Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE STUDII AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA,

BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT SI INGINERIE ECONOMICA IN
AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA

PIATA ROMANEASCA A
ASIGURARILOR AGRICOLE

Student: Panco Victoria


Grupa: 8202
Specializarea: Inginerie economica

Asigurarile agricole joaca un rol semnificativ in stimularea


investitiilor in agricultura si in stabilizarea veniturilor producatorilor
agricoli.

Astfel, reintroducerea subventiilor pentru primele de asigurari


agricole poate constitui calea unei dezvoltari durabile atat a clasei de
asigurari agricole, cat si a agriculturii din Romania, intr-un context
economic nefavorabil, in care acest domeniu ar putea contribui la
"salvarea" cresterii economice pe 2010.

Se impune, asadar, necesitatea demararii unei platforme


regionale de discutii privitoare la utilizarea sistemelor de asigurari ca
un instrument de dezvoltare a sectorului agricol si la aplicarea unui
program complex de transfer al riscurilor financiare pentru sectorul
agricol.

Avand in vedere ca modernizarea agriculturii nu poate avea loc


in absenta unui sistem complex si eficient de asigurari agricole,
politicile de dezvoltare a acestui segment in Romania trebuie sa
impartaseasca viziunea reformei agricole a UE. Aceasta se bazeaza pe
comutarea punctului central al reformei de la managementul de piata
la managementul de risc, posibila, insa, doar cu cresterea rolului
companiilor private de asigurari.

De fapt, Guvernul francez intentioneaza sa puna dezvoltarea


practicilor de risc management in agricultura in centrul propunerilor de
reformare a acestui sector agricol, pe toata durata mandatului Frantei
la conducerea Consiliului Uniunii Europene.
Iar in contextul in care agricultura constituie una dintre principalele
ramuri economice din Romania, stimularea acesteia, odata cu
promovarea de catre statul roman a investitiilor in activitati de
cercetare, dezvoltare si echipamente care sa creasca productivitatea
pe acest segment, va duce, cu siguranta, la o impulsionare a cererii
pentru asigurarile agricole.

In ceea ce priveste directiile de dezvoltare sanatoasa a acestei


piete, aceastea presupun mai mult decat asigurarea culturilor si
animalelor impotriva riscurilor catastrofale cu grad ridicat de
producere. Ele pot fi extinse la asigurarea intregului patrimoniu al
fermierilor, la acoperirea raspunderii acestora fata de terte persoane
sau a afacerilor acestora.
Piata asigurarilor agricole s-ar putea dezvolta, asadar, pe baza
schimbarii de mentalitate a fermierilor si alinierea cat mai rapida a
agriculturii la standardele europene si nu neaparat in urma riscurilor
catastrofale in crestere. Astfel, trebuie identificate modalitatile de
promovare a asigurarilor agricole in randul producatorilor si
exploatatorilor agricoli.

Piaţa asigurărilor agricole din România va avea în continuare o evoluţie


ascendentă, dar nu spectaculoasă. Cu siguranţă aceasta ar putea fi
influenţată de modul cum se va organiza agricultura pentru a putea fi
capabilă să valorifice importantul potenţial de care dispune România,
cum ar fi:

• cultivarea întregii suprafeţe arabile, de circa 9 milioane hectare;

• organizarea cultivării pământului în sole medii, prin constituirea de


asociaţii agricole;

• punerea în valoare a potenţialului zootehniei, un alt aspect de care


trebuie să se ţină seama. Aceasta trebuie realizată pe baza sporirii
efectivelor de animale în ferme organizate şi dotate conform cerinţelor
tehnice şi economice din Comunitatea Europeană;

• nu în ultimul rând, trebuie refăcute şi readuse în stare de funcţionare


sistemele de irigaţii, desecare şi combatere a eroziunii solului, foarte
importante, având în vedere schimbările condiţiilor climatice pe fondul
încălzirii globale.

