Sunteți pe pagina 1din 60

STELIAN GRIGORE

DE ACELAŞI AUTOR:

G „Exerciţii de binecuvântare“,

Elogii
Ed. Anastasia-Ina, Buzău, 2003;
G „Ţinteşti, rouă de Bărăgan“ (coautor),
monografie, Editura Anastasia-Ina, Buzău, 2003;
G „Un altar pentru tatăl meu“,
versuri, Ed. Panfilius, Iaşi, 2004;
G „Farmecul mărturisirii“,
versuri, Ed. Panfilius, Iaşi, 2005;
G „Păsăretul – o poveste a timpului pierdut“,
catrene pentru cei mici despre cei mari,
Ed. Panfilius, Iaşi, 2006;
G „Negreşitele cărări“,
versuri, Ed. Omega, Buzău, 2008;
G „Momentul George Beldescu“ (coautor),
Editura Rafet, Rm. Sărat, 2010;
G „Dor şi dor“ (coautor),
Editura Lorilav, Buzău, 2010

Editura RAFET – 2o11 ISBN 978-973-146-143-4


*
STELIAN GRIGORE ELOGII
* GRIGORE,
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STELIAN
Elogii / Stelian Grigore. – Râmnicu Sărat: Rafet, 2011
ISBN 978-973-146-143-4

Lector: Elena Daniela Plătică


Foto copertă: Lucian Mănăilescu
Layout tipar clasic şi versiune digitală: Nistor Tănăsescu

* S.C. Editura „RAFET“ S.R.L. Director: Constantin Marafet


Str. Grădiştea nr.5, Rm.Sărat; Tel/Fax: 0238.568.085;
Mobil: 0727311412; E-mail: editurarafet@yahoo.com
Editura Rafet – subredacţia Buzău: Casa de Cultură a Sindicatelor,
B-dul N. Bălcescu nr. 38, tel./fax: o238.431736
STELIAN GRIGORE

Editura „RAFET“ – 2o11


Foştilor mei colegi, de la Şcoala Pedagogică de Băieţi din Buzău

Volum apărut în cadrul proiectului „Scriitori buzoieni pentru literatura română“,


sub egida Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană“ şi cu sprijinul financiar al
Primăriei Municipiului Buzău. Autorul exprimă sincere mulţumiri d-lor
Ovidiu Cameliu PETRESCU şi dr. ing. Constantin BOŞCODEALĂ
Motto
Am fost cultivator
De iarbă verde,
De acasă;
Cultivator rămân,
Pentru toată iarba,
Până la
Bătrânul fân.
*
Stelian Grigore Elogii

Investiţii sentimentale de excepţie


recum actorii, unii poeţi au o excepţio-

P nală capacitate de a simula diverse stări


emo-ţionale. În principiu, mă gândesc
la Nichita Stănescu, la onirişti sau la poeţii de
stadion precum Adrian Păunescu. Chiar dacă
nu m-am simţit atras de versurile acestora, le-
am acceptat categoric valoarea. În schimb, în-
totdeauna am preferat poezia silenţioasă, sen-
timentală, muzicală prin natura ei accentuat
umană, „ingredi-ente“ uşor de găsit în poezia
domnului Stelian Grigore. Versurile sale au
lumină şi căldură umană. Sunt sincere şi edu-
cative, au acea sfinţenie simplă venită din cre-
dinţa în Dumnezeu, în bine şi în pace. Unele
poeme sunt axate pe superbe evocări ale unor
timpuri şi semeni, altele sunt dedicate discret
unor fiinţe apropiate, dragi acestui autor risi-
pitor de blândeţe.
Se spune că fiecare om trece prin viaţă
înconjurat de o echipă. La o lectură atentă
vom descoperi că poetul Stelian Grigore este
înconjurat de prieteni devotaţi şi statornici.
7
*
Stelian Grigore Elogii

