Sunteți pe pagina 1din 8

Organizarea si tinerea contabilitatii de catre asociatii si

fundatii Non profit


Organizarea si tinerea contabilitatii de catre asociatii si fundatii
Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau
in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori
fundatii.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2019
Vezi detalii

Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ghid practic


Vezi detalii

Impozitul pe venit si Declaratia unica


Vezi detalii

Asociatiile si fundatiile sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri,
pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru
realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal
nepatrimonial.
Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic
intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil,
realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.
Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui in federatie.
Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute pentru
asociatiile fara scop patrimonial.
Principalele acte normative care reglementeaza activitatea persoanelor juridice fara scop patrimonial
sunt:
 Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
 Legea nr. 246 din 18/07/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociatii si fundatii;
 Ordinul nr. 1.829 din 22/12/2003 pentru aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele
juridice fara scop patrimonial � cu aplicabilitate pana la data de 31/12/2007;
 Ordinul nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru
persoanele juridice fara scop patrimonial � cu aplicabilitate de la 01/01/2008;
 Codul fiscal din 22/12/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
In Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial este prezentat planul de
conturi aplicabil acestora, precum si formatul situatiilor financiare anuale, care sunt diferite de cele
aplicabile societatilor comerciale.
In ceea ce priveste planul de conturi, principala diferenta este evidentierea rezultatului exercitiului pe 3
analitice, astfel:
 rezultatul activitatilor fara scop patrimonial;
 rezultatul activitatilor cu destinatie speciala;
 rezultatul activitatilor economice.
In consecinta conturile de cheltuieli vor fi desfasurate pe analitice in functie de activitatea la care se
refera.
EXEMPLU
privind constituirea unui club sportiv si contabilizarea principalelor operatiuni
Forma juridica a clubului sportiv este aceea de asociatie.

Principalele activitati desfasurate sunt :


- antrenamente de karate pentru copii;
- organizarea de competitii sportive cu acordare de premii.