Cel mai important pas in acest sens este sprijinul financiar


acordat de stat producatorilor agricoli in achizitionarea produselor de
asigurare disponibile pe piata, dat fiind faptul ca acestea sunt, nu de
putine ori, destul de greu accesibile ca pret pentru agricultori.

De fapt, succcesul cresterii rapide a segmentului de asigurari


agricole rezida in coerenta legislativa in sectorul agricol si in
capacitatea societatilor de profil de a oferi produse de asigurare de
calitate.
Legat de acest aspect, intentia Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale (MADR) de a modifica Legea nr.381/2002 privind
acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura,
astfel incat, pentru culturile asigurate, statul sa nu mai suporte
intreaga suma pentru suprafetele calamitate, a generat opinii
divergente din partea asiguratorilor, autoritatilor si agricultorilor.

Opinia MADR este ca legea trebuie modificata astfel incat


raspunderea sa fie impartita intre asiguratori, producatorii agricoli si,
in ultima instanta, aceasta sa revina statului.

Asiguratorii considera insa ca aceasta masura este prematura


pentru Romania si considera ca pentru impulsionarea clasei de
asigurari destinate agricultorilor sunt necesare atat reintroducerea
subventiilor de cel putin 50% la primele de asigurari agricole,
eliminate incepand cu luna august a anului 2007, cat si largirea listei
culturilor si animalelor care beneficiaza de aceasta facilitate.

Totodata, specialistii din piata considera ca un pas important in


modernizarea sistemului asigurarilor agricole ar fi infiintarea, la
initiativa MADR, in colaborare cu companiile a unei societati de
asigurare mutuale, care sa fie promovata de Minister in randul
producatorilor agricoli si al altor parti implicate.

De altfel, centrul de interes al celei de a V-a Editii a ICAR - The


International CAtastrophic Risks Forum este constituit chiar de
asigurarile agricole si legislatia in domeniu, pornind de la necesitatea
modernizarii sectorului agricol din Romania.

ICAR 2008 va prilejui, astfel, dezbateri pe tema provocarilor din


domeniu, precum identificarea si promovarea practicilor de
managementul riscului in agricultura, partereiatele public-private,
fundamentarea actuariala a tarifelor pentru astfel de asigurari,
realizarea profilului de risc, atat de necesare in contextul unei
volatilitati in crestere a pietei si al agravarii efectelor riscurilor
catastrofale.

CONCEPTUL DE ASIGURARE. ESENTA SI FUNCTIILE ASIGURARII


Conceptul - asigurarea este un acord de vointa (contract) intre
doua parti:
-asiguratorul si asiguratul prin care asiguratorul ofera asiguratului
protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat obligandu-se sa
acopere asiguratului contravaloarea daunelor (suma asigurata) in caz
de producere a acestor riscuri, in schimbul platii de catre asigurat a
unei sume de bani numita prima de asigurare sau premium.

Protectia riscului constituie astfel o marfa specifica, de fapt un


serviciu, care se vinde si se cumpara ca orice alta marfa pe o piata
specifica care este piata mondiala sau internationala a asigurarilor.

2.b. Ca modalitati de acoperire a riscurilor, in practica


internationala exista urmatoarele forme organizatorice:
a. autoasigurarea
b. coasigurarea
c. reasigurarea
d. retrocedarea (retrocesiunea)

a.Autoasigurarea nu are la baza un contract pentru ca


asiguratorul este si asigurat si se bazeaza pe crearea de catre acesta a
unui fond special prin varsarea unor sume de bani, fond ce se va
utiliza numai in caz de pierderi datorate unor evenimente.
Aceasta forma este practicata numai de societati cu putere financiara
foarte mare si cu o daunalitate foarte scazuta.
b.Coasigurarea reprezinta o forma de dispersie a riscului si de
acoperire a lui de catre mai multi asiguratori practicandu-se mai ales
in cazul bunurilor de valori mari prin pierderea carora ar deveni dificila
sau imposibila despagubirea de catre un singur asigurator.
Ca urmare, asiguratul va incheia mai multe contracte separate cu mai
multi asiguratori, fiecare din acestia preluand o anumita parte din
totalul sumelor asigurate, deci a riscului. In cazul producerii daunei,
asiguratul va prelua de la fiecare asigurator partea corespunzatoare
din despagubirea totala.
Aceasta forma de asigurare este specifica anumitor piete
internationale, cea mai importanta dintre ele fiind piata Londrei pe
care functioneaza deja piata Lloyd.