Fireşte, meritul e al său. A ştiut să-şi inves-


tească bunătatea sufletească şi gândurile bune
în fiinţe, care, la rândul lor, au investit în po-
et, de aici rezultând o mică lume ideală, dife-
rită de cea numeroasă şi alunecată spre amur-
gul omeniei dintotdeauna. Poetul Stelian Gri-
gore e un exemplu de demnitate şi perseve-
renţă în căutarea frumuseţii cuvintelor netru-
cate de stări actoriceşti. El nu scrie pentru
aplauze, ci pentru a se bucura de miracolul cu-
vintelor potrivite şi pentru a-i bucura şi pe cei
dragi lui, cum se întâmplă în această carte de
un altruism aparte, sugestiv intitulată „Elogii“.
Marin IFRIM

8
*
Stelian Grigore Elogii

Aromă şi culoare

Doamne,
Mă rog Ţie!
Ajută-mă
Să mă-ntorc,
În Copilărie,
Cu iarba verde,
De acasă,
Cu răsărit şi-apus
De soare,
În văpaie,
Cu roua dimineţii,
Cu primăvara
Florilor de Paşti,
Cu zilele fierbinţi
De vară,
Cu ploile-n torent
Şi de comori solare,
Cu rodul
Toamnei ţesătoare,
Cu iarna
Basmelor nemuritoare!
Şi visând
9
*
Stelian Grigore Elogii

Sub marea
Albastrului ceresc,
Să culeg
Aroma şi culoarea
Sfintelor cuvinte,
Din străluciri
De stele
Cântătoare,
Din tot
Ce,-n viaţă,
Am pătruns.

10
*
Stelian Grigore Elogii

Oglinda magică a vieţii

Cuvântul e Divin,
Atotputernic,
Este
Stăpânul nostru,
Este lăsat
De Cel de Sus
Să ne-nţelegem
Între noi.
Cuvântul
Este-n noi,
În tot
Ce ne-nconjoară,
Este
În tot
Ce facem şi simţim.
E plin
De forţă magică,
De energie
Uimitoare.
El circulă
În conştiinţe
Şi-ndeamnă
11
*
Stelian Grigore Elogii

La iubire,
frăţie
Şi iertare.
Ne-arată
Calea fericirii,
Ne-arată
Calea Mântuirii;
Ne-aduce
Satisfacţii,
Mângâiere
Şi ne fereşte
De durere,
Ne-ndreaptă,
Ne-amăgeşte,
Ne-mpacă,
Ne-nvrăjbeşte,
Ne bucură,
Ne îndârjeşte,
Ne-ntristează,
Ne naşte,
Ne creşte,
Ne ucide,
Ne-nvie,
Ne urcă,
Ne coboară,
Pe cel tare
Îl slăbeşte,
Pe cel slab
Îl întăreşte.
12
*
Stelian Grigore Elogii

Cuvântul e
Comoara amintirii,
Ne fascinează,
Ne vrăjeşte,
Ne-ncântă,
Ne-ndeamnă la visare
Şi, în orice
Împrejurare,
E sabie vindecătoare
De tot ce-i rău
În lumea asta
Mare.
Cuvântul este
Oglinda magică
A vieţii,
Este izvor
Renăscător.

13
*
Stelian Grigore Elogii

Fiii Cuvântului

Întâi,
A fost Cuvântul,
Cuvântul ziditor,
Al tuturor
Celor ce se văd
Şi nu se văd.
Cuvântul
E lumina vieţii,
Cuvântul este
Pretutindeni,
În noi,
Lângă noi,
Deasupra noastră.
Cuvântul este-al meu,
Al tău,
Al tuturor.
Cuvântul este
Tatăl nostru din cer.
Noi suntem fiii Cuvântului.

14
*
Stelian Grigore Elogii

O, Sfânt Cuvânt!

O, Sfânt Cuvânt,
Cu suflet veşnic,
Pe-ai mei
Părinţi,
Buni şi
Străbuni
Îi porţi în Tine!
Păstrezi, în Tine,
Viaţă,
Credinţă,
Iubire,
Iertare
Răbdare şi
Speranţă!
Te simt în mine,
Mă simt în Tine,
Al Tău fiu sunt,
O, Sfânt Cuvânt,
Cu suflet veşnic!

