantă, foi A4, lipici, cupe/
diplome recompensă oferite copiilor în încheierea concursurilor
intergrupe/intergrădiniţe, etc.;
c). FINANCIARE
 donații din partea părinţilor realizate benevol, în urma popularizării la gazeta
părinţilor a acţiunii de binefacere ce se intenţionează a se desfăşura
 sponsorizări în vederea deplasărilor la sediile partenerilor educaţionali: Cabinete
stomatologice, Laboratoare de Anatomie din cadrul Şcolilor Gimnaziale,
Orfelinatele/ Căminele de copii/ Grădiniţele din mediul rural pentru oferirea
pachetelor- cadou pentru copiii defavorizaţi;

MONITORIZARE:
 desfășurarea activităților propuse în campanie;
 respectarea termenelor în ce priveşte diseminarea activităţilor desfăşurate în campanie
(MINIM 3 PE UNITATE din cele 13 propuse ) de către instituţiile de învăţământ
implicate- obligatoriu prin completarea raportului de activitate și fotografii din timpul
activităților, opțional prin înregistrări video, programe de activitate trimise coordonatorului
campaniei pe adresa de e-mail laura_ropota@yahoo.com până pe data de 1 martie 2019.
 impactul campaniei asupra grupului țintă, instituțiilor partenere prin completarea unui
chestionar de evaluare de către părinţi împreună cu copii, respectiv cadrele didactice
implicate;
EVALUARE:
-portofoliul campaniei ,,Spune NU cariilor!’’ cuprinzând proiectul (aplicația) campaniei cu
acordurile de parteneriat (semnătură director şi ştampilă) ale tuturor unităţilor partenere ce au aderat
la campanie, fotografii/ înregistrări video din timpul derulării activităţilor campaniei de la fiecare
grădiniţă parteneră, scrisori de intenţie şi respectiv de mulţumire către specialiştii implicaţi în
campanie, programe de activitate, procese verbale de predare-primire a donaţiilor
-Campania ,,Spune NU cariilor!’’ în imagini -realizare slide-uri PPT

REZULTATE AȘTEPTATE:
 la nivelul copiilor: Formarea și exersarea comportamentelor corecte de îngrijire şi igienă
orală, cât şi a unei atitudini sociale activă, empatică, altruistă faţă de semeni defavorizaţi din
diferite motive;
 la nivelul cadrelor didactice: Exersarea capacităților și abilităților didactice de organizare
şi desfăşurare creativă şi inovatoare a unor activități educative cu temă sanitară de igienă
orală, a unor acțiuni în parteneriat cu specialişti din domeniul medicinii dentare, a unor
acţiuni de voluntariat şi binefacere, contribuind astfel la dezvoltarea corectă şi sănătoasă a
copiilor de azi- viitorii cetățeni de mâine;
 la nivelul părinților și a altor factori educaționali din comunitate: stimularea şi creşterea
implicării părinţilor şi a celorlalţi factori educaţionali în activitatea grădiniţei în general şi în
activităţi care să contribuie la implementarea unui comportament igienic oral corect şi
sănătos la copii, în special; sensibilizarea părinţilor cu privire la situaţia dificilă în care se
află unii copii afectaţi de unele lipsuri, consolidarea abilităţilor acestora de a trăi împreună
cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea,
angajamentul, responsabilitatea;
DISEMINARE:
 Afişarea informaţiilor despre campanie la avizierul părinţilor din cadrul gradiniţelor
implicate;
 Promovarea campaniei în mass media locală
 Promovarea activităților din cadrul campaniei de către fiecare unitate participantă pe
facebook, site-ul grădiniței
 Diseminarea campaniei în revistele școlare ale unităților de învățământ participante la
campanie

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR :
Nr. TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOCUL DE
REALIZARE
crt.
1. Ascultă-l pe specialist, ca întâlnire cu specialistul
să n-ai un zâmbet trist!

2. Anatomia dintelui lecţie vizită la Cabinet de


Anatomie al unei Şcoli/
întâlnire cu specialistul-
profesor de anatomie
3. Dinţişorii îi periem, un zâmbet frumos şi sănătos avem! exerciţii practice-aplicative
de spălare pe dinţi în cadrul
programului de grădiniţă

4. Nu te teme de medicul lecţie vizită la Cabinetul


stomatolog! stomatologic

5. Ocoleşte dinţii cariaţi! / Fugi de dinţii cariaţi! joc de mişcare/ distractiv

6. Povestea lui Dinţişor/Dinţişorii lui Chiţ-Chiţ/ Călătorie în vizionare filmuleţe educative/


Împărăţia Dinţişorilor joc interactiv pe calculator

7. Sus-jos, sus-jos: Periem, periem! joc imitativ


Înainte şi-napoi: Periem, periem!
Şi limbuţa mai apoi : Periem, periem!

8. Alimente sănătoase/ nesănătoase pentru dinţişorii tăi discuţii cu suport intuitiv/


lipire

9. Dinţişorul fericit desen

10. Campionii unui zâmbet sănătos şi frumos Concurs intergrupe/


intergrădiniţe

11. Orarul de periaj al distribuire orare părinţilor în


dinţişorilor vederea implicării acestora în
copilului tău completarea orarului prin
responsabilizarea copiilor în
ce priveşte igiena dentară
zilnică
12. activitate de voluntariat şi
binefacere prin donarea de
Implică-te şi donează un zâmbet sănătos! periuţe, paste de dinţi și un
fruct către copii defavorizaţi
Etc. Sau alte activități pe tema dată.

Motto: ,,Singura datorie pe care o ai, oricând, în cursul oricărei vieţi, este să-ţi fii
loial ţie însuţi!’’
(Richard Bach).

Pentru a nu ajunge aşa,

procedează aşa:

periază dinţişorii şi zâmbeşte sănătos!


,,Zâmbetul îşi are loc pe buze, iar râsul îşi are asediul şi farmecul pe dinţi!”
( Joseph Joubert)