c.Reasigurarea reprezinta o forma de protectie a asiguratorilor


fata de pierderile datorate despagubirilor pe care ar trebui sa le
plateasca asiguratilor lor ca urmare a contractelor de asigurare
incheiate.
Aceasta forma a aparut datorita nevoii de dispersie a riscurilor, deci a
pagubelor si totodata din existenta unor bunuri de valori foarte mari
pe care societatile de asigurari nu le pot sustine numai pe contul lor
(rafinarii, flote comerciale, sateliti artificiali).
Reasiguratorul incheie un contract de asigurare cu asiguratorul primar
devenit astfel reasigurat.
Reasiguratul cedeaza o parte din risc si din prima de asigurare prin
plata primei de reasigurare.

d. Retrocedarea reprezinta un contract incheiat intre reasigurator


si o societate de asigurari-reasigurari prin care reasiguratorul, in
calitate de retrocedent cedeaza o parte din risc si din prima de
reasigurare celeilalte companii numita retrocesionar, urmand ca in
cazul producerii riscului, retrocesionarul sa contribuie la acoperirea
daunei conform conditiior contractuale.
Esenta si functiile asigurarii
Asigurarea directa - esential in existenta si individualizarea acestei
categorii economice care este asigurarea sunt urmatoarele trei
elemente:
- existenta riscului;
- existenta comunitatii de risc;
- formarea fondului de asigurari din primele platite de asigurati si
utilizarea acestuia dupa principiile mutualitatii.

Functiile asigurarii:
1. Compensarea pagubelor pricinuite de calamitati ale naturii si de
accidente si plata unor sume asigurate atunci cind in activitatea
asiguratilor intervin anumite evenimente.

2.Prevenirea pagubelor care se exercita pe doua cai principale:


-finantarea unor activitati de prevenire a calamitatilor si a
accidentelor;
-stabilirea unor conditii de asigurare care sa oblige pe asigurat la o
conduita preventiva permanenta.

3.Functia financiara, avand in vedere decalajul de timp intre momentul


incasarii primelor si momentul platii despagubirilor, societatea de
asigurari centralizeaza temporar sume foarte importante pe care le
plaseaza apoi pe piata capitalului, scopul obtinerii unor venituri
suplimentare si al cresterii sigurantei afacerilor.

Clasificarea asigurarilor:
a. dupa modul de realizare a raporturilor juridice de reasigurare:
1. asigurari prin efectul legii (asigurarea obligatorie)
2. asigurarea contractuala (facultativa)

b. dupa domeniul asigurarii:


1. asigurarea de bunuri;
2. asigurarea de raspundere civila: are ca obiect o valoare
patrimoniala egala cu despagubirea pe care ar urma sa o plateasca
asiguratul care a cauzat o paguba unei terte persoane;
3. asigurarea de persoane.

c. dupa obiectul asigurat:


- asigurarea de mijloace de productie fixe;
- asigurarea de mijloace circulante;
- asigurarea pentru obiecte de uz casnic;
- asigurarea pentru culturi agricole.

d. dupa riscul asigurat:


- asigurarea pentru calamitati naturale;
- asigurarea pentru boli si accidente;
- asigurarea de raspundere civila.

e. dupa teritoriul pe care se acorda acoperirea prin asigurare:


- riscuri interne
- riscuri externe f. dupa natura raporturilor care se stabilesc intre
asigurat si asigurator:
- asigurarea directa;
- asigurarea indirecta.