15
*
Stelian Grigore Elogii

Glasul pământului

Sărut
Iarba verde,
De acasă
Şi ascult
Glasul pământului,
Purtat
Şi păstrat,
Peste veacuri,
În Sfântul Cuvânt.

Măria Sa Cuvântul
Mi-a dăruit
Speranţa,
Credinţa-ntr-o viaţă
Curată,
Trăită-n iubire
De oameni
Şi, niciodată, pătată.

16
*
Stelian Grigore Elogii

Dar Divin

Iubirea-i
Cuvânt Sfânt,
E dar Divin.
E darul meu,
E darul tău,
Al nostru, -al tuturor,
De când
Ne mângâie
Lumina
Şi ochii dulci
Ai mamei.
E darul meu,
E darul tău,
Al nostru, -al tuturor…
Să-l preţuim,
Ca să rodească-n
Sufletele noastre.
Să-l venerăm
Iubind
Pe Cel de Sus,
Pe cei de lângă noi,
Până ajungem,
17
*
Stelian Grigore Elogii

În lumea de apoi,
În lumea
Veşnicei iubiri.

18
*
Stelian Grigore Elogii

Iubire-adevărată

Iubire-adevărată
Nu-nseamnă
Să spui,
Să scrii
Că tu iubeşti.
Iubire-adevărată
Înseamnă
Să te exprimi,
În fapte,
Să te implici
Şi să trăieşti
Profund,
Când ai tăi semeni
Suferă şi plâng;
Să fii acolo,
Lângă ei,
Să-i sprijini,
Să-i ajuţi,
Să le alini
Durerea,
Măcar cu-o vorbă bună.
Iubire-adevărată
19
*
Stelian Grigore Elogii

Înseamnă
Să iubeşti,
Cu preţul fericirii,
În care trăieşti.
Cu nobile gesturi,
Fără cuvinte,
Să iubeşti!

20
*
Stelian Grigore Elogii

Iubire şi Dor

Iubire şi dor
De Cuvânt
Trăiesc,
În mine,
Mereu.
Ele,
De fapt,
Sunt
Sufletul meu.
Fără
Iubire şi Dor
De Cuvânt,
N-aş exista
Eu.

21
*
Stelian Grigore Elogii

Rugă

Mă rog Ţie, Ceresc Tată,


Să am viaţa luminată;
Apără-mă de ce-i rău,
De apare-n drumul meu!
Să mă ierţi, Sfinte Părinte,
De-am greşit vreodată,
Dăruieşte-mi conştienţă,
Pentru orice vorbă,
Pentru orice faptă!
Dragostea, Credinţa şi Speranţa
Să-mi călăuzeazscă viaţa,
Să am inima curată,
Conştiinţa nepătată
Din iubirea pentru oameni,
Care-ţi este veşnică,
Dă-mi şi mie-o picătură,
Să culeg învăţătură,
Din Marea Sfânta Scriptură!

22
*
Stelian Grigore Elogii

Culeg înţelepciune

Cu fiecare vers
Citit
Din Psalmi,
Mă-ntorc
În mine
Şi mă cunosc
Mai bine.

Cu fiecare vers
Citit
Din Psalmi,
Ajung mai bine
Să-nţeleg
Ce-i mai de preţ
Pe lume.
Cu fiecare vers
Citit
Din Psalmi,
Mă-nalţ
În al meu suflet,
Culeg
Înţelepciune.
23
*
Stelian Grigore Elogii

Bogăţia cea mare

Într-adevăr,
În viaţă,
Treci
Prin multe.
Şi toate-ţi sunt
De-nvăţătură.
Ascultă
Sfatul dat
De cei în vârstă,
Că o să ai
Şi satisfacţii
Pe măsură!
Din toate,
Vei culege-un dram
De-nţelepciune;
Şi cu efort,
Bunăvoinţă
Şi răbdare,
Vei dobândi
Adevăratul orizont,
În suflet;
Şi-acolo-i bogăţia
Cea mai mare.
24
*
Stelian Grigore Elogii

Plop singuratic

Îţi mulţumesc,
Ţie,
Plop singuratic
În câmpie!
Mi-ai fost exemplu
Cu adevărat:
Eu de la tine-am învăţat
Să trec
Prin viscol,
Prin furtună,
Cu demnitate,
Ne-nfricat.
Îţi mulţumesc,
Plop singuratic!

