Sunteți pe pagina 1din 238

Cuprins

Repetarea Istoriei ____________________________________________________________________________ 2


Evanghelia Veșnică ___________________________________________________________________________ 8
Linia De Reformă A Lui Noe _________________________________________________________________ 23
Linia De Reformă A Lui Moise _______________________________________________________________ 28
Linia De Reformă A Lui Ilie ___________________________________________________________________ 35
Linia De Reformă A Celor Trei Decrete_______________________________________________________ 41
Linia De Reformă A Domnului Cristos _______________________________________________________ 49
Linia De Reformă A Milleriților _______________________________________________________________ 62
Linia Ultimei Generații _______________________________________________________________________ 73
Daniel 11:40-45, Partea a II-a ________________________________________________________________ 95
Daniel 11:40-45, Partea a III-a ______________________________________________________________ 102
Ploaia Târzie________________________________________________________________________________ 108
11 Septembrie 2001 ________________________________________________________________________ 112
Apocalipsa 18 în relație cu Islamul __________________________________________________________ 115
Judecata Celor Vii ___________________________________________________________________________ 120
Timpul Sfârșitului __________________________________________________________________________ 124
Patru Împărați ______________________________________________________________________________ 127
Împărății Paralele __________________________________________________________________________ 129
Daniel 11:4 – 16 ____________________________________________________________________________ 133
Daniel 11:16 – 22 ___________________________________________________________________________ 150
Daniel 11:23 – 29 ___________________________________________________________________________ 160
Daniel 11:30 – 39 ___________________________________________________________________________ 175
Grâul și Neghina ___________________________________________________________________________ 183
Există un Profet printre noi? ________________________________________________________________ 224

1
Repetarea Istoriei

Cel Puțin 2 Martori


„În gura a doi sau a trei martori va fi întemeiat fiecare cuvânt.” 2 Corinteni 13:1.

„Un singur martor să nu se ridice împotriva unui om pentru vreo nelegiuire, sau pentru
vreun păcat, în orice păcat prin care păcătuieşte; prin gura a doi martori sau prin gura a
trei martori, să fie întemeiat un lucru.” Deuteronom 19:15.

Martori Din Biblie


„Ce a fost, aceea va mai fi; şi ce s-a făcut, se va mai face; şi nu este nimic nou sub soare.
Este ceva despre care s-ar putea spune: Vezi, acesta este nou? Era deja în vechimea care a
fost înainte de noi.” Eclesiastul 1:9-10.

„Ceea ce a fost este acum, şi ceea ce va fi a fost deja; şi Dumnezeu cere ceea ce a
trecut.” Eclesiastul 3:15.

„Căci eu sunt DOMNUL, Eu nu mă schimb” Maleahi 3:6.

„Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai ascuţit decât orice sabie cu două
tăişuri, străpungând până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor şi a
măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile inimii.” Evrei 4:12.

Martori Din Spiritul Profetic


„Din nou și din nou mi-a fost arătat că experiențele trecute ale poporului lui Dumnezeu
nu trebuie să fie considerate ca fapte moarte. Nu trebuie să tratăm raportul acestor
experiențe ca și cum am trata un almanah de anul trecut. Raportul trebuie păstrat în
minte, pentru că istoria se va repeta. Întunericul misterelor nopții stă să fie iluminat de
lumina din cer.” Lucrarea de Publicare, 175

„Vechiul și Noul Testament sunt unite de încheietoarea de aur a lui Dumnezeu. Trebuie să
devenim familiarizați cu Scripturile Vechiului Testament. Imuabilitatea lui Dumnezeu ar

2
trebui să fie văzută clar; similitudinea procedeelor Sale cu poporul Lui din era religioasă
trecută și prezentă ar trebui studiată. Sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, Solomon a
scris: "Ce este a mai fost, şi ce va fi a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut."
In mila Sa, Dumnezeu repetă procedeele din trecut. El ne-a dat un raport al procedeelor
Sale din trecut. Acesta trebuie să fie studiat cu atenție; pentru că istoria se repetă. Noi
suntem mai răspunzători decât au fost aceia a căror experiență este înregistrată în Vechiul
Testament; pentru că atât greșelile lor cât și rezultatul acelor greșeli au fost înregistrate
pentru beneficiul nostru. Semnalul de pericol a fost ridicat pentru a ne ține departe de
terenul interzis, și noi ar trebui să fim avertizați să nu facem precum au făcut ei, altminteri
o pedeapsă mai rea va veni peste noi. Binecuvântările date acelora din generațiile trecute
care l-au ascultat pe Dumnezeu sunt înregistrate pentru ca noi să fim încurajați și să
mergem cu băgare de seamă, în credință și ascultare. Judecățile aduse asupra celor greșiți
sunt desfășurate pentru a ne teme și a tremura înaintea lui Dumnezeu. Această biografie
Scripturistică este o mare binecuvântare. Această învățătură prețioasă, experiența
veacurilor, ne este lăsată ca moștenire.” Review and Herald, 20 Aprilie, 1897.

„Biblia a acumulat și legat împreună comorile Sale pentru această ultimă generație. Toate
marile evenimente și tranzacții solemne din Vechiul Testament s-au repetat și se repetă
în biserică în aceste zile din urmă.” Solii Alese, Cartea 3, 339;

„Lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ prezintă, de la un veac la altul, o asemănare


izbitoare în fiecare reformă mare sau mişcare religioasă. Principiile lui Dumnezeu în
procedeele cu oamenii sunt totdeauna aceleaşi. Mişcările importante ale prezentului îşi
au paralele în acelea ale trecutului, iar experienţa bisericii din primele veacuri are lecţii de
mare valoare pentru timpul nostru.” Tragedia Veacurilor, pag. 343.

„Ne aflăm în pragul unor evenimente mari și solemne. Multe dintre profeții sunt pe
punctul de a se împlini într-o succesiune rapidă. Fiecare element al puterii este pe punctul
de a fi pus la lucru. Istoria din trecut se va repeta, vechile controverse vor fi readuse la
viață, iar pericolul va asalta poporul lui Dumnezeu din toate părțile. Puterea pune
stăpânire pe neamul omenesc. Ea pătrunde pretutindeni pe pământ....
Studiați Apocalipsa în legătură cu cartea lui Daniel, deoarece istoria se va repeta.... Având
în vedere toate avantajele noastre religioase, ar trebui să cunoaștem astăzi mult mai
mult.”Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, 116.

În istorie și profeție, Cuvântul lui Dumnezeu descrie conflictul îndelungat și continuu


dintre adevăr și ideile false. Conflictul acesta se desfășoară încă. Lucrurile care au fost
în trecut se vor repeta. Vechile controverse vor învia din nou și teorii noi vor apărea
continuu. Totuși cei din poporul lui Dumnezeu care, în credința lor ca și împlinire a
profeției, au luat parte la propovăduirea primei, a celei de a doua și a celei de-a treia solii
îngerești știu unde se află. Ei au o experiență mai prețioasă decât aurul curat. Ei trebuie

3
să fie neclintiți ca o stâncă, păstrând cu statornicie până la sfârșit încrederea de la început.”
Solii Alese, volumul 2, 109.

Repetăm Istoria Israelului Antic


„Ar trebui să înțelegem timpul în care trăim. Noi nu îl înțelegem nici pe jumătate și nu îl
folosim nici pe jumătate. Inima îmi tremură în mine când mă gândesc ce vrăjmaș avem de
înfruntat și cât de puțin suntem pregătiți. Încercările copiilor lui Israel și atitudinea lor chiar
înainte de prima venire a lui Hristos mi-au fost prezentate din nou și din nou pentru a
ilustra situația poporului lui Dumnezeu în experiența lui de dinaintea celei de-a
doua veniri a lui Cristos – cum a căutat vrăjmașul fiecare ocazie pentru a pune stăpânire
pe mintea iudeilor, iar astăzi el caută să orbească mintea slujitorilor lui Dumnezeu, așa
încât să nu fie în stare să discearnă adevărul prețios.” Solii Alese, vol 1, 406.

O Avertizare Solemnă Pentru Noi


„Iudeii Îl așteptau pe Mesia; dar El n-a venit așa cum au prezis ei că va veni, iar dacă El ar
fi fost primit ca Cel făgăduit, învățații lor ar fi fost obligați să recunoască faptul că au greșit.
Acești conducători s-au despărțit de Dumnezeu și Satana a lucrat asupra minții lor și i-a
determinat să-L respingă pe Mântuitorul. Decât să-și supună mândria opiniilor, mai
degrabă au întors inima poporului împotriva lui Isus. Istoria lor ar trebui să fie o
avertizare solemnă pentru noi. Să nu ne așteptăm niciodată ca, atunci când Domnul are
o lumină pentru poporul Său, Satana să stea liniștit, calm și să nu facă niciun efort pentru
a-i împiedica să o primească. El va lucra asupra minții pentru a trezi neîncredere, gelozie
și necredință. Să fim atenți ca nu cumva să respingem, să refuzăm lumina pe care
Dumnezeu ne-o trimite, pentru faptul că ea nu vine într-un fel în care să ne placă. Să nu
îndepărtăm binecuvântările lui Dumnezeu de la noi pentru că nu știm timpul cercetării
noastre. Dacă sunt unii care nu văd și nu primesc lumina pentru ei, aceștia să nu stea în
calea altora. Să nu se spună despre acest popor foarte favorizat ceea ce se spunea despre
iudei atunci când vestea cea bună a Împărăției le-a fost vestită: «Nici voi nu intrați în ea, și
nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre».” Mărturii, vol 5, 728.

Noi Repetăm Istoria Acestui Popor


„Cursele lui Satana sunt întinse înaintea noastră tot așa cum au fost întinse pentru copiii
lui Israel, chiar înaintea intrării lor în țara Canaanului. Noi repetăm istoria acestui popor.
Comoditatea, deșertăciunea, iubirea unei vieți ușoare și a plăcerilor, egoismul și necurăția
cresc în mijlocul nostru. Este nevoie acum de bărbați care sunt neclintiți și neînfricați în a
face cunoscut pe deplin sfatul lui Dumnezeu; oameni care să nu doarmă așa cum fac alții,
ci să vegheze și să fie sobri.” Mărturii, vol 5, 160.

4
Mai Mult Pentru Timpul Nostru
„Noi nu lipsim niciodată din gândurile lui Dumnezeu. Domnul este bucuria și mântuirea
noastră. Fiecare dintre profeții din vechime au vorbit mai puțin pentru timpul lor și mai
mult pentru timpul nostru, prin urmare, profețiile lor sunt valabile pentru noi. ‘Aceste
lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.’(1 Corinteni 10:11) ‘Lor le-a fost
descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au
vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care
chiar îngerii doresc să privească.’(1 Petru 1:12)” Solii Alese, volumul 3, 338.

Linie Peste Linie


„Pe cine va învăţa el cunoaştere? Şi pe cine va face să înţeleagă doctrină? Pe cei înţărcaţi
de lapte şi luaţi de la sâni. Fiindcă precept trebuie să fie peste precept, precept peste
precept; rând peste rând, rând peste rând; aici puţin şi acolo puţin; Căci cu buze bâlbâite
şi o altă limbă va vorbi el acestui popor. Căruia i-a spus: Aceasta este odihna cu care să
faceţi pe cel obosit să se odihnească; şi aceasta este răcorirea; totuşi ei au refuzat să
asculte. Dar Cuvântul DOMNULUI le-a fost precept peste precept, precept peste precept;
rând peste rând, rând peste rând; aici puţin şi acolo puţin; ca ei să meargă şi să cadă pe
spate şi să fie frânţi şi prinşi şi luaţi.” Isaia 28:9-13.

Ce Înseamnă „Rând”?
H6957 qav kav sau qav {kawv};
• din H6960 (compară cu H6961); o coardă (de legătură), în special pentru măsurat; în
sens figurat, o regulă; de asemenea un cerc, o coardă muzicală sau un acord. Compară
cu H6978.

Firul Profețiilor Milerite


Tremurând, William Miller a început să desfășoare înaintea oamenilor tainele Împărăției
lui Dumnezeu, conducându-i pe ascultătorii lui pe firul profețiilor până la cea de-a doua
venire a lui Hristos.” Scrieri Timpurii, 229.

5
„Evenimentele istorice care arată împlinirea directă a profeției le-au fost prezentate
oamenilor, iar profeția a fost înțeleasă ca o schiță simbolică a evenimentelor care conduc
până la încheierea istoriei acestui pământ.” Solii Alese, vol 2, 102.

Ce Înseamnă „Schiță Simbolică”?


„Prima schiță a unui lucru; reprezentarea unei forme sau figuri prin linii; schemă;
desen.” (Webster’s 1828 Dictionary).

După Aceleași Linii


„Există lecții care trebuie învățate din istoria trecutului; și trebuie atrasă atenția asupra
acestor lucruri, pentru ca toți să înțeleagă faptul că Dumnezeu lucrează acum după
aceleași linii după care a lucrat dintotdeauna. Mâna Sa poate fi văzută și acum în
lucrarea Lui și în cadrul popoarelor, la fel cum a fost încă din momentul în care Evanghelia
i-a fost proclamată pentru prima dată lui Adam în Eden.” The Bible Echo, 26 august 1895,
par. 10.

„Aceasta Este Răcorirea”


„De aceea pocăiţi-vă şi întoarceţi-vă, ca păcatele voastre să fie şterse când vor veni
timpurile de înviorare din prezenţa Domnului;” Faptele Apostolilor 3:19.

Înviorarea Sau Răcorirea – Ploaia Târzie


Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui
Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. Profeţiile care s-au împlinit la revărsarea Ploii
Timpurii, la începutul predicării Evangheliei, urmează să se împlinească iarăşi în Ploaia
Târzie de la încheierea ei. Acestea sunt „vremurile de înviorare” către care privea în viitor
apostolul Petru când spunea: „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi
se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, şi să trimită pe Cel ce a
fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos” (Faptele Apostolilor 3, 19.20). Tragedia
Veacurilor, 611-612.

6
Împlinirea Fiecărei Viziuni
„Şi cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Fiu al omului, ce este acel proverb pe
care voi îl aveţi în ţara lui Israel, spunând: Zilele sunt prelungite şi orice viziune se
sfârşeşte? Spune-le, de aceea: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Eu voi face acest
proverb să înceteze şi nu îl vor mai folosi ca proverb în Israel; ci spune-le: Zilele sunt
aproape şi împlinirea fiecărei viziuni. Fiindcă nu va mai fi vreo viziune deşartă, nici
ghicire linguşitoare în casa lui Israel. Fiindcă Eu sunt DOMNUL; voi vorbi şi Cuvântul pe
care îl voi vorbi se va întâmpla; acesta nu va mai fi prelungit, pentru că în zilele voastre,
casă răzvrătită, voi spune cuvântul şi îl voi împlini, spune Domnul DUMNEZEU. Din nou
Cuvântul DOMNULUI a venit la mine, spunând: Fiu al omului, iată, cei din casa lui Israel
spun: Viziunea pe care el o vede este pentru multe zile ce au să vină şi el profeţeşte despre
timpuri îndepărtate. De aceea spune-le: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Niciunul din
Cuvintele Mele nu va mai fi prelungit, ci Cuvântul pe care l-am vorbit va fi împlinit,
spune Domnul DUMNEZEU.” Ezechiel 12:21-28.

7
Evanghelia Veșnică

Tiparul Lui Dumnezeu


„Imuabilitatea lui Dumnezeu ar trebui să fie văzută clar; similitudinea procedeelor Sale cu
poporul Lui din era religioasă trecută și prezentă ar trebui studiată.” Review and Herald, 20
Aprilie, 1897.

Definiție
Evanghelia veșnică este lucrarea Domnului Cristos, de a produce și a demonstra două
categorii de închinători prin introducerea unei solii profetice de testare în trei pași.

O Nouă Dezvoltare A Adevărului


„În fiecare generație se poate vedea o nouă dezvoltare a adevărului, a soliei adresate
de Dumnezeu oamenilor din acea generație. Toate adevărurile vechi sunt esențiale, iar
adevărurile noi nu sunt independente față de cele vechi, ci sunt o continuare, o descifrare
a lor. Numai când adevărurile cele vechi sunt înțelese, numai atunci le putem pricepe pe
cele noi. Când Domnul Hristos a dorit să prezinte ucenicilor Săi adevărul cu privire la
învierea Sa, El „a început de la Moise și de la toți proorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile
ce era cu privire la El.” Luca 24, 27. Dar lumina care strălucește din proaspăta desfășurare
a adevărului, este aceea care glorifică vechile adevăruri. Cel care respinge sau neglijează
pe cele noi, în realitate nu cunoaște nici pe cele vechi. Pentru el, ele își pierd puterea lor
vitală și devin numai o formă lipsită de viață. […]” Parabolele Domnului Cristos, 127.

Temeliile Credinței Noastre


„Nimeni să nu caute să înlăture temeliile credinţei noastre — temelii care au fost puse
la începutul lucrării noastre, prin cercetare cu rugăciune a Cuvântului şi prin descoperire.
Pe aceste temelii am clădit noi de cincizeci de ani încoace. Oamenii îşi pot închipui că au
găsit o cale nouă şi că pot pune o temelie mai puternică decât cea care a fost pusă. Însă
aceasta este o mare amăgire. O altă temelie decât cea pusă nu poate fi aşezată de niciun
om. În trecut, mulţi s-au apucat să clădească o nouă credinţă, să statornicească principii
noi. Însă cât a dăinuit clădirea lor? A căzut degrabă, căci nu era întemeiată pe Stâncă.”
Mărturii, vol.8, pag. 296-297.

8
„Dumnezeu nu ne dă o nouă solie. Noi trebuie să proclamăm solia care în 1843 și 1844
ne-a scos afară din biserici. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să aprindă în inimile noastre
zelul și stăruința care erau atunci văzute printre oamenii lui Dumnezeu. Îi mulțumesc
Domnului că încă trăiesc câțiva care își pot aminti acele zile, și care știu despre ce vorbesc.”
Review and Herald, 19 Ianuarie, 1905.

Un Adevăr Special Și O Lucrare Specială


„În fiecare generație, Dumnezeu a avut pentru Biserica Sa un adevăr special și o lucrare
specială. Adevărul care este ascuns înțelepților și celor prevăzători ai lumii, este
descoperit celor umili și asemenea copiilor. El cere sacrificiu de sine. El are bătălii de purtat
și biruințe de câștigat. De aceea, la început, au fost puțini cei care i s-au alăturat. Iar aceștia
au fost întâmpinați cu opoziție și dispreț de către mai marii acestei lumi și de către o
Biserică ce s-a acomodat lumii.” Parabolele Domnului Hristos, 78.

De Viață Și De Moarte
„Scripturile se deschid continuu pentru poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost și va
fi adevăr aplicabil în mod special pentru fiecare generație. Solia dată lui Noe era
adevăr prezent pentru acel timp; și dacă oamenii ar fi acceptat solia, ar fi fost salvați de
apele ce au înghițit totul la potop. Acum să presupunem că anumiți oameni ar spune: „Noi
avem tot adevărul pe care părinții noștri l-au avut; nu vrem mai mult,” și Dumnezeul
cerului le-ar trimite o solie așa cum a făcut pentru Ninive. Care ar fi rezultatul? – La fel cum
ar fi fost pentru Niniveni dacă nu s-ar fi pocăit. Sentința a fost pronunțată asupra lor, dar
pocăința lor i-a salvat. Cât de recunoscători ar trebui să fim că avem un Dumnezeu care
se va întoarce de la răul amenințat, când cei greșiți se întorc cu adevărată căință a
sufletului!” Review and Herald, 29 Iunie, 1886.

Dezgropați Comorile!
„Praful și gunoiul erorii au îngropat bijuteriile prețioase ale adevărului, însă lucrătorii
Domnului pot să dezgroape aceste comori, astfel încât mii de oameni să le privească cu
încântare și uimire. Îngerii lui Dumnezeu vor fi lângă lucrătorul umil, oferind har și
iluminare divină, iar mii vor fi conduși să se roage ca David: „Deschide-mi ochii să văd
lucrurile minunate din Legea Ta!”. Adevăruri care nu au fost văzute și ascultate de
veacuri, vor izbucni de pe paginile iluminate ale Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu.
Bisericile care în general au auzit, au refuzat și au călcat în picioare adevărul, se vor
comporta într-un mod și mai stricat; însă „cei înțelepți”, aceia care sunt sinceri, vor
înțelege. Cartea este deschisă, și cuvintele lui Dumnezeu ajung la inimile acelora care
doresc să-I cunoască voia. La marea strigare a îngerului din cer care se asociază celui de-

9
al treilea înger, mii se vor trezi din amorțeala în care lumea stă de veacuri și vor vedea
frumusețea și valoarea adevărului.” Review and Herald, 15 Decembrie 1885, par 15.

Doctrina Domnului Cristos


„Învățătura lui Hristos, deși era reprezentată prin vinul cel nou, nu era o doctrină nouă,
ci descoperirea aceleia care se dăduse la început. Dar, pentru farisei, adevărul lui
Dumnezeu își pierduse semnificația și frumusețea de la început. Învățătura lui Hristos era
pentru ei, aproape în toate privințele, ceva nou și era nerecunoscută și neștiută de ei.”
Hristos Lumina Lumii, 279.

Pregătire Prin Creșterea Cunoștinței


„Acum cartea lui Daniel este desigilată, iar descoperirea făcută de Cristos lui Ioan trebuie
să ajungă la toţi locuitorii pământului. Prin creşterea cunoştinţei, urmează a fi pregătit
un popor care să reziste în zilele de pe urmă”. Solii Alese, vol. 2, pag 105.

Atitudinea Laodiceeanului
„Este adevărat că noi deţinem adevărul şi că trebuie să ne ţinem tari pe aceste poziţii care
nu pot fi dărâmate; dar nu trebuie să privim cu suspiciune orice lumină nouă pe care
Dumnezeu ar putea s-o trimită şi să zicem că nu vedem niciun motiv pentru care am avea
nevoie de mai multă lumină decât adevărul cel vechi pe care l-am primit până acum şi pe
care stăm tari. Dacă vom gândi în acest fel ne vom găsi sub incidenţa mustrării
adresate de Martorul credincios: „Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.”
Adevărata stare în faţa lui Dumnezeu a acelora care se cred bogaţi şi având o mulţime de
bunuri, nesimţind nevoia de a mai primi ceva, este una de orbire, iar ei nu ştiu asta.” —
The Review and Herald, 7 august, 1894. / Sfaturi către Editori, 33.

O Lumină Tot Mai Mare Să Strălucească!


„Poporul care pretinde că are credinţa în adevărul prezent a fost cuprins de un spirit de
fariseism. Ei sunt mulţumiţi de starea în care se află. Ei afirmă: „Noi avem adevărul. Nu
mai este altă lumină pentru poporul lui Dumnezeu.” Dar noi nu suntem în siguranţă când
adoptăm o astfel de poziţie în care nu vom mai accepta nimic altceva decât ceea ce am
convenit până atunci ca fiind adevărul. Fiecare dintre noi ar trebui să cerceteze cu
sârguinţă Biblia în modul cel mai personal. Ar trebui să săpăm după adevăr în mina
Cuvântului lui Dumnezeu. „Lumina este semănată pentru cel neprihănit, iar bucuria
pentru cei cu inima curată.” Unii m-au întrebat dacă eu cred cumva că mai este lumină

10
pentru poporul lui Dumnezeu. Noi ne-am închis minţile într-atât încât se pare că nu
înţelegem ce lucrare măreaţă are Dumnezeu pentru noi. O lumină tot mai mare trebuie
să strălucească asupra noastră. „Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina
strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.” — The Review
and Herald, 18 iunie, 1889 / Sfaturi către Editori, 34.

Cuvântul Domnului Separă


„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi puternic şi mai ascuţit decât orice sabie cu două
tăişuri, străpungând până la separarea sufletului şi a duhului şi a încheieturilor şi a
măduvei şi este cel ce discerne gândurile şi intenţiile inimii.” Evrei 4:12.

Sabia Domnului Hristos


„Să nu gândiţi că am venit să trimit pace pe pământ; nu am venit să trimit pace, ci sabie.
Fiindcă am venit să întorc pe om împotriva tatălui său şi pe fiică împotriva mamei sale şi
pe noră împotriva soacrei sale. Şi duşmanii omului vor fi cei din casa lui.” Matei 10:34-36.

Plida Grâului și A Neghinei


„Câmpul este lumea; sămânţa bună sunt copiii Împărăţiei; dar neghinele sunt copiii celui
rău. Iar duşmanul care i-a semănat este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii; şi secerătorii
sunt îngerii.” Matei 13:38-39.

Întâi Neghinele
„Lăsaţi-le să crească împreună amândouă până la seceriş; şi la timpul secerişului, voi
spune secerătorilor: Strângeţi întâi neghinele şi legaţi-le în snopi să le ardeţi; dar grâul
adunaţi-l în grânarul Meu.” Matei 13:30.

Naturalul Ilustrează Spiritualul


„Totuşi, primul nu a fost spiritual, ci natural; după aceea, spiritual.” 1 Corinteni 15:46.

11
Domnul Se Descoperă Ca Soarele și Ploaia
„Atunci vom cunoaşte, dacă urmărim a cunoaşte pe DOMNUL; ieşirea Lui este pregătită
ca dimineaţa; şi El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie şi timpurie pentru pământ.”
Osea 6:3

Cuvântul Domnului Este Lumină


„Cuvântul Tău este o lampă pentru picioarele mele şi o lumină pentru cărarea mea.”
Psalmii 119:105.

„Fiindcă porunca este o lampă şi Legea este Lumină; şi mustrările instruirii sunt Calea
vieţii;” Proverbe 6:23.

Cuvântul Domnului Este Ploaie


„Deschideţi urechea voi, cerurilor, şi voi vorbi; şi ascultă, pământule, cuvintele gurii mele.
Doctrina mea să picure ca ploaia, vorbirea mea să cadă ca roua, ca ploaia măruntă
peste verdeaţa proaspătă şi ca ploile peste iarbă” Deuteronom 32:1-2.

„Căci aşa cum cerurile sunt mai sus decât pământul, tot așa căile Mele sunt mai înalte
decât căile voastre şi gândurile Mele decât gândurile voastre. Căci aşa cum coboară ploaia
şi zăpada din cer şi nu se întoarce acolo, ci udă pământul şi îl face să încolţească şi să
înmugurească, pentru a da sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot așa va
fi Cuvântul Meu care iese din gura Mea, nu se va întoarce la Mine gol, ci va împlini ceea
ce Îmi place şi va prospera în lucrul la care l-am trimis.” Isaia 55:9-11.

Solii De Coacere
„Lui Ioan i-au fost descoperite scene de un interes profund și emoționant în experiența
bisericii. A văzut poziția, primejdiile, conflictele și eliberarea finală a poporului lui
Dumnezeu. El raportează Soliile de încheiere care vor coace secerișul pământului fie
ca roade pentru grânarul ceresc, fie ca paie pentru focul nimicitor. Subiecte de o
importanță colosală i-au fost descoperite, îndeosebi pentru biserica sfârșitului, ca aceia
care se vor întoarce de la rătăcire la adevăr să fie instruiți cu privire la primejdiile și luptele
ce le stau înainte. Nimeni nu trebuie să fie în întuneric față de ceea ce va veni peste
pământ.” Tragedia Veacurilor, 341.

12
Cuvintele Adevărului Despart Neghina De Grâu
„Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în
grânar” (Matei 3, 12). Acesta era un timp de curăţire. Cuvintele adevărului făceau ca
neghina să fie despărţită de grâu. Pentru motivul că erau prea îngâmfaţi şi încrezuţi în
propria dreptate pentru a primi mustrarea, prea iubitori de lume ca să accepte o viaţă de
umilinţă, mulţi s-au îndepărtat de Isus. Mulţi fac şi astăzi la fel. Oamenii sunt şi astăzi
încercaţi ca acei ucenici din sinagoga din Capernaum. Când adevărul pune stăpânire pe
inimă, văd că viaţa nu le este în acord cu voia lui Dumnezeu. Văd nevoia unei totale
schimbări, dar nu vor să primească o lucrare care cere lepădare de sine. Din cauza aceasta
se mânie atunci când li se descoperă păcatele. Ei pleacă ofensaţi ca ucenicii care L-au
părăsit pe Isus, spunând: „Vorbirea aceasta este prea de tot; cine poate s-o sufere?” Hristos
Lumina Lumii, 392.

Ești Testat Prin Adevărul Prezent!


„Mulți spun: „Dacă doar aș fi trăit în zilele lui Cristos, nu m-aș fi luptat împotriva Cuvintelor
Lui, sau să fi interpretat fals învățătura Lui. Nu L-aș fi respins și crucificat așa cum au făcut
evreii.”, dar acest lucru va fi dovedit prin modalitatea în care tu tratezi solia Sa și
solii Săi astăzi. Dumnezeu testează poporul de astăzi tot așa de mult precum i-a testat
și pe iudeii din acel timp. Când El trimite soliile Sale de har, Lumina Adevărului Său, El
trimite Duhul Adevărului la tine și dacă accepți Solia, Îl accepți pe Isus. Aceia care declară
că dacă ar fi trăit în zilele lui Cristos, ei nu ar fi făcut precum respingătorul harului Său, vor
fi testați astăzi. Aceia care trăiesc în această zi nu sunt răspunzători pentru faptele acelora
care L-au crucificat pe Fiul lui Dumnezeu; dar dacă cu toată lumina care a strălucit peste
poporul Său antic desfășurată înaintea noastră noi mergem pe același teren, nutrim
același spirit, refuzăm să primim mustrare și avertizare, atunci vina noastră va fi mult mai
mare, și condamnarea care a căzut asupra lor va cădea asupra noastră, numai că ea va fi
cu atât mai mare cu cât Lumina este mai mare în aceste timpuri decât a fost în acele
timpuri.” Review and Herald, 11 Aprilie, 1893.

Testarea Evreilor și A Protestanților


„Atenția mi-a fost îndreptată către vestirea primei veniri a lui Cristos. Ioan fusese trimis în
puterea și în duhul lui Ilie pentru a pregăti calea pentru Isus. Cei care au respins mărturia
lui Ioan nu au beneficiat de învățăturile lui Isus. Împotrivirea lor față de Solia care
prevestea venirea Sa i-a plasat într-un loc în care nu puteau primi cu plăcere cea mai
puternică dovadă că El era Mesia. Satana i-a condus pe cei care au respins Solia lui Ioan
să meargă încă și mai departe, să-L respingă și să-L răstignească pe Cristos. Făcând acest
lucru, ei s-au plasat într-un loc în care nu puteau primi binecuvântările Zilei Cincizecimii,
care i-ar fi învățat Calea către Sanctuarul ceresc. Sfâșierea perdelei de la Templu a arătat
că jertfele și rânduielile iudaice nu aveau să mai fie primite. Marea Jertfă fusese adusă și

13
acceptată, iar Duhul Sfânt, care a coborât în Ziua Cincizecimii, a purtat mintea ucenicilor
de la Sanctuarul pământesc către cel ceresc, în care Isus intrase prin propriul Său sânge,
pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi foloasele ispășirii făcute de El. Dar iudeii au fost
lăsați într-un întuneric total. Au pierdut toată Lumina pe care ar fi putut-o avea asupra
planului de mântuire și s-au încrezut mai departe în jertfele și arderile lor de tot inutile.
Sanctuarul ceresc luase locul celui pământesc — cu toate acestea, ei nu știau nimic de
această schimbare. Din acest motiv, ei nu au putut beneficia de mijlocirea lui Isus în Locul
Sfânt.
Mulți privesc cu oroare la calea urmată de iudei când L-au respins și L-au răstignit pe
Cristos; iar când citesc istorisirea rușinoasei Lui maltratări, ei cred că Îl iubesc și nu L-ar
fi tăgăduit ca Petru sau răstignit ca iudeii. Dar Dumnezeu, care citește inimile tuturor, a
pus la probă acea iubire pe care ei mărturiseau că o simt față de Isus. Tot cerul a privit cu
cel mai adânc interes primirea primei Solii îngerești. Dar mulți care au mărturisit că-L
iubesc pe Isus și care au vărsat lacrimi când au citit povestea crucii, au luat în râs vestea
cea bună a venirii Sale. În loc să primească Solia cu bucurie, au declarat că este o amăgire.
I-au urât pe cei care iubeau venirea Sa și i-au dat afară din biserici. Cei care au respins
prima Solie nu au putut avea vreun avantaj de la cea de-a doua; și nu au avut nimic de
câștigat nici prin Strigătul de la miezul nopții, care trebuia să-i pregătească să intre cu Isus
în Locul Preasfânt din Sanctuarul ceresc. Și, respingând primele două Solii, ei și-au
întunecat în așa măsură priceperea, încât nu pot vedea nici urmă de lumină în cea de-a
treia Solie îngerească, care arată Calea către Sfânta Sfintelor. Am văzut că, după cum
iudeii L-au răstignit pe Isus, tot așa bisericile cu numele răstigniseră aceste trei Solii
și nu au, prin urmare, nici cea mai vagă cunoștință în ce privește Calea către Sfânta
Sfintelor și nici nu pot beneficia de mijlocirea săvârșită de Cristos acolo. Asemenea
iudeilor, care își aduceau jertfele inutile, ei își înalță rugăciunile nefolositoare către
încăperea pe care Isus a părăsit-o; și Satana, mulțumit de această amăgire, își ia o
aparență religioasă și îndreaptă către sine mintea acestor așa-ziși creștini, lucrând cu
puterea lui semne și minuni mincinoase pentru a-i imobiliza în capcană.” Scrieri Timpurii,
259-260.

Mie Mi Le-ați Făcut


„Și Împăratul va răspunde şi le va zice: Adevărat vă spun: Întrucât aţi făcut acestea unuia
dintre cei mai neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Matei 25:31-40.

„Cel ce vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cel ce Mă primeşte pe Mine, îl primeşte


pe Cel ce M-a trimis. Cel ce primeşte un profet în numele unui profet, va primi răsplata
unui profet; şi cel ce primeşte pe un om drept în numele unui om drept, va primi răsplata
unui om drept.” Matei 10:40-41.

14
Iarăși Și Iarăși A Fost Respins Hristos
„După cum Hristos, lumina și viața oamenilor, a fost lepădat de autoritățile ecleziastice în
zilele Lui, la fel a fost lepădat și în generațiile următoare. Iarăși și iarăși s-a repetat
istoria retragerii lui Hristos din Iudea. Atunci când au predicat Cuvântul lui Dumnezeu,
reformatorii nu se gândiseră să se despartă de biserica existentă; dar conducătorii
religioși n-au vrut să tolereze lumina, iar aceia care o purtau au fost siliți să caute pe alții
care tânjeau după adevăr. În zilele noastre, puțini dintre cei care susțin că sunt urmașii
reformatorilor sunt mânați de spiritul lor. Puțini ascultă de glasul lui Dumnezeu și sunt
gata să primească adevărul fără să țină seama de modul în care el poate fi prezentat.
Adesea, aceia care merg pe urmele reformatorilor sunt obligați să se îndepărteze de
bisericile pe care le iubesc, pentru ca să poată vesti învățătura lămurită a Cuvântului lui
Dumnezeu. Și, de multe ori, aceia care caută lumina sunt obligați de către aceeași
învățătură să părăsească biserica părinților lor, ca să-i poată da ascultare.” Hristos Lumina
Lumii, 232.

Ușa Închisă
„Pentru un timp după dezamăgirea din 1844, am susținut, asemenea corpului
credincioșilor adventiști, că ușa harului fusese pentru totdeauna închisă pentru lume.
Această poziție fusese luată înainte ca prima viziune să-mi fie dată. A fost lumina dată de
Dumnezeu care a corectat eroarea noastră, și ne-a ajutat să vedem adevărata poziție.
Sunt încă o susținătoare a teoriei ușii închise, dar nu în sensul în care aplicam termenul
sau în care este folosit de oponenții mei.
A fost o ușă închisă în zilele lui Noe. A fost în acel timp o retragere a Duhului lui Dumnezeu
de la neamul păcătos ce a pierit în apele Potopului. Dumnezeu Însuși i-a dat solia ușii
închise lui Noe: „Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om [nu se va
lupta, nu va stărui pentru totdeauna cu omul n. tr.], căci şi omul nu este decât carne
păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”
A fost o ușă închisă în zilele lui Avraam. Harul a încetat să mai insiste pe lângă locuitorii
Sodomei, și toți în afară de Lot împreună cu soția și cele două fiice au fost devorați de
focul trimis din cer.
A fost o ușă închisă în zilele lui Isus Cristos. Fiul lui Dumnezeu a declarat Iudeilor
necredincioși din acea generație, „Iată că vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38)”
Privind prin timp în zilele din urmă, aceeași putere infinită a proclamat prin Ioan: „Iată ce
zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va
închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide” (Apocalipsa 3:7)
Mi-a fost arătat în viziune, și încă cred că a fost o ușă închisă în 1844. Toți care au văzut
lumina primei și celei de-a doua Solii îngerești și au respins-o, au fost lăsați în întuneric. Și
aceia care au acceptat-o și au primit Duhul Sfânt care a însoțit proclamarea mesajului din
cer, și care apoi au renunțat la credința lor și au considerat experiența lor o amăgire, astfel
au respins Duhul lui Dumnezeu, și El nu a mai stăruit pe lângă ei.” Solii Alese, vol 1, 62-63.

15
Lucrarea Veșnică a Evangheliei
„Cain și Abel reprezintă două clase de oameni, care vor exista întotdeauna în lume
până la încheierea vremurilor.” Patriarhi și Profeți, 72.

„Întotdeauna au fost două clase printre cei care mărturisesc a fi urmașii lui Cristos.
În timp ce o clasă studiază viața Mântuitorului și caută cu stăruință să-și corecteze greșelile
pentru a se asemăna Modelului, cealaltă clasă ocolește adevărurile clare, practice, care le
descoperă rătăcirile.” Tragedia Veacurilor, 43.

„Fariseul și vameșul reprezintă două mari clase de oameni în care se împart cei care vin
să se închine înaintea lui Dumnezeu. Primii doi reprezentanți ai acestor clase se află în
primii doi copii ce au fost născuți în această lume.” Parabolele Domnului Hristos, 152.

„Ioan și Iuda îi reprezintă pe aceia care mărturisesc că sunt urmași ai lui Cristos.
Acești doi ucenici au avut aceleași ocazii să studieze și să urmeze Modelul divin. Amândoi
au fost în strânsă legătură cu Isus și au avut privilegiul să asculte învățătura Sa. Fiecare
avea serioase defecte de caracter; și fiecare a avut acces la harul divin care transformă
caracterul. Dar, în timp ce unul învăța în umilință de la Isus, celălalt s-a dovedit că nu era
un împlinitor al Cuvântului, ci numai un auzitor al Lui. Unul murea zilnic față de eu și,
biruind păcatul, era sfințit prin adevăr; celălalt, împotrivindu-se puterii transformatore a
harului și îngăduindu-și dorințe egoiste, a ajuns rob al lui Satana.” Faptele Apostolilor, 559.

Evanghelia Veșnică Este Prima Solie Îngerească


„Şi am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, având Evanghelia Veşnică, pentru a
predica celor ce locuiesc pe pământ şi fiecărei naţiuni şi rase şi limbi şi popor, Spunând cu
voce tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I glorie, pentru că a venit ora judecăţii Lui; şi
închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor.” Apocalipsa
14:6-7.

William Miller Predica Evanghelia Veșnică


„Îngeri ai lui Dumnezeu l-au însoțit pe William Miller în misiunea sa. El era ferm și
netulburat, proclamând neînfricat solia ce îi fusese încredințată. O lume care zăcea în
fărădelege și o biserică rece, lumească au fost de-ajuns pentru a-i pune la lucru toată
energia și pentru a-l face să îndure de bunăvoie truda, lipsurile și suferința. Deși i se
împotriveau așa-zișii creștini și lumea și era lovit de Satana și de îngerii lui, nu a încetat să
predice mulțimilor Evanghelia Veșnică, oriunde era invitat, făcând să răsune în

16
depărtare și în apropiere strigătul: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a sosit
ceasul Judecății Lui!” Scrieri Timpurii, 232.

William Miller Predica Profețiile


Tremurând, William Miller a început să desfășoare înaintea oamenilor tainele Împărăției
lui Dumnezeu, conducându-i pe ascultătorii lui pe firul profețiilor până la cea de-a doua
venire a lui Cristos. El căpăta putere cu fiecare efort depus. Așa cum Ioan Botezătorul a
vestit prima venire a lui Isus și a pregătit calea pentru venirea Sa, William Miller și cei care
i s-au alăturat au vestit cea de-a doua venire a Fiului lui Dumnezeu.” Scrieri Timpurii, 229.

Evanghelia Domnului Hristos Este O Solie Profetică


„Şi după ce Ioan a fost pus în închisoare, Isus a venit în Galileea predicând Evanghelia
Împărăţiei lui Dumnezeu, și, spunând: Timpul este împlinit şi Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape: pocăiţi-vă şi credeţi Evanghelia.” Marcu 1:14-15.

„Tema predicării lui Cristos era: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este
aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie”. În felul acesta, Solia Evangheliei, așa cum
era prezentată de Mântuitorul Însuși, se întemeia pe profeții. „Timpul” despre care El
spunea că s-a împlinit era perioada făcută cunoscută lui Daniel de către îngerul Gabriel.”
Hristos Lumina Lumii, 233.

Evanghelia Apostolului Pavel Este O Solie Profetică


„Dar chiar dacă noi sau un înger din cer vă va predica orice altă evanghelie decât aceea
pe care v-am predicat-o noi, să fie blestemat! Cum am spus noi mai înainte, aşa spun
acum din nou: Dacă vă va predica cineva orice altă evanghelie decât aceea pe care aţi
primit-o, să fie blestemat!” Galateni 1:8-9.

„Pavel declara că schimbarea credinței sale nu fusese determinată de un impuls sau de


fanatism, ci el ajunsese la aceasta printr-o dovadă covârșitoare. În felul lui de prezentare
a Evangheliei, el a căutat să lămurească profețiile cu privire la prima venire a lui
Hristos. El a arătat, în mod convingător, că aceste profeții se împliniseră întocmai în Isus
din Nazaret. Temelia credinței lui erau cuvântul cel sigur al profeției.” Faptele
Apostolilor, 124.

17
Evanghelia Veșnică În Eden – O Solie Profetică
„Solia proclamată de îngerul care zbura prin mijlocul cerului este Evanghelia Veșnică,
aceeași Evanghelie care a fost proclamată în Eden, când Dumnezeu i-a zis șarpelui:
„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și Sămânța ei. Aceasta îți va
zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).” Solii Alese, cartea 2, 106.

„Prima predică a Evangheliei s-a predicat în Eden, atunci când Dumnezeu a spus
șarpelui, ‘Şi voi pune duşmănie între tine şi femeie şi între sămânţa ta şi Sămânţa ei; el îţi
va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.’” Youth Instructor, 22 Februarie, 1900.

„Spiritul care L-a dus pe Cristos la moarte îi inspiră și pe cei răi să-i nimicească pe urmașii
Lui. Toate acestea sunt prevestite în acea primă profeție: „Vrăjmășie voi pune între
tine și femeie, între sămânța ta și Sămânța ei”. Și aceasta va continua până la încheierea
timpului.” Tragedia Veacurilor, 507.

Așadar,
1. Evanghelia Milleriților a fost o solie profetică.
2. Evanghelia lui Ioan și a Domnului Hristos a fost o solie profetică.
3. Evanghelia apostolilor se întemeia pe cuvântul cel sigur al profeției.
4. Evanghelia din Eden a fost prima profeție.

Cei Trei Pași Ai Evangheliei


„Imuabilitatea lui Dumnezeu ar trebui să fie văzută clar; similitudinea procedeelor Sale cu
poporul Lui din era religioasă trecută și prezentă ar trebui studiată.” Review and Herald, 20
Aprilie, 1897.

1. Cele Trei Solii Îngerești


„Mulți care au înaintat să Îl întâlnească pe Mire sub Soliile primului și celui de-al doilea
înger, au refuzat-o pe a treia, ultima Solie de testare ce urmează să fie dată lumii, iar o
poziție similară va fi luată atunci când se va face ultimul apel.” Review and Herald, 31
Octombrie 1899, par 12.

2. Prima Solie Îngerească


Şi am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, având Evanghelia Veşnică, pentru a
predica celor ce locuiesc pe pământ şi fiecărei naţiuni şi rase şi limbi şi popor, Spunând cu
voce tare: Temeţi-vă de Dumnezeu (1) şi daţi-I glorie (2), pentru că a venit ora Judecăţii Lui;

18
(3) şi închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi pământul „şi marea şi izvoarele apelor.”
Apocalipsa 14:6-7.

3. Sanctuarul
Sanctuarul este un alt exemplu al unei lucrări de testare în trei pași. El are trei
compartimente: Curtea, Locul Sfânt, și Locul Preasfânt. Cele trei compartimente ale
Sanctuarului pământesc prefigurează lucrarea Domnului Cristos în cortul acela „mai mare
şi desăvârşit, nu făcut de mâini, altfel spus, nu din această clădire” (Evrei 9:11). În anul 31,
El S-a înălțat pentru a începe lucrarea în Locul Sfânt, iar din anul 1844 are loc lucrarea
de judecată în Locul Preasfânt. La cel de-al treilea pas avem o ușă închisă – atunci când
judecata se va încheia, iar Domnul Cristos se va îmbrăca cu hainele răzbunării. Oamenii
au fost testați prin lucrarea Domnului Cristos în Sanctuar. Evreii au fost testați cu privire
la începutul lucrării Sale de mijlocire, iar protestanții cu privire la începutul lucrării Sale de
judecată. Vom înțelege mai târziu că și noi vom fi testați, cu privire la lucrarea Sa de
judecată a celor vii.

4. Sărbătorile Iudaice
„De trei ori într-un an toţi copiii tăi de parte bărbătească să se arate înaintea Domnului
DUMNEZEU, Dumnezeul lui Israel. Pentru că voi arunca afară naţiunile dinaintea ta şi voi
lărgi hotarele tale; niciun om nu va dori ţara ta, când te vei urca să te arăţi înaintea
DOMNULUI Dumnezeul tău, de trei ori într-un an.” Exodul 34:23-24.

5. Lucrarea Duhului Sfânt


„Totuşi Eu vă spun adevărul: Vă este de folos să plec; căci dacă nu plec, Mângâietorul nu
va veni la voi; dar dacă plec, vi-l voi trimite. Şi când vine, el va mustra lumea de păcat (1) şi
de dreptate (2) şi de judecată. (3)” Ioan 16:7-8.

6. Domnul Hristos
„Isus i-a spus: Eu sunt Calea (1) şi Adevărul (2) şi Viaţa (3): nimeni nu vine la Tatăl decât
prin Mine.” Ioan 14:6.

7. Cei Care Sunt Cu Mielul


„Aceştia vor face război cu Mielul şi Mielul îi va învinge, pentru că El este Domnul domnilor
şi Împăratul împăraţilor; şi cei ce sunt cu El sunt chemaţi (1) şi aleşi (2) şi credincioşi. (3)”
Apocalipsa 17:14.

19
8. Cei 1260 De Ani De Persecuție
„Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi (1), curăţaţi (2) şi albiţi (3),
până la vremea sfârşitului, căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.” Daniel 11:35;

9. Reforma Millerită
„Mulţi vor fi curăţaţi (1), albiţi (2) şi lămuriţi (3); cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi
nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege." Daniel 12:10;

10. Leacul Laodiceei


„Îţi recomand să cumperi de la Mine aur încercat în foc (1), ca să te îmbogăţeşti; şi haine
albe (2), ca să te îmbraci, şi ruşinea goliciunii tale să nu se arate; şi să îţi ungi ochii cu alifie
(3), ca să vezi.” Apocalipsa 3:18.

11. O Restaurare În 3 Pași


„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a
lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula,
şi vom trăi înaintea Lui.” Osea 6:1,2;

12. În Grădina Ghetsemani


„Și le-a spus: Sufletul Meu este foarte întristat, chiar de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi.
Şi s-a dus puţin mai înainte şi a căzut la pământ şi se ruga ca, dacă ar fi posibil, timpul
acesta să treacă de la El. Şi a spus: Abba, Tată, toate Îţi sunt posibile; ia de la Mine acest
pahar; cu toate acestea, nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu. Şi a venit şi i-a găsit dormind şi i-
a spus lui Petru: Simone, dormi? Nu ai putut veghea o oră? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca nu
cumva să intraţi în ispită. Într-adevăr, duhul este plin de zel, dar carnea fără putere. Şi din
nou S-a dus deoparte şi S-a rugat şi a spus aceleaşi cuvinte. Şi când S-a întors, i-a găsit din
nou adormiţi, (fiindcă ochii le erau îngreunaţi) şi nu ştiau ce să îi răspundă. Şi a venit a
treia oară şi le-a spus: Dormiţi de-acum şi odihniţi-vă; este destul, a sosit timpul; iată, Fiul
omului este trădat în mâinile păcătoşilor.” Marcu 14:34-41.

13. Domnul Hristos În Mormânt


„şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-L bată şi să-L răstignească;
dar a treia zi va învia.” Matei 20:19;

20
14. Trădarea și Pocăința lui Petru
"„Adevărat îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte
cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”" Matei 26:34;

„Şi după ce au mâncat, Isus i-a spus lui Simon Petru: Simone,fiul lui Iona, Mă iubeşti tu
mai mult decât aceştia? El I-a spus: Da, Doamne; Tu ştii că Te iubesc. Isus i-a spus: Paşte
mieluşeii Mei. I-a spus din nou a doua oară: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti? El I-a spus:
Da, Doamne; ştii că Te iubesc. El i-a spus: Paşte oile Mele. El i-a spus a treia oară: Simone,
fiul lui Iona, mă iubeşti tu? Petru s-a mâhnit că îi spusese a treia oară: Mă iubeşti? Şi I-a
spus: Doamne, Tu toatele ştii; Tu ştii că Te iubesc. Isus i-a spus: Paşte oile Mele.” Ioan 21:15-
17.

Petru Vameșul Și Fariseul


„Pentru fiecare dintre clasele reprezentate prin Fariseu și vameș, găsim o lecție în istoria
vieții apostolului Petru. În primii ani ai apostolatului său, Petru gândea despre sine că este
puternic. Asemenea Fariseului, după propria sa judecată, el „nu era ca ceilalți oameni.”
Când Domnul Cristos, în ajunul trădării Sale, îi înștiința pe ucenicii Săi: „în noaptea aceasta
toți veți avea un prilej de poticnire în Mine”, Petru, plin de încredere în sine declară: „Chiar
dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” Marcu 14, 27.29. Petru nu cunoștea
atunci primejdia în care se găsea, încrederea în sine l-a amăgit. El gândea despre sine că
este în stare să se împotrivească ispitei, dar când, numai după câteva ore, încercarea
veni, el se lepădă de Domnul său blestemând și jurându-se.” Parabolele Domnului Hristos,
152.

15. Paharnicul Și Brutarul


„Şi Iosif i-a spus: Aceasta este interpretarea lui: Cele trei ramuri sunt trei zile. Totuşi până
în trei zile Faraon va înălţa capul tău şi te va restaura la locul tău; şi vei da paharul lui
Faraon în mâna sa, după rânduiala dinainte, când ai fost paharnicul lui. […] Şi Iosif a
răspuns şi a zis: Aceasta este interpretarea lui: Cele trei coşuri sunt trei zile. Totuşi până
în trei zile Faraon va ridica al tău cap de la tine şi te va atârna pe un lemn; şi îţi vor mânca
păsările carnea de pe tine.” Geneza 40:12-13.

16. Testul Lui Avraam


„Şi Avraam s-a sculat devreme dimineaţa şi a înşeuat măgarul său şi a luat doi dintre tinerii
săi cu el şi pe Isaac, fiul său, şi a despicat lemnele pentru ofranda arsă şi s-a ridicat şi a
mers la locul despre care Dumnezeu îi spusese. Apoi în a treia zi Avraam şi-a ridicat ochii
şi a văzut locul de departe.” Geneza 22:3-4.

21
„La locul rânduit, ei au zidit un altar și au pus lemnele pe el. Apoi, cu glasul tremurând,
Avraam îi descoperi fiului său Solia divină. Cu groază și uimire află Isaac ce soartă îl
aștepta, dar nu se împotrivi. El ar fi putut să scape de ceea ce-l aștepta, dacă ar fi ales să
facă așa; bătrânul, paralizat de durere, istovit de lupta celor trei zile îngrozitoare, nu s-
ar fi putut împotrivi voinței tânărului plin de vigoare.”Patriarhi și Profeți, 152.

17. Iona
„Şi DOMNUL pregătise un peşte mare care să înghită pe Iona. Şi Iona a fost în pântecele
peştelui trei zile şi trei nopţi.” Iona 1:17.

Referința Biblică Cei trei pași


Apocalipsa 14:6-12 Prima Solie A doua Solie A treia Solie Îngerască
Îngerească Îngerească
Evrei 9:1-7 Curtea Locul Sfânt Locul Preasfânt
Ioan 16:8 Păcat Neprihănire Judecată
Apocalipsa 14:7 „Temeți-vă de „Dați-I Glorie” „Căci a venit ora
Dumnezeu” judecății Lui”
Apocalipsa 17:14 Chemat Ales Credincios
Daniel 12:10 Curățit Albit Lămurit
Ioan 14:6 Calea Adevărul Viața

Evanghelia Veșnică este lucrarea Domnului Cristos, de a produce și a demonstra la


închiderea ușii două categorii de închinători – grâul și neghina – prin introducerea unei
solii profetice de testare în 3 pași.

22
Linia De Reformă A Lui Noe

Perioada De Întuneric
„Şi s-a întâmplat, pe când oamenii au început a se înmulţi pe faţa pământului şi li s-au
născut fiice, că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat
soţii din toate pe care le-au ales. Şi DOMNUL a spus: Duhul Meu nu se va lupta întotdeauna
cu omul, căci el este de asemenea şi carne; totuşi zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani.
Erau uriaşi pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea, când fiii lui Dumnezeu au
intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii, aceştia au fost războinicii, care au fost
în vechime oameni de renume. Şi Dumnezeu a văzut că stricăciunea omului era mare
pe pământ şi că fiecare imaginaţie a gândurilor inimii sale era numai facere de rău
continuă.” Geneza 6:1-5.

Timpul Sfârșitului
„Dumnezeu a comunicat cu Enoh prin îngerii Lui și i-a dat învățături divine. El i-a făcut
cunoscut că nu va îndura la nesfârșit răzvrătirea omului și că avea în plan să nimicească
neamul cel păcătos printr-un potop de ape, care avea să vină pe pământ.
Domnul i-a prezentat mai îndeaproape lui Enoh planul mântuirii și, prin Spiritul profeției,
l-a dus în decursul generațiilor care aveau să trăiască după potop, arătându-i marile
evenimente legate de cea de-a doua venire a Domnului Cristos și sfârșitul lumii.
Enoh era preocupat de starea celor ce mor. I se părea că și cei neprihăniți și cei nelegiuiți
se întorc în țărână deopotrivă și că acesta le este sfârșitul. El nu putea vedea viața celor
drepți dincolo de mormânt. În viziune profetică, el a primit învățături cu privire la Fiul lui
Dumnezeu, care avea să moară ca jertfă pentru om și i-a fost arătată venirea Domnului
Cristos pe norii cerului, însoțit de oastea cerească, pentru a da viață celor neprihăniți
dintre cei morți și să-i elibereze din mormintele lor....
Enoh a relatat cu credincioșie oamenilor tot ce-i fusese descoperit prin Spiritul profeției.
Unii au crezut cuvintele sale și s-au întors de la nelegiuirea lor, temându-se de Domnul și
aducându-I închinare.” The Signs of the Times, 20 februarie, 1879.

Creșterea Cunoștinței
„În mijlocul decăderii ce se întindea tot mai mult, Metusala, Noe și mulți alții s-au străduit
să păstreze vie cunoașterea adevăratului Dumnezeu și să pună stavilă puhoiului de
decădere morală. Cu o sută douăzeci de ani înainte de potop, Domnul i-a făcut cunoscut
lui Noe, printr-un înger, planul Său și l-a îndrumat să construiască o corabie. În timp ce

23
lucra la corabie, el trebuia să vestească faptul că Dumnezeu avea să aducă un potop de
ape pe pământ, spre a nimici pe cei nelegiuiți. Aceia, însă, care aveau să primească, să
creadă această Solie și care aveau să se pregătească pentru acest eveniment, prin
pocăință și schimbarea vieții lor, vor găsi iertare și vor fi salvați. Enoh le-a repetat copiilor
săi cele ce Dumnezeu i-a arătat în legătură cu potopul, iar Metusala și fiii săi, care au
trăit să audă propovăduirea lui Noe, au dat ajutor la construirea corăbiei.” Patriarhi și
Profeți, 92.

Simbolul Divin
„Şi Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârşitul a toată făptura a ajuns înaintea Mea, fiindcă
pământul este umplut cu violenţă prin ei; şi, iată, îi voi nimici împreună cu pământul. Fă-ţi
o arcă din lemn de gofer, să faci camere în arcă şi să o smoleşti pe dinăuntru şi pe dinafară
cu smoală. Şi acesta este modelul după care să o faci: lungimea arcei să fie de trei sute de
coţi, lăţimea acesteia cincizeci de coţi şi înălţimea acesteia treizeci de coţi. Să faci arcei o
fereastră, deasupra, să o termini la un cot de la acoperiş, şi uşa arcei să o aşezi în latura
arcei; să faci arca cu trei nivele: cel de jos, al doilea şi al treilea. Şi iată, Eu, chiar Eu, voi aduce
un potop de ape peste pământ, pentru a nimici toată făptura de sub cer, în care este
suflarea vieţii şi fiecare lucru care este pe pământ va muri. Dar cu tine îmi voi întemeia
legământul Meu; şi să intri în arcă, tu şi fiii tăi şi soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu tine.” Geneza
6:13-18.

Lucrarea De Temelie
„Dumnezeu i-a dat lui Noe dimensiunile exacte ale corăbiei, cum și îndrumări amănunțite
cu privire la construirea ei. Inteligența omenească n-ar fi putut proiecta o construcție atât
de rezistentă și de durabilă. Dumnezeu a fost proiectantul, iar Noe, constructorul. Vasul a
fost construit — asemenea corpului unei corăbii — ca să poată pluti pe apă, dar în unele
privințe semăna mai mult cu o casă. El avea înălțimea unei case cu trei etaje, dar cu
o singură ușă, care era așezată pe una din laturi.” Patriarhi și Profeți, 92.