Importanta asigurarii in activitatea economica


- Asigurarea contribuie la desfasurarea neintrerupta a proceselor de
productie industriala, comert, agricultura si celorlalte ramuri.
- Prin clasamentele pe piata capitalurilor, societatile de asigurari
contribuie la dezvoltarea creditului si finantarea unor proiecte
economice contribuind la realizarea reproductiei largite;
- Societatile de asigurari participa la finantarea de actiuni de prevenire
si combatere a unor evenimente pagubitoare, contribuind la
mentinerea integritatii proprietatii;
- Stimularea comertului international si cooperarii prin acoperirea unor
riscuri ;
- Stimularea comertului intern si international prin formele sale de
asigurare de persoane si raspundere civila.
Obiectul asigurarii:

Se pot asigura toate culturile agricole - cereale, plante tehnice, plante


medicinale si aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutret,
cartof si legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor si hameiului,
arbusti fructiferi, capsuni, culturile din sere, solarii si rasadnite,
pepinierele, plantatiile de portaltoi.

Riscurile asigurate:

Asiguratorul despagubeste numai pagubele suferite prin pierderi


cantitative ale recoltelor, nu si pagubele calitative ale acestora (cu
exceptia tutunului la care se despagubesc si daunele calitative).
Pagubele provocate de alte cauze, cum ar fi bolile si daunatorii
plantelor, nerasarirea sau rarirea acestora, maturarea excesiva
datorata intarzierii recoltatului, nerespectarea tehnologiilor de cultura
si altele asemanatoare nu se despagubesc, chiar daca sunt in legatura
cu efectele factorilor de risc asigurati.

ASIGURAREA FACULTATIVĂ A CULTURILOR AGRICOLE, A


CULTURILOR DE LEGUME, A RODULUI VIILOR ŞI A RODULUI
POMILOR FRUCTIFERI

Cine poate încheia asigurarea?


Orice persoană juridică şi/sau fizică cu sediul/domiciliul sau reşedinţa
în România. Se pot asigura atât culturile agricole, culturile de legume,
rodul viilor şi al pomilor fructiferi de pe terenurile proprietate a
persoanelor juridice şi/sau fizice, cât şi cele de pe terenurile primite în
folosinţă sau luate în arendă de către acestea.

Ce riscuri acoperă asigurarea?


Protejarea producătorilor agricoli împotriva pagubelor produse
culturilor agricole ca urmare a manifestării următoarelor fenomene
naturale:
 grindină;
 incendiu;
 furtună;
 ploaie torenţială - efecte directe;
 prăbuşire/alunecare de teren cultivat;
 îngheţ timpuriu de toamnă;
 îngheţ târziu de primăvară.

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?

Asigurarea este valabila pentru anul agricol in curs.

ASIGURAREA FACULTATIVĂ A ANIMALELOR

Cine poate încheia asigurarea?


Orice persoană juridică şi/sau fizică cu sediul/domiciliul sau reşedinţa
în România, care deţin bovine, ovine şi caprine, cabaline, porcine,
familii de albine, păsări şi alte specii.

Ce riscuri acoperă asigurarea?


Boli: chirurgicale, obstetricale şi medicale;

 Accidente produse de:

•  incendiul ca urmare a descărcărilor electrice naturale (trăsnet) şi a


avariilor accidentale ale instalaţiei electrice din adăposturi;

•  trăsnetul, cutremurul de pământ, furtuna, viscolul, avalanşele de


zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren;

•  inundaţii din ploi torenţiale;

•  atacul animalelor sălbatice, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor


veninoase;

•  meteorizarea (umflarea) acută a animalelor din cauza furajelor,


numai cu asistenţă veterinară obligatorie

astfel: pentru persoane fizice - medicul veterinar de stat de pe raza


teritorială; pentru persoane juridice - medicul veterinar abilitat pentru
unitatea respectivă;
•  insolaţia, asfixierea, înecul, loviturile sau rănirile subite, căderile,
căderea pe animale a unor corpuri (exemplu: copaci, blocuri de gheaţă
sau de zăpadă, bolovani), castrarea făcută de organele veterinare.

În cazul porcinelor - la cererea asiguratului - se cuprinde în asigurare


şi riscul de trichineloză cu plata unui adaos de primă.

