Sunteți pe pagina 1din 134

UTRENIA PRAZNICULUI NAȘTERII DOMNULUI

ECTENIA MARE -AGHIORITIC-

GLAS 8 Νη
Ν

D oam
Ν
ne mi i lu ie e e ște

D oam
Ν
ne mi lu ie e e e ște

D oam
Δ
ne mi lu ie e e e ște

D oam nemi lu
Π
ie e e e ște
Ν

D oa a am nemi lu
Δ↓
ie
Ν
e e e ște
Ν

D oa ne mi lu
Π
ie e e e ște
Ν

D oam
Ν
ne mi lu ie
Γ
e e
Δ
e e
Ν
ște

D oam ne mi lu ie e e e e ște e
1
Δ Γ

D Δ
oam ne mi lu
Γ
u ie e
Ν
e e ște

D Π
oa a a am ne mi i lu ie e e
Δ↓
e e ște e

D oam ne
Π
mi lu u
Ν
ie e e e ște

D oa a am ne
Ν Π
mi
Ν
lu ie e e ște

Ț Ν
i e e e Doa am ne

P ea sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu mi lu

ie ște e ne pe e noi

2
DUMNEZEU ESTE DOMNUL
DE PETRU LAMPADARIE PELOPONESIUL
TRADUS DE IEROMONAHUL MACARIE

GLAS 2 Δι
Δ

D um ne ze e e eu e e ste Do o om nul

și i i S-a a a a ră ta a a a at no

o o o uă bi i i ne + e e ste e e cu

u vâ â ân tat ce el ce e e vi i i ne

în tru nu u me le Do o o om nu u u lu

ui
Δ

D um ne ze e eu e e ste Dom nul și

S-a a ră ta at no o uă bi ne e ste cu vân tat ce

ce vi ne în tru nu me le Do o o om nu u lui

3
N aș te rea Ta Hri stoa se Dum ne ze e e u

ul no o o stru u ră să ri i i i i i t-a

lu u u u u mii lu mi na a a cu u no o oș

ti i i in ței că în tru dân sa a ce ce e

slu u jeau ste e le e e lor de e la a a stea

s-a a a -au î î î î în vă ă ă ă țat

să ă ă ă se în chi ne Ți i i e Soa a re lu u

ui drep tă ă ă ă ă ții și să Te cu noas

că ă pe e Ti i i ne Ră să ri i tu ul Ce el

de e e su us Doa a a a am ne e e e e e sla

vă ă ă Ți i i i e

4
PRIMA SEDEALNĂ
FACERE A LUI DIMITRIE SUCEVEANU
-PROTOPSALTUL MITROPOLIEI MOLDOVEI-

Glasul 4 Δι

V e ni iți să ve dem cre din cio o și lor

un de S-a a nă scu u ut Hri sto o os pen tru a

cea sta a să ă ur măm un de me er ge stea a a ua

a a a cu ma gi ii îm pă ra ții de e e la ră

să ă ri it În ge e rii câ â ân tă ne î î în ce ta

at a co o o o lo iar pă sto rii pe tre când noa ap tea pe

câmp cân ta a a re vre ed ni că ă a a duc sla vă

în tru cei de sus zi i câ ând Ce lui ce S-a a

nă ă ă ăs cu ut a as tă ă ăzi în pe eș te e ră
5
di in Fe cioa a a ra și de Dum ne zeu Nă scă toa a a

a rea a în Be tle e e mu u ul Iu de e e

e e i i i Slavă...Și acum...iar aceasta

A DOUA SEDEALNĂ
DE ACELAȘI

Glasul 4 Δι

C e te mi nu nezi Ma ri e ce e te e e e

spă ăi mân tezi de ce ea ce e ste î în tru ti i

i ne e e că pe Fi ul ce el fă ă ră ă de

ani sub a ani L-a am nă scu u ut zi ce e e

de ză mi sli rea Ce lui ce S-a a a nă as cut ne

du u u me ri in du u mă fă ă ră ă băr ba a at su unt
6
și cu u um voi na a a a a ște e fiu na aș te e re

fă ră să mâ â ân ță ci ne a a a vă ă ă zut

dar un de vo ie ște Du um ne e ze eu se bi ru

ie e e e e e ște rân du ia la fi rii pre e e cum

scri i i i e Hri sto os S-a nă ă scu ut din Fe cioa

a a a ră ă în Be tle e e mu u ul Iu de e e

e e ii Slavă...Și acum...iar aceasta

7
POLIELEU
DE BALASIE PREOT ȘI NOMOFILAX
AL MARII BISERICII A LUI HRISTOS

GLASUL 1 Πα

N e e R o o o o o o o bii Do o o o om

nu u u u Dom nu u lu u u u u u u

u u u u u ui A a a a li i i i i lu

u u u u u u u u u u u u u u i i i

a li i i lu u u u u u i a a a a Lă ă ă

ă ă ă ă u u u u u u u da a a a a

a a a ați nu u u u u me e e e le

Do o o o o o om nu u u u u u u u u

lu u u u u u ui Lă ă ă ă ă ă ă u u u
8
u u u u da a a a a a a ați ro o o bi

i i i i i i ii Do o o o o o o o Do om nu

u lu u u u u u u u ui a a a a a li i

i i i i ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε α α

ε ε ε ε ε α α α α α α α α α α li

i i i i i i i i a a a a a a a

li i lu u u u u u u u u u u u u u u

u u u i i i a li i i lu u u u u u i

a a a a

MAISTORUL NICOLAE AL CUCUMEI

C ă ă ă ă ă ă ă ă ă e e e eu am

cu u u u u u no o o o o o o os cut că
9
ă e e e ste e ma a a re e e e e e Do o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o om nul Do o o o o om nu u u u

u u u ul a a a a a a a a a li i i

i i τι ι ι ι τι ι ι ι ι ι ι τι ι ι ι

ι ι ι ι a a a a a a a a a a a a li i

i i i i i i i i i i i χi i i i i i i

χi i i i i i i χi i i i i i i i a a a

a a a a li i lu u u u u u u u u a a

li i lu u u u u u u u u u u u u u u

u u u i i i a li i i lu u u u u u i
10
a a a a

Ș i i i i Do o o o o om nu u u u

u u u ul no o o o o o o o os tru u pe

e e e e e e e es te to o o o ot pă ă ă

mâ â â â â â â â â â â â â â â â ân

tu u u u u u u u u ul u u u u u u ul pă

ă ă ă ă ă ă mâ â â â â â â â ân tul a

a a a a a a a a li i i i i τι ι ι ι

τι ι ι ι ι ι ι τι ι ι ι ι ι ι ι a a a a

a a a a a a a a li i i i i i i

i i i i i i χi i i i i i i χi i i i i i
11
i χi i i i i i i i a a a a a a a li i

lu u u u u u u u u a a li i lu

u u u u u u u u u u u u u u u u u

i i i a li i i lu u u u u u i a a a

SFÂNTUL IOAN CUCUZEL


-MAISTOR AL CLERULUI IMPERIAL-
(Μαΐστορος τοῦ εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου)

N e e D oa a a a a a a a a a a a

a am ne nu u u u u u me e e e e e e e

e e e le e e e e e e Tău το ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο χο ο το ρο ρο ο ο ο το ο ρο ο

ον το το ο ο ο το ο ι ι ι το ο ο ο ι
12
το ο το ο ο ο ο ο ι ι το ο ο ο ο ο ο ι

ι ι το ο ο ο ο ο ο ο ο χο ο e e e e e

e e ste e e e e e e e e e e î î î î

î î î în vea a a a a a χa a a a a a a

a a a a a a a a a ac

DE MANUIL DUCA HRISAFI CEL BATRÂN


LAMPADAR ȘI MAISTOR AL CLERULUI IMPERIAL
(Μαΐστορος και λαµπαδαρίου τοῦ εὐαγοῦς
βασιλικοῦ κλήρου)

Ș i po me e ni i i i i rea a a a a a

Ta a a a a a a a în nea a a a a am

și i i i i în nea a a a a a a a a am

τε ε ε ε ε ε ε τε ε ε ε ε ε ε τε ε
13
ε ε ε ε ε ε ε τε ε ε ε ε τε ε ε ε τε

ρι ρεµ τε ε τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

τε ε ε ε τε ε ε ε ε ε τε ε ε ε τε ε τε

ε ε τε ρι ρεµ τε ε τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε α α α νε να α να α νε ε î î î î î î

nea a a a a a a a am î î î î în nea a

a a a a a a a a a a a am și î î î

î în nea a a a a a a a a a a a a a a

a a a a χa a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a χa a a a a a a a a a

a a a a a a și i i î în nea a a a a
14
a am a a a li i i i i i i i i τα νε ε

ε ε ε τα α νε ε ε ε νε ε ε ε ε ε α α

α νε ε να α α α νε νε να α να α νε ε

τα νε ε ε ε ε ε ε ε ε τα νε ε ε ε ε

ε τα νε ε ε ε ε ε τα νε ε ε ε ε ε τα νε ε ε

ε ε ε ε ε ε α α α α α α α α α α

να α α α α νε ε ε ε ε να α α α νε ε

α α α α να α α α νε ε ε ε νε ε ε ε

α α α α α νε να α α νε να α να α νε ε ε ε

ε ε τε ρι ριν ρι ρε ε ρε ε ρεµ τε ε ε ρε

ε ε ρι ρρεµ τε ε ε ε ε ε τε ε ε ε ε ε ε
15
ε τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τε ρι ρι ρι ρε ε

ρε ε ρεµ τε ε ε ε ε ε ε ε τε ε ρι ρε ριν

ρι ρε ε ε εµ ε ε ε ε ε ε ε ε ε α α τε

τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τε ε ε

ε τε ρι ρεµ τε ε τε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε αα a a a a a a a a

a a a a a a li i i i τι ι ι ι ι ι ι

ι ι ι ι ι τι ι ι ι ι ι ι τι τι ι τι

ι τι ι τι ι ι ι ι τι ι ι ι ι ι τι ι

ι ι ι ι ι ι τι τι ι ι ι τι τι ι ι ι ι

ι ι ι τι τι ι ι ι ι ι τι ι ι ρι ρι ι
16
τι ι τι ι τι ι ι ρι ρι ι τι ι ι τι ι ι

τι ι ι ι ι τι ι ι ι ι ι τι ι ι ι ι

ι ι τι a a a a a a a a a a li i i i

i i i i a a a a a a a li i i i i

i i i i i i i i lu u u u u u u u

u u u u u u u u u u i i i a li i i

lu u u u u u i a a a a

GRIGORIE BUNIS ALYATIS


-PROTOPSALT AL CLERULUI IMPERIAL-
(Πρωτοψάλτης τοῦ εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου)
Π