Lucrarea Vrăjmașilor
„De partea adevărului nu se găsea mulțimea sau majoritatea. Lumea se aliase contra
dreptății și Legii lui Dumnezeu, iar Noe era privit ca fanatic. Când a ispitit-o pe Eva ca să
nu asculte de Dumnezeu, Satana i-a zis: „Hotărât, că nu veți muri” (Geneza 3, 4). Bărbați
de seamă, oameni onorați și înțelepți ai lumii au repetat același lucru. „Amenințările lui
Dumnezeu”, au spus ei, „au ca scop numai să vă intimideze și nu se vor împlini niciodată.
Nu trebuie să vă speriați. Un asemenea eveniment, cum este nimicirea lumii de către
Dumnezeu, care a făcut-o, și pedepsirea ființelor pe care El le-a creat, nu se va întâmpla

24
niciodată. Fiți liniștiți și nu vă temeți. Noe este un mare fanatic.” Lumea petrecea pe
seama nebuniei bătrânului fără minte. În loc să-și umilească inima înaintea lui Dumnezeu,
ei au stăruit în neascultarea și nelegiuirea lor, ca și când Dumnezeu nu le-ar fi vorbit prin
servul Său.” Patriarhi și Profeți, 96.

Manifestarea Puterii Lui Dumnezeu


Timpul pentru punerea lor la probă era aproape să se încheie. Noe a urmat cu
credincioșie instrucțiunile pe care le-a primit de la Dumnezeu. Corabia a fost terminată
din toate punctele de vedere, așa după cum dăduse Domnul îndrumările, și era încărcată
cu hrană pentru oameni și animale. Acum solul lui Dumnezeu adresă ultimul său apel
solemn oamenilor. Cu o dorință până la agonie, pe care cuvintele nu o pot exprima, el
i-a chemat să caute un adăpost cât timp acesta se mai putea găsi. Ei au respins din nou
cuvintele lui și și-au ridicat vocea rostind cuvinte de ocară și de batjocură. Deodată,
o tăcere cuprinse mulțimea batjocoritoare. Fiare de tot soiul, de la cele mai fioroase și
până la cele mai blânde, au fost văzute venind din munți și păduri, croindu-și liniștit
drumul spre corabie. S-a auzit un zgomot ca vântul ce suflă și iată că din toate părțile
păsările au venit în zbor, întunecând cerul cu mulțimea lor, și într-o ordine perfectă au
intrat în corabie. Animalele au ascultat de porunca lui Dumnezeu, în timp ce oamenii
s-au dovedit a fi neascultători. Conduse de îngerii cei sfinți, ele „au intrat două câte două
la Noe în corabie”, iar dintre animalele curate, câte șapte perechi. Unii priveau cu uimire,
alții cu teamă. Au fost chemați filozofi să dea explicații cu privire la întâmplarea aceasta
unică, dar zadarnic. Era o taină pe care ei n-o puteau descifra. Dar oamenii se împietriseră
așa de mult, datorită lepădării luminii, încât și această scenă n-a produs decât o
impresie de moment. Când neamul omenesc sortit pieirii a văzut soarele strălucind în
toată splendoarea lui și pământul înveșmântat într-o frumusețe aproape edenică, atunci
ei au alungat temerile, tot ce se furișase în suflet, dedându-se la petreceri zgomotoase, iar
prin faptele lor de silnicie ei păreau că invită asupra lor mânia, și așa trezită, a lui
Dumnezeu.” Patriarhi și Profeți, 97.

Coacerea Recoltei
„Dacă oamenii dinainte de potop ar fi dat crezare avertizării și s-ar fi pocăit de faptele lor
rele, atunci Dumnezeu S-ar fi întors din mânia Sa, așa cum avea să facă mai târziu cu
Ninive. Dar datorită împotrivirii încăpățânate față de mustrările de conștiință și avertizările
profetului lui Dumnezeu, generația aceea a umplut măsura nelegiuirii și s-a copt pentru
nimicire.” Patriarhi și Profeți, 97.

25
Închiderea Ușii
„Şi cele ce au intrat, au intrat partea bărbătească şi partea femeiască din orice făptură, aşa
cum Dumnezeu i-a poruncit lui; şi DOMNUL l-a închis înăuntru.” Geneza 7:16.
Mila încetase să mai mijlocească pentru neamul omenesc vinovat. Fiarele câmpului
și păsările cerului intraseră în locul refugiului lor. Noe și familia sa se aflau în corabie și
„Domnul a închis ușa după el” (Geneza 7, 16 u.p.). A fost văzută licărirea unei lumini
orbitoare și un nor de lumină mult mai puternică decât fulgerul a coborât din ceruri și s-a
așezat înaintea intrării în corabie. Ușa masivă, pe care cei dinăuntru nu ar fi fost în stare
s-o închidă, a fost împinsă încet la locul ei de către mâini nevăzute. Noe a fost închis
înăuntru, iar cei care lepădaseră mila lui Dumnezeu au fost lăsați afară. Sigiliul Cerului
era pe ușa aceea: Dumnezeu a închis-o și numai Dumnezeu o putea deschide. Tot astfel,
când Cristos va termina lucrarea mijlocirii Sale în favoarea omenirii vinovate, mai înainte
de venirea Sa pe norii cerului, ușa milei va fi închisă. După aceea, harul divin nu îi va mai
ține în frâu pe cei nelegiuiți, iar Satana va avea stăpânire deplină asupra acelora care
resping mila lui Dumnezeu. Ei se vor strădui să nimicească pe poporul lui Dumnezeu; dar,
așa cum Noe a fost închis în corabie, tot astfel cei neprihăniți vor fi ocrotiți prin puterea
divină.” Patriarhi și Profeți, 98.

Astăzi ca Atunci
„Și aşa cum au fost zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului omului. Fiindcă, aşa cum a
fost în zilele dinainte de potop, mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când
a intrat Noe în arcă, și nu au ştiut, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi; aşa va fi şi
venirea Fiului omului..” Matei 24:37-39.

Simbolul Șapte
„Timp de șapte zile după ce Noe și familia sa au intrat în corabie, nu s-a ivit nici un semn
al furtunii ce trebuia să vină. În decursul acestui timp, credința lor a fost încercată. A fost
un timp de triumf pentru cei din afara corabiei. Întârzierea aparentă a întărit în ei
credința că solia lui Noe era o înșelăciune și că potopul nu va veni niciodată. În ciuda
scenelor solemne la care fuseseră martori — fiarele și păsările intrând în corabie, îngerul
Domnului închizând ușa — ei continuau încă batjocurile și petrecerile lor, luând chiar în
râs aceste semne vădite ale puterii lui Dumnezeu. S-au adunat grămadă în jurul corabiei,
batjocorind pe cei dinăuntru cu o violentă îndrăzneală, cum nu mai făcuseră niciodată
până atunci.
Dar în a opta zi, nori întunecoși au acoperit cerul. Apoi, bubuiturile tunetelor și fulgerelor
sfâșiară cerul. Nu peste mult timp, stropi mari de ploaie au început să cadă.” Patriarhi și
Profeți, 98-99.

26
Dezamăgirea
Dezamăgirea legată de ușa închisă nu este greu de recunoscut. Noe și familia lui au fost
dezamăgiți când „puţine, adică opt suflete, au fost salvate prin apă;” (1 Petru 3:20).
Experiența potopului a fost o experiență amară, ce a avut rol de purificare pentru cele opt
persoane salvate.

27
Linia De Reformă A Lui Moise

Perioada de Întuneric
„Şi s-a ridicat un nou împărat peste Egipt, care nu a cunoscut pe Iosif. Şi a spus poporului
său: Iată, poporul copiilor lui Israel este mai numeros şi mai puternic decât noi; Haideţi să
ne purtăm înţelept cu ei, ca nu cumva să se înmulţească şi să se întâmple ca, atunci când
s-ar întâmpla vreun război, să se alăture şi ei duşmanilor noştri şi să lupte împotriva
noastră şi astfel să iasă din ţară. De aceea au pus peste ei asupritori, ca să îi chinuiască
cu poverile lor. Şi au construit pentru Faraon cetăţi de provizii: Pitom şi Raamses. Dar cu
cât îi chinuiau mai mult, cu atât se înmulţeau şi creşteau mai mult. Şi s-au mâhnit din
cauza copiilor lui Israel. Şi egiptenii au constrâns cu asprime pe copiii lui Israel să îi
servească; Şi au amărât vieţile lor cu o robie aspră: în lucrări de mortar şi în cărămizi şi în
tot felul de munci în câmp; toată munca lor, în care ei i-au făcut să muncească, era cu
asprime.” Geneza 1:8-14.

„Prin intermediul Papalității, Satan a controlat pentru multă vreme puterile care au
stăpânit Biserica și Statul. Rezultatele înfricoșătoare au fost vizibile în mod special în acele
țări care au respins lumina Reformațiunii. Exista o stare de degradare morală și corpuție
asemănătoare condiției Sodomei înainte de distrugere și idolatriei și întunericului
spiritual care predomina în Egipt în zilele lui Moise.” Spiritul Profetic, volumul 4, 190.

„Domnul a îngăduit ca poporul său, Israel, să meargă în robie în Egipt pentru că ei nu au


mers în căile Sale și L-au dezonorat prin păcatele lor fără sfârșit. Aici, supuși asupririi și
robiei grele, ei nu puteau ține Sabatul lui Dumnezeu, iar prin îndelunga lor amestecare
cu o națiune de idolatri, credința lor a devenit confuză și coruptă. Asocierea cu cei
neevlavioși și necredincioși va avea aceeași influență asupra acelora care cred adevărul
prezent dacă ei nu Îl țin pe Domnul mereu înaintea lor ca Duhul Său să le fie scut …” Christ
Triumphant, 109.

Timpul Sfârșitului
„Iar DOMNUL i-a spus lui Avram: Să ştii cu adevărat că sămânţa ta va fi străină într-o ţară
care nu este a lor şi vor servi pe aceia, iar ei îi vor chinui patru sute de ani; Şi de asemenea
pe acea naţiune, căreia ei îi vor servi, o voi judeca; şi după aceea vor ieşi din ea cu mare
avere. Iar tu vei merge la părinţii tăi în pace şi vei fi îngropat la o bătrâneţe frumoasă. Dar
în a patra generaţie vor veni din nou aici, pentru că nelegiuirea amoriţilor nu este încă
deplină.” Geneza 15:13-16.

28
„Împăratul și sfetnicii lui nădăjduiseră să îi supună pe israeliți prin munci grele și în acest
fel să facă să li se micșoreze numărul și să zdrobească spiritul lor independent. Neizbutind
să-și ajungă scopul, ei au recurs la măsuri și mai crude. Au fost date porunci femeilor a
căror ocupație le dădea posibilitatea să aducă la îndeplinire aceste porunci, și anume să
ucidă la naștere pruncii evrei de parte bărbătească. Satana era inspiratorul acestui
plan. El știa că din mijlocul poporului Israel se va ridica un eliberator; și, inspirându-
l pe împărat să poruncească nimicirea copiilor lor, el spera să facă fără efect planul
divin. Dar femeile s-au temut de Dumnezeu și n-au îndrăznit să execute porunca aceea
crudă. Domnul a privit cu plăcere la purtarea lor și a făcut ca ele să prospere.
Împăratul, mâniat pentru că planul său nu izbutise, a făcut ca porunca să fie mai aspră și
mai cuprinzătoare. Întreaga națiune a fost chemată să vâneze și să ucidă victimele
neajutorate. „Atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul: «Să aruncați în râu
pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască»” (Exod 1, 22).
În timp ce acest decret era în plină putere, lui Amram și Iochebed, izraeliți pioși din
seminția lui Levi, li s-a născut un fiu. Copilul era „frumos” și părinții, crezând că timpul
eliberării lui Israel se apropia și că Dumnezeu va ridica un eliberator pentru poporul Său,
s-au hotărât să nu îngăduie uciderea pruncului. Credința în Dumnezeu le-a întărit inimile
și „nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului” (Evrei 11, 23).”Patriarhi și Profeți,
242.

Creșterea Cunoștinței
„Dumnezeu ascultase rugăciunile mamei; credința ei fusese răsplătită. Cu profundă
recunoștință, ea a început să-și îndeplinească sarcina fericită și de-acum lipsită de griji. Cu
credincioșie a folosit ocazia pe care o avea de a-l educa pe copilul ei pentru Dumnezeu.
Ea avea încredere că acesta fusese păstrat cu viață în vederea unei mari lucrări și
mai știa că, în curând, el trebuia să fie predat mamei sale imperiale, unde avea să fie
înconjurat de influențe care vor tinde să-l îndepărteze de Dumnezeu. Toate acestea au
făcut-o să fie mai plină de râvnă și mai grijulie în învățătura pe care i-o dădea decât în
aceea pe care o dăduse celorlalți copii ai ei. S-a străduit să-i umple mintea cu simțământul
temerii de Dumnezeu și al iubirii pentru adevăr și dreptate, rugându-se cu stăruință să fie
ferit de orice influență stricăcioasă. Ea i-a arătat nebunia și păcătoșenia idolatriei și l-a
învățat de mic să se plece și să se închine viului Dumnezeu, singurul care-l putea auzi și
ajuta în orice situații grele. Ea l-a ținut pe băiat cât a putut mai mult, dar a fost nevoită să-
l predea pe la vârsta de doisprezece ani.
Din umila sa căsuță, el a fost luat și dus în palatul regal, la fiica lui faraon, „și el i-a fost fiu”.
Dar chiar și aici, el n-a uitat învățăturile pe care le-a primit în copilărie. Lecțiile învățate
lângă mama sa nu puteau fi uitate. Ele erau ca un scut împotriva mândriei, necredinței și
a viciului ce înfloreau în mijlocul strălucirii de la curte.
Cât de larg cuprinzătoare în urmările ei a fost influența acelei singure femei evreice,
și aceea o exilată și o sclavă! Întregul viitor al vieții lui Moise, marea misiune pe care el a
adus-o la îndeplinire în calitate de conducător al lui Israel dau mărturie despre importanța

29
lucrării unei mame creștine. Nu există o altă lucrare care să-i poată sta alături. Într-o foarte
mare măsură, mama ține în mâinile sale destinul copiilor ei. Ea se ocupă cu dezvoltarea
minții și a caracterului, lucrând nu numai pentru prezent, ci și pentru veșnicie. Ea
seamănă semințe ce vor răsări și vor aduce roade fie spre bine, fie spre rău. Lucrarea
ei nu este aceea de a picta pe pânză un chip frumos sau a-l dăltui în marmură, ci de a
imprima într-un suflet omenesc chipul divin. În mod deosebit în timpul primilor ani, stă
asupra ei răspunderea de a forma caracterul copiilor ei. Impresiile făcute acum asupra
minții lor în dezvoltare vor rămâne de-a lungul întregii lor vieți. Părinții trebuie să
îndrume învățătura și educația copiilor lor în timpul când aceștia sunt destul de mici, cu
scopul ca ei să poată fi creștini. Ei sunt în grija noastră ca să fie instruiți nu ca moștenitori
ai unui tron imperial de pe acest pământ, ci ca împărați pentru Dumnezeu, pentru ca să
domnească de-a lungul veacurilor nesfârșite.” Patriarhi și Profeți, 243-244.

„Bătrânii lui Israel au fost învățați de către îngeri că timpul pentru eliberarea lor era
aproape și că Moise era omul pe care Dumnezeu avea să-l folosească pentru a aduce la
îndeplinire această lucrare. Tot îngerii au fost aceia care i-au făcut cunoscut lui Moise că
Iehova l-a ales ca să rupă lanțurile robiei poporului Său. Închipuindu-și că ei aveau să-și
obțină libertatea prin forța armelor, el se aștepta să conducă armata poporului Israel
împotriva armatelor Egiptului. Având lucrul acesta în vedere, Moise și-a păzit inima, ca nu
cumva atașamentul său față de mama adoptivă sau de faraon să-l împiedice să facă voia
lui Dumnezeu.” Patriarhi și Profeți, 245.

Dumnezeu l-a transferat pe Moise din curțile luxului, unde fiecare dorință era îndeplinită,
la o școală mult mai retrasă. Aici Domnul putea să comunice cu Moise și să îl educe în
așa fel încât să obțină o cunoștință despre greutățile, încercările și pericolele pustiei.”
Comentariul Biblic AZȘ, volumul 1, 1099.

„Moise învățase multe lucruri de care trebuia să se dezvețe. Influențele care-l


înconjuraseră în Egipt — iubirea mamei sale adoptive, poziția sa înaltă ca nepot al
împăratului, risipa în toate privințele, rafinamentul, subtilitățile și misticismul unei religii
false, splendoarea închinării idolatre, măreția solemnă a arhitecturii și sculpturii — toate
acestea lăsaseră urme adânci asupra minții sale în dezvoltare și, într-o măsură oarecare,
modelaseră obiceiurile și caracterul său. Timpul, schimbarea condițiilor și a locului și
comuniunea cu Dumnezeu puteau să îndepărteze aceste influențe. Din partea lui
Moise însuși se cerea o luptă ca, pentru propria sa viață, să lepede ce era greșit și să
accepte adevărul, dar Dumnezeu avea să fie ajutorul său atunci când lupta avea să
fie prea grea pentru puterea omenească.” Patriarhi și Profeți, 248.

Formularea Soliei
„Şi Moise i-a spus DOMNULUI: O, Domnul meu, eu nu sunt elocvent, nici mai înainte nu am
fost, nici de când i-ai vorbit servitorului tău, ci eu sunt greu la vorbă şi încet la limbă. Şi
30
DOMNUL i-a spus: Cine a făcut gura omului? Sau cine face pe cel mut, sau pe cel surd, sau
pe cel văzător, sau pe cel orb? Oare nu Eu, DOMNUL? Şi acum mergi şi voi fi cu gura ta şi
te voi învăţa ce să spui. Iar el a spus: O, DOMNUL meu, trimite mesajul te rog, prin mâna
aceluia pe care îl vei trimite. Şi mânia DOMNULUI s-a aprins împotriva lui Moise şi a spus:
Nu este Aaron levitul fratele tău? Ştiu că el poate vorbi bine. Şi de asemenea, iată, vine să
te întâlnească; şi când te va vedea, se va bucura în inima sa.” Exodul 4:10-14.

Coborârea Simbolului Divin


„Şi s-a întâmplat pe cale, la han, că DOMNUL l-a întâlnit şi a căutat să îl ucidă. Atunci Sefora
a luat o piatră ascuţită şi a retezat prepuţul fiului ei şi a aruncat-o la picioarele lui şi a spus:
Cu adevărat tu îmi eşti un soţ sângeros. Aşa că el l-a lăsat să meargă, atunci ea a spus: Un
soţ sângeros eşti, din cauza circumciziei.” Exodul 4:24-26.

„În timp ce Moise călătorea spre Egipt, îngerul Domnului l-a întâlnit și a luat o poziție
amenințătoare, ca și cum ar fi vrut să-l ucidă. El nu a explicat motivul pentru apariția sa în
acest mod, însă Moise știa că există un motiv. El mergea în Egipt, ascultând porunca clară
a lui Dumnezeu; de aceea călătoria trebuia să fie în regulă. El și-a amintit dintr-o dată că
fiul său cel mai tânăr nu a fost circumcis. În conformitate cu dorințele Seforei, el a amânat
ceremonia, însă împotriva cerinței divine. Acum, soția lui, de teamă ca soțul ei să nu fie
ucis, și-a depășit simțămintele de afecțiune nepotrivită pentru fiul ei și a înfăptuit ritualul.
După aceasta, îngerul l-a lăsat pe Moise să meargă mai departe. În misiunea sa la Faraon
el urma să fie pus într-o postură periculoasă, în care viața sa ar fi fost expusă voinței
împăratului dacă Dumnezeu nu l-ar fi protejat prin puterea Sa și prezența îngerilor.
În timp ce Moise trăia în neglijență cu privire la una din poruncile lui Dumnezeu,
viața sa nu ar fi fost în siguranță; pentru că îngerii nu îl puteau proteja în
neascultare.” Signs of The Times, 26 Februarie, 1880.

Lucrarea De Temelie
„În robia lor, israeliții dăduseră uitării — într-o măsură oarecare — cunoașterea Legii lui
Dumnezeu și se îndepărtaseră de preceptele ei. Sabatul fusese îndeobște desconsiderat
și asprimea supraveghetorilor lor făcea ca ținerea lui să fie aparent imposibilă. Dar Moise
a arătat poporului său că ascultarea de Dumnezeu era prima condiție a eliberării, iar
eforturile făcute pentru restatornicirea păzirii Sabatului au ajuns la cunoștința
asupritorilor lor.”Patriarhi și Profeți, 257.

„Importanța Sabatului ca monument al creațiunii este că el păstrează totdeauna prezent


motivul adevărat pentru care închinarea se cuvine lui Dumnezeu” — pentru că El este
Creatorul, iar noi suntem făpturile Sale. „De aceea Sabatul stă chiar la temelia închinării

31
divine, căci el ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant și nici o altă
instituție nu face lucrul acesta.
Adevăratul temei al închinării divine, nu numai acela din ziua a șaptea, ci al întregii
închinări, se găsește în deosebirea dintre Creator și creaturile Sale. Acest fapt important
nu se poate învechi niciodată și nu trebuie uitat niciodată”. (J.N.Andrews, History of the
Sabbath, cap. 27).” Tragedia Veacurilor, 437.

Lucrarea Vrășmașilor
„Să nu mai daţi poporului paie pentru a face cărămidă, ca până acum, să meargă ei să îşi
adune paie. Şi numărul de cărămizi, pe care l-au făcut până acum, să le impuneţi; nu
scădeţi nimic din el, pentru că sunt leneşi; de aceea strigă, spunând: Lasă-ne să mergem
şi să sacrificăm Dumnezeului nostru. Îngreunaţi munca acestor oameni, ca ei să
ostenească în ea; şi să nu dea atenţie la cuvinte deşarte.” Exodul 5:7-9.

Manifestarea Puterii Lui Dumnezeu


„Și sunt sigur că împăratul Egiptului nu vă va lăsa să mergeţi, nu, nici chiar cu mână tare.
Şi Îmi voi întinde mâna şi voi lovi Egiptul cu toate minunile Mele pe care le voi face în
mijlocul acestuia; şi după aceea vă va lăsa să mergeţi.” Exodul 3:19-20.

„El a fost încunoștințat de faptul că monarhul nu va ceda până când Dumnezeu nu Își va
trimite judecățile asupra Egiptului și va scoate afară pe Israel prin manifestarea puterii
Sale. Însă, înainte de revărsarea fiecărei plăgi, Moise trebuia să descrie natura și urmările
ei, pentru ca împăratul să poată să scape de ea, dacă alegea lucrul acesta. Fiecare
pedeapsă respinsă avea să fie urmată de alta și mai severă, până când inima lui îngâmfată
avea să fie umilită și până când el avea să-L recunoască pe Creatorul cerului și al
pământului ca viul și adevăratul Dumnezeu. Domnul avea să le dea egiptenilor prilejul de
a vedea cât de zadarnică era înțelepciunea celor mai de seamă oameni ai lor, cât de slabă
era puterea zeilor lor, atunci când se împotriveau poruncilor Domnului. El avea să-i
pedepsească pe locuitorii Egiptului pentru idolatria lor și să aducă la tăcere lăudăroșenia
lor cu privire la binecuvântările primite din partea idolilor lor fără viață. Dumnezeu urma
să-Și glorifice Numele, pentru ca celelalte națiuni să poată auzi despre puterea Lui și să
tremure în fața faptelor Lui mărețe și pentru ca poporul Său să poată fi condus să se
întoarcă de la idolatrie și să-I aducă o închinare curată.” Patriarhi și Profeți, 263.

32
Al Treilea Pas
„Când cererea pentru eliberarea lui Israel a fost prezentată pentru prima dată împăratului
Egiptului, s-a dat avertizarea celei mai teribile plăgi. Moise primise porunca să-i spună lui
faraon: „Așa vorbește Domnul: «Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut». Îți spun: «Lasă
pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău,
pe întâiul tău născut»” (Exod 4, 22.23). Deși disprețuiți de egipteni, israeliții fuseseră
onorați de Dumnezeu prin faptul că fuseseră puși deoparte ca să fie păstrătorii Legii Sale.
Datorită binecuvântărilor și privilegiilor speciale care le erau acordate, ei aveau întâietate
între națiuni, așa cum avea primul născut între frații săi.
Pedeapsa despre care Egiptul fusese avertizat de la început avea să fie cea din urmă.
Dumnezeu este îndelung răbdător și bogat în milă. El are o grijă duioasă față de ființele
făcute după chipul Său. Dacă pierderea recoltelor și a turmelor și cirezilor ar fi adus Egiptul
la pocăință, atunci copiii n-ar mai fi fost loviți; dar națiunea s-a împotrivit cu
încăpățânare poruncii divine și, de aceea, lovitura finală era gata să cadă.” Patriarhi
și Profeți, 273.

Paralelă Cu Sigilarea
„Şi DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului şi pune un
semn pe frunţile oamenilor care suspină şi care strigă din cauza tuturor urâciunilor care
sunt făcute în mijlocul lui. Şi celorlalţi le-a spus în auzul meu: Duceţi-vă după el prin cetate
şi loviţi, ochiul vostru să nu cruţe, nici să nu aveţi milă; Ucideţi fără cruţare pe bătrân şi pe
tânăr, deopotrivă pe fecioare şi pe copilaşi şi pe femei; dar nu vă apropiaţi de vreun om
asupra căruia este semnul; şi începeţi la sanctuarul Meu. Atunci ei au început de la bătrânii
care erau înaintea Casei.” Ezechiel 9:4-6.

Simbolul Șapte
„Șapte zile să mănânci azime şi în a şaptea zi să fie o sărbătoare pentru DOMNUL. Azime
să fie mâncate şapte zile; şi să nu fie văzută pâine dospită la tine, nici nu va fi văzută
dospeală cu tine în toate hotarele tale. Şi să arăţi fiului tău în acea zi, spunând: Aceasta se
face din cauza a ceea ce DOMNUL mi-a făcut când eu am ieşit afară din Egipt. Şi aceasta
să îţi fie ca semn pe mâna ta şi pentru o amintire între ochii tăi, ca legea DOMNULUI să fie
în gura ta, căci cu mână puternică DOMNUL te-a scos din Egipt.” Exod 13:6-9.

33
Dezamăgirea
„Şi când Faraon s-a apropiat, copiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi, iată, egiptenii mărşăluiau
după ei; şi au fost grozav de înspăimântaţi; şi copiii lui Israel au strigat către DOMNUL.”
Exodul 14:10.

Al Patrulea Pas
„Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te la popor şi sfinţeşte-i astăzi şi mâine şi să îşi spele
hainele, şi să fie gata pentru a treia zi, pentru că în a treia zi DOMNUL va coborî înaintea
ochilor întregului poporul pe muntele Sinai.” Exodul 19:10-11.

„Și muntele Sinai fumega în întregime, din cauză că DOMNUL a coborât pe el în foc; şi
fumul lui se ridica asemenea fumului unui cuptor şi întregul munte se cutremura grozav.
Şi când sunetul trâmbiţei a sunat lung şi a crescut tot mai tare şi mai tare, Moise a vorbit
şi Dumnezeu i-a răspuns printr-o voce.” Exodul 19:18-19.

„Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine
ca atunci când a fost proclamată Legea pe Sinai. „S-a cutremurat pământul, s-au
topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu,
Dumnezeul lui Israel” (Psalmii 68, 8). În mijlocul celor mai teribile convulsii ale naturii,
vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbițe, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la
bază spre vârf și oștile lui Israel, palide și tremurând de groază, s-au aruncat cu fețele la
pământ. El, a cărui voce scutura atunci pământul, a declarat: „Voi mai clătina încă o dată
nu numai pământul, ci și cerul” (Evrei 12, 26). Sfânta Scriptură spune: „Domnul va răcni de
sus; din Locașul Lui cel sfânt”, „de se zguduie cerurile și pământul” (Ieremia 25, 30; Ioel 3,
16). În ziua cea mare, ce stă să vină, cerurile se vor strânge „ca o carte de piele, pe care o
faci sul” (Apocalipsa 6, 14). Chiar munții și insulele vor fi mutate din locurile lor. „Pământul
se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică”
(Isaia 24, 20).” Patriarhi și Profeți, 340.

„Atunci Moise a stat în picioare în poarta taberei şi a spus: Cine este de partea DOMNULUI?
Acela să vină la mine. Şi toţi fiii lui Levi s-au adunat la el. Iar el le-a spus: Astfel spune
DOMNUL Dumnezeu al lui Israel: Să-şi pună fiecare bărbat sabia la coapsă şi să intre şi să
iasă de la poartă la poartă prin tabără, şi fiecare bărbat să ucidă pe fratele său şi fiecare
bărbat pe însoţitorul său şi fiecare bărbat pe vecinul său. Şi copiii lui Levi au făcut conform
cuvântului lui Moise: şi au căzut din popor în acea zi în jur de trei mii de bărbaţi.” Exodul
32:26-28.

34
Linia De Reformă A Lui Ilie

Perioada De Întuneric
„Făgăduința ploilor îmbelșugate fusese dată cu condiția ascultării. „Dacă veți asculta de
poruncile Mele, pe care le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru și dacă-
I veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la
vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei culege grâul, mustul și untdelemnul; de
asemenea va da iarbă pe câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura.
Vedeți să nu vi se amăgească inima, și să vă abateți, ca să slujiți altor dumnezei și să vă
închinați înaintea lor. Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră; ar
închide cerurile și n-ar mai fi ploaie; pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând
din țara aceea bună pe care v-o dă Domnul” (Deuteronom 11, 10-17).
„Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei
împlini toate poruncile Lui și toate Legile Lui”, fuseseră avertizați israeliții, „cerul deasupra
capului tău va fi de aramă, și pământul de sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale
în loc de ploaie praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit”
(Deuteronom 28, 15.23.24).
Acestea erau unele din sfaturile înțelepte ale lui Iehova către Israelul din vechime. „Puneți-
vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de
aducere aminte pe mâinile voastre, și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Să învățați
pe copiii voștri în ele, și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, și când vei merge în
călătorie, când te vei culca și când te vei scula” (Deuteronom 11, 18.19). Aceste porunci
erau lămurite; cu toate acestea, pe măsură ce veacurile treceau și generație după
generație pierdea din vedere măsurile luate pentru bunăstarea lor spirituală, influențele
distrugătoare ale apostaziei amenințau să dea la o parte orice opreliște pusă de
harul divin.” Profeți și Regi, 136.

Timpul Sfârșitului
„Şi Ilie tişbitul, care era dintre locuitorii Galaadului, i-a spus lui Ahab: Precum DOMNUL
Dumnezeul lui Israel trăieşte, înaintea căruia stau în picioare, nu va fi nici rouă nici ploaie
în anii aceştia, decât conform cuvântului meu.” 1 Împărați 17:1.

„Ilie era un om cu aceleaşi sentimente ca noi; şi s-a rugat insistent să nu plouă şi nu a


plouat pe pământ trei ani şi şase luni. Şi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie şi pământul
şi-a dat rodul.” Iacov 5:17-18.

35
„Și a spus: Adevărat vă spun: Niciun profet nu este acceptat în patria lui. Dar în adevăr vă
spun, erau multe văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani şi şase
luni, când a fost foamete mare peste toată ţara;” Luca 4:24-25.

Cei trei ani și jumătate în care Izabela a domnit cu curviile și vrăjitoriile ei sunt paraleli cu
cei trei ani și jumătate profetici în care papalitatea a asuprit pe sfinții Celui Preaînalt.
Despre ei se vorbește de exemplu în Daniel 7:

„Și cele zece coarne din această împărăţie sunt zece împăraţi care se vor ridica; şi un altul
se va ridica după ei; şi va fi diferit de primul şi va supune trei împăraţi. Şi el va vorbi cuvinte
mari împotriva celui Preaînalt şi va obosi pe sfinţii celui Preaînalt şi va gândi să schimbe
timpurile şi legile; iar ei vor fi daţi în mâna lui până la un timp şi timpuri şi împărţirea
timpului.” Daniel 7:24-25.

Mai mult decât atât, Apocalipsa identifică papalitatea cu apelativul Izabela. Astfel, cei trei
ani și jumătate profetici ai papalității sunt guvernați tot de domnia Izabelei:

„Cu toate acestea am câteva lucruri împotriva ta, pentru că rabzi pe acea femeie, Izabela,
care se numeşte pe ea însăşi profetesă, ca să înveţe şi să amăgească pe robii Mei pentru
a curvi şi a mânca lucruri sacrificate idolilor. Şi i-am dat timp să se pocăiască de curvia ei
şi nu s-a pocăit. Iată, o voi arunca în pat, şi pe cei ce comit adulter cu ea îi voi arunca în
mare necaz, dacă nu se pocăiesc de faptele lor.” Apocalipsa 2:20-22.

Creșterea Cunoștinței
„Împăratul a făcut cercetări amănunțite, dar proorocul n-a putut fi găsit. Împărăteasa
Izabela, mâniată la auzirea soliei care a încuiat comorile cerului, fără să piardă timp, s-a
sfătuit cu proorocii lui Baal care s-au unit cu ea să blesteme pe prooroc și să sfideze mânia
lui Iehova. Dar în ciuda dorinței lor de a-l găsi pe acela care rostise cuvântul de nenorocire,
urmau să fie dezamăgiți. Nu puteau nici să ascundă pentru alții cunoașterea judecății
pronunțate ca urmare a apostaziei predominante. Veștile denunțării păcatelor lui
Israel de către Ilie și despre profeția privitoare la venirea grabnică a unei pedepse
s-au răspândit repede în țară. Temerile unora erau trezite dar, în general, Solia cerească
a fost primită cu batjocură și dispreț.” Profeți și Regi, 123.

Formularea Soliei
„Şi s-a întâmplat, când Ahab l-a văzut pe Ilie, că Ahab i-a spus: Eşti tu cel care tulbură pe
Israel? Iar el a răspuns: Nu eu am tulburat pe Israel, ci tu şi casa tatălui tău, în aceea că aţi

36
părăsit poruncile DOMNULUI şi tu ai urmat Baalilor. De aceea acum, trimite şi adună la
mine tot Israelul pe muntele Carmel şi pe cei patru sute cincizeci de profeţi ai lui Baal şi
pe cei patru sute de profeţi ai dumbrăvilor, care mănâncă la masa Izabelei.” 1 Împărați
18:17-19.

Lucrarea De Temelie
„Până când veţi şchiopăta voi între două opinii? Dacă DOMNUL este Dumnezeu, urmaţi-l
pe El; dar dacă este Baal, atunci urmaţi-l pe el. Şi poporul nu i-a răspuns un cuvânt.” 1
Împărați 18:21.

„Și Ilie a spus către tot poporul: Apropiaţi-vă de mine. Şi tot poporul s-a apropiat de el. Şi
el a reparat altarul DOMNULUI care era dărâmat.” 1 Împărați 18:30

Lucrarea Vrășmașilor
„Vrând să pară îndrăzneți și sfidători, dar îngroziți în inimile lor vinovate, preoții falși au
pregătit altarul, punând pe el lemnele și jertfa după care au început să rostească formulele
lor magice. Strigătele lor stridente răsunau, iar ecoul se întorcea de prin pădurile și
înălțimile vecine atunci când ei invocau numele zeului lor zicând: „Baale, auzi-ne!”. Preoții
s-au adunat în jurul altarului lor cu sărituri, zvârcoliri și strigăte, și smulgându-și părul, își
făceau tăieturi în carne, chemând pe dumnezeul lor să le vină în ajutor.
Dimineața trecu, veni amiaza și încă nu se arăta nici o dovadă că Baal auzea strigătele
slujitorilor lui amăgiți. Nu se auzea niciun glas, niciun răspuns la rugăciunile lor frenetice.
Jertfa rămase nemistuită.
În timp ce continuau devoțiunile lor exaltate, preoții cei puternici încercau fără încetare să
născocească vreun mijloc prin care să aprindă focul pe altar și să-i facă pe oameni să
creadă că focul vine direct de la Baal. Dar Ilie supraveghea orice mișcare, iar preoții,
nădăjduind împotriva oricărei speranțe să prindă ocazia să înșele, continuau să-și
desfășoare ceremoniile lor fără sens. „La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: «Strigați
mai tare, fiindcă este dumnezeu; se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie,
sau poate că doarme și se va trezi ». Ei au strigat tare, și, după obiceiul lor, și-au făcut
tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat,
până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici
semn de luare aminte” (1 Împărați 18, 27-29).
Bucuros ar fi venit Satana să-i ajute pe aceia pe care îi amăgise și care erau devotați servirii
lui. Bucuros ar fi trimis el fulgerul să le aprindă jertfa. Dar Iehova a pus hotare lui Satana
— i-a restrâns puterea — și chiar toate născocirile vrășmașului nu au putut trimite nici
măcar o scânteie pe altarul lui Baal.” Profeți și Regi, 149-150.

37
Manifestarea Puterii Lui Dumnezeu
„Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel!” se ruga profetul, „Fă să se știe astăzi că
Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, și că toate aceste lucruri le-am făcut
după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta
că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine” (1
Împărați 18, 36.37).
O tăcere apăsătoare se așternu peste toți. Preoții lui Baal tremurau de groază. Conștienți
de vinovăția lor, se așteptau acum la o pedeapsă grabnică.
Nici nu s-a sfârșit rugăciunea lui Ilie, că flăcări de foc, ca niște fulgere strălucitoare de
lumină, au coborât din cer peste altarul înălțat, mistuind jertfa, secând apa din șanț și
mistuind chiar și pietrele altarului. Strălucirea focului ilumină muntele și orbi ochii
mulțimii. În văile de jos, de unde mulți priveau cu încordare îngrijorată mișcările celor de
sus coborârea focului s-a văzut clar și toți au fost uimiți de priveliște. Aceasta semăna cu
stâlpul de foc care, la Marea, Roșie, a despărțit pe copiii lui Israel de oastea egipteană.”
Profeți și Regi, 152.

Al Treilea Pas
„Preoții lui Baal priveau cu consternare descoperirea minunată a puterii lui Iehova. Însă,
cu toată înfrângerea lor și aflându-se în prezența slavei divine, ei au refuzat să se
pocăiască de nelegiuirea lor. Ei doreau să rămână tot profeți ai lui Baal. În felul acesta,
s-au dovedit copți pentru nimicire. Pentru ca Israelul cel pocăit să fie protejat de
rătăcirile acelora care îl învățase să se închine la Baal, Ilie a fost îndrumat de Domnul să-
i distrugă pe acești învățători falși. Mânia poporului era deja trezită împotriva
conducătorilor în nelegiuire, și când Ilie le dădu porunca: „Puneți mâna pe proorocii lui
Baal, nici unul să nu scape”, ei au fost gata să asculte. Au prins pe preoți, i-au adus la pârâul
Chison și acolo, înainte de încheierea zilei care a marcat începutul unei reforme hotărâte,
slujitorii lui Baal au fost înjunghiați. Niciunuia nu i s-a îngăduit să trăiască” Profeți și Regi,
153.

Simbolul Șapte
„Astfel Ahab s-a urcat să mănânce şi să bea. Şi Ilie s-a urcat pe vârfulCarmelului; şi s-a
plecat la pământ şi şi-a pus faţa între genunchi, Şi a spus servitorului său: Urcă acum,
priveşte spre mare. Şi el s-a urcat şi a privit şi a spus: Nu este nimic. Iar el a spus: Du-te din
nou de şapte ori. Şi s-a întâmplat a şaptea oară, că el a spus: Iată, se ridică un nor mic
din mare, ca o mână de om. Iar el a spus: Urcă-te şi spune lui Ahab: Pregăteşte-ţi carul şi
coboară, ca să nu te oprească ploaia.”

38
Ploaia
„Și s-a întâmplat între timp, că cerul s-a înnegrit cu nori şi vânt şi a fost o ploaie mare. Şi
Ahab s-a urcat în carul său şi a mers la Izreel.” 1 Împărați 18:45.

Concluzie
Și astăzi este nevoie de un glas de mustrare aspră, deoarece păcate grele îi despart pe
oameni de Dumnezeu. Necredința devine cu grabă o modă. „Nu vrem ca omul acesta să
împărățească peste noi ”(Luca 19, 14 ) este vorbirea miilor de oameni. Predicile plăcute
rostite prea adesea nu fac o impresie durabilă, trâmbița nu dă un semnal lămurit.
Oamenii nu sunt străpunși în inimă de adevărurile tăioase și lămurite ale
Cuvântului lui Dumnezeu.
Sunt mulți creștini cu numele care, dacă și-ar da pe față adevăratele sentimente, ar spune:
De ce este nevoie să vorbim atât de lămurit? Ei ar putea tot așa de bine să întrebe: De ce
a trebuit ca Ioan Botezătorul să le spună fariseilor: „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți
de mânia viitoare?” (Luca 3, 7). De ce a trebuit el să stârnească mânia Irodiadei spunându-
i lui Irod că nu este drept să trăiască cu nevasta fratelui său? Înainte-mergătorul lui Cristos
și-a pierdut viața din pricina vorbirii lui lămurite. De ce nu a putut să treacă cu vederea
fără să provoace neplăcere acelora care trăiau în păcat?
În acest fel, bărbați care trebuia să stea ca păzitori credincioși ai Legii lui Dumnezeu
argumentează, până când diplomația ia locul credincioșiei, iar păcatul este îngăduit să
meargă înainte fără a fi mustrat. Cum se va auzi glasul unei mustrări credincioase în
biserică?
„Tu ești omul acesta!” (2 Samuel 12, 7). Cuvinte tot atât de lămurite ca acelea spuse de
Natan lui David se aud astăzi rar la amvoane, se văd rar în publicații. Dacă nu ar fi atât
de rare, am vedea mai mult din puterea lui Dumnezeu, descoperită între oameni.
Solii Domnului să nu se plângă de faptul că străduințele lor sunt fără rod până nu se
pocăiesc de propria lor plăcere de a plăcea oamenilor, care-i face să înăbușe adevărul.
Acei slujitori care vor să placă oamenilor și care strigă: „Pace, pace!”, atunci când
Dumnezeu nu vorbește de pace, mai bine să-și umilească inimile înaintea lui Dumnezeu,
cerând iertare pentru nesinceritatea lor și pentru lipsa lor de curaj moral. Nu datorită
iubirii față de aproapele îndulcesc ei Solia încredințată, ci pentru că sunt comozi și
îngăduitori cu ei înșiși. Dragostea adevărată caută mai întâi onoarea lui Dumnezeu
și mântuirea sufletelor. Aceia care au această iubire nu vor evita adevărul ca să scape
de urmările neplăcute ale unei vorbiri lămurite. Când sufletele sunt în primejdie, slujitorii
lui Dumnezeu nu vor ține seama de eu, ci vor rosti Cuvântul lui Dumnezeu dat lor să-l
rostească, refuzând să scuze sau să ascundă păcatul.
O, dacă fiecare slujitor și-ar da seama de caracterul sacru al slujbei sale și de sfințenia
lucrării sale și ar arăta curajul pe care l-a arătat Ilie! Ca soli rânduiți de divinitate, slujitorii
Evangheliei sunt într-o poziție de responsabilitate. Ei trebuie să mustre, să certe, să

39
îndemne „cu toată blândețea și învățătura” (2 Timotei 4, 2). În locul lui Cristos ei trebuie
să lucreze ca ispravnici ai tainelor Cerului, încurajând pe cei ascultători și avertizând
pe cei neascultători. Procedeele lumești nu trebuie să aibă nici un preț în lucrarea lor.
Niciodată nu trebuie să se abată de pe calea pe care Isus le poruncește să meargă. Trebuie
să meargă înainte în credință, amintindu-și că sunt înconjurați de un nor de martori. Nu
trebuie să vorbească propriile lor cuvinte, ci cuvintele pe care Cel ce este mai mare decât
potentații pământului le-a poruncit să le rostească. Solia lor trebuie să fie: „Așa vorbește
Domnul”. Dumnezeu cheamă bărbați ca Ilie, Natan și Ioan Botezătorul - oameni care vor
duce solia Sa cu credincioșie, indiferent de urmări, oameni care vor rosti curajos
adevărul, chiar dacă acesta cere să jertfească tot ce au.
Dumnezeu nu poate folosi pe oamenii care, în vreme de primejdie, când sunt necesare
puterea, curajul și influența tuturor, se tem să ia o atitudine hotărâtă pentru dreptate. El
cheamă bărbați care vor putea purta cu credincioșie bătălia împotriva celui rău, luptând
împotriva domniilor și puterilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Unora ca aceștia El le va spune:
„Bine, rob bun și credincios ... intră în bucuria stăpânului tău” (Matei 25, 23)” Profeți și Regi,
140-142.

„Oamenii aspri și severi adesea se scuză sau încearcă să justifice lipsa lor de politețe
creștină prin faptul că unii reformatori au lucrat cu un astfel de spirit, și ei pretind că
lucrarea pentru acest timp cere același spirit; dar aceasta nu este așa. Un spirit calm și sub
control perfect este mai bun în orice loc, chiar și în cea mai grosolană societate. Un zel
furios nu face bine nimănui. Dumnezeu nu i-a ales pe reformatori pentru că erau oameni
autoritari și furioși. El i-a acceptat așa cum erau, cu toate aceste trăsături de caracter, dar
El ar fi pus răspunderi de zece ori mai mari asupra lor, dacă ar fi fost smeriți cu inima,
având spiritul sub controlul rațiunii. În timp ce slujitorii lui Cristos trebuie să denunțe
păcatul și impietatea, necurăția și minciuna, în timp ce uneori sunt chemați să mustre
nelegiuirea printre cei de sus, cât și printre cei de jos, arătându-le că asupra călcătorilor
Legii va cădea indignarea lui Dumnezeu, totuși ei nu trebuie să fie autoritari sau tiranici;
trebuie să arate amabilitate și iubire, un spirit de a salva mai degrabă decât de a nimici.”
Mărturii, vol 4, 486.

40
Linia De Reformă A Celor Trei
Decrete

Perioada De Întuneric
„Iată, voi trimite şi voi lua toate familiile din nord, spune DOMNUL, şi pe Nebucadneţar
împăratul Babilonului, servitorul meu, şi îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva
locuitorilor ei şi împotriva tuturor acestor naţiuni de jur împrejur şi le voi nimici cu totul şi
le voi face o înmărmurire şi un motiv de şuierare şi pustiiri veşnice. Mai mult, voi lua de la
ei vocea bucuriei şi vocea veseliei, vocea mirelui şi vocea miresei, sunetul pietrelor de
moară şi lumina lămpii. Şi toată această ţară va fi o pustiire şi o înmărmurire; şi aceste
naţiuni vor servi împăratului Babilonului şaptezeci de ani. Şi se va întâmpla, după ce
se vor împlini şaptezeci de ani, că voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi acea naţiune,
spune DOMNUL, pentru nelegiuirea lor şi ţara caldeenilor şi o voi face pustiiri veşnice.”
Ieremia 25:9-12.

„Și pe cei care au scăpat de sabie i-a dus la Babilon, unde i-au fost servitori lui şi fiilor lui,
până la domnia împăratului Persiei, pentru a împlini cuvântul DOMNULUI prin gura lui
Ieremia, până când ţara s-a bucurat de sabatele ei, fiindcă atât cât a fost pustie a ţinut
sabatul, pentru a împlini şaptezeci de ani. Şi în anul întâi al lui Cirus, împăratul Persiei,
ca să se împlinească cuvântul DOMNULUI, vorbit prin gura lui Ieremia, DOMNUL a stârnit
duhul lui Cirus, împăratul Persiei, încât a vestit prin toată împărăţia sa şi a pus de
asemenea în scris, zicând:” 2 Cronici 36:20-22.

„Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, națiunea aleasă, va aduce
la îndeplinire până la urmă, prin biserica Sa de pe pământ, de astăzi. El „a dat via altor
vieri”, chiar poporului care păzește legământul Său și care, cu credincioșie, „Îi dau roadele
la vremea lor”. Niciodată Domnul nu S-a lăsat fără reprezentanți adevărați pe pământ,
care au făcut din interesele Sale propriile lor interese. Acești martori pentru Dumnezeu
sunt socotiți ca aparținând Israelului spiritual, și față de ei se vor împlini toate
făgăduințele Legământului, făcute de Iehova poporului Său de odinioară.
Astăzi biserica lui Dumnezeu este liberă să ducă mai departe împlinirea planului divin
pentru mântuirea neamului omenesc pierdut. Timp de multe secole, copiii lui Dumnezeu
au suferit o restrângere a libertăților lor. Predicarea Evangheliei în curățirea ei a fost
interzisă și asupra acelora care au îndrăznit să nu asculte de poruncile oamenilor au fost
trimise cele mai aspre pedepse. Ca urmare, marea vie morală a Domnului a fost aproape
în întregime nefolosită. Oamenii au fost lipsiți de lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
Întunericul rătăcirii și al superstiției amenința să șteargă cunoașterea religiei adevărate.
Biserica lui Dumnezeu de pe pământ a fost într-o adevărată robie în timpul acestei

41
perioade lungi de prigoană neîntreruptă, așa cum copiii lui Israel au fost robi în Babilon
în timpul exilului.
Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, biserica Sa nu mai este în robie. Israelului spiritual
i-au fost restatornicite privilegiile acordate poporului lui Dumnezeu la vremea eliberării
din Babilon. În toate părțile pământului, bărbați și femei răspund soliei trimise de cer,
despre care Ioan descoperitorul a proorocit că va fi vestită înainte de a doua venire a lui
Cristos : „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-l slavă, căci a sosit ceasul judecății Lui”
(Apocalipsa 14, 7).” Profeți și Regi, 714.

Timpul Sfârșitului
Timpul sfârșitului este marcajul profetic ce declanșează lucrarea de pregătire pentru
procesul de testare al Evangheliei Veșnice. Cele trei decrete reprezintă cei trei pași ai
Evangheliei Veșnice. Sfârșitul celor 70 de ani declanșează creșterea cunoștinței ce
pregătește calea pentru cele trei decrete. Așadar, sfârșitul celor 70 de ani reprezintă
timpul sfârșitului pentru reforma celor trei decrete.

Creșterea Cunoștinței – Daniel


„În anul întâi al lui Darius fiul lui Ahaşveroş, din sămânţa mezilor, care a fost făcut împărat
peste domeniul caldeenilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am înţeles din Cărţi
că numărul anilor pentru care fusese Cuvântul DOMNULUI către profetul Ieremia, pentru
împlinirea pustiirilor Ierusalimului, era şaptezeci de ani. Şi mi-am îndreptat faţa către
Domnul Dumnezeu, să caut prin rugăciune şi cerere, cu postire şi pânză de sac şi cenuşă.”
Daniel 9:1-3.

„Încă apăsat de povara lui Israel, Daniel a studiat din nou proorociile lui Ieremia. Ele
erau foarte clare, atât de clare încât a înțeles prin aceste mărturii raportate în „Cărți că
trebuiau să treacă șaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul
anilor despre care vorbise Domnul către proorocul Ieremia”. (Daniel 9, 2).
Cu credință întemeiată pe cuvântul cel sigur al proorociei, Daniel s-a rugat Domnului
pentru împlinirea grabnică a acestor făgăduințe. El s-a rugat pentru ca onoarea lui
Dumnezeu să fie păstrată. În această rugăciune s-a identificat deplin cu aceia care nu
împliniseră planul divin, mărturisind păcatele lor ca fiind ale lui.” Profeți și Regi, 554.

Creșterea Cunoștinței – Cirus


„Care spune despre Cirus: El este păstorul Meu şi va împlini toată plăcerea Mea, chiar
spunând Ierusalimului: Tu vei fi zidit; şi Templului: Temelia ta va fi pusă. Astfel spune

42
DOMNUL unsului Său, lui Cirus, a cărui dreaptă am ţinut-o, pentru a supune naţiuni
înaintea lui; şi voi dezlega coapsele împăraţilor, pentru a deschide înaintea lui cele două
porţi părăsite; şi porţile nu vor fi închise;” Isaia 44:28-45:1.

„Domnul are resurse. Mâna Sa ține totul sub control. Când a venit vremea ca Templul Său
să fie reconstruit, El a mișcat inima lui Cirus pentru a fi reprezentantul Său prin a înțelege
profețiile despre sine însuși și a da libertate poporului evreu. Mai mult, Cirus le-a oferit
facilitățile necesare pentru reconstruirea Templului Domnului. Lucrarea a început sub
Cirus, iar succesorul său a continuat lucrarea începută.” Comentariul Biblic AZS, vol 4, 1175.

Primul Decret
„Şi, în anul întâi al lui Cirus, împăratul Persiei, ca să fie împlinit Cuvântul DOMNULUI rostit
prin gura lui Ieremia, DOMNUL a stârnit duhul lui Cirus împăratul Persiei, încât el a făcut
o proclamaţie în toată împărăţia sa şi a pus-o de asemenea în scris, spunând: Astfel zice
Cirus, împăratul Persiei: DOMNUL Dumnezeul cerului mi-a dat toate împărăţiile
pământului; şi mi-a poruncit să îi construiesc o casă în Ierusalim, care este în Iuda. Cine
este dintre voi din tot poporul Său? Dumnezeul său să fie cu el şi să se urce la Ierusalim,
care este în Iuda, şi să construiască acolo Casa DOMNULUI Dumnezeului lui Israel (El este
Dumnezeul), care este în Ierusalim. Şi pe oricine rămâne, în orice loc unde el locuieşte
temporar, oamenii locului să îl ajute cu argint şi cu aur şi cu bunuri şi cu animale, în afară
de darul de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu care este în Ierusalim.” Ezra 1:1-4.

Coborârea Simbolului Divin


„Atunci el mi-a spus: Nu te teme, Daniele: fiindcă din prima zi când ţi-ai pus inima să
înţelegi şi să te disciplinezi înaintea Dumnezeului tău, cuvintele tale au fost auzite, iar eu
am venit datorită cuvintelor tale. Dar prinţul împărăţiei Persiei mi s-a împotrivit douăzeci
şi una de zile, dar, iată, Mihail, unul dintre mai marii prinţilor, a venit să mă ajute; şi
am rămas acolo cu împăraţii Persiei.” Daniel 10:12-13.

„În timp ce Satana se lupta să influențeze cele mai înalte autorități în împărăția Medo-
Persiei ca să manifeste dezaprobare față de poporul lui Dumnezeu, îngerii lucrau în
favoarea exilaților. Lupta era de așa natură încât întreg Cer era interesat. Prin proorocul
Daniel ni se dă o priveliște a acestei lupte puternice dintre forțele binelui și ale răului.
Timp de trei săptămâni Gabriel a luptat cu forțele întunericului, căutând să anihileze
influențele care lucrau asupra minții lui Cir și înainte ca lupta să se încheie, Însuși Cristos
a venit în ajutorul lui Gabriel. „Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și
una de zile”, declară Gabriel; „însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă,
mi-a venit în ajutor, și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei” (Daniel 10:13). Tot ce

43
a putut face Cerul în favoarea poporului lui Dumnezeu, a fost făcut. Biruința a fost în
cele din urmă câștigată, forțele vrășmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui
Cir și în toate zilele fiului său Cambise, care a domnit aproape șapte ani și jumătate.”
Profeți și Regi, 571-572.

Lucrarea De Temelie
„Și când constructorii au pus temelia Templului DOMNULUI, ei au aşezat pe preoţi în
îmbrăcămintea lor cu trâmbiţe şi pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, pentru a lăuda pe
DOMNUL, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Şi cântau împreună răspunzându-
şi unii altora, lăudând şi dând mulţumiri DOMNULUI: Pentru că este bun, pentru că mila
Lui dăinuieşte pentru totdeauna faţă de Israel. Şi tot poporul a strigat cu un strigăt mare,
când au lăudat pe DOMNUL, pentru că temelia Casei DOMNULUI fusese pusă.” Ezra 3:10-
11.

„Dar mulţi dintre preoţii şi leviţii şi mai marii părinţilor, bărbaţi în vârstă, care văzuseră
Casa dintâi, când temelia acestei Case a fost pusă înaintea ochilor lor au plâns cu voce
tare; şi mulţi strigau tare de bucurie; Astfel încât poporul nu putea deosebi zgomotului
strigătului de bucurie de zgomotul plânsului poporului; căci poporul striga cu strigăt mare
şi zgomotul s-a auzit de departe.” Ezra 3:12-13.

„Nu este nevoie să menționăm că aceste laude și mulțumiri erau cu totul potrivite. Casa
asupra cărora ochii lor erau ațintiți era de o așa importanță pentru Domnul încât să-Și
trimită Cuvântul din nou și din nou pentru a încuraja constructorii. Domnul dă robilor Săi
cuvinte pentru a vorbi; iar toți trebuie să-și fi exprimat recunoștința atunci când au văzut
că temelia Casei fusese construită.
Însă a venit încă o dificultate. Plânset, vaiet și jale erau auzite pentru că Templul nu era
așa de glorios în exterior ca și primul. Existau oameni care își foloseau puterea
conversației pentru a vorbi despre inferioritatea clădirii față de cea construită de Solomon.
Un sunet nearmonios, nu de bucurie sau laudă ori recunoștință, ci de nemulțumire era
amestecat cu muzica și cântecul, cu bucuria și lauda lui Dumnezeu.
„Dar mulţi dintre preoţii şi leviţii şi mai marii părinţilor, bărbaţi în vârstă, care văzuseră
casa dintâi, când temelia acestei Case a fost pusă înaintea ochilor lor au plâns cu voce tare;
şi mulţi strigau tare de bucurie;”
Ei văzuseră destule pentru a-i face să-L laude pe Dumnezeu. Ei au văzut că Domnul i-a
cercetat după ce i-a risipit din cauza nerecunoștinței și necredincioșiei față de poruncile
Sale. El a mișcat inima lui Cirus pentru a ajuta pe aceia care erau rânduiți cu reconstruirea
Casei. Însă aceia care se descurajau ușor nu mergeau prin credință. Ei întrețineau
sentimente descurajatoare, ce nu erau o mireasmă de viață pentru fapte bune.
(Manuscrisul 116, 1897)” Comentariul Biblic AZȘ, 1133-1134.