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?


Asigurarea este valabilă un an de zile sau perioada unui ciclu
tehnologic caracteristică speciei respective (prin ciclu tehnologic se
înţelege perioada de timp în care animalul ajunge la greutatea la care
poate fi sacrificat. Ex: porcii în 6 luni ajung la greutatea la care pot fi
sacrificaţi).

Care este suma asigurată?


Se stabileşte pentru fiecare animal în parte, şi reprezintă:

 valoarea de pe piaţă a unui animal din aceeaşi specie, fără a


depăşi valoarea reală a animalului respectiv;
 la porcine aflate în îngrăşătorii, valoarea stabilită pe baza
greutăţii medii a porcinelor şi a preţului de achiziţie al cărnii în
viu practicat de societăţile comerciale de industrializare a cărnii;
 la animalele de reproducţie indigene sau procurate din import,
valoarea de procurare sau de inventar

 a animalelor respective;

Cum se plătesc primele de asigurare?


Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral sau eşalonat, în
rate semestriale sau trimestriale.

Ce avantaje aduce încheierea acestei asigurări?


Bonusuri, sub forma reducerii cotelor de primă , pe care ASIROM le
acordă:

 pentru efective mari de animale asigurate, în cazul persoanelor


juridice;
 pentru ani consecutivi de asigurare, la reînnoirea contractului,
când nu au existat daune în anul anterior de asigurare.

Cine poate beneficia de despăgubiri?

Asiguratul, persoana fizica si/sau juridical, proprietarul animalelor


asigurate.
ASIGURAREA FACULTATIVA A PADURILOR

Cine poate încheia asigurarea?


Orice persoană juridică şi/sau fizică cu sediul/domiciliul sau reşedinţa
în România .

Se pot asigura atât pădurile de pe terenurile proprietate a persoanelor


juridice şi/sau fizice, cât şi cele de pe terenurile primite în folosinţă sau
luate în arendă de către acestea.

Ce riscuri acoperă asigurarea?


Distrugere (daună totală) ori vătămare (daună parţială) a pădurilor în
caz de incendiu, fulger, explozie, prăbuşire de avioane, furtună,
greutatea zăpezii.

Pe ce perioadă se poate încheia asigurarea?


Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul anului şi este valabilă
pentru un an.

Care este suma asigurată?


Suma la care se face asigurarea pe hectar se stabileşte potrivit cererii
asiguratului, dar nu poate depăşi suma obţinută prin înmulţirea mc/ha
specie lemnoasă şi preţul pe mc/specie lemnoasă.

Cum se plătesc primele de asigurare?


Primele de asigurare se plătesc anticipat şi integral sau eşalonat, în
rate egale, semestrial sau trimestrial.

Cine poate beneficia de despăgubiri?

Asiguratul, persoana fizica si/sau juridical, proprietarul padurilor


asigurate.
FATA ASSICURAZIONI DANNI SpA
ISTORIA FATA ASSICURAZIONI S.p.A.
Istoria FATA incepe in 1927 cu nasterea Societatii Scintilla, care in
1948 devine FATA - Fondul Asigurativ Intre Agricultori. De mai bine de
70 de ani, FATA isi dedica eforturile sigurantei lumii agricole.
Experienta, profesionalitatea, studiul atent al evolutiei problemematicii
asigurative legate de lumea rurala au permis FATA sa devina compania
lider al sectorului si al compartimentului agricol. Din anul 2000 FATA
face parte din Gruppo Generali. In cadrul grupului, FATA a preluat
rolul de companie de asigurari specializata in acoperirea riscurilor
sectorului agricole si a ramurii agro-alimentare.

PREZENTUL SI VIITORUL FATA ASSICURAZIONI S.p.A.


Obiectivul FATA este continuare oferirii lumii rurale, familiei sale,
companiei sale cele mai bune solutii de asigurare, pentru orice
exigenta a lor.

PREZENTA FATA ASSICURAZIONI S.p.A.