N e e e e I i i i i
Ν
i i do o o

o o o o o o li nea a a a a a a a mu u
Π Ν

ri lo o o o o o o o o o o χo o o o o
17
Ζ

o o o o o o o o o o o o o or i i
Π

i i i i i i i i i i i i i i i i
Ν

i i i do o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o li i i i i i i
Π Ν Ζ

i i i nea a a a a a a a a a a a
Ν Ζ

mu u u ri i i lo o o o o o o o o o o o
Δ↓ Κ↓ Δ↓
Ν

o o o or a a a a a a a a a a gi i i
Ν

i i int a a a a a a a a a a a ar
Π

gi i i i i i i i i int și i i i i i i
Ν Γ Π

i a a și a a a a u u u u u u u u

u u u u u u u u u u u u u u u u u
18
Γ

u u u u χu u u u u ur lu u u u u u
Π Ν Ζ

u χu u u u u u u χu u u u u u u u u u

u u u u u u u u u u u u u u u u
Π

u u u u u cru u u u u u u u u u uri lu
Ν

u u u u u u u u u cru u u u u u
Π Ν

u u u u uri de e e e e e e mâ â â
Γ Π

â â â â â â â â â â â â â

â â â â â â â â â â â â â â âini o

o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ν Π Ν

me e e e e e e e e e e e e e ne e ești
Ζ Π

a li i i i i i i i i i i i lu u u
19
u u u u i i i i i i i i i i

i i i i a li i lu u u u i i i a a

a a a a a a a a a a a a a li i i i lu

u u u u u u u u u u i i i i i
Ζ

a a a a a a a a a a a a li i i i i
Κ↓ Δ↓ Π

i i i i lu u u u u u u i i i i i
Ν Π

i i i i i a li lu u i i a a a a a a
Δ Π

a a a a a a a a a a χa a a a a a a a

a li lu u i i i a li i lu u i i i i i
Δ

a a a a a a a a a a χa a a a a a a a
Π

a li lu u u u u u u u u i i i i i
20
i i a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a χa a a a a a a a
Δ

a a a a a a a a χa a a a a a a a a
Π

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Ν Ζ

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Π
Ν Π

a a a a a a a a a li lu u i i a a a

Δ↓ Π

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a li i lu u u u u u u u u u i i i

i i i i i a a a a a a a

21
BALASIE PREOTUL
PROTOPSALT ȘI NOMOFILAX
AL MARII BISERICII A LUI HRISTOS

U u u u re e e e e e u u u u

re e e echi au și i i i i i i i nu u u și

i i i i i i i i i i nu u u u u u u u

u χu u u u u u u u u u u u u u u

u nu u vor a a a a a a a u u u zi i i i

i i zi câ â â â â zi i i i i i i

câ â â â â â â â ând Î î î în ge e e e

e e e e e e eri A a a a a a a a a ar

ha a a a a a a a Î î î î î în ge

e e e e e e e e e e e e î î î
22
î în geri A a ar ha a a a a an ghe e e eli Tro o

o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o nuri Do o o o o o o o o o o o

o o o Do o om ni i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i Tro o

nuri Do o o o o o o o om ni i i i i și i

i He ru u și He e ru vi i i i i i

i i i i i i i i i i i imi și i i i

i i i i i Se e e e e e e e e e

ra a a a a a a a a a a a a a a

fi i i i i și Se e ra fi i i i i i i imi
23
Pu te e e e eri În ce e e e e e

pă ă ă ă to o o o o o o ri i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i și

Stă ă ă ă pâ â â ni i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i și Stă pâ

â â ni i i i i i i i i i ii can ta a

a a câ â â ân ta a câ â ân ta a a a a a a

a a a a a a a a a a ați cu u în țe e e

le ep ciu u uu u u u u ne e e e e e e e e

Dum ne ze e e e e e e u u u u u lu ui

no o o o o o o o o o o o o o o o o
24
o o stru u u u u a a a a a a a a

a a a a a a a a li i i i i i i i i

a a a a a a a a a a a a a li i lu

u u u u u u u u u u u u u u i i e

a li i i lu u u u u u i a a a a

SFÂNTUL IOAN CUCUZEL


-MAISTOR AL CLERULUI IMPERIAL-
(Μαΐστορος τοῦ εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου)

C a a a a sa a a a a a lu u u

u u ui A a a a ro o o o o on bi i i i

ne e e e cu u u u vâ â â â â â ân ta a a a a

a a a a a a a a a ați pe e e e e e Do

om nu u u u u u u u u u u u u ul Îm
25
pă ă ă ă ă ă ă ă ră ă ă ă ă ă ă

tea a a a a a sa a a a tu u u u u

tu u tu u u ro or mu u u ult cân ta a a a tă ă

ă â nă ă ă ă de e ej dea a a a a a a

ce e e e e e e e e e e ce e e lo

o o or de e e e e e e e e e e

de e e ez nă ă ă ce e lo or de ez nă dă ăj

du u u u u u u i i i i iți în cea su u

u u u u u u u u u u u u ul î î î în

cea a sul ce e e e e e e e e e e e e e e

e el î î î in fri i i i i i i co o î î în
26
fri i i i i i i co o șă ă to o o o o o

o o o or a a a a a a a a a a al ju

de e e e e e e e e că ă ă ă ă ții + i i i

i iz bă ă ă ve e e e e e e e e e e

e e ște e e i iz bă ă ă ve ște e e mă ă ă ă

ă cu mi i i i ij lo o ci i i i i i

i i i i i i i i i ri i i le e e e Ta

a a a a a a le e e e e

27
MĂRTURISITI-VĂ DOMNULUI AGHIORITIC
DE IEROMONAHUL IEROTEI DIN
SFÂNTUL MUNTE AL ATHONULUI

GLASUL 1 Πα
Μ Π

M ăr tu
Ν
ri si
Π
ți vă Do om nu lui că

e e ste bu u un A li lu i a că în vea a a
Π Ν Π
Δ

a a a a a a ac e ste mi i la Lui A li lu i

a
Μ Π

M ăr tu ri si
Ν
ți vă
Π
Dum ne ze ul

ui dum ne ze e i lo o or A li lui i a că în
Π Ν Π
Δ

vea a a a a a a a a ac e ste mi i la Lui A

li lu i a

GLASUL 8 Πα
Π

C e lui ce a fă cut lu mi nă tori mari


28
Β Π Β Π

u u nu ia a a A a li lu i a că în vea a a
Ζ Κ↓ Π

a a ac e e e ste e mi i la a Lu u ui A li lu u

i a
Β

S oa re le spre stă pâ ni rea


Π
zi i i le e ei A
Π Β

a li lu i a că în vea a a a a ac e e e
Ζ Κ↓ Π

ste e mi i la a Lu u ui A li lu u i a

GLASUL 6 Πα
Π

C u mâ nă ta a re și cu bra aț î na a alt

A a li lu u i a că în vea a a a a a ac
Δ Π

e ste mi la Lu u ui A a li lu u i a
Π Δ

Ș i a scu tu rat pe Fa ra on și i pu
29
Π

te e rea lui în Ma rea Ro și e e e A a li lu u i a


Κ Δ Π

cî în vea a a a a a ac e ste mi la Lu u

ui A a li lu u i a

GLASUL 7 Ζω
Ζ

C e lui ce a
Π
bă tut îm pă ra a ați ma a ari A

a li lu u i a că ă ă în vea a a a a a ac
Ζ

e ste mi la Lu u ui A a li lu u i a
Ζ

M o ște ni re lui
Δ
I sra i il slu u gii Sa a
Π

le A a li lu u i a că în vea a a ac e ste
Ζ

mila Lu u ui A a li lu u i a

GLASUL 1 Πα
Π Δ

C ă în tru sme re ni a noa a stră ne-a po


30
Π Ν Π

me ni it pe noi Do om nu u ul A li lu i a că în
Π Ν Π
Δ

vea a a a a a a a a ac e ste mi i la Lui A

li lui i a
Π

Ν
Ș i
Π
ne-a iz bă vit pe noi de vrăj
Δ
ma șii no o ștri
Π

A li lu i a că în vea a a a a a a a
Ν Π

a ac e ste mi i la Lui A li lu i a
Π

M ăr
Ν
tu ri
Π
si ți- vă Dum ne ze u
Δ
lui

ce re e esc A li lu i a că în vea a a a a
Π Ν Π

a a a a ac e ste mi i la Lui A li lu i a

31
ANTIFOANE CÂNTATE LA NAȘTEREA DOMNULUI
FACERE A LUI NICHIFOR ITHIKOS
-DOMESTIC AL CATEDRALEI SFÂNTA SOFIA-
TESALONIC

GLASUL 6 Πα
Π

N ε ε χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε α α νε ες

L ă ă ă ă u u u da a a a a a a

a ați pe e Do o o o o o o o o o o o o

o o om pe Do o o om nu u u u u u u ul di

Ζ'

i i i i i i i i i i in ce e e e

e e e e e ru u u u u uri di in ce e e e e e

ru uri Sfâ â â â â â â â â â â â â â

â â â â â â ânt Sfâ â â â â â â â â
32
â â χâ â â â â â â â â â â â â â

â â â â â â â â â â â â â â Sfâ ânt Sfâ

â â χâ â â â â â â â â â â â â â â ânt

Do o om nu u u u u ul Ce e e e e el A a

a a a a a a a a to o o o o ot pu u

te e e er ni i i i i i ic A a a a to o

pu te e e e e er ni ic

GLASUL 6 Δι
Π

N ε ε ε να α νο ο ο νο ο ο ο ο

L ă u da a a a a a a a a a a ați pe

e e E e e e e e e el soa a a a a a a re e
33
e e le și i i i i i i lu u u u u u u