25
*
Stelian Grigore Elogii

M-am regăsit

Simt că
Mintea
Mi-a pătruns
În adâncul
Inimii şi,
Acum,
La anii senectuţii,
Pot mărturisi că
M-am regăsit,
Din ale mele
Rătăciri,
Prin credinţă,
Dragoste,
Răbdare şi
Speranţă.
Pe aripile
Sfântului Cuvânt,
Mă-ntorc,
La rădăcini,
Cu dorul
De părinţi,
De buni şi
De străbuni.
26
*
Stelian Grigore Elogii

Dragoste

Ca dragostea de mamă
Nu-i niciuna;
Nici cea de tată
Nu e egalată.

Căci dragostea,
Pentru copii,
E sfânt izvor
Nemuritor.

„Mamă“ şi „Tată“ –
Sfinte cuvinte,
Din marea Dragoste
A Bunului Părinte.

27
*
Stelian Grigore Elogii

Dor sfânt

Mi-e dor
De glasul blând,
Al mamei,
Înnobilat
De harul
Cuvântării,
Întru iubire şi
Respect,
Faţă de semeni.
Mi-e dor
De harnica-i
Mişcare,
De faptele-i
Distinse
Ce-mi sunt,
Mereu,
Sfântă povaţă.

Mie-e dor
De cine
Mi-a dat
Viaţă.
28
*
Stelian Grigore Elogii

Ce fericit aş fi!

Tăticule,
Te-am aşteptat mereu;
Te-am aşteptat,
Să-mi strângi, în mâini,
Mânuţa de copil,
Să m-arunci sus
Şi să mă prinzi,
Să mă săruţi,
Să mă cuprinzi!

Tăticule,
Te-am aşteptat,
Să vii cu Moş Crăciun,
Să-mi dai bomboane, ciocolată,
Să-mi dai un ban de cheltuială,
Să-mi cumpăr
Cărţi, caiete, pentru şcoală!

Tăticule,
Ce mult aş vrea
S-o vezi
Pe surioara mea,
29
*
Stelian Grigore Elogii

Fetiţa ta,
Ce n-a zis: „– Tată!“
Niciodată!

Tăticule,
Te-am aşteptat
Să însoţeşti bunicul
La arat,
La semănat,
La secerat,
La treierat!

Tăticule,
Te-am aşteptat
Să ne-aduci lemne
De iernat!

Tăticule,
Te-am aşteptat
Să-mi spui
O vorbă, două,
Să-mi dai un sfat,
Să-mi spui
Ce-i bine şi ce-i rău!

Tăticul meu,
Te-am aşteptat mereu,
Dar mai ales,
Când ne-a fost greu!
30
*
Stelian Grigore Elogii

Tăticule,
Ce fericit aş fi
Să te mai văd,
Măcar în vis,
Ce fericit aş fi!

31
*
Stelian Grigore Elogii

Bunica

Doamne,
Ce minunat
Grăia bunica!
„S-aveţi credinţă-n
Bunul Dumnezeu,
S-aveţi noroc
De Bine şi de Pace,
Să vă păziţi
De Duhul Rău!“

Parcă o văd,
În zori,
Cum ne deschide poarta,
Cum intră-n casă,
Cum ne sărută
Fruntea, bucuroasă,
Cum ne întreabă
De-am mâncat,
De mai sunt lemne
De tăiat.

32
*
Stelian Grigore Elogii

Când noi,
Copii fiind
Făceam năzbâtii
(Şi câte nu făceam!),
Pe bunicuţa noastră
Scumpă,
Oricât era
De supărată,
N-am auzit-o
Să zică
Vorbe rele
Niciodată!

Aşa ştia bunica


Să ne dojenească:
„Găsi-v-ar sănătatea
Să vă găsească!“

Bunica noastră,
Femeie înţeleaptă,
Purta ceva de sfânt,
Şi în Cuvânt,
Şi-n faptă.
Îi port icoana,
În suflet şi în gând,
Şi nu o pot uita,
Nicicând.