44
Lucrarea Vrășmașilor
„Daţi acum poruncă să facă pe aceşti oameni să înceteze şi această cetate să nu fie
construită, până va fi dată o altă poruncă din partea mea. Luaţi seama acum să nu greşiţi
în a face aceasta: de ce să crească paguba spre vătămarea împăraţilor? Şi, când copia
scrisorii împăratului Artaxerxes a fost citită înaintea lui Rehum şi a lui Şimşai, scribul, şi a
tovarăşilor lor, ei s-au urcat în grabă la Ierusalim la iudei, şi i-au făcut să înceteze, prin
forţă şi putere. Atunci a încetat lucrarea Casei lui Dumnezeu care este în Ierusalim. Astfel,
a încetat până în anul al doilea al domniei lui Darius împăratul Persiei.” Ezra 4:21-24.

„În timpul domniei lui Cambise, lucrarea la Templu a înaintat încet, iar în timpul domniei
falsului Smerdis (numit în Ezra 4, 7 Artaxerse), samaritenii au amăgit pe acest impostor
fără scrupule să dea un decret prin care se interzicea iudeilor să-și reclădească Templul și
cetatea.” Profeți și Regi, 572.

Al Doilea Pas – Manifestarea Puterii Lui Dumnezeu


„Lăsaţi în pace lucrarea acestei Case a lui Dumnezeu; guvernatorul iudeilor şi bătrânii
iudeilor să construiască această Casă a lui Dumnezeu pe locul lui. Mai mult, eu dau o
hotărâre despre ce să le faceţi bătrânilor acestor iudei pentru construirea acestei Case a
lui Dumnezeu; ca din bunurile împăratului, din tributul de dincolo de râu, să fie date îndată
cheltuielile acestor oameni, ca să nu fie împiedicaţi. Şi de ceea ce au nevoie, deopotrivă
tauri tineri şi berbeci şi miei pentru ofrandele arse ale Dumnezeului cerului, grâu, sare, vin
şi untdelemn, conform cu rânduiala preoţilor care sunt în Ierusalim, să li se dea zi de zi
negreşit; Ca ei să aducă sacrificii de arome dulci Dumnezeului cerului şi să se roage pentru
viaţa împăratului şi a fiilor săi. De asemenea eu am dat o hotărâre, ca oricine va schimba
acest cuvânt, să fie scoasă din casă lemnăria şi fiind ridicată, să fie acesta spânzurat de ea;
şi să fie făcută casa lui un morman de balegă pentru aceasta. Şi Dumnezeul care a făcut
ca numele Său să locuiască acolo să nimicească pe toţi împăraţii şi popoarele, care îşi vor
întinde mâna să schimbe şi să distrugă această Casă a lui Dumnezeu care este în Ierusalim.
Eu Darius am dat această hotărâre; să fie împlinit în grabă.” Ezra 6:7-12.

Atunci când a venit la tron Darius, el a îndreptat lucrarea și piedica uzurpatorului. Însă
chiar și atunci poporul care trebuie să fie cel mai interesat a continuat în indiferență. Ei au
aplicat greșit profeția dată de inspirație. Ei au interpretat greșit Cuvântul lui Dumnezeu
și au declarat că nu venise încă vremea să construiască, iar până ce nu se vor împlini
zilele, ei nu se vor apuca de lucrare. Dar în timp ce părăseau construirea Casei
Domnului, Templul în care se puteau închina lui Dumnezeu, până încheierea vremii robiei
evreilor, ei și-au construit case pentru ei.” Comentariul Biblic AZȘ, vol 4, 1175.

45
„Și bătrânii iudeilor au construit şi au prosperat prin profeţirea lui Hagai, profetul, şi a
lui Zaharia fiul lui Ido. Şi au construit şi au terminat-o, conform cu porunca Dumnezeului
lui Israel şi conform poruncii lui Cirus şi a lui Darius şi a lui Artaxerxes, împăratul Persiei.
Şi această Casă a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al şaselea al
domniei lui Darius, împăratul.” Ezra 6:14-15.

Un Tip Al Celei De-a Doua Solie Îngerească


„Hei, hei! ieşiţi şi fugiţi din ţara nordului, spune DOMNUL, pentru că v-am împrăştiat ca
pe cele patru vânturi ale cerului, spune DOMNUL. Eliberează-te, Sioane, care locuieşti cu
fiica Babilonului! Pentru că astfel spune DOMNUL oştirilor: După glorie m-a trimis el la
naţiunile care v-au prădat, pentru că cine se atinge de voi se atinge de lumina ochiului
Său. Pentru că, iată, Eu îmi voi scutura mâna peste ele şi vor ajunge o pradă servitorilor
lor; şi veţi cunoaşte că DOMNUL oştirilor m-a trimis. Cântă şi bucură-te, fiică a Sionului,
pentru că, iată, Eu vin şi voi locui în mijlocul tău, spune DOMNUL. Și multe naţiuni se vor
alătura DOMNULUI în acea zi şi vor fi poporul Meu; şi Eu voi locui în mijlocul tău şi vei
cunoaşte că DOMNUL oştirilor m-a trimis la tine.” Zaharia 2:6-10.

Al Treilea Decret
„La aproximativ șaptezeci de ani după reîntoarcerea primei grupe de robi sub conducerea
lui Zorobabel și losua, Artaxerxe Longimanus s-a urcat pe tronul Medo-Persiei. Numele
acestui împărat este strâns legat de istoria sfântă printr-o serie de providențe remarcabile.
În timpul domniei lui, au trăit și au lucrat Ezra și Neemia. El este acela care, în anul 457
î.Hr., a dat al treilea și ultimul decret pentru restaurarea Ierusalimului. Domnia lui a
fost martoră la reîntoarcerea unei grupări de iudei sub conducerea lui Ezra, la terminarea
zidurilor Ierusalimului de către Neemia și tovarășii lui, la reorganizarea slujbelor Templului
și la Marile Reforme religioase, instituite de Ezra și Neemia. În timpul acestei domnii lungi,
el a dat pe față deseori înțelegere față de poporul lui Dumnezeu; și în prietenii lui iudei,
preaiubiți și demni de încredere, Ezra și Neemia, a recunoscut bărbați rânduiți de
Dumnezeu, ridicați pentru o lucrare deosebită.” Profeți și Regi, 607.

„Decretul căutat se găsea în capitolul șapte din Ezra, versetele 12-26. În forma lui cea mai
completă fusese dat de Artaxerxe, împăratul Persiei, în anul 457 în. Hr. Însă, în Ezra 6, 14
se spune că a fost clădită Casa Domnului din Ierusalim „după porunca (decretul) lui Cirus,
Darius și Artaxerxe, împăratul Persiei”. Acești trei împărați, prin emiterea, reafirmarea și
completarea decretului, l-au adus la desăvârșirea prevăzută de profeție, pentru a marca
astfel începutul celor 2300 de ani. Luând deci anul 457 în. Hr., timpul când a fost completat
decretul, ca dată a poruncii, s-a văzut că toate precizările profeției cu privire la cele
șaptezeci de săptămâni se împliniseră.” Tragedia Veacurilor, 326.

46
Dezamăgire
„Numărul acelora care au răspuns chemării de a părăsi Babilonul era dezamăgitor de
mic. Ezra s-a așteptat ca un mare număr să se întoarcă.” Review and Herald, 13 Februarie
1908, par. 3.

„Ezra se așteptase că un număr mare se va întoarce la Ierusalim, dar numărul celor care
au răspuns chemării era descurajator de mic. Mulți, care cumpăraseră case și pământuri,
nu erau dispuși să-și sacrifice averile. Ei iubeau tihna și confortul și s-au mulțumit să
rămână. Exemplul lor s-a dovedit o piedică pentru alții, care altfel ar fi ales să se
împărtășească de experiența acelora care înaintau prin credință.
Când Ezra a privit la grupa adunată, a fost surprins să nu găsească pe nimeni dintre fiii lui
Levi. Unde erau membrii seminției puse deoparte pentru slujba sfântă a Templului? La
chemarea „Cine este de partea Domnului”, leviții ar fi trebuit să răspundă primii.
În timpul robiei și după ceea, li se acordaseră multe privilegii. Se bucuraseră de libertatea
deplină să slujească nevoilor spirituale ale fraților lor de robie. Fuseseră clădite sinagogi,
în care preoții conduceau închinarea la Dumnezeu și învățau poporul. Li se permisese în
mod liber să păzească Sabatul și să îndeplinească ritualurile sfinte, specifice credinței
iudaice.” Profeți și Regi, 612-613.

Simbolul Șapte
„Să ştii de aceea şi să înţelegi, că de la ieşirea poruncii de a restaura şi de a construi
Ierusalimul până la Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni;
strada va fi construită din nou şi zidul, chiar în timpuri de necaz.” Daniel 9:25.

Cele șaptezeci se săptămâni sunt împărțite în trei părți: Șapte săptămâni, șaizeci și două
de săptămâni și o săptămână. Primele șapte săptămâni au început în anul 457 î.Hr. Ele
sunt simbolul șapte în linia de reformă a celor trei decrete.

Al Patrulea Pas
„Atunci împăratul mi-a spus: Ce cauţi? Astfel, m-am rugat Dumnezeului cerului. Şi am spus
împăratului: Dacă place împăratului şi dacă servitorul tău ar găsi favoare înaintea feţei
tale, să mă trimiţi în Iuda, la cetatea mormintelor părinţilor mei, să o construiesc. Şi
împăratul mi-a spus (împărăteasa de asemenea şedea lângă el): Cât de lungă va fi călătoria
ta? Şi când te vei întoarce? Astfel a făcut plăcere împăratului să mă trimită; şi i-am hotărât
un timp. Mai mult, am spus împăratului: Dacă ar plăcea împăratului, să mi se dea scrisori
către guvernatorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec până voi ajunge în Iuda; Şi o

47
scrisoare către Asaf păzitorul pădurii împăratului, ca să îmi dea lemnăria să fac bârne
pentru porţile palatului care aparţinea de casă, şi pentru zidul cetăţii şi pentru casa în care
voi intra. Şi împăratul mi-a dat, conform cu mâna cea bună a Dumnezeului meu peste
mine.” Neemia 2:4-8.

În reforma lui Neemia se găsește și acțiunea vrășmașilor. Sanbalat, Tobia și Gheșem s-au
opus lucrării lui Dumnezeu în acea vreme.

„Dar când Sanbalat horonitul şi Tobia, servitorul, amonitul, şi Gheşem arabul, au auzit
aceasta, au râs de noi în batjocură şi ne-au dispreţuit şi au spus: Ce este acest lucru pe care
îl faceţi? Vă răzvrătiţi împotriva împăratului?” Neemia 2:19.

Al treilea pas este judecata. Este vorba de judecățile făcute de Neemia în capitolul 13.
Acolo el mustră și pedepsește poporul din cauza alianței cu popoarele păgâne, din cauza
neorânduielii în serviciile preoțești și a călcării Sabatului.

48
Linia De Reformă A Domnului Cristos

Perioada De Întuneric

De ce L-au Respins Evreii Pe Isus ca Mesia?


De F.C. Gilbert

„Întrebarea din titlu este una repetată adesea. Multora le este dificil să înțeleagă cum și
de ce L-a respins poporul evreu pe Isus ca și Mântuitor și Mesia, când Scripturile Vechiului
Testament erau pline de preziceri, tipuri și profeții legate de venirea Sa în această lume.
Este greu de înțeles în special refuzul Sinedriului de a-L primi pe Isus ca și Mesia, mai ales
pentru că apostolii, inspirați, au afirmat în mod repetat că: dacă aceștia și-ar fi dat seama
de ceea ce fac, ei nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Jertfirea vieții Sale a fost făcută din
ignoranță. Pentru unii pare aproape imposibil să armonizeze respingerea lui Isus de către
Farisei, în timp ce ei erau recunoscuți ca și conducători ai poporului care stăteau în scaunul
lui Moise.
Faptul că cei din poporul evreu erau sinceri, zeloși și onești este evident din Scriptură.
Pavel zice despre ei:
„Fiindcă le aduc mărturie că au zel pentru Dumnezeu, dar nu conform cunoaşterii.”
Romani 10:2.
Iar despre propria instruire și educație, înainte de a-L accepta pe Isus ca Mântuitor, el
adaugă:
„Şi în aceasta mă deprind pe mine însumi, să am întotdeauna o conştiinţă fără poticnire,
faţă de Dumnezeu şi oameni.” Fapte 24:16.
„Şi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, celui ce m-a întărit, în aceea că m-a socotit
credincios, punându-mă în serviciu; Eu, cel care mai înainte eram blasfemator şi
persecutor şi insultător; dar am obţinut milă, pentru că am lucrat din ignoranţă în
necredinţă.” 1 Timotei 1:12-13, traducerea Fidela.

Evreii dornici să-L urmeze pe Dumnezeu


Din cauza experienței amare prin care sămânța lui Avraam a trecut în timpul captivității
Babiloniene timp de șaptezeci de ani, după eliberarea lor din exilul babilonian,
conducătorii erau hotărâți să nu mai respingă vreodată sfatul din Cuvântul lui Dumnezeu.
Oamenii influenți ai Israelului se temeau de severitatea consecințelor care ar putea veni
peste ei dacă ar fi îndepărtați de la adevăratul Dumnezeu. Următoarea afirmație din Ezra
vorbește despre aceasta:
49
„Să călcăm noi din nou poruncile tale şi să ne încuscrim cu popoarele acestor urâciuni? Nu
te vei mânia pe noi până ne vei mistui, astfel încât să nu fie nicio rămăşiţă nici scăpare?”
Ezra 9:14.
Într-o carte evreiască intitulată „Ethics of the Fathers” (Etica părinților – vezi referința nr.1
de mai jos), scrisă cam în secolul al doilea înainte de Hristos, în capitolul 1, paragraful 2,
spune: „Fiți chibzuiți în judecată; pregătiți mulți ucenicii; și apărați legea.” Înțelepții
Israelului și-au dat toată silința să facă un zid de apărare pentru lege. Ei au multiplicat
comentarii, explicații, tratate, targume (interpretări ale Scripturilor – n.tr.) și alte materiale
ajutătoare astfel încât poporul să poată înțelege mai bine Cuvântul lui Dumnezeu. Din
nefericire, în strădania lor de a familiariza poporul cu cerințele conținute în Scriptură
despre cum să-L urmezi pe Dumnezeu, ei s-au poticnit de o mare piatră de poticnire.
După ce Alexandru cel Mare s-a închinat în templul din Ierusalim, după primirea sa de
către Iuda, marele preot (2), între greci și evrei s-a dezvoltat un spirit de prietenie. Generalii
lui Alexandru nu reușeau să înțeleagă de ce conducătorul lor l-ar îmbrățișa pe marele
preot atunci când s-au întâlnit pe Muntele Scopus, în loc să-l ucidă. Alexandru le-a spus
generalilor săi că ceea ce s-a întâmplat în acea zi i-a fost arătat într-o viziune pe când se
afla în Macedonia, și el și-a dorit să aibă privilegiul de a intra în templu și de a se închina
Dumnezeului lui Iuda.
Grecii i-au asigurat pe evrei că ei doreau să le fie cu adevărat prieteni și binefăcători (3). Ei
doreau să afle mai multe despre Dumnezeul evreilor. S-a făcut o înțelegere care permitea
ca un mare număr de rabini din Ierusalim să meargă în Alexandria și acolo să traducă
scrierile Scripturilor din limba ebraică în greacă. Învățătura și educația grecească căuta
orice cale posibilă pentru a spori și a perfecționa valorile propriei culturi. Grecii au sugerat
de asemenea ca evreii să-i trimită pe cei mai talentați dintre tinerii lor în Alexandria pentru
instruire și educație în privința filozofiei, a științelor și a învățăturilor grecilor.
Multora din bătrânii Israelului le era teamă de consecințele unei astfel de acțiuni; înțelepții
își aduceau aminte de necazurile înaintașilor lor care au intrat în contact cu stilul de viață
și obiceiurile păgâne. Ei i-au sfătuit pe tineri să nu urmeze un astfel de curs. Aceștia, în
schimb, au argumentat că ar fi un avantaj acela ca tineri puternici, înțelepți și statornici să
meargă la școlile grecești, pentru că astfel ei i-ar putea influența pe filozofii și învățații greci
să vadă valoarea și frumusețea religiei iudaice, și astfel unii din învățații greci s-ar putea
să îmbrățișeze iudaismul. Cu toate acestea, bătrânii Israelului i-au sfătuit să nu facă acest
lucru. Ei considerau că dacă tinerii ar fi încurajați să intre în contact cu învățătura
păgânilor, aceasta ar putea ruina viitorul rasei iudaice.
Treptat, școlile evreiești au ajuns să ofere titluri academice (diplome) absolvenților lor.
Existau mai multe grade: Rav sau rabi, Tana, Gayon, Sadi și Rabbon. S-a considerat necesar
pentru absolvenții școlilor rabinice să arate un semn al gradului lor prin aceea că purtau
îmbrăcăminte diferită. Cel care avea un anumit grad, trebuia să poarte o robă și o tichie
diferită și distinctivă. Încetul cu încetul s-a format o aristocrație educațională numită
Sinedriu. Acest termen este de origine greacă, denumirea ebraică fiind Beth din ha-go-dol,
„Marea casă a judecății”.

50
Declinul Spiritualității
În timp ce școlile religioase au continuat să funcționeze, era vizibil un declin evident în ce
privește puterea și influența spirituală. An după an, Cuvântul lui Dumnezeu era studiat din
ce în ce mai puțin, pe măsură ce cursurile și studiile bazate pe cultură și filozofie creșteau.
Curriculum-ul școlilor rabinice a fost influențat spre intelectualism. Pe măsură ce anii
treceau, omul a ajuns să fie înălțat iar la Dumnezeu se gândeau tot mai puțin. Rabinii erau
preamăriți, în timp ce cei neînvățați erau subestimați. Evlavia s-a diminuat treptat pe
măsură ce formele și ceremoniile creșteau. Multe legi au fost date pentru a favoriza
rabinismul și obiceiurile școlilor, totuși elevii erau încurajați să-L iubească și să asculte de
Dumnezeu.
În „Ethics of the Fathers” (Etica părinților) rabinii învățau: „Un copil de cinci ani ar trebui să
studieze Biblia, la zece ani ar trebui să studieze Mishna, la 15 ani Gemara.”
Mishna este un comentariu voluminos al Bibliei; Gemara este un comentariu la Mishna.
Așa că, pe măsură ce un elev înainta în vârstă și în dezvoltare mintală, el studia tot mai
puțin Cuvântul lui Dumnezeu și tot mai mult scrierile oamenilor.

Intelectualismul a pus la o parte inspirația


Pentru ca bărbații să fie acceptați de adunările evreiești, ei trebuiau să fi parcurs un curs
în cadrul școlilor rabinice. Aceia care nu reușeau să urmeze procedura trasată de Marele
Sinedriu (sau de către micile Sinedrii localizate în orașele și localitățile din zona Palestinei
în afara orașului Ierusalim, sedii ale Beth din ha-go-dol, Marea casă a judecății), nu
primeau nici un fel de recunoaștere din partea poporului. Rabinul care absolvise un curs
era recunoscut după îmbrăcămintea sa. Era esențial ca o persoană să întrunească
cerințele rabinice pentru a putea câștiga audiența copiilor lui Avraam.
Acestea erau condițiile existente în Iudeea în vremea când Ioan și Isus au apărut în ținutul
Israelului.
Următoarele din Hristos Lumina Lumii se potrivesc aici:
„În timpul captivităţii babiloniene, israeliţii au fost vindecaţi pe deplin de închinarea la
chipuri cioplite. În decursul secolelor care au urmat, ei au suferit din cauza asupririi din
partea vrăjmaşilor păgâni, până când s-au convins pe deplin că prosperitatea lor depindea
de ascultarea de Legea lui Dumnezeu... După întoarcerea din Babilon, s-a acordat mare
atenţie învăţământului religios. Pretutindeni în ţară s-au clădit sinagogi, unde legea era
explicată de preoţi şi cărturari. S-au întemeiat şi şcoli care, pe lângă meserii şi ştiinţe, se
ocupau cu predarea principiilor neprihănirii. Dar aceste instituţii s-au schimbat în rău... În
multe lucruri, ei s-a conformat practicilor idolatrilor.
Deoarece se depărtaseră de Dumnezeu, iudeii au pierdut din vedere în mare măsură
învăţătura cu privire la slujbele ceremoniale... Dar iudeii au pierdut viaţa spirituală din
ceremoniile lor şi s-au agăţat de forme moarte... Pentru a pune ceva în locul celor pe care
le pierduseră, preoţii şi rabinii au înmulţit cu de la sine putere cerinţele de împlinire a
formelor; dar, cu cât acestea deveneau mai aspre, cu atât mai puţin se manifesta iubirea

51
faţă de Dumnezeu. Ei îşi măsurau sfinţenia după mulţimea ceremoniilor lor, în timp ce
inimile lor erau pline de îngâmfare şi ipocrizie.” Hristos, Lumina Lumii, pag. 29.
„Deoarece iudeii se despărţiseră de Dumnezeu, credinţa se întunecase şi speranţa
aproape încetase de a mai lumina viitorul. Cuvintele proorocilor erau neînţelese.” Idem,
pag. 32.
Din moment ce Ioan și Isus nu au fost la școlile rabinice, poporul nu recunoștea autoritatea
lor ca și învățători. Cu toate acestea, Dumnezeu a dat acestor bărbați o solie plină de
putere divină și de Duhul cerului. Din cauză că conducătorii Israelului nu au acceptat solia
lui Ioan ca venind de la Dumnezeu, ei nu erau pregătiți pentru a-L primi pe Mântuitor, deși
El i-a asigurat că viața și venirea Sa aveau la bază sfintele Scripturi. Rabinii întrebau: „Cum
are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”
Din moment ce membrii familiei lui Isus erau loiali sinagogilor, nici chiar frații Săi nu
credeau în El ca Mesia. (vezi Ioan 7:4,5) Deoarece standardele de instruire erau stabilite
de Sinedriu și nimeni nu putea fi recunoscut ca învățător dacă nu accepta învățăturile
rabinilor, nu e dificil să înțelegem de ce, atunci când Mântuitorul a venit la aceia care erau
posesorii profețiilor lui Dumnezeu, ei nu au reușit să-L recunoască ca fiind împlinirea
tipurilor și profețiilor scrise în cărțile lui Moise și ale profeților.
Prin amestecarea Cuvântului lui Dumnezeu cu filozofiile omenești, forța și puterea
spirituală a Scripturilor lipsea din viața învățătorilor și a oamenilor de rând. Ei nu aveau
discernământ spiritual. Filozofia greacă, cultura Alexandriană și Ateniană, au secătuit
puterea spirituală a casei lui Israel. Influența acestei instruiri lumești-religioase a făcut ca
toate clasele sociale să fie nepregătite să-L întâlnească pe El atunci când „El a venit la ai
Săi, și ai Săi nu L-au primit”. Pretențiile (afirmațiile) Sale erau cerești; poporul era de pe
Pământ, pământesc. Cerul și pământul nu erau în armonie.
La începutul lucrări Sale, Isus a spus poporului că gloata Îl va ucide. Farisei L-au acuzat ca
fiind samaritean și având drac. Orbiți de păcat și hipnotizați de învățăturile omenești și de
tradițiile rabinice, masele erau lipsite de pătrundere spirituală. În final, ei au respins unica
lor speranță, unica lor sursă de eliberare. Nici sinceritatea, nici zelul sau sârguința nu-i
puteau scăpa sau salva de păcat. Doar Isus, lumina lumii, Mântuitorul omenirii, putea
aduce eliberare.
Conducătorii Israelului au cedat în mare măsură pretențiilor culturii și educației grecești,
sperând ca prin aceasta să obțină prestigiu și influență. Ei au fost conduși să creadă că
puteau să avanseze mai bine în sarcina pe care le-a dat-o Dumnezeu prin acceptarea
(asimilarea) unor standarde lumești de educație decât dacă se agățau strâns de
standardele pe care le-au moștenit de la înaintașii lor credincioși. Astfel, israeliții au
pierdut mult din influența lor, nu au reușit să-și păstreze prestigiul și L-au respins pe mult
așteptatul lor Messia și Mântuiror.”

(1) Introdusă în Cartea de rugăciuni „zilnice” a evreilor (Jewish „daily” Prayer


Book), ediția 1890, publicată de Rosenbaum & Werbelowsky, New York City.
(2) Josephus, Antichități (Antiquities), cartea 11, capitolul 8, paragraful 5.
Timpurile Nou Testamentare în Palestina (New Testament Times in Palestine),

52
Shailer Mathews, Cap. 1, pag. 13, 14. Ghidul Palestinei (Palestine Guide), de
G. O. Matson, ediția 1930, publicată de American Colony Stores, Ierusalim,
Palestina.
(3) Istoria evreilor (History of the Jews) de Graetz, vol. 1, pag. 440, 457, 487. Istoria
poporului evreu în timpul lui Isus Hristos (History of the Jewish People in the
Times of Jesus Christ), de Schurer, div. 1, pag. 199-218. Istoria Israelului
(History of Israel) de Ewald, cap. 5, pag. 260, 293-302. Timpurile Nou
Testamentare în Palestina (New Testament Times in Palestine), Shailer
Mathews, Cap. 2, pag. 15-26, cap. 3, pag. 30, cap. 4, pag. 38, 40, 42.

„Și tu Copile, vei fi chemat profet al celui Preaînalt; fiindcă vei merge înaintea feţei
Domnului, să pregăteşti căile lui; Să dai cunoştinţa salvării poporului Său, prin iertarea
păcatelor lor, prin blânda milă a Dumnezeului nostru; prin care răsăritul din înalt ne-a
vizitat, să dea lumină celor ce şed în întuneric şi în umbra morţii, să ne îndrepte
picioarele pe calea păcii.” Luca 1:76-79.

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acelaşi
era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute de El şi fără El nu a fost făcut
nimic din ceea ce a fost făcut. În El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina
străluceşte în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o.” Ioan 1:1-5.

Timpul Sfârșitului
„Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul lui şi îi va fi pus
numele Minunat, Sfătuitor, Dumnezeul puternic, Tatăl veşnic, Prinţul Păcii.” Isaia 9:6.

„De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, o fecioară va rămâne însărcinată şi va


naşte un fiu şi îi va pune numele, Emanuel.” Isaia 7:14.

„Şi ea va naşte un Fiu şi îi vei pune numele ISUS, pentru că El va salva pe poporul Său de
păcatele lor. Şi toată aceasta s-a făcut ca să se împlinească ce fusese rostit de Domnul prin
profetul, care a spus: Iată, o fecioară va fi însărcinată şi va naşte un Fiu şi Îi vor pune
numele Emanuel, care tradus este: Dumnezeu cu noi.” Matei 1:21-23.

Creșterea Cunoștinței
„Lumina lui Dumnezeu strălucește totdeauna în mijlocul întunecimii păgânismului. Atunci
când au studiat cerurile înstelate și au căutat să pătrundă taina ascunsă în căile lor
luminoase, acești magi au contemplat gloria Creatorului. Căutând să înțeleagă mai bine,

53
ei s-au îndreptat spre Scripturile evreilor. În țara lor, scrierile profetice, care preziceau
venirea unui învățător divin, au fost păstrate ca o comoară. Balaam făcea parte din rândul
magilor, deși cândva fusese un profet al lui Dumnezeu; inspirat de Duhul Sfânt, el
proorocise despre prosperitatea lui Israel și arătarea lui Mesia; iar proorociile lui trecuseră
prin tradiție de la generație la generație. Dar, în Vechiul Testament, venirea Mântuitorului
era mai clar descoperită. Magii au aflat cu bucurie că venirea Sa era aproape și că lumea
întreagă avea să fie plină de cunoașterea Slavei Domnului.” Hristos Lumina Lumii, 59.

„Dumnezeu declară: „Voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat.”
(Isaia 44, 3.) „Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric.” (Psalmii 112, 4.) Acelora
care caută Lumina și care o acceptă cu bucurie le vor răsări razele strălucitoare de la
tronul lui Dumnezeu.
Pe câmpiile unde tânărul David își condusese turma, păstorii încă mai vegheau în timpul
nopții. În orele acelea de liniște, ei vorbeau împreună despre Mântuitorul făgăduit și se
rugau pentru venirea Împăratului pe tronul lui David. „Și iată că un înger al Domnului s-a
înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte
tare. Dar îngerul le-a zis: «Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este
Cristos, Domnul».”” Hristos Lumina Lumii, 47.

„Ana, o proorociță, de asemenea a intrat și a confirmat mărturia lui Simeon cu privire la


Cristos. În timp ce Simeon vorbea, fața ei se luminase de slava lui Dumnezeu și din adâncul
inimii își exprima mulțumirea pentru că i se îngăduise să-L vadă pe Cristos, Domnul.
Acești umili închinători nu studiaseră profețiile în zadar. Dar cei care dețineau poziții de
conducători și preoți în Israel, deși aveau în fața lor prețioasele cuvinte ale profeției, nu
umblau în Căile Domnului și ochii lor nu erau deschiși să vadă Lumina vieții.” Hristos
Lumina Lumii, 55.

Formularea Soliei
„Iată , voi trimite mesagerul Meu şi el va pregăti calea înaintea mea; şi Domnul, pe care îl
căutaţi, va veni deodată la Templul Său, chiar mesagerul Legământului, în care găsiţi
plăcere; iată, El va veni, spune DOMNUL oştirilor.” Maleahi 3:1.

„Vocea celui ce strigă în pustiu: Pregătiţi calea DOMNULUI, faceţi în pustie un drum mare
şi drept pentru Dumnezeul nostru.” Isaia 40:3.

„Ana şi Caiafa fiind înalţii preoţi, Cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în
pustie. Şi a venit în tot ţinutul din jurul Iordanului, predicând botezul pocăinţei pentru
iertarea păcatelor; Aşa cum este scris în Cartea cuvintelor lui Isaia, profetul, spunând:

54
Vocea unuia strigând în pustie: Pregătiţi calea Domnului, faceţi-I cărările drepte.” Luca 3:3-
4.

Coborârea Simbolului Divin


„Şi Isus, după ce a fost botezat, a ieşit din apă îndată; şi iată, cerurile i s-au deschis şi a
văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel şi aşezându-se uşor pe el. Şi iată,
o voce din cer a spus: Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea.”
Matei 3:16-17.

„Îndată ce a ieșit din apă, Isus S-a plecat în rugăciune pe malul râului. În fața Lui se
deschidea o eră nouă și însemnată. Acum începea lupta vieții Sale pe o scară mai largă.
Cu toate că era Domnul Păcii, venirea Lui trebuia să fie ca străfulgerarea unei săbii.
Împărăția pe care venise s-o întemeieze era contrară aceleia dorite de iudei. El, care era
temelia ritualurilor și organizării poporului Israel, urma să fie privit ca vrășmașul și
distrugătorul lui. El, care proclamase Legea pe Sinai, urma să fie condamnat ca unul care
o calcă. El, care venise să sfărâme puterea lui Satana, urma să fie acuzat ca fiind Beelzebul.
Nimeni nu L-a înțeles pe pământ, și în timpul lucrării Lui trebuia să rămână singur. Cât a
trăit, nici mama și nici frații Lui nu I-au înțeles lucrarea. Nici chiar ucenicii nu L-au înțeles.
El locuise în lumina veșnică, fiind una cu Dumnezeu, dar viața pe pământ trebuia să o ducă
în singurătate.
Privirea Mântuitorului părea că străbate cerul în timp ce lăuntrul Său se revărsa în
rugăciune. El știa bine cât de mult împietrise păcatul inima oamenilor și cât de greu le va
fi să înțeleagă lucrarea Lui și să primească darul mântuirii. El a cerut cu stăruință putere
de la Tatăl să biruie necredința lor, să sfărâme lanțurile prin care Satana îi ținea în robie
și, pentru binele lor, să-l învingă pe distrugător. Ceru o dovadă că Dumnezeu primește
omenirea în persoana Fiului Său.
Niciodată nu auziseră îngerii o rugăciune ca aceasta. Ei erau nerăbdători să aducă iubitului
lor Conducător un cuvânt de asigurare și de mângâiere. Dar nu; Tatăl Însuși va răspunde
la cererea Fiului Său. Direct de la tron au pornit razele slavei Sale. Cerurile s-au
deschis și asupra frunții Mântuitorului a coborât un chip de porumbel din cea mai
curată lumină — simbol potrivit pentru El, Cel umil și blând.
Din mulțimea imensă de lângă Iordan, puțini, în afară de Ioan, au înțeles această
descoperire cerească. Cu toate acestea, întreaga adunare era pătrunsă de prezența
Dumnezeirii. Lumea stătea în picioare, privind în tăcere la Cristos. Trupul Lui era scăldat
în lumina veșnică, ce înconjoară tronul lui Dumnezeu. Fața Lui înălțată spre cer era plină
de slavă, așa cum niciodată nu văzuseră ei o față de om. Din cerurile deschise s-a auzit un
glas zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”.
Cuvintele acestea de recunoaștere au fost date pentru a inspira credință în inima celor
de față și pentru a-L întări pe Mântuitorul în lucrarea Lui. Cu toate că păcatele unei
lumi vinovate se adunau asupra lui Cristos, cu toate că Se umilise ca să ia asupră-Și firea

55
noastră decăzută, glasul venit din cer L-a declarat ca Fiu al Celui Veșnic.” Hristos Lumina
Lumii,pag. 111, 112.

Lucrarea De Temelie
„De aceea astfel spune Domnul DUMNEZEU: Iată, Eu pun în Sion, ca temelie, o Piatră, o
Piatră încercată, o preţioasă Piatră unghiulară, o Temelie sigură; cel ce crede nu se va
grăbi.” Isaia 28:16.

„Fiindcă nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Isus Cristos.” 1
Corinteni 3:11.

Lucrarea Vrășmașilor
„Atunci preoţii de seamă şi fariseii au adunat consiliul şi au spus: Ce facem? Pentru că
Omul acesta face multe miracole. Dacă Îl lăsăm astfel în pace, toţi vor crede în El şi vor
veni romanii şi ne vor lua deopotrivă şi locul şi naţiunea. Dar unul dintre ei, Caiafa, fiind
marele preot în acel an, le-a spus: Voi nu ştiţi nimic, Nici nu gândiţi că este în folosul nostru
să moară un singur om pentru popor şi să nu piară toată naţiunea? Dar nu a spus aceasta
de la el, ci, fiind mare preot în anul acela, a profeţit că Isus avea să moară pentru naţiune;”
Ioan 11:47-51.

Manifestarea Puterii Lui Dumnezeu


„Și l-au adus la Isus; şi şi-au aruncat hainele pe măgăruş şi l-au aşezat pe Isus călare pe el.
Şi pe când mergea El, ei îşi aşterneau hainele pe cale. Și pe când Se apropia, chiar la
coborâşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea discipolilor a început să se bucure şi să
laude pe Dumnezeu cu voce tare din cauza tuturor faptelor puternice pe care le văzuseră,
Spunând: Binecuvântat fie Împăratul care vine în numele Domnului; pace în cer şi glorie
în cele prea înalte. Şi unii dintre fariseii din mulţime, i-au spus: Învăţătorule, mustră-Ți
discipolii. Iar El a răspuns şi le-a zis: Vă spun că dacă aceştia vor tăcea, pietrele imediat vor
striga.” Luca 19:35-40.

A Treia Etapă
„Când Pilat a văzut că nu poate fi de niciun folos, ci mai degrabă s-a făcut tumult, a luat
apă şi şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, spunând: Sunt nevinovat de sângele acestui

56
Om drept. Vă priveşte! Atunci tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui fie asupra noastră
şi asupra copiilor noştri.” Matei 27:24-25.

Dezamăgire
„Dezamăgirea noastră nu a fost atât de mare ca dezamăgirea ucenicilor. Când Fiul
omului a intrat triumfător în Ierusalim, ei s-au așteptat să fie încoronat ca rege. Oameni,
veniți din toate regiunile țării, erau adunați la un loc și strigau: „Osana, Fiul lui David!”
(Matei 21, 9). Iar când preoții și bătrânii I-au cerut Domnului Isus să liniștească mulțimea,
El a declarat că, dacă oamenii ar tăcea, până și pietrele ar începe să strige, ca să se
împlinească profeția. Cu toate acestea, după câteva zile, aceiași ucenici L-au văzut pe
Domnul lor iubit, despre care crezuseră că va domni pe tronul lui David, țintuit pe crucea
nemiloasă și înconjurat de fariseii care Îl ridiculizau și Îl batjocoreau. Totuși Domnul Cristos
Și-a împlinit făgăduințele. Cât de plăcută a fost mângâierea pe care a dat-o poporului Său
și cât de bogată a fost răsplata acordată celor credincioși și loiali! Domnul Miller și cei care
au fost alături de el au presupus că lucrarea de curățire a Sanctuarului, despre care se
vorbește în Daniel 8, 14, înseamnă curățirea pământului prin foc, înainte ca acesta să
devină locul de reședință al sfinților. Ei credeau că această lucrare urma să se desfășoare
la cea de a doua venire a lui Cristos. Prin urmare, noi am așteptat ca evenimentul revenirii
să aibă loc la încheierea celor 2300 de zile, adică ani. Dar, după dezamăgire, Scripturile au
fost cercetate atent, cu rugăciune și seriozitate și, după o perioadă de incertitudine, lumina
a alungat întunericul care ne învăluia, iar îndoiala și nesiguranța au fost spulberate.
În cele din urmă, am înțeles cu claritate că, în loc să se refere la curățirea pământului,
profeția din Daniel 8, 14 indica ultima lucrare a Marelui nostru Preot în cer, și anume
finalizarea ispășirii și pregătirea poporului pentru a întâmpina ziua venirii Sale.” Schițe din
Viața Mea, 62-63.

Simbolul Șapte
„Și L-a luat jos şi L-a înfăşurat în pânză de in şi L-a pus într-un mormânt tăiat în piatră, în
care nu fusese pus nimeni niciodată. Şi acea zi era pregătirea; şi Sabatul se apropia.”
Luca 23:53-54.

Al Patrulea Pas
„Atunci, în seara aceleiaşi zile, fiind prima zi a săptămânii, pe când uşile, unde discipolii
erau adunaţi de teama iudeilor, erau închise, Isus a venit şi a stat în picioare în mijloc şi le-
a spus: Pace vouă! Şi, spunând aceasta, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Atunci discipolii s-
au bucurat când L-au văzut pe Domnul. Atunci Isus le-a spus din nou: Pace vouă; cum m-

57
a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi Eu. Şi după ce a spus aceasta, a suflat peste ei şi le-a spus:
Primiţi Duhul Sfânt!” Ioan 20:19-22.

Întâi Aproape, Apoi Departe


În planul Domnului Cristos pentru luminarea lumii, este de făcut în primul rând lucrare
misionară în familie. Ucenicii trebuiau să înceapă din Ierusalim, deși era cel mai întunecos
câmp pentru lucrare. Câmpurile cele mai nepromițătoare sunt acelea unde a fost dată o
mare Lumină. Picioarele acelora care duc lampa vieții, cercetând după bijuterii ascunse
prin gunoiul întunecat al lumii vor fi asaltate de pericole deosebite. Totuși Domnul Cristos
le-a poruncit să facă această lucrare și i-a asigurat că vor fi sub scutul Omnipotenței, în
timp ce lucrau în primul rând pentru cei apropiați, iar în al doilea rând pentru cei de
departe.” Review and Herald, 6 Noiembrie, 1894.

„Și când au intrat, au urcat într-o cameră de sus unde stăteau deopotrivă Petru şi Iacov şi
Ioan şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotes şi Iuda,
fratele lui Iacov. Toţi aceştia, într-un gând, continuau stăruitor în rugăciune şi cereri,
împreună cu femeile, şi Maria mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.” Faptele Apostolilor 1:13-14.

Ziua Cincizecimii
„Şi când se împlinea Ziua Cincizecimii, erau toţi într-un gând la un loc. Şi dintr-o dată a
venit un sunet din cer ca al unui vânt vijelios, puternic şi a umplut toată casa unde şedeau
ei. Şi le-au apărut limbi despicate ca de foc şi s-au aşezat peste fiecare dintre ei. Şi toţi au
fost umpluţi cu Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, cum le dădea Duhul
să vorbească clar.” Faptele Apostolilor 2:1-4.

Revărsare Progresivă
„Actul lui Cristos de a sufla peste ucenicii Săi Duhul Sfânt, și de a le împărtăși pacea Sa lor,
a fost ca și câțiva stropi înainte de torentul bogat ce sta să fie revărsat în Ziua
Cincizecimii.” Spirit of Prophecy, volume 3, 244.

Ploaia Timpurie și Târzie


„Atunci vom cunoaşte, dacă urmărim a cunoaşte pe DOMNUL; ieşirea lui este pregătită ca
dimineaţa; şi el va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie şi timpurie pentru pământ.” Osea
6:3.

58
„Fiţi veseli, voi copii ai Sionului, şi bucuraţi-vă în DOMNUL Dumnezeul vostru, pentru că El
v-a dat Ploaia Timpurie cu măsură şi va face să cadă pentru voi Ploaia, Ploaia Timpurie şi
Ploaia Târzie în luna întâi.” Ioel 2:23.

Cincizecimea Este Ploaia Timpurie


„Creştinii să ceară cu credință binecuvântarea făgăduită, iar ea va veni. Revărsarea
Duhului Sfânt din zilele apostolilor a fost Ploaia Timpurie, iar rezultatele au fost pline
de slavă. Totuşi Ploaia Târzie va fi mai îmbelşugată.” The Signs of the Times, 17 februarie,
1914.

Cincizecimea Se Va Repeta
„Cu o dorinţă fierbinte privesc înainte la timpul când evenimentele din Ziua Cincizecimii
se vor repeta cu o putere mult mai mare decât în acea ocazie. Ioan spune: «Am văzut
pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de
slava lui.» Apocalipsa 18; 1. Atunci, la fel ca în vremea Cincizecimii, poporul va auzi
adevărul vestindu-li-se, fiecărui om în propria lui limbă.
Dumnezeu poate să insufle o nouă viaţă în fiecare suflet care doreşte să-I servească în
mod sincer, şi poate atinge buzele cu un cărbune aprins de la altar ca să-l facă să devină
elocvent pentru slava Sa. Mii de voci vor fi păstrunse de puterea de a vorbi despre
adevărurile minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu. Limba bâlbâită se va dezlega şi cel
timid va fi întărit pentru a da mărturie curajoasă despre adevăr. Domnul poate să-şi ajute
poporul să cureţe templul sufletului de orice pervertire şi să menţină o aşa de strânsă
legătură cu El, încât să poată primi Ploaia Târzie, când aceasta va fi revărsată.” The Review
and Herald, 20 iulie.

Uciderea Lui Ștefan


„Săptămâna aceasta — șapte ani — s-a încheiat în anul 34 d.Hr. Atunci, prin omorârea
lui Ștefan cu pietre, iudeii au sigilat lepădarea Evangheliei; ucenicii, răspândiți în toate
părțile din cauza persecuțiilor, „mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul” (Faptele
Apostolilor 8, 4) și nu mult după aceasta s-a convertit Saul, persecutorul, care a devenit
Pavel, apostolul neamurilor.
Timpul venirii lui Cristos, ungerea Lui prin Duhul Sfânt, moartea Lui și vestirea Evangheliei
la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții
și a le recunoaște împlinirea în lucrarea lui Isus. Cristos a stăruit ca ucenicii Lui să
înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-Se la profeția dată lui Daniel cu
privire la timpul lor, El le-a zis: „Cine citește să înțeleagă.” (Matei 24, 15.) După înviere, El
le-a explicat ucenicilor din toți profeții „ce era cu privire la El.” (Luca 24, 27.) Mântuitorul

59
vorbise prin toți profeții. „Duhul lui Hristos care era în ei ... vestea mai dinainte patimile lui
Cristos și slava de care aveau să fie urmate.”” Hristos Lumina Lumii, 234.

Stând În Picioare În Anul 34


„Dar el, fiind plin de Duhul Sfânt, se uita cu atenţie în cer şi a văzut gloria lui Dumnezeu şi
pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu,” Faptele Apostolilor 7:55.

Stă În Picioare Pe 22 Octombrie 1844


„Am văzut în viziunile nopţii şi, iată, unul ca Fiul omului a venit cu norii cerului şi a venit la
Bătrânul de zile şi l-au adus aproape, înaintea Lui. Şi I s-a dat domnie şi glorie şi o
împărăţie, ca toate popoarele, naţiunile şi limbile să Îl servească; domnia Lui este o domnie
veşnică, ce nu va trece şi împărăţia Sa una care nu va fi distrusă.” Daniel 7:13-14.

„Am văzut dureroasa dezamăgire a celor din poporul lui Dumnezeu pentru faptul că nu L-
au văzut pe Isus la timpul la care se așteptau să-L vadă. Ei nu știau de ce nu venise
Mântuitorul lor; căci nu puteau vedea nici o dovadă că timpul profetic nu se terminase.
Îngerul a spus: „A greșit Cuvântul lui Dumnezeu? Nu a reușit Dumnezeu să-Și împlinească
făgăduințele? Nu; El a împlinit tot ceea ce a promis. Isus S-a ridicat și a închis ușa de la
Locul Sfânt din Sanctuarul ceresc, a deschis o ușă către Locul Preasfânt și a intrat pentru
a curăți Sanctuarul. Toți aceia care așteaptă cu răbdare vor înțelege taina. Omul a greșit;
dar nu a existat nicio greșeală din partea lui Dumnezeu. Tot ce a făgăduit Dumnezeu a
fost împlinit întocmai; dar omul a crezut în mod eronat că pământul este sanctuarul care
trebuie curățit la sfârșitul perioadelor profetice. Așteptările omului au fost cele care au
eșuat, nu făgăduința lui Dumnezeu.” Scrieri Timpurii, 250.

Stă În Picioare La Încheierea Timpului De Har Pentru


Omenire
„„Şi în acel timp Mihail se va ridica, marele prinţ care stă în picioare pentru copiii
poporului tău; şi va fi un timp de necaz, cum nu a mai fost de când a fost vreo naţiune
până la acel timp; şi în acel timp poporul tău va fi eliberat, fiecare ce va fi găsit scris în
Carte.” (Daniel 12:1).
Când se încheie Solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește pentru locuitorii vinovați
ai pământului. Oamenii lui Dumnezeu și-au îndeplinit lucrarea. Ei au primit „Ploaia Târzie”,
„înviorarea de la fața Domnului”, și sunt pregătiți pentru ceasul încercării care le stă
înainte. Îngerii se grăbesc încoace și încolo, în ceruri. Un înger care vine de pe pământ

60
anunță că și-a terminat lucrarea; încercarea finală a fost adusă asupra lumii, și toți aceia
care s-au dovedit credincioși față de preceptele divine au primit „sigiliul viului Dumnezeu”.
Atunci Isus Își încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus.” Tragedia Veacurilor, 613.

Importanța Luminii Din Sanctuar


„Aceia care prin credință Îl urmează pe Isus în marea lucrare de ispășire sunt cei care
primesc binefacerile mijlocirii Sale în favoarea lor, în timp ce aceia care leapădă Lumina
ce scoate în evidență această lucrare de slujire nu sunt ajutați prin ea. Iudeii care au
lepădat Lumina dată la prima venire a lui Cristos și au refuzat să creadă în El ca Mântuitor
al lumii n-au putut primi iertarea prin El. Când Isus, la înălțarea Sa, a intrat cu propriul
sânge în Sanctuarul ceresc, pentru a revărsa asupra ucenicilor Săi binecuvântările
mijlocirii Sale, iudeii au fost lăsați în întuneric total, pentru a continua jertfele și darurile
lor inutile. Slujba simbolurilor și umbrelor încetase. Ușa prin care oamenii găsiseră până
atunci intrare la Dumnezeu nu mai era deschisă. Iudeii refuzaseră să-L caute pe singura
cale prin care putea fi găsit după aceea, prin slujba Sanctuarului din ceruri. De aceea, ei
nu mai aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Pentru ei, ușa era închisă. Nu aveau nicio
cunoștință despre Cristos, ca fiind jertfa adevărată și unicul Mijlocitor înaintea lui
Dumnezeu; de aceea ei n-au putut primi binefacerile mijlocirii Sale.
Starea iudeilor necredincioși ilustrează starea de neglijență și necredință a acelora care
pretind că sunt creștini și care sunt neștiutori de bunăvoie cu privire la lucrarea milosului
nostru Mare Preot. În serviciul simbolic, când marele preot intra în Locul preasfânt,
întregului Israel i se cerea să se adune în jurul Sanctuarului și, în modul cel mai solemn,
să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, ca să primească iertarea păcatelor lor
pentru a nu fi dați afară din adunare. Deci, cu mult mai important este ca, în această zi
reală a ispășirii, să înțelegem lucrarea Marelui nostru Preot și să știm ce ni se cere să
facem.
Oamenii nu pot lepăda avertizările pe care Dumnezeu le trimite în mila Sa și să rămână
nepedepsiți. O solie a fost trimisă din cer lumii din zilele lui Noe și salvarea lor a depins de
felul în care ei au tratat Solia. Pentru că au lepădat avertizarea, Duhul lui Dumnezeu a fost
retras de la cei păcătoși, care au pierit în apele potopului. În timpul lui Avraam, mila a
încetat să mai stăruie pe lângă locuitorii vinovați ai Sodomei și toți, în afară de Lot
împreună cu soția și cele două fiice, au fost mistuiți de focul trimis din cer. Tot așa a fost
și în zilele lui Cristos. Fiul lui Dumnezeu le-a declarat iudeilor necredincioși din generația
aceea: “Vi se lasă casa pustie” (Matei 23, 38). Privind spre zilele de pe urmă, aceeași Putere
infinită declară cu privire la aceia care “n-au primit dragostea Adevărului ca să fie
mântuiți”. “Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o
minciună; pentru ca toți cei ce n-au crezut Adevărul, ci au găsit plăcerea în nelegiuire, să
fie osândiți” (2 Tesaloniceni 2, 10-12). Când ei leapădă învățăturile Cuvântului Său,
Dumnezeu Își retrage Duhul de la ei și-i lasă pradă amăgirilor pe care le iubesc.” Tragedia
Veacurilor, 430-431.

61
Linia De Reformă A Milleriților

Timpul Sfârșitului
„Dar tu, Daniele, închide cuvintele şi sigilează cartea până la timpul sfârşitului; mulţi vor
alerga încoace şi încolo şi cunoaşterea va fi înmulţită.” Daniel 12:4.

„Apostolul Pavel avertizase biserica să nu aștepte revenirea lui Hristos în zilele sale. „Ziua
aceea nu va veni”, spunea el, „până când nu va veni lepădarea de credință și se va
descoperi omul fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2, 3). Nu putem aștepta venirea Domnului
nostru până după marea apostazie și după perioada lungă de domnie a „omului
păcatului”. „Omul fărădelegii”, care mai este numit „Taina nelegiuirii”, „fiul pierzării” și „acel
nelegiuit”, reprezintă papalitatea, care, așa cum a fost prevestit în profeție, urma să-și
mențină supremația timp de 1260 de ani. Această perioadă s-a încheiat în anul 1798.
Venirea lui Hristos nu putea avea loc înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea
lui întreaga dispensațiune creștină, până în anul 1798. În această perioadă de timp trebuia
predicată solia cu privire la a doua venire a lui Hristos.
O astfel de solie n-a fost proclamată niciodată în veacurile trecute. Pavel, așa cum am
văzut, n-a predicat-o; el arăta fraților săi către venirea Domnului ca fiind într-un viitor
foarte îndepărtat. Nici reformatorii n-au predicat-o. Martin Luther situa judecata cam la
300 de ani în viitor de epoca lui. Dar, de la anul 1798, cartea lui Daniel afost
desigilată, cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au vestit mesajul solemn al
judecății ce se apropia.” Tragedia Veacurilor, 356.

Împăratul De La Miazănoapte Și Împăratul De La Miazăzi


„Și la timpul sfârşitului împăratul sudului îl va împinge; şi împăratul nordului va veni
împotriva lui ca un vârtej de vânt, cu care şi cu călăreţi şi cu multe corăbii; şi va intra în ţări
şi se va revărsa şi va trece.” Daniel 11:40.

Egiptul Spiritual
„Cetatea cea mare”, pe ale cărei străzi au fost omorâți martorii și unde zac trupurile lor,
este Egiptul „spiritual”. Dintre toate popoarele prezentate în istoria biblică, Egiptul a negat
cu cea mai mare îndrăzneală existența viului Dumnezeu și s-a împotrivit poruncilor Lui.
Nici un monarh nu s-a aventurat într-o răzvrătire mai deschisă și mai arogantă împotriva
autorității Cerului cum a făcut-o regele Egiptului. Când i-a fost adusă solia de către Moise,
în numele Domnului, Faraon a răspuns cu mândrie: „Cine este Domnul ca să iau seama la
glasul Lui și să las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece”.
(Exod 5, 2). Aceasta însemnă ateism, iar poporul reprezentat prin Egipt urma să dea glas
unei respingeri asemănătoare a pretențiilor viului Dumnezeu și urma să manifeste un

62
spirit asemănător de necredință și dispreț. „Cetatea cea mare” mai este comparată
spiritual și cu Sodoma. Stricăciunea Sodomei în călcarea Legii lui Dumnezeu s-a manifestat
îndeosebi în imoralitate. Și acest păcat urma să fie o caracteristică proeminentă a națiunii
care trebuia să împlinească specificările acestei profeții.
După cuvintele profetului, cu puțin înainte de anul 1798, o putere de origine și caracter
satanic urma să se ridice pentru a face război împotriva Bibliei. Și în țara în care mărturia
celor doi martori avea să fie adusă astfel la tăcere, urma să se manifeste ateismul lui
Faraon și destrăbălarea Sodomei.
Această profeție și-a găsit împlinirea cea mai exactă și mai izbitoare în istoria Franței. În
timpul Revoluției, în anul 1793, „lumea a auzit pentru prima dată despre o adunare de
bărbați, născuți și educați în mijlocul civilizației, care-și asumau dreptul de a conduce una
dintre națiunile cele mai nobile ale Europei, că își uneau cu toții glasul pentru a nega cel
mai solemn adevăr pe care îl primește sufletul omenesc și că au renunțat în unanimitate
la credința și adorarea lui Dumnezeu”. (Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol.I, cap.17).
„Franța este singura națiune în dreptul căreia se păstrează raportul autentic că un popor
și-a ridicat mâna în răzvrătire deschisă împotriva Autorului universului. Au existat și
continuă să existe mulți alți hulitori, mulți necredincioși, în Anglia, în Germania, în Spania
și peste tot; dar Franța rămâne deosebită în istoria lumii ca fiind singurul stat care, prin
hotărârea adunării ei legislative, s-a pronunțat că Dumnezeu nu există și la auzirea acestei
vești toată populația capitalei și o mare majoritate din alte părți, atât femei, cât și bărbați,
au dansat și au cântat de bucurie acceptând declarația” (Blackwood’s Magazine,
November 1870). - Tragedia Veacurilor 269.

Sosește Prima Solie Îngerească


„Cronologia evenimentelor din Apocalipsa 10 este confirmată și de faptul că acest înger
este identic cu primul înger din Apocalipsa 14. Punctele de asemănare dintre ei sunt
văzute ușor: (1) Amândoi au o solie specială de proclamat; (2) amândoi își vestesc solia cu
voce tare; (3) amândoi folosesc un limbaj similar, referindu-se la marele Creator ca fiind
făcătorul cerului și al pământului, al mării și al lucrurilor care sunt în ea; și (4) că amândoi
proclamă un timp, unul jurând că nu va mai fi timp, și celălalt proclamă că a venit ceasul
judecății lui Dumnezeu.
Dar solia din Apocalipsa 14:6 este localizată la începutul timpului sfârșitului. Ea este
o proclamare a sosirii ceasului judecății lui Dumnezeu, și deci trebuie să-și aibă aplicația
la ultima generație. Pavel nu a predicat că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu. Martin
Luther și colaboratorii săi nu au predicat aceasta. Pavel vorbea despre o judecată care va
veni într-un viitor nedefinit, iar Luther o plasa cu cel puțin 300 de ani după vremea sa. Mai
mult, Pavel avertizează biserica împotriva predicării că ceasul judecății lui Dumnezeu ar fi
venit până la un timp anumit. El spune: „Şi vă implorăm, fraţilor, referitor la venirea
Domnului nostru Isus Cristos şi adunarea noastră la el, Ca voi să nu vă lăsaţi repede
clătinaţi în minte, nici tulburaţi, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă ca de la
noi, de parcă ziua lui Cristos este aici. Nimeni să nu vă înşele în niciun fel, pentru că ziua
aceea nu va veni înainte să vină o apostazie şi să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii,” (2
Tesaloniceni 2:1-3). Aici Pavel ne prezintă pe omul fărădelegii, cornul cel mic, sau

63
papalitatea și rostește un avertisment pentru întreaga perioadă de supremație a sa care,
după cum s-a remarcat deja, a continuat 1260 de ani sfârșindu-se în 1798.
De aceea în 1798 restricția împotriva vestirii sosirii zilei lui Hristos a încetat. În 1798 a
început timpul sfârșitului și cărticia a fost desigilată. De aceea, începund cu acel timp
îngerul din Apocalipsa 14 a pornit proclamând că a venit ceasul judecății lui Dumnezeu.
De asemenea, din acel timp îngerul din Apocalipsa capitolul 10 și-a ocupat poziția pe mare
și pe pământ și a jurat că nu va mai fi zăbavă. Acum identitatea lor nu mai constituie o
problemă.
Toate argumentele care se potrivesc unuia sunt la fel de potrivite și în cazul celui de al
doilea.
Noi nu trebuie să intrăm aici într-o argumentare extinsă pentru a arăta că generația
prezentată este martoră la împlinirea acestor două profeții. Prin predicarea cele de-a doua
veniri, în mod deosebit între anii 1840 și 1844 a început împlinirea lor deplină. Poziția
acestui înger cu un picior pe mare și un picior pe pământ semnifică întinderea uriașă a
acestei proclamații pe mare și pe uscat. Dacă această solie ar fi fost destinată unei singure
țări ar fi fost suficient ca îngerul să se așeze numai pe pământ. Dar el are un picior pe
mare, de unde se poate deduce că această solie va traversa oceanul și va cuprinde diferite
națiuni și ținuturi ale globului pământesc. Această deducție este întărită de faptul că
proclamația adventă de mai sus a ajuns la fiecare centru misionar din lume.” Uriah Smith,
Gânduri despre Daniel și Apocalipsa, 521-522.