u u u u u u u u și i i i i lu u

na a a a a a a a Lă u da a a a a

a a a a a a ați toa a a a a a a a a a a a

a a a a a toa a te e e e e e e e ste e

e e le e e le e e și i i i lu u u u u

u u mi i i i i i i i na a Sla a a a a a

a a a a a a vă ă în tru u ce e e ei de e e

e sus lu ui Dum ne e e e e e ze eu și i i i i i pe

pă ă ă ă ă ă ă ă mâ â â â â ânt pa a

a a a a a a a a a a a a a a a a a
34
a pa a a a a a ce e e e e e e e e e e î î

în tru oa a a me e e e e eni bu u u

u u u nă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă vo o

o o i i i i re Sla a a a a a a a

a a a a vă Ți i i i i i e e

L ă u da a a a ați pe e e e e Do

o o o o om nu ul î î în tru sfi i i

i i i i i in ții sfi i i i in ți i ii Lu u u

u u u u ui Lă u da a a a a χa a a a a

a a a ați pe E e e e el în tru tă ă ă

ă ri i i i i a a a a a a a a pu
35
te e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e ri i i i i i i i i i i i i

i i pu u u te e e e e ri i i i i i Lu u

u u u u u u ui Î î î î în ge e e e

ri i i i i i i i i i i i i i i i i ii

câ â â â â â â â â â â â â â ân tă ă

ă sla a a a a a a a a a a a a vă î î î

î î î î î î în tru u u u u u u u u u ce e

e e le e î na a a a a al te e iar no o

o o o o o o oi dă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă ă ăm sla a a a a a vă ă ă ă
36
ă ă ă ă Lu u ui sla a a a a a a a a a

a a vă ă ă ă Lu u ui Hri i sto o o o o

o o o o o o o o Lu u u u ui Hri i

sto o o o o o o o o o o o o os mâ â â â ân

tu i i i rea a a a a tu u tu u u u u u

u u u u ro o o o or sla a a a a a a a a a

a a a a a a vă Ți i i i i i i i e e

37
STIH POLIELEU
FACERE A SFÂNTULUI IOAN CUCUZEL
-MAISTOR AL CLERULUI IMPERIAL-
(Μαΐστορος τοῦ εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου)

GLASUL 1 Πα

L ă u u da a a a a a a a a a a a

a a a ați pe e e e e e e e e e e e Do o

o o o o o om nu u u u u u u u u u u u u

u ul pe Do o om nu u u u u u u u ul pru u

u u u un cu u u u u u u ul E ma a a a nu u

i i i i i i i i i i il pe e e e e Cel pro o

ro o o o o o o o o pro o o o o o

ro o o o o o o o o o o o o ci i i i i

i i i i i i it pe Cel pro o ro o ci it nea


38
a a a a a mu u u u u u u u u u

u u u u u u u u u u u u u u u lu

ui no o o o o o o o o o o o stru u u u u

u Du u u u u u u u u u u u u um ne e

e e ze e e e e e e e e u u ul tu u u

u u u u u u χu u u u u u u u u u tu u

u u u u u u u u ro o o o o o o o o

o o or și i i i i i i Do o o o o om nu

u u u u u u u χu u și Do o o o om nu u u
Π Ζ

ul sla a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a sla a a a ve ei Î î î
39
î î î în ge e e e e e e e e er de e e e

ma a a a a a a a a a ma re e e e e e e

e Î î î î î î î î î î în ge e e e e

e e e e e e e e e er de e ma a a re sfa a

a a a a a at pe e e e e e Ce e e e e el

ne e e e e e e e e e e e e e e e e el

ne e e e e e e e e e vă ă ă ă ă ă ă ă

zu u u ut și i i i i i i a a a a a a

a a a a to o o o o o o o o o o o o ot

pre ze e e e e e e ent și i i i i i i

a a a a to o o o o o o o o o o o o
40
o o o o o ot pre e e ze e e e e e e ent

și i i ne e e e e e e e e e e e e e

e e e e e cu pri i i i χi i i i i i

i i i i i i i i i ins di i i i i i i i

i in ve e e e eci

41
MĂRIMURI
FACERE A LUI ANTON PANN ȘI A LUI
DIMITRIE SUCEVEANU

GLASUL 1 Πα

Stih 1: Strigați Domnului tot pământul, cântați numele Lui! Dați slavă
laudei Lui!
Stih 2: Izbăvire trimis-a Domnul poporului Său; sfânt și înfricosător este
numele Lui.
Stih 3: Dumnezeul nostru în cer și pe pământ, toate câte a voit a făcut.
Stih 4: Și Eu întâi-născut Îl voi pune pe Dânsul, mai înalt decât împărații
pământului, și se vor închina Lui toți domnii pământului.
Stih 5: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut.
Stih 6: Domnul a zis către Mine: Fiul Meu ești Tu; Eu astăzi Te-am născut.

Μ Π Ν Π

V e ni i i i i i i iți îm pre u u
Ν Π

u u u nă cu u u ce e e te e le î î în

ge e e re e e e e ești să ă ă ă ă câ â â â
Ν Π

â ân tă a am să ă câ â â â ân tă ăm mă ri
Δ↓

i i i i i re e e î î în tru u ce e ei de
Π

su us lu u ui Du u um ne e e ze eu zi câ â â
42
â â ând zi câ â ând Ce lui ce S-a a nă ă ă scut

î în pe e e e e ște e e e e e e e e

ră ă ă ă

ALTELE DE DIMITRIE SUCEVEANU

M ă ri i i mu u u Te e pe
Ν Π
Ti i i ne

Dă tă to ru le de vi a a a ță ă Hri stoa a a a
Ν Π

a a a se e e Hri stoa a a se Ce la ce pen tru


Δ↓ Π

noi a a cum cu tru u u pu ul Te-a ai nă ă scu ut din


Μ Π

cea a a a ne e e e nun ti i i i tă Prea cu

ra ta Fe cioa a a a a ra a Ma a a ri i i

i i i a

V e ni iți îm pre u u nă cu ce te le în ge
43
re e ești să câ ân tă ăm sla a a a a vă ă Ce lui din

tru î năl ți i i me e Lu ui Du um ne e ze eu zi

i i i i câ â ând Ce lui ce S-a a a a nă scu

ut î î în pe e e e eș te ră

SLAVĂ..., ȘI ACUM... DUPĂ POLIELEU


DE BALASIE PREOT ȘI NOMOFILAX
AL MARII BISERICII A LUI HRISTOS

GLASUL 1 Πα

S la a vă ă Ta a a a a a tă ă ă ă ă

a a a a Lui și i i i Fi i i i i i i u

u u u u u u u u Lui și Sfâ â â â â â â â

â â â â â ân tu u u u u u u u u u

u u u u u u u u u u u u lu u u u u u
44
u u u u u u u u u u u ui și i i Sfân tu

u u lu u u u u u ui Du u u u u uh zi i

i i i i i i i i i i i i i câ â â â â â â

ând

S la a a a a a a a a a vă ă sla a vă ă

Ți i i i i i i i ie e Ta a a a a a a

a a a a a a a a tă ă χă ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ne e e

e e e e e nă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă ne e e nă ă scu u u ut Sla a a a a

a a a a a vă ă sla a vă ă Ți i i i i i e
45
e e e e e e Fi i i u u u u u u u u

u u u u le e χe e e e e e e e

e e e e nă ă ă ă ă ă ă ă ă ăs cu u u

u u u u nă ă ă ă ă ăs cu u ut Sla a a a

a a a vă ă sla a vă ă Ți i i i i i i i

i i i i e e e e e e e e e e e Du u u u

u u u u u u hu u u le e e e e e e Sfi i

i i i i i i i i i i i in te e e e

Sfi i i i i in te e e ca a a re e e e

di i i i i i i i i i din Ta a a tă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăl pu u u u u u u
46
u u u u u u u u u u u u u u u u ur

ce e e e e e pu u u u u u u u u u u u

u u ur ce e e e e pu u u u u u u u u

ur ce e e ezi și i i i i i i î î î î în Fi i

i u u u u u u u u u u u u u u

u u u u u u u u u u u u u ul Te e e

e e e e e e o o o o o o o o di i i

i i i i i i i i i i i i ih ne e Te e e e

e e e e e e e e e e e e e o o o o

o di i i i i i i i i i i i i ih ne

e e ești Tre i i i i i i i me Tre i i me e


47
Sfâ â â â â â â â â â â ân tă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă Sla a a Sfân tă ă sla a a a vă

Ți i e e e e e e e e e e e sla a a a a

a a a a a a a a a a a a a vă ă ă Sfân

tă ă ă sla a a a vă ă Ți e e e e

Ș i i a a cu u u u u um și i i i i

i i i i pu u u u u u u u u u u ru u u

u u u u u u rea și i i i i i i i i i

i i î î î în ve e e e e e e e e e e e

e e e e e e ci i i i i i i i ii ve

e e e ci i i i i i i i i i
48
i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i lo o o o o o o

o o o o o or A mi i i i in zi i i i i

i i i i i i i i câ â â â â â â ând

S tă ă ă ă ă ă ă ă ă ă pâ â Stă pâ â â â

nă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă a tu u u

u u tu u u u u u u u u u u ro o o

o o o o o o o o or Stă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă pâ â â â â â â â nă Stă ă ă pâ â nă

ă ă ă Îm pă ă ă ă ă ă ă ră ă tea a a a

să ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă Fe e e e
49
e e e e e e e e cioa a a a a a a Fe

e e cioa a a a a a ră ă ă ă ă a co pe

e e ră ă ă a pă ă ă ă ă ă ă ră și

i i i i i pă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ze e

e e e e și pă ă ă ă ă ze e e ște e

e e e e e e pe ce e e e e e ei ce

e e e te slă ă ă ă ă ă ă ă ă ve e e e e

e e e e e pe e e cei ce te e slă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă ve e e esc și îți câ â â

â â â â â â â â â â â â â â â
50
â ân tă ă și îți câ â ân tă ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă Ți i i e e e cu u u