In cele ce urmeaza vom prezenta contabilizarea principalelor operatii care pot aparea, in legatura cu
constituirea si functionarea unui club sportiv, astfel:
A. La constituire :
Contabilizarea aportului in numerar al asociatilor de 500 lei, reprezentand patrimoniului social
a) inregistrare pana la 31.12.2007:
5311 102
= 500
�Casa in lei� �Aporturi�
b) inregistrare de la 01.01.2008:
5311 101
= 500
�Casa in lei� �Capital�
ATENTIE!
Patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe
economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor.
Spre deosebire de asociatii, activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in
numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data
constituirii fundatiei.
Contabilizarea cheltuielilor de constituire in suma de 650 lei
Deoarece clubul sportiv va desfasura atat activitati economice, cat si activitati fara scop patrimonial, vom
imparti cheltuielile de constituire, astfel :
 50% � cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop patrimonial
 50% � cheltuieli de constituire privind activitatile economice
462
2011 �Cheltuieli de constituire privind activitatile fara scop patrimonial� = 325
�Creditori diversi�
si
462
2012 �Cheltuieli de constituire privind activitatile economice � = 325
�Creditori diversi�
NOTA
Nu exista modificari privind inregistrarea cheltuielilor de constituire de la 01.01.2008.
B. In prima luna de functionare clubul sportiv are de inregistrat urmatoarele:
- incasarea taxelor in valoare de 2.000 lei, pentru participare la antrenamentele de karate;
- se incheie un contract de inchiriere a salii de sport in suma de 500 lei/luna cu plata unei garantii in
valoare 1.000 lei ce va reprezenta plata chiriei pentru ultimele 2 luni;
- incasarea sumei de 250 lei, reprezentand 2% din impozitul pe venit datorat de persoane fizice (ca
urmare a exprimarii optiunii unor persone fizice de a vira acesti bani in contul clubului sportiv).
1. Inregistrarea incasarii taxelor:
5311 708
= 2.000
�Casa in lei� �Venituri din activitati diverse�
2. Inregistrarea platii garantiei stipulate in contractul de inchiriere:
2678 5311
= 1.000
�Alte creante imobilizate� �Casa in lei�
3. Inregistrarea facturii de chirie, lunare (se va evidentia in analitice distincte ale contului 612, astfel: 50%
pentru activitati economice, 50% pentru activitati fara scop patrimonial):
612/1 401
= 250
� Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile� - activit. ec. �Furnizori�
si
612/2 401
= 250
� Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile� -activit. FSP �Furnizori�
4. Inregistrarea platii facturii de chirie:
401 5311
= 500
�Furnizori� �Casa in lei�
5. Inregistrarea amortizarii lunare a cheltuielilor de constituire:
6811/1 9,03
2801.02 �Amortizarea cheltuielilor de
� Cheltuieli de exploatare privind =
constituire privind activitatile economice�
(325/3ani/12
amortizarea imobilizarilor� - activit. ec. luni)
si
6811/2 2801.01 �Amortizarea cheltuielilor de 9,03
� Cheltuieli de exploatare privind = constituire privind activitatile fara scop (325/3ani/12
amortizarea imobilizarilor� - activit FSP patrimonial� luni)
6. Inregistrarea incasarii sumei de 250 lei reprezentand 2% din impozitul pe veniturile persoanelor fizice:
5121 7331
= 250
�Conturi la banci in lei� �Venituri din donatii�
C. Dupa 6 luni de la functionare, clubul hotaraste organizarea unei competitii sportive cu acordare de
centuri si premii.
Pentru finantarea acestei competitii se obtin sponsorizari astfel:
- suma de 5.000 lei de la o societate comerciala;
- 20 chimonouri a 50 lei fiecare, de la o societate care le si confectioneaza;
- 20 carti a 15 lei si 20 CD-uri a 5 lei care se vor acorda ca si premii, de la o alta societate comerciala.
Pentru organizarea competitiei, clubul are cheltuieli privind:
- cazarea si masa pentru 2 invitati speciali care vor fi membrii ai juriului;
- cumpararea a 10 centuri a 15 lei fiecare, ce vor fi acordate cursantilor.
1. Inregistrarea sumei de 5.000 lei, primite in baza unui contract de sponsorizare:
5121 7332
= 5.000
�Conturi la banci in lei� �Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare�
2. Inregistrarea chimonourilor primite in baza unui contract de sponsorizare, avand ca document de
inregistrare in gestiune un �Aviz de expeditie� cu mentiunea �Nu se factureaza�:
303/2 7332
�Materiale de natura obiectelor de inventar�- = �Venituri din sumele sau bunurile primite prin 1.000
activit. FSP sponsorizare�
3. Inregistrarea pe cheltuieli a obiectelor de inventar la darea in folosinta:
603/2 303/2
�Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de = �Materiale de natura obiectelor de 1000
inventar�-activit. FSP inventar�- activit. FSP
4. Inregistrarea cartilor si Cd-urilor care se vor acorda ca premii:
3028/2 7332
�Alte materiale consumabile�- activit. = �Venituri din sumele sau bunurile primite prin 400
FSP sponsorizare�
5. Inregistrarea descarcarii de gestiune in momentul acordarii premiilor:
6028/2 3028/2
�Cheltuieli cu alte materiale consumabile�- activit. = �Alte materiale consumabile�-activit. 400
FSP FSP
6. Inregistrarea cheltuielilor cu cazarea si masa in suma de 500 lei pentru cei doi invitati achitate din
casieria clubului:
623/2 5311
= 500
�Cheltuieli de protocol�- activit FSP �Casa in lei�
7. Inregistrarea cumpararii centurilor:
3028/2 401
= 150
�Alte materiale consumabile�- activit. FSP �Furnizori�
8. Inregistrarea platii facturii din contul curent:
401 5121
= 150
�Furnizori� �Conturi la banci in lei�
9. In cadrul competitiei se constata ca doar 6 dintre cursanti au indeplinit conditiile pentru obtinerea
centurilor. Se inregistreaza descarcarea de gestiune pentru cele 6 centuri:
6028/2 3028/2
�Cheltuieli cu alte materiale consumabile�- activit. = �Alte materiale consumabile�- activit. 90
FSP FSP
10. Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli si venituri
Conform art. 34 alin (4) din Codul fiscal, organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul
pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza
impozitul.
Pentru simplificarea exemplului vom presupune ca acestea sunt toate inregistrarile contabile dintr-un an
fiscal.
a) Inchiderea conturilor de cheltuieli
-activitatea nonprofit:
2.249,03
%
250
612/2
1201.01
�Rezultatul activitatilor fara scop
� Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
patrimonial� gestiune si chiriile � � activit. FSP
(pentru inregistrari pana la 31.12.2007) 6811/2
sau � Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 9,03
1211.01 imobilizarilor� � activit. FSP
= 603/2
� Excedent sau deficit privind �Cheltuieli privind materiale de natura
activitatile fara scop patrimonial� obiectelor de inventar�-activit. FSP 1.000
(pentru inregistrari dupa data de 6028/2
01.01.2008) �Cheltuieli cu alte materiale consumabile�-
activit. FSP
623/2
490
�Cheltuieli de protocol�- activit. FSP
500
-activitatea economica:
1202
�Rezultatul activitatilor economice� %
(pentru inregistrari pana la 31.12.2007) 612/1
sau 259,03
� Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si 250
1212 = chiriile� - activit. ec.
� Profit sau pierdere privind 6811/1
activitatile economice � � Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 9,03
(pentru inregistrari dupa data de imobilizarilor� - activit. ec.
01.01.2008 )
b) Inchiderea conturilor de venituri
-activitatea nonprofit:
1201.01
�Rezultatul activitatilor fara scop patrimonial� 6.650
% 250
(pentru inregistrari pana la 31.12.2007)
7331
�Venituri din donatii� sau
= 1211.01
7332
�Venituri din sumele sau bunurile primite � Excedent sau deficit privind
prin sponsorizare� activitatile f arascop patrimonial�
6.400
(pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008)
- activitatea economica:
1202
708
= �Rezultatul activitatilor economice� 2.000
�Venituri din activitati diverse�
(pentru inregistrari pana la 31.12.2007)
sau
1212
� Profit sau pierdere privind activitatile economice �
(pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008)
La art. 15 alin. (2) din Codul fiscal sunt enumerate veniturile obtinute de organizatiile nonprofit care sunt
scutite de plata impozitului pe profit.
Veniturile din donatii si veniturile din sponsorizari sunt venituri scutite de la plata impozitului pe profit.
De asemenea, conform art. 15 alin. (3) Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului pe profit si
veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an
fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.
In exemplul studiat:
- veniturile din activitati economice � 2.000 lei;
- venituri scutite de la plata impozitului pe profit � 6.650 lei;
- 10% din veniturile scutite � 665 lei.
Rezulta ca din veniturile din activitati economice, 665 lei sunt venituri scutite, urmand ca la calculul
profitului impozabil sa se ia in considerare doar suma de 1.335 lei (2000 � 665).
Astfel, avem:
- venituri impozabile : 1335 lei
- cheltuieli deductibile: 259.03 lei
- profit impozabil: 1075.97 lei
- impozit pe profit (16%): 172 lei
11. Inregistrarea impozitului pe profit:
691 441
= 172
�Cheltuieli cu impozitul pe profit� �Impozitul pe profit�
si
1202
�Rezultatul activitatilor economice�
(pentru inregistrari pana la 31.12.2007)
sau = 691 �Cheltuieli impozitul pe profit� 172
1212
� Profit sau pierdere privind activitatile economice �
(pentru inregistrari dupa data de 01.01.2008)
Dupa aceste operatii, la 31.12.N vom avea in balanta urmatoarele solduri :
- excedent activitati nonprofit in contul 1201.01/1211.01 � sold creditor 4.400,97 lei (6.650 � 2.249,03);
- excedent activitati economice in contul 1202/1212 � sold creditor 1.568,97 lei (2.000 � 259,03 � 172).
Excedentul/profitul contabil obtinut este preluat in contul 117 �Rezultatul reportat�, analitice distincte pe
cele doua activitati.
de Contabilul.ro
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contabilitatefundatiiasociatiiong