„În profeția primei Solii îngerești din Apocalipsa capitolul 14, este profetizată o mare
redeșteptare religioasă, ca urmare a vestirii apropiatei veniri a lui Cristos. Un înger este
văzut zburând „prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El
zice cu glas tare: «Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui;
și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!»” (Ver 6.7).
Faptul că un înger este prezentat a fi vestitorul acestei avertizări este semnificativ. Prin
curăția, slava și puterea Solului ceresc, înțelepciunii divine i-a plăcut să reprezinte
caracterul înălțat al lucrării ce trebuia îndeplinită prin solia, puterea și slava care urmau să
o însoțească. Iar zborul îngerului „prin mijlocul cerului”, „glasul cel tare” cu care este dată
avertizarea și propovăduirea ei tuturor celor „care locuiesc pe pământ” — la orice neam,
seminție, limbă și norod — arată repeziciunea și extinderea mondială a Mișcării.
Solia oferă și lumină cu privire la timpul în care trebuie să aibă loc această Mișcare.
Este declarată a fi o parte din „Evanghelia veșnică” și anunță începutul judecății. Solia
mântuirii a fost predicată în toate veacurile; dar Solia aceasta este o parte a Evangheliei
care urma să fie predicată numai în zilele de pe urmă, căci numai atunci avea să fie
adevărat că ceasul judecății a venit. De fapt, proorociile prezintă o succesiune de
evenimente care duc la începutul judecății. Acest lucru este adevărat în mod deosebit
în ceea ce privește cartea lui Daniel. Dar partea aceea din proorocie care avea legătură cu
zilele din urmă, lui Daniel i-a fost cerut să o sigileze „până la vremea sfârșitului”. O Solie
cu privire la judecată întemeiată pe împlinirea acelor profeții nu putea fi

64
proclamată decât atunci când va sosi această vreme. Dar în timpul sfârșitului, spune
profetul, „mulți vor citi și cunoștința va crește”. (Daniel 12, 4)
Apostolul Pavel avertizase biserica să nu aștepte revenirea lui Cristos în zilele sale. „Ziua
aceea nu va veni”, spunea el, „până când nu va veni lepădarea de credință și se va
descoperi omul fărădelegii” (2 Tesaloniceni 2, 3). Nu putem aștepta venirea Domnului
nostru până după marea apostazie și după perioada lungă de domnie a „omului
păcatului”. „Omul fărădelegii”, care mai este numit „taina nelegiuirii”, „fiul pierzării” și
„acel nelegiuit”, reprezintă papalitatea, care, așa cum a fost prevestit în profeție, urma să-
și mențină supremația timp de 1260 de ani. Această perioadă s-a încheiat în anul 1798.
Venirea lui Cristos nu putea avea loc înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea
lui întreaga dispensațiune creștină, până în anul 1798. După această perioadă de timp
trebuia predicată Solia cu privire la a doua venire a lui Cristos.
O astfel de Solie n-a fost proclamată niciodată în veacurile trecute. Pavel, așa cum am
văzut, n-a predicat-o; el arăta fraților săi către venirea Domnului ca fiind într-un viitor
foarte îndepărtat. Nici reformatorii n-au predicat-o. Martin Luther situa judecata cam la
300 de ani în viitor de epoca lui. Dar, de la anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată,
cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au vestit Mesajul solemn al judecății ce se
apropia.” Tragedia Veacurilor, 355-356.

Formularea Soliei
„Am primit atâtea cerințe urgente pentru informații și pentru a vizita alte locuri, încât nu
am putut răspunde, iar în 1834 am ajuns la concluzia să îmi public vederile mele într-o
formă scrisă, făcând o mică broșură de 64 de pagini. Le-am distribuit pe majoritatea
gratuit, trimițându-le ca răspuns la scrisori cu întrebări, și la locuri pe care nu le puteam
vizita. În același an, fără să știu, mi-a fost oferită o acreditare pentru a predica de către
frații mei Baptiști. Cam în același timp am primit o recomandare pentru public ca lector al
profețiilor, care a fost semnată de cincizeci de pastori din frații mei Baptiști, și de alți
douăzeci sau treizeci din alte denominațiuni.” William Miller, Apology and Defense, 17-18.

Chinul Națiunilor
„Și vor cădea sub tăişul sabiei şi vor fi duşi captivi printre toate naţiunile; şi Ierusalimul va
fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini timpurile neamurilor. Şi vor fi
semne în soare şi în lună şi în stele; şi pe pământ chinul naţiunilor, cu nedumerire;
marea şi valurile urlând; Inima oamenilor lăsându-i de frică şi de anticiparea acelor lucruri
ce vin pe pământ; fiindcă puterile cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci vor vedea pe Fiul
omului venind într-un nor cu putere şi glorie mare. Iar când acestea vor începe să se
întâmple, atunci uitaţi-vă în sus şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră
se apropie.” Luca 21:24-28.

65
Islamul Confirmă Regulile De Interpretare
„În anul 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a produs un interes larg răspândit.
Cu doi ani mai înainte, Josiah Litch, unul dintre pastorii conducători ai predicării celei de a
doua veniri, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa capitolul 9, prezicând căderea
Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie zdrobită „în anul 1840,
în luna August”; cu doar câteva zile înainte de împlinire, el scria: „Punând deoparte prima
perioadă de 150 de ani, care s-a împlinit exact înainte ca Deacozes să se urce pe tron cu
îngăduința turcilor, și ținând seamă că cei 391 de ani și cincisprezece zile au început la
încheierea acelei prime perioade, ea se va termina la 11 August 1840, când puterea
otomană din Constantinopol se aștepta ca să cadă. Și lucrul acesta cred că se va produce.”
(Josiah Litch, in The Signs of the Times, and Expositor of Prophecy, 1 august 1840)
Chiar la data fixată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protecția puterilor aliate ale
Europei, așezându-se în felul acesta sub controlul popoarelor creștine. Evenimentul a
împlinit profeția cu exactitate. Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de
corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și
colaboratorii săi și un impuls minunat a fost dat mișcării advente. Bărbați de cultură
cu poziție s-au unit cu Miller atât în predicarea, cât și în publicarea vederilor sale, astfel că,
de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu repeziciune.” Tragedia Veacurilor, 334-335.

Mișcarea Se Răspândește: 1840-1844


„Mișcarea adventă din anul 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui
Dumnezeu; prima solie îngerească a fost dusă la toate stațiunile misionare din lume,
iar în câteva țări s-a arătat cel mai mare interes religios care s-a văzut în vreo țară de la
Reforma secolului XVI; dar acestea urmează să fie depășite de mișcarea cea puternică din
timpul ultimei avertizări a îngerului al treilea.” Tragedia Veacurilor, 611.

„Prin predicarea cele de-a doua veniri, în mod deosebit între anii 1840 și 1844 a început
împlinirea lor deplină. Poziția acestui înger [din Apocalipsa 10] cu un picior pe mare și
un picior pe pământ semnifică întinderea uriașă a acestei proclamații pe mare și pe uscat.”
Uriah Smith, Gânduri despre Daniel și Apocalipsa, 522.

O Manifestare Glorioasă
Apocalipsa 10: „Şi am văzut un alt înger puternic, coborând din cer, îmbrăcat cu un nor; şi
avea un curcubeu peste capul lui şi faţa lui era ca soarele şi picioarele lui ca nişte stâlpi de
foc; Şi avea în mâna sa o cărticică deschisă; şi şi-a pus piciorul drept pe mare şi stângul pe
pământ, Şi a strigat cu voce tare, precum rage un leu; şi când a strigat el, cele şapte
tunete au rostit cu vocile lor. Şi când cele şapte tunete au rostit cu vocile lor, eram gata

66
să scriu; şi am auzit o voce din cer, spunându-mi: Sigilează lucrurile pe care cele şapte
tunete le-au rostit şi nu scrie acestea. Şi îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe
mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna spre cer, Şi a jurat pe cel ce trăieşte pentru totdeauna
şi întotdeauna, care a creat cerul şi lucrurile care sunt în el, şi pământul şi lucrurile care
sunt pe el, şi marea şi lucrurile care sunt în ea, că timp nu va mai fi; Ci în zilele vocii celui
de al şaptelea înger, când va începe să trâmbiţeze, va fi terminat misterul lui Dumnezeu,
aşa cum a făcut el cunoscut robilor săi, profeţii. Şi vocea pe care am auzit-o din cer, a vorbit
din nou cu mine şi a spus: Du-te, ia cărticica ce este deschisă în mâna îngerului care stă în
picioare pe mare şi pe pământ. Şi m-am dus spre înger şi i-am spus: Dă-mi cărticica. Iar el
mi-a spus: Ia-o şi mănânc-o; şi ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.
Şi am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi în gura mea a fost dulce ca
mierea; şi imediat ce am mâncat-o pântecele mi s-a amărât. Şi el mi-a spus: Tu trebuie să
profeţeşti din nou înaintea multor popoare şi naţiuni şi limbi şi împăraţi.”

Vastitatea Proclamării Mesajului


„Poziția îngerului, cu un picior pe mare și altul pe uscat, simbolizează vastitatea
proclamării mesajului. Ea va străbate oceanele și va fi vestită în alte țări, chiar până la
marginile pământului. Înțelegerea adevărului, bucuria primirii mesajului, este simbolizată
prin mâncarea cărțuliei. Adevărul cu privire la timpul venirii Domnului nostru a fost un
mesaj prețios pentru sufletele noastre.” Gânduri despre Cartea Apocalipsei, 59.

Cele Șapte Tunete


„După ce cele șapte tunete s-au făcut auzite, porunca ce i s-a dat lui Ioan, asemenea lui
Daniel în legătură cu cărticica, a fost: «Sigilează aceste lucruri pe care le-au rostit cele șapte
tunete». Acestea arată spre evenimente viitoare care vor fi descoperite în
succesiunea lor. Daniel va sta în mormântul său până la sfârșitul zilelor. Ioan a văzut
cărticica desigilată. Astfel profețiile lui Daniel au avut locul lor potrivit în primul, al doilea
și al treilea mesaj îngeresc pentru a fi date lumii. Desigilarea cărții era un mesaj în legătură
cu timpul.
Cărțile Daniel și Apocalipsa sunt una. Una este o profeție, cealaltă o descoperire; una o
carte sigilată, cealaltă o carte deschisă. Ioan a auzit tainele rostite de tunete, dar i s-a
poruncit să nu le scrie.
Lumina specială dată lui Ioan, care era exprimată în cele șapte tunete, conținea o
descriere a evenimentelor ce s-au desfășurat sub prima și a doua solie îngerească.
Nu era însă spre binele poporului să cunoască aceste evenimente, pentru că credința lor
trebuia să fie testată. În planul lui Dumnezeu trebuiau să fie proclamate adevăruri cu mult
mai minunate și pătrunzătoare. Urmau să fie proclamate soliile primului și celui de-al
doilea înger și nu avea să se dea altă lumină înainte ca aceste mesaje să-și împlinească
lucrarea lor specifică. Ea este reprezentată de îngerul care stă cu un picior pe mare,

67
proclamând cu o solemnitate deosebită că nu va mai fi timp.”Comentariul Biblic AZȘ, vol 7,
971.

Temelia Credinței
„Avertizarea a venit: Nimic nu trebuie să fie introdus care să strice temelia credinței pe
care am tot construit de când solia a venit în 1842, 1843 și 1844. Am fost în această solie,
și de atunci tot stau înaintea lumii, fidelă luminii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu ne
propunem să ne dăm jos picioarele de pe platforma pe care au fost plasate în timp ce zi
de zi l-am căutat pe Domnul cu rugăciune stăruitoare, cerând lumină. Credeți că aș putea
să renunț la lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o? Ea stă ca Stânca Veacurilor. M-a tot
ghidat încă de când a fost dată. Frați și surori, Domnul trăiește, domnește și lucrează
astăzi. Mâna Sa este la cârmă și în providența Sa El mântuiește cârma după voia Sa. Fie ca
oamenii să nu însăileze documente [cu nebăgare de seamă, referitoare la credință n.tr.],
spunând ce vor face sau ce nu vor face. Fie ca ei să se lipsească de Domnul Dumnezeul
cerurilor. Atunci lumina cerului va străluci în templul sufletului și vom vedea mântuirea lui
Dumnezeu.” General Conference Bulletin, 6 aprilie, 1903.

În Mai 1842 – Harta Profetică


„În mai 1842, a fost convocată o Conferință Generală în Boston, Massachusetts. La
deschiderea întâlnirii, frații Charles Fitch și Apollos Hale, din Haverhill, au prezentat
profețiile ilustrate din Daniel și Ioan, pe care le pictaseră pe pânză, cu numerele profetice
arătând împlinirea lor. Fratele Fitch, în explicația hărții înaintea conferinței, a spus, în timp
ce examina profețiile, că s-a gândit că facerea unei hărți ca cea prezentară acolo ar
simplifica subiectul și l-ar face mai ușor de prezentat audienței. Acolo era mai multă
lumină pe cărarea noastră. Acești frați făceau ceea ce Domnul îi arătase lui Habacuc în
viziune cu 2468 de ani înainte, spunând: „Scrie viziunea şi sap-o pe table, ca să fugă cel ce
o citește! Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă” Habacuc 2:2, Fidela.
Acum istoria noastă arată că erau sute prezentând din aceleași hărți cronologice ca și
William Miller, toți ca unul. Apoi a venit unitatea mesajului, toți în aceeași temă,
venirea Domnului Isus la un anumit timp, 1844.” Joseph Bates, Early SDA Pamphlets, 17.

Un Act al Vrăjmașilor
„În iunie 1842, domnul Miller a ținut a doua serie de conferințe în Portland. Am simțit că
este un mare privilegiu să pot participa la aceste prelegeri, deoarece căzusem în
descurajare și nu mă simțeam pregătită să mă întâlnesc cu Mântuitorul meu. Această serie
de conferințe a produs mai multă vâlvă în oraș decât prima. Diferitele denominațiuni, cu
câteva excepții, au închis ușile bisericilor lor domnului Miller.” Mărturii, volumul 1, 21.

68
Dirijată de Mâna Domnului, O Greșeală
„Am văzut că schema folosită în 1843 a fost dirijată de mâna Domnului şi că nu ar
trebui schimbată; că numerele erau întocmai cum a vrut El; că mâna Sa a fost deasupra
şi a ascuns o greşeală în unele cifre, greşeală pe care să n-o poată vedea nimeni până
nu avea să-Şi ia El mâna.” Scrieri Timpurii, 74-75.

Primăvara, Apoi Toamna Anului 1844


„Miller și tovarășii lui au crezut la început că cele 2300 de zile se vor încheia în primăvara
anului 1844, cu toate că profeția arăta către toamna acelui an. Înțelegerea greșită a
acestui punct a adus dezamăgirea și încurcătura acelora care stabiliseră o dată mai
devreme pentru venirea Domnului. Dar lucrul acesta n-a afectat puterea argumentului
care arăta că cele 2300 de zile se încheiau în anul 1844 și că marele eveniment reprezentat
prin curățirea sanctuarului trebuia să aibă loc atunci.” Tragedia Veacurilor, 328.

Sosește Cea De-a Doua Solie Îngerească


„A fost însărcinat un alt înger puternic să coboare pe pământ. Isus pusese în mâna lui
un text scris și, când a ajuns, îngerul a strigat: „A căzut, a căzut Babilonul!” Apoi i-am văzut
pe cei dezamăgiți ridicându-și din nou ochii către cer, uitându-se cu credință și nădejde
să-L vadă pe Domnul lor făcându-Și apariția. Dar mulți păreau să rămână într-o stare de
somnolență, ca și cum erau adormiți; totuși, puteam să văd pe fețele lor urma unei
întristări profunde. Cei dezamăgiți au văzut din Scripturi că se aflau în timpul de
zăbovire și că trebuie să aștepte cu răbdare împlinirea viziunii. Aceleași dovezi care i-
au condus să privească după Domnul lor în 1843 i-au făcut să-L aștepte și în 1844. Am
văzut, cu toate acestea, că majoritatea nu avea acea energie specifică pentru credința pe
care o avuseseră în 1843. Dezamăgirea lor le slăbise credința.” Scrieri Timpurii, 247.

Mâna Domnului Descoperă Greșeala


„Cei credincioși, dezamăgiți, care nu puteau înțelege de ce nu venise Domnul lor, nu
au fost lăsați în întuneric. Ei au fost conduși din nou la bibliile lor pentru a cerceta
perioadele profetice. Mâna Domnului a fost îndepărtată de pe cifrele ascunse și
greșeala a fost explicată. Ei au văzut că perioadele profetice ajungeau până în 1844 și că
aceeași dovadă pe care o aduseseră pentru a arăta că perioadele profetice se încheiau în
1843 dovedea că acestea se vor termina în 1844. Lumina din Cuvântul lui Dumnezeu a
strălucit asupra situației în care se aflau și au descoperit un timp de întârziere — „Dacă

69
zăbovește [prorocia], așteapt-o!” În dragostea lor pentru imediata venire a lui Hristos, ei
trecuseră cu vederea întârzierea împlinirii, care a fost calculată pentru a-i da pe față pe
adevărații așteptători. Aveau din nou un punct temporal fixat. Cu toate acestea, am văzut
că mulți dintre ei nu puteau trece peste grava lor dezamăgire și erau incapabili de a avea
acel nivel al zelului și energiei care le marcase credința în 1843.” Scrieri Timpurii, 236.

Explicarea Dezamăgirii
„Nu s-a înţeles de la început faptul că decretul nefiind dat la începutul anului 457 î.Hr., cei
2.300 ani nu aveau să se sfârşească la încheierea anului 1843. Dar s-a descoperit apoi că
decretul a fost dat aproape de încheierea anului 457 î. Hr. şi de aceea perioada profetică
ajunge până în toamna anului 1844. Astfel, viziunea sub aspect cronologic nu întârzia,
chiar dacă părea astfel. Noi am învăţat să ne bazăm pe ceea ce spunea profetul: „Căci este
o proorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, nu va minţi; dacă
zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.” Mărturii, vol 1, 52.

Parabola Celor 10 Fecioare


„Atunci împărăţia cerului se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele şi au
ieşit în întâmpinarea Mirelui. Şi cinci dintre ele erau înţelepte şi cinci fără minte. Cele fără
minte şi-au luat candelele şi nu au luat untdelemn cu ele; Dar cele înţelepte au luat
untdelemn în vasele lor, cu candelele lor. În timp ce Mirele întârzia, au aţipit toate şi au
adormit. Şi la miezul nopţii s-a făcut o strigare: Iată, vine Mirele; ieşiţi-I în întâmpinare.”
Matei 25:1-6.

Împuternicirea Celei De-a Doua Solii Îngerești


„Către încheierea celei de-a doua solii îngerești, am văzut o lumină mare din cer strălucind
asupra poporului lui Dumnezeu. Razele de lumină străluceau ca soarele. Și am auzit
glasuri de îngeri strigând: „Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”
Acesta era strigătul de la miezul nopții, care trebuia să dea putere soliei celui de-al
doilea înger. Au fost trimiși îngeri din cer pentru a-i trezi pe sfinții descurajați și pentru a-
i pregăti pentru marea lucrare dinaintea lor. Nu cei mai talentați bărbați au fost cei dintâi
care au primit această solie. Au fost trimiși îngeri la cei umili, consacrați, și i-au constrâns
să dea strigătul: „Iată Mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” Cei cărora li s-a încredințat strigarea
s-au grăbit și, în puterea Duhului Sfânt, au făcut să răsune solia și i-au înviorat pe frații lor
descurajați. Această lucrare nu depindea de învățătura și erudiția oamenilor, ci de puterea
lui Dumnezeu, iar sfinții Lui care au auzit strigarea nu au putut să-i reziste. Cei mai
spirituali au primit această solie, iar cei care conduseseră mai înainte lucrarea au fost

70
ultimii care au primit-o și au ajutat la amplificarea strigătului: „Iată Mirele, ieșiți-i în
întâmpinare!”” Scrieri Timpurii, 238.

Paralel cu Intrarea Triumfală


„Solia „Iată mirele vine!” n-a fost o problemă de argumentare, cu toate că dovezile din
Scriptură erau lămurite și precise. Ea a mers cu o putere constrângătoare care mișca
sufletul. Nu se manifesta nici o îndoială sau reținere. Cu ocazia intrării triumfale a lui
Hristos în Ierusalim, poporul care venise din toate părțile țării la sărbătoare s-a adunat
spre Muntele Măslinilor și unindu-se cu mulțimea care-L însoțea pe Isus și, prinzând
inspirația momentului, au sporit măreția strigării: „Binecuvântat este Cel ce vine în numele
Domnului!” (Matei 21, 9). În același fel s-au comportat și necredincioșii care veneau la
adunările adventiste — unii din curiozitate, alții pentru a lua în râs — au simțit puterea
convingătoare care însoțea solia: „Iată mirele vine!”” Tragedia Veacurilor, 402.

Mărturia Vie
În fiecare loc din țară era dată lumina privind solia celui de-al doilea înger și strigătul
înmuia inimile a mii și mii de oameni. Ea a mers din oraș în oraș și din sat în sat până când
poporul așteptător al lui Dumnezeu a fost pe deplin trezit. În multe biserici nu s-a permis
ca această solie să fie dată, și un mare grup, care avea mărturia cea vie, a părăsit
aceste biserici căzute. O lucrare puternică a fost săvârșită prin strigătul de la miezul
nopții. Solia cerceta inimile, conducându-i pe cei credincioși să caute o experiență vie,
personală. Știau că nu se pot sprijini unul pe celălalt.” Scrieri Timpurii, 238.

22 Octombrie 1844 – Ușă Închisă


Mi-a fost arătat în viziune, și încă cred că a fost o ușă închisă în 1844. Toți care au văzut
lumina primei și celei de-a doua Solii îngerești și au respins-o, au fost lăsați în întuneric. Și
aceia care au acceptat-o și au primit Duhul Sfânt care a însoțit proclamarea mesajului din
cer, și care apoi au renunțat la credința lor și au considerat experiența lor o amăgire, astfel
au respins Duhul lui Dumnezeu, și El nu a mai stăruit pe lângă ei.” Solii Alese, vol 1, 62-63.

Sosește Cea De-a Treia Solie


„Când lucrarea lui Isus din Sfânta a luat sfârșit și El a trecut în Locul Preasfânt și a stat
înaintea chivotului care conținea Legea lui Dumnezeu, Domnul a trimis un alt înger
puternic, cu un al treilea mesaj pentru lume. Un sul de pergament a fost pus în mâna
îngerului și, când acesta a coborât către pământ în putere și măreție, a vestit o

71
înfricoșătoare avertizare împreună cu cea mai îngrozitoare amenințare adusă vreodată
omului.” Scrieri Timpurii, 254.

Împuternicirea Celei De-a Treia Solii Îngerești


„Îngerul care se uneşte în vestirea soliei îngerului al treilea va lumina tot pământul cu slava
lui. Aici este profetizată o lucrare mondială cu o putere neobişnuită. Mişcarea
adventă din anul 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu; prima
solie îngerească a fost dusă la toate staţiunile misionare din lume, iar în câteva ţări s-a
arătat cel mai mare interes religios care s-a văzut în vreo ţară de la Reforma secolului XVI;
dar acestea urmează să fie depăşite de mişcarea cea puternică din timpul ultimei
avertizări a îngerului al treilea.
Lucrarea se va asemăna cu aceea din Ziua Cincizecimii. După cum „ploaia timpurie” a fost
dată la începutul predicării Evangheliei, prin revărsarea Duhului Sfânt, pentru a face
posibilă creşterea seminţei preţioase, tot aşa „Ploaia Târzie” va fi dată la încheierea ei
pentru coacerea recoltei.” Tragedia Veacurilor, 611.

72
Linia Ultimei Generații

Daniel 11:40-45, partea I

Prin Creșterea Cunoștinței


"Cartea care a fost sigilată nu este Apocalipsa, ci profeţia referitoare la zilele din urmă, din
cartea lui Daniel. Scriptura spune, “Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi
pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va
creşte” (Daniel 12:4). Când cartea a fost deschisă, s-a auzit declaraţia: “Nu va mai fi nici o
zăbavă” (vezi Apocalipsa 10:6). De acum, cartea lui Daniel este desigilată, iar descoperirea
făcută lui Ioan de către Domnul Hristos trebuie să ajungă la toţi locuitorii pământului. Prin
creşterea cunoştinţei, urmează a fi pregătit un popor care să reziste în zilele de pe
urmă”. Solii Alese, vol. 2, pag. 105.

Creșterea Cunoștinței despre Ce?


“În solia primului înger, oamenii sunt chemaţi să I se închine lui Dumnezeu, Creatorul
nostru, care a făcut pământul şi tot ceea ce este pe el. Ei îşi aduseseră omagiul unei
instituţii papale, desfiinţând Legea lui Yahwe, dar avea să urmeze o creştere a
cunoştinţei cu privire la acest subiect." Ibid., pag. 106.

“Scenele legate de lucrarea omului Fărădelegii sunt ultimele date ale istoriei pământului,
care au fost dezvăluite cu claritate”. Ibid., pag. 102.

Ridicarea Omului Fărădelegii


„Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă
rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi
de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua
Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni
înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul
pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce
este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept
Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la
voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina
fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din
drumul ei. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea
gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea
Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile

73
nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului
ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în
nelegiuire, să fie osândiţi.”- 2 Tesaloniceni 2:1-12;

Lepădarea de Credință
„Apostolul Pavel a prevestit, în a doua sa Epistolă către Tesaloniceni, o mare cădere de la
credință, care urma să aibă ca rezultat întemeierea puterii papale. El declara că ziua lui
Hristos nu va veni „...înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul
fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește
«Dumnezeu», sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în Templul lui
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”. Și mai departe, apostolul îi avertizează pe frații
săi că: „Taina fărădelegii a și început să lucreze”. (2 Tesaloniceni 2, 3.4.7). Chiar la acea dată
timpurie, el a văzut strecurându-se în biserică rătăciri care urmau să pregătească drumul
pentru dezvoltarea papalității.
Puțin câte puțin, la început în liniște și pe furiș, apoi mai deschis, pe măsură ce creștea în
putere și câștiga stăpânire peste mințile oamenilor, „taina fărădelegii” și-a continuat
lucrarea ei amăgitoare și hulitoare. Aproape pe nesimțite, obiceiurile păgânismului și-au
găsit intrarea în biserica creștină. Spiritul de compromis și conformismul au fost
reținute pentru o vreme de persecuțiile crude, pe care biserica le-a suferit sub
păgânism. Dar când persecuția a încetat, iar creștinismul a intrat în curțile și palatele
împăraților, a fost lăsată la o parte simplitatea umilă a lui Hristos și a apostolilor Lui, în
schimbul pompei și mândriei preoților și conducătorilor păgâni; în locul cerințelor lui
Dumnezeu, au fost puse teoriile și tradițiile omenești. Convertirea cu numele a lui
Constantin, în prima parte a secolului IV, a produs o mare bucurie, iar lumea, îmbrăcată
cu o formă a neprihănirii, a pătruns în biserică. Atunci lucrarea de corupție a înaintat
repede. Păgânismul, care părea că fusese învins, deveni biruitor. Spiritul lui stăpânea
biserica. Învățăturile, ceremoniile și superstițiile lui au fost introduse în credința și
închinarea pretinșilor urmași ai lui Hristos.” - Tragedia Veacurilor, 49.

Balaurul dă Puterea lui Fiarei


„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi
şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de
leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.” Apocalipsa
13:1,2.
„În veacul al șaselea, papalitatea devenise puternic întemeiată. Scaunul puterii ei a fost
stabilit în cetatea imperială, iar episcopul Romei a fost declarat cap peste întreaga biserică.
Păgânismul dăduse locul papalității. Balaurul dăduse fiarei „puterea lui, tronul lui, și o
mare stăpânire”. (Apocalipsa 13, 2). Și acum au început cei 1260 de ani de persecuție
papală, prevestiți în profețiile lui Daniel și Apocalipsa (Daniel 7, 25; Apocalipsa 13, 5-7). -
Tragedia Veacurilor, 54.

74
Întreita Alianță Satanică
„În simbolurile unui mare dragon roșu, unui leopard ca o fiară și a unei fiare cu coarne
ca de miel, puterile pământești se vor implica în mod deosebit în călcarea în picioare a
Legii lui Dumnezeu și în persecutarea poporului Său. Lupta continuă până la sfârșitul
timpului. Poporul lui Dumnezeu, simbolizat printr-o femeie curată și copiii ei, a fost
reprezentat în permanentă minoritate. În ultimele zile, rămâne doar o rămășiță. Ioan
vorbește despre ei ca despre cei «care țin poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus
Hristos.» Prin păgânism, iar apoi prin papalitate, Satana și-a manifestat puterea de-a
lungul veacurilor într-un efort de a șterge de pe fața pământului martorii credincioși ai lui
Dumnezeu. Păgânii și papistașii au fost conduși de spiritul aceluiași dragon. Ei s-au
deosebit doar în faptul că papalitatea, având pretenția că slujește pe Dumnezeu, a fost un
dușman mult mai periculos și mai crud. Prin agenții romanismului, Satana a luat captivă
întreaga lume. Pretinsa biserică a lui Dumnezeu a fost înșelată în felul acesta și mai mult
de o mie de ani poporul lui Dumnezeu a suferit sub mânia dragonului. După ce
papalitatea, jefuită de puterea ei, a fost obligată să înceteze persecuția, Ioan a văzut
ridicându-se, ca un ecou al vocii dragonului, o nouă putere care continuă acea lucrare
crudă și blasfemiatoare. Puterea aceasta, ultima care va porni război împotriva bisericii lui
Dumnezeu și a Legii Sale, a fost simbolizată printr-o fiară cu coarne ca de miel. Fiarele
precedente s-au ridicat din mare, dar ea a ieșit din pământ, reprezentând apariția pașnică
a națiunii pe care o simbolizează. «Cele două coarne ca ale unui miel» reprezintă fidel
caracterul Guvernului Statelor Unite, ce este exprimat în două principii fundamentale:
republicanism și protestantism. Aceste principii sunt secretul puterii și prosperității ei, ca
națiune. Cei care au găsit, la început, un refugiu pe tărâmul Americii s-au bucurat că au
ajuns într-o țară liberă de pretențiile arogante ale Papalității și de tirania regilor. Ei au
hotărât să stabilească un guvernământ care să aibă la bază fundamentul larg al libertății
civile și religioase.
Dar urmărind cu atenție pana profetică, descoperim o schimbare în această scenă plină
de pace. «Fiara cu coarne ca de miel vorbește cu vocea unui balaur, și lucrează cu toată
puterea fiarei dintâi înaintea ei». Profeția declară că aceasta va cere celor ce locuiesc pe
pământ să facă un chip fiarei dintâi, și că «a făcut ca toți: mari și mici, bogați și săraci,
slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată
cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui
ei». Astfel, protestantismul calcă pe urmele papalității.” - Gânduri despre Cartea
Apocalipsa, 69.

Balaurul și Fiara
„Seria profețiilor în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa capitolul 12, cu
balaurul care căuta să-L distrugă pe Hristos la nașterea Sa. Balaurul este Satana
(Apocalipsa 12, 9), el este acela care l-a determinat pe Irod să-L dea la moarte pe
Mântuitorul. Dar unealta principală a lui Satana, care a făcut război cu Hristos și cu poporul
Său în primele secole ale erei creștine, a fost Imperiul Roman, în care păgânismul era

75
religia predominantă. Astfel, în timp ce balaurul reprezintă în primul rând pe Satana,
în al doilea rând este un simbol al Romei păgâne.
În capitolul 13 (Ver 1-10) este descrisă o altă fiară „ca un leopard”, căruia balaurul i-a dat
„puterea lui, tronul lui și o stăpânire mare”. Acest simbol, așa cum au crezut
majoritatea protestanților, reprezintă papalitatea care a urmat puterii, tronului și
autorității deținute odinioară de Imperiul Roman. Despre fiara care seamănă cu un
leopard se spune: „I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari și hule.... Și-a deschis gura și a
început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul și pe cei
ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste
orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam.” Această profeție,
care este aproape la fel cu descrierea cornului mic din Daniel capitolul 7, arată fără
îndoială către papalitate.” Tragedia Veacurilor, 438-439.

Rana de moarte
„I s-a dat putere să lucreze patruzeci și două de luni.” Iar profetul spune: „Am văzut unul
din capetele ei rănit de moarte”. Și iarăși: „Cel care duce pe alții în robie trebuie să meargă
și el în robie”; „cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis de sabie”. Cele patruzeci și două de
luni sunt același lucru ca o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, trei ani și jumătate
sau 1260 de zile din Daniel capitolul 7 — timpul în care puterea papală urma să persecute
pe poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, așa cum se spune în capitolul precedent, a
început cu supremația papală, anul 538 d.Hr., și s-a încheiat în anul 1798. La data aceasta,
papa a fost făcut prizonier de către armata franceză, puterea papală a primit rana de
moarte și astfel s-a împlinit profeția: „Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie”.
Tragedia Veacurilor, 439.

„Și unii dintre cei care înţeleg vor cădea, pentru a-i încerca şi pentru a-i curăţa şi pentru a-
i albi, până la timpul sfârşitului, pentru că va fi totuşi pentru un timp rânduit.” Daniel
11:35.
„Și la timpul sfârşitului împăratul sudului îl va împinge;” Daniel 11:40, prima parte.

Franța - Egiptul Spiritual în 1798


„Cetatea cea mare”, pe ale cărei străzi au fost omorâți martorii și unde zac trupurile lor,
este Egiptul „spiritual”. Dintre toate popoarele prezentate în istoria biblică, Egiptul a negat
cu cea mai mare îndrăzneală existența viului Dumnezeu și s-a împotrivit poruncilor Lui.
Nici un monarh nu s-a aventurat într-o răzvrătire mai deschisă și mai arogantă împotriva
autorității Cerului cum a făcut-o regele Egiptului. Când i-a fost adusă solia de către Moise,
în numele Domnului, Faraon a răspuns cu mândrie: „Cine este Domnul ca să iau seama la
glasul Lui și să las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece”.
(Exod 5, 2). Aceasta însemnă ateism, iar poporul reprezentat prin Egipt urma să dea glas
unei respingeri asemănătoare a pretențiilor viului Dumnezeu și urma să manifeste un
spirit asemănător de necredință și dispreț. „Cetatea cea mare” mai este comparată

76
spiritual și cu Sodoma. Stricăciunea Sodomei în călcarea Legii lui Dumnezeu s-a manifestat
îndeosebi în imoralitate. Și acest păcat urma să fie o caracteristică proeminentă a națiunii
care trebuia să împlinească specificările acestei profeții.
După cuvintele profetului, cu puțin înainte de anul 1798, o putere de origine și caracter
satanic urma să se ridice pentru a face război împotriva Bibliei. Și în țara în care mărturia
celor doi martori avea să fie adusă astfel la tăcere, urma să se manifeste ateismul lui
Faraon și destrăbălarea Sodomei.
Această profeție și-a găsit împlinirea cea mai exactă și mai izbitoare în istoria Franței. În
timpul Revoluției, în anul 1793, „lumea a auzit pentru prima dată despre o adunare de
bărbați, născuți și educați în mijlocul civilizației, care-și asumau dreptul de a conduce una
dintre națiunile cele mai nobile ale Europei, că își uneau cu toții glasul pentru a nega cel
mai solemn adevăr pe care îl primește sufletul omenesc și că au renunțat în unanimitate
la credința și adorarea lui Dumnezeu”. (Sir Walter Scott, Life of Napoleon, vol.I, cap.17).
„Franța este singura națiune în dreptul căreia se păstrează raportul autentic că un popor
și-a ridicat mâna în răzvrătire deschisă împotriva Autorului universului. Au existat și
continuă să existe mulți alți hulitori, mulți necredincioși, în Anglia, în Germania, în Spania
și peste tot; dar Franța rămâne deosebită în istoria lumii ca fiind singurul stat care, prin
hotărârea adunării ei legislative, s-a pronunțat că Dumnezeu nu există și la auzirea acestei
vești toată populația capitalei și o mare majoritate din alte părți, atât femei, cât și bărbați,
au dansat și au cântat de bucurie acceptând declarația” (Blackwood’s Magazine,
November 1870). - Tragedia Veacurilor 269.

Vindecarea Rănii de Moarte


„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui
miel şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca
pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese
vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe
pământ în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se
dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care
avea rana de sabie, şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să
vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca
toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă
sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică
numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere să
socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci
şi şase.” - Apocalipsa 13:11-18.

Trăim în Timpul Sfârșitului


“Trăim în timpul sfârşitului. Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declară că
venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Treptat,
dar sigur, Duhul luiDumnezeu se retrage de pepământ. Plăgile şi judecăţile au început
deja să se abată asupra celor ce dispreţuiesc harul lui Dumnezeu. Calamităţile care se

77
produc pe mare şipe uscat, starea de nelinişte socială asocietăţii şi veştile alarmante
despre războaie constituie o realitate prezentă. Acestea prevestesc apropierea unor
evenimente de dimensiuni extreme.
Slujitorii răului îşi unesc forţeleşi îşi consolideaza poziţia. Ei se pregătesc pentru
ultima şi marea criză. Curând, în lumea noastră vor avea loc mari schimbări, iar
evenimentele finale vor fi rapide.
Starea de lucruri din lume arată că înaintea noastră sunt vremuri tulburi. Ziarele
cotidiene sunt pline de indicii privitoare la un conflict teribil ce va avea loc în viitorul
apropiat. Jafuri îndrăzneţe sunt frecvente. Grevele sunt obişnuite. La fiecare pas se comit
crime şi tâlhării. Oameni posedaţi de demoni ucid bărbaţi, femei şi copii mici. Oamenii au
ajuns posedaţi de vicii şi pretutindeni se văd tot felul de rele [...]
Chiar şi în rândul educatorilor şi al oamenilor de stat, foarte puţini înţeleg cauzele stării
actuale a societăţii. Cei care se află în conducerea guvernelor nu sunt în stare să rezolve
problema corupţiei morale, a lipsurilor, a sărăciei şi a creşterii criminalităţii. Ei se luptă să
înfiinţeze sisteme mai sigure pentru operaţiunile financiare, dar eforturile lor sunt
zadarnice. Dacă oamenii ar acorda mai multă atenţie învăţăturilor Cuvântului lui
Dumnezeu, ei ar găsi o soluţie pentru problemele care îi uluiesc” Mărturii vol 9, pag. 11,13.

Aproape a ajuns la Completa Împlinire


„Dar cine citește avertismentele date de semnele timpului, care se împlinesc cu
repeziciune? Ce impresie s-a făcut asupra celor lumești? Ce schimbare e văzută în
atitudinea lor? Nu mai mult decât era văzută în atitudinea locuitorilor lumii pe timpul lui
Noe. Absorbiți în treburi lumești și în plăceri, antediluvienii „n-au știut nimic, până când a
venit potopul și i-a luat pe toți.” (Matei 24, 39.) Ei au avut avertismente trimise din cer, dar
au refuzat să asculte. Și astăzi lumea, cu totul nepăsătoare față de glasul de avertizare al
lui Dumnezeu, se grăbește spre ruină veșnică.
Lumea e agitată de duhul războiului. Profeția capitolului al unsprezecelea din Daniel
aproape a ajuns la completa împlinire. În curând, vor avea loc scenele de necaz despre
care se vorbește în profeție” Mărturii, vol 9, 14.

Ce mai rămăsese neîmplinit?


„şi împăratul nordului va veni împotriva lui ca un vârtej de vânt, cu care şi cu călăreţi şi cu
multe corăbii; şi va intra în ţări şi se va revărsa şi va trece. Va intra de asemenea în ţara
glorioasă şi multe ţări vor fi doborâte; dar aceştia vor scăpa din mâna lui: Edom şi Moab
şi măreția copiilor lui Amon. Îşi va întinde mâna şi asupra ţărilor şi ţara Egiptului nu va
scăpa. Ci va avea putere peste tezaurele din aur şi din argint şi peste toate lucrurile
preţioase ale Egiptului şi libienii şi etiopienii vor fi la treptele lui. Dar veşti dinspre est şi
dinspre nord îl vor tulbura; de aceea va pleca cu mare furie să distrugă şi să îndepărteze
în întregime pe mulţi. Şi va întinde corturile palatului său între mări în muntele sfânt şi
glorios; totuşi va ajunge la sfârşitul său şi nimeni nu îl va ajuta.” Daniel 11:40-45.

78
Scene Asemănătoare vor Avea Loc
„Noi nu avem timp de pierdut. Timpurile de strâmtorare se află în faţa noastră. Lumea
este tulburată de spiritul războiului. Curând vor avea loc scenele de necaz despre care
vorbesc profeţiile. Profeţia din Daniel 11 este aproape de împlinirea completă. Multe
dintre evenimentele istorice desfăşurate deja în trecut, se vor repeta. În cel de-al
treizecilea verset, se vorbeşte despre o putere, un împărat care ― va fi întristat şi se va
întoarce şi va avea indignare împotriva legământului sfânt; astfel va face el; chiar se va
întoarce şi se va înţelege cu cei care părăsesc legământul sfânt. Şi braţe vor sta de partea
lui, iar ei vor spurca sanctuarul tăriei şi vor lua [sacrificiul] zilnic şi vor pune urâciunea care
pustieşte. Şi pe cei care se poartă cu stricăciune împotriva legământului îi va corupe prin
linguşiri, dar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va fi tare şi va face lucruri măreţe.
Şi cei ce înţeleg din popor vor instrui pe mulţi; totuşi vor cădea prin sabie şi prin flacără,
prin captivitate şi prin pradă, multe zile. Şi după ce vor cădea, vor fi ajutaţi cu un mic ajutor;
dar mulţi se vor lipi de ei cu linguşiri. Şi unii dintre cei care înţeleg vor cădea, pentru a-i
încerca şi pentru a-i curăţa şi pentru a-i albi, până la timpul sfârşitului, pentru că va fi totuşi
pentru un timp rânduit. Şi împăratul va face conform voinţei lui; şi se va înălţa şi se va
preamări deasupra fiecărui dumnezeu şi va vorbi lucruri uimitoare împotriva
Dumnezeului dumnezeilor şi va prospera până când indignarea se va împlini; fiindcă ceea
ce este hotărât va fi făcut.” Daniel 11:30-36 [traducerea Fidela].
Scene asemănătoare celor descrise în aceste cuvinte, vor avea loc. Asistăm la dovezile
faptului că Satana se grăbeşte să câştige controlul minţilor omeneşti, care nu au nici o
teamă de Dumnezeu. Fie ca toţi să citească şi să înţeleagă profeţiile acestei cărţi, deoarece
acum intrăm în timpul de strâmtorare despre care este scris astfel:
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci
aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la
vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi
găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru
viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea
cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac
şi în veci de veci. Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până
la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” (Daniel 12:1-4). -
Manuscrise Publicate, vol 3, pag 394.

Lucrarea omului fărădelegii


“Evenimentele care au legătură cu lucrarea omului fărădelegii sunt ultimele aspecte din
istoria acestui pământ, descoperite cu claritate”. Solii Alese, volumul 2, 102.

79
Repetarea celor 1260 de ani
„Satana este un cercetător sârguincios şi perseverent al Bibliei. El ştie că nu mai are decât
puţin timp şi caută să contracareze prin toate mijloacele lucrarea Domnului pe pământ.
Experienţa poporului lui Dumnezeu, care va trăi pe pământ când slava cerească va însoţi
repetarea persecuţiilor din trecut este imposibil de imaginat. Ei vor umbla în lumina
venită de la tronul lui Dumnezeu. Îngerii vor realiza o comunicare continuă între cer şi
pământ, iar Satana, înconjurat de îngerii răi, pretinzându-se a fi Dumnezeu, va face minuni
de tot felul, pentru a înşela, dacă este posibil, chiar şi pe cei aleşi” Mărturii, vol 9, 16.

Ascensiunea și Căderea Finală a Împăratului de la


Miazănoapte
„şi împăratul nordului va veni împotriva lui ca un vârtej de vânt, cu care şi cu călăreţi şi cu
multe corăbii; şi va intra în ţări şi se va revărsa şi va trece. Va intra de asemenea în ţara
glorioasă şi multe ţări vor fi doborâte; dar aceştia vor scăpa din mâna lui: Edom şi Moab
şi măreția copiilor lui Amon. Îşi va întinde mâna şi asupra ţărilor şi ţara Egiptului nu va
scăpa. Ci va avea putere peste tezaurele din aur şi din argint şi peste toate lucrurile
preţioase ale Egiptului şi libienii şi etiopienii vor fi la treptele lui. Dar veşti dinspre est şi
dinspre nord îl vor tulbura; de aceea va pleca cu mare furie să distrugă şi să îndepărteze
în întregime pe mulţi. Şi va întinde corturile palatului său între mări în muntele sfânt şi
glorios; totuşi va ajunge la sfârşitul său şi nimeni nu îl va ajuta.” Daniel 11:40-45.

„şi împăratul nordului va veni împotriva lui ca un vârtej de vânt, cu care şi cu călăreţi şi cu
multe corăbii; şi va intra în ţări şi se va revărsa şi va trece.” Daniel 11:40.

Care și Călăreți – Putere Militară


“Adonia, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis: “Eu voi fi împărat!” Şi şi-a pregătit
care şi călăreţi, şi cinzeci de oameni care alergau înaintea lui” 1 Împăraţi 1:5.

“Ben-Hadad, împăratul Siriei, şi-a strâns toată oştirea: avea cu el treizeci şi doi de împăraţi,
cai şi cară. S-a suit, a împresurat Samaria şi a început lupta împotriva ei.”1 Împăraţi 20:1.

80
Corăbii – Putere Economică
“Cei ce se pogoară pe mare pogorâseră pe mare în corăbii, şi făceau negoţ pe apele cele
mari” Psalmii 107:23.

„Atâtea bogăţii întrun ceas s-au prăpădit!” - Şi toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe
mare, marinarii, şi toţi cei ce câştigă din mare, stăteau departe; şi când au văzut fumul
arderii ei, strigau: “Care cetate era cetatea cea mare?” Şi îşi aruncau ţărână în cap,
plângeau, se tânguiau, ţipau şi ziceau: “Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cărei belşug de
scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută
într-un pustiu!”Apocalipsa 18:17-19.

„Pentru că împăratul avea pe mare o flotă din Tarsis cu flota lui Hiram;o dată la trei ani
venea flota de corăbii din Tarsis, aducând aur şi argint, fildeş şi maimuţe şi păuni.” 1
Împărați 10:22.

Împăratul de la Miazăzi (Ateismul) – Comunismul


“Până recent, batalioanele marxismului păreau să fie cu un pas înaintea soldaţilor Crucii.
În 1917, la izbucnirea Revoluţiei Bolşevice, Lenin a vorbit în favoarea toleranţei, dar a
răspândit teroarea. “Rusia a ajuns scăldată în sângele martirilor”, spune Părintele Gleb
Yakunin, cel mai curajos militant ortodox în favoarea libertăţii. În primii cinci ani ai puterii
bolşevice, 28 de episcopi şi 1200 de preoţi au fost junghiaţi de secera roşie. Stalin a
accelerat în mare măsură teroarea şi, până la sfârşitul guvernării lui Hrusciov, procesul de
lichidare a clerului atinsese un număr de 50.000 de victime. După cel de-al doilea război
mondial, deşi mai puţin sângeroasă, persecuţia s-a răspândit în Ucraina şi în noul bloc
sovietic, afectând milioane de romano-catolici, protestanţi şi ortodocsi”. Time, 4
decembrie, 1989.

Citate din presa nereligioasă


• “Plecăciunea lui Gorby în faţa Legiunilor Romane” - Titlu din U.S. News & World
Report. “Când Sfântul Împărat Roman Henric al IV-lea a decis să caute iertarea Papei
Grigore al VII-lea, în 1077, a aşteptat trei zile fără încălţăminte în zăpada din curtea
papei, la Canossa, în Italia. Concordatul lui Gorbaciov cu biserica nu a fost cu nimic
mai puţin semnificativ în acest sens”. - Time, 11 decembrie, 1989.
• “Vineri, întâlnirea preşedintelui sovietic cu Papa Ioan Paul al II-lea a fost cea mai
recentă etapă a unei revoluţii în lumea comunistă, pe care Papa a ajutat-o să
izbucnească şi căreia Gorbaciov i-a permis să se întâmple”. - U.S.A. Today, articol de
copertă, 1989.

81
• “Prin întrevederi particulare cu conducători de stat, prin consultări în anticamera cu
grupări dizidente şi printr-o propagandă perseverentă în favoarea cruciadei sale
împotriva tiraniei, acesta [Ioan Paul al II-lea] a contribuit la dezvoltarea celei mai
mari schimbări politice de la Revoluţia Rusă încoace”. - Life, decembrie 1989.
• “În 1979, turneul său triumfător [al Papei Ioan Paul al II-lea] în Polonia, spune
episcopul polonez, a schimbat “mentalitatea fricii, teama de poliţie şi de tancuri,
teama de a pierde locul de muncă, de a nu fi promovat, de a fi dat afară din şcoli
sau de a nu primi un paşaport. Oamenii au învăţat că dacă încetează să se teamă
de sistem, sistemul ajunge neputincios”. Aşa s-a născut Solidaritatea, apărată de
biserică şi condusă de câţiva prieteni ai Papei, cum ar fi Lech Walesa şi Tadeusz
Mazowieke, care a devenit mai târziu cel dintâi prim ministru creştin al blocului
sovietic”. - Time, 4 decembrie, 1989.
• “În 1935, Iosif Stalin, conducătorul suprem al Uniunii Sovietice, a primit un sfat
nesolicitat. I s-a spus să întreprindă un gest reconciliant faţă de Vatican. Dacă vor fi
împinse/împunse prea departe (în engleză se foloseşte acelaşi verb găsit în Daniel
11:40 “to push”; în traducerea română – “a împunge” – n. trad.), ţările lui catolice ar
fi putut deveni antirevoluţionare. Mustaţa lui cea mare a amplificat dispreţul lui
Stalin. “Papa? Câte divizii are Papa?” a răspuns el. I s-a spus că nu are nici una. Acum
s-ar putea răspunde că nici nu are nevoie de vreuna. Sistemul comunist se
fărâmiţează la o atingere”. - Life, decembrie 1989.
• “Goana după libertate din Europa răsăriteană este o plăcută victorie pentru Ioan
Paul al II-lea”. - Life, decembrie 1989.
• “Dintre toate evenimentele care au zguduit blocul sovietic în 1989, nici unul nu este
mai plin de semnificaţii pentru istorie - şi mai incredibil - precum întâlnirea politică
ce va avea loc săptămâna aceasta în Cetatea Vaticanului. Acolo, în spaţioasa sală de
ceremonii a Palatului Apostolic din secolul al 16- lea, ţarul lumii ateiste, Mihail
Gorbaciov, se va întâlni cu Vicarul lui Hristos, Papa Ioan Paul al II-lea. Momentul va
fi emoţionant, nu numai pentru că Ioan Paul a contribuit, în ţara sa de origine,
Polonia, la exacerbarea febrei după libertate care s-a răspândit ca un foc în mirişte
în toată Europa Răsăriteană. Dincolo de aceasta, întâlnirea celor doi oameni
simbolizează încheierea celui mai dramatic război spiritual al secolului al XX-lea,
conflict în care forţa aparent irezistibilă a comunismului s-a confruntat cu obiectivul
neschimbător al creştinătăţii”. Time, 4 decembrie, 1989.
• “În timp ce politica de retragere a lui Gorbaciov era cauza imediată a reacţiei în lanţ
a libertăţii care s-a răspândit în întreaga Europă răsăriteană în ultimele luni, Ioan
Paul merită să i se acorde o încredere şi mai mare”. - Time, 4 decembrie, 1989.
• “Triumful lui Ioan Paul al II-lea - valul libertăţii care se revarsă [Același limbaj ca în
Daniel 11:40, n.ed.] peste Europa răsăriteană răspunde celei mai fierbinţi rugăciuni
a acestuia.” - Life, decembrie 1989.

82
Care şi Călăreţi – Presiunea Militară a SUA
• “În 1981, blocul comunist primise un alt şoc. Un nou preşedinte american, Ronald Regan,
a început să-şi pună în aplicare promisiunea de a-i înfrunta pe sovietici fără nici o ezitare.
Pe parcursul următorilor ani, el a accelerat procesul de consolidare militară şi a anunţat
Iniţiativa Strategica de Apărare (SDI), un sistem de apărare aeriană destinat protecţiei
împotriva atacurilor cu rachete. Regan a susţinut rebelii anti-comunişti din Nicaragua,
Angola, Cambogia şi Afganistan. Iar trupele americane au eliberat insula Grenada de
hoardele comuniste. “Simţământul de siguranţă al sovieticilor a fost zguduit ...” “De
asemenea, Europa Occidentală exercită şi ea presiuni asupra sovieticilor. NATO s-a lansat
într-un proces de modernizare militară. Electoratul german şi-a manifestat repulsia faţă
de “uverturile împăciutoare” ale Rusiei şi a ales un guvern care a votat construirea unor
rachete noi cu rază medie de acţiune ... “Presiunea militară a alianţei americano -
occidentală a determinat o retragere rapidă a sovieticilor”. - Reader's Digest, martie 1990.

Cu multe Corăbii
• “Gorbaciov a înţeles de asemenea că supravieţuirea politică şi economică depinde de
bunăvoinţa poporului sovietic, printre care creştinii i-au depăşit întotdeauna din punct de
vedere numeric pe comunişti. Mai mult, Gorbaciov are nevoie de cooperarea
Occidentului, observa părintele Mark, un preot ortodox reformator din Moscova, care
considera că programul lui Gorbaciov în U.R.S.S. este un rezultat al necesităţilor impuse
de politica externă”. - Time, 4 decembrie, 1989.
• “În anii 1980, economia comunistă, dintotdeauna ineficientă, a ajuns în pragul
falimentului. Înainte, consumul era redus şi produsele de lux erau abundente. Dar acum,
rezervele de materie primă au început să se epuizeze. Când minerii sovietici s-au revoltat
în 1989, cererile lor includeau săpunul, hârtia de toaletă şi zahărul”. - Reader's Digest,
martie 1990.
• “Pentru Gorbaciov, frământarea din zona Baltică nu a însemnat doar zguduirea unui colţ
retras al imperiului construit de Lenin şi Stalin, ci chiar zguduirea temeliilor imperiului
însuşi. Problema naţionalităţilor este un semn semnificativ, dincolo de care se ascund
multe alte pericole, de la prăbuşirea economică şi până la conflictele etnice violente, un
semn care anunţă că dezintegrarea fulgerătoare a Imperiului Sovietic aflat în Europa
Răsăriteană, ar putea să nu se oprească la graniţele Uniunii. Pe măsură ce economia se
deteriorează şi se diminuează rezervele, dezamăgirea publică faţă de Comunism şi faţă
de Gorbaciov însuşi este din ce în ce mai pregnantă, iar republicile şi grupările etnice ostile
şi diferitele grupuri de interes concurează într-o manieră din ce în ce mai acerbă pentru
obţinerea puterii politice şi a unor părţi din economie aflate în declin. Corupţia şi crima
sunt nestăvilite; minerii şi lucrătorii căilor ferate ameninţă cu întreruperea aprovizionării
cu combustibil, în mijlocul unei ierni grele; azerbaigienii au blocat legătura feroviară cu
enclava armeană din interiorul teritoriului lor; fermierii reţin alimentele, lăsând goale
rafturile magazinelor din oraşe”. - U.S. News and World Report, 15 ianuarie, 1990.

83
Începutul Furtunii [„...Ca un Vârtej de Vânt”]

• “În Polonia, mişcarea de eliberare se născuse cu trei decenii în urmă, când Episcopul
de Cracovia căuta aprobare pentru construcţia unei noi biserici. Deoarece
autorităţile comuniste au refuzat cererea lui, episcopul a înălţat o cruce gigantică şi
a ţinut serviciul religios în aer liber. Comuniştii au smuls-o cu forţa, dar membrii
bisericii au înlocuit-o din nou şi din nou, până când comuniştii au cedat”. - Jubilee,
aprilie, 1990.
Cine era episcopul de la Cracovia? Nimeni altul decât Papa Ioan Paul al II-lea.
• “Solidaritatea (Uniunea Muncitorilor Polonezi) a luat fiinţă cu sprijinul Papei, şi Ioan
Paul al II-lea a trimis un mesaj Moscovei, în care avertiza că, dacă armatele sovietice
vor distruge Solidaritatea, el însuşi va merge în Polonia şi se va alătura poporului
său”. - Reader's Digest, martie 1990.
• “În august 1989, când Tadeusz Mazowiecki a venit la putere, fiind cel dintâi prim
ministru ne-comunist în ultimii patruzeci şi cinci de ani, a fost întrebat dacă este
socialist. “Eu sunt catolic” a răspuns el laconic”. - U.S. News and World Report, 21 mai,
1990.
• “Anul trecut, cei doi Episcopi ai Lituaniei s-au întors în fruntea diocezei lor, după 53 de ani
însumaţi de exil intern, iar catedrala din Vilnius, folosită mai înainte ca muzeu de artă, a
fost redată serviciilor religioase. Anul acesta, dupa 63 de ani, Republica Bielorusă şi-a
primit primul Episcop, fapt care a pregătit calea Arhiepiscopului Angelo Sodano,
responsabil cu relaţiile externe ale Vaticanului, în vederea realizării pregătirilor necesare
vizitei istorice a lui Gorbaciov la Sfântul Scaun. Aceste concesii făcute catolicismului nu
sunt decât o parte a procesului de eliberare religioasă înfăptuit de către Gorbaciov”. - Time,
4 decembrie, 1989.
• “Trei noi episcopi catolici au fost numiţi recent în Cehoslovacia. Iar în luna aceasta, în
cursul unei vizite întreprinse în Italia, Gorbaciov se întâlneşte cu Papa Ioan Paul al II-lea -
prima confruntare faţă în faţă dintre cei doi lideri, ai Vaticanului şi Cremlinului. Întrunirile
pot conduce la legalizarea îndelung oprimatei Biserici catolice Ucrainiene în U.R.S.S.”. - Life,
decembrie, 1989.
• “Se aşteaptă ca reînviorarea libertăţii religioase să includă şi încetarea interdicţiilor oficiale
adresate Bisericii catolice Ucrainiene, care a supravieţuit în ilegalitate din 1946, când Stalin
ordonase absorbirea acesteia de către Biserica ortodoxă Rusă. Câştigarea drepturilor de
către Biserica Ucrainiană a fost dintotdeauna obiectivul principal al Papei. Oficialii Uniunii
Sovietice spun că vor deschide calea în vederea legalizării catolicismului, prin îngăduirea
înregistrării catolicilor ucrainieni, asemenea celorlalte grupări religioase care sunt
solicitate să o facă, de data aceast prin lege”. - U.S. News and World Report, 11 decembrie,
1989.