33
*
Stelian Grigore Elogii

Apostolii Cuvântului

Astăzi, la mult dorita întâlnire,


Iubiţi colegi, mă simt dator,
Să-mi amintesc de-ai noştri ani de şcoală,
De-apostolii Cuvântului,
De care-mi este, tare, dor!
De dascălii cei dragi şi buni,
De la Primară şi Gimnaziu:
Mihai şi Virginica Ghiga,
Georgescu Aurelia şi Vasilica;
De domnii Zaharia, Vasilescu,
Victoria, Dumitru Ceafcă,
Stasie, Ender, Lelia şi Duţă
Şi competentul domn Gheorghiţă.
De corifeii din Normală:
Ilustrul Nicolae Ţane,
Distinşii domni: George Beldescu,
Petre Cucu, I. Mihăilescu,
Tiberiu Bordea, Costică Dumitrescu,
Fănică Negoiţă şi Tomescu,
Dimitrie Ionescu, Traian Cristescu.
Distinse doamne: Jana Piţu,
Lucreţia Bogdănescu,
34
*
Stelian Grigore Elogii

Vera Delinski, Larisa Ştefănescu.


Venerabilii domni: Suciu, Mihai
Murgescu
Chivu, Cara Filip şi Dobrescu,
Ştefan Rujan, Dumitru Ionescu,
Pascal, Maxen şi Căpăţână,
Toţi erau ca vremea bună.
Să ne aducem, dragi colegi, aminte
De orele de aplicaţii, de-acei învăţători
Ce ne împărtăşeau din taina lor:
Tănase, Nicolae şi Olaru,
Codreanu, doamna Grancea şi Pâslaru!
Toţi, toţi, pe care azi îi pomenim,
Aveau ceva sacru în ei
Şi ne-apăreau ca nişte zei –
Apostolii Cuvântului, iubiţii mei!

35
*
Stelian Grigore Elogii

George Beldescu
In memoriam

Mă-nchin,
În amintirea
Distinsului mentor,
Mă-nchin,
În amintirea
Unei vieţi
De strălucit apostol,
Model de modestie,
De nobleţe.
Ne-a dăruit
Lumină,
Din lumina sa.
Ne-a dăruit
Iubirea
De a lumina,
De a visa,
De-a bine
Cuvânta.
Mă-nchin,
În amintirea sa.

36
*
Stelian Grigore Elogii

Poetul altruist

E-o matcă-n stup,


E un magnet cu suflet.
Uimeşte prin
Rostirea-i sănătoasă,
Prin inima-i deschisă,
Ce arde,
Pentru semeni.
Înalţă stele
Cântătoare,
Pe bolta
Sfântului Cuvânt.

37
*
Stelian Grigore Elogii

O carte minunată

Sub culmile toamnei târzii,


Am aşteptat
Secundu-ţi joc.

*
Am aşteptat precum
Străvechiul munte dobrogean
Aşteaptă primăvara,
Ca să-l gătească-n verde,
Să-i dăruiască-n văi,
Multicolore flori,
Pe plai,
Mioriţe mândre
Şi vestiţi păstori.
Şi, dinspre ponoare,
Şoaptă dulce de izvoare.

*
Am aşteptat precum
Bătrâna mare
Aşteaptă pescăruşii
Să intre-n dans,
38
*
Stelian Grigore Elogii

Pe valuri,
Şi, apoi,
Să zboare.

*
Am aşteptat precum
Lăuta aşteaptă lăutarul,
S-o mângâie,
Pe strune,
În ritm
De geamparale,
De cântece
De lume.

*
Am aşteptat precum
Copilul stând, la geam,
Aşteaptă bucurii şi daruri,
La sfârşit de an.