Data aparitiei: 13 August 2008

Votati articolul "Organizarea si tinerea contabilitatii de catre asociatii si fundatii Non profit":
Rating:
Nota: 3.92 din 5 din 53 voturi

Contabilitatea unui ONG: raspunsul specialistului


Organizatiile fara scop patrimonial sunt platitoare de impozit pe profit potrivit art. 13 alin (1) din Codul Fiscal.
Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit,
in cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.
Contribuabilii prevazuti la art.41 alin.(5) lit.a) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare,
depun declaratia privind impozitul pe profit inclusiv in situatia in care inregistreaza numai venituri neimpozabile
respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.
Astfel, pentru ONG-ul care obtine numai venituri neimpozabile, declaratia 101 se completeaza cu sumele
aferente acestor venituri la rd. 20 si 21 din declaratie, iar cheltuielile inregistrate aferente veniturilor
neimpozabile sunt cheltuieli nedeductibile si se vor raporta la rd. 32.
Determinarea rezultatului fiscal pentru ONG-urile care desfasoara atat activitate economica cat si activitate fara
scop patrimonial se face prin parcurgerea pasilor:
a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;
b) determinarea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, prin parcurgerea
urmatorilor pasi:
(i) calculul sumei in lei reprezentand echivalentul a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar
EUR/RON comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul fiscal respectiv;
(ii) calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevazute la lit. a);
(iii) stabilirea veniturilor neimpozabile prevazute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai
mica dintre sumele stabilite conform precizarilor anterioare;
c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) si b);
d) determinarea veniturilor impozabile prin scaderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c), precum si a
celorlalte venituri neimpozabile prevazute de titlul II din Codul fiscal;
e) determinarea valorii deductibile a cheltuielilor corespunzatoare veniturilor impozabile de la lit. d), avandu-se
in vedere urmatoarele:
(i) stabilirea cheltuielilor corespunzatoare veniturilor impozabile de la lit. d) prin scaderea din totalul cheltuielilor
a celor aferente activitatii nonprofit si a unei parti din cheltuielile comune, determinata prin utilizarea unei
metode rationale de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
(ii) ajustarea cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. i), luandu-se in considerare prevederile art. 25
din Codul fiscal;
f) stabilirea rezultatului fiscal ca diferenta intre veniturile impozabile de la lit. d) si cheltuielile deductibile stabilite
la lit. e); la stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elementele similare veniturilor si cheltuielilor,
deducerile fiscale, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 31 din
Codul fiscal;
g) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei de impozitare asupra rezultatului fiscal pozitiv stabilit potrivit
lit. f).
La randurile 1 si 4 se inscriu atat veniturile aferente activitatii economice cat si cele aferente activitatii fara scop
patrimonial. Similar, la randurile 2 si 5 se vor inscrie cheltuielile totale ale ONG-ului.
La randul 7 se inregistreaza diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale, respectiv soldul contului 121
Excedent/profit sau deficit/pierdere.
Nu exista corelatii specifice intre declaratia 101 si sumele din contul de profit si pierdere/bilant.
Suma randurilor 1 si 4 reprezinta totalul conturilor din clasa 7, minus contul 709 plus contul 609.
Suma randurilor 2 si 5 reprezinta totalul conturilor din clasa 6 plus contul 709 minus contul 609.
La randul 11 se inscrie amortizarea fiscala calculata potrivit art. 28, care poate fi egala sau poate fi diferita de
amortizarea contabila.
Veniturile neimpozabile stabilite conform art. 15 din Codul fiscal, respectiv cele din activitatea fara scop
patrimonial si cele determinate potrivit art. 15 alin (3) se inscriu la rd. 20.

Cheltuiala cu amortizarea inregistrata in contabilitate in contul 6811 se va raporta la rd. 28.


Alte cheltuieli nedeductibile se raporteaza la rd. 26 – 31 determinate in conformitate cu prevederile art. 25 din
Codul Fiscal.

Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile (raportate la rd. 20) se inscriu ca si cheltuieli nedeductibile la rd.
32 (cheltuieli aferente activitatii fara scop patrimonial precum si cele corespunzatoare veniturilor din activitati
economice neimpozabile)
Pierderile fiscale aferente activitatii economice din anii anteriori care se pot recupera din rezultatul anului 2018
potrivit art. 31, se preaiu in declaratia 101 la rd. 39.

Alerta contabila! 11 declaratii trebuie depuse pana pe 25


februarie

Calendarul fiscal ANAF indica faptul ca luni, 25 februarie, este termen limita pentru depunerea mai
multor declaratii fiscale. De pe lista obligatiilor aferente aceste date critice pentru contabili fac parte 11
formulare importante.

Va prezentam mai jos lista completa cu toate declaratiile fiscale care au termen limita pana pe 25 februarie.

Declaratii fiscale – 25 februarie 2019

1. Formularul 097 ”Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”;

2. Formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;

3. Formularul 101 ”Declaratie privind impozitul pe profit” se depune de organizatiile nonprofit si contribuabilii
care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura;

4. Formularul 112 “Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta
nominala a persoanelor asigurate”;

Corespondenta detaliata a conturilor


Vezi detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2019


Vezi detalii

Impozitul pe venit si Declaratia unica


Vezi detalii

5. Formularul 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice
care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si
posturilor consulare acreditate in Romania”;

6. Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”;

7. Formularul 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”; – formularului 306 „Cerere privind
utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”;

8. Formularul306 „Cerere privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului
calendaristic”;

9. Formularul 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe
valoarea adaugata”; – formularului 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de
catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat
conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

10. Formularul 311 "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele
impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316
alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal";

11. Formularul 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.


de Ghinea Viorica