84
„Sfânta” Alianță
Ştirile mondiale anunţă alianţa catolicismului cu Statele Unite, pentru a provoca căderea
comunismului, folosind presiuni economice (corăbii), sociale, religioase, politice şi militare (care
și călăreți). În ciuda relatărilor minunate cu privire la triumful evanghelismului în Europa
Răsăriteană, putem să fim siguri că Biserica Catolică înaintează cu rapiditate spre momentul
revendicării fostelor ei centre de influenţă asupra acestor ţări. Timpul oportunităţii este cu
siguranţă foarte scurt, deoarece aceste versete ne învaţă că catolicismul „se va revărsa ca un
râu şi va îneca” aceste ţări. Pentru a discuta coalizarea Statelor Unite cu Vaticanul, în scopul
doborârii comunismului, revista Time, din 24 februarie, 1992, a ales titlul, “Sfânta Alianţă”.
Revista se preocupă de natura secretă a acestei alianţe şi de relaţia apropiată între Vatican şi
Statele Unite. Ea prezintă legătura dintre Vatican şi Statelor Unite, identificând solidaritatea ca
fiind unul dintre pionii principali în această intrigă. Revista menţionează, de asemenea,
folosirea armatei, a serviciilor secrete (CIA) şi presiunilor financiare, ca fiind elementele cheie
în această colaborare.

• “Luni, 7 iunie, 1982, în sala de întruniri a Vaticanului au fost prezente doar două persoane:
Papa Ioan Paul al II-lea şi preşedintele Ronald Reagan. A fost prima întâlnire dintre cei doi
lideri, iar discuţia a durat aproximativ cincizeci de minute ...“

La această întrunire, Reagan şi Papa au ajuns la un acord în vederea lansării unei campanii
clandestine, menite să grăbească dezmembrarea Imperiului comunist. Richard Allen,
consilierul numărul unu al Securităţii Naţionale, declara:

• “Aceasta a fost una dintre cele mai mari alianţe secrete din toate timpurile”
• “Reagan a venit la întrunire având câteva idei foarte simple şi ferme”, spune Amiralul
Bobby Inman, fost director deputat al CIA. “Faptul că el a considerat căderea
(comunismului) ca fiind apropiată şi că a forţat-o (din greu), constituie un punct de vedere
cât se poate de valid”. În timpul primei jumătăţi a anului 1982, a fost plănuită o strategie
compusă din cinci etape, care avea ca obiectiv prăbuşirea economiei sovietice
“[1] Unul dintre elementele centrale ale strategiei a fost procesul de consolidare militară
a Statelor Unite, aflat deja în curs de desfăşurare, care urmărea să-i facă pe sovietici
incapabili să concureze financiar cu “Iniţiativa de Apărare Strategică” a lui Reagan -
Războiul Stelelor.”
“[2] Operaţiunile secrete urmăreau să încurajeze mişcările reformatoare din Ungaria,
Cehoslovacia şi Polonia.”
“[3] Ajutorul financiar acordat naţiunilor membre ale Pactului de la Varşovia era
determinat de disponibilitatea acestora de a proteja drepturile omului şi de a îndeplini
reforme politice şi economice liberale.
“[4] Izolarea economică a Uniunii Sovietice şi împiedicarea accesului spre Moscova a
tehnologiei Occidentale şi Japoneze. Administraţia se concentra asupra respingerii unui
plan care reprezenta pentru U.R.S.S. speranţa celei mai importante surse financiare

85
pentru secolul douăzeci şi unu: profitul obţinut de pe urma conductei de alimentare cu
gaz natural a Europei Occidentale.
“[5] Utilizarea tot mai largă a posturilor Radio Libertatea (Radio Liberty), Vocea Americii
(Voice of America) şi Radio Europa Liberă (Radio Free Europe), pentru transmiterea
mesajelor Administraţiei către naţiunile Europei Răsăritene.”
“Asemenea tuturor conducătorilor mari şi norocoşi, Papa şi Preşedintele au exploatat
puterile istoriei pentru a-şi realiza propriile lor scopuri”. -Time, 4 februarie, 1992, 29-30.

Un fapt interesant de observat în istoria naţiunilor este acela că, de fiecare dată când s-a impus
ca forţă ideologică, ateismul a fost însoţit de o revoluţie. Odată cu Revoluţia Franceză, ateismul
a început prin a aşeza reşedinţa împăratului de la miazăzi în Franţa; pentru ca apoi, din 1917,
prin izbucnirea Revoluţiei Bolşevice, să mute reşedinţa acestui împărat, în Rusia. În 1917,
împăratul de la miazăzi a ieşit din exil şi şi-a continuat lupta neîntreruptă împotriva puterilor
catolicismului. Sora White lasă să se înţeleagă faptul că principiile ateismului vor continua să
se dezvolte şi vor ocupa poziţii mai importante decât cele avute în Revoluţia Franceză:

“Centralizarea bogatiei şi a puterii; coalizările vaste în scopul îmbogăţirii câtorva pe seama


celor mulţi; coalizarea claselor mai sărace pentru apărarea intereselor şi a revendicărilor
lor; spiritul de nelinişte, de revoltă şi vărsare de sânge; răspândirea în întreaga lume a
aceloraşi învăţături care au condus la izbucnirea Revoluţiei Franceze - toate tind să implice
întreaga lume într-o luptă similară celei care a zguduit Franţa”. - Educaţie, pag. 228.

Tentativele de Asasinare; Fatima


În cartea sa, “Keys of This Blood”, Malachi Martin, personalitate din interiorul Vaticanului,
descrie în cuvinte emoţionante faptul că încercarea de asasinare a Papei era considerată de
către Ioan Paul al II-lea ca fiind dovada divină că el trebuie să fie acel papă care va urca pe
tronul lumii. Papa a considerat că tentativa de asasinare pe care o suferise era un semn din
partea Mariei, care confirma mesajul trimis Bisericii catolice şi întregii lumi – prin arătarea aşa
zisei “fecioare” Fatima, în Portugalia. Acest miracol, şi mesajele legate de el, constituie forţa
călăuzitoare a catolicismului în pregătirile ei pentru următorul mileniu de pace. Miracolul
Fatimei conţine o informaţie specifică privitoare la comunism, Rusia şi transformarea lumii.
Suficient de ciudat, acest miracol s-a petrecut chiar în 1917 - tocmai anul Revoluţiei Bolşevice.
Vindecarea rănii de moarte reprezintă
restaurarea puterii papalităţii ca putere geopolitică. Vaticanul şi-a pierdut tronul în 1798, când
împăratul de la miazăzi a pornit război împotriva împăratului de la miazănoapte. Este de
asemenea vrednic de subliniat că, în 1981, tentativa de asasinare a Papei - împăratul de la
miazănoapte - a fost organizată, se pare, de către împăratul de la miază-zi – UniuneaSovietică.
Pe o pagină de titlu, în care erau expuse cele două fotografii ale tentativelor deasasinare a
Papei şi a lui Ronald Reagan, se afla următoarea declaraţie:

86
“Legaţi prin confruntarea cu moartea - La prima lor întâlnire, Reagan şi Ioan Paul al II-lea
au discutat şi cu privire la un alt lucru pe care îl aveau în comun: ambii supravieţuiseră
tentativelor de asasinat care s-au petrecut cu numai şase săptămâni înainte în 1981, şi
ambii credeau că Dumnezeu îi salvase pentru o misiune specială. De asemenea, ambii
făceau referire la modul “miraculos” în care “supravieţuiseră!“
“În mai 1981, Papa Ioan Paul fusese împuşcat de către Mehmet Ali Agea, sub ochii unei
vaste audienţe în piaţa Sfântul Petru, suferind răni multiple. Imediat s-a făcut speculaţia
că trăgătorul turc fusese trimis de către conspiratorii blocului răsăritean din Bulgaria şi
plătit de Poliţia Secretă Sovietică. Scopul lor era să aducă la tăcere singurul om capabil să
zguduie temeliile comunismului internaţional”. - Life, decembrie 1989.

“Solidaritatea (Partidul muncitorilor polonezi) a luat fiinţă cu sprijinul Papei, iar Ioan
Paul al II-lea a trimis mesaj Moscovei, anunţând că, dacă armatele sovietice vor distruge
Solidaritatea, el însuşi va merge în Polonia şi se va alătura poporului sau.
Sovieticii au fost atât de alarmaţi, încât s-au hotarât să-l ucidă ... Papa i-a avertizat pe liderii
Solidarităţii, îndeosebi pe prietenul său Lech Walensa, să acţioneze cu precauţie. Aceştia
au făcut întocmai. În 1988, Generalul Wojciech Jaruzelski, conducător communist polonez,
a încercat să ajungă la o înţelegere cu aceştia. Solidaritatea insista să se desfăşoare alegeri,
având de partea ei 80% dintre voturi. Când guvernul comunist a căzut, impactul asupra
Europei Răsăritene a fost electrizant”. Reader's Digest, martie 1990.

Țara Glorioasă Modernă; Marea Scăpare


„Va intra de asemenea în ţara glorioasă şi multe ţări vor fi doborâte; dar aceştia vor scăpa
din mâna lui: Edom şi Moab şi măreția copiilorlui Amon.” Daniel 11:41;

Țara Glorioasă Antică


„Lasă-mă, te rog, să trec şi să văd ţara cea bună care este dincolo de Iordan, acel munte
frumos şi Libanul.” Deuteronom 3:25.

„Marele Cârmuitor al neamurilor spusese că nu Moise urma să îl ducă pe Israel în țara


aceea bună, iar stăruințele călduroase ale robului lui Dumnezeu nu fuseseră în stare să-I
schimbe hotărârea. Moise știa că trebuie să moară. Cu toate acestea, nu se dovedise nici
o clipă nepăsător în purtarea lui de grijă față de Israel. Cu credincioșie, el căutase să
pregătească poporul pentru intrarea în țara făgăduită.” Patriarhi și Profeți, 469.

87
Planul lui Dumnezeu
“În Egipt, gusturile lor ajunseseră pervertite. Dumnezeu plănuise să restabilească
puritatea şi sănătatea apetitului lor, pentru ca ei să se poată bucura de fructele simple
care le fuseseră oferite lui Adam şi Evei în Eden. El dorea să-i aşeze într-un al doilea Eden,
o Ţară minunată, unde să se poată bucura de fructele şi cerealele pe care Domnul le va
pune la dispoziţia lor. Scopul Lui era acela de a înlocui alimentaţia excitantă pe care o
consumaseră în Egipt; deoarece dorea ca atunci când vor intra în ţara cea bună spre care
îi călăuzea, să posede o stare de sănătate deplină, pentru ca naţiunile păgâne din jurul lor
să fie determinate să-L slăvească pe Dumnezeu lui Israel, Dumnezeul care făcuse lucruri
atât de minunate pentru poporul Lui. Dacă poporul care Îl recunoştea pe El ca Dumnezeu
al Cerului, nu se bucura de o sănătate desăvârşita, numele Lui nu putea fi slăvit”. The
Seventh-day Adventist Bible Comentary, vol. 1, 1102.

„Legea lui Dumnezeu trebuia să fie înălțată și autoritatea Sa menținută, iar casei lui Israel
i-a fost încredințată această lucrare mare și nobilă. Dumnezeu i-a despărțit de lume, că să
le poată încredința o însărcinare sfântă. I-a făcut păstrătorii Legii Sale și a intenționat ca
prin ei să păstreze printre oameni cunoștința despre Sine. În felul acesta, lumina cerului
avea să strălucească peste o lume cuprinsă de întuneric și un glas avea să fie auzit
chemând toate popoarele să se întoarcă de la idolatrie la slujirea Dumnezeului cel viu.
Dumnezeu a scos pe poporul Său ales din țara Egiptului „cu mare putere și cu mână tare”
(Exod 32, 11). „A trimis pe robul Său Moise și pe Aaron, pe care-l alesese. Prin puterea Lui,
ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham.... A mustrat
marea Roșie, și ea s-a uscat: și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu” (Psalmii 105,
26.27; Psalmii 106, 9). I-a scos din țara lor de robie, ca să-i poată aduce într-o țară mai
bună o țară pe care, în providența Sa, le-a pregătit-o ca adăpost de dușmanii lor. I-a adus
la Sine și i-a înconjurat cu brațele Sale veșnice; iar ei, datorită bunătății și milei Sale, aveau
să înalțe Numele Său și să-L proslăvească pe pământ.
„Căci partea Domnului este poporul Lui, lacov este partea Lui de moștenire. El l-a găsit
într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate; l-a înconjurat, l-a îngrijit
și l-a păzit ca lumina ochilor Lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor,
își întinde aripile, îi ia și-i poartă pe penele lui: așa a călăuzit Domnul singur pe poporul
Său, și nu era nici un dumnezeu străin cu El” (Deuteronom 32, 9-12). Astfel i-a adus pe
izraeliți la Sine, ca să locuiască la umbra Celui Prea Înalt. Feriți în mod minunat de
primejdiile rătăcirii prin pustie, ei au fost în cele din urmă așezați în Țara Făgăduinței,
ca o națiune favorizată.” Profeți și Regi, 16-17.

Țara Glorioasă în Daniel 11


„Dar cel ce vine împotriva lui va face conform propriei voinţe şi nimeni nu va sta în picioare
înaintea lui, iar el va sta în ţara glorioasă, care prin mâna lui va fi mistuită.” Daniel 11:16.

88
“După ce a pus capăt războiului, Pompei a demolat zidurile Ierusalimului, a transferat
mai multe cetăţi din jurisdicţia Iudeii sub jurisdicţia Siriei, şi a impus un tribut pentru iudei.
Pentru prima dată, Ierusalimul a fost luat în stăpânire prin cucerire de către Roma,
puterea care avea să prindă cu mâinile ei de fier “ţara cea minunată” până la distrugerea
lui definitivă”. Uriah Smith, Daniel şi Apocalipsa, pag. 247.

Aspectul Geografic al lui Daniel 11


„Dar cel ce vine împotriva lui va face conform propriei voinţe şi nimeni nu va sta în picioare
înaintea lui, iar el va sta în ţara glorioasă, care prin mâna lui va fi mistuită.” Daniel 11:16.

„După aceasta îşi va întoarce faţa spre insule şi va lua multe, dar un prinţ va face să
înceteze pentru el ocara oferită de el; fără propria ocară el o va face să se întoarcă asupra
lui.” Daniel 11:18.

„Războiul din Siria și Asia Mică împotriva lui Pharnace regele Bosforului cimerian l-a
atras pe Cezar departe de Egipt. Prideaux spune că la sosirea sa în locul unde se afla
inamicul, fără a-și îngădui o clipă de răgaz, el s-a aruncat asupra lor imediat și a câștigat o
victorie absolută; motiv pentru care a scris unui prieten aceste trei cuvinte: „Veni, vidi, vici”
– „Am venit, am văzut, am învins!”. Ultima parte a acestui verset este învăluită în oarecare
obscuritate și există o diferență de opinie în legătură cu aplicarea sa. Unii îl aplică la
trecutul mai îndepărtat al vieții lui Cezar și consideră a se împlini în cearta sa cu Pompei.
Dar evenimentele precedente și ulterioare definite clar în profeție ne obligă să căutăm
împlinirea aceste părți a profeției între victoria asupra lui Pharnace și moartea lui Cezar la
Roma, așa cum se va vedea în versetele următoare.” - Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa,
251.
„Cimerienii erau un popor de origine geto-tracică după unii istorici sau înrudit cu traco-
ilirii după părerea altora, care în secolele XVI î.Hr.-XI î.Hr. se aflau pe teritoriul ce se
întindea de la nordul și nord-vestul Mării Negre spre apus și spre Dunăre.” Wikipedia.

„Atunci îşi va întoarce faţa spre fortăreaţa propriei ţări, dar se va poticni şi va cădea şi
nu va fi găsit.” Daniel 11:19.
„După cucerirea Asiei Mici, Cezar a învins ultimele rămășițe ale partidei lui Pompei Cato și
Scipio, în Africa și ale lui Labienul și Varus în Spania. Întorcându-se la Roma, ‘cetățuia țării
lui’, el a fost făcut dictator pe viață. I-au fost acordate și alte pteri și onoruri făcându-l în
fapt suveranul absolute al imperiului.” Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, 252.

„El [împăratul de la miazănoapte] va intra paşnic chiar peste cele mai grase locuri ale
provinciei; şi va face ce părinţii lui nu au făcut, nici părinţii părinţilor lui; va împrăştia

89
printre ei prada şi jaf şi bogăţii; da, şi îşi va plănui uneltirile împotriva întăriturilor, chiar
pentru un timp.” Daniel 11:24.
„Înainte de Roma, națiunile intrau în posesia unor provincii valoroase și a unor teritorii
bogate prin războiae și cuceriri. Roma urma să facă acum ceea ce n-au făcut nici părinții
și nici părinții părinților și anume să achiziționeze teritorii prin mijloace pașnice. Acum
s-a inaugurat obiceiul ca regii să-și lase romanilor regatele lor prin moștenire. Roma a
intrat astfel în posesia unor întinse teritorii.” Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, 259.

„Atunci el [Împăratul de la miazănoapte] se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii; şi


inima lui va fi împotriva legământului sfânt; şi va face lucruri măreţe şi se va întoarce în
propria ţară.” Daniel 11:28.
„Aici se au în vedere două întoarceri de la cuceriri străine. Prima are loc după evenimentele
descrise în vers. 26 și 27, iar a doua după ce această putere va arăta vrăjmășie împotriva
legământului sfânt și va lucra împotriva lui. Prima s-a împlinit la întoarcerea lui Augustus,
după expediția sa împotriva Egiptului și a lui Antoniu. El a ajuns la Roma cu onoare și
mari bogății, căci ‘în acel timp au fost aduse din Egipt la Roma imense bogății, secătuind
acea țară, iar la întoarcerea lui Octavius (Augustus) și a armatei sale de acolo valoarea
monedei a căzut la jumătate și prețurile alimentelor și a tuturor mărfurilor vandabile au
fost dublate.’ [Humphrey Prideaux, Noul și Vechiul Testament în legătură cu istoria evreilor,
vol. II, pag. 380]” Uriah Smith, Daniel și Apocalipsa, 264.

„Dar va onora în locul lui pe Dumnezeul întăriturilor; şi pe un dumnezeu pe care părinţii


lui nu l-au cunoscut el îl va onora cu aur şi argint şi cu pietre preţioase şi lucruri plăcute.
Astfel va face el în cele mai puternice întărituri cu un dumnezeu străin, pe care îl va
recunoaşte şi înmulţi cu glorie; şi îi va face să stăpânească peste mulţi şi va împărţi ţara
pentru câştig.” Daniel 11:38-39.

Țara Glorioasă Modernă – Statele Unite


“”În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel şi vor veni împreună din ţara
de la miazănoapte, în ţara pe care am dat-o în stăpânire părinţilor voştri. Eu ziceam:
“Cum să te pun printre copiii Mei, şi să-ţi dau o ţară plăcută, o moştenire, podoabă între
podoabele neamurilor?” Mă gândeam că Mă vei chema: “Tată!” Şi nu te vei mai abate de
la Mine” Ieremia 3:18-19.
”Când ţara pe care Domnul a pregătit-o ca loc de adăpost pentru poporul Lui, pentru
ca ei să I se poată închina aşa cum le dictează propria lor conştiinţă, ţara care s-a bucurat
multă vreme de protecţia Celui Atotputernic, ţara pe care Dumnezeu a favorizat-o,
făcând-o posesoarea religiei curate a lui Hristos - când acea ţară, prin intermediul
legiuitorilor ei, se va dezice de principiile protestantismului şi va făuri un chip al apostaziei
romane, desconsiderând şi alterând legea lui Dumnezeu - atunci se va dezvălui ultima
lucrare a omului Fărădelegii”. Signs of the Times, 12 iunie, 1893.

90
“Domnul a făcut pentru Statele Unite mai mult decât pentru oricare altă ţară peste care
răsare soarele. Aici, El a pregătit un loc de adăpost pentru poporul Său, în care ei să I se
poată închina aşa cum le dictează conştiinţa. Aici, Creştinismul a crescut în curăţie.
Doctrina dătătoare de viaţă cu privire la unicul Mijlocitor dintre Dumnezeu şi om a fost
prezentată fără restricţii. Dumnezeu a prevăzut ca această ţară să rămână liberă pentru
totdeauna, ca oamenii să I se închine aşa cum le dictează cugetul. Planul Lui a fost ca
instituţiile ei civile, prin realizările lor expansive, să reprezinte libertatea privilegiilor
Evangheliei”. Signs of the Times, 193 / Maranatha, page 193.

“Statele Unite sunt o ţară care sa aflat sub protecţia specială Celui Atotputernic.
Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru această ţară, dar, prin încălcarea legii Sale, oamenii
au înfăptuit lucrarea venită de la omul Fărădelegii. Satana îşi aduce la îndeplinire planurile
sale de a implica familia omenească în neascultare şi lipsă de loialitate”. The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, vol. 7, 975.

Trei Zone Geografice Cucerite Atunci: Herulii, Ostrogoții și Vandalii


Trei Zone Geografice Cucerite Acum: Împăratul de la miazăzi (Daniel 11:40); Țara
Glorioasă (Daniel 11:41); Țara Egiptului (Daniel 11:42).

Clovis – Papalitate / S.U.A – Papalitate

„Dar fiara cu coarne ca de miel a fost văzută „ieșind din pământ”. În loc să distrugă alte
puteri pentru a o întemeia pe a ei, națiunea reprezentată astfel trebuie să se ridice într-un
teritoriu neocupat mai înainte și să se dezvolte treptat și pașnic. Nu putea deci să se ridice
dintre popoarele aflate în luptă și frământate, din Lumea Veche — acea mare tulburată
de „popoare, mulțimi, națiuni și limbi”. Trebuie căutată deci în continentul apusean.
Care națiune din Lumea Nouă, în anul 1798, se dezvolta, având perspectiva puterii și
măreției și atrăgând atenția lumii? Aplicația simbolului nu admite nici o îndoială. O singură
națiune și numai una împlinește toate amănuntele acestei profeții, indicând fără greș spre
Statele Unite ale Americii. Foarte adesea, ideile sau exact cuvintele scriitorului sacru au
fost folosite, fără să-și dea seama, de oratori și istorici care au descris nașterea, ridicarea
și creșterea acestei națiuni. Fiara a fost văzută ridicându-se din pământ; și după
traducători, cuvântul profeției redat prin „ieșind” înseamnă literal „a crește, a se înălța ca
o plantă”.
„Și ea avea două coarne ca ale unui miel.” Coarnele ca de miel arată tinerețe,
nevinovăție și blândețe, care reprezintă exact caracterul Statelor Unite, arătate profetului
ca „ieșind” în anul 1798. Printre creștinii exilați, care au fugit în America și au căutat

91
adăpost de persecuția regală și de intoleranța preoților, erau mulți care s-au hotărât să
întemeieze o guvernare pe temelia solidă a libertății religioase și civile. Vederile lor și-au
găsit întruchiparea în Declarația de Independență, care a stabilit marele adevăr că „toți
oamenii sunt creați egali” și înzestrați cu dreptul inalienabil la „viață, libertate și căutarea
fericirii”. Iar constituția le-a garantat oamenilor dreptul la autoguvernare, dând asigurarea
că reprezentanții aleși prin votul poporului sunt împuterniciți și pot să aplice legea.
Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată, fiecărui om fiindu-i îngăduit
să se închine lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui. Principiile republicane și cele
protestante au devenit principiile fundamentale ale țării. Aceste principii sunt secretul
puterii și prosperității ei. Toți cei persecutați și asupriți din întreaga creștinătate s-au
îndreptat către această țară cu interes și cu nădejde. Milioane de oameni au căutat
țărmurile ei, iar Statele Unite au ajuns curând printre cele mai puternice națiuni ale
pământului.” Tragedia Veacurilor, 440-441.

Sunt Una
„Cărțile Daniel și Apocalipsa sunt una. Una este o profeție, cealaltă o descoperire; una o
carte sigilată, cealaltă o carte deschisă.” Gânduri despre cartea Apocalipsei, 58.

„Va Intra De Asemenea În Țara Glorioasă”...


„Va intra de asemenea în ţara glorioasă şi multe ţări vor fi doborâte;” Daniel 11:41, prima
parte.
„Profeția din Apocalipsa capitolul 13 declară că puterea reprezentată de fiara cu coarne
ca de miel va face ca „pământul și cei ce locuiesc pe el” să se închine papalității, simbolizate
acolo prin fiara „asemenea unui leopard”. Fiara cu două coarne va spune și ea „celor ce
locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei”; și mai departe „va porunci tuturor, mari și mici,
bogați și săraci, liberi și robi”, să primească semnul fiarei (Apocalipsa 13, 11-16). S-a arătat
că Statele Unite sunt puterea reprezentată prin fiara cu coarne ca de miel și că
această profeție se va împlini atunci când Statele Unite vor impune păzirea
duminicii, pe care Roma o pretinde ca recunoaștere deosebită a supremației ei.”
Tragedia Veacurilor, 578.

“Cea mai mare şi mai favorizată naţiune de pe pământ sunt Statele Unite. Această ţară
a fost apărată de Providenţa plină de har care a revărsat asupra ei cele mai alese
binecuvântări. Aici au găsit refugiu cei oprimaţi şi persecutaţi. Aici a fost învăţată credinţa
creştină în puritatea ei. Acest popor a fost recipientul unei mari lumini şi a unor haruri
inegalabile. Dar darurile fuseseră răsplătite prin lipsa de recunoştinţă şi uitare de
Dumnezeu. Cel Infinit are de reglat conturile cu naţiunile şi vinovăţia lor este proporţională
cu lumina respinsă. Împotriva ţării noastre, în registrele cerului se află acum un raport

92
înfricoşător; dar fărădelegea care va umple paharul nelegiuirii lor este aceea de a anula
legea lui Dumnezeu.
Ultimul mare conflict în controversa dintre adevăr şi eroare, va avea loc între legile
oamenilor şi perceptele lui Yahwe. Intrăm acum în această ultimă bătălie - o bătălie care
nu se va da pentru supremaţie între biserici rivale, ci între religia Bibliei şi religia tradiţiei
şi a fabulelor. Agenţii care se vor uni în acest conflict, împotriva adevărului şi a
neprihănirii, se află acum în plină activitate.” The Signs of the Times, 4 iulie, 1899.

“America, ... locul în care a strălucit cea mai mare lumină pentru oameni, poate deveni
locul celui mai mare întuneric şi pericol, deoarece oamenii nu continuă să trăiască
adevărul şi să umble în lumină”. Solii Alese, vol. 3, pag. 387.

“Nu putem înţelege cum se poate disculpa Biserica Romano-Catolică de acuzaţia de


idolatrie ... Dar aceasta este religia către care protestanţii încep să privească într-o manieră
atât de favorabilă, şi care în cele din urmă se va uni cu protestantismul. Cu toate
acestea, unirea nu se va înfăptui printr-o schimbare a catolicismului; deoarece Roma nu
se schimbă niciodată. Ea pretinde ca este infailibilă. Cel care se va schimba va fi
protestantismul. Adoptarea ideilor liberale îi vor face în stare să dea mâna cu
catolicismul”. Review and Herald, 1 iunie, 1886.

Prosperitatea Materială
„Atunci, amăgitorul cel mare îi va convinge pe oameni că aceia care slujesc lui Dumnezeu
sunt cauza tuturor acestor rele. Clasa de oameni care a provocat dizgrația cerului va pune
toate necazurile lor asupra acelora a căror ascultare de Legea lui Dumnezeu este o
mustrare continuă pentru aceia care o calcă. Se va spune că oamenii Îl insultă pe
Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical; că acest păcat a adus calamitățile care nu
vor înceta până nu se va impune cu strictețe păzirea duminicii; și că aceia care susțin
cerințele poruncii a patra, distrugând prin aceasta respectul față de duminică, sunt
instigatorii poporului, împiedicând revenirea lor în favoarea divină și la prosperitatea
materială. În felul acesta, acuzația ridicată în vechime împotriva slujitorului lui Dumnezeu
se va repeta pe criterii bine stabilite: „Abia a zărit Ahab pe Ilie, și i-a zis: «Tu ești acela care
nenorocești pe Israel?» Ilie a răspuns: «Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu, și casa tatălui
tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali»” (1 Regi 18, 17.18).”
Tragedia Veacurilor, 590.

„Mijloacele care acum sunt investite cu atâta economie în cauza lui Dumnezeu și cele care
sunt reținute în mod egoist, în scurt timp vor fi aruncate cu toți idolii la molii și la lilieci. În

93
curând banii își vor pierde valoarea în mod foarte neașteptat, când realitatea
scenelor veșnice se deschide simțurilor omului.” Lucrarea de Binefacere, 266.

Ruină Națională
“Protestanţii vor influenţa pe conducătorii ţării să conceapă legi care restaurează
supremaţia pierdută a omului Fărădelegii, care stă în templul lui Dumnezeu, dându-
se drept Dumnezeu. Principiile Bisericii Romano-Catolice vor fi luate sub protecţia şi grija
statului. Această apostazie naţională va fi urmată rapid de ruină naţională. Protestul
adevărului Bibliei nu va mai fi tolerat de către cei care nu au făcut din Legea lui Dumnezeu
o normă de conduită”. Review and Herald, 15 iunie, 1897.

94
Daniel 11:40-45, Partea a II-a

Două Curățiri ale Templului


„Când Isus a început lucrarea Sa publică, El a curăţit Templul de profanările sacramentale.
Printre ultimele acte ale lucrării Sale a fost cea de-a doua curăţire a Templului. Tot aşa, în
ultima lucrare pentru avertizarea lumii, vor fi făcute două chemări distincte către biserici.
Cea de-a doua solie îngerească este: «A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.» (Apocalipsa 14,8). Şi în marea strigare
a celei de-a treia solii îngereşti se aude o voce din cer care zice: «Ieşiţi din mijlocul ei
poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că
păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu şi-a adus aminte de
nelegiuirile ei.» (Apocalipsa 18, 4.)”- The Review and Herald, 6 decembrie, 1892.

Separarea În Adventism
“Marea încercare care este foarte aproape [încercarea Sabatului], îi va cerne pe cei care
nu au fost aleşi de Dumnezeu, iar El va avea un popor curat, adevărat şi sfinţit, pregătit
pentru ploaia târzie”. Solii Alese, vol. 3, pag. 385.

“Am văzut că, dacă nu vor câştiga biruinţă asupra oricărei porniri fireşti, împotriva
mândriei, a egoismului, a iubirii de lume şi asupra oricărei fapte şi a oricărui cuvânt greşit,
nici unul nu va putea împărtăşi “înviorarea”. Prin urmare, trebuie să venim tot mai
aproape şi tot mai aproape de Domnul şi să căutăm stăruitor acea pregătire necesară
pentru a fi capabili să rezistăm în bătălia Zilei Domnului. Să ne aducem aminte că
Dumnezeu este sfânt şi că numai fiinţele sfinte pot trăi veşnic în prezenţa Sa”. Scrieri
Timpurii, pag. 71

“Când legea lui Dumnezeu va fi anulată, biserica se va diviza prin încercări de foc, şi
numărul celor, cei care vor da ascultare spiritelor şi doctrinelor înşelătoare ale diavolilor,
va fi mai mare decât anticipăm noi în prezent”. Solii Alese, vol. 2, pag. 368.

“În absenţa persecuţiei, în rândul nostru s-au strecurat oameni care par demni de
încredere şi al căror creştinism este indiscutabil, dar care, dacă ar izbucni persecuţia, ar
ieşi din mijlocul nostru”. Evanghelizare, 360.

„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioși care au mărturisit credința în solia
îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr își vor părăsi poziția

95
și vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea și împărtășindu-se de
spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeași lumină; și când ajung la încercare,
ei sunt pregătiți să aleagă partea ușoară, populară. Bărbați de talent și cu aspect plăcut,
care odinioară se bucuraseră în adevăr, își folosesc puterile pentru a amăgi și a rătăci
suflete. Ei devin vrăjmașii cei mai aprigi ai fraților lor de mai înainte. Când păzitorii
Sabatului sunt aduși înaintea tribunalelor pentru a da socoteală de credința lor, acești
apostaziați sunt agenții cei mai eficienți ai lui Satana de a-i prezenta într-o lumină falsă și
a-i acuza și, prin declarații mincinoase și bănuieli, de a-i incita pe conducători împotriva
lor.” Tragedia Veacurilor, 608.

„Dacă lumina adevărului ți-a fost prezentată, descoperindu-ți Sabatul poruncii a patra, și
arătând că nu este nicio temelie în Cuvântul lui Dumnezeu pentru păzirea Duminicii, și
totuși tu încă rămâi la Sabatul fals, refuzând să sfințești Sabatul pe care Dumnezeu îl
numește „Ziua Mea sfântă”, tu primești semnul fiarei. Când se petrece acest lucru? –
Când te vei supune decretului care îți poruncește să încetezi lucrul Duminica și să te
închini lui Dumnezeu, în timp ce tu știi că nu există vreun cuvânt în Biblie care arată că
duminica este altceva decât o zi obișnuită de lucru, tu accepți să primești semnul fiarei
și refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dacă noi primim acest semn pe frunțile sau pe mâinile
noastre, judecata pronunțată împotriva celui neascultător trebuie să cadă asupra noastră.
Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus peste aceia care în mod conștiincios țin Sabatul
Domnului.”- Review and Herald, 13 Iulie 1897.
“Când legea lui Dumnezeu este anulată, când numele Lui este dezonorat, când se
consideră că păzirea Sabatului zilei a şaptea constituie un act de trădare faţă de ţară, când,
în orbirea minţii şi în împietrirea inimii, lupii îmbrăcaţi în haine de oi caută să-şi liniştească
conştiinţa, vom renunţa noi oare la loialitatea noastră faţă de Dumnezeu? Nu, nu.
Făcătorul de rele este plin de ură satanică împotriva celor ce sunt loiali poruncilor lui
Dumnezeu, dar valoarea legii lui Dumnezeu ca normă de conduită trebuie dovedită în
mod vizibil. Pe măsură ce lumea şi biserica se unesc în anularea legii, zelul celor care
ascultă de Domnul va creşte. Ei vor spune asemenea psalmistului: “Eu iubesc poruncil
Tale mai mult decât aurul; da, mai mult decât aurul curat” Psalmii 119:127. Aceasta se va
întâmpla în mod sigur, când Legea lui Dumnezeu va fi anulată printr-un act naţional. Când
duminica va fi înălţată şi susţinută prin lege, atunci principiul motivator al poporului
lui Dumnezeu va fi scos în evidenţă, aşa cum a fost evidenţiat principiul celor trei evrei,
atunci când Nebucadneţar le-a poruncit să se închine înaintea chipului de aur din câmpia
Dura. Când adevărul va fi înlocuit cu falsitatea, vom putea înţelege care este datoria
noastră”. Manuscrise Publicate, vol 13, page 71.

„Aceștia Vor Scăpa din Mâna Lui...”


„dar aceştia vor scăpa din mâna lui: Edom şi Moab şi măreția copiilor lui Amon.” Daniel
11:41, ultima parte.

96
„Astfel spune DOMNUL: Iată, îl voi da pe Faraon Hofra împăratul Egiptului în mâna
duşmanilor lui şi în mâna celor care îi caută viaţa; precum l-am dat pe Zedechia, împăratul
lui Iuda, în mâna lui Nebucadneţar împăratul Babilonului, duşmanul său şi cel care îi căuta
viaţa.” Isaia 44:30.

„Fiindcă nu voi mai avea milă de locuitorii ţării, spune DOMNUL; ci, iată, voi da pe oameni,
pe fiecare în mâna aproapelui său şi în mâna împăratului său; şi ei vor lovi ţara şi nu îi
voi elibera din mâna lor.” Zaharia 11:6.

“Scriitorii papali citează, ca semn al autorităţii Bisericii Catolice, “actul de schimbare a


Sabatului cu duminica, act pe care protestanţii îl acceptă; (...) deoarece prin păzirea
duminicii, ei recunosc puterea bisericii de a stabili sărbători şi de a emite porunci a căror
încălcare însemnă păcat.” – Henry Tuberville, An Abridgement of the Christian Doctrine, 50

„Prin urmare, ce altceva este schimbarea Sabatului, dacă nu simbolul, sau semnul
autorităţii Bisericii Romane – “semnul fiarei”?” Tragedia Veacurilor, 448.

„Semnul, sau sigiliul, lui Dumnezeu este dezvăluit în păzirea Sabatului zilei a Şaptea,
memorialul Creaţiunii Domnului. Semnul fiarei este opusul acestuia - păzirea primei zile a
săptămânii. Acest semn îi separă pe cei care recunosc supremaţia autorităţii papale,
de cei care recunosc autoritatea lui Dumnezeu”. Mărturii, vol 8, pag 117.

“Când naţiunea noastră se va dezice de principiile ei de guvernământ, într-o asemenea


măsură încât să pună în aplicare o lege duminicală, prin acest act, protestantismul va da
mâna cu papalitatea”. Mărturii, vol. 5, 712.

“Prin decretul de impunere a instituţiei papalităţii şi de încălcare a Legii lui Dumnezeu,


naţiunea noastră se va îndepărta în totalitate de neprihănire. Când protestantismul îşi va
întinde mâna dincolo de prăpastie, pentru a strânge mâna puterii romane, când va
traversa abisul pentru a da mâinile cu spiritismul, când, sub influenţa acestei triple
alianţe, ţara noastră va respinge orice principiu aflat în Constituţia ei, ca ţară protestantă
şi republicană, şi va asigura propagarea minciunilor şi înşelăciunilor papale, atunci putem
şti că a sosit ceasul lucrărilor miraculoase ale Satanei şi că sfârşitul este aproape”. Mărturii,
vol 5, 451.

“Cel care se va schimba este protestantismul. Adoptarea ideilor liberale de către acesta,
îl va face în stare să dea mâna cu catolicismul”. Review and Herald, 1 iunie, 1886.

97
“Protestanţii din Statele Unite vor fi primii care îşi vor întinde mâinile dincolo de
prăpastie, pentru a da mâna cu spiritismul; ei vor traversa abisul pentru a-şi strânge
mâinile cu puterea romană; şi sub influenţa acestei triple alianţe, ţara aceasta va păşi pe
urmele Romei în încălcarea drepturilor libertăţii de conştiinţă”. Tragedia Veacurilor, pag.
588.

Apoi, Separarea în Babilon – Edomul, Moabul, Fruntașii lui Amon


„dar aceştia vor scăpa din mâna lui: Edom şi Moab şi măreția copiilor lui Amon.” Daniel
11:41, ultima parte.

• Edomul, Moabul și Amon Literal

„Şi Esau a spus lui Iacob: Hrăneşte-mă, te rog, cu supă aceea roşie; căci sunt leşinat; de
aceea i-a pus numele Edom. Şi Iacob a spus: Vinde-mi astăzi dreptul tău de întâi născut. Şi
Esau a spus: Iată, eu sunt pe moarte şi la ce îmi foloseşte acest drept de întâi născut? Şi
Iacob a spus: Jură-mi astăzi; şi el i-a jurat şi i-a vândut dreptul său de întâi născut lui Iacob.
Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi supă de linte; şi a mâncat şi a băut şi s-a ridicat şi a
plecat; astfel Esau a dispreţuit dreptul său de întâi născut.” Geneza 25:30-34.

„Ca nu cumva să fie cineva curvar sau profan, ca Esau, care pentru o singură mâncare
şi-a vândut dreptul său de întâi născut. Fiindcă ştiţi că mai apoi, voind să moştenească
binecuvântarea, a fost respins; fiindcă nu a găsit loc pentru pocăinţă, deşi cu grijă a căutat-
o cu lacrimi.” Evrei 12:16-17.

„Astfel au fost amândouă fiicele lui Lot însărcinate prin tatăl lor. Şi cea întâi născută a
născut un fiu şi i-a pus numele Moab; el este tatăl moabiţilor până în această zi. Şi cea mai
tânără de asemenea a născut un fiu şi i-a pus numele Ben-ami; el este tatăl copiilor lui
Amon până în această zi.” Geneza 19:36-38.

„A căzut, a căzut Babilonul cel mare şi a devenit locuinţa dracilor şi locaşul fiecărui duh
necurat şi colivia fiecărei păsări necurate şi de urât. Pentru că toate naţiunile au băut din
vinul furiei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi comercianţii pământului
s-au îmbogăţit prin abundenţa rafinamentelor ei.” Apocalipsa 18:2,3.

„Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Pentru că Edomul s-a purtat împotriva casei lui Iuda
răzbunându-se şi a ofensat foarte mult şi s-a răzbunat asupra lor;” Ezechiel 25:12.

98
„Am auzit ocara Moabului şi dispreţuirile copiilor lui Amon, cu care au ocărât poporul meu
şi s-au preamărit peste graniţa lor. De aceea, precum eu trăiesc, spune DOMNUL oştirilor,
Dumnezeul lui Israel, negreşit Moabul va fi ca Sodoma şi copiii lui Amon ca Gomora, locul
înmulţirii urzicilor şi ocnelor de sare şi o pustiire veşnică, restul poporului meu îi va
prăda, şi rămăşiţa poporului meu îi va stăpâni. Aceasta vor avea pentru mândria lor,
pentru că au ocărât şi s-au preamărit împotriva poporului DOMNULUI oştirilor.” Țefania
2:8-10.

„Un amonit sau moabit să nu intre în adunarea DOMNULUI, chiar până la a zecea
generaţie a lor să nu intre în adunarea DOMNULUI, pentru totdeauna; Deoarece nu v-au
întâmpinat cu pâine şi cu apă pe drum, când aţi ieşit din Egipt; şi pentru că au angajat
împotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor, din Mesopotamia, ca să te blesteme. Totuşi
DOMNUL Dumnezeul tău a refuzat să dea ascultare lui Balaam, şi DOMNUL Dumnezeul
tău a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că DOMNUL Dumnezeul tău te-a iubit.
Să nu cauţi pacea lor nici binele lor în toate zilele tale, pentru totdeauna. Să nu deteşti pe
edomit, pentru că el este fratele tău; să nu deteşti pe egiptean, pentru că ai fost străin în
ţara lui. Copiii care le vor fi născuţi în a treia generaţie să intre în adunarea DOMNULUI.”
Deuteronom 23:3-8.

• Tripla Alianță
„Iar femeia pe care ai văzut-o, este acea cetate mare care domneşte peste împăraţii
pământului.” Apocalipsa 17:18.
„Şi un alt înger a urmat, spunând: A căzut, a căzut Babilonul, acea cetate mare, pentru că
a făcut toate naţiunile să bea din vinul furiei curviei sale.” Apocalipsa 14:8.

„Iar cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile naţiunilor au căzut; şi Babilonul
cel mare a fost amintit înaintea lui Dumnezeu, ca să îi dea paharul cu vinul înverşunării
furiei lui.” Apocalipsa 16:19.

„Şi am văzut trei duhuri necurate asemănătoare broaştelor, ieşind din gura dragonului
şi din gura fiarei şi din gura profetului fals. Fiindcă ele sunt duhurile dracilor lucrând
miracole, care merg înainte la împăraţii pământului şi ai întregii lumi, să îi adune la bătălia
acelei zile mari a Dumnezeului Cel Atotputernic.” Apocalipsa 16:13.
Tripla Alianță: Protestantismul; Roma; Spiritismul
“Prin decretul de impunere instituţiei papale şi încălcarea Legii lui Dumnezeu, naţiunea
noastră se va îndepărta pe deplin de neprihănire. Când protestantismul îşi va întinde
mâna peste prăpastie, pentru a prinde mâna puterii Romane, când vom traversa abisul
pentru a da mâinile cu spiritismul, când, sub influenţa acestei triple alianţe, ţara noastră
se va dezice de orice principiu al Constituţiei ei, ca ţară protestanta şi republicană, şi va
asigura propagarea minciunilor şi a înşelăciunilor papalităţii, atunci putem şti că a venit

99
timpul lucrărilor miraculoase ale Satanei şi că sfârşitul este aproape”. Mărturii, vol. 5, pag.
451.

Scăparea
“Când cei care “nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire” (2 Tesaloniceni
2:12), acceptă lucrarea unei mari rătăciri şi cred o minciună, atunci lumina adevărului va
străluci asupra tuturor celor ale căror inimi sunt deschise pentru a-l primi, şi toţi copiii
Domnului, care au rămas în Babilon, vor asculta chemarea: “Ieşiţi din ea, poporul Meu”.
Apocalipsa 18:4”. Maranata, 173.

„Locurile golite vor fi umplute de cei pe care Domnul Hristos i-a descris ca fiind sosiţi în
ceasul al unsprezecelea. Numărul celor cu care Se luptă Duhul lui Dumnezeu este mare.
Vremea judecăţilor distrugătoare ale Lui Dumnezeu este o vreme de har pentru cei care
acum nu au prilejul de a cunoaşte adevărul. Domnul va privi spre ei cu duioşie. Inima
Lui miloasă este înduioşată, mâna Lui este încă întinsă spre a salva, în timp ce, pentru
cei care nu vor să intre, uşa este închisă. Cei care aud pentru prima oară adevărul, în
aceste ultime zile, vor fi primiţi în mare număr. — Letter 103, 1903. ” Evenimentele ultimelor
zile, pag. 182.

“În acest timp, cu privire la Babilon se declară că, “păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns
până la cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei” Apocalipsa 18:5. Cetatea
Babilonului a umplut deja măsura vinovăţiei, iar pedeapsa distrugerii este pe punctul de
a cădea asupra ei. Dar Dumnezeu încă mai are un popor care se află în Babilon; şi
înainte de revărsarea judecăţilor Lui, cei credincioşi trebuie chemaţi să iasă afară, ca să
“nu fie părtaşi la păcatele ei, şi să nu fie loviţi cu urgiile ei”. Această mişcare este
simbolizată de coborârea din cer a îngerului care luminează pământul cu slava sa, şi strigă
cu glas tare, anunţând păcatele Babilonului. În continuarea soliei, se aude chemarea:
“Ieşiţi din ea poporul meu”. Aceste avertismente se alătură soliei celui deal treilea înger,
rostită cu un strigăt puternic.” The Spirit of Prophecy, vol 4, 422.

„Mai am şi alte oi, care nu sunt din acest staul; şi pe acelea trebuie să le aduc, şi ele vor
auzi vocea mea; şi va fi un singur staul şi un singur păstor.” Ioan 10:16.

„Dar în acea zi când Lot a ieşit din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a nimicit
pe toţi. Întocmai, astfel va fi în ziua când Fiul omului se revelează.” Ioan 17:29-30.

“Slujitorii lui Dumnezeu, înzestraţi cu putere de sus şi cu feţe luminate, strălucind în sfântă
consacrare, au ieşit pentru a proclama solia venită din Cer. Suflete împrăştiate
pretutindeni, în toate organismele religioase, au răspuns chemării, iar cei preţioşi au

100
fost zoriţii să iasă din bisericile blestemate, asemenea lui Lot care a fost zorit să iasă
din Sodoma înainte de nimicirea acesteia”. Scrieri Timpurii, pag. 278-279.

“În viziune mi-au fost arătate două armate aflate într-un teribil conflict. Una dintre armate
se afla sub steaguri ce purtau însemnele lumii; cealaltă era condusă de stindardul
însângerat al prinţului Emanuel. Standard după standard, erau lăsate să se prăbuşească
în ţărână, în timp ce companie după companie părăsea armata Domnului, alăturându-se
vrăjmaşului şi popor după popor, ieşeau din rândurile vrăjmaşului şi se uneau cu
poporul păzitor al lui Dumnezeu”. Mărturii, vol. 8, pag. 41

Prima Supremație – Un Popor care „Scapă”


„Și pe cei care se poartă cu stricăciune împotriva legământului îi va corupe prin linguşiri,
dar poporul care cunoaşte pe Dumnezeul său va fi tare şi va face lucruri măreţe. Şi cei ce
înţeleg din popor vor instrui pe mulţi; totuşi vor cădea prin sabie şi prin flacără, prin
captivitate şi prin pradă, multe zile.” Daniel 11:32-33.

Întâi Peste Iudeu, apoi Peste Grec


"Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu
pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;" - Romani 1:16;
„Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu,
apoi peste grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste
iudeu, apoi peste grec.” – Romani 2:9,10;
"Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. Şi, dacă
începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?" - 1 Petru
4:17.

101
Daniel 11:40-45, Partea a III-a

„Ci va avea putere peste tezaurele din aur şi din argint şi peste toate lucrurile preţioase
ale Egiptului şi libienii şi etiopienii vor fi la treptele lui.” Daniel 11:43.

Puterea Economică
„Şi face pe toţi, deopotrivă mici şi mari şi bogaţi şi săraci şi liberi şi sclavi, să primească un
semn pe mâna lor dreaptă, sau pe frunţile lor; Ca nimeni să nu poată cumpăra sau
vinde, decât cel ce avea semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui său.”

Egiptul
„De ce este atât de greu de dus o viaţă umilă, de tăgăduire de sine? Deoarece pretinşii
creştini nu sunt morţi faţă de lume. Este uşor de trăit după ce am murit. Însă mulţi tânjesc
după prajii şi ceapa din Egipt. Ei sunt înclinaţi să se îmbrace şi să acţioneze la fel ca lumea,
pe cât este posibil, şi cu toate acestea să meargă în cer. Unii ca aceştia urcă pe o altă cale.
Ei nu intră pe poarta cea strâmtă şi nici nu merg pe calea cea îngustă.” Mărturii, vol 1, 131.

„Sunt plină de tristețe când mă gândesc la starea noastră, ca popor. Domnul n-a închis
cerul pentru noi, dar viața noastră de continuă apostazie ne-a despărțit de El. Mândria,
lăcomia și iubirea de lume au fost vii în inimă, fără teama de a fi lepădați sau condamnați.
Păcate grele și îndrăznețe s-au cuibărit printre noi. Și cu toate acestea, părerea generală
este aceea că biserica înflorește și că pacea și prosperitatea spirituală se află în mijlocul
ei.
Biserica și-a întors spatele și n-a mai urmat pe Domnul Hristos, conducătorul ei, și se
retrage în mod sigur spre Egipt. Și cu toate acestea, puțini sunt alarmați sau surprinși de
lipsa lor de putere spirituală. Îndoiala și chiar necredința în Mărturiile Duhului lui
Dumnezeu se ridică în comunitățile noastre de pretutindeni. Satana dorește ca lucrurile
să fie astfel.” Mărturii, vol 5, 217.

“Mulţi nu devin mai puternici, deoarece nu Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Ei se


conformează lumii. Cu fiecare zi ce trece, ei îşi ridică corturile lor tot mai aproape de
Egipt, în timp ce ar trebui să-şi aşeze tabăra tot mai aproape de Canaanul ceresc”. Semnele
timpului, 6 martie, 1884.

102
“Plăgile care au căzut asupra Egiptului când Dumnezeu era pe punctul de a elibera
poporul Israel, au un caracter asemănător celor care vor cădea asupra lumii chiar înainte
de eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu”. Tragedia Veacurilor, 627-628.

Țara Glorioasă, apoi Egiptul


“Când America, ţara libertăţii religioase, se va uni cu papalitatea, încalcând libertatea de
conştiinţă şi obligându-i pe oameni să respecte sabatul fals, popoarele din toate ţările
globului vor fi determinate să-i urmeze exemplul”. Mărturii, vol. 6, pag. 18.

“Ţările străine vor urma exemplul Statelor Unite. Deşi vor începe cu Statele Unite, aceleaşi
crize vor veni asupra poporului nostru din toate părţile lumii”. Mărturii, vol. 6, pag. 395.

Libienii și Etiopienii
„Şi face pe toţi, deopotrivă mici şi mari şi bogaţi şi săraci şi liberi şi sclavi, să primească
un semn pe mâna lor dreaptă, sau pe frunţile lor;” Apocalipsa 13:6.

Libienii: cei săraci


Etiopienii: cei bogați

Vești dinspre Est și Dinspre Nord


„Dar veşti dinspre est şi dinspre nord îl vor tulbura; de aceea va pleca cu mare furie să
distrugă şi să îndepărteze în întregime pe mulţi.” Daniel 11:44

“Deodată, la răsărit va apărea un mic nor negru, de mărimea unei jumătăţi de palme.
Acesta este norul care Îl înconjura pe Mântuitor şi care, de la distanţă, pare a fi învăluit în
întuneric. Poporul lui Dumnezeu ştie că acesta va fi semnul Fiului omului.” Tragedia
Veacurilor, 640.

„Fiindcă ai spus în inima ta: Eu mă voi înălţa la cer, îmi voi ridica tronul deasupra stelelor
lui Dumnezeu, voi şedea de asemenea pe muntele adunării, în părţile de nord” Isaia
14:13.

„Frumoasă în înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sion, pe părţile de nord,
cetatea marelui Împărat.” Psalmii 48:2.

103
„Cel care conduce biserica Sa și destinele națiunilor duce mai departe ultima lucrare ce
trebuie să fie îndeplinită pentru lumea aceasta. El le poruncește îngerilor să execute
judecățile Sale. Pastorii trebuie să se trezească la realitate și să înțeleagă situația în care
se află. În Sanctuar începe lucrarea de judecată. „Și iată că au venit șase oameni de pe
drumul porții de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână.
În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-
au așezat lângă altarul de aramă.” Citiți Ezechiel 9, 2-7. Porunca este: „Ucideți și nimiciți pe
bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei
ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel Sfânt! Ei au început cu bătrânii,
care erau înaintea Templului”. Dumnezeu a spus: „Voi face să cadă asupra capului lor
faptele lor”” Mărturii pentru Pastori și Slujitorii Evangheliei, 431.

Isaia 41: Vești bune dinspre est și dinspre nord, reprezintă triumful bisericii la Marea
Strigare.

Solia Sigilării
„Şi după acestea am văzut patru îngeri stând în picioare pe cele patru colţuri ale
pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, ca vântul să nu sufle peste pământ,
nici peste mare, nici peste vreun copac. Şi am văzut alt înger urcând de la răsăritul
soarelui, având sigiliul Dumnezeului cel viu; şi a strigat cu voce tare celor patru îngeri,
cărora le-a fost dat să vatăme pământul şi marea” Apocalipsa 7:1-2.

“Apoi l-am văzut pe cel de-al treilea înger. Îngerul meu însoţitor mi-a spus: “Lucrarea lui
este înfricoşătoare. Misiunea Lui este teribilă. El este îngerul care trebuie să separe grâul
de neghina, şi să sigileze, sau să lege snopii pentru grânarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui
să absoarbă întreaga atenţie” Scrieri timpurii, pag. 118.

Veștile Marii Strigări


„Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care anunţă pace;
care aduce veştile bune ale facerii binelui, care rosteşte salvarea; care spune Sionului:
Dumnezeul tău domneşte! Paznicii tăi vor ridica vocea; cu vocea vor cânta împreună,
fiindcă vor vedea ochi către ochi, când DOMNUL va aduce din nou Sionul. Izbucniţi de
bucurie, cântaţi împreună, voi locuri risipite ale Ierusalimului, căci DOMNUL a mângâiat
pe poporul său, a răscumpărat Ierusalimul. DOMNUL şi-a dezgolit braţul sfânt în ochii
tuturor naţiunilor; şi toate marginile pământului vor vedea salvarea Dumnezeului nostru.”
Isaia 52:7-10.

„Duhul Domnului DUMNEZEU este peste mine, deoarece DOMNUL m-a uns să predic veşti
bune celor blânzi; el m-a trimis să leg pe cei cu inima zdrobită, să vestesc libertate
captivilor şi deschiderea închisorii celor ce sunt legaţi. Să vestesc anul de îndurare al
DOMNULUI şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei care jelesc. Să

104
rânduiesc celor ce jelesc în Sion, să le dau frumuseţe în locul cenuşii, untdelemnul bucuriei
în locul jelirii, îmbrăcămintea de laudă în locul duhului de apăsare; să fie numiţi pomi ai
dreptăţii, sadul DOMNULUI, ca el să fie glorificat.” Isaia 61:1-3.

„Și se va întâmpla, în acea zi, că marea trâmbiţă va suna şi cei care erau gata să piară în
ţara Asiriei şi proscrişii din ţara Egiptului, vor veni şi se vor închina DOMNULUI în muntele
sfânt, la Ierusalim.” Isaia 27:13.

„Dar în zilele de pe urmă se va întâmpla că muntele casei DOMNULUI va fi întemeiat în


vârful munţilor, şi va fi înălţat deasupra dealurilor; şi vor curge oameni spre el. Şi multe
naţiuni vor veni şi vor spune: Veniţi şi să urcăm pe muntele DOMNULUI şi la casa
Dumnezeului lui Iacob; şi el ne va învăţa despre căile lui, şi noi vom merge pe cărările lui,
fiindcă legea va ieşi din Sion şi cuvântul DOMNULUI din Ierusalim.” Mica 4:1-2.

Timpul de Încercare
„Atenția mi-a fost îndreptată către timpul încheierii vestirii soliei celui de-al treilea înger.
Puterea lui Dumnezeu rămăsese asupra poporului Său; ei își împliniseră lucrarea și erau
pregătiți pentru ceasul încercării, care era înaintea lor. Primiseră ploaia târzie — sau
înviorarea de la fața Domnului — și mărturia cea vie fusese reînviată. Ultima mare
avertizare răsunase pretutindeni și îi ațâțase și turbase de mânie pe locuitorii
pământului care nu au vrut să primească solia.” Scrieri Timpurii, 279.
„...de aceea va pleca cu mare furie să distrugă şi să îndepărteze în întregime pe mulţi”
Daniel 11:44.

„Timpul de încercare cum n-a mai fost niciodată” se va dezlănțui în curând peste noi; și
vom avea nevoie de o experiență pe care acum nu o avem și pe care mulți sunt prea
nepăsători să o câștige. Adesea, se întâmplă că încercarea se arată dinainte mai mare
decât în realitate; dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din fața noastră.
Imaginația cea mai vie nu poate cuprinde mărimea ei. În acest timp de încercare, orice
suflet trebuie să stea pentru sine înaintea lui Dumnezeu. „Chiar dacă ar fi în mijlocul ei
Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea — zice Domnul Dumnezeu — că n-ar scăpa nici fii, nici
fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor” (Ezechiel 14, 20).” Tragedia
Veacurilor, 622.