*
Aşa am aşteptat
Şi darul l-am aflat,
În jocul tău secund,
Cu-adânci rădăcini
La Pontul Euxin,
În „Tristele“ poetului latin:
O carte minunată cu
„Cântece la dairea“!
39
*
Stelian Grigore Elogii

Biblioteca mea

E o minune-, aici,
La mine-n casă –
Copacii,
Din pădure,
Stau în rafturi,
Având
O viaţă lungă
Şi sigură,-n
Cuvânt.
Şi n-or să cadă…

De mine, însă,
Se-apropie,
Cu paşi subţiri,
Un iz
De fân uscat.
Şi-un rece
De zăpadă.

40
*
Stelian Grigore Elogii

Am o pădure valoroasă

Sunt foarte bogat.


Am o pădure
Valoroasă,
Din Codrii Vlăsiei
Rămasă.
Pădurea mea
E-n rafturi
Şi mă îndeamnă
La citit;
De multe ori,
La recitit.
Sunt hotărât
Să îi respect
Îndemnul,
S-o-nţeleg,
Şi, de la mulţi
Copaci,
Noi taine
Să culeg.
Dar toamna-i
Spre sfârşit,
În mine,
41
*
Stelian Grigore Elogii

În rărunchi –
În profunzime,
Însă în suflet,
Am marea bogăţie
Ce mă-mbie.
Primăvara şi vara-s
Plăcute amintiri,
Ce, cu mult drag,
Mi le păstrez,
Ca zilele
Şi nopţile-mi
Din inimă
Să le luminez.

42
*
Stelian Grigore Elogii

Pe axa Locului şi-a Vremii

Simt că
Tot
Ce mă-nconjoară,
Intră-n mine
Şi se dizolvă-n
Sentimente şi
Idei,
Ce-ncearcă
Să rămână
Prin Cuvânt,
Plăcută amintire,
Pe axa
Locului şi-a
Vremii.

43
*
Stelian Grigore Elogii

Încerc să dau Cuvântului culoare

Din ce în ce,
Mă simt
Legat,
Mai mult
De voi,
De toţi
Ce m-aţi strunit
Să-ncerc
Să-i dau
Cuvântului culoare,
Să-mi mângâie
Bătrânii ani,
Ce-i port,
Pe negreşita mea
Cărare.
În viaţa mea
Nu am gândit,
Nicicând,
S-ajung
La ţelul meu,
Pe-o cale
Ocolită,
44
*
Stelian Grigore Elogii

Ci m-am luptat
S-ajung
Pe-o cale dreaptă,
Nebătătorită.
Dar am avut,
De multe ori,
Oprelişti,
Insuccese;
Nu am cedat,
M-am ridicat
Şi am pornit,
Cu-ncredere,
În Dumnezeu,
Mai hotărât
Spre ţelul
Mult dorit,
Spre ţelul meu:
Să-ncerc
Să-i dau Cuvântului
Culoare.

45
*
Stelian Grigore Elogii

Dulce trudnicie

Poezia mea
Nu-i noua poezie
Ce, astăzi,
Cu zel se scrie.
Poezia mea
Nu-i har,
Cât îi voinţă
Şi dulce credinţă.
Poezia mea-i
Nestinsă dăruire
Şi profundă trăire.
Să mă percep
Pe mine însumi,
Să îi percep
Pe cei din juru-mi,
E-o mare bucurie –
E dulce trudnicie!

46
*
Stelian Grigore Elogii

Vorbele curate şi depline

Stau,
Sub pomul minţii,
Cu gândurile mele,
Să aflu
Vorbele curate
Şi depline,
Pentru ele.
Le-aleg,
Le modelez,
Le dau
Contur precis,
Să-mi placă mie,
Să plâng,
Să râd,
De bucurie,
Că oameni,
Fapte,
Pasiuni,
Sub pana mea
Învie.

47
*
Stelian Grigore Elogii

În straiele metaforei

După
Ardente şi fascinante
Frământări,
În cele două camere,
Din sufletul poetului:
A minţii şi
A inimii,
Cuvintele,
În straiele
Metaforei,
Îşi dau mâna
Într-un singur
Cuvânt –
POEZIE.

