Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA SOLICITĂRII

ACORDULUI DE MEDIU CF. LEGII 292/2018

1. Cerere tip acord


2. Notificare cf. Conţinutului cadre – anexa 5A
3. Certificat de urbanism
4. Planuri anexă(plan de situaţie, plan de încadrare în zonă)
5. Dovada achitării tarifului aferent etapei de evaluare
iniţială a solicitării cf. Ord.MM nr.890/2009 – 100 Ron.

* Nu se primesc documentaţii incomplete