Va ajunge la Sfârșitul Său


„Și va întinde corturile palatului său între mări în muntele sfânt şi glorios; totuşi va ajunge
la sfârşitul său şi nimeni nu îl va ajuta.” Daniel 11:45.

105
Între Mări...
„Şi el îmi spune: Apele pe care le-ai văzut, unde şade curva, sunt popoare şi mulţimi şi
naţiuni şi limbi.” Apocalipsa 17:15.

Și Muntele Sfânt Glorios


„Şi se va întâmpla în zilele de pe urmă, că muntele casei DOMNULUI va fi întemeiat pe
vârful munţilor şi va fi înălţat peste dealuri; şi toate naţiunile vor curge spre el. Şi mulţi
oameni vor merge şi vor spune: Veniţi, şi să urcăm la muntele DOMNULUI, la casa
Dumnezeului lui Iacob, şi el ne va învăţa despre căile lui, noi vom merge pe cărările lui,
căci din Sion va ieşi legea şi din Ierusalim cuvântul DOMNULUI.” Isaia 2:2-3.

Despărțirea
“În zilele noastre, în lume există numai două clase de oameni, iar la judecată vor fi
recunoscute doar două clase - cei care încalcă Legea lui Dumnezeu, şi cei care păzesc
Legea Lui. În marea bătălie se dezvăluie două mari puteri opuse. De o parte stă Creatorul
cerului şi al pământului. Toţi cei ce sunt alături de El poartă semnul Lui. Ei sunt ascultători
faţă de poruncile Lui. În partea cealaltă, stă prinţul întunericului, alături de toţi cei care au
ales apostazia şi răzvrătirea”. Review and Herald, 7 mai, 1901.

“Marele Învăţător a fost în lume; El a fost în lumina lumii; dar Satana şi-a interpus umbra
diabolică între El şi sufletele pe care Hristos a venit să-i salvaze”. Semnele Timpului, 20
martie, 1901

“Sabatul este testul Domnului, şi nici un om, fie el rege, preot sau conducător, nu este
autorizat să se interpună între Dumnezeu şi om”. Mărturii, vol. 9, pag. 234.

Sfârșitul
„Şi am văzut fiara şi împăraţii pământului şi armatele lor adunaţi pentru a face război
împotriva celui ce şedea pe cal şi împotriva armatei lui. Şi fiara a fost prinsă, şi cu ea
profetul fals, care în faţa sa lucra miracole, cu care înşela pe cei ce au primit semnul fiarei
şi pe cei ce se închinau icoanei sale. Aceştia doi au fost aruncaţi de vii într-un lac de foc
arzând cu pucioasă.” Apocalipsa 19:19-20.

„Am privit atunci din cauza vocii marilor cuvinte pe care cornul le vorbea; am privit până
când fiara a fost ucisă şi trupul ei nimicit şi dat flăcării arzânde.” Daniel 7:11

„Cărțile Daniel și Apocalipsa sunt una. Una este o profeție, cealaltă o descoperire;” Gânduri
despre Cartea Apocalipsei, 58.

106
„Oamenii se odihnesc acum, închipuindu-și că sunt în siguranță în bisericile populare; însă
toți ar trebui să aibă grijă ca nu cumva să existe un loc deschis prin care să pătrundă
vrăjmașul. Trebuie depuse eforturi mari pentru a păstra mereu acest subiect în fața
poporului. Acest lucru solemn trebuie prezentat nu numai oamenilor din lume, ci și celor
din bisericile noastre, pentru că ziua Domnului va veni deodată, pe neașteptate.
Avertizarea înfricoșătoare a profeției se adresează fiecărui suflet. Nimeni să nu se simtă
în siguranță față de pericolul de a fi surprins. Fie ca nici o interpretare a profeției să nu
vă înlăture convingerea cunoașterii evenimentelor care arată că acest mare
eveniment este aproape, este chiar la ușă.” Principiile Fundamentale ale Educației
Creștine, 335.

107
Ploaia Târzie

Definitie
Deut 32;1 Deschideți urechea voi, cerurilor, și voi vorbi; și ascultă, pământule, cuvintele
gurii mele.
Deut 32;2 Doctrina mea să picure ca ploaia, vorbirea mea să cadă ca roua, ca ploaia
măruntă peste verdeața proaspătă și ca ploile peste iarbă
Deut 32;3 Pentru că voi vesti numele DOMNULUI, dați măreție Dumnezeului nostru.

Osea 6;3 Atunci vom cunoaște, dacă urmărim a cunoaște pe DOMNUL; ieșirea lui este
pregătită ca dimineața; și El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie și timpurie pentru
pământ..

Is 55;10 Căci așa cum coboară ploaia și zăpada din cer și nu se întoarce acolo, ci udă
pământul și îl face să încolțească și să înmugurească, pentru a da sămânță
semănătorului și pâine celui ce mănâncă,
Is 55;11 Tot așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine gol,
ci va împlini ceea ce îmi place și va prospera în lucrul la care l-am trimis.

Ioel 2;24 Și ariile vor fi pline de grâu și teascurile se vor revărsa de vin și de untdelemn.
Is 28;10 Fiindcă precept trebuie să fie peste precept, precept peste precept; rând peste
rând, rând peste rând; aici puțin și acolo puțin;
Is 28;11 Căci cu buze bâlbâite și o altă limbă va vorbi el acestui popor.

Is 28;12 Căruia i-a spus: Aceasta este odihna cu care să faceți pe cel obosit să se
odihnească; și aceasta este răcorirea; totuși ei au refuzat să asculte.

Grâu = cuvantul lui DUMNEZEU


Vin = doctrina pura (must)
Untdelemn= Duhul Sfânt
Ploaia tarzie = Mesaj, Doctrina, Cuvantul lui Dumnezeu

108
= Reînviorare, Răcorire

CUM CADE?

ÎN DOUA ETAPE

Ioel 2;23 Fiți veseli, voi copii ai Sionului, și bucurați-vă în DOMNUL Dumnezeul vostru,
pentru că el v-a dat ploaia timpurie cu măsură și va face să cadă pentru voi ploaia,
ploaia timpurie și ploaia târzie în luna întâi.

Ioan 20;19 Atunci, în seara aceleiași zile, fiind prima zi a săptămânii, pe când ușile, unde
discipolii erau adunați de teama iudeilor, erau închise, Isus a venit și a stat în picioare în
mijloc și le-a spus: Pace vouă.
20 Și, spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta sa. Atunci discipolii s-au bucurat când
l-au văzut pe Domnul.
21 Atunci Isus le-a spus din nou: Pace vouă; cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu.
22 Și după ce a spus aceasta, a suflat peste ei și le-a spus: Primiți Duhul Sfânt:

Fapte 2;1 Și când se împlinea ziua cincizecimii, erau toți într-un gând la un loc.
2 Și dintr-o dată a venit un sunet din cer ca al unui vânt vijelios, puternic și a umplut toată
casa unde ședeau ei.
3 Și le-au apărut limbi despicate ca de foc și s-au așezat peste fiecare dintre ei.
4 Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le
dădea Duhul să vorbească clar.

“Actul lui Cristos de a sufla peste ucenicii Sai Duhul Sfant si de a le impartasi pacea Sa lor
, a fost ca si cativa stropi inainte de torentul bogat ce sta sa fie revarsat in Ziua
Cincizecimii” Spirit of Prophecy, volumul 3 pg 243

109
Când cade?
” Cu o dorinta fierbinte privesc inainte la timpul cand evenimentele din Ziua Cincizecimii
se vor repeta cu o putere mult mai mare decat in acea ocazie . Ioan spune: “Și după aceste
lucruri am văzut alt înger coborând din cer, având putere mare; și pământul a fost luminat
cu gloria lui.” Apocalipsa 18;1. Atunci , la fel ca in vremea Cincizecimii , poporul va auzi
adevarul vestindu-li-se, fiecarui om în propria lui limba.” The Review and Herald , 20 iulie.

Vremurile de înviorare
„Îngerul care se unește în vestirea soliei îngerului al treilea va lumina tot pământul cu slava
lui. Aici este profetizată o lucrare mondială cu o putere neobișnuită. Mișcarea
adventă din anul 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu; prima
solie îngerească a fost dusă la toate stațiunile misionare din lume, iar în câteva țări s-a
arătat cel mai mare interes religios care s-a văzut în vreo țară de la Reforma secolului XVI;
dar acestea urmează să fie depășite de mișcarea cea puternică din timpul ultimei
avertizări a îngerului al treilea.
Lucrarea se va asemăna cu aceea din Ziua Cincizecimii. După cum „ploaia timpurie” a fost
dată, prin revărsarea Duhului Sfânt, la începutul predicării Evangheliei pentru a face
posibilă creșterea seminței prețioase, tot așa „ploaia târzie” va fi dată la încheierea ei
pentru coacerea recoltei. „Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El
Se ivește ca zorile dimineții, și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă
pământul” (Osea 6, 3). „Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul,
Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie,
ca odinioară” (Ioel 2, 23). „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu
peste orice făptură. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit” (Faptele
Apostolilor 2, 17.21).
Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii lui
Dumnezeu decât a marcat-o începutul ei. Profețiile care s-au împlinit la revărsarea ploii
timpurii, la începutul predicării Evangheliei, urmează să se împlinească iarăși în ploaia
târzie de la încheierea ei. Acestea sunt „vremurile de înviorare” către care privea în viitor
apostolul Petru când spunea: „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi
se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, și să trimită pe Cel ce a
fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos” (Faptele Apostolilor 3, 19.20).”
Tragedia Veacurilor, 611.

Is 28;9 Pe cine va învăța el cunoaștere? și pe cine va face să înțeleagă doctrină? Pe cei


înțărcați de lapte și luați de la sâni.
10 Fiindcă precept trebuie să fie peste precept, precept peste precept; rând peste rând,
rând peste rând; aici puțin și acolo puțin;
11 Căci cu buze bâlbâite și o altă limbă va vorbi el acestui popor.

110
12 Căruia i-a spus: Aceasta este odihna cu care să faceți pe cel obosit să se odihnească; și
aceasta este răcorirea; totuși ei au refuzat să asculte.

111
11 Septembrie 2001

1. Cladirile din NEW YORK (World Trade Center) sunt distruse


2. Natiunile se unesc si pornesc lupta contra terorismului
3. George W Bush aproba un program de supraveghere si perchezitie -Patriot Act
4. Biserica Adventista de ziua a 7_a a introdus o regula obligatorie: toti care vor sa fie
acreditati ca pastori trebuie sa urmeze un curs obligatoriu de formare spirituala

Din veac în veac, Domnul a făcut cunoscut felul lucrării Sale. Când a venit o criză, El
S-a descoperit, şi S-a interpus pentru a împiedica înfăptuirea planurilor lui Satana.
Pentru naţiuni, familii şi persoane aparte, El a îngăduit adesea ca lucrurile să ajungă la o
criză, pentru ca intervenţia să poată deveni vădită. Atunci El a dovedit că există Dumnezeu
în Israel care va susţine Legea Sa şi va apăra pe poporul Său. Mărturii vol 9, 91.

“Nu Domnul Dumnezeu nu face nimic fara sa-si descopere taina Sa slujitorilor Sai
prooroci” Amos 3;7

Distrugerea turnurilor. Este profetic?


Pe când eram la Loma Linda, California, 16 aprilie 1906, a trecut pe dinaintea mea o
înfăţişare extrem de uimitoare. În timpul unei viziuni de noapte, mă găseam pe o înălţime
de pe care puteam vedea casele zgâlţâite ca o trestie în vânt. Clădiri mari şi mici, cădeau
la pământ. Locuri de petrecere, teatre, hoteluri, şi locuinţele bogaţilor era zguduite şi
sfărâmate. Multe vieţi era nimicite, şi aerul era plin de ţipetele celor răniţi şi îngroziţi.
Îngerii nimicitori de la Dumnezeu erau la lucru. O atingere şi clădiri atât de temeinic
construite, încât oamenii le priveau ca sigure faţă de orice primejdie, deveneau repede
grămezi de moloz. Nu era nicăieri asigurare că locul era sigur. Nu mă simţeam în vreo
primejdie deosebită, dar grozăvia scenelor care mi-au trecut pe dinainte nu pot găsi
cuvinte să o descriu. Părea că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu ajunsese la sfârşit
şi că venise ziua judecăţii. Mărturii vol 9, 92-93.

„Cu o anumită ocazie, pe când eram în New York City, am fost chemată în timpul nopţii să
privesc clădirile care se înălţau etaj după etaj către cer. Clădirile acestea erau garantate că
sunt sigure contra incendiului şi erau înălţate ca să-i proslăvească pe proprietarii şi
112
constructorii lor. Mai sus şi tot mai sus se înălţau clădirile acestea şi în ele se folosea
materialul cel mai scump. Aceia cărora le aparţineau aceste clădiri nu se întrebau: „Cum
pot să-L proslăvesc mai bine pe Dumnezeu?” Domnul nu era în gândurile lor.
Scena care mi-a trecut apoi pe dinainte a fost o alarmă de incendiu. Oamenii priveau la
clădirile falnice şi presupus sigure contra incendiului şi ziceau: „Ele sunt în perfectă
siguranţă”. Dar clădirile acestea erau construite ca şi cum ar fi fost făcute din smoală.
Maşinile contra incendiului nu puteau face nimic pentru a opri nimicirea. Pompierii nu
erau în stare să folosească maşinile.
Sunt instruită că, atunci când vine timpul Domnului, dacă nu au avut loc schimbări în
inimile fiinţelor omeneşti, mândre şi ambiţioase, oamenii vor afla că mâna care a fost
puternică să mântuiască va fi puternică şi să nimicească. Nici o putere omenească nu
poate împiedica mâna lui Dumnezeu. Nici un material nu poate fi folosit la construirea
de clădiri care să le ferească de distrugere când vine timpul rânduit al lui Dumnezeu,
de a trimite asupra oamenilor răsplătirea pentru dispreţuirea Legii Lui şi pentru
ambiţia lor egoistă.” Mărturii vol 9, 12-13.

Apocalipsa 18
„Acum a început să se spună că eu am declarat că oraşul New York va fi spulberat de un
val uriaş. Eu nu am afirmat niciodată acest lucru. Când priveam marile clădiri ce se înălţau
în acel oraş, etaj peste etaj, am declarat: «Ce scene teribile vor avea loc când Domnul va
începe să zguduie pământul cu putere! Atunci, se vor împlini cuvintele din Apocalipsa
18, 1-3». Întregul capitol optsprezece din Apocalipsa constituie o avertizare cu privire la
ce va veni pe pământ. Dar eu nu am nici o lumină specială referitoare la ceea ce se va
întâmpla în New York. Tot ce ştiu este că, într-o zi, marile clădiri de acolo vor fi doborâte
la pământ de puterea distrugătoare a lui Dumnezeu. Din lumina care mi-a fost dată, ştiu
că timpul a venit. Un singur cuvânt din partea Domnului, o singură atingere a puterii
Sale teribile, şi aceste structuri masive se vor prăbuşi. Nu ne putem imagina cât de
îngrozitoare vor fi scenele care vor avea loc.” Schițe din Viața Mea 411.

Îngerul din Apocalipsa 18 - Două chemări distincte


Cand Isus a inceput lucrarea Sa publica , El a curatit Templul de profanarile sacramentale.
Printre ultimile acte ale lucrarii Sale a fost cea de-a doua curatire a Templului. Tot asa in
ultima lucrare pt avertizarea lumii , vor fi facute doua chemari distincte catre biserici. Cea
de-a doua solie ingereasca este:”Și un alt înger a urmat, spunând: A căzut, a căzut
Babilonul, acea cetate mare, pentru că a făcut toate națiunile să bea din vinul furiei curviei
sale.” Apocalipsa 14;8. Și în marea strigare a celei de-a treia solii ingerești se aude o
voce din cer care zice:
“Și am auzit altă voce din cer, spunând: Ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași la
păcatele ei și să nu primiți din plăgile ei.

113
Pentru că păcatele ei au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile
ei.” Apocalipsa 18;4,5” The Review and Herald, 6 decembrie 1892.

A doua chemare
„Apocalipsa capitolul 18 arată spre vremea când, ca urmare a respingerii întreitei avertizări
din Apocalipsa 14, 6-12, biserica va ajunge în starea prevăzută de îngerul al doilea, dar
poporul lui Dumnezeu care este încă în Babilon va fi chemat să se despartă de legătura cu
el. Această solie este ultima care va mai fi dată lumii și ea își va îndeplini lucrarea. Când
aceia care „n-au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nelegiuire” (2 Tesaloniceni 2, 12), vor
fi lăsați să primească o lucrare de rătăcire și să creadă o minciună, atunci lumina
adevărului va străluci asupra acelora ale căror inimi sunt deschise să-l primească și toți
copiii lui Dumnezeu care există în Babilon vor răspunde chemării: „Ieșiți din el, poporul
Meu”. (Apocalipsa 18, 4)” Tragedia Veacurilor, 390.

114
Apocalipsa 18 în relație cu Islamul

Ezechiel 27
“1Cuvântul DOMNULUI a venit din nou la mine, spunând:
Și tu, fiu al omului, înalță o plângere pentru Tir;
Și spune Tirului: Tu, cel care ești situat la intrarea mării, care ești un comerciant pentru
popoarele din multe insule: Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Tirule, tu ai spus: Eu sunt
de o frumusețe desăvârșită.
Granițele tale sunt în mijlocul mărilor, constructorii tăi ți-au desăvârșit frumusețea (......)
25 Corăbiile Tarsisului cântau despre tine în piața ta; și erai umplut și ai ajuns foarte glorios
în mijlocul mărilor.
26 Vâslașii tăi te-au adus în ape mari; vântul de est te-a frânt în mijlocul mărilor.
27 Bogățiile tale și târgurile tale, mărfurile tale, marinarii tăi și cârmacii tăi, reparatorii
spărturilor tale și cei care făceau schimb cu mărfurile tale și toți bărbații tăi de război, care
sunt în tine și în toată ceata ta, din mijlocul tău, vor cădea în mijlocul mărilor în ziua ruinării
tale.” (.....)

Tirul – Echivalentul Babilonului


“Și se va întâmpla, în acea zi, că Tirul va fi uitat șaptezeci de ani, conform zilelor unui
împărat, după sfârșitul a șaptezeci de ani va cânta Tirul ca o curvă.
16 Ia o harpă, cutreieră cetatea, tu curvă care ai fost uitată; cântă melodie dulce, cântă
multe cântece, ca să fi amintită.
17 Și se va întâmpla după sfârșitul a șaptezeci de ani, că DOMNUL va cerceta Tirul, iar ea
se va întoarce la câștigul ei și va curvi cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului.
18 Și marfa și câștigul ei va fi sfințenie DOMNULUI; nu va fi nici tezaurizată, nici strânsă;
fiindcă marfa ei va fi pentru cei ce locuiesc înaintea DOMNULUI, pentru a mânca de ajuns
și pentru îmbrăcăminte durabilă.” Isaia 23;15-18

Psalmul 48
1. Mare este DOMNUL și măreți pentru a fi lăudat în cetatea Dumnezeului nostru, în
muntele sfințeniei sale.
2. Frumoasă în înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sion, pe părțile de nord,
cetatea marelui Împărat.
3. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei ca un loc de scăpare.
4. Căci iată, împărații s-au adunat, au trecut împreună.

115
5. Au văzut-o și astfel s-au minunat; s-au tulburat și au fugit departe.
6. Acolo i-a apucat frică și durere, ca a unei femei în travaliu.
7. Tu frângi corăbiile din Tarsis cu un vânt din est.

Adunarea imparatilor : Apocalipsa 17;12-14

Isaia 27
1. În acea zi, DOMNUL cu sabia lui apăsătoare și mare și puternică va pedepsi leviatanul,
șarpele străpungător, chiar leviatanul, acel șarpe strâmb; și va ucide dragonul care este în
mare.
6. El îi va face pe cei care vin din Iacob să prindă rădăcină; Israel va înflori și înmuguri și
va umple fața lumii cu rod.
8. Tu te vei certa cu ea cu măsură când se întinde; el oprește vântul său aspru în ziua
vântului de est.
12. Și se va întâmpla, în acea zi, că DOMNUL va treiera de la canalul râului până la pârâul
Egiptului și veţi fi adunaţi unul câte unul, voi copiii lui Israel.
13 . Și se va întâmpla, în acea zi, că marea trâmbiţă va suna și cei care erau gata să piară
în ţara Asiriei și proscrișii din ţara Egiptului, vor veni și se vor închina DOMNULUI în
muntele sfânt, la Ierusalim.

Aceste pasaje paralele din Sfanta Scriptura ne arata cum evenimentul din 11 Septembrie 2001
a fost profetizat si nu a fost ceva la intamlare atata timp cat Dumnezeu sta la conducerea
acestor evenimente.

Cele patru vanturi tinute in frau

„Ploaia târzie va veni şi binecuvântările Domnului vor umple orice suflet care este curăţit
de orice întinăciune. Este lucrarea noastră astăzi de a preda sufletele noastre lui Hristos,
ca să fim pregătiţi pentru timpul de reînviorare de la faţa Domnului… pregătiţi pentru
botezul Spiritului Sfânt…” —Evangelism, 70; Selected Messages 1:191.

„Începutul timpului de strâmtorare menţionat aici nu se referă la timpul când plăgile vor
începe să fie revărsate, ci la o scurtă perioadă chiar înainte ca ele să fie revărsate, în timp
ce Hristos este încă în Sanctuar. În acea vreme, în timp ce lucrarea mântuirii se încheie, pe

116
pământ va veni strâmtorare şi naţiunile vor fi înfuriate, totuşi ţinute în frâu pentru ca să
nu împiedice lucrarea îngerului al treilea. În timpul acela, ploaia târzie sau înviorarea de
la faţa Domnului, va veni ca să dea putere strigătului îngerului al treilea şi să
pregătească sfinţii ca să reziste în perioada când ultimele şapte plăgi vor fi revărsate.” —
Early Writings, (Scrieri Timpurii) 85, 85.

144.000. Cine sunt? Ce fac?


“Și cântau de parcă era un cântec nou înaintea tronului și înaintea celor patru ființe
vii și a bătrânilor; și niciun om nu putea învăța acel cântec, decât cei o sută patruzeci
și patru de mii, care au fost răscumpărați de pe pământ.
Aceștia sunt cei ce nu s-au întinat cu femei, fiindcă sunt feciori. Aceștia sunt cei ce îl
urmează pe Miel oriunde merge. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni, fiind primele
roade pentru Dumnezeu și pentru Miel.
Și în gura lor nu a fost găsită viclenie; fiindcă ei sunt ireproșabili înaintea tronului lui
Dumnezeu.” Apocalipsa 14;3-5

Ceea ce Dumnezeu a urmărit să facă pentru lume, prin Israel, națiunea aleasă, va aduce
la îndeplinire până la urmă, prin biserica Sa de pe pământ, de astăzi. El „a dat via altor
vieri”, chiar poporului care păzește legământul Său și care, cu credincioșie, „Îi dau roadele
la vremea lor”. Niciodată Domnul nu S-a lăsat fără reprezentanți adevărați pe pământ,
care au făcut din interesele Sale propriile lor interese. Acești martori pentru Dumnezeu
sunt socotiți ca aparținând lsraelului spiritual, și față de ei se vor împlini toate
făgăduințele legământului, făcute de Iehova poporului său de odinioară. Profeți și Regi,
713.

Oștile răului nu mai au Putere să țină biserica roabă: căci „a căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei”, iar lsraelului
spiritual i se dă solia: „leșiți din mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei
și să nu fiți lovi cu urgiile ei!” (Apocalipsa 14, 8; 18, 4). Așa cum robii exilați au luat aminte
la solia: „Fugiți din Babilon” (Ieremia 51, 5) și au fost restatorniciți în țara făgăduinței, tot
astfel cei care se tem de Dumnezeu astăzi iau seama la solia de a ieși din Babilonul
spiritual și în curând vor sta ca trofee ale harului divin pe pământul înnoit, Canaanul
ceresc. Profeți și Regi, 715.

Ce Fac Cei 144.000?


“De ce erau ei (cei 144.000) distinsi intr-un mod asa de special? Deoarece ei au trebuit sa
stea cu un adevar minunat chiar inaintea intregii lumi , si sa aiba parte de opozitia lor,

117
iar in timp ce avea parte de aceasta opozitie ei trebuiau sa-si aduca aaminte ca erau fiii si
fiicele lui Dumnezeu , ca ei trebuiau sa-L aiba pe Hristos in ei nadejdea slavei. Ei pastrau
mereu in atentie marea si binecuvantata speranta care se afla inaintea lor. Care este
aceasta? Este o greutate vesnica de slacva. Nimic nu o poate intrece.” 1 Sermons and Talks
, pg 72

Pe marea de cristal, înaintea tronului, acea mare ca de sticlă amestecată cu foc — atât de
mult strălucind de slava lui Dumnezeu, este adunată mulțimea care a „câștigat biruința
asupra fiarei, a chipului ei, a semnului ei și a numărului numelui ei”. Împreună cu Mielul
pe Muntele Sionului, „cu harpele lui Dumnezeu în mână”, stau cei o sută patruzeci și
patru de mii care au fost răscumpărați dintre oameni; și se aude ca sunetul multor ape
și ca sunetul unui tunet puternic „glasul cântăreților care cântau din harpele lor”. Ei cântau
„o cântare nouă”, înaintea tronului, o cântare pe care nici un om n-o poate cânta afară de
cei o sută patruzeci și patru de mii. Este cântarea lui Moise și a Mielului — cântarea
eliberării. Nimeni în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii nu poate învăța cântarea
aceasta; căci este cântarea experienței lor — o experiență pe care nici o altă generație
n-a avut-o până atunci. „Aceștia urmează pe Miel oriunde merge El.” Fiind înălțați de pe
pământ, dintre cei vii, sunt socotiți ca „primele roade pentru Dumnezeu și pentru Miel”
(Apocalipsa 15, 2-3; 14, 1-5). „Aceștia sunt cei care au venit din strâmtorarea cea
mare”; au trecut printr-un timp de strâmtorare cum nu a fost niciodată pe pământ.
Ei au rezistat groazei din timpul strâmtorării lui Iacov, au stat fără mijlocitor în
timpul revărsării finale a judecăților lui Dumnezeu. Dar au fost eliberați, căci „și-au
spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului”. „În gura lor nu s-a găsit minciună, căci
sunt fără pată” înaintea lui Dumnezeu. „De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu
și-I slujesc zi și noapte în templul Său. Și cel care șede pe tron va locui în mijlocul lor.” Ei
au văzut pământul devastat de foamete și de boli, soarele având puterea să-i
dogorească pe oameni cu o arșiță mare și ei înșiși au suportat necazuri, foame și
sete. Dar „nu vor mai fi flămânzi, nici nu le va mai fi sete; nici nu-i va mai dogori soarele,
nici vreo altă arșiță. Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni, și-i va aduce la
izvoarele de apă vie; și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” (Apocalipsa 7, 14-
17)” Tragedia Veacurilor, 648.

„Sfinții care erau în viață, 144 000 la număr, au cunoscut și au deslușit glasul, dar cei răi
au crezut că este un tunet și un cutremur. Când Dumnezeu a rostit timpul, a turnat asupra
noastră Duhul Sfânt, iar fețele noastre s-au luminat și au început să strălucească de slava
lui Dumnezeu, precum fața lui Moise când a coborât de pe Muntele Sinai.” Scrieri Timpurii
14.

118
Sigilarea
Am văzut patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ şi tocmai mergeau spre a
o împlini. Isus era îmbrăcat cu hainele de preot. El a privit înduioşat rămăşiţa, apoi şi-a
ridicat mâinile şi cu un glas plin de milă a strigat: „Sângele Meu, Tată, sângele Meu, sângele
Meu, sângele Meu!” Apoi am văzut o lumină nespus de strălucitoare venind de la
Dumnezeu, care şedea pe marele tron alb, şi toată lumina s-a revărsat în jurul lui Isus.
Apoi am văzut un înger cu o însărcinare de la Isus, zburând cu repeziciune la cei patru
îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ şi fluturând în sus şi în jos un lucru pe care-
l ţinea în mână, strigând cu glas tare: „ţineţi! ţineţi! până când slujitorii lui Dumnezeu vor
fi sigilaţi pe frunţile lor.”{ST 38.1}
L-am întrebat pe îngerul care mă însoţea ce însemna ceea ce auzisem şi ce urma să facă
cei patru îngeri. El mi-a zis că Dumnezeu era Acela care ţinea în frâu puterile şi că le-a dat
îngerilor Săi stăpânire peste lucrurile de pe pământ; că cei patru îngeri aveau putere de la
Dumnezeu de a ţine cele patru vânturi şi că se aflau pe punctul de a le lăsa în voie; însă în
timp ce mâinile lor slăbeau încet strânsoarea şi cele patru vânturi erau gata să sufle, ochiul
plin de milă al lui Isus a privit asupra rămăşiţei care nu era sigilată, şi-a ridicat mâinile către
Tatăl şi S-a rugat de El, spunându-I că Îşi vărsase sângele pentru aceştia. Atunci fusese
însărcinat un alt înger să zboare repede la cei patru îngeri cu porunca de a ţine vânturile
până când slujitorii lui Dumnezeu aveau să fie sigilaţi pe frunţile lor cu sigiliul viului
Dumnezeu. {ST 38.2}

119
Judecata Celor Vii

Fapte 3:19 De aceea pocăiți-vă și întoarceți-vă, ca păcatele voastre să fie șterse când
vor veni timpurile de înviorare din prezența Domnului;

„Lucrarea judecății de cercetare și de ștergere a păcatelor trebuie îndeplinită înainte de a


doua venire a Domnului. Deoarece morții trebuie judecați după lucrurile scrise în cărți,
este cu neputință ca păcatele oamenilor să fie șterse după judecata la care sunt cercetate
cazurile lor. Dar apostolul Petru spune lămurit că păcatele credincioșilor vor fi șterse
„atunci când vor veni vremurile de reînviorare de la fața Domnului și va trimite pe Isus
Hristos” (Faptele Apostolilor 3, 19.20). Când se va încheia judecata de cercetare, Hristos va
veni și răsplata va fi cu El, ca să dea fiecăruia după faptele pe care le-a făcut.” Tragedia
Veacurilor, 485.

INCEPE LUCRAREA DE JUDECATA


Cel care conduce biserica Sa şi destinele naţiunilor duce mai departe ultima lucrare ce
trebuie să fie îndeplinită pentru lumea aceasta. El le porunceşte îngerilor să execute
judecăţile Sale. Pastorii trebuie să se trezească la realitate şi să înţeleagă situaţia în care
se află. În Sanctuar începe lucrarea de judecată. „şi iată că au venit şase oameni de pe
drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În
mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in şi cu o călimară la brâu. Au venit şi s-au
aşezat lângă altarul de aramă.” Citiţi Ezechiel 9, 2-7. Porunca este: „Ucideţi şi nimiciţi pe
bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei, dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei
ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel Sfânt! Ei au început cu bătrânii,
care erau înaintea Templului”. Dumnezeu a spus: „Voi face să cadă asupra capului lor
faptele lor”. Marturii pentru Pastori si Slujitorii Evangheliei, 431.

De unde incepe judecata?


1 Petru 4;17 Pentru că a venit timpul ca judecata să înceapă la casa lui Dumnezeu, iar
dacă întâi începe la noi, care va fi sfârșitul acelora care nu ascultă de evanghelia lui
Dumnezeu?
18 Și dacă cel drept cu greu este salvat, unde se vor arăta cel neevlavios și cel păcătos?

“Și DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și pune
un semn pe frunțile oamenilor care suspină și care strigă din cauza tuturor urâciunilor
care sunt făcute în mijlocul lui.

120
Și celorlalți le-a spus în auzul meu: Duceți-va după el prin cetate și loviți, ochiul vostru să
nu cruțe, nici să nu aveți milă;
Ucideți fără cruțare pe bătrân și pe tânăr, deopotrivă pe fecioare și pe copilași și pe femei;
dar nu vă apropiați de vreun om asupra căruia este semnul; și începeți la sanctuarul
meu. Atunci ei au început de la bătrânii care erau înaintea casei.” Ezechiel 9;4-6

Timpul cercetarii
“Și când s-a apropiat, a privit cetatea și a plâns din cauza ei,
Spunând: Dacă ai fi știut, chiar tu, cel puțin în această zi a ta, lucrurile pentru pacea ta! Dar
acum, sunt ascunse de ochii tăi.
Pentru că zilele vor veni peste tine și dușmanii tăi vor arunca un val de pământ în jurul tău
și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile,
Și te vor face una cu pământul și pe copiii tăi în tine; și nu vor lăsa în tine piatră peste
piatră, pentru că nu ai cunoscut timpul vizitării tale.” Luca 19;41-44

“Eu am dat ascultare și am auzit, dar ei nu au vorbit drept; nimeni nu s-a pocăit de
stricăciunea lui, spunând: Ce am făcut? Fiecare s-a întors la alergarea lui, precum calul se
aruncă în bătălie.

Da, barza în cer cunoaște timpurile ei rânduite; și turturica și cocorul și rândunica păzesc
timpul venirii lor; dar poporul meu nu cunoaște judecata DOMNULUI.” Ieremia 8;6-7

Zilele cercetării au venit, zilele răsplătirii au venit; Israel va cunoaște aceasta; profetul
este un prost, omul spiritual este nebun, din cauza mulțimii nelegiuirilor tale și a urii tale
mari.
Paznicul lui Efraim era cu Dumnezeul meu; dar profetul este o capcană a unui păsărar în
toate căile sale și ură în casa Dumnezeului său.
S-au corupt profund pe ei înșiși, ca în zilele din Ghibea; de aceea el își va aminti de
nelegiuirile lor, va cerceta păcatele lor. Osea 9;7-9

Nimeni Nu Știe CâT de Curând?


Solemne sunt scenele legate de încheierea lucrării de ispășire. Interesele care se cuprind
în ea sunt copleșitoare. Judecata are loc acum în Sanctuarul de sus. Această lucrare
continuă timp de mulți ani. În curând — nimeni nu știe cât de curând — ea va ajunge
la cei vii. În prezența înfricoșătoare a lui Dumnezeu, viața noastră trebuie să vină la

121
cercetare. În această vreme, mai presus de orice, se cuvine ca fiecare suflet să ia seama la
avertizarea lui Hristos: „Luați seama, vegheați și rugați-vă; căci nu știți când va veni vremea
aceea” (Marcu 13, 33). „Dacă nu vegheați, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi
veni peste tine” (Apocalipsa 3, 3). Tragedia Veacurilor, 490.

DOMNUL DESCOPERA TIMPUL


“Într-adevăr Domnul DUMNEZEU nu va face nimic fără să își reveleze taina lui servitorilor
săi, profeții”. Amos 3;7

“Am spus în inima mea: Dumnezeu va judeca pe cel drept și pe cel stricat, pentru că este
un timp acolo pentru fiecare scop și pentru fiecare lucrare.” Eclesiastul 3;17

„Și Dumnezeu a trecut cu vederea timpurile acestei ignoranțe; dar acum,


poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni, să se pocăiască;
Pentru că a stabilit o zi în care el va judeca lumea în dreptate prin acel bărbat pe care l-a
rânduit; prin care a dat asigurare tuturor, prin aceea că l-a înviat dintre morți.” Fapte
17;30,31

“Oricine ține porunca nu va simți vreun lucru rău, și inima unui înțelept discerne
deopotrivă timpul și judecata.
Deoarece pentru fiecare scop este un timp și o judecată, de aceea nenorocirea omului
este mare asupra lui.” Eclesiastul 8;5,6

“Oamenii răi nu înțeleg judecata, dar cei ce caută pe DOMNUL înțeleg totul.”
Proverbe 28;5

FIECARE TIMP ARE LUMINA LUI


„Există lecții care trebuie învățate din istoria trecutului; și trebuie atrasă atenția
asupra acestor lucruri, pentru ca toți să înțeleagă faptul că Dumnezeu lucrează
acum după aceleași linii după care a lucrat dintotdeauna. Mâna lui poate fi văzută
și acum în lucrarea Lui și în cadrul popoarelor, la fel cum a fost încă din momentul
în care Evanghelia i-a fost proclamată pentru prima dată lui Adam în Eden.
122
Există perioade care sunt puncte de cotitură în istoria popoarelor și cea a
bisericii. În providența lui Dumnezeu, când aceste crize neobișnuite sosesc, este
dată lumina pentru acel timp. Dacă este primită, atunci are loc un progres pe
plan spiritual; dacă este respinsă, urmarea este declinul și ruina spirituală..” The
Bible Echo, 26 august 1895, par. 10.

Rasplata Mea este cu Mine


“Când lucrarea judecății de cercetare se încheie, soarta tuturor va fi hotărâtă pentru
viață sau pentru moarte. Timpul de har se încheie cu puțin înainte de venirea Domnului
pe norii cerului. Hristos, privind la timpul acesta, spune în cartea Apocalipsei: „Cine este
nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat, să se întineze și mai departe;
cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se
sfințească și mai departe! Iată, Eu vin curând; și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta Lui” (Apocalipsa 22, 11.12)”. Tragedia Veacurilor, 490.

123
The Time of The Timpul
End Sfârșitului

Daniel 10:1; 11:1 Daniel 10: 1, 11:1

“The first years of Jehoiakim's reign were Primii ani ai domniei lui Ioiachim au
filled with warnings of approaching doom. fost plini de avertizări despre
The word of the Lord spoken by the prophets apropierea nenorocirii. Cuvântul
was about to be fulfilled. The Assyrian power Domnului prin prooroci era gata să se
to the northward, long supreme, was no împlinească. Puterea asiriană dinspre
longer to rule the nations. Egypt on the south, miazănoapte, multă vreme suverană,
in whose power the king of Judah was vainly nu avea să mai stăpânească popoarele.
placing his trust, was soon to receive a Egiptul, la miazăzi, în a cărui putere
decided check. All unexpectedly a new world împăratul lui Iuda își pusese încrederea
power, the Babylonian Empire, was rising to zadarnic, avea să primească în curând o
the eastward and swiftly overshadowing all lovitură hotărâtă. Cu totul neașteptat, o
other nations. nouă putere mondială, imperiul
“Within a few short years the king of babilonian, se ridica la răsărit, eclipsând
Babylon was to be used as the instrument cu repeziciune toate celelalte popoare.
of God's wrath upon impenitent Judah. Timp de câțiva ani, împăratul
Again and again Jerusalem was to be invested Babilonului avea să fie folosit ca
and entered by the besieging armies of unealtă a mâniei lui Dumnezeu asupra
Nebuchadnezzar. Company after company-- lui Iuda cel nepocăit. Iar și iar,
at first a few only, but later on thousands and Ierusalimul avea să fie invadat și cucerit de
tens of thousands--were to be taken captive oștile asediatoare ale lui Nebucadnețar. O
to the land of Shinar, there to dwell in grupă după alta — la început câțiva, dar
enforced exile. Jehoiakim, Jehoiachin, mai târziu mii și zeci de mii — aveau să fie
Zedekiah--all these Jewish kings were in turn luați robi în țara Șinear, pentru a locui
to become vassals of the Babylonian ruler, acolo în exil forțat. Ioiachim, Ioiachin,
and all in turn were to rebel. Severer and yet Zedechia — toți acești împărați iudei
more severe chastisements were to be urmau la rândul lor să devină vasali ai
inflicte d upon the rebellious nation, until at conducătorului babilonian și toți aveau să
last the entire land was to become a se răscoale. Pedepse din ce în ce mai
desolation, Jerusalem was to be laid waste aspre aveau să fie date poporului răsculat,
and burned with fire, the temple that până când, în cele din urmă, țara întreagă
Solomon had built was to be destroyed, and avea să devină o pustietate, Ierusalimul
the kingdom of Judah was to fall, never again avea să fie jefuit și nimicit prin foc, templul
to occupy its former position among the pe care Solomon îl clădise avea să fie
nations of earth.” Prophets & Kings, 422, 423. distrus, iar împărăția lui Iuda avea să cadă,
pentru a nu mai ocupa niciodată poziția ei

124
de odinioară printre popoarele
pământului. Profeți și Regi, 422.

70 YEARS CAPTIVITY 70 DE ANI DE CAPTIVITATE


“The reign of Darius was honored of God. To „Domnia lui Dariu a fost onorată de
him was sent the angel Gabriel, ‘to confirm Dumnezeu. La el a fost trimis îngerul
and to strengthen him.’ Daniel 11:1. Upon his Gabriel „să-l susțină și să-l întărească”
death, within about two years of the fall of (Daniel 11, 1). După moartea lui, care a
Babylon, Cyrus succeeded to the throne, and survenit cam la doi ani după căderea
the beginning of his reign marked the Babilonului, Cir a urmat la tron, și
completion of the seventy years since the începutul domniei lui a marcat împlinirea
first company of Hebrews had been taken by celor șaptezeci de ani de când prima
Nebuchadnezzar from their Judean home to grupă de evrei fusese luată de
Babylon.” Prophets & Kings, 556. Nebucadnețar din căminul lor iudeu la
Babilon.” Profeți și Regi, 556.

Jeremiah 29:4-11 606BC - 536 BC Ieremia 29:4-11 606 î.Cr - 536 î.Cr

70 YEARS PARALLELS 1260 70 DE ANI SUNT PARALELI


YEARS CELOR 1260 DE ANI
“Today the church of God is free to carry Astăzi biserica lui Dumnezeu este liberă să
forward to completion the divine plan for the ducă mai departe împlinirea planului divin
salvation of a lost race. For many centuries pentru mântuirea neamului omenesc
God's people suffered a restriction of their pierdut. Timp de multe secole, copiii lui
liberties. The preaching of the gospel in its Dumnezeu au suferit o restrângere a
purity was prohibited, and the severest of libertăților lor. Predicarea Evangheliei în
penalties were visited upon those who dared curățirea ei a fost interzisă și asupra
disobey the mandates of men. As a acelora care au îndrăznit să nu asculte de
consequence, the Lord's great moral poruncile oamenilor au fost trimise cele
vineyard was almost wholly unoccupied. The mai aspre pedepse. Ca urmare, marea vie
people were deprived of the light of God's morală a Domnului a fost aproape în
word. The darkness of error and superstition întregime nefolosită. Oamenii au fost
threatened to blot out a knowledge of true lipsiți de lumina Cuvântului lui Dumnezeu.
religion. God's church on earth was as Întunericul rătăcirii și al superstiției
verily in captivity during this long period amenința să șteargă cunoașterea religiei
of relentless persecution as were the adevărate. Biserica lui Dumnezeu de pe
children of Israel held captive in Babylon pământ a fost într-o adevărată robie în
during the period of the exile.” Prophets & timpul acestei perioade lungi de
Kings, 714. prigoană neîntreruptă, așa cum copiii
lui Israel au fost robi în Babilon în
timpul exilului. {PR 714.1}

125
Jeremiah 25:8-14 608 BC - 538 BC Ieremia 25:8-14 608 î.Cr - 538 î.Cr

126
Four Kings Patru Împărați

Daniel 11:2 Daniel 11:2

Cambyses — Bill Clinton Cambises — Bill Clinton


Smerdis — George Bush II Smerdis — George Bush II
Darius Hystaspes — Barack Obama Darius Hystaspes — Barack Obama
Xerxes — Donald Trump Xerxes — Donald Trump

Daniel 11:16-22 Daniel 11:16-22


Pompey ‘Magnus’ — Bill Clinton Pompei ‘Cel mare — Bill Clinton
Julius Caesar — George Bush II Iulius Cezar— George Bush II
Augustus Caesar — Barak Obama Augustus Cezar — Barak Obama
Tiberius Caesar — Donald Trump Tiberius Cazar — Donald Trump

Presidents of the PREȘEDINȚII CONGRESULUI


Continental Congress 1774 – EUROPEAN 1774 – 1781
1781
1. Peyton Randolph (2x) 1. Peyton Randolph (2x)
2. Henry Middleton 2. Henry Middleton
3. John Hancock 3. John Hancock
4. Charles Thomson 4. Charles Thomson
5. Henry Laurens 5. Henry Laurens
6. John Jay 6. John Jay
7. Samuel Huntington 7. Samuel Huntington

Presidents Under the Președinți În


Articles of Confederation conformitate cu
1781 – 1789 Articolele din
Confederație 1781 – 1789
1. Samuel Huntington 1. Samuel Huntington
2. Thomas McKean 2. Thomas McKean
3. John Hanson 3. John Hanson
127
4. Elias Boudinot 4. Elias Boudinot
5. Thomas Mifflin 5. Thomas Mifflin
6. Richard Henry Lee 6. Richard Henry Lee
7. John Hancock 7. John Hancock
8. Nathaniel Gorham 8. Nathaniel Gorham
9. Arthur St. Clair 9. Arthur St. Clair
10. Cyrus Griffin 10. Cyrus Griffin

First President of The PRIMUL PREȘEDINTE AL


United States of America STATELOR UNITE 1789
1789
George Washington George Washington

128
Parallel Împărății
Kingdoms Paralele

Daniel 11:3, 4 Daniel 11:3, 4

Two Horned Power PUTEREA CU DOUĂ COARNE


“As in the great image of chapter 2, so in this "Precum la chipul cel mare al capitolului
series of symbols a marked deterioration will 2, astfel în această serie de simboluri se va
be noticed as we descend from one kingdom observa o deteriorare marcantă,
to another. The silver of the breast and arms coborând dintr-o împărăție în alta.
was inferior to the gold of the head. The bear Argintul din piept și din brațe era inferior
was inferior to the lion. Medo-Persia fell short aurului din cap. Ursul era inferior leului.
of Babylon in wealth and magnificence, and Medo-Persia a scăpat de Babilon în
the brilliancy of its career. And now we come bogăție și măreție, și strălucirea
to additional particulars respecting this aptitudinilor sale. Și acum ajungem la
power. The bear raised itself up on one side. detalii suplimentare cu privire la această
This kingdom was composed of two putere. Ursul s-a ridicat pe o parte.
nationalities, the Medes and Persians. The Această împărăție a fost compusă din
same fact is represented by the two horns două naționalități, mezii și perșii.
of the ram of chapter 8. Of these horns it is Același fapt este reprezentat de cele
said that the higher came up last; and of the două coarne ale berbecului din
bear that it raised itself up on one side; and capitolul 8. Din aceste coarne se spune că
this was fulfilled by the Persian division of the cel mai înalt a ieșit ultimul; și a ursului care
kingdom, which came up last, but attained se ridicase singur de o parte; iar acest
the higher eminence, becoming the lucru s-a împlinit prin porțiunea persană a
controlling influence in the nation.” Daniel & împărăției, care a venit ultima, dar a atins
The Revelation, 127. eminența superioară, devenind influența
controlantă în națiune. "Daniel și
Apocalipsa 127.

“‘And he had two horns like a lamb.’ The „Și ea avea două coarne ca ale unui miel.”
lamblike horns indicate youth, innocence, Coarnele ca de miel arată tinerețe,
and gentleness, fitly representing the nevinovăție și blândețe, care reprezintă
character of the United States when exact caracterul Statelor Unite, arătate
presented to the prophet as ‘coming up’ in profetului ca „ieșind” în anul 1798. Printre
1798. Among the Christian exiles who first creștinii exilați, care au fugit în America și
fled to America and sought an asylum from au căutat adăpost de persecuția regală și
royal oppression and priestly intolerance de intoleranța preoților, erau mulți care s-
129
were many who determined to establish a au hotărât să întemeieze o guvernare pe
government upon the broad foundation of temelia solidă a libertății religioase și
civil and religious liberty. Their views found civile. Vederile lor și-au găsit întruchiparea
place in the Declaration of Independence, în Declarația de Independență, care a
which sets forth the great truth that ‘all men stabilit marele adevăr că „toți oamenii
are created equal’ and endowed with the sunt creați egali” și înzestrați cu dreptul
inalienable right to ‘life, liberty, and the inalienabil la „viață, libertate și căutarea
pursuit of happiness.’ And the Constitution fericirii”. Iar constituția le-a garantat
guarantees to the people the right of self - oamenilor dreptul la autoguvernare, dând
government, providing that representatives asigurarea că reprezentanții aleși prin
elected by the popular vote shall enact and votul poporului sunt împuterniciți și pot să
administer the laws. Freedom of religious aplice legea. Libertatea credinței
faith was also granted, every man being religioase a fost de asemenea garantată,
permitted to worship God according to the fiecărui om fiindu-i îngăduit să se închine
dictates of his conscience. Republicanism lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui.
and Protestantism became the Principiile republicane și cele
fundamental principles of the nation. protestante au devenit principiile
These principles are the secret of its power fundamentale ale țării. Aceste principii
and prosperity. The oppressed and sunt secretul puterii și prosperității ei. Toți
downtrodden throughout Christendom have cei persecutați și asupriți din întreaga
turned to this land with interest and hope. creștinătate s-au îndreptat către această
Millions have sought its shores, and the țară cu interes și cu nădejde. Milioane de
United States has risen to a place among the oameni au căutat țărmurile ei, iar Statele
most powerful nations of the earth.” The Unite au ajuns curând printre cele mai
Great Controversy, 441. puternice națiuni ale pământului. {TV
441.1}

Revelation 11:7, 8 Revelația 11:7, 8

Greece A Symbol of the GRECIA- SIMBOL AL LUMII:


World
“These men came from the West to find the Oamenii aceștia veneau din Apus să-L
Saviour at the close of His life, as the wise caute pe Mântuitorul la sfârșitul vieții Lui,
men had come from the East at the așa cum la început magii veniseră din
beginning. At the time of Christ's birth the Răsărit. Pe vremea nașterii lui Cristos,
Jewish people were so engrossed with their iudeii erau atât de adânciți în planurile lor
own ambitious plans that they knew not of ambițioase, încât nu știau nimic despre
His advent. The magi from a heathen land venirea Lui. Magii dintr-o țară păgână au
came to the manger with their gifts, to venit la staul cu darurile lor, spre a se
worship the Saviour. So these Greeks, închina Mântuitorului. Tot astfel, acești
representing the nations, tribes, and greci, reprezentând națiunile,
peoples of the world, came to see Jesus. So semințiile și popoarele lumii, au venit

130
the people of all lands and all ages would be să-L vadă pe Isus. În felul acesta, oamenii
drawn by the Saviour's cross. So shall many din toate țările și din toate timpurile
‘come from the east and west, and shall sit urmau să fie atrași de crucea
down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in Mântuitorului. La fel „vor veni mulți de la
the kingdom of heaven.’ Matthew 8:11.” răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu
Desire of Ages, 621. Avraam, Isaac și Iacov în Împărăția
cerurilor” (Matei 8, 11). {HLL 621.3}

Two Statues Două Statui


Daniel 2; Revelation 17; Daniel 10:19, 20 Daniel 2; Revelația 17; Daniel 10:19, 20

Two Sticks – Ezekiel 37:16 - Două Toiege – Ezechiel


28 37:16 - 28

Last Seven kings – Southern Ulitimii Șapte împărați


Tribes: din Tribul de Sud:
Manasseh – “to forget” Manase – “a uita ”
Amon – “architect” Amon – “architect”
Josiah – “foundation” Iosia – “temelie”
Jehoahaz – “to seize” Ioahaz– “a cuceri”
Jehoiakim – “Jehovah will raise” Ioiachim – “Iehova se va ridica”
Jehoiachin (Jeconiah) – “Jehovah will Ioiachin (Ieconia) – “Iehova va stabili”
establish” Zedechia– “A curăța ”
Zedekiah – “to cleanse”

Last Seven kings – Ultimii Șapte Împărați din


Northern Tribe: (John 10:16) Tribul de Nord: (Ioan 10:16)

Jeroboam II – “people will contend, other Ieroboam II - "oamenii se vor lupta, alte
flock” turme"
Zachariah – “Jah has remembered” Zaharia - "Jah și-a adus aminte"
Shallum – “recompense, retribution, reward” Șalum- "răsplată, recompensă"
Menahem – “comforter” Menahem - "mângâietor"
Pekahiah – “Jah has observed” Pecahia - "Jah a observat"
Pekah – “to watch, observe” Pecah - "să urmărești, să observi"

131
Hoshea – “deliverer” Osea - "eliberator"

Number 10 Numărul 10
Revelation 17:10; Psalms 83; Ezekiel 27 ‘thy Revelația 17:10; Psalm 83; Ezechiel 27 ‘ ’
merchant(s)’

Horn of the He Goat Cornul Berbecului


Daniel 8:3-9; 11:3,4 Daniel 8:3-9; 11:3,4

Revelation 13:11-18 Revelation 13:11-18

Premiere Ships of Tarshish & Ahab, Leader of Corăbiile din Tarsis & Ahab, Conducătorul
10 celor 10

132
Daniel 11:4 – 16

Daniel 11:4 Daniel 11:4


“The facts stated in these verses plainly point Descrie împărțirea împărăției lui
to Alexander, and the division of his empire. Alexandru cel Mare. Faptele menționate în
(See on chapter 8:8.) Xerxes was the last aceste versete indică în mod clar pe
Persian king who invaded Grecia; and the Alexandru și împărțirea imperiului său.
prophecy passes over the nine successors of (Vezi capitolul 8: 8.) Xerxes a fost ultimul
Xerxes in the Persian empire, and next rege persan care a invadat Grecia; și
introduces Alexander the Great. Having profeția trece peste cei nouă succesori ai
overthrown the Persian empire, Alexander lui Xerxes în imperiul persan, iar în
‘became absolute lord of that empire, in the continuare îl introduce pe Alexandru cel
utmost extent in which it was ever possessed Mare. După ce a răsturnat imperiul
by any of the Persian kings.’ - Prideaux, Vol.I, persan, Alexandru a devenit stăpânul
p.477. His dominion was great, including ‘the absolut al acelui imperiu, cu cea mai mare
greater portion of the then known habitable întindere pe care a posedat-o vreunul
world;’ and he did according to his will. His dintre regiii persani "(Prideaux, Vol. I, p.
will led him, B.C.323, into a drunken debauch, 477). Stăpânirea lui era mare, incluzând
as the result of which he died as the fool "cea mai mare parte a lumii locuibile
dieth; and his vainglorious and ambitious cunoscute atunci" și el a făcut după voia
projects went into sudden, total, and lui. Dar el și-a epuizat puterile în excese și
everlasting eclipse. The kingdom was divided, beție și când a murit, în anul 323 Î.Cr,
but not for his posterity; it was plucked up for proiectele sale ambițioase și orgolioase au
others besides those. Within a few years after apus brusc,, total și veșnic. Împărăția era
his death, all his posterity had fallen victims împărțită, dar nu pentru urmașii săi; a fost
to the jealousy and ambition of his leading extrasă pentru alții, în loc de aceștia. În
generals. Not one of the race of Alexander câțiva ani după moartea sa, toți urmașii
was left to breathe upon the earth. So short săi au căzu victimă geloziei și ambiția
is the transit from the highest pinnacle of generalilor săi. Nici una din neamul lui
earthly glory to the lowest depths of oblivion Alexandru nu a fost lăsat să respire pe
and death. The kingdom was rent into four pământ. Atât de scurt este trecerea de la
divisions, and taken possession of by cel mai înalt vârf al gloriei pământești la
Alexander's four ablest, or perhaps most cele mai mari adâncimi ale uitarei și
ambitious and unprincipled generals, - morții. Împărăția a fost împățită în
Cassander, Lysimachus, Seleucus and patru diviziuni și a fost luată în posesia
Ptolemy.” Daniel & The Revelation, 248. celor patru generali ai lui Alexandru,
sau cel mai ambițios și mai
neprincipial,, - Cassandru , Lysimachus,
Seleucus și Ptolemeu. "Daniel și
Apocalipsa, 248.

133
Daniel 11:5 – 281 BC “GREAT Daniel 11:5 – 281 î. Cr “
DOMINION” Stăpânire Mare“

TYPE: TIPUL:
“The king of the north and the king of the "Împăratul de la miazăzi și împăratul de la
south are many times referred to in the miazănoapte sunt amintiți de mai multe
remaining portion of this chapter. It ori în restul acestui capitol. Prin urmare,
therefore becomes essential to an devine esențial ca o înțelegere a profeției
understanding of the prophecy clearly to să identifice în mod clar aceste puteri.
identify these powers. When Alexander's Când Imperiul lui Alexandru era împărțit,
empire was divided, the different portions lay diferitele părți se îndreaptă spre cele
toward the four winds of heaven, west, north, patru vânturi ale cerului, la vest, la nord, la
east, and south; these divisions of course to est și la sud; aceste diviziuni trebuie,
be reckoned from the standpoint of desigur, să fie socotite din punctul de
Palestine, the native land of the prophet. That vedere al Palestinei, țara natală a
division of the empire lying west of Palestine profetului. Această împărțire a imperiului
would thus constitute the kingdom of the situată la vest de Palestina ar constitui
west; that lying north, the kingdom of the astfel împărăția vestului; care se afla la
north; that lying east, the kingdom of the nord, împărăția nordului; care se află spre
east; and that lying south the kingdom of the est, împărăția Estului; și care se află la sud
south. The divisions of Alexander's kingdom împărăția de la sud. Diviziile împărăției lui
with respect to Palestine were situated as Alexandru cu privire la Palestina erau
follows: Cassander had Greece and the situate după cum urmează: Cassandru
adjacent countries, which lay to the west; avea Grecia și țările adiacente care se
Lysimachus had Thrace, which then aflau la vest; Lisimah a avut Tracia,
included Asia Minor, and the countries lying care a fost inclusă apoi în Asia Mică și
on the Hellespont and Bosphorus, which lay țările situate pe Hellespont și Bosfor,
to the north of Palestine; Seleucus had Syria care se afla la nord de Palestina; Seleuc
and Babylon, which lay principally to the avea Siria și Babilonul, care se afla în
east; and Ptolemy had Egypt and the principal la est; și Ptolemeu avea
neighboring countries, which lay to the Egiptul și țările vecine, care se aflau la
south. sud.
“Cassander was very soon conquered by "Cassandru a fost foarte curând cucerit
Lysimachus, and his kingdom, Greece and de Lisimah, iar regatul său, Grecia și
Macedon, annexed to Thrace. And Macedonia, au fost anexate la Tracia. Și
Lysimachus was in turn conquered by Lsimah a fost, la rândul său, cucerit de
Seleucus, and Macedon and Thrace annexed Seleuc, iar Macedonia și Tracia au fost
to Syria. anexate Siriei.
“These facts prepare the way for an "Aceste fapte pregătesc calea pentru
application of the text before us. The king of aplicarea textului din fața noastră.
the south, Egypt, shall be strong. Ptolemy Împăratul de la miazăzi, Egiptul, va fi tare.
134
annexed Cyprus, Phoenicia, Caria, Cyrene, Ptolemeu a anexat Cipru, Fenicia, Caria,
and many islands and cities to Egypt. Thus Cirena și numeroase insule și orașe la
was his kingdom made strong. But another of Egipt. Astfel, împărăția lui a devenit
Alexander's princes is introduced in the puternică. Dar un alt prinț al lui Alexandru
expression, ‘one of his princes.’ The este prezentat în expresia "unul dintre
Septuagint translates the verse thus: ‘And the prinții lui". Septuaginta traduce versetul
king of the south shall be strong, and one of astfel: "Împăratul de la miazăzi va fi tare și
his [Alexander's] princes shall be strong unul dintre prinții lui [Alexandru] va fi
above him.’ This must refer to Seleucus, puternic peste el. "Acest lucru trebuie să
who, as already stated, having annexed se refere la Seleuc, care, așa cum sa
Macedon and Thrace to Syria, thus became afirmat deja, anexând Macedonia și Tracia
possessor of three parts out of four of în Siria, a devenit astfel posesor al trei
Alexander's dominion, and established a părți din patru din stăpânirea lui
more powerful kingdom than that of Egypt.” Alexandru și a stabilit o împărăție mai
Daniel & The Revelation, 249, 250. puternică decât cea a Egiptului".Uriah
Smith, Daniel și Apocalipsa, 250.