In ceea ce priveste volumul de prime in ramura de asigurari generale,
in 2005 FATA este pozitionata la numarul 20 din 142 de societati de
asigurari Italiane. In ceea ce priveste cota de piata in Italia, in 2005,
FATA a asigurat 8,7% din unitatile agricole, 24% din utilajele agricole
si este lider in asigurarea impotriva grindinei, avand o cota de piata de
15,5%. FATA pastreaza o prezenta importanta si pe pietele orasenesti.

FATA opereaza pe intreg teritoriul Italian prin intermediul unei retele


de vanzari formata din 139 sucursale, 815 agentii si 1165
reprezentante in cadrul consortiilor agricole (puncte de lucru).

In cadrul sedintei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor


din data de 19.09.2006 a fost aprobata autorizarea societatii FATA
Asigurari Agricole S.A., societate membra a Gruppo Generali.

Strada Av. Lt. Marcel Andreescu, nr. 30, sector 1 BUCURESTI


Tel.: +4 021.231.18.85-88
Mob.: +4 0720.440.650 - 652
Fax: +4 021.230.00.41
Mail: office@fata-asigurari.ro
Asigurări de clasă pemium de la F.A.T.A. Asigurări Agricole

Înfiinţată in 2006, F.A.T.A. Asigurări Agricole, membră a grupului


Generali, din Italia, este unul din asiguratorii cu cel mai pronunţat ritm
de creştere de pe piaţa românească de profil. Compania pune la
dispoziţia românilor produse ce se adresează cu precădere persoanelor
fizice ce deţin exploataţii agricole sau care se ocupă cu creşterea
animalelor. Bazându-se pe o strategie ce mizează nu doar pe produse
competitive ci şi pe servicii de consultanţă oferite gratuit propiilor
clienţi.

Portofoliul de produse al F.A.T.A. Asigurări

Principalele produse pe care compania le oferă clienţilor sunt: poliţa


facultativă de asigurare a culturilor agricole, cea de asigurare a
animalelor, precum şi poliţa de asigurare facultativă complexă a
gospodăriilor. Prin încheierea de poliţe facultative pentru culturi
agricole şi animale, asiguratul beneficiază şi de acoperirea riscurilor tip
catastrofă, conform prevederilor Legii nr 381/2002, iar pentru speciile
de culturi şi animale nominalizate în Ordinul MAPDR 74/2003
(modificat şi completat prin Ordinul MAPDR 807/2005) beneficiază şi
de subvenţionarea primelor de asigurare în proporţie de 50% din
cuantumul acestora.
Deşi principalele produse ce se regăsesc în oferta companiei sunt
asigurările agricole, F.A.T.A. are în portofoliu o gamă largă de produse
de asigurări generale non agricole. Între acestea se regăsesc poliţa
CASCO, cea de incendiu pentru riscuri civile şi industriale, cea de
răspundere civilă şi de răspundere profesională a medicilor veterinari.

Cele 14 sucursale funcţionalei ale companiei se regăsesc în judeţele


Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Iaşi,
Prahova, Satu Mare, Timiş, Bucureşti. Avem totdată 27 de agenţii (în
fiecare dintre celelalţe judete, altele decît cele în care sunt sucursale).
Până la sfârşitul anului vom mai deschide 6 sucursale, astfel că de la 1
ianuarie 2008 vom avea o structură teritorială formată din 20 de
sucursale şi 21 agenţii.

F .A.T.A. Asigurări oferă românilor servicii premium în domeniul


asigurărilor agricole, având în structura sa cei mai buni experţi în
domeniul asigurărilor agricole şi non agricole din România. Bazându-se
pe specialişti de elită în domeniu, F.A.T.A. Asigurări poate oferi
clienţilor săi, gratuit, asistenţă tehnică de specialitate. Nu în ultimul
rând, obiectivele proteja potenţialul agricol asigurabil al României.
Valoarea totală a acestuia este de circa 9,5 milioane hectare existând
câteva zeci de milioane capete de animale din diverse specii. Din
acestea sunt asigurate maximum 20%, iar în perioada următoare cred
că se va ajunge la asigurarea a 45-50% din suprafeţele cultivate şi 60-
70% din efectivele de animale de producţie.
Românii au început să înţeleagă în ultimul timp necesitatea asigurării
bunurilor proprii. O demonstrează evoluţia bună a pieţei asigurărilor
din ultimii ani.