î î în țe e le e e e ge e e e re e e e e e

e e cân ta a a a a a a rea a a a a a

a a a cea a a a a a a în ge e rea a a a a a

a a a a a a a a a a cea în ge e e rea a a

a a a as că ă ă ă

A a li i lu u u u u u i i i i i

i i i i a A a a a a a a a a a a a

a a li i i i i i i a a li i lu

u u u u u u u u u u u u u u i i i
51
a li i i lu u u u u u i a a a a A

a a li lu u u u u u u u u u u u

i i i i i i a li i i lu u u u u i i a

a a a sla a a a a a a vă ă ă ă ă ă

ă Ți i i i i i i i i e e Du u u u um

ne e e e e e e e ze e e e e e Dum ne

e e ze e e e u u u le e e e e Du u

um ne ze u le sla a a a a a a a vă Ți

i i i i e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e

52
SEDEALNA DUPĂ POLIELEU
FACERE A LUI DIMITRIE SUCEVEANU
-PROTOPSALTUL MITROPOLIEI MOLDOVEI-

Glasul 4 Δι

C el ne în că put ni i că ă ă ă ă ă

ă ă ieri cum a în că pu ut î în pâ â ân te

ce e e Cel ce e ste în sâ nu ri le e

e e Ta a tă lui cum în bra a țe de e ma a

a a ai că stă ă ă cu a de vă rat pre cum

a ști ut pre cum a vo it și pre cum bi i i ne

a so o o co o ti it că fă ă ră trup fi i ind S-a

în tru pat de bu nă vo o o ie și Cel ce e ste e

S-a fă cut pen tru noi ce nu u u e e ra și ne schim


53
bân du-și fi i i rea S-a a fă cut păr taș fră mân tă tu

u u rii noa a a a stre în do uă fi i iri S-a năs cut

Hri i sto os lu mea cea a de e e su us vrâ ând să

o o o pli nea a a a a scă ă ă ă

Slavă...Și acum..., tot aceasta

ANTIFONUL I AL GLASULUI IV
FACERE A SFÂNTULUI IOAN DAMASCHINUL

GLASUL 4 Πα

54
55
PASAPNOARIA
FACERE A LUI MIHALACHE MOLDOVLAHUL
PROTOPSALT AL MITROPOLIEI BUCUREȘTILOR

GLASUL 3 Γα
Ν Γ

N a a na a na a a a

T a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a

toa a a a a tă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă su u fla a toa tă su fla a a rea a a a a

a a a a a a a să ă la a a a a a a a

a a a a a a a a u u u u u u u u u u

u u u u u u u de e pre Do o o o o o o

o o o o om nu u u u u u u u u u u u u
56
u u pre Do o om nu u u u u u u ul Lă ă ă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă u da a a ați

pre e e E e e e e e e e e e e el to o

o oți î î î î î î toți î î î î

î î î î în ge e e ri i i i i i i i i

toți î î în ge e e e e e e e e e e e ri i

i to oți î î în ge ri ii Lu u u u u u u

ui

L ă u da a tu u l-a a a au pre Dâ â ân su u

u u u u u u u u ul ce e e e e e e ru

u u u ce e e e e ru u u u u u u u ul pă
57
mâ â â â ân tu u u u u ul ma a a

a a a a a a a a pă mâ ân tu ul ma a

a a a a a rea a și toa a a te e e e ce

le ce su u unt î în trâ â â â â â â ân se e

e e e e e e le ce le ce su u u u u u unt

î î î î în trâ â ân se le e e e e e e e

L a u da a a a a a ați pre e e E e e

e e e e e e e e e el îm pă ă ă ra a a a

a a a a ții pă mâ â â â â pă mâ â â â ân

tu u u lu u u u u u u uu u u ui și toa a

a te e e e e e e e e no o o roa a a a a
58
a a a a a a a de e e e e e e e

e e toa te no o roa de le e bo ie e e e e e e

rii i i i i i i i bo o ie e e e e ri i i i

i i i i ii și to o o o o o o o o o

și i to oți ju de că to o rii pă ă ă mâ â

â â â â â ân tu u u lu u u ui cu u u

u u u fri i i i i i i i i că ă ă ă ă ă

ă ă cu fri i că și i cu u u cu tre

e e e e e e χe e e e e e e e e e

e e e e cu fri i i i că și cu cu tre e

e e e e e e e e e mu u u ur
59
L ă u da a a a a a a a a a a a a a

a a a ți-L pre Dâ â â â â â ân su u u u u

u u uu u u ul to o oți ce e e e e ei ce e

e e e ce e e ei ce e do o o ri i i i i

i i i i i i i i i i i i i ce e ei ce

e e do o o ri i i i i i i i i i i iți a a

a a a a a a a a a a a-L ve e e e e e e

e e e e e dea a a pre Dâ â ân su u u u u u

u ul

Τ ο το το ο ο το ο ο τον το ο το τον

το ο ο το το το το ο ο το ο ο ο ο
60
το ο το ο ο ο ο ο ο το ο ο ο ο ο τον το ο

το ο το ο ο το ο ο το ο ο το το ο ο ο το

ο ο ο ο ι ι το ο Ε ρι ρε ρεµ τε ρι ρε ρεµ τε

ε ρε ε ε ρι ριν ρι ρε ρι ι ρρε ε ρι ρεµ τι ρι

ρε ε ρε ε ρεµ ε ρε ρε ρι ρε ρεµ ε ρι ρε ρε ε

ρε ρι ρι ρε ρεµ τε ρε ρε ρι ρε ρεµ ε ρι ρε ρε ε

ρε ε ε ρι ρι ρε ρεµ τε ρε ρε ρι ρε ρεµ ε ρι ρε

ρε ε ρε ρι ρι ριν ρι ρε ρι ρε ρι ρε ρι ρε ρι ρε ε ρι ρι ριν

ρι ρε ρι ρε ρεµ ε ε ρι ρε ε ρι ρε ρεµ τε ε

ρε ε ε ρι ριν ρι ρε ε ρε ε ρεµ Ε ρι ρεµ

τε ε ρι ρεµ τε ρε ε ρι ριν ρι ρε ε ρε ε ρεµ


61
Ε ε ρε ρε ε ρεµ τε ρι ρεµ τε ρε ε ρι ρε

ριν ρι ρε ριν ρι ρε ρε ε ε ριν ρι ρεµ Ε ρρεµ

τε ριν ρι ρε ριν ρι ρε ριν ρι ρε ριν ρι ρε ε ρι

ρε ε ε ρε ε ε ρε εµ ε ρι ριν ρι ρε ριν ρι

ρε ρε ε ε ρι ρι ρεµ Ε ρι ρεµ τε ε ρι ρεµ

Ε ρρεµ τε ρρε τε ε ρι ρεµ τε ρι ριν ρι ρε εµ

τε ρι ριν ρι ρε εµ τε ρι ριν ρι ρε ρε ρε ε ρε
Δ

ε ε ρι ι ρρε ε ρι ρεµ τι ρι ρε ε ρε ε ρεµ Ε ρι


Γ Δ

ρε ρεµ ε ρι ρε ε ρι ρε ε ρι ρε ρε ρε ε ε ρι ρε

ρε ρε ε ε ρι ρε ρε ε ρε ρρε ε ρι ρε ρι ι ρρε
Π
Β Γ

ε ε ρι ι ρρε ρε ρε ρι ριν ρι ρε ρε ε ρε ρρε


62
Δ

ρε ε ρε ρι ι ι ρρε ρι ι ι ρρε ε ε ρι ι ι ρρε ε

ε ρι ρι ρε ε ε ρε ρε ρε ρε ρε ε ρι ρι ρε ε

Γ Π Γ

ρε ε ριν ρι ρε ε ρε ε ε ρι ι ρρε ρε ρε ρι ρε ρε

ρου ου ου ου ου ου ου τε ε ε ρι ρεµ Ε ε ε ρι

ρεµ τε ε ε ρι ρεµ ε ρι ριν ρι ρεµ τε ρι ριν

ρι ρε ρε ε ε ρι ι ρρε ρι ρε ρε ρε ρε ρι ρε ρε

ρε ε ε ρι ριν ρι ρε ε ρι ρε ριν ρι ρε ε

ρι ρεµ τε ε ε ρριν ρι ρε ε ρε ε ρεµ

Τ oa a tă ă su u fla a a rea a a a a

a a a a a a a să la a u de e pre e e

e e e e e e e Do o o o o o o o o o o
63
o o o o pre Do o om nu u u u u u u u u u

ul

DUPĂ PSALMUL 50
SLAVĂ..., ȘI ACUM...
DE PETRU FILANTHIDIS

GLASUL 2 Δι

S la vă Ta tă ă lui și Fi u lui și Sfâ â ân tu lu ui

Duh

A a a a a a as tă ăzi toa a a a

a a a a a a toa a a a a a a a a te e

se e e u u um plu de bu u cu ri i e e e

Hri sto os nă ăs câ â ân du u -Se e e di

i in Fe cioa a a a ră
64
Ș i a cum și pu ru u rea și în ve cii ve ci i lor

A a min

A a a a a a as tă ăzi toa a a a

a a a a a a toa a a a a a a a a te e

se e e u u um plu de bu u cu ri i e e e

Hri sto os nă ăs câ â ân du u -Se e e di

i in Fe cioa a a a ră

GLASUL 6 Πα

M i lu ie ște mă Dum ne ze u le du pă

ma re mi la Ta și du pă mul ți mea în du ră

ri lor Ta a a le cu ră țe ște fă ră de le e
65
e gi i le noa a a a a stre

S la a a a a vă ă ă în tru u cei de su us

lui Dum ne e e ze eu și i i i i pe e e pă

ă mâ â ânt pa a a a a a a a a a a a ce

că ă ă a a a a a a a a as tăzi pri

me e e e ște pri i i me e e e e e e

ște Vi it le e e e e e e e e e e e e

mul pe Ce e e el ce e e șa a a a de pu ru u

rea îm pre u u u nă ă cu u u Ta a a a a a

a a tăl a a a a a a a a a a a a

a a a as tăzi Î î în ge e î î în ge e
66
e e rii sla ă vesc pe Pru un cu u ul Cel ce e S-a

a a a a nă ăs cu ut cu dum ne ze

ia a scă ă ă cu u vi i i i i i i i in

ță Sla a vă ă în tru cei de su us lu u ui Du u

u u u u u um ne e e ze e e e e e e eu

și i i i pe e pă ă ă mâ â â â ânt pa a a

ce în tre e oa a a a meni bu u u u u nă

ă ă vo o i i i i i i i i re e e e

67
CATAVASIILE NAȘTERII DOMNULUI
FACERE A LUI PETRU LAMPADARIE PELOPONESIUL
-LAMPADAR AL MARII BISERICI A LUI HRISTOS-
TRADUSE DE MACARIE IEROMONAHUL

GLASUL 1 Πα

CÂNTAREA I-A

Π Π
Δ

H ri sto os se e e na a
Δ
a ște e slă ă ă vi
Κ Π

i i i i i ți-L Hri sto os din ce e e e ee e

ru uri în tâ âm pi i i i na a ți i-L Hri


Ζ Δ

sto o os pre pă ă mâ â â ânt î nă ăl ța a a


Π

ți i i i vă ă ă cân ta a a a a a a ați Do om nu
Μ Π

u lu ui to ot pă ă ă ă ă ă ă mâ â â ân tu ul
Δ

și i cu ve e se e e li i i i i e e
Π

e lă u da a ți-l po o o o o poa a a a a a
68
re că ă S-a a prea a a slă ă ă ă vit