Antitype: Antitipul:
Daniel 7:23-25 Daniel 7:23-25

“Elliot, in his Horae Apocalypticae, makes two "Elliot, în Horae Apocalypticae, face două
enumerations of the ten kingdoms which enumerări ale celor zece împărății care au
rose out of the Roman empire, varying the ieșit din Imperiul Roman, variind a doua
second list from the first according to the listă de la prima, în funcție de schimbările
changes which had taken place at the later care au avut loc la ultima perioadă la care
period to which the second list applies. His se aplică a doua listă. Prima sa listă diferă
first list differs from that mentioned in de cea menționată în observațiile din cap.
remarks on chap.2:42, only in that he put the 2: 42, numai prin faptul că l-a pus pe
Alemanni in place of the Huns, and the Alemanni în locul hunilor și bavarezilor în
Bavarians in place of the Lombards, a locul Lombarzilor, o variantă care poate fi
variation which can be easily accounted for. ușor de înțeles. Dar, din această listă, îi
But out of this list he names the three that numește pe cei trei care au fost smulși
were plucked up before the papacy in these înaintea papalității prin aceste cuvinte: "S-
words: ‘I might cite three that were ar putea să citez trei împărății care au
eradicated from before the pope out of the fost eradicate din fața papei din lista
list first given; namely, the Heruli under dată mai întâi; și anume, Heruli sub
Odoacer, the Vandals, and the Ostrogoths.’ Odoacru, vandali și ostrogoți. "- Vol. III,
- Vol.III, p.152, note 1” Daniel & The Revelation, p.152, nota 1" Daniel și Apocalipsa, 153.
153.

135
Daniel 11:6 – 252 BC Treaty Daniel 11:6 – 252 î.Cr
Tratatul

Type: Tipul:
“There were frequent wars between the kings "Au existat războaie frecvente între regii
of Egypt and Syria. Especially was this the Egiptului și Siria. Mai ales acesta a fost
case with Ptolemy Philadelphus, the second cazul cu Ptolemeu Philadelphus, al
king of Egypt, and Antiochus Theos, third doilea rege al Egiptului, și Antiohus
king of Syria. They at length agreed to make Theos, al treilea rege al Siriei. Ei au căzut
peace upon condition that Antiochus de acord să facă pace, cu condiția ca
Theos should put away his former wife, Antiohus Theos să renunțe la fosta sa
Laodice, and her two sons, and should soție, Laodice și cei doi fii ai săi, și să se
marry Berenice, the daughter of Ptolemy căsătorească cu Berenice, fiica lui
Philadelphus. Ptolemy accordingly brought Ptolemeu Philadelphus. Prin urmare,
his daughter to Antiochus, bestowing with Ptolemeu a adus pe fiica sa la Antioh,
her an immense dowry. oferindu-i o zestre imensa.
“‘But she shall not retain the power of the "Dar ea nu va păstra puterea brațului",
arm;’ that is, her interest and power with adică interesul și puterea ei cu Antioh. Și
Antiochus. And so it proved; for some time așa s-a dovedit; de ceva timp după aceea,
shortly after, in a fit of love, Antiochus într-o formă de dragoste, Antiochus a
brought back his former wife, Laodice, adus din nou pe fosta sa soție, Laodice
and her children, to court again. Then says și copiii ei, în scenă. Atunci profeția
the prophecy, ‘Neither shall he [Antiochus] spune: "; nici nu va sta el în picioare, nici
stand, nor his arm,’ or seed. Laodice, being brațul său ", nici sămânța. Laodice, fiind
restored to favor and power, feared lest, in restaurată în favoarea și în puterea ei, se
the fickleness of his temper, Antiochus temea că nu cumva, în furia
should again disgrace her, and recall temperamentului său, Antiochus să o
Berenice; and conceiving that nothing short rușineze din nou și să se împace cu
of his death would be an effectual safeguard Berenice; și crezând că nimic
against such a contingency, she caused him altceva,înafară de moartea lui, nu ar fi o
to be poisoned shortly after. Neither did his garanție efectivă împotriva unei astfel de
seed by Berenice succeed him in the contingențe, ea l-a otrăvit imediat după
kingdom; for Laodice so managed affairs as aceea. Nici sămânța lui de Berenice nu i-a
to secure the throne for her eldest son, reușit în împărăție; pentru că Laodice a
Seleucus Callinicus.” Daniel & The gestionat astfel treburile pentru a-și
Revelation, 250, 251. asigura tronul pentru fiul ei cel mare,
Seleucus Callinicus ". Ibid., 250, 251.

Antitype: Antitipul:
Daniel 9:27; 11:35; 11:40 Daniel 9:27; 11:35; 11:40

136
Revelation 11:1-7 Revelația 11:1-7

“‘When they shall have finished [are „Când își vor fi sfârșit mărturia lor”.
finishing] their testimony.’ The period when Perioada în care cei doi martori urmau să
the two witnesses were to prophesy clothed proorocească în saci s-a încheiat în anul
in sackcloth ended in 1798. As they were 1798. Pe măsură ce se apropiau de
approaching the termination of their work in încheierea lucrării săvârșite în întuneric,
obscurity, war was to be made upon them by împotriva lor urma să se facă un război de
the power represented as ‘the beast that către puterea reprezentată prin „fiara care
ascendeth out of the bottomless pit.’ In many se ridică din abis”. În multe din țările
of the nations of Europe the powers that Europei, puterile care conduseseră în
ruled in Church and State had for centuries biserică și în stat timp de veacuri au fost
been controlled by Satan, through the stăpânite de Satana prin
medium of the papacy. But here is brought to intermediul papalității. Dar aici este
view a new manifestation of Satanic power.” scoasă în evidență o nouă manifestare a
The Great Controversy, 1888, 268. puterii satanice. {TV 268.3}

The Treaty of Tolentino TRATATUL DE LA


TOLENTINO

“The Treaty of Tolentino was a peace treaty "Tratatul de la Tolentino a fost un tratat
between Revolutionary France and the Papal de pace între Franța revoluționară și
States, signed on 19 February 1797 and statele papale, semnat la 19 februarie
imposing terms of surrender on the Papal 1797 și impunând termeni de predare pe
side. partea papală".

Daniel 11:7-9 – 246 BC Daniel 11:7-9 – 246 î.Cr


“Laodicean War” “Războiul Laodicean”

Type: TIPUL:
“This branch out of the same root with Aceast lăstar din aceeași rădăcină cu
Berenice was her brother, Ptolemy Berenice era fratele ei, Ptolemeu
Euergetes. He had no sooner succeeded his Euergetes. Nici măcar nu ajunsese la
father, Ptolemy Philadelphus, in the kingdom tronul tatălui său, Ptolemeu Philadelphus,
of Egypt, than, burning to avenge the death în împărăția Egiptului, că a și dorit arzător
of his sister, Berenice, he raised an să răzbune moartea sorei sale,
immense army, and invaded the territory Berenice, și astfel a ridicat o armată
of the king of the north, that is, of Seleucus imensă și a invadat teritoriul regelui de

137
Callinicus, who, with his mother, Laodice, la nord, adică, a lui Seleucus Callinicus,
reigned in Syria. And he prevailed against care, împreună cu mama sa, Laodice, a
them, even to the conquering of Syria, Cilicia, domnit în Siria. Și el a biruit împotriva lor,
the upper parts beyond the Euphrates, and până la cucerirea Siriei, Cilicia, părțile
almost all Asia. But hearing that a sedition superioare dincolo de Eufrat și aproape
was raised in Egypt requiring his return toată Asia. Dar auzind că în Egipt a apărut
home, he plundered the kingdom of o șiretlică care a cerut întoarcerea acasă,
Seleucus, took forty thousand talents of silver a jefuit regatul lui Seleucus, a luat
and precious vessels, and two thousand five patruzeci de mii de talanți de argint și de
hundred images of the gods. Among these vase prețioase și două mii cinci sute de
were the images which Cambyses had chipuri ale zeilor. Printre acestea s-au
formerly taken from Egypt and carried into aflat chipurile pe care Cambyses le-a luat
Persia. The Egyptians, being wholly given to anterior din Egipt și le-a dus în Persia.
idolatry, bestowed upon Ptolemy the title of Egiptenii, fiind dat în întregime idolatriei, i-
Euergetes, or the Benefactor, as a au conferit lui Ptolemeu titlul de
compliment for his having thus, after many Euergetes sau Binefăctorul, ca un
years, restored their captive gods. compliment pentru ca astfel, după mulți
“This, according to Bishop Newton, is ani, să-l restabilească
Jerome's account, extracted from ancient zeii lor captivi.
historians, but there are authors still extant,
he says, who confirm several of the same
"Aceasta, conform episcopului Newton,
particulars. Appian informs us that Laodice
este relatarea lui Jerome, extras din
having killed Antiochus, and after him both
istoricii antici, dar există autori încă
Berenice and her child, Ptolemy, the son of
extinși, spune el, care confirmă mai multe
Philadelphus, to revenge those murders,
din aceleași detalii. Appian ne informează
invaded Syria, slew Laodice, and proceeded
că Laodice l-au ucis pe Antioh și după el,
as far as Babylon. From Polybius we learn
atât Berenice, cât și copilul ei. Ptolemeu,
that Ptolemy, surnamed Euergetes, being
fiul lui Filadelfus, pentru a răzbuna aceste
greatly incensed at the cruel treatment of his
crime, a invadat Siria, a ucis Laodice și a
sister, Berenice, marched with an army into
ajuns până la Babilon. Din Polbius aflăm
Syria, and took the city of Seleucia, which was
că Ptolemeu, numit Euergetes, fiind foarte
kept for some years afterward by garrisons of
intrigat de tratamentul crud al sorei sale,
the kings of Egypt. Thus did he enter into
Berenice, a mers cu o armată în Siria și a
the fortress of the king of the north.
luat orașul Seleucia, care a fost ținut de
Polyaenus affirms that Ptolemy made himself
câțiva ani după aceea de garnizoanele
master of all the country from Mount Taurus
împăraților Egipt. Astfel a intrat în
as far as to India, without war or battle; but
cetatea împăratului de la miazănoapte.
he ascribes it by mistake to the father instead
Polyaenus afirmă că Ptolemeu s-a făcut
of the son. Justin asserts that if Ptolemy
stăpân al întregii țări de pe Muntele Taur
had not been recalled into Egypt by a
până în India, fără război sau luptă; dar el
domestic sedition, he would have
îl atribuie din greșeală tatălui în locul
possessed the whole kingdom of Seleucus.
fiului. Justin afirmă că, dacă Ptolemeu
The king of the south thus came into the
nu ar fi fost rechemat în Egipt din cauza
dominion of the king of the north, and
unei răscoale domestice, el ar fi
returned to his own land, as the prophet had
138
foretold. And he also continued more years posedat întreagul regat al lui Seleuc.
than the king of the north; for Seleucus Împăratul de la miazăzi a intrat astfel în
Callinicus died in exile, of a fall from his stăpânirea împăratului de la miazănoapte,
horse; and Ptolemy Euergetes survived him și s-a întors în țara lui, cum proorocise
for four or five years.” Daniel & The Revelation, proorocul. Și a mai domnit mai mulți ani
251, 252. decât împăratul de la miazănoapte;
pentru că Seleucus Callinicus a murit în
exil, de pe o cădere de cal; și Ptolemeu
Euergetes a mai trait un timp de patru sau
cinci ani. "Daniel și Apocalipsa, 251, 252.

Antitype: Antitipul:
“The treaty also formalized the confiscation „Tratatul de asemenea menționa
of artistic treasures from the Vatican. Over a confiscarea comorilor artistice de la
hundred paintings and other works of art Vatican. Peste o sută de picturi și alte
were to go to the Louvre in Paris. The French lucrări de artă urmau să meargă la muzeul
commissioners reserved the right to enter Louvre din Paris. Împuterniciții Francezi și-
any building, public, religious or private, to au rezervat dreptul să intre în orice
make their choice and assessment of what clădire, fie publică, religioasă sau privată,
was to be taken to France. să aleagă ce urma să fie confiscat de
Franța.
“In 1796 French Republican troops under the "În 1796, trupele franceze republicane,
command of Napoleon Bonaparte invaded sub comanda lui Napoleon Bonaparte au
Italy and defeated the papal troops. The invadat Italia și au învins trupele papale.
French occupied Ancona and Loreto. Pius VI Francezii au ocupat Ancona și Loreto.
sued for peace which was granted Papa Pius al VI-lea a cerut pacea, acordată
at Tolentino on 19 February 1797; but on 28 la Tolentino la 19 februarie 1797; dar pe
December 1797, in a riot blamed by papal data de 28 decembrie 1797într-o revoltă
forces on some Italian and French blamată de forțele papale asupra unor
revolutionists, the popular brigadier-generalrevoluționari italieni și francezi,
Mathurin-Léonard Duphot, who had gone to cunoscutul brigadier general Mathurin-
Rome with Joseph Bonaparte as part of the Léonard Duphot, care plecase la Roma
French embassy, was killed and a new împreună cu Joseph Bonaparte în cadrul
pretext was furnished for invasion. ambasadei franceze, a fost ucis și un nou
“General Berthier marched to Rome, pretextul a fost oferit pentru invazie.
entered it unopposed on 10 February "Generalul Berthier a pornit la Roma, a
1798, and, proclaiming a Roman Republic, intrat fără opoziție pe 10 februarie 1798 și,
demanded of the pope the renunciation of proclamând o republică romană, a cerut
his temporal authority. papei renunțarea la autoritatea sa
“Upon his refusal he was taken prisoner, and temporală.
on 20 February was escorted from the
Vatican to Siena, and thence to
the Certosa near Florence. The French

139
declaration of war against Tuscany led to his "După refuzul său, el a fost luat prizonier,
removal (he was escorted by the iar la 20 februarie a fost escortat de la
Spaniard Pedro Gómez Labrador, Marquis of Vatican la Siena și de acolo la Certosa
Labrador) by way lângă Florența. Declarația franceză de
of Parma, Piacenza, Turin and Grenoble to război împotriva Toscanei a dus la
the citadel of Valence, the chief town îndepărtarea sa (a fost escortat de
of Drôme where he died six weeks after his spaniolul Pedro Gómez Labrador,
arrival, on 29 August 1799, having Marquis de Labrador), prin Parma,
then reigned longer than any pope.” Piacenza, Turin și Grenoble, către cetatea
Wikipedia Valence, orașul principal Drôme unde a
murit la șase săptămâni de la sosirea sa,
la 29 august 1799, după ce a domnit mai
mult decât oricare alt papă. "Wikipedia.

Daniel 11:10 – 222 BC Two Daniel 11:10 – 222 î.Cr Cei


Brothers doi Frați

Type: Tipul:
“The first part of this verse speaks of sons, in "Prima parte a acestui verset vorbește
the plural; the last part, of one, in the despre fii, în plural; iar ultima parte
singular. The sons of Seleucus Callinicus were vorbește despre unul, la singular. Fiii lui
Seleucus Ceraunus and Antiochus Seleuc Callinicus erau Seleuc Ceraunus și
Magnus. These both entered with zeal upon Antiochus Magnus. Aceștia au intrat cu
the work of vindicating and avenging the zel în lucrarea de apărare și răzbunare a
cause of their father and their country. The cauzei tatălui lor și a țării lor. Cel mai mare
elder of these, Seleucus, first took the throne. dintre ei, Seleuc, a fost primul la tron. A
He assembled a great multitude to recover adunat o mare mulțime pentru a recupera
his father's dominions; but being a weak and stăpânirea tatălui său; dar fiind un prinț
pusillanimous prince, both in body and slab și fricos, atât fizic , cât și în avere, lipsit
estate, destitute of money, and unable to de bani și în imposibilitatea de a-și păstra
keep his army in obedience, he was poisoned armata în ascultare, a fost otrăvit de doi
by two of his generals after an inglorious dintre generali, după o perioadă de doi
reign of two or three years. His more capable sau trei ani inutili. Fratele său mai capabil,
brother, Antiochus Magnus, was thereupon Antiochus Magnus, a fost apoi proclamat
proclaimed king, who, taking charge of the rege, care, preluând conducerea armatei,
army, retook Seleucia and recovered Syria, a reluat Seleucia și a recuperat Siria,
making himself master of some places by făcându-se stăpân pe unele locuri prin
treaty, and of others by force of arms. A tratat, iar alții prin forță de arme. Un
truce followed, wherein both sides armistițiu (armististiu) urmat, în care
treated for peace, yet prepared for war; ambele părți au făcut tratate pentru
after which Antiochus returned and pace, dar totuși erau pregătite pentru
overcame in battle Nicolas, the Egyptian război; după care Antiohus s-a întors și l-

140
general, and had thoughts of invading a biruit în bătălie pe Nicolas, generalul
Egypt itself. Here is the "one" who should egiptean, și a avut gânduri de a invada
certainly overflow and pass through.” Daniel Egiptul în sine. Iată "unul va veni negreșit
& The Revelation, 253. și se va revărsa și va trece "Daniel și
Apocalipsa, 253.

Antitype: Antitipul:
Daniel 11:40b Daniel 11:40b

“Into” & “to” the Fortress “ În” & “Până LA”


Fortăreață
Isaiah 7; 8; 36 Isaia 7, 8, 36

Daniel 11:11 – 217 BC The Daniel 11:11 – 217 î.Cr


Battle of Raphia Bătălia de la Rafia

Type: Tipul:
“Ptolemy Philopater succeeded his father, "Ptolemeu Philopater l-a urmat pe tatăl
Euergetes, in the kingdom of Egypt, being său, Euergetes, în regatul Egiptului,
advanced to the crown not long after primind coroana la puțin timp după ce
Antiochus Magnus had succeeded his Antiohus Magnus l-a urmat pe fratelui său
brother in the government of Syria. He was a în guvernarea Siriei. El a fost prințul cel
most luxurious and vicious prince, but was at mai luxos și vicios, dar a fost în cele din
length aroused at the prospect of an urmă trezit la perspectiva invaziei
invasion of Egypt by Antiochus. He was Egiptului de către Antiohus. El a fost
indeed "moved with choler" for the losses he într-adevăr "mișcat de amărăciune"
had sustained, and the danger which pentru pierderile pe care le-a suferit și
threatened him; and he came forth out of pericolul care l-a amenințat; și a ieșit din
Egypt with a numerous army to check the Egipt cu o armată numeroasă pentru a
progress of the Syrian king. The king of the verifica progresul regelui sirian. De
north was also to set forth a great multitude. asemenea, împăratul de la miazănoapte a
The army of Antiochus, according to Polybius ridicat o mulțime mare. Armata lui Antioh,
amounted on this occasion to sixty-two în opinia lui Polybius, a reprezentat cu
thousand foot, six thousand horse, and one această ocazie șaizeci și două de mii de
hundred and two elephants. In the battle, picioare, șase mii de cai și o sută doi
Antiochus was defeated, and his army, elefanți. În bătălie, Antiohus a fost
according to prophecy, was given into the învins, iar armata sa, conform profeției, a
hands of the king of the south. Ten thousand fost dată în mâinile împăratului de la
foot and three thousand horse were slain, miazăzi. Zece mii de picioare și trei mii de

141
and over four thousand men were taken cai au fost uciși și peste patru mii de
prisoners; while of Ptolemy's army there oameni au fost luați prizonieri; în timpul
were slain only seven hundred horse, and armatei lui Ptolemeu, au fost uciși doar
about twice that number of infantry.” Daniel șapte sute de cai și aproximativ două ori
& The Revelation, 253. mai mulți infanteriști. "Daniel și
Apocalipsa, 253.

Antitype: Antitipul:
Proxy Wars: Afghanistan & Syria Războiul de proximitate: Afganistan și
Siria

Daniel 11:12 – “Heart Shall Daniel 11:12 – “inima lui se


Be Lifted Up” va înălța”

Type: Tipul:
“Ptolemy lacked the prudence to make a "Ptolemeu nu avea o prudență pentru a-și
good use of his victory. Had he followed up folosi bine victoria. Dacă ar fi urmat
his success, he would probably have become succesul său, probabil că ar fi devenit
master of the whole kingdom of Antiochus; stăpânul întregului regat al Antiohiei; dar
but content with making only a few menaces mulțumit de faptul că făcea doar câteva
and a few threats, he made peace that he avertizări și câteva amenințări, s-a liniștit
might be able to give himself up to the crezând că-și poate da seama de
uninterrupted and uncontrolled indulgence indulgența neîntreruptă și necontrolată a
of his brutish passions. Thus, having patimilor sale brutale. Așadar, după ce și-
conquered his enemies, he was overcome by a cucerit dușmanii, a fost biruit de viciile
his vices, and, forgetful of the great name sale și, uitând de marele nume pe care l-
which he might have established, he spent ar fi putut stabili, și-a petrecut timpul în
his time in feasting and lewdness. sărbătoare și în nelegiuire.
“His heart was lifted up by his success, but he
was far from being strengthened by it; for the "Inima lui a fost înălțată de succesul său,
inglorious use he made of it caused his own dar el nu a fost deloc întărit de el; pentru
subjects to rebel against him. But the lifting ca folosirea fără rațiune a succesului său
up of his heart was more especially a făcut ca generalii săi să se
manifested in his transactions with the răzvrătească împotriva lui. Dar
Jews. Coming to Jerusalem, he there offered înălțarea inimii sale sa manifestat mai
sacrifices, and was very desirous of entering ales în tranzacțiile cu evreii. Venind la
into the most holy place of the temple, Ierusalim, el a oferit sacrificii la templu și a
contrary to the law and religion of that place; fost foarte dornic să intre în Sfânta
but being, though with great difficulty, Sfintelor, contrar legii și religiei acelui loc;
restrained, he left the place burning with dar, fiind reținut cu mare greutate, a
anger against the whole nation of the Jews, părăsit locul Sfânt și din cauza asta ardea

142
and immediately commenced against de mânie împotriva întregii națiuni a
them a terrible and relentless evreilor și imediat a început împotriva
persecution. In Alexandria, where the Jews lor o persecuție teribilă și nemiloasă. În
had resided since the days of Alexander, and Alexandria, unde evreii locuiau din
enjoyed the privileges of the most favored vremea lui Alexandru și se bucurau de
citizens, forty thousand according to privilegiile celor mai favorizați cetățeni,
Eusebius, sixty thousand according to patruzeci de mii în conformitate cu
Jerome, were slain in this persecution. The Eusebius, șaizeci de mii, conform lui
rebellion of the Egyptians, and the Ieronim, au fost uciși în această
massacre of the Jews, certainly were not persecuție. Răzvrătirea egiptenilor și
calculated to strengthen him in his kingdom, masacrarea evreilor, cu siguranță, nu l-au
but were sufficient rather almost totally to întărit în împărăția sa, ci din potrivă l-au
ruin it.” Daniel & The Revelation, 254. distrus total. "Ibid., 254.

Antitype: Antitip
“Update (July 8 [2016]): This week, Russian "Actualizare (8 iulie 2016): În această
president Vladimir Putin approved a package săptămână, președintele rus Vladimir
of anti-terrorism laws that usher in tighter Putin a aprobat un pachet de legi anti-
restrictions on missionary activity and teroriste care impun restricții mai
evangelism. stricte asupra activității misionare și
Despite prayers and protests from religious evanghelizării.
leaders and human rights advocates, the În ciuda rugăciunilor și protestelor
Kremlin announced Putin’s approval liderilor religioși și a avocaților drepturilor
yesterday. The amendments, including laws omului, Kremlinul a anunțat ieri
against sharing faith in homes, online, or aprobarea lui Putin. Amendamentele,
anywhere but recognized church inclusiv legile împotriva împărtășirii
buildings, go into effect July 20. credinței în cămine, online sau
Though opponents to the new measures oriunde, cu excepția clădirilor
hope to eventually appeal in court or elect bisericești recunoscute, intră în vigoare
legislators to amend them, they have begun la 20 iulie.
to prepare their communities for life under Deși opozanții noilor măsuri speră să se
the new rules, reported Forum 18 News adreseze în cele din urmă în instanță sau
Service, a Christian outlet reporting on the să aleagă legiuitori care să le modifice, ei
region. - “Russia’s New Law: No Evangelizing au început să-și pregătească comunitățile
Outside of Church,” Christianity Today pentru viața în conformitate cu noile
reguli, a raportat Forum 18 News Service,
o expoziție creștină care raportează
despre regiune. - "Noua lege a Rusiei: Fără
evanghelizare în afara bisericii",
Christianity Today.

143
“Russia's Supreme Court announced "Curtea Supremă a Rusiei a anunțat joi că
Thursday that it has banned the Jehovah's a interzis martorilor lui Iehova să
Witnesses from operating in the country, lucreze în țară, obligând grupul religios
ordering the religious group to close 395 of să închidă 395 din filialele locale.
its local chapters. "Anunțul a venit după ce instanța a
“The announcement came after the court acceptat o solicitare din partea
accepted a request from the justice ministry ministerului justiției ca organizația
that the religious organization be considered religioasă să fie considerată un grup
an extremist group. extremist.
“The court also ordered the seizure of the "Curtea a ordonat, de asemenea,
group’s property.” Fox News confiscarea proprietății grupului." Fox
News

Uzziah: Ozia:
2 Chronicles 26:16-19 2 Cronici 26:16-19

Daniel 11:13 – Consolidation Daniel 11:13 –


– "after certain years" Consolidarea – "După
câțiva ani"

“The events predicted in this verse were to "Evenimentele prezise în acest verset
occur ‘after certain years.’ The peace urmau să se întâmple "după câțiva ani ".
concluded between Ptolemy Philopater and Pacea încheiată între Ptolemeu Philopater
Antiochus lasted fourteen years. Meanwhile și Antiohus a durat paisprezece ani. Între
Ptolemy died from intemperance and timp, Ptolemeu a murit din cauza
debauchery, and was succeeded by his son, nestăpânirii de sine și deznădejdei și a fost
Ptolemy Epiphanes, a child then four or urmat la tron de fiul său, Ptolemeu
five years old. Antiochus, during the same Epiphanes, un copil de patru sau cinci ani.
time, having suppressed rebellion in his Antiochus a înăbușit în acest timp răscoala
kingdom, and reduced and settled the din regatul său, și a readus sub stăpânire
eastern parts in their obedience, was at provinciile din răsărit. A avut libertatea
leisure for any enterprise when young pentru orice acțiune când tânărul Epifan a
Epiphanes came to the throne of Egypt; and venit la tronul Egiptului; și și-a dat seama
thinking this too good an opportunity for că aceasta este o oportunitate prea mare
enlarging his dominion to be let slip, he de a-și lărgi stăpânirea pentru a fi lăsată
raised an immense army ‘greater than the să alunece, așa că el a ridicat o armată
former’ (for he had collected many forces imensă " mai mare decât cea dinainte "
and acquired great riches in his eastern (pentru că a adunat multe forțe și a
expedition), and set out against Egypt, câștigat bogății mari în expediția sa de
expecting to have an easy victory over the est) și a pornit împotriva Egiptului,

144
infant king. How he succeeded we shall așteptând să aibă o victorie ușoară asupra
presently see; for here new complications regelui copilului. Cum a reușit noi vom
enter into the affairs of these kingdoms, and vedea în curând; pentru că noi complicații
new actors are introduced upon the stage intră în treburile acestor împărății, iar noi
of history.” Daniel & The Revelation, 255. actori sunt introduși pe scena istoriei.
"Daniel și Apocalipsa, 255.

Daniel 11:14 – “Robbers of Daniel 11:14 – “jefuitorii


Thy People” poporului tău”

“Antiochus was not the only one who rose "Antioh nu a fost singurul care s-a
up against the infant Ptolemy. Agathocles, ridicat împotriva copilului Ptolemeu.
his prime minister, having possession of the Agathocles, prim-ministrul său, având
king's person, and conducting the affairs of tutelă asupra persoanei regelui și
the kingdom in his stead, was so dissolute conducând afacerile împărăției în locul lui,
and proud in the exercise of his power that a fost atât de desfrânat și de mândru în
the provinces which before were subject to exercitarea puterii sale, încât provinciile
Egypt rebelled; Egypt itself was disturbed care înainte au fost supuse Egiptului s-au
by seditions; and the Alexandrians, rising up răsculat; Egiptul însuși a fost deranjat
against Agathocles, caused him, his sister, his de revolte; și aleexandrienii, care s-au
mother, and their associates, to be put to ridicat împotriva lui Agathocles, l-au
death. At the same time, Philip, king of omorât pe el, pe sora lui, pe mama sa și
Macedon, entered into a league with pe asociații. În același timp, Filip, regele
Antiochus to divide the dominions of Macedoniei, a intrat într-o alianță cu
Ptolemy between them, each proposing to Antiochus pentru a împărți între ei
take the parts which lay nearest and most ținuturile lui Ptolemeu, fiecare
convenient to him. Here was a rising up propunând să ia cele mai apropiate și mai
against the king of the south sufficient to fulfil
convenabile părți. Aici a fost o înălțare
the prophecy, and the very events, beyond împotriva împăratului din sud suficientă
doubt, which the prophecy intended. pentru a îndeplini profeția și
“A new power is now introduced, - ‘the evenimentele urmate exact așa cum ea a
robbers of thy people;’ literally, says Bishop prevăzut.
Newton, ‘the breakers of thy people.’ Far
away on the banks of the Tiber, a kingdom "Acum este introdusă o nouă putere -"
had been nourishing itself with ambitious jefuitorii poporului tău ", spune
projects and dark designs. Small and weak at literalmente, Thomas Newton," fii
first, it grew with marvelous rapidity in nimicitorilor poporului tău ". Departe pe
strength and vigor, reaching out cautiously malurile Tiberiei, un regat se hrănea cu
here and there to try its prowess, and test the proiecte ambițioase și planuri criminale.
vigor of its warlike arm, till, conscious of its Mică și slabă la început, a crescut în putere
power, it boldly reared its head among the și vigoarea cu o uimitoare rapiditate,
nations of the earth, and seized with ajungând cu prudență aici și acolo pentru

145
invincible hand the helm of their affairs. a-și încerca măreția și a testa vigoarea
Henceforth the name of Rome stands upon brațului său războinic, până când,
the historic page, destined for long ages to conștient de puterea sa, și-a ridicat cu
control the affairs of the world, and exert a îndrăzneală capul între națiunile
mighty influence among the nations even to pământului și au prins cu mâna de
the end of time. neînvins cârma afacerilor lor. De atunci,
“Rome spoke; and Syria and Macedonia numele Romei se află pe pagina istorică,
soon found a change coming over the aspect destinată veacurilor lungi pentru a
of their dream. The Romans interfered in controla afacerile lumii și a exercita o
behalf of the young king of Egypt, puternică influență între națiuni până la
determined that he should be protected sfârșitul timpului.
from the ruin devised by Antiochus and
Philip. This was B.C.200, and was one of the "Roma a vorbit; iar Siria și Macedonia au
first important interferences of the Romans constatat curând o schimbare în visului
in the affairs of Syria and Egypt. Rollin lor. Romanii intervin în numele
furnishes the following succinct account of tânărului rege al Egiptului,
this matter: determinându-l să fie protejat de ruina
“‘Antiochus, king of Syria, and Philip, king of plănuită de Antioh și de Filip. Aceasta a
Macedonia, during the reign of Ptolemy fost în anul 200 î.Cr și a fost una dintre
Philopater, had discovered the strongest zeal primele intervenții importante ale
for the interests of that monarch, and were romanilor în afacerile Siriei și Egiptului.
ready to assist him on all occasions. Yet no Rollin furnizează următoarea concluzie
sooner was he dead, leaving behind him an succintă a acestei chestiuni:
infant, whom the laws of humanity and "Antiochus, împăratul Siriei, și Filip, regele
justice enjoined them not to disturb in the Macedoniei, în timpul domniei lui
possession of his father's kingdom, than they Ptolemeu Philopater, au descoperit cel
immediately joined in a criminal alliance, and mai puternic zel pentru interesele acelui
excited each other to shake off the lawful monarh și erau gata să-l ajute în orice
heir, and divide his dominions between ocazie.
them. Philip was to have Caria, Libya,
Cu toate acestea,imediat după moartea
Cyrenaica, and Egypt; and Antiochus, all the
acestuia, lăsând în urma lui un copil, pe
rest. With this view, the latter entered Coele-
care legile umanității și justiției le
Syria and Palestine, and in less than two
interzicea să-l împiedice a stăpâni regatul
campaigns made an entire conquest of the
tatălui său, ei s-au asociat imediat într-o
two provinces, with all their cities and
alianțe criminală și s-au îndemnat reciproc
dependencies. Their guilt, says Polybius,
să scape de moștenitorul legal, și s-și
would not have been quite so glaring, had
împartă ținutul său între.
they, like tyrants, endeavored to gloss over
their crimes with some specious pretense; Filip avea să aibă Caria, Libia, Cyrenaica și
but, so far from doing this, their injustice and Egipt; și Antiochus, toate celelalte. În acest
cruelty were so barefaced, that to them was scop Antiochus a intrat în Coele-Siria și
applied what is generally said of fishes, that Palestina, iar în mai puțin de două
the larger ones, though of the same species, campanii a făcut o cucerire deplină a celor
prey on the lesser. One would be tempted,

146
continues the same author, at seeing the două provincii, cu toate cetățile și
most sacred laws of society so openly ținuturile lor subordinate.
violated, to accuse Providence of being
indifferent and insensible to the most horrid
Vinovatia lor, spune Polybius, nu ar fi fost
crimes; but it fully justified its conduct by
atat de flagranta, daca ei, ca si tiranii, s-ar
punishing those two kings according to their
fi straduit să-și ascundă crimele lor cu o
deserts; and made such an example of them
anumite pretexte; dar, atât de departe de
as ought, in all succeeding ages, to deter
a face acest lucru, nedreptatea și
others from following their example. For,
cruzimea lor au fost atât de evidente, încât
while they were meditating to dispossess a
pentru ei a fost aplicat ceea ce se spune
weak and helpless infant of his kingdom by
despre pești, că cei mai mari, deși din
piecemeal, Providence raised up the Romans
aceeași specie, înghit pe cei mai mici. Unul
against them, who entirely subverted the
ar fi tentat, continuă același autor, văzând
kingdoms of Philip and Antiochus, and
cele mai sacre legi ale societății atât de
reduced their successors to almost as great
deschis încălcate, să acuze Providența că
calamities as those with which they intended
este indiferentă și insensibilă față de cele
to crush the infant king.’ - Ancient History,
mai oribile crime; dar și-a justificat pe
Book 18, chap. 50.” Daniel & The Revelation,
deplin comportamentul prin pedepsirea
255, 256.
celor doi regi conform meritelor lor; și i-a
făcut astfel un exemplu care ar trebui , în
toate veacurile următoare, să descurajeze
pe alții să urmeze exemplul lor. Căci, în
timp ce meditau să distrugă un copil slab
și neajutorat din regatul său, și să împartă
regatul, Providența a ridicat pe romani
împotriva lor, care au subminat în
întregime împărățiile lui Filip și Antioh, și
le-au adus succesorii la nenorociri
aproape la fel de mari ca și cele cu care au
vrut să zdrobească pe regele copil. "-
Istoria antică, Cartea 18, cap. 50. "Daniel și
Apocalipsa., 255, 256.

“In 200 BC, Roman emissaries came to Philip "În anul 200 î.Hr., emisarii romani au venit
and Antiochus demanding that they refrain la Filip și Antiochus cerând să se abțină de
from invading Egypt. The Romans would la invadarea Egiptului. Romanii nu vor
suffer no disruption of the import of grain suferi nici o întrerupere a importului de
from Egypt, key to supporting the massive cereale din Egipt, cheia pentru susținerea
population in Italy. As neither monarch had populației masive din Italia. Deoarece nici
planned to invade Egypt itself, they willingly un monarh nu intenționase să invadeze
complied to Rome's demands. Antiochus Egiptul în sine, ei au respectat de bunăvoie
completed the subjugation of Coele-Syria in cerințele Romei.
198 BC and went on to raid Ptolemy's

147
remaining coastal strongholds in Caria and Antiochus a încheiat subjugarea Coele-
Cilicia. Siriei în anul 198 î.H. și a continuat să
atace cetățile rămase din Cortina și Cilicia
ale lui Ptolemeu." Wikipedia

Daniel 11:15 – 200 BC The Daniel 11:15 – 200 î. Cr


Battle of Panium Bătălia de la Panium

“The tuition of the young king of Egypt was "Educația tânărului rege al Egiptului a fost
entrusted by the Roman Senate to M. Emilius încredințată de către Senatul Roman lui
Lepidus, who appointed Aristomenes, an old Emilius Lepidus, care l-a desemnat pe
and experienced minister of that court, his Aristomenes, un vechi și experimentat
guardian. His first act was to provide against ministru al acelei curți, să fie tutorele său.
the threatened invasion of the two Primul său act a fost de a lua măsuri
confederated kings, Philip and Antiochus. împotriva invaziei amenințate a celor
“To this end he despatched Scopas, a famous doi regi confederați, Filip și Antiochus.
general of Aetolia, then in the service of the
Egyptians, into his native country to raise "În acest scop, el a trimis pe Scopas, un
reinforcements for the army. Having general faimos din Etolia, pe atunci în
equipped an army, he marched into Palestine serviciul egiptenilor, în țara sa natală
and Coele-Syria (Antiochus being engaged in pentru a aduce întăriri pentru armată.
a war with Attalus in Lesser Asia), and După ce a echipat o armată, a pornit în
reduced all Judea into subjection to the Palestina și Coele-Siria (Antiochus fiind
authority of Egypt. angajat într-un război cu Attalus în Asia
“Thus affairs were brought into a posture Mică) și a readus toată Iudeea în
for the fulfillment of the verse before us. supunerea față de autoritatea Egiptului.
For Antiochus, desisting from his war with
Attalus at the dictation of the Romans, took
"Astfel, lucrurile au fost aduse la
speedy steps for the recovery of Palestine
împlinirea versetului de mai sus.
and Coele-Syria from the hands of the
Încetând războiul cu Attalus la porunca
Egyptians. Scopas was sent to oppose him.
romanilor, Antiochus a pornit în grabă să
Near the sources of the Jordan, the two
recucerească Palestina și Cele Siria din
armies met. Scopas was defeated, pursued to
mâinile egiptenilor. Scopas a fost trimis să
Sidon, and there closely besieged. Three of
se opună lui. Lângă izvoarele Iordanului s-
the ablest generals of Egypt, with their best
au întâlnit cele două armate. Scopas a fost
forces, were sent to raise the siege, but
învins, a fost urmărit până la Sidon și acolo
without success. At length Scopas meeting, in
a fost asediat îndeaproape. Trei dintre cei
the gaunt and intangible specter of famine, a
mai capabili generali din Egipt, au fost
foe with whom he was unable to cope, was
trimiși cu cei mai buni ostași ai lor pentru
forced to surrender on the dishonorable
a forța ridicarea asediului, dar fără succes.
terms of life only; whereupon he and his ten
thousand men were suffered to depart,

148
stripped and naked. Here was the taking of Într-o lungă întâlnire a lui Scopas, într-un
the most fenced cities by the king of the spectru greoi și intangibil al foametei, un
north; for Sidon was, both in its situation and dușman căruia nu era în stare să-i facă
its defenses, one of the strongest cities of față, a fost forțat să se predea păstrându-
those times. Here was the failure of the arms și doar viața; după care el și cei zece mii de
of the south to withstand, and the failure also oameni ai săi au fost nevoiți să se
of the people which the king of the south had îndepărteze dezarmați.
chosen; namely, Scopas and his Aetolian
forces.” Daniel & The Revelation, 258.
Prin aceasta împăratul de miazănoapte
a cucerit una dintre cele mai întărite
cetăți , căci Sidonul era prin așezarea și
prin fortificațiile sale, una dintre cele mai
puternice cetăți ale acelor timpuri. Acesta
a fost eșecul armatelor de miază zi și
eșecul oamenilor pe care împăratul de
miază zi i-a ales: anume Scopas și forțele
sale din Etolia"Daniel și Apocalipsa, 258.

149
Daniel 11:16 – 22

Daniel 11:16 – 63 BC – The Daniel 11:16 – 63 î. Cr –Țara


Glorious Land – Pompey – Glorioasă– Pompei – Bill
Bill Clinton Clinton

Type: Tip:
“Although Egypt could not stand before "Deși Egiptul nu putea să stea în picioare
Antiochus, the king of the north, Antiochus înaintea Antiohului, regele de la
could not stand before the Romans, who miazănoapte, Antioh nu putea să stea în
now came against him. No kingdoms were picioare înaintea romanilor, care acum au
longer able to resist this rising power. Syria venit împotriva lui. Niciun regat nu mai
was conquered, and added to the Roman putea rezista acestei puteri în creștere.
empire, when Pompey, B.C.65, deprived Siria a fost cucerită și a fost adăugată
Antiochus Asiaticus of his possessions, Imperiului Roman, când Pompei, în anul
and reduced Syria to a Roman province. 65 î.Cr , l-a lipsit pe Antiochus Asiaticus
“The same power was also to stand in the de posesiunile sale, și a redus Siria într-
Holy Land, and consume it. Rome became o provincie romană.
connected with the people of God, the Jews, "Aceeași putere va intra în țara sfântă și o
by alliance, B.C.162, from which date it holds va nimici. Roma a devenit legată de
a prominent place in the prophetic calendar. poporul lui Dumnezeu, evreii, prin
It did not, however, acquire jurisdiction over alianță, în anul 162 î. Cr . Începând cu
Judea by actual conquest till B.C.63; and then această data Roma are un rol proeminent
in the following manner. în calendarul profetic. Cu toate acestea, ea
nu a dobândit jurisdicție asupra Iudeei
decât la adevărata cucerire în anul 63 î.Cr.
“On Pompey's return from his expedition
against Mithridates, king of Pontus, two
competitors, Hyrcanus and Aristobulus, were "La întoarcerea lui Pompei din expediția
struggling for the crown of Judea. Their cause sa împotriva lui Mitridates Eupator, regele
came before Pompey, who soon perceived Pontului, doi rivali, Hyrcanus și
the injustice of the claims of Aristobulus, but Aristobulus, se luptau pentru coroana
wished to defer decision in the matter till Iudeii. Pricina lor a fost adusă în fața lui
after his long-desired expedition into Arabia, Pompei, care a perceput curând
promising then to return, and settle their nedreptatea pretențiilor lui Aristobulus,
affairs as should seem just and proper. dar a dorit să amâne această chestiune
Aristobulus, fathoming Pompey's real până după multa sa dorită expediție în
sentiments, hastened back to Judea, armed Arabia, promițând apoi să se întoarcă și
his subjects, and prepared for a vigorous
150
defense, determined, at all hazards, to keep să-și soluționeze afacerile așa cum ar
the crown, which he foresaw would be părea simplu și corect.
adjudicated to another. Pompey closely Aristobulus, descoperind sentimentele
followed the fugitive. As he approached reale ale lui Pompei, s-a grăbit să se
Jerusalem, Aristobulus, beginning to repent întoarcă în Iudea, și-a înarmat supușii și s-
of his course, came out to meet him, and a pregătit pentru o apărare viguroasă,
endeavored to accommodate matters by hotărât cu orice risc, să păstreze coroana,
promising entire submission and large sums pe care el a prevăzut-o că va fi atribuită
of money. Pompey, accepting this offer, sent altuia. Pompei urmărea îndeaproape
Gabinius, at the head of a detachment of fugarul. Când s-a apropiat de Ierusalim,
soldiers, to receive the money. But when that Aristobulus, începând să se pocăiască de
lieutenant-general arrived at Jerusalem, he atitudinea sa, a venit să-l întâlnească și s-
found the gates shut against him, and was a străduit să aranjeze lucruri, promițând o
told from the top of the walls that the city supunere totală și sume mari de bani.
would not stand to the agreement. Pompei, acceptând această ofertă, l-a
“Pompey, not to be deceived in this way with trimis pe Gabinius, în fruntea unui
impunity, put Aristobulus, whom he had detașament de soldați, să primească
retained with him, in irons, and immediately banii. Dar când locotenentul general a
marched against Jerusalem with his whole sosit la Ierusalim, el a găsit porțile închise
army. The partisans of Aristobulus were for împotriva lui și i s-a spus din partea de sus
defending the place; those of Hyrcanus, for a zidurilor că cetatea nu participă la
opening the gates. The latter being in the această înțelegere.
majority, and prevailing, Pompey was given " Pentru a nu fi înșelat și pentru a nu lăsa
free entrance into the city. Whereupon the acest lucru nepedepsit Pompei l-a legat în
adherents of Aristobulus retired to the lanțuri pe Aristobului și a pornit imediat cu
mountain of the temple, as fully determined întreaga lui armată împotriva
to defend that place as Pompey was to Ierusalimului. Partizanii lui Aristobul au
reduce it. At the end of three months a fost pentru apărarea cetății; cei ai lui
breach was made in the wall sufficient for an Hyrcanus, pentru deschiderea porților.
assault, and the place was carried at the point Acesta din urmă fiind majoritari și Pompei
of the sword. In the terrible slaughter that a găsit intrarea liberă în oraș.
ensued, twelve thousand persons were slain.
Apoi, adepții lui Aristobulus s-au retras în
It was an affecting sight, observes the
fortăreața templului, pe deplin hotărâți
historian, to see the priests, engaged at the
să-și apere locul în caz că Pompei ar fi
time in divine service, with calm hand and
încercat să-l cucerească. După trei luni a
steady purpose pursue their accustomed
fost făcută o spărtură în perete suficientă
work, apparently unconscious of the wild
pentru un asalt, iar locul fost cucerit prin
tumult, though all around them their friends
forța sabiei. În măcelul groaznic care a
were given to the slaughter, and though
urmat, au fost uciși doisprezece mii de
often their own blood mingled with that of
oameni. Era o priveliște impresionantă,
their sacrifices.
comentează istoricul, a vedea preoții care
“Having put an end to the war, Pompey participau la serviciul divin continuându-și
demolished the walls of Jerusalem, cu calm activitatea obișnuită, apparent
transferred several cities from the inconștienți de tumultul sălbatic până

151
jurisdiction of Judea to that of Syria, and când propiul lor sânge a fost amestecat cu
imposed tribute on the Jews. Thus for the cel al jertfelor pe care le aduceau.
first time was Jerusalem placed by
conquest in the hands of that power
"După ce a pus capăt războiului, Pompei a
which was to hold the ‘glorious land’ in its
demolat zidurile Ierusalimului, a
iron grasp till it had utterly consumed it.”
transferat mai multe orașe din jurisdicția
Daniel & The Revelation, 258 - 260.
Iudeii în cea a Siriei și a impus iudeilor un
tribut. Astfel, pentru prima oară,
Ierusalimul a fost așezat prin cucerire
în mâinile acelei puteri care trebuia să
dețină "țara minunată" în ghiarele ei
de fier, până când ea va fi nimicită pe
deplin. "Ibid., 258-260.

Antitype: Antitipul:
Daniel 11:41 Daniel 11:41

“But Christians of past generations " Dar creștinii din generațiile trecute au
observed the Sunday, supposing that in so păzit duminica, fiind convinși că, făcând
doing they were keeping the Bible Sabbath, astfel, ei păzesc Sabatul biblic; și astăzi
and there are now true Christians in every mai există creștini adevărați în fiecare
church, not excepting the Roman Catholic biserică, inclusiv în cea Romano-Catolică,
communion, who honestly believe that ce cred cu sinceritate că duminica este
Sunday is the Sabbath of divine appointment. Sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu
God accepts their sincerity of purpose and primește sinceritatea scopului lor și
their integrity before him. But when Sunday integritatea lor înaintea Lui. Dar atunci
observance shall be enforced by law, and când păzirea duminicii va fi impusă
the world shall be enlightened concerning prin lege, iar lumea va fi lămurită cu
the obligation of the true Sabbath, then privire la obligația Sabatului adevărat,
whoever shall transgress the command of atunci toți aceia care vor călca porunca lui
God, to obey a precept which has no higher Dumnezeu, pentru a asculta de un
authority than that of Rome, will thereby precept care nu are o autoritate mai
honor popery above God. He is paying înaltă decât aceea a Romei, vor onora
homage to Rome, and to the power which prin aceasta papalitatea mai presus de
enforces the institution ordained by Rome. Dumnezeu. Ei aduc cinstire Romei și
He is worshiping the beast and his image. As puterii care impune instituția rânduită de
men then reject the institution which God has Roma. Ei se închină fiarei și chipului ei.
declared to be the sign of his authority, and Când oamenii leapădă instituția pe care
honor in its stead that which Rome has Dumnezeu a declarat-o ca fiind semnul
chosen as the token of her supremacy, they autorității Sale și cinstesc în locul ei ceea
will thereby accept the sign of allegiance to ce Roma a ales ca semn al supremației ei,
Rome—‘the mark of the beast.’ And it is not prin aceasta ei aleg semnul supunerii față

152
until the issue is thus plainly set before the de Roma — „semnul fiarei”. Și lucrul
people, and they are brought to choose acesta nu se va produce până când
between the commandments of God and the problema nu va fi pusă lămurit înaintea
commandments of men, that those who poporului, iar oamenii vor fi aduși să
continue in transgression will receive “the aleagă între poruncile lui Dumnezeu și
mark of the beast.” The Great Controversy, poruncile oamenilor, iar aceia care
1888, 449. continuă în nelegiuire vor primi „semnul
fiarei”. {TV 449.1}

“And let it be remembered, it is the boast of Să nu se uite că înfumurarea Romei nu se


Rome that she never changes. The principles schimbă niciodată. Principiile lui Grigore al
of Gregory VII and Innocent III are still the VII-lea și ale lui Inocențiu al III-lea sunt și
principles of the Roman Catholic Church. And astăzi principiile Bisericii Romano-
had she but the power, she would put them Catolice. Și dacă ar avea numai puterea,
in practice with as much vigor now as in past le-ar pune în practică acum cu tot atâta
centuries. Protestants little know what they vigoare ca în veacurile trecute. Puțin își
are doing when they propose to accept the dau seama protestanții ce fac atunci când
aid of Rome in the work of Sunday exaltation. își propun să primească ajutorul Romei în
While they are bent upon the lucrarea de înălțare a duminicii. În timp de
accomplishment of their purpose, Rome is ei urmăresc împlinirea scopului lor, Roma
aiming to re-establish her power, to țintește să-și restabilească puterea, să-
recover her lost supremacy. Let the și refacă supremația pierdută. O dată
principle once be established in the United stabilit în Statele Unite principiul că
States that the church may employ or control biserica poate folosi sau poate controla
the power of the state; that religious puterea statului; că rânduielile religioase
observances may be enforced by secular pot fi impuse prin legi civile; pe scurt, că
laws; in short, that the authority of church autoritatea bisericii și a statului trebuie să
and state is to dominate the conscience, and domine conștiința, triumful Romei în
the triumph of Rome in this country is această țară este asigurat. {TV 581.1}
assured. The Great Controversy, 581.

Daniel 11:17-19 – Julius Caesar Daniel 11:17-19 –Iulius


– George Bush Cezar– George Bush

“Bishop Newton furnishes another reading "Thomas Newton furnizează o altă


for this verse, which seems more clearly to înțelegere pentru acest verset, care pare
express the sense, as follows: ‘He shall also să exprime mai clar sensul, după cum
set his face to enter by force the whole urmează:" El și-a pus de gând să intre prin
kingdom.’ Verse 16 brought us down to the forță în întreaga împărăție"
conquest of Syria and Judea by the Romans.
Rome had previously conquered Macedon
and Thrace. Egypt was now all that remained

153
of the ‘whole kingdom’ of Alexander, not Versetul 16 ne duce până la cucerirea
brought into subjection to the Roman power, Siriei și a Iudeii de către romani. Roma a
which power now set its face to enter by forcecucerit anterior Macedon și Tracia. Egiptul
into that country. era acum tot ceea ce a rămas din "întreaga
“Ptolemy Auletes died B.C.51. He left the împărăție" al lui Alexandru, care nu a fost
crown and kingdom of Egypt to his eldest son supus încă puterii romane. Roma și-a
and daughter, Ptolemy and Cleopatra. It was propus acum să intre cu forța în țară.
provided in his will that they should marry "Ptolemeu Auletes a murit pe 51 î.Cr. El a
together, and reign jointly; and because they lăsat coroana și împărăția Egiptului fiului
were young, they were placed under the și fiicei sale mai mari, Ptolemei și
guardianship of the Romans. The Roman Cleopatrei. El a dorit ca ei să se
people accepted the charge, and appointed căsătorească și să domnească împreună;
Pompey as guardian of the young heirs of și pentru că erau tineri, au fost plasați sub
Egypt. tutela romanilor. Poporul român a
“A quarrel having not long after broken out acceptat această misiune și l-a numit pe
between Pompey and Caesar, the famous Pompei drept tutela tinerilor moștenitori
battle of Pharsalia was fought between the ai Egiptului.
two generals. Pompey, being defeated, fled " Curând a izbucnit o ceartă între Pompei
into Egypt. Caesar immediately followed him și Cezar, faimoasa bătălie de la Pharsalus
thither; but before his arrival, Pompey was a fost întreprinsă între cei doi generali.
basely murdered by Ptolemy, whose Pompei, fiind învins, a fugit în Egipt. Cezar
guardian he had been appointed. Caesar îl urmase imediat; dar înainte de sosirea
therefore assumed the appointment which sa, Pompei a fost în mod rușinos ucis de
had been given to Pompey, as guardian of Ptolemeu, al cărui gardian a fost numit.
Ptolemy and Cleopatra. Prin urmare, Cezar și-a luat rolul care i-a
“After this conquest, Caesar defeated the last fost dat inițial lui Pompei, și anume
remaining fragments of Pompey's party, Cato calitatea de tutelă a lui Ptolemeu și
and Scipio in Africa and Labienus and Varus Cleopatrei.
in Spain. Returning to Rome, the ‘fort of his "După această cucerire, Cezar a învins
own land,’ he was made perpetual dictator; ultimele teritorii ale lui Pompei, Cato și
and such other powers and honors were Scipio în Africa și Labienus și Varus în
granted him as rendered him in fact absolute Spania. Întorcându-se la Roma, "averea
sovereign of the whole empire. But the propriului său pământ", el a devenit
prophet had said that he should stumble and dictator perpetuu; și astfel de alte puteri și
fall. The language implies that his overthrow onoruri i-au fost acordate ca fiind în
would be sudden and unexpected, like a realitate absolutul suveran al întregului
person accidentally stumbling in his walk. imperiu. Dar profetul spusese că trebuie
And so this man, who fought and won five să se poticnească și să cadă. Limbajul
hundred battles, taken one thousand cities, presupune că răsturnarea lui va fi bruscă
and slain one million one hundred and și neașteptată, ca o persoană care se
ninety-two thousand men, fell, not in the din împiedică accidental în plimbare. Iar acest
of battle and the hour of strife, but when he om, care a luptat și a câștigat cinci sute de
thought his pathway was smooth and strewn bătălii, a luat o mie de cetăți și a ucis un
with flowers, and when danger was milion o sută nouăzeci și două de mii de

154
supposed to be far away; for, taking his seat oameni, a căzut, nu în bătălia și în ceasul
in the senate chamber upon his throne of luptei, ci când calea era cea mai netedă și
gold, to receive at the hands of that body the presărată cu flori și atunci când pericolul
title of king, the dagger of treachery suddenly trebuia să fie cel mai îndepărtat; pentru că
struck him to the heart. Cassius, Brutus, and își luase locul în camera senatului, pe
other conspirators rushed upon him, and he tronul său de aur, ca să primească din
fell, pierced with twenty-three wounds. Thus mâna chipului acela titlul de rege,
he suddenly stumbled and fell, and was not pumnalul trădării îl lovise brusc în inimă.
found, B.C.44.” Daniel & The Revelation, 260- Cassius, Brutus și alți conspiratori s-au
264. repezit la el și a căzut, străpuns de
douăzeci și trei de răni. Astfel, el s-a
poticnit și a căzut rapid și nu a fost găsit,
B.C.44 "Daniel și Apocalipsa, 260-264.