48
*
Stelian Grigore Elogii

Fierbintele trăirii

De sufletul
Nu-ţi arde –
Din stihul tău
Lipsind
Fierbintele trăirii –
Nu este poezie
Ce tu pretinzi
A scrie!
De o concepi,
Azi,
Pe hârtie,
Cu tot
Ce-nseamnă
Metaforă,
Metonimie…
Simţirile-ţi
Să fie trăite
De ei, cititorii,
De bunii tăi semeni!
Aceasta-i poezia,
Iubiţii mei prieteni!

49
*
Stelian Grigore Elogii

Pe veşnicie

Pe veşnicie
Sunt legat
De sat,
De-acest meleag,
Cu izul
De ţărână,
De locu-acesta
Minunat,
Ce e,
De Domnul,
Binecuvântat.
Mă simt
Legat,
Cu tot
Ce am,
Cu tot
Ce fac,
Cu tot
Ce am făcut
Şi ce voi face
Cu tot
Ce scriu,
50
*
Stelian Grigore Elogii

Cu tot
Ce-am scris
Şi ce voi scrie,
În linişte
Şi armonie,
În sacra
Veşnicie,
Născută-aici,
La sat.

51
*
Stelian Grigore Elogii

Izvorul vieţii mele

Iubirea
În credinţă,
Răbdare
Şi Speranţă
Este izvorul
Vieţii mele.
Doamne,
Ajută-mă,
Să mă curăţ
De toate
Patimile
Din mine;
Să păstrez,
În al meu
Suflet,
Tot
Ce-am făcut,
Ce fac
Şi ce voi face
Bine!
Ajută-mă,
Doamne,
52
*
Stelian Grigore Elogii

Să intre, -n
Inima mea,
Toţi semenii –
Şi duşmanii,
Şi prietenii!

53
*
Stelian Grigore Elogii

54
*
Stelian Grigore Elogii

CUPRINS

Aromă şi culoare / pag. 9


Oglinda magică a vieţii / pag. 11
Fiii Cuvântului / pag. 14
O, Sfânt Cuvânt! / pag. 15
Glasul pământului / pag. 16
Dar Divin / pag. 17
Iubire-adevărată / pag. 19
Iubire şi Dor / pag. 21
Rugă / pag. 22
Culeg înţelepciune / pag. 23
Bogăţia cea mare / pag. 24
Plop singuratic / pag. 25
M-am regăsit / pag. 26
Dragoste / pag. 27
Dor sfânt / pag. 28
Ce fericit aş fi! / pag. 29
Bunica / pag. 32
Apostolii Cuvântului / pag. 34
George Beldescu – In memoriam / pag. 36
Poetul altruist / pag. 37
O carte minunată / pag. 38
Biblioteca mea / pag. 40

55
*
Stelian Grigore Elogii

Am o pădure valoroasă / pag. 41


Pe axa Locului şi-a Vremii / pag. 43
Încerc să dau Cuvântului culoare / pag. 44
Dulce trudnicie / pag. 46
Vorbele curate şi depline / pag. 47
În straiele metaforei / pag. 48
Fierbintele trăirii / pag. 49
Pe veşnicie / pag. 50
Izvorul vieţii mele / pag. 52

56
STELIAN GRIGORE
DE ACELAŞI AUTOR:

G „Exerciţii de binecuvântare“,

Elogii
Ed. Anastasia-Ina, Buzău, 2003;
G „Ţinteşti, rouă de Bărăgan“ (coautor),
monografie, Editura Anastasia-Ina, Buzău, 2003;
G „Un altar pentru tatăl meu“,
versuri, Ed. Panfilius, Iaşi, 2004;
G „Farmecul mărturisirii“,
versuri, Ed. Panfilius, Iaşi, 2005;
G „Păsăretul – o poveste a timpului pierdut“,
catrene pentru cei mici despre cei mari,
Ed. Panfilius, Iaşi, 2006;
G „Negreşitele cărări“,
versuri, Ed. Omega, Buzău, 2008;
G „Momentul George Beldescu“ (coautor),
Editura Rafet, Rm. Sărat, 2010;
G „Dor şi dor“ (coautor),
Editura Lorilav, Buzău, 2010

Editura RAFET – 2o11 ISBN 978-973-146-143-4