ALTUL DE MATEI VATOPEDINUL

H ri sto o o o o o o o os Se e na

ște e slă ă vi i i i i i i i slă ă vi i i

i i ți i- L Hri sto o o o o o o o os

din ce e e e ru u u u u u uri în

tâ â â â â în tâ â â âm pi na a a a ți-L Hri

sto o o o o o os pre e e e pă ă mâ â â

â â pre pă ă mâ â â â â â â ânt î năl

ța a a a a ți i i i vă ă ă ă ă cân

ta ați Do om nu u u u lui Do om nu u uu lui to


69
o o ot pă ă ă ă mâ â ân tu u ul și i cu u ve

se e li i i i i i e e e e e lă u

da a a a ți- i i-L po o poa a a a re e e că

ă ă S-a prea a slă ă ă S-a a prea a a slă a a vi i it

ÎN CONTINUARE DE PETRU PELOPONESIUL


Π

M ân tu i i i i t-a po po o o o o

rul fă câ ând mi i nu u u u ne e Stă ă pâ â â


Κ Π
Δ

nul us câ â ând oa re e e e e câ ând va


Ν Π

lu u u ul cel u u u me ed a a al mă ă

ă ă ă rii dar de vo o ie e nă ăs câ â â ând du


Ν Π

u -Se di in Fe cioa a a a a a ră ă ă ă
70
Δ Π Ν Π

ca le e u um bla a a tă ă la ce e e ru u

uri ne-a a a pu u us no o o o o uă pre Ca

re e le e du u pă fi i i re în to o o o o oc
Π Ζ

ma a ai cu u u u Ta a a tă ă ă ăl și cu
Π

oa a a me nii Î î î î îl slă ă ă ă vim

CÂNTAREA A III-A
Π Ν Π

F i u lu u u u u ui Ce e e lui di in Ta a

tă ăl nă ă ă scut fă ă ă ră stri i că ă ă ciu u ne mai

na i i in te e de e e veci iar mai pe u ur mă


Ζ

di in Fe cioa a a a a ră în tru pa a a a
Π Ζ

at fă ă ră ă să ă mâ â â ân ță ă Hri sto
71
Π

o o o o o o o o o o o o o o o o
Ζ Π

os Dum ne ze e e e eu Să-i stri gă ă ăm Cel ce


Δ Π Δ

ai î î nă ăl ța a at frun tea a a noa a stră Sfâ â â


Π

â â â â ânt e e e e ești Doa a a am ne

V i no spre e e e cân ta a a a a rea a

a a ro o o o o o o bi lo o or Tă ă ă ă ăi

Bu u u nu u u le sme ri ind a vrăj ma a a a

șu u u u lu ui î î î nă ă ăl ță a a ta a

sprâ â ân cea a a a a nă pă zi inf Fe e ri i i

i ci i i i i te A tot vă ă ză ă to o ru

u u le pre e e e e e câ ân tă ă re e ții
72
ma ai pre su u us de e e pă ă ă cat î î

î î î în tă ă ă ri i i it ne clă ă ti i i

it pre e e te e me e e iu ul cre e e di

i i i in ței

CÂNTAREA A IV-A

T o ia ag din ră dă ă ci i i na lu ui Ie

se e ei și floa a re din trâ â ân su ul Hri i

i i stoa a a a se din Fe cioa a ră a a a ai

o o dră ă ăs lit Cel lă u u u dat di in mu un

te e le cel cu u um bra a deaa a a a a să

ă ve ni i t-a ai în tru pâ â ân du u u u

u u Te din cea ne e is pi ti i tă de e bă ă ă ăr
73
bat Ce el fă ă ră de tru u up și Dum ne e e ze

e eu Sla a vă pu u te e e e e e e rii Ta a le e

e e e Doa a a am ne

Î n no i i rea nea mu u lui o me e e ne e e esc

de e e mu ult cân tând pro o o o ro o o cu u ul

A a va a cu u um mai na a a i i in te e

o o o a a a ve e es tit în vred ni cin du-

se ne e e e gră ă ă ă ă i it a a-i ve e

dea a î în chi i pu u i i i i i rea că Pru u

u u u unc tâ â â â â năr di i in mu un te

le e Fe e e cioa a a a a rei a ie și i
74
i it Cu u u uu vâ â â â â ân tu ul spre î

î no o i i i rea a po o o poa a a re e e

lor

CÂNTAREA A V-A

D um ne ze e eu fi i i i i i ind

pă ă ă cii Ta tă ăl în du ră ă ă ă ă

ri i i i i lo or pre î în ge rul sfa a tu

lu u ui Tă ă ă ău ce e lu ui ma a a a a re e dă

ru i i i in du u ne e pa a a ce L-ai tri mi i i is

no o o o o uă ă ă de eci po o o o vă țu i

iți fi i i i i i ind la lu mi i i na cu noș

tin țe ei de e Du u um ne e ze eu de
75
noa ap te mâ â â â â ne e e e câ ând

te me rim iu bi i i to o o ru le e de

e e e e oa a a a meni

D in noa ap tea lu u u u cru u u ri i i

lor în tu ne ca a a a tei în țe le e ep ciu

ni cu ră ți i i re e e ești no o o uă ă Hri i

i stoa a a a a se ce lor ce fa a a a cem

a cu u um Ți i i i i e cân ta a a a re

cu pri ve e e ghe e e e re e a U u

nu ui fă că ă to or de e e bi i i i i ne

să vi i i ii dă ă ă ru i i i i in du
76
u u u- ne și i că ra a a re e e le e

e e es ne pre ca a a a re u um blâ â ând

vo om a fla a a a sla a a a a vă

CÂNTAREA A VI-A
Π

D in pân te
Κ↓
ce pe e e
Π
I i
Π
o o o
Π
na

ca a pe e u un pru u u u u unc la le pă ă
Ν Π

ă ă ă ă da at fia ră mă ă ă ri i ii pre
Κ↓

e e e cu um l-a a pri i i i i i mi it iar


Π

Cu vâ ân tul în Fe cioa a a a ră să

lăș lu in du se și i i i i i i i i tru u u
Κ↓

u up lu u u u ând ie și i ta pă zin du u o ne
Π

stri i ca a a a a tă ca Ce e e el ce n-a pă
77
Κ↓ Π

ti mi i it stri că ciu u u u u ne pre ce e

ia ce e L-a a nă ă scu u ut o a pă ă zi i i

i i i i i i i i it ne vă ă tă ă ă ă ă

ma a a a tă

P e tre câ â â â ând I o na a î în

tr-a a dâ ân cu ri i le e e mă ă ă ri ii

se ru ga a să vi i i nă va a a a lu ul să

a a a li i i ne e e e e ze ia ră eu

ră ni i i it fi i i i i i ind cu a ti

ra a a a nu u u lui să ă ă gea a a tă ă

pre Hris to o o os să ă ă ă-L chem pie er ză to o


78
rul ce e e lo o or răi de gra ab să vi i i i

i nă ă ă ă ă ă spre e e e e a mea a a

le e ne e e vi i i i re

CONDACUL FECIOARA ASTĂZI


(Η Παρθενος σηµερον)
FACERE A LUI SIMON KARAS

GLASUL 3 Γα

Η η Παρ θε νος ση η µε ρον τον υ πε ρου σι

ον τι ι ι ι ι κται και η γη το σπη η λε ον τω

α προ σι τω προ σα α α α α γη α γγ λει µε

τα ποι µε ε ε ε νων δο ξο λο γου ου ου ση µα

γοι δε µε τα α στε ε ε ε ρος ο δοι πο ρου ου

ου ση δη η µαζ γαρ ε γε νη η η η θη παι


79
δι ον νε ον ο προ αε ω νον Θε ο ο ο ος

ASEMENEA DE DIMITRIE SUCEVEANU


-PROTOPSALTUL MITROPOLIEI MOLDOVEI-

GLASUL 3 Γα

F e cioa a ra a a a a a a a a stă ă ă

ăzi pe Cel mai pre sus de fi in ță na a a a ște e și

pă mâ ân tul pe e ște e e e e e ra a a Ce

lui ne a pro pi at a du u u u ce e Î în ge e rii

cu pă sto o o o o rii sla vo o slo o o ve esc

și ma a și i ma a a a a gii cu stea ua că

lă ă to o o re esc că pe en tru noi S-a a năs cut Prunc

tâ â â năr Dum ne zeu Cel ma ai na i in te de ve e


80
e e e e eci

CÂNTAREA A VII-A

GLASUL 1 Πα

T i i ne e rii în bu u na cre di i

in ță fi i i i i i i i ind cre e es

cu uți pă gâ nea a as ca po run că ne bâ

gâ â â ân du u u u o o î î în sea a a a a

mă de groa a a a za fo o o cu lui

nu u s-a a au ru u u și i i nat ci în mi

i ij lo o o o cu ul vă pă ă ă ă ă ii

stâ ând a a au câ â ân ta at Dum ne ze e e ul

pă ri i i i in ți i lo or bi i i ne e
81
e e ești cu u u vâ â ân tat

P ru un cii îm pă ra tu u lu ui tu tu

ror de dra a a a go o stea fi i i i i i ind tra ași

bat jo co ri t-a au pă ă gâ â â na a bo o o

ti i i re e de e e li i i i im bă a

ti ra nu lui ce e e e lui ce s-a mâ ni a a a

at fă ă ră ă ă de e mă ă ă su u u u

ră ă de ca a a a re e e sfi i i i in du- se e

fo o o o o o cu ul ce e el mult gră ie iesc

Stă ă pâ nu u lui î î în ve eci bi i

i i ne e e e e ești cu u u vâ â ân tat

82
CÂNTAREA A VIII-A

S ă lă u dăm bi ne să cu vân tăm

și să ne în chi nă ăm Do o om nu lu ui câ ân tâ

â ând și prea î năl țâ ân du-L în tru u u to o

o o o o oți ve e e e cii

C up to o ru ul ce e el ră ă ă co o rit a

în chi i i pu u u u u i it chi i pul mi

nu u ni ii ce e le e ei ma ai pre su us de e

fi i i re că n-a a + a ars pre e ti ne e rii pre ca re

i-a a a pri i i i i mi it pre cum ni i ici fo

cul Dum ne e e ze i i i i i ri ii pâ ân te

ce le Fe cioa a rei în ca a a re le a
83
a a a a i i i in trat Pen tru a cea a a as

