Sunteți pe pagina 1din 2

 Deviza şcolii: CERC PEDAGOGIC

Decalogul profesorului
„Omul este măsura tuturor
lucrurilor." (Protagoras) I. Lasă-ţi acasă grijile, neliniştile şi lacrima!
8,30-8,45 – Sosirea participanţilor Adu în faţa elevului tău încrederea şi zâmbetul!
9,00-9,30 – Strategii de valorificare a II. Îmbracă-te decent, curat şi frumos!
 Misiunea colegiului: . evaluărilor internaţionale Impune un model de vestimentaţie!
. privind rezultatele învăţării III. Vorbeşte frumos!
Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu" . Inspector de specialitate, Impune un model de exprimare îngrijită, sobră!
foloseşte puterea ştiinţei pentru a dezvolta . Prof.Manuela Radu IV. Poartă-te frumos!
capacitatea de a cunoaşte realitatea, formează
caracterul, dezvoltă atitudini responsabile, 9,45-10,15 – Aplicaţie Impune un model de comportament egal, decent, civilizat!
solidaritatea socială, colaborarea, toleranţa, Lecţie de fixare a cunoştinţelor. V. Lasă vârsta la poarta şcolii!
implicarea în viaţa comunităţii, idealul omului Funcţia de conducere a Fii mereu tânăr în spirit!
pragmatic. VI. Pasionează-te de ceea ce faci!
sistemului nervos
Prof.Camelia Anton Nu intra în inerţie!
VII. Îmbină exigenţa cu blândeţea!
10,20-10,45 – Rolul biologiei în formarea şi
Creează distanţă între tine şi elev, pentru a fi obiectiv!
dezvoltarea elevilor
VIII. Fii ferm şi consecvent!
Director adjunct Nu căuta popularitatea ieftină!
Prof.Mihaela Pîrvulescu IX. Consideră-l pe elev egalul tău în gândire, simţire şi
10,45-11,00 – Referat- trăire! Evită situaţiile conflictuale!
Rolul învăţării biologiei în X. Gândeşte actul intructiv - educativ, ca şi cum tu ai fi
formarea elevilor elevul! Învaţă în rând cu elevul!
Prof.Oana Maria Întelege dificultăţile învăţării si calea eludării lor!
Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu” 11,00-11,45 – Dezbatere pe tema prezentată
Istorie, Tradiţie, Performanţă – profesori participanţi
11,45-12,00 – Noutăţi în specialitate:
* Olimpiade şi concursuri
şcolare
* Sesiunea judeţeană a
profesorilor de biologie
TEMATICĂ

Responsabil cerc,
Prof. Carmen Neguleasa
Inspector de specialitate,
Prof. Manuela Radu