Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Institutia:IPL LT,,Stefan cel Mare’’or.Drochia


Data22.02.17
Profesor:Bologa Veronica
Disciplina: chimie
Clasa: IX-A
Subiectul lecției: Compusii siliciului
Tipul lectiei : mixt
Timpul: 45 min
Demersul formării competențelor:
I. Competențe-cheie
 Competențe de învățare/de a învăța să învețe;
 Competențe de a comunica în limba maternă;
II. Competențe specifice
 Competențe de a dobîndi cunoștințe fundamentale, abilități și valori din domeniul chimiei;
 Competențe de a comunica în limbaj specific chimiei;
Strategii didactice: descrierea, explicația, convorbirea.
Mijloace de în învățămînt: manualul de chimie clasa XI.
Obiective operaționale
La sfârțitul orei elevul/a va fi capabil :
o Să explice structura, compoziția, obținerea compusilor
o Să descrie proprietățile fizice și chimice ale compusoilor.
o Să indice sferele de utilizare a siliciului.
SCENARIUL DIDACTIC

Obiec Tim Metode,procedee,


Etapele lecției tive pul Activitatea profesorului și conținuturile Activitatea elevilor forme de
(O) organizare
I.Evocarea 13min Salută elevii, organizează, motivează.
Momentul organizatoric Acordarea intrebarilor referitoare la tema studiata precedent
Actualizarea cunoștințelor  notiune Convorbirea,
 pozitia in sistemul periodic Explicația,
 compusii pe care ii formeaza cu O2si H2 Ascultă și îndeplinește indicațiile
 proprietati fizice si chimice profesorului.
 etc. Răspund la întrebări.

Anuntare temei noi :Compusii Siliciului


Obiective:
o Să explice structura, compoziția,
obținerea compusilor
o Să descrie proprietățile fizice și
chimice ale compusoilor.
o Să indice sferele de utilizare a
siliciului.
II. Realizarea 5 min Cu ajutorul tehnicii mina oarba elevi se imparte in
sensului 6 grupuri

Grupul:1CHIMISTII
Grupul:2 CERCETATORII
Grupul:3 INGENIOSII
Grupul:4 CRESTIVII
Grupul:5 VIRTUOSII Fixeaza in caiete informatia propusa
Grupul;6 LUPTATORII de profesor
Convorbirea,
Fiecare grup primeste cite 3 fise de informare Participa activ in cadrul discutiei Explicația,
referitoare la tema data ,pe care le cerceteaza timp
de citeva minute, dupa care fiecare grum
primeste cite un obiect (ex,,,canuta de
O1, ceramica,borcan de sticla,,,bucata de beton sau
O2, 10min praf de ciment) pe care trebuie sa il atribue unui
O3
compus al siliciului fie sticla ,ceramica sau ciment

Si sa il caracterizeze atit exterior cit si tehnologia


5 min de fabricaresi liderii es in fata siexpun materialul
studiat
Dupa care se expun raspunsurie
Lucru in grup
Dupa finisare grupurile se schimba intre ele cu
obiectele intre ele
5 min
Si primesc a 2 sarcina de lucru,,,sa scrie
inportanta pentru om si pentru societate a acestor Fixeaza in caiete informatia propusa
de colegi Convorbirea,
compusi cum sa schimbat viata noastra de la Participa activ in cadrul discutiei Explicația,
aparitia lor
Convorbirea,
Explicația,

III. Reflexia O1, 10 Fiecare frup pregateste cite 2 intrebari grupului Participa activ la discutii Convorbirea
O2, min alaturat
O3
IV.Extensia 2 min Ascultă și analizează rezultatele
obținute, notează tema de acasă si Autoevaluare
adrează întrebări dacă întimpină
anumite dificultăți.