ta a cân tâ â ând să ă ă stri i i gâm Să la

u de toa a tă făp tu u u u ra pre Do o o

o o om nu ul și i să-L prea î î na a a a al

țe e pre e e Dâ â ân su u ul î î în tru u to

o o o oți ve e e e cii

T i i ne rii ce e ei o co li iți de e fo oc

î în Le e gea a ve e e che în chi pu i t-au

pân te ce le e e cel ne a a ars a al Fe e e cioa

a a a a rei ca re pes te e e fi re a năs

cu u u ut pe e e e e ce et lu u u i i i
84
tă ă și i a a mân do o o uă ă lu u u crâ ând

o fa a a ce e re de e e mi i i nu u

u u u ne pren o roa a a a a de e e e e e

la cân ta a a a a re le e ri di i i că ă

ă Da a a a a ru u u ul

CANONUL CÂNTĂRII A IX-A


FACERE A LUI IOAN DIN TRAPEZUNT
-PROTOPSALTUL MARII BISERICII A LUI HRISTOS-

M ă reș te su fle te al me e eu pre cea mai cin

sti i tă și de cât oș ti le ce le de su u us mai

mă ri tă pe Fe cioa a ra prea cu ra a ta de

Dum ne ze eu Nă scă toa rea

85
T a ai nă stră i nă vad și prea mă ri i tă

Ce er fi ind peș te ra sca a a un de He ru vi imi

Fe cioa ra ie es lea să lăș lu i i re în tru

ca a a a re S-a cul ca a at Cel ne în că put Hris

to o os Dum ne zeu pre Ca re le lă u dân du-L Îl mă rim

M ă reș te su fle te al meu pe Dum ne zeu Cel

ce S-a năs cut cu u tru up di in Fe cioa ră

M ă reș te su fle te al me e eu pe Cel din

Fe cioa a ră și în peș te ră ă năs cu ut Hris tos

Î îm pă ra tul

M er ge rea cea stră i nă a ste e le ei ce lei noi


86
cea ne o biș nu i i tă și de cu rând i vi

tă î na in te că ă re ia se ple ca au Ce e ru ri le

vă zâ ân du o ma a gii pre Hris to os Îm pă ra

tul au măr tu ri sit Cel pe pă mânt năs cut în Bet le

em spre mân tu i rea noa as tră

M ă reș tes u fle te al meu pe Dum ne zeu Că

ă ru u ia I s-au în chi na at ma a gii

M ă reș te su fle te al meu pe Cel ve stit

de e stea a ma a gi lor

Î n tre bâ ând ma a gii: un de es te Pru un cul Îm

pă rat Ce el de cu rând năs cut a Că ă rui stea s-a


87
a ră ă tat Ca să ne-n chi nă ăm Lui S-a mâ ni at

I ro od și S-a tul bu rat se me țin du-se lup tă to

rul îm po tri i i va lui Dum ne zeu a o mo râ â pe Hri

tos

M ă reș te su fle te al meu pe Prea Cu ra a ta

Fe cioa a ră U u na de Dum ne ze eu Năs că toa a

rea ca re a năs cut pe Hris to os Î îm pă ra

tul

M a gii și pă sto o rii ve ni t-au să se-n chi i ne

lui Hris tos năs cu ut în ce ta tea Bet le e em

V re e mea a ste lei cu nos cu t-a cu dea dins ul


88
I i i rod prin a le că ă rei po vă țu iri s-au în

chi na at ma gii lui Hri tos în Bet le e em cu da ruri

Și de î în ger po vă țu iți fi ind spre ța

a a ra a lor au lă sat bat jo co rit pe cum pli i i

tul u ci gă to or de e prunci

A a stăzi Fe cioa a a ra a naș te pe Stă pâ â

nul în lă u un tru în peș te ră

A a stăzi Stă pâ â nu ul ca un prunc Se na aș te

din mi tra a sul Fe cioa rei

M ai les ne e es te e pen tru no o oi a

iu bi tă ce e rea fi i ind ne pri mej di o os lu u


89
cru u Fe cioa ră În să lu cru a ne vo io o os es

te a îm ple ti i di in dra gos te cân tări cu o sâr di e

al că ă tu i te Ci o o Mai că dă ne no

o uă a cea a as tă pu te e re pe câ ât bi i ne vo iești

A a stăzi pă sto rii vă ăd pe Mân tu i to o rul

în scu te ce e în fă șa at ca a un prunc

A a stăzi Stă pâ â nu ul cel ne pi pă it în

scu te ce se-n fa șă ca a u u un prunc

A a stăzi toa a a tă zi di rea se bu cu ră ă ă

și se ve se le eș te că Hris to os S-a năs cut din

tâ nă ra a Fe cioa ră

90
N e lă mu ri te e le chi puri și um bre vă

zâ ân du le sfâr și i te o Ma ai că prea cu ra tă

a Cu vân tu lui Cel ce prin u șa în cu ia a tă S-a

a ră ta at de cu rând și so co tind a fi El Lu

mi na a de vâ ru lui du pă vred ni ci e bi ne cu

vân tă ăm pân te ce le tău

M ă reș te su fle te al me e eu Cea în Tre I

pos ta suri și ne des păr ți tă Stă pâ nii re a dum

ne e ze i rii

M ă reș te su fle te al meu pe Ce el ce ne-a iz

bă vit pe e no oi din ble es tem


91
IRMOSUL CÂNTARII A IX-A
FACERE A LUI MACARIE IEROMONAHUL

GLASUL 1 Πα

M ă re eș te su u u u fle tul me eu

pe e e e cea a a a a ma ai ci i in sti i i

tă ă și mai prea a slă vi i i tă de cât O o o

o oș ti i i le e e ce e e le e e de e

e sus

T a a ai nă ă ă ă stră ă ă i i i

nă vă ă ăd și i i i prea a slă ă ă vi i

i i i tă ce e e er fi i i i ind pe

e eș te e e ra sca a a a a a u u u un

de He e e e ru u vi imi Fe e cioa a a ra ie e
92
es lea să lă ă ăș lu u i i i re în tru

ca a a a re S-a cul ca a a at Ce el ne

e e î î în că ă ă put Hri sto o os Du um ne e e

ze eu pe Ca a re le lă u dâ â ân du u-L

Î î î î îl mă ă ă ă ri i i im

AL DOILEA IRMOS
-FACERE A LUI MACARIE IEROMONAHUL-

GLASUL 1 Πα

M ă re eș te su u u u u fle tul me eu

pe e e e Ce e e e el di i in Fe e cioa a a a

ră ă și i i î î în pe e eș te e ră ă nă ă ăs

cu ut Hri i sto o os Î îm pă ă ă ra a a a a

tul
93
O o o fe cioa a a ră mai le es ne e e e

e es te e de e fri i i i i că să iu bim

no oi tă ă ce e e rea a ca ce e ea ce e

e e es te fă ă ă ră ă ă de e e pri i

i me e ej di i i e pen tru că din dra a

a a a go o o o os te e a a a a îm ple

ti i i i cân tă ă ări cu o sâr â â âr

di i i i i e al că tu u u i i i te

nu u u e es te e e le e e e es ne ci

o o Ma a a a a ai că pe cât îți e e es

te e bu u u u u u na a a vo o o o i i
94
in ță ă ă ă ă ă ă ă ă dă ă ă ă ne e e și i

pu u u te e e e e re e e e

LUMINÂNDA
-FACERE A LUI MACARIE IEROMONAHUL-

GLASUL 3 Γα

C er ce ta tu ne-a pe no o o o o o oi

de su us Mân tu i to rul no o o os tru Ră

să ri tul ră ă să ri i i i tu ri lo o o o

o o or și cei din în tu ne ric și din u u u um bră

am a flat A a a de vă ă ă rul că ă din Fe cioa

ră S-a a năs cu ut Do o o om nul De trei ori

95
TOATĂ SUFLAREA
FACERE A LUI IACOV PELOPONESIUL
-PROTOPSALTUL MARII BISERICII A LUI HRISTOS-

GLASUL 4 Πα

T oa tă ă su u fla a a rea să la a a a a

a a u u u u de e e e e e e pe e Do o o o o

o o o o o o o o o pe Do o o o

o o o o o o pe e Do o o o om nul lă

u da a a a a a a a a a a a a ați pe

e Do o o o o om nu u u u u u u u ul din ce

e e e e e di i in Ce e e e e e e e ruri

lă u da a a a a a a a a a ați pe e e e

El î în tru u u u u u u u ce e e e e
96
e e e ei de e e e e e e e e în tru

ce e ei de e sus Ți e se e cu u vi i i

i i i ne cân ta a a a re e e Dum ne

ze e e e e u u u le e

L ă u da a a a a a a a a a a ați

pe e e e El to o o o o oți Î î toți Î î î

î î în ge e e ri i i i i i i i i Lui

lă u da a a a a a a a a a a ați pe e

e e El toa a a a a a a te e Pu te e e e e

e e ri le e Lu u u u u u u u Lui

Ți i i i i e e e e e e Ți i i i i i i i i
97
i e se e e cu vi i i i i i i ne cân ta

a a a a re e e e Dum ne e ze e e e e u

u u u u u u Dum ne ze e u le e e e e e

e e e e e e

PRE STĂPÂNUL - MELODIE VECHE


TRADUSĂ DE MACARIE IEROMONAHUL

Ήχος Ζω
Ζ
Β

P e e e e Stă ă ă ă ă ă ă pâ â â â

â â â â â â â â â â â â â â
Μ Ζ

â â â â â nu u u u u u u u pe e Stă ă

pâ â â â nu ul și i i i i i i A

a a a a a a a a a a a a ar hi i i i
98
Ζ
Π

i i i i i i i Ar hi e re e e e e e e
Ν Π

e e e e e e e e e e e e u u u u

u u ul no o o o o o o o o stru u u u u u

u u u u u u u u u u u Doa a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Doa a a a am ne e Doa a a a am ne e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e