Daniel 11:20 – Augustus Daniel 11:20 – Cezar


Caesar – Raiser of Taxes – Augustus- Ridicătorul de
Barack Obama Taxe– Barack Obama

“Augustus Caesar succeeded his uncle, "Cezar Augustus a urmat unchiului


Julius, by whom he had been adopted as his său,Iulius, de care a fost adoptat ca
successor. He publicly announced his succesor al lui. El a anunțat în mod public
adoption by his uncle, and took his name, to adoptarea de către unchiul său și i-a luat
which he added that of Octavianus. numele, la care l-a adăugat și pe cel de
Combining with Mark Antony and Lepidus to Octavian. El s-a asociat cu Mack Antoniu și
avenge the death of Caesar, they formed Lepidus pentru a răzbuna moartea lui
what is called the triumvirate form of Cezar. Cei trei au format ceea ce se
government. Having subsequently firmly numește triumvirat. După ce poziția lui
established himself in the empire, the senate Octavus a fost ferm stabilită în imperiu,
conferred upon him the title of Augustus, and Senatul i-a conferit titlul de Augustus, și
the other members of the triumvirate being când ceilalți membri ai triumviratului au
now dead, he became supreme ruler. murit, el a devenit conducătorul suprem.
He was emphatically a raiser of taxes. El a fost în mod explicit un ridicător de
Luke, in speaking of the events that impozite. Luca, vorbind despre
transpired at the time when Christ was born, evenimentele care au apărut la momentul
says: ‘And it came to pass in those days, nașterii lui Cristos, spune: "Dar s-a
that there went out a decree from Caesar întâmplat, în acele zile, că a ieșit un
Augustus, that all the world should be decret de la Cezar Augustus ca toată
enrolled [for taxation].’ Luke 2:1. That lumea să fie impozitată. . "Luca 2: 1.
taxing which embraced all the world was Această introducere a impozitelor care
an event worthy of notice; and the person a cuprins întreaga lume a fost un
who enforced it has certainly a claim to the eveniment demn de remarcat; iar
persoana care a pus-o în aplicare are cu

155
title of ‘a raiser of taxes’ above every other siguranță o revendicare a titlului de
competitor.” Daniel & The Revelation, 265. "ridicător de impozite" deasupra celorlalți
conducători. "Daniel & Apocalipsa, 265.

Daniel 11:21, 22 – Tiberius Daniel 11:21, 22 – Tiberius


Caesar – Donald Trump Cezar – Donald Trump

“Tiberius Caesar next appeared after "Tiberius Cezar a apărut după Augstus
Augustus Caesar on the Roman throne. He la tronul Romei. El a fost ridicat la titlul de
was raised to the consulate in his twenty- consul al 29 de ani. Se înregistrează faptul
eighth year. It is recorded that as Augustus că, pe măsură ce Augustus era pe punctul
was about to nominate his successor, his de a-l nominaliza pe succesorul său, soția
wife, Livia, besought him to nominate lui, Livia, l-a rugat să-l nominalizeze pe
Tiberius (her son by a former husband); but Tiberius (fiul ei cu un fost soț); dar
the emperor said, ‘Your son is too vile to împăratul a spus: "Fiul tău este prea
wear the purple of Rome;’ and the ticălos pentru a purta purpuriul Romei"
nomination was given to Agrippa, a very și în locul lui a fost numit Agripa, un
virtuous and much-respected Roman citizen. cetățean roman foarte virtuos și
But the prophecy had foreseen that a vile respectat. Dar profeția a prevăzut că o
person should succeed Augustus. Agrippa persoană ticăloasă ar trebui să-l urmeze
died; and Augustus was again under the pe Augustus. Agripa a murit; iar Augustus
necessity of choosing a successor. Livia a fost din nou sub necesitatea alegerii
renewed her intercessions for Tiberius; and unui succesor. Livia și-a reînnoit mijlocirile
Augustus, weakened by age and sickness, pentru Tiberius; iar Augustus, slăbit de
was more easily flattered, and finally vârstă și de boală, a fost mai ușor flatat și,
consented to nominate, as his colleague and în cele din urmă, și-a dat consimțământul
successor, that ‘vile’ young man. But the de a numi, în calitate de asociat și
citizens never gave him the love, respect, succesor, acel tânăr "ticălos". Dar
and ‘honor of the kingdom’ due to an cetățenii nu i-au acordat niciodată
upright and faithful sovereign. dragostea, respectul și "onoarea
“How clear a fulfilment is this of the împărătească" datorată unui suveran
prediction that they should not give him the drept și credincios.
honor of the kingdom. But he was to come in "Cât de clar s-a împlinit aici predicția că ei
peaceably, and obtain the kingdom by nu-I vor da onoare împărătească. Dar
flatteries. A paragraph from the Encyclopedia trebuia el trebuia să vină la putere în mod
Americana shows how this was fulfilled: pașnic și să obțină împărăția prin
“‘During the remainder of the life of lingușire. Un paragraf din Encilopedia
Augustus, he [Tiberius] behaved with great Americană arată cum s-a îndeplinită
prudence and ability, concluding a war with aceasta:
the Germans in such a manner as to merit a "În restul vieții lui Augustus, el [Tiberius] s-
triumph. After the defeat of Varus and his a comportat cu mare prudență și abilitate,
legions, he was sent to check the progress of încheind un război cu germanii într-un

156
the victorious Germans, and acted in that war mod care să merite un triumf. După
with equal spirit and prudence. On the death înfrângerea lui Varus și a legiunilor sale, el
of Augustus, he succeeded, without a fost trimis să împiedice progresul
opposition, to the sovereignty of the empire: germanilor victorioși și a acționat în acel
which, however, with his characteristic război cu inteligență și prudență. La
dissimulation, he affected to decline, until moartea lui Augustus, el a reușit, fără
repeatedly solicited by the servile senate.’ opoziție, suveranitatea imperiului, care
“Dissimulation on his part, flattery on the part totuși, cu prefăcătoria lui caracteristică, l-
of the servile senate, and a possession of the a îndreptat spre declin, cerând în mod
kingdom without opposition - such were the repetat un senat slugarnic.
circumstances attending his accession to the "Prefăcătoria din partea lui, lingușirea din
throne, and such were the circumstances for partea unui "senat slugarnicl" cât și
which the prophecy called.” Daniel & The stăpânirea unei împărății fără opoziție au
Revelation, 266, 267. fost împrejurările care au însoțit urcarea
sa la tron, împlinind astfel cuvintele
profeției". Daniel și Apocalipsa, 266, 267.

“Bishop Newton presents the following "Thomas Newton prezintă următoarea


reading as agreeing better with the original: traducere mai exacta a acestui text, după
‘And the arms of the overflower shall be original:" Și armatele nimicitorului se
overflown from before him, and shall be vor revărsa înaintea lui și-l vor zdrobi..
broken.’ The expressions signify revolution "
and violence; and in fulfilment we should
look for the arms of Tiberius, the
Această înseamnă revoluție și violență;
overflower, to be overflown, or, in other
și în împlinire ar trebui să căutăm
words, for him to suffer a violent death. To
armatele lui Tiberius, nimicitorul să
show how this was accomplished, we again
sufere o moarte violentă. Pentru a arăta
have recourse to the Encyclopedia
cum a fost realizat acest lucru, vom
Americana, art. Tiberius:
recurge din nou la Enciclopedia
“‘Acting the hypocrite to the last, he disguised Americana,:
his increasing debility as much as he was
"Făcând pe ipocritul până la capăt, el a
able, even affecting to join in the sports and
simulat o îmbolnăvire determinând să se
exercises of the soldiers of his guard. At
asocieze în acest joc chiar soldații gărzii
length, leaving his favorite island, the scene
sale. În cele din urmă, lăsându-și insula
of the most disgusting debaucheries, he
favorită, scena celor mai dezgustătoare
stopped at a country house near the
destrăbălări, el s-a oprit la o vila, la țară,
promontory of Micenum, where, on the 16th
lângă Capul Micene, unde, pe 16 martie,
of March, 37, he sunk into a lethargy, in which
anul 37, a căzut în comă părând aproape
he appeared dead; and Caligula was
mort; și Caligula se pregătea cu o escortă
preparing with a numerous escort to take
numeroasă pentru a lua în stăpânire
possession of the empire, when his sudden
imperiul, când revigoarea sa bruscă i-a
revival threw them into consternation. At this
uimit pe toți. În acest moment critic,
critical instant, Macro, the pretorian prefect,
Macro, prefectul pretorian, l-a sufocat cu
caused him to be suffocated with pillows.

157
Thus expired the emperor Tiberius, in the perne. Astfel, împăratul Tiberius a murit ,
seventy-eighth year of his age, and twenty- în vârstă de 78 de ani în al 23-lea an al
third of his reign, universally execrated.’ domniei sale, detestat de toți.
“‘The prince of the covenant’ unquestionably "Prințul legământului" se referă fără
refers to Jesus Christ, ‘the Messiah the Prince,’ îndoială la Isus Hristos, "Mesia Prințul",
who was to ‘confirm the covenant’ one week care trebuia să "confirme legământul" de
with his people. Dan.9:25-27. The prophet, o săptămână cu poporul său. Dan.9: 25-
having taken us down to the death of 27. Profetul, după notarea morții lui
Tiberius, now mentions incidentally an event Tiberius, menționează acum un
to transpire in his reign, so important that it eveniment care s-a petrecut în momentul
should not be passed over; namely, the domniei sale, atât de important încât nu
cutting off of the Prince of the covenant, or in poate fi trecut cu vederea. Și acesta este
other words, the death of our Lord Jesus nimicirea Căpeteniei legâmântului sau
Christ. According to the prophecy, this took moartea Domnului nostru Isus Cristos.
place in the reign of Tiberius. Luke informs us
(3:1-3) that in the fifteenth year of the reign
Conform profeției, aceasta a avut loc în
of Tiberius Caesar, John the Baptist
timpul domniei lui Tiberius. Luca 3:1-3 ne
commenced his ministry. The reign of
informează că, în al cincisprezecelea an al
Tiberius is to be reckoned, according to
domniei lui Tiberius Cezar, Ioan
Prideaux, Dr. Hales, Lardner, and others,
Botezătorul și-a început lucrarea. De
from his elevation to the throne to reign
accord cu Prideaux cu doctoral Hels, și cu
jointly with Augustus, his step-father, in
alții, domnia lui Tiberius trebuia sa fie
August, A.D.12. His fifteenth year would
socotită de la înălțarea la tron ca asociat al
therefore be from August, A.D.26, to August,
lui Augustus, tatăl său vitreg, din august,
A.D.27. Christ was six months younger than
anul 12 d.Cr.
John, and is supposed to have commenced
his ministry six months later, both, according Cel de-al cincisprezecelea an va fi, de
to the law of the priesthood, entering upon aceea, din august, anul 26 d. Cr, până în
their work when they were thirty years of age. august, anul 27 d. Cr. Cristos a fost cu șase
If John commenced in the spring, in the latter luni mai tânăr decât Ioan și ar fi trebuit să-
portion of Tiberius's fifteenth year, it would și înceapă slujba după șase luni, conform
bring the commencement of Christ's ministry legii preoției, intrând în munca lor la
in the autumn of A.D.27; and right here the treizeci de ani.
best authorities place the baptism of Christ, Dacă Ioan a început în primăvară, în a
it being the exact point where the 483 years doua jumătate a anului al cincisprezecelea
from B.C.457, which were to extend to the al lui Tiberius, aceasta va aduce începutul
Messiah the Prince, terminated; and Christ slujirii lui Cristos în toamna lui 27 d. Cr ; și
went forth proclaiming that the time was chiar aici cele mai bune autorități plasează
fulfilled. From this point we go forward three botezul lui Cristos, acesta fiind punctul
years and a half to find the date of the exact în care au încetat cei 483 de ani de
crucifixion; for Christ attended but four la 457 î.Cr, care urmau să se extindă la
Passovers, and was crucified at the last one. Mesia, Prințul. Atunci Hristos a mers
Three and a half years from the autumn of proclamând că timpul s- a împlinit. Din
A.D.27 bring us to the spring of A.D.31. The acest punct mergem înainte trei ani și
death of Tiberius is placed but six years
158
later, in A.D.37.” Daniel & The Revelation, 268, jumătate pentru a găsi data răstignirii; căci
269. Hristos a mers doar la 4 sărbători ale
paștelui și a fost răstignit la ultima.
Trei ani și jumătate din toamna lui 27 d. Cr
ne aduc până în primăvara annuli 31d. Cr
. Moartea lui Tiberius este plasată șase
ani mai târziu, în 37 d. Cr. "Daniel &
Apocalipsa, 268, 269.

“The Prince of Light and the prince of "Prințul Luminii și prințul întunericului se
darkness are contending for the victory. luptă pentru victorie. Când Isus, Prințul
When Jesus, the Prince of Life, came forth Vieții, a ieșit din mormântul lui Iosif,
from Joseph's sepulcher, his triumph was triumful lui a fost asigurat. Când a ieșit din
assured. As he came forth from the grave, mormânt și s-a proclamat învierea și viața,
and proclaimed himself the resurrection and sfârșitul domniei lui Satan pe pământ a
the life, the end of Satan's reign on the earth fost asigurat, dar cu adevărat au fost
was made certain; but well may the hosts of uimite oștirile cerului când îi văd pe
heaven be astonished to see men exalting oamenii care îl înalță pe cel care conduce
him who is the leader of the great rebellion marea răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.
against God. Those who are choosing to Cei care aleg să-L onoreze pe Satana
honor Satan by exalting the spurious prin înălțarea sabatului fals, fac o
sabbath are making a choice similar to alegere asemănătoare cu cea pe care a
that which the people made when they făcut-o poporul când l-a respins pe
rejected Christ, that Barabbas, a robber Hristos, ca Barabas, un hoț și un ucigaș,
and murderer, should be given unto them.” să li se dea "."Semnele Vremii, martie 12,
The Signs of the Times, March 12, 1894. 1894.

159
Daniel 11:23 – 29

League with the Jews Alianța cu iudeii

Daniel 11:23 Daniel 11:23


“Having taken us down through the secular "Acum când ne-a condus printre
events of the empire to the end of the evenimentele seculare ale imperiului
seventy weeks, the prophet, in verse 23, roman, până la sfârșitul celor șaptezeci de
takes us back to the time when the săptămâni, profetul, în versetul 23 ne
Romans became directly connected with readuce la vremea când romanii au
the people of God by the Jewish league, devenit în mod direct legați de poporul
B.C.161: from which point we are then taken lui Dumnezeu prin alianța cu iudeii din
down in a direct line of events to the final anul 161 î.Cr. Din acest punct suntem
triumph of the church, and the setting up of apoi duși în linie directă, printre
God's everlasting kingdom. The Jews, being evenimente, la triumful final al bisericii și
grievously oppressed by the Syrian kings, înființarea Împărăției veșnice a lui
sent an embassy to Rome, to solicit the aid of Dumnezeu. Evreii, fiind amarnic
the Romans, and to join themselves in ‘a asupriți de regii sirieni, au trimis o solie
league of amity and confederacy with them.’ la Roma, pentru a solicita ajutorul
1 Mac.8; Prideaux, II, 234; Josephus's romanilor și s-au alăturat în "alianță de
Antiquities, book 12, chap.10, sec.6. The prietenie și confederație cu ei " Prideaux,
Romans listened to the request of the Jews, II, 234; Josephus Antiquities, cartea 12,
and granted them a decree, couched in these capitolul 10, sec. Romanii au ascultat
words: cererea evreilor și le-au acordat un decret,
“‘The decree of the senate concerning a formulat în aceste cuvinte:
league of assistance and friendship with the "" Decretul Senatului în legătură cu alianța
nation of the Jews. It shall not be lawful for de ajutor și prietenie cu națiunea iudaică.
any that are subject to the Romans, to make Nu este îngăduit pentru niciun supus
war with the nation of the Jews, nor to assist roman să facă război poporului iudeu, nici
those that do so, either by sending them să-i ajute pe cei care fac asta sau să le
corn, or ships, or money; and if any attack be trimită nave, fie de bani; și dacă se face
made upon the Jews, the Romans shall assist vreun atac asupra evreilor, romanii îi vor
them as far as they are able; and again, if any ajuta în măsura în care sunt în stare; și din
attack be made upon the Romans, the Jews nou, dacă se va face un atac asupra
shall assist them. And if the Jews have a mind romanilor, evreii îi vor asista. Iar dacă
to add to, or to take from, this league of evreii au de gând să adauge sau să ia ceva
assistance, that shall be done with the din această alianță de ajutor, acest lucru
common consent of the Romans. And se va face cu consimțământul comun al
whatever addition shall thus be made, it shall romanilor. Și orice adăugire se va face
be of force.’ ‘This decree,’ says Josephus, ‘was astfel, altfel va intra în vigoare. "Acest
written by Eupolemus, the son of John, and decret," spune Josephus ", a fost scris de
160
by Jason, the son of Eleazer, when Judas was Eupolemus, fiul lui Ioan, și de Iason, fiul lui
high priest of the nation, and Simon, his Eleazer, când Iuda a fost mare preot și
brother, was general of the army. And this Simon, fratele său, era general al armatei.
was the first league that the Romans made Și aceasta a fost prima alianță a romanilor
with the Jews, and was managed after this cu iudeii și a fost încheiată în acest mod".
manner.’ "În acest timp, romanii erau un popor mic
“At this time the Romans were a small people, și au început să lucreze înșelător sau cu
and began to work deceitfully, or with viclenie, așa cum precizează Cuvântul. Și
cunning, as the word signifies. And from this din acest punct, ei au urcat printr-o
point they rose by a steady and rapid ascent ascensiune constantă și rapidă până la
to the height of power which they afterward înălțimea puterii pe care au obținut-o
attained. - Daniel & The Revelation, 271, 272. ulterior. - Daniel și Apocalipsa, 271, 272.

“‘According to Uriah Smith and also 1 "Potrivit lui Uriah Smith și a celor 1
Maccabees chapter 7:1 and chapter 8, the Macabei capitole 7:1 și 8, data primei
date of the first league was in 161 BC when alianțe a fost în 161 î.Cr., când romanii
the Romans and Jews made a peace și evreii au încheiat un acord de pace.
agreement. This first peace treaty did not Acest prim tratat de pace nu a rezistat,
last however, because in that same year pentru că în acel an, Bacchides, un
Bacchides, a loyal Roman ruler, made war conducător roman loial, a făcut război
against the Jews. In this war Judas Maccabeus împotriva evreilor. În acest război, Iuda
was killed. Later his brother Jonathon took Maccabeus a fost ucis. Mai târziu, fratele
over leadership of the Jews. In the beginning său Jonathon a preluat conducerea
of 159 BC Alcimus, the false high priest, died evreilor. La începutul anului 159 î.Cr.,
after attempting to tear down the walls of the Alcimus, marele preot fals, a murit după
temple and Bacchides left the Jews alone for ce a încercat să rupă zidurile templului, iar
2 years (see 1 Macabees 9:54–57). The Jewish Bacchides a lăsat evreii singuritimp de 2
reckoning of time included the full year; ani (vezi 1 Macabei 9: 54-57). Calculul
therefore, the 2 years would include 159 and timpului evreiesc a inclus întregul an; prin
158 BC. Bacchides came back again to battle urmare, cei 2 ani ar include 159 și 158 î.Hr.
sometime in 158 BC and lost to the Jews. Bacchides s-a întors din nou în luptă
When he returned to his own land the cândva în 158 î.Cr. și a pierdut din cauza
Jews once again asked for peace and it evreilor. Când s-a întors în propriul său
was granted. This was the second ‘league’ pământ, iudeii i-au cerut din nou pacea
made between the Jews and Romans and și li s-a acordat. Aceasta a fost a doua
this time it lasted longer. This league is found "alianță" între evrei și romani și de
in 1 Maccabees 9:70, 71, and is quoted on the această dată a durat mai mult. Această
center column of the 1843 chart next to the liga se găsește în 1 Macabei 9:70, 71 și este
year of 158 BC. The 1843 chart is therefore citată în coloana din centrul harții din
accurate about this date.” Future News FAQ’s, 1843, alături de anul 158 î.Cr. Harta din
55. 1843 este, prin urmare, exactă cu privire
la această dată. "

161
Pagan Rome – USA Roma Păgână - SUA
Jews – Adventism Iudeii - Adventismul

Midnight Arrest – Jews, Arestul de la miezul


Romans, Judas nopții - Iudeii, romanii,
Iuda
“The Saviour contrasted His own manner of „Domnul Hristos punea propriul mod de a
work with the methods of His accusers. For lucra în contrast cu metodele acuzatorilor
months they had hunted Him, striving to Săi. Timp de luni de zile, ei Îl urmăriseră,
entrap Him and bring Him before a secret străduindu-se să-L prindă în cursă şi să-L
tribunal, where they might obtain by perjury aducă înaintea unui tribunal secret, unde,
what it was impossible to gain by fair means. prin jurământ fals, să obţină ceea ce prin
Now they were carrying out their purpose. mijloace cinstite era imposibil să obţină.
The midnight seizure by a mob, the Acum, ei îşi aduceau la îndeplinire
mockery and abuse before He was planurile. Prinderea Lui în miez de
condemned, or even accused, was their noapte de către o gloată de oameni,
manner of work, not His. Their action was in batjocura şi abuzurile comise asupra Lui
violation of the law. Their own rules declared mai înainte de a fi condamnat sau chiar
that every man should be treated as acuzaţia erau modul lor de a lucra, şi nu al
innocent until proved guilty. By their own Lui. Acţiunea lor era de fapt o violare a
rules the priests stood condemned.” Desire of legii. Rânduielile lor prevedeau că fiecare
Ages, 699. om trebuie să fie considerat şi tratat ca
nevinovat până când i se dovedea
vinovăţia. Preoţii erau astfel condamnaţi
de propriile rânduieli.” Hristos Lumina
Lumii, 699.

Two Charges at Midnight Două acuzații de către


by the Jews iudei la miezul nopții
“Christ was to be tried formally before the „În mod legal, Domnul Hristos trebuia să
Sanhedrin; but before Annas He was fie judecat de către Sinedriu; dar, adus
subjected to a preliminary trial. Under the înaintea lui Ana, El a fost supus unei
Roman rule the Sanhedrin could not execute judecăţi preliminare. Sub dominaţia
the sentence of death. They could only romană, Sinedriul nu putea să pronunţe
examine a prisoner, and pass judgment, to definitiv sentinţa la moarte. El nu putea
be ratified by the Roman authorities. It was decât să judece un deţinut, iar sentinţa
therefore necessary to bring against dată trebuia supusă spre ratificare
Christ charges that would be regarded as autorităţilor romane. Era deci necesar să
criminal by the Romans. An accusation se aducă împotriva Domnului Hristos
must also be found which would condemn acuzaţii care să fie considerate de către
Him in the eyes of the Jews. Not a few romani ca fiind criminale. De

162
among the priests and rulers had been asemenea, trebuia găsită o acuzaţie
convicted by Christ's teaching, and only fear care să-L condamne şi în faţa iudeilor.
of excommunication prevented them from Un mare număr de preoţi şi conducători
confessing Him. The priests well fuseseră convinşi de învăţătura Domnului
remembered the question of Nicodemus, Hristos şi numai teama de excomunicare
"Doth our law judge any man, before it hear i-a împiedicat să-I mărturisească aceasta.
him, and know what he doeth?" John 7:51. Preoţii îşi aminteau foarte bine de
This question had for the time broken up the întrebarea lui Nicodim: „Legea noastră
council, and thwarted their plans. Joseph of osândeşte ea pe un om înainte ca să-l
Arimathaea and Nicodemus were not now to asculte şi să ştie ce face?” (Ioan 7, 51.)
be summoned, but there were others who Această întrebare a determinat atunci
might dare to speak in favor of justice. The dezbinarea consiliului, iar planurile lor au
trial must be so conducted as to unite the fost zădărnicite. Acum, Iosif din Arimatea
members of the Sanhedrin against Christ. şi Nicodim nu aveau să mai fie invitaţi, dar
There were two charges which the priests erau alţii care puteau îndrăzni să
desired to maintain. If Jesus could be vorbească în favoarea dreptăţii. Judecata
proved a blasphemer, He would be trebuia condusă în aşa fel, încât să-i
condemned by the Jews. If convicted of unească pe membrii Sinedriului împotriva
sedition, it would secure His Domnului Hristos. Erau două acuzaţii pe
condemnation by the Romans. The second care preoţii doreau să le aducă. Dacă
charge Annas tried first to establish. He Domnul Hristos ar fi fost dovedit ca
questioned Jesus concerning His disciples hulitor, atunci El ar fi fost condamnat
and His doctrines, hoping the prisoner would de către iudei. Dacă ar fi fost acuzat de
say something that would give him material revoltă, atunci s-ar fi asigurat
upon which to work. He thought to draw condamnarea de către romani. Ana a
out some statement to prove that He was încercat să stabilească cel de-al doilea cap
seeking to establish a secret society, with de acuzare. El L-a cercetat pe Domnul
the purpose of setting up a new kingdom. Hristos cu privire la ucenicii Săi şi cu
Then the priests could deliver Him to the privire la doctrina Sa, sperând ca Arestatul
Romans as a disturber of the peace and a să spună ceva care să-i dea material pe
creator of insurrection.” Desire of Ages, 698. care să-l interpreteze. El a căutat să
stoarcă nişte declaraţii prin care să
dovedească faptul că Isus căuta să
înfiinţeze o societate secretă, cu scopul
de a stabili o nouă împărăţie. Atunci,
preoţii ar fi putut să-L dea în mâinile
romanilor, ca fiind tulburător al păcii şi
generator al răzvrătirii.” Hristos Lumina
Lumii, 698.

Naboth’s Vineyard – 1 Kings 21:7-14 Via lui Nabot - 1 Împărați 21:7-14

163
What Causes the League? – CE A CAUZAT ALIANȚA? –
Syrian Oppression OPRESIUNEA SIRIANĂ
Three Geographical Locations: TREI LOCAȚII GEOGRAFICE:

Daniel 8:9 –, East: Syria 65 BC, Pleasant Land: Daniel 8:9 - Est: Siria 65 î.Cr; Țara
Jerusalem 63 BC, South: Egypt 30 BC minunată: Ierusalim 63 î.Cr, Sud: Egipt 30
î.Cr

Daniel 11:40-43 – King of the South, Glorious Daniel 11:40-45 – Împăratul Sudului, Țara
Land, Egypt glorioasă, Egipt

164
Daniel 11:24, 13 Daniel 11:24,13
“The usual manner in which nations had, "Modul obișnuit în care națiunile, înainte
before the days of Rome, entered upon de apariția Romei, intrau în provincii
valuable provinces and rich territory, was by valoroase și în teritorii bogate, a fost prin
war and conquest. Rome was now to do război și cucerire. Roma făcea acum
what had not been done by the fathers or ceea ce nu fusese făcut de părinți sau
the fathers' fathers; namely, receive these de părinții părinților; și anume, să
acquisitions through peaceful means. The primească aceste achiziții prin mijloace
custom, before unheard of, was now pașnice. Acum s-a inaugurat obiceiul ca
inaugurated, of kings' leaving by legacy their regii să-și lase regatele lor Romei prin
kingdoms to the Romans. Rome came into moștenire.
possession of large provinces in this manner. Roma a intrat în posesia unor provincii
And those who thus came under the mari în acest mod. Iar cei care au intrat
dominion of Rome derived no small sub dominația Romei nu aveau numai un
advantage therefrom. They were treated with mic avantaj din aceasta. Ei au fost tratați
kindness and leniency. It was like having the cu bunătate și cu clemență. Aceasta este
prey and spoil distributed among them. They ca și cum și-ar împărți prada în mod egal
were protected from their enemies, and între ei. Ei au fost protejați de dușmanii lor

165
rested in peace and safety under the aegis of și s-au odihnit în pace și siguranță sub
the Roman power. aripa puterii romane.
“To the latter portion of this verse, Bishop În ultima porțiune a acestui verset,
Newton gives the idea of forecasting devices Thomas Newton dă o idee de traducere
from strongholds, instead of against them. mai bune și anume “va urzi planuri din
This the Romans did from the strong cetățui” în loc de ” împotriva cetățuilor” .
fortress of their seven-hilled city. ‘Even for Romanii au făcut aceasta din
a time;’ doubtless a prophetic time, 360 puternica lor cetate așezată pe cele
years. From what point are these years to șapte dealuri "Chiar și pentru un timp",
be dated? Probably from the event fără îndoială un timp profetic, 360 de ani.
brought to view in the following verse.” Din ce punct sunt acești ani care
Daniel & The Revelation, 273. urmează să fie datate? Probabil din
evenimentul adus în discuție în
versetul următor. "Daniel & Apocalipsa,
273.

Consolidation: Consolidare:
Genesis 41 – Joseph given power of Geneza 41 – Iosif a dat putere de
distribution, and preparation. 1/5 was owed distribuție și pregătire. 1/5 a fost datorată
to Egypt. Egiptului.

Even for a time’ - a time is 360 years. Chiar și pentru o vreme "- un timp este de
360 de ani.

Image of Daniel 3 (60x6 = 360 cubits) Chipul din Daniel 3 (60x6 = 360 de coți)

Stronghold: Fortăreață
“‘And he had two horns like a lamb.’ The „Și ea avea două coarne ca ale unui miel.”
lamblike horns indicate youth, innocence, Coarnele ca de miel arată tinerețe,
and gentleness, fitly representing the nevinovăție și blândețe, care reprezintă
character of the United States when exact caracterul Statelor Unite, arătate
presented to the prophet as ‘coming up’ in profetului ca „ieșind” în anul 1798. Printre
1798. Among the Christian exiles who first creștinii exilați, care au fugit în America și
fled to America and sought an asylum from au căutat adăpost de persecuția regală și
royal oppression and priestly intolerance de intoleranța preoților, erau mulți care s-
were many who determined to establish a au hotărât să întemeieze o guvernare pe
government upon the broad foundation of temelia solidă a libertății religioase și
civil and religious liberty. Their views found civile. Vederile lor și-au găsit întruchiparea
place in the Declaration of Independence, în Declarația de Independență, care a
which sets forth the great truth that ‘all men stabilit marele adevăr că „toți oamenii

166
are created equal’ and endowed with the sunt creați egali” și înzestrați cu dreptul
inalienable right to ‘life, liberty, and the inalienabil la „viață, libertate și căutarea
pursuit of happiness.’ And the Constitution fericirii”. Iar constituția le-a garantat
guarantees to the people the right of self - oamenilor dreptul la autoguvernare, dând
government, providing that representatives asigurarea că reprezentanții aleși prin
elected by the popular vote shall enact and votul poporului sunt împuterniciți și pot să
administer the laws. Freedom of religious aplice legea. Libertatea credinței
faith was also granted, every man being religioase a fost de asemenea garantată,
permitted to worship God according to the fiecărui om fiindu-i îngăduit să se închine
dictates of his conscience. Republicanism lui Dumnezeu după glasul conștiinței lui.
and Protestantism became the Principiile republicane și cele
fundamental principles of the nation. protestante au devenit principiile
These principles are the secret of its power fundamentale ale țării. Aceste principii
and prosperity. The oppressed and sunt secretul puterii și prosperității ei.
downtrodden throughout Christendom have Toți cei persecutați și asupriți din întreaga
turned to this land with interest and hope. creștinătate s-au îndreptat către această
Millions have sought its shores, and the țară cu interes și cu nădejde. Milioane de
United States has risen to a place among the oameni au căutat țărmurile ei, iar Statele
most powerful nations of the earth.” The Unite au ajuns curând printre cele mai
Great Controversy, 441. puternice națiuni ale pământului. {TV
441.1}

“A great crisis awaits the people of God. A O mare criză îl așteaptă pe poporul lui
crisis awaits the world. The most momentous Dumnezeu. O criză așteaptă lumea. Lupta
struggle of all the ages is just before us. cea mai însemnată din toate veacurile
Events which for more than forty years we este chiar înaintea noastră. Evenimente
have upon the authority of the prophetic despre care, timp de mai bine de patruzeci
word declared to be impending are now de ani, am declarat, în baza autorității
taking place before our eyes. Already the profetice, că sunt gata să vină au loc acum
question of an amendment to the sub ochii noștri. Deja problema unui
Constitution restricting liberty of amendament la Constituție, care să
conscience has been urged upon the restrângă libertatea de conștiință, a
legislators of the nation. The question of fost supus legislatorilor națiunii.
enforcing Sunday observance has become Problema impunerii păzirii duminicii a
one of national interest and importance. We devenit o problemă de interes și de
well know what the result of this movement importanță națională. Noi știm foarte bine
will be. But are we ready for the issue? Have care va fi rezultatul acestei mișcări. Dar
we faithfully discharged the duty which God oare suntem gata? Ne-am împlinit noi cu
has committed to us of giving the people credincioșie datoria pe care ne-a
warning of the danger before them?” încredințat-o Dumnezeu, de a transmite
Testimonies, volume 5, 711. oamenilor avertizarea cu privire la
primejdia care stă înaintea noastră? {5M
711.3}

167
“We see that efforts are being made to "Vedem că se fac eforturi pentru a
restrict our religious liberties. The Sunday restrânge libertățile noastre religioase.
question is now assuming large proportions. Subiectul duminicii acum ia proporții mari.
An amendment to our constitution is Un amendament la constituția noastră
being urged in Congress, and when it is este îndemnat în Congres și, când este
obtained, oppression must follow. I want obținut, trebuie să urmeze opresiunea.
to ask, Are you awake to this matter? and do Vreau să întreb, veghezi tu la această
you realize that the night cometh, when no problemă? Și îți dai seama că vine noaptea
man can work? Have you had that intensity of când nimeni nu mai poate lucra?
zeal, and that piety and devotion, which will Ați avut acea intensitate a zelului și acea
enable you to stand when oppression is evlavie și devotament, care vă va permite
brought upon you? It does not seem possible să stați în picioare când apăsarea va fi
to us now that any should have to stand adusă asupra voastră? Acum nu ni se pare
alone; but if God has ever spoken by me, the posibil ca cineva să fie nevoit să stea
time will come when we shall be brought singur; dar dacă Dumnezeu a vorbit
before councils and before thousands for his vreodată prin mine, va veni timpul când
name’s sake, and each one will have to give vom fi adusi înaintea consiliilor și înaintea
the reason of his faith. Then will come the miilor de oameni pentru numele Lui și
severest criticism upon every position that fiecare va trebui să dea mărturie credinței
has been taken for the truth. We need, then, sale. Apoi vor veni cele mai severe critici
to study the word of God, that we may know asupra fiecărei poziții care a fost luată
why we believe the doctrines we advocate. pentru adevăr. Avem nevoie, deci, să
We must critically search the living oracles of studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să
Jehovah.” Review & Herald, December 18, știm de ce credem doctrinele pe care le
1888. susținem. Trebuie să căutăm în mod critic
oracolele vii ale lui Iehova. "Review &
Herald, 18 decembrie 1888.

Daniel 11:25, 26 – Actium Daniel 11:25, 26 – Actium


“By verses 23 and 24 we are brought down "Prin versetele 23 și 24 suntem aduși de la
this side of the league between the Jews and alanța făcută intre evrei și romani, 161 î.Cr
the Romans, B.C. 161, to the time when Rome , la vremea când Roma a dobândit
had acquired universal dominion. The verse dominația universală. Versetul care se află
now before us brings to view a vigorous acum înaintea noastră aduce o campanie
campaign against the king of the south, viguroasă împotriva regelui de sud, Egipt,
Egypt, and the occurrence of a notable battle și apariția unei bătălii remarcabile între
between great and mighty armies. Did such două armate puternice. Au avut astfel de
events as these transpire in the history of evenimente loc în istoria Romei din acel
Rome about this time? - They did. The was timp? - Au avut. Este vorba despre
was the war between Egypt and Rome; and războiul dintre Egipt și Roma; și bătălia de
the battle was the battle of Actium. Let us la Actium. Să vedem pe scurt
take a brief view of the circumstances that led circumstanțele care au condus la acest
to this conflict.” Daniel & The Revelation, 273. conflict. "Daniel și Apocalipsa, 273.

168
“Mark Antony, Augustus Caesar, and Lepidus "Mark Antoniu, Augustus Cazar și Lepidus
constituted the triumvirate which had sworn au constituit triumviratul care a jurat să
to avenge the death of Julius Caesar. This răzbune moartea lui Iulius Cezar. Acest
Antony became the brother-in-law of Antoniu a devenit cumnatul lui Augustus,
Augustus by marrying his sister, Octavia. căsătorit cu sora lui, Octavia. Antoniu a
Antony was sent into Egypt on government fost trimis în Egipt pentru afaceri
business, but fell a victim to the arts and guvernamentale, dar a căzut victima
charms of Cleopatra, Egypt's dissolute artelor și farmecelor Cleopatrei, regina
queen. So strong was the passion he desfrânată a Egiptului. Atât de puternică a
conceived for her, that he finally espoused fost pasiunea pe care a avut-o pentru ea,
the Egyptian interests, rejected his wife, încât în final că a îmbrățișat interesele
Octavia, to please Cleopatra, bestowed egiptene, și-a respins soția, Octavia,
province after province upon the latter to pentru a o mulțumi pe Cleopatra, care i-a
gratify her avarice, celebrated a triumph at acordat provincie după provincie.
Alexandria instead of Rome, and otherwise El își celebra triumfurile la Alexandria, în
so affronted the Roman people that loc de Roma și în acest fel el a adus un
Augustus had no difficulty in leading them to afront poporului roman, astfel încât
engage heartily in a war against this enemy Augustus n-a avut nicio greutate în a o
of their country. This war was ostensibly conduce și a se angaja cu toată inima la
against Egypt and Cleopatra; but it was really război împotriva Egiptului
against Antony, who now stood at the head
Acest război se pretindea a fi împotriva
of Egyptian affairs. And the true cause of their
Egiptului și a Cleopatrei; dar era cu
controversy was, says Prideaux, that neither
adevărat împotriva lui Antoniu, care acum
of them could be content with only half of the
era în fruntea afacerilor egiptene. Iar
Roman empire; for Lepidus having been
adevarata cauza a controversei lor a fost,
deposed from the triumvirate, it now lay
spune Prideaux, ca nici unul dintre ei nu ar
between them, and each being
putea sa se multumeasca doar cu
determined to possess the whole, they
jumatate din imperiul roman; pentru că
cast the die of war for its possession.”
Lepidus a fost înlăturat de la triumvirat, el
Daniel & The Revelation, 273.
se afla acum între ei și fiecare dintre ei
era horărât să posede întregul imperiu.
Ei au aruncat zarul războiului pentru a
intra în stăpânirea lui" Daniel și
Apocalipsa, 273.

“The vast power and domination of the "Puterea și dominația vastă a Imperiului
Roman Empire, for the three centuries which Roman, timp de trei secole care a urmat
followed the battle of Actium, have dazzled bătăliei de la Actium, a orbit ochiul istoric
the historic eye... The battle of Actium was ... Lupta de la Actium a fost urmată de
followed by the final conquest of Egypt. That cucerirea finală a Egiptului. Această
conquest rounded and integrated the cucerire a conturat și a integrat imperiul
glorious empire; it was now circular as a glorios; care era acum conturat ca un

169
shield... From that day forward, for three adăpost ... Din acea zi înainte, timp de trei
hundred years, there was silence in the sute de ani, a existat o tăcere în lume; nu
world; no muttering was heard; no eye se auzeau mormăieli; nici un ochi nu
winked beneath the wing. Winds of hostility clipea. Vânturile de ostilitate ar fi putut să
might still rave at intervals; but it was on the mai bată la un anumit interval; dar era în
outside of the mighty empire; it was at a afara puternicului imperiu; era la o
dream-like distance; and, like the storms that aruncare de băț de un vis frumos; și, ca și
beat against some monumental castle; 'and furtunile care băt împotriva unui castel
at the doors and windows seem to call,' they monumental; "și la ușile și ferestrele par
rather irritated and vilified the sense of să-i spună:" ei mai degrabă preferau să
security than at all disturbed its luxurious irite și să înjosească sentimentul de
lull.’” The Great Empires of Bible Prophecy, securitate decât să deranjeze viața lor
314. luxoasă. "" Marele Imperiu al Profeției
Biblice, 314.

Four Years After Actium – Patru ani după Actium –


Sunday Law Fractal Legea Duminicală Fractal
“The Roman Empire (Latin: Imperium "Imperiul Roman (latină: Imperium
Rōmānum; Classical Latin: [ɪmˈpɛ.ri.ũː Rōmānum; latină clasică: [ɪmpɛ.ri.ũː
roːˈmaː.nũː] Koine and Medieval Greek: roːmaː.nũː] Koine și greco-medievală:
Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, tr. Basileia tōn Basileia tōn Ῥomaίων, r. Basileia până la
Rhōmaiōn) was the post-Roman Republic Rhōmaiōn) a fost perioada post-romană a
period of the ancient Roman civilization, civilizației romane antice , caracterizată de
characterized by government headed by un guvern condus de împărați și de mari
emperors and large territorial holdings exploatații teritoriale din jurul Mării
around the Mediterranean Sea in Europe, Mediterane în Europa, Africa și Asia.
Africa and Asia. The city of Rome was the Orașul Romei a fost cel mai mare oraș din
largest city in the world c. 100 BC – c. 400 AD, lume c. 100 î.Cr. - c. 400 d.Cr, cu
with Constantinople (New Rome) becoming Constantinopolul (Noua Roma) devenind
the largest around 500 AD,[5][6] and the cel mai mare în jurul anului 500 d. Cr., Iar
Empire's populace grew to an estimated 50 populația Imperiului a crescut la
to 90 million inhabitants (roughly 20% of the aproximativ 50-90 de milioane de locuitori
world's population at the time).[n 6][7] The 500- (aproximativ 20% din populația lumii la
year-old republic which preceded it was acea dată). Republica de 500 de ani care a
severely destabilized in a series of civil wars precedat-o a fost grav destabilizată într-o
and political conflict, during which Julius serie de războaie civile și conflicte politice,
Caesar was appointed as perpetual dictator în timpul căreia Iulius Cezar a fost numit
and then assassinated in 44 BC. Civil wars dictator perpetuu și apoi asasinat în anul
and executions continued, culminating in the 44 î.Cr. Războaiele civile și execuțiile au
victory of Octavian, Caesar's adopted son, continuat, culminând cu victoria lui
over Mark Antony and Cleopatra at the Battle Octavian, fiul adoptiv al lui Cezar, asupra
of Actium in 31 BC and the annexation of lui Marck Antoniu și Cleopatra la bătălia
Egypt. Octavian's power was then de la Actium în anul 31 î.Cr. și anexarea

170
unassailable and in 27 BC the Roman Egiptului. Puterea lui Octavian a fost apoi
Senate formally granted him overarching inaccesibilă, iar în 27 î.Hr. Senatul
power and the new title Augustus, Roman ia acordat oficial puterea
effectively marking the end of the Roman primordială și noul titlu Augustus,
Republic.” Wikipedia marcând efectiv sfârșitul Republicii
Romane. "Wikipedia

Daniel 11: 27 – Consolidation Daniel 11: 27 –


Consolidarea
“Antony and Caesar were formerly in alliance. "Antony și Cezar au fost anterior în alianță.
Yet under the garb of friendship they were Cu toate acestea, sub veșmântul
both aspiring and intriguing for universal prieteniei, ambii aspirau și intrigau
dominion. Their protestations of deference pentru dominația universală.
to, and friendship for, each other, were the Asigurările lor de respect și de prietenie
utterances of hypocrites. They spoke lies at unul față de altul au fost erau declarații
one table. Octavia, the wife of Antony and impocrite. Ei vorbeau cu viclenii la
sister of Caesar, declared to the people of aceeași masă.
Rome at the time Antony divorced her, that Octavia, soția lui Antoniu, și surora lui
she had consented to marry him solely with Cezar, a declarat poporului Romei, în
the hope that it would prove a pledge of momentul când Antoniu a divorțat de ea,
union between Caesar and Antony. But that că ea a consimțit să se căsătorească
counsel did not prosper. The rupture came; numai cu speranța că se va dovedi un
and in the conflict that ensued, Caesar came angajament de unire între Cezar și
off entirely victorious.” Daniel & The Antoniu. Dar acel sfat nu va izbuti. A
Revelation, 276. intervenit neînțelegerea; și în conflictul
care a urmat, Cezar fost în întregime
victorios. "Daniel și Apocalipsa, 276.

171
Daniel 11:28, 29 – Sunday Law Daniel 11:28, 29 - Legea
– Decline of Rome duminicală - Declinul
Romei
“The next great enterprise of the Romans "Următoarea mare lucrare a romanilor
after the overthrow of Egypt, was the după răsturnarea Egiptului a fost
expedition against Judea, and the capture expediția împotriva Iudeii și capturarea și

172
and destruction of Jerusalem. The holy distrugerea Ierusalimului. Legământul
covenant is doubtless the covenant which sfânt este, fără îndoială, legământul pe
God has maintained with his people, under care Dumnezeu l-a susținut cu poporul
different forms, in different ages of the world, său, sub diferite forme, în diferitele epoci
that is, with all believers in him. The Jews ale lumii, adică cu toți credincioșii în el.
rejected Christ; and, according to the
prophecy that all who would not hear that
Iudeii l-au respins pe Cristos; și, potrivit
prophet should be cut off, they were
profeției, toți cei care nu au ascultat de
destroyed out of their own land, and
acel Profet să fie nimiciți, și urmau să fie
scattered to every nation under heaven. And
nimiciți și luați din țara lor și au fost
while Jews and Christians alike suffered
împrăștiați între toate poporele de sub
under the oppressive hands of the Romans,
ceruri.
it was doubtless in the reduction of Judea
especially, that the exploits mentioned in the
text were exhibited. Și în timp ce evreii și creștinii sufereau sub
“Under Vespasian the Romans invaded Judea, mâinile asupritoare ale romanilor, fără
and took the cities of Galilee, Chorazin, îndoială, că isprăvile menționte în textele
Bethsaida, and Capernaum, where Christ had sfinte se referă în special la cucerirea
been rejected. They destroyed the Iudeii.
inhabitants, and left nothing but ruin and
desolation. Titus besieged Jerusalem. He
"Sub Vespasian, romanii au invadat
drew a trench around it, according to the
Iudeea și au luat orașele Galileii, Chorazin,
prediction of the Saviour. A terrible famine
Betsaida și Capernaum, unde Cristos a
ensued, the equal of which the world has,
fost respins. Ei au distrus locuitorii și nu au
perhaps at no other time witnessed.
lăsat nimic altceva decât ruină și pustiire.
“Moses had predicted that in the terrible Titus a asediat Ierusalimul. El a săpat un
calamities to come upon the Jews if they șanț în jurul ei, conform pofeția
departed from God, even the tender and Mântuitorului. A urmat o foamete teribilă,
delicate woman should eat her own children ce nu a mai avut egal până atunci.
in the straitness of the siege wherewith their
enemies should distress them. Under the
siege of Jerusalem by Titus, a literal fulfilment "Moise a prezis că nenorocirile teribile
of this prediction occurred; and he, hearing care vor veni asupra iudeilor dacă se
of the inhuman deed, but forgetting that he îndepărtează de Dumnezeu. S-a profețit
was the one who was driving them to such chiar că cea mai gingașă și delicată femei
direful extremities, swore the eternal își va mâca proprii copiii în strâmtorearea
extirpation of the accursed city and people.” asediului. Sub asediul Ierusalimului de
Daniel & The Revelation, 278, 279. către Titus, a avut loc o împlinire literală a
acestei profeții; și el, auzind fapta
inumană, dar uitând că el a fost cel care îi
conducea la măsuri atât de dure, a jurat
distrugerea veșnică a poporului și a cetăți
blestemațe. "Daniel & Apocalipsa, 278,
279.

173
“The time appointed is probably the „Timpul rânduit este probabil timpul
prophetic time of verse 24, which has been profetic din versetul 24, care a fost
previously mentioned. It closed, as alreadymenționat mai înainte. S-a încheiat, așa
shown, in A.D.330, at which time this powercum am arătat până acum, în 330 e.n.,
was to return and come again toward the timp în care această putere urma să se
south, but not as on the former occasion, întoarcă și să meargă din nou către sud,
when it went to Egypt, nor as the latter, when
însă nu ca prima dată, când a mers în
it went to Judea. Those were expeditions Egipt, nici ca ultima dată, când a mers în
which resulted in conquest and glory. This Iudeea. Acelea au fost expediții care au
one led to demoralization and ruin. The rezultat în cucerire și glorie. Aceasta a dus
removal of the seat of empire to la demoralizare și ruină. Îndepărtarea
Constantinople was the signal for the tronului imperiului la Constantinopol era
downfall of the empire. Rome then lost its semnalul pentru căderea imperiului.
prestige. The western division was exposed Roma și-a pierdut atunci prestigiul său.
to the incursions of foreign enemies. On the
Divizia vestică a fost expusă la incursiunile
death of Constantine, the Roman empire was vrăjmașilor străini. La moartea lui
divided into three parts, between his threeConstantin, Imperiul Roman a fost
sons, Constantius, Constantine II, and împărțit în trei părți, între cei trei fiii ai săi,
Constans. Constantine II and Constans Constantius, Constantin al II-lea și
quarreled, and Constans, being victor, gained
Constans. Constantin al II-lea și Constans
the supremacy of the whole West. He was s-au certat iar Constans, fiind victorios, a
soon slain by one of his commanders, who, in
obținut supremația întregului Vest. El a
turn, was shortly after defeated by the fost curând ucis de unul din comandații
surviving emperor, and in despair ended hissăi, care la scurt timp a fost învins de
own days, A.D.353. The barbarians of the împăratul supraviețuitor și în disperare și-
North now began their incursions, and a sfârșit zilele în anul 353 e.n. Barbarii din
extended their conquests till the imperial nord și-au început incursiunile atunci și și-
power of the West expired in A.D.476. au extins cuceririle până ce puterea
“This was indeed different from the two imperială din vest s-a încheiat în anul 476
former movements brought to view in the e.n.
prophecy; and to this the fatal step of Aceasta era într-adevăr diferită de cele
removing the seat of empire from Rome to două mișcări anterioare aduse în vedere
Constantinople directly led.” Daniel & The de profeție; iar aceasta a fost rezultatul
Revelation, 280. pasului fatal de a îndepărta tronul
imperiului de la Roma la Constantinopol.”
Daniel și Apocalipsa, 280.

174
Daniel 11:30 – 39

Daniel 11:30 Daniel 11:30

Type: Tipul:
“The prophetic narrative still has reference to Narațiunea profetică se referă încă la
the power which has been the subject of the puterea care a fost subiectul profeției din
prophecy from the sixteenth verse; namely, versetul al șaisprezecelea; și anume,
Rome. What were the ships of Chittim that Roma. Ce reprezentau corăbiile din Chitim
came against this power, and when was this care au venit împotriva acestei puteri și
movement made? What country or power is când a fost făcută această mișcare? Care
meant by Chittim? Dr. A. Clarke, on Isa.23:1, țară sau putere este înțeleasă prin
has this note: ‘From the land of Chittim it is Chitim? Adam Clarke, în Isa.23: 1, spune :
revealed to them. The news of the "Din țara Chitim le-a venit vestea aceasta"
destruction of Tyre by Nebuchadnezzar is . Vestea despre distrugerea Tirului de
said to be brought to them from Chittim, the către Nebucadnețar se spune că le este
islands and coasts of the Mediterranean; for adusă din Chitim, insulele și coastele
the Tyrians, says Jerome, on verse 6, when Mediteranei; "căci tirienii", zice Jerome,
they saw they had no other means of escape, referitor la versetul 6, "când au văzut că nu
fled in their ships, and took refuge in mai au alte mijloace de scăpare, au fugit în
Carthage, and in the islands of the Ionian and corăbiile lor și s-au refugiat în Cartagina și
Aegean Seas. So also Jochri on the same pe insulele Mării Ionice și Mării Egee".
place.’ Kitto gives the same locality to Chittim; Același lucru îl afirmă și Jarchi Kitto; dă
namely, the coast and islands of the Chitimului aceași localizare: și anume:
Mediterranean; and the mind is carried by coasta și insulele mediteraneene; și
the testimony of Jerome to a definite and cugetul este îndreptat prin mărturia lui
celebrated city situated in that land; that is, Jerome către o vestită cetate situată în
Carthage. acea regiune- Cartagina.
“Was ever a naval warfare with Carthage as a "A fost vreodată forța militară navală a
base of operations, waged against the Cartaginei, o bază de acțiune împotriva
Roman empire? We have but to think of the Imperiului Roman? Avem doar să ne
terrible onslaught of the Vandals upon gândim la atacul teribil al vandalilor
Rome under the fierce Genseric, to answer asupra Romei, sub conducerea
readily in the affirmative. Sallying every crudului Genseric, pentru a răspunde cu
spring from the port of Carthage at the head ușurință afirmativ. În fiecare primăvară el
of his numerous and well-disciplined naval ieșea din portul Cartagina, în fruntea
forces, he spread consternation through all numeroaselor și disciplinatelor forțe
the maritime provinces of the empire. That navale, el răspândind groaza prin toate
this is the work brought to view is further provinciile maritime ale imperiului.

175
evident when we consider that we are
brought down in the prophecy to this very Că aceasta este lucrare avută în vedere
time. In verse 29, the transfer of empire to reiese în mod evident mai departe , când
Constantinople we understood to be examinăm profeția în continuare. În
mentioned. Following in due course of time, versetul 29, am menționat că s-a făcut
as the next remarkable revolution, came the transferul sediului la Constantinopol.
irruptions of the barbarians of the North, Urmând în timp util, ca o mișcare
prominent among which was the Vandal war remarcabilă ulterioară a venit năvălirea
already mentioned. The years A.D.428-468 barbarilor în nord ,printre care se număra
mark the career of Genseric. deja războiul vandal.
“‘He shall be grieved and return.’ This may
have reference to the desperate efforts
Anii 428-468 d. Cr marchează cariera lui
which were made to dispossess Genseric of
Genseric.
the sovereignty of the seas, the first by
Majorian, the second by Leo, both of which "El va fi întristat și se va întoarce". Acest
proved to be utter failures; and Rome was lucru se poate referi la eforturile disperate
obliged to submit to the humiliation of seeing care au fost făcute pentru a distruge pe
its provinces ravaged, and its ‘eternal city’ Genseric de la suveranitatea asupra
pillaged by the enemy. mărilor, eforturi făcute mai întâi de
Majorian, ulterior de Leo, ambele
“‘Indignation against the covenant;’ that is,
dovedind a fi complet eșecuri; iar Roma a
the Holy Scriptures, the book of the covenant.
fost obligată să se supună umilinței de a
A revolution of this nature was accomplished
vedea provinciile sale devastate și
in Rome. The Heruli, Goths, and Vandals,
"cetatea eternă" jefuiată de inamic.
who conquered Rome, embraced the Arian
faith, and became enemies of the Catholic
Church. It was especially for the purpose "Indignarea împotriva legământului
of exterminating this heresy that sfânt", adică Sfânta Scriptură, cartea
Justinian decreed the pope to be the head legământului. O revoluție de această
of the church and the corrector of natură a fost realizată la Roma. Heruli,
heretics. The Bible soon came to be goți și vandali, care au cucerit Roma, au
regarded as a dangerous book that should îmbrățișat credința ariană și au devenit
not be read by the common people, but all dușmani ai Bisericii Catolice. Mai ales în
questions in dispute were to be submitted to scopul exterminării acestei erezii ,
the pope. Thus was indignity heaped upon Iustinian a decretat că Papa este capul
God's word. And the emperors of Rome, the bisericii și corectorul ereticilor. Biblia a
eastern division of which still continued, had ajuns în curând să fie privită ca o carte
intelligence, or connived with the Church of periculoasă care nu ar trebui citită de
Rome, which had forsaken the covenant, and oamenii obișnuiți, dar toate întrebările în
constituted the great apostasy, for the litigiu urmau să fie prezentate papei.
purpose of putting down ‘heresy.’ The man of Astfel a fost ofensă asupra Cuvântului lui
sin was raised to his presumptuous throne by Dumnezeu. Iar împărații Romei, în
the defeat of the Arian Goths, who then held diviziunea estică care s-au menținut mai
possession of Rome, in A.D.538. Daniel & The departe , s-au înțeles cu Biserica Romei,
Revelation, 280, 281. care părăsise legământul și au alcătuit

176
marea apostazie, pentru a pune jos
"erezia". Omul fărădelegii s-a înălțat în
anul 538 pe tronul său îngâmfat, prin
înfrângerea goților arieni care dețineau
stăpânirea Romei.” Daniel și Apocalipsa,
280, 281.

Antitype: Antitipul:
Daniel 11:30 directly connects Islam Daniel 11:30 conectează direct islamul
“Vandals” to the Sunday Law “Justinian’s "Vandalii" la Legea duminicală "Decretul
Decree” as the reason for its enforcement. lui Iustinian" ca motiv pentru punerea sa
în aplicare.

Revelation 8: Apocalipsa 8:
Goths – Alaric – 1989 Goți - Alaric - 1989
“On the death of Alaric, in 410, he was "La moartea lui Alaric, în 410, el a fost
succeeded by his brother-in-law, Adolphus, urmat de cumnatul său, Adolf, care s-a
who allied himself with the Romans; he aliat cu romanii; el și-a asumat
assumed the character of a Roman caracterul unui general roman și, mai
general, and later, married the sister of târziu, s-a căsătorit cu sora lui
Honorius, the emperor. Thus, the Honorius, împăratul. Astfel, cuceririle
conquest of the Goths over the weakened goților asupra Imperiului Roman slăbit
Roman Empire, was complete.” The Story of au fost complete. "Povestea vizionarului
the Seer of Patmos, 150. din Patmos, 150.

Vandals – Genseric – 9/11 Vandalii - Genseric - 9/11


“The history illustrative of the sounding of the "Istoria ilustrativă a sunetului celei de-a
second trumpet evidently relates to the doua trâmbițe se referă în mod evident la
invasion and conquest of Africa, and invazia și cucerirea Africii și, ulterior, a
afterward of Italy, by the terrible Genseric. Italiei, de teribilul Genseric. Cucerirea lui a
His conquests were for the most part NAVAL; fost în cea mai mare parte NAVALĂ; și
and his triumphs were "as it were a great triumful lui era "ca un munte mare care
mountain burning with fire, cast into the sea." ardea cu foc, aruncat în mare".
What figure would better, or even so well,
illustrate the collision of navies, and the
Ce simbol putea mai bine să ilustreze
general havoc of war on the maritime
coliziunea navelor și ravagiul general al
coasts? In explaining this trumpet, we are to
războiului pe coastele maritime? În
look for some events which will have a
explicarea acestei trâmbițe, trebuie să
particular bearing on the commercial world.
căutăm câteva evenimente care vor avea
The symbol used naturally leads us to look
o influență deosebită asupra lumii
177
for agitation and commotion. Nothing but a comerciale. Simbolul folosit în mod
fierce maritime warfare would fulfil the natural ne determină să căutăm tulburare
prediction. If the sounding of the first four și agitație. Nimic altceva decât un război
trumpets relates to four remarkable events maritim puternic ar îndeplini profeția.
which contributed to the downfall of the
Roman empire, and the first trumpet refers
Dacă sunetul primelor patru trâmbițe se
to the ravages of the Goths under Alaric, in
referă la patru evenimente remarcabile
this we naturally look for the next succeeding
care au contribuit la prăbușirea Imperiului
act of invasion which shook the Roman
Roman, iar prima trâmbiță se referă la
power and conduced to its fall. The next great
ravagiile goților sub Alaric