Produse de asigurare ale F.A.T.A. Riscuri acoperite


Asigurări Agricole
Poliţa de asigurare facultativă a Îngheţuri târzii de primăvară,
culturilor agricole grindină, ploi torenţiale,
furtună/vijelie,
alunecări/prăbuşiri/surpări de terenuri
cultivate, îngheţuri timpurii de toamnî.
Se pot asigura toate culturile agricole:
cereale, plante tehnice, plante
medicinale şi aromatice, leguminoase
alimentare, plante pentru nutreţ,
cartof şi legume, culturi semincere,
rodul viilor, pomilor şi hameiului,
arbuşti fructiferi, căpşuni, culturile din
sere, solarii, tuneluri şi răsadnite,
pepiniere pomicole şi viticole, plantaţii
de portaltoi
Poliţa de asigurare facultativă a Boli chirurgicale, obstetricale, interne
animalelor care alterează starea de sănătate a
animalelor; moartea animalelor sau
sacrificarea de necesitate; accidentele
provocate de meteorizarea
acută/umflarea animalelor din cauza
furajelor; accidente provocate de
atacul animalelor sălbatice, muşcătura
şerpilor, înţepătura insectelor
veninoase, leziuni interne provocate
de înghiţirea unor obiecte; accidentele
provocate de urmări ale castrării sau a
altor operaţii şi tratamente efectuate
de veterinari autorizaţi; accidente
provocate de distocie;
Produse de asigurare ale F.A.T.A. Riscuri acoperite
Asigurări Agricole
otrăvirea/intoxicarea subită cu
ierburi/substanţe
toxice/medicamentoase; accidente
provocate de inundaţii din ploi
torenţiale, revărsări de râuri cu albii
regularizate; accidente provocate de
incendiu, furtună, cutremur de
pământ, avalanşe de zăpadă. Se pot
asigura următoarele specii de animale:
bovine, bubaline, ovine, caprine,
porcine, cai de rasă din herghelii, câini
de rasă, stupi de albine, păsări de
toate categoriile, peşti şi melci în
crescătorii etc.
Poliţa de asigurare facultativă Incendiu; trăsnet; explozie(urmată
complexă a gospodăriilor persoanelor sau nu de incendiu), chiar dacă a avut
fizice loc în afara clădirii, fără însă a fi
cauzată de dispozitive explozive;
căderea aparatelor de zbor (aeronave
şi vehicule spaţiale), a unor părţi ale
acestora sau a obiectelor transportate,
sau impactul cu acestea; fenomene
atmosferice; ploaie torenţială;
grindină-efecte directe; furtul produs
prin efracţie; vandalism; greutatea
zăpezii şi/sau a gheţii; izbirea din
exterior; avalanşă; căderea
accidentală de corpuri pe clădirea
asigurată; greve, tulburări civile şi
acţiuni ale unor grupări răuvoitoare;
inundarea provocată de apa clădirii
asigurate; spargerea accidentală a
conductelor, vaselor, rezervoarelor;
spargerea accidentală a bunurilor
casabile din alcătuirea clădirii;
spargerea sau crăparea accidentală a
geamurilor. Pot fi asigurate: clădirile şi
alte construcţii având destinaţia de
locuinţă din perimetrul asigurat;
conţinutul din locuinţă (mobilier;
covoare/mochete; obiecte casnice şi
Produse de asigurare ale F.A.T.A. Riscuri acoperite
Asigurări Agricole
electrocasnice; aparatură electronică,
foto şi audio/video; îmbrăcăminte,
inclusiv blănuri, lenjerie şi materiale
pentru confecţionarea acesteia;
încălţăminte; materiale de construcţie;
combustibili; mijloace de transport;
bunuri de valoare).