Doa a am ne e e e e e e e e e e

e e e e pă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă

ă ă ă ze e e e e Doa a a am ne e pă ă

ze e e e eș te-l î î î î î î î î î î
99
î î î î î î î î î î în tru u u mu u

u u u u u u u u u u u u u u

u u u ulți a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a

a în tru u u u mu ulți a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a î în tru u u mu u ulți

a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a
Μ Γ

a a a a a a a a a a a a a a a
100
ani

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE


-FACERE A LUI ANTON PANN-

GLASUL 2 Δι

Î n tru mu u u ulți ani Stă pâ â â â ne e

e e

STIHIRILE LAUDELOR PE 4
-FACERE A LUI MATEI VATOPEDINUL-

GLASUL 4 Πα

L ă u dați pe El în tru Pu te ri le

Lui lă u dați pe El du pă mul ți mea a sla

a a ve e ei Lui

V e se li i i ți vă ă drep ți i lor ce e

e e ruri bu u cu u u ra a a ți i i vă
101
săl ta a ați munți Hri sto os năs câ â nă ă ăs câ

â ân du u u- Se Fe cioa a a a ra a a a a

șa a a de He ru vi mi lor a se e mă ă ă nâ

â ân du u u- Se pur tâ â â ând î î în bra a a

țe e pe Dum ne ze eu Cu u vâ â â ân tul Î î

î î în tru u u u u pat păs to o rii pe e

e Ce el nă ăs cu u ut slă ă ă ă vesc ma a gii

Stă pâ â nu u lu ui da a a a ru uri da a a a

ru ri a a a duc Î î î în ge e e e ri ii

câ ân tâ â â â câ â ân tâ ând gră ă ă iesc Cel

ce ești ne e cu u u prins Doa am ne sla a vă ă


102
Ți i i e e

L ă u dați pe El în glas de trâm bi ță

lă u dați pe El în psal ti re și în a lă ă u

uu u u tă

T a tăl bi ne e a vo o i it Cu vân tul

tru up S-a a a fă ă ă cu ut și Fe cioa ra a

+a nă ăs cu ut pe Dum ne zeu pe Du um ne e

e ze e e e eu om stea ua ves te e ve es te

e eș te e ma a gi ii se e î î în chi i i i nă

păs to o o o rii se e mi i i nu u u nea

a a a ză și făp tu uu ra a se e bu u u cu
103
u ră ă

L ă u dați pe El în tim pa ne și în

ho ră lă u dați pe El în stru ne și în o or ga

a a a a ne

D e Dum ne zeu Năs că toa a a a re Fe e

cioa a a ră ă Ce ea ce e a a ai nă ăs cut pe e Mâ

ân tu i i i to o o o rul ște e er S-ai bles te

e e mul cel din tâ âi a a al E e e e e vei

că Mai că te- ai fă ă ă cut bu nă vo i in țe e

ei Ta a a tă ă ă lui pur tând î în bra a țe

pe Dum ne ze eu Cu u vâ â â ân tul Î î î î
104
în tru u u u u pat nu su fe ră ă ta ai na a i is

pi ti i i re e cu cre din ță nu u ma ai a a

ceas ta a to oți o o slă ă vi i im stri i i i gând

cu u ti i ne e e și i i zi i i când ne gră

i i i i te Doa a am ne sla a vă ă Ți i i i e

L ă u dați pe El în chim va le bi ne

ră su nă toa re, lă u dați pe El în chim va

le de stri ga re. Toa tă su fla rea să la a u u

de e pe e e Do o o om nul

V e e niți să ă lă u u dăm pe Mai ca Mân tu u


105
i i i to o o ru u u lui ca re du pă naș te re

ia a a răși a a ră ma as Fe e e cioa a a a a

ră bu u u cu ră te ce ta a te în su fle ți i

i i tă ă a Îm pă ra tu lui și i i Du

u um ne e e zeu în tru ca a reHris tos să lăș lu i

i in du u u u se mân tu i re e e e a a

a a să ă vâ â âr șit cu Ga vri i i il

să ă lă ă ă u u u u dăm cu păs to o o o

rii să ă ă slă ă ă vim să ă slă vi im stri i gâ ând

de Dum ne zeu Nă ăs că ă toa a re e roa a gă

ă ă te Ce lui ce S-a În tru pa at di in ti i i


106
ne să ne e e mân tu ia as că ă pe e e e no

oi

SLAVA LAUDEI
FACERE A LUI IACOV PELOPONESIUL
-PROTOPSALTUL MARII BISERICII A LUI HRISTOS-

GLASUL 6 Πα

Ν ε ε χε ε ε α α νε ες

C â â ând î în vre e e mea a a a a a

ve ni i i i i i i i ri i ii Ta a a

a a a a a a a a a a a ve ni i ri ii Ta a a

a a a a le pe e e e e e e pă mâ â â â â â

ânt în tâ â â â â â â â â â â ia scri soa

a a a a a a a a a a a a re e lu u u
107
u u u mi i i i i i ii s-a a a a a fă ă

ă ă ă ă ă ă ă ă ă cu u u s-a fă cut at

u u u u u un cea a a a a a a a a a a

a a a a ai ve ni i i i i i i it nu u u u

me e e le e oa a a a me e ni i lo o or a a

a a a a a a a se e e e scri i i i i i i a se

scri i i i i e ce e lo or ce e e e e e e e

e e e e e e cre e e ed na a aș te e e e
Β

e e e ri i i ii Ta a a a a le e pen tru a

ce e e e e e e e e e ea o po ru u u

u u u un că ă ca a cea a a a a a a a a as ta
108
de la Ce e e e e e za a ru u u u u u

ul s-a a a a stri i i i i i i i i gat

că ă ă ă ă ă veș ni i că Îm pă ră ți i i i

a a a a a a Ta cea fă ră ă ă ă î în

ce pu u u u u u u ut s-a î î î î î î î

î în no i i i i i i i i i i it pen

tru a cea a as ta și no o o oi Ți i i

i i i i e e e e e e e e a du u u

u ce e e e e e e e e e e e e e a du

u u u u ce e e e e e e e e e e
Δ

e e e e χe e e e e e em în loc de da a a
109
a ar de e e ba a a a a ani bo gă ți i i a

te o lo o o o o o o o o gi i i i i i

i ei ce lei pra a a vos la av ni i i i

i ce e lu ui Du u u u u u um ne e e e ze e

e lui Du u um ne e zeu și Mân tu i to ru u lui su

u u u u fle te lo o o o or noa a a a as

tre

ȘI ACUM...
FACERE A LUI IACOV PELOPONESIUL

GLASUL 2 Δι

N e a nes

A a a a a a a a a a a a a a a a as

tă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăs tă ă ă ă ăzi Hri
110
i is to o o o o os î î î î î în Be e e e

e e e et le e e e e e e e e em Se e e e

na a a a a aș te e e e e e e e e e di

i in Fe cioa a a a a a a a a a a a a di

in Fe cioa a a a a ră a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a as tă ă ă ă ă

ă ă ă ă ă ă as tă ă ăzi Ce el fă ă ă ă ă ă

ră ă ă ă ă ă ă ă în ce pu u u ut Se e e

e e e e e e e e Se e în ce e e e e pe și

Cu vâ â â â â â â â â â â â â ânt

ul Se e e e e e e în tru pea a a a a a a a
111
a a ză pu te e ri le e e ce e e e ru ri lo

o o or se bu uu u u u u u u u u u u

u cu u u u u se bu u u u cu ră și i i i i pă ă
Β

mâ â â â ân tu u u u u u ul cu u u oa a a

a a a me e e e e e e ni ii se e e ve e
Β

e e e e e se e e e le e e e e eș te și i

ma a a a a a gii da a a a a a a ru u u

da ru uri a a du uc pă ăs to o o o o o o o

o o o o ri ii mi nu u u u u u u u nea

ve es te e e e e e e e e e χe e

e e e e e e e e e e e e mi nu u u nea a
112
a a ves tesc ia a ar no oi ne în ce ta a a

a a at stri i gă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă stri i

gă ăm Sla a vă în tru cei de su u us lu ui Du um

ne e e e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e lui Dum ne zeu și pe pă mâ â â ânt

pa a a a ce e e e e e e e î în tru u u
Δ

u oa a a a meni bu u u u nă ă ă vo i i

i i i i re

113
DOXOLOGIA
FACERE A LUI PETRU PELOPONESIUL
-LAMPADARUL MARII BISERICII A LUI HRISTOS-

GLASUL 1 Πα

S la a vă Ți i i i e e Ce e

lu ui ce ne-ai a ră ta at Lu u mi i i i na

Sla a vă ă în tru cei de su us lui Du um ne e ze eu și

pe pă mâ â ânt pa a a ce e în tre oa me eni

bu u u u nă ă ă vo o o i i i i re

L ă u dă ă mu u u Te e bi i ne

Te cu vâ ân tă ăm ne în chi nă ăm Ți i e e Te e

slă ă vi i im pe e e Ti i i i i ne Îți mul

țu mi im Ți i i i e pen tru sla a va Ta a a


114
cea a a ma a a a a re

D oa a a a a a a am ne e Îm

pă ra a a a te Ce re esc Dum ne e ze u le

Pă ri in te A to o ot ți i i i to o o

o ru u u le Doam ne e Fi i u u le e U u nu

u le e e Nă ă scu ut I i su se Hri i stoa

a a a se și Du u u hu u le e Sfi i i in

te

D oa a a a am ne e Dum ne ze e u u

le Mie lu șe lul lui Du u um ne e zeu Fi ul Ta a

a tă ă ă ă lui Ce e e e el ce e ri i di
115
ici pă ca tu u ul lu u u mii mi lu ie ște e

ne e e pe e no oi Cel ce e e ri i di i ici pă ă

că a te e le lu u u u mii

P ri i me e e e e ște ru gă ciu u nea a

noa a a a stră Ce e e e e la a a ce e e

șe e ezi de-a dreap ta Ta a tă ă lui și ne mi lu

ie e e ște e e pe e e no o oi

C ă Tu u e e e ești U u nul Sfâ â â ânt

Tu u e ești U u u nu u ul Do omn I i su

us Hri i sto o os în tru sla a a va lui Du

u um ne e e ze e e e eu Ta a a a a a
116
tă ă ăl A a a mi i in

Î n toa a a te e zi i le e e le bi ne Te

vo om cu u u vâ â â ân ta a și vom lă ă u u

da a nu me e le e e Tă ău î în vea a ac și

î î în vea a a cu u ul vea a a cu u u lui

Î n vred ni ce e ște e ne e e Doa a a a am

ne în zi i ua + a cea a a a a a sta făr

ă de e pă ca at să ă ă ne e pă ă ă zi i i i

im noi

B i i ne ești cu vân ta a a at Doa a a am

ne Dum ne ze e e e ul Pă ri in ți lor no o o
117
o o ștri și i i lă ă u u u dat și i i i

pro o slă ă vi i it e e ste nu u u me

le e Tă ău î în ve e e e eci A a a a mi i

in

F i i i e e Doam ne e mi i la a Ta a

spre no oi pre cu um am nă dăj du i it î în tru u u

Ti i i i i ne

B i i ne ești cu vân ta a at Doa a

a am ne în va țăă ne e e pe e e e no oi în

drep tă ă ă ă ă ă ri i i le e e Ta a

a a a le De trei ori
118
D oa a a a am ne e e scă pa a a a a re

Te-ai fă cu u ut no o o o uă î în nea a am și i

i i î î în nea a am eu a a am zi is Doa

a a am ne mi i lu ie e e ște e e e mă

vin de e că ă su u fle tu ul me eu că ă am gre și i it

Ți i i i e

D oa a am ne că tre Ti i ne e e e e

e e em scă a a pa at în va a a ță ă ă ă mă

să fa ac vo o o ia a a Ta a că ă Tu u

e e ești Du um ne e ze e e e e uu u ul meu

C ă la Ti i ne e e e ste iz vo ru ul
119
vi i e e e e e ții în tru Lu mi i na a Ta a

vo om ve dea a a Lu u u mi i i i i nă

T i i i i i i in de mi i i i i

la a a Ta a ce lo or ce e Te e cu no o osc

pe e e Ti i i i i ne

S fi in te Du u um ne ze e u u le Sfi in

te e ta a a a re Sfin te e fă ăr de e moa ar te e

mi i lu u ie e ște ne e e pe e e noi De trei ori

S la a vă Ta a tă lu ui și i i i Fi i u

u lui și i Sfâ â ân tu u u lu u ui Duh

Ș i a cu um și i pu ru rea și în ve e
120
e e e e e ci i ii ve e ci lo o or A a a

min

S sfin te e fă ăr de e moa ar te e mi i lu u ie e

ște ne e e pe e e noi

ASMATIKON

S fi i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i in te e e Du um ne ze e

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

e Dum nez e e e u u u le e e e e

S fi i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i
121
i i i i i i i i in te e e ta a a

a a a a a a a a a a a a a a a a a a

a a a a ta a a a a a a a a re e e e e

S fi i i i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i i i i

i i i i Sfi i i i i in te e e e fă ă ră ă ă

de moa a a a a a a a a a a a a fă

ră ă de moa a ar te e e mi lu ie e e e e e

e e e e e e e ște ne e e e e pe e

e e e e e no o o o o o o o oi

122
ASMATIKON
DE EUSTAȚIE PROTOPSALTUL
MĂNĂSTIRII PUTNA - SEC. XVI

GLASUL 1 Κε

A α α ε α ε ες

A α γι ι ι ι ο ος ο ο Θε ε ο ο ο

ο ο ος Α γι ο ο ο ο ο ο ο ο ος ι ι
Κ

ι ισ χυ υ υ υ υ ρος Α γι ι ι ι ι ι ι

ο ος α α θα α α να τος το ο το ο το ο

το το το ο ο ο ο ο ο το ο ο το ο το

ρο το ο ο ο ο το ο ο ο το ο ο ο ο το

ο ο ο το ο το ο το ο το ο το ο ο ο ο το ρο
Π

ρον το το ο ο ρο ρον τε τε ε τε ε ρου ου


Κ

ου ου τε τε τε ρεµ τε ρε ρε ι ρε ρε ε ε ρε
123
Δ Κ

ε ε ε λε ε ε ι ι ι ι τι ι ι ι ι

ι τι ι ι τι ι τι ι τι ι ι ι τι ι τι ι τι ι ι
Δ Κ

τι ι ι ι τι ι ε ε ε λε ε ε ε ι σο

ο ο ο ο ον η η µα α α α α α α α α α α

α α α α α α α α α ας

124
DOXOLOGIE AGEM-AȘIRAN
PRESCURTATĂ DE ANTON PANN DUPĂ
SERDARUL DIONISIE FOTINO

GLASUL 3 Ζω

S la a vă ă Ți i i e e e Ce lui ce ne-ai a

ră ta a a a at lu mi i i na a a Sla vă în tru

cei de su u u u us lu u ui Du um ne e e

ze e eu și i i pe e pă ă mâ ânt pa a a a

a a ce e e în tru u u oa a a a a a meni bu nă ă

ă ă ă vo i i re e e

L ă u dă ă ă mu u u te e e bi i

ne e te e cu vâ â ân tă ă ăm ne e e î în chi i

năm Ţi i e e Te slă vi im pe e Ti i i ne e

e î îţi mu u ul ţu u mi im Ţi i i i e e
125
e pen tru sla a a va a Ta a a a a cea ma a re e

D oa a mne e î
Ν
îm pă ra a a te ce
Ν
e

e re e esc Dum ne ze e e e e u le e e
Ζ

Pă ri i i i i in te A to o o o ot ţi i i i i

to o ru u u le Doam ne e Fi u u le e U nu u le e

Nă scu ut Ii i su u u u u se e e e e Hri

stoa a se e e şi Du u hu u u u u le Sfi in te e

e
Ζ

D a am ne e Du u um ne e ze e uuu le

Mie lu se lu ul lu ui Dum ne e e ze e eu Fi

i i u ul Ta a tă ă lu ui Ce la ce ri i i di i
126
ici pă ca a a a tu u u u ul lu u u u u mi i

ii mi lu ie e şte e ne pe e e no oi Ce e la

ce ri i i di ici pă ca a a a te e e e e le

lu u mi i ii

P ri i me e e e e şte e e ru gă ciu

u ni i le e noa a a stre e Ce e e la ce e e

șe ezi de-a a a drea a a a a ap ta a a a a Ta

a a tă ă ă lu u ui și i ne mi lu ie e e e

e e ște e e pe e e no o oi

C ă Tu u u u u e e ești U nu ul Sfâ ânt

Tu u u e e e ești U u nu u ul Domn Ii i su us

Hri i sto os în tru sla a va lui Du um ne e ze


127
e eu Ta a a a a tă ă ăl A a a mi i in

Î n toa a a a te e e e zi i le e le e bi i

ne e te e e vo om cu u vâ ân ta a și vom

lă u da nu u u u u me e le e e Tă ă ău

î î în vea a a a a ac și î în vea a a a cu u u

u ul vea a a cu u u lu u ui

Î n vred ni ce ște e ne e Doa a a a am ne în

zi i ua a cea a a a a sta a a fă ă ă ră

ă ă ă ă ă de e e e e pă ă ă ă ă ca a at să

ne e e e e pă ă ă zi i im no o oi

B i ne e e ești cu vâ ân ta at Doa a a a am ne

Dum ne ze u ul Pă ă ri i in ți lor no o o o o
128
ștri și lă u u u da a at și pro slă vi it e

e e ste nu u u u u me e e le e e Tă ă ău

î î î î în ve e eci A a a mi i in

F i i e e Doa a a a am ne mi i i i i la a

a a a ta a a spre e e no o oi pre e e cu um

am nă dă ăj du u i i i i it spre e e Ti i i

ne e e

B i ne e e ești cu vâ ân ta at Doa a a am ne e

e în va a a a a ță ă ă ă ă mă ă ă în drep tă

ă ă ri i i i i le Ta a le e e DE DOUĂ ORI

B i ne e e ești cu vâ ân ta at Doa a a a am ne în

va a a a a ță ă ă ă ă mă în drep tă ă ă ă ă
129
ri i i le Ta a a le e e

D a am ne e scă ă pa a re e Te-a a ai fă

cut no o o ou ă î î în nea a a a a am și i i

i î î î î î în nea am e e eu a am zi i is

Doa am ne e mi i lu u ie e e ște e e e mă

vin de e că ă su u u u u fle e e e e tu u u u ul

me e eu că a a a a am gre e e și it Ți i

i i i e e e

D oa a a am ne e e la Ti ne am scă pa

a at î î î în va a a ță ă ă mă să ă ă fa ac

vo o o o ia a a a a a Ta a că Tu e ești Du u

u u um ne e e e e ze e e u u ul me e eu
130
C ă la Ti ne e e e ste iz vo o o rul vi

ie e e ți ii î î î î în tru lu mi i i

i i na a a Ta a a vom ve dea a a a a lu

u u mi i i nă ă ă

T i i i in de e ti in de e mi la a Ta a ce

lor ce te e cu u no o o o osc pe Ti i ne e e

S fin te e Du u um ne ze e u u u le e

Sfi i i i i in te e ta a a a a re e e Sfin

te e fă ă ă ră de e e e e moa a a ar te e

e mi lu ie e e ște ne e e e e pe e e e e

no o oi DE TREI ORI

S la a vă ă Ta tă ă lui și i Fi i i i i u
131
lui și Sfâ â â â ân tu u lu u u ui Du u uh

Ș i a cum și i pu u ru u u rea a și i i

i i în ve e e e e cii ve e e e e ci i lo

or A a a mi i in

S Sfin te e fă ă ă ră de moa a a a ar te

mi lu ie e e ște ne e e e e pe e e e e no o

oi

ASMATIKON
Ζ

S fi i i i i in te e Sfi in te e Du u um

ne e ze e uu u le e e

S fi i i i i in te e Sfi i i i i in te e

ta a a a a re e e
132
S fi i i i in te e e e e fă ă ă ă ă ră de

moa a a a a ar te mi lu ie e e e ște e mi lu

ie e ște e e ne e e pe e e no o o o o o o o

o o o o o o o o o o oi

ECTENIA ÎNTREITĂ
-FACERE A LUI ANTON PANN-

GLASUL 8 Νη

D oam ne mi lu ie e e ște Doam ne mi lu ie e

e ște Doam ne mi lu ie e e e e e e ște

D oam ne mi lu ie e e ște Doam ne mi lu ie e

e ște Doam ne mi lu ie e e e e ște

D oam ne mi lu ie e e ște Doam ne mi lu ie e

e ște Doam ne mi lu ie e e e e ște


133
D oam ne mi lu ie e e ște Doam ne mi lu ie e

e ște Doam ne mi lu ie e e e ște

D oam ne mi lu ie e e ște Doam ne mi lu ie e

e ște Doam ne mi lu ie e e e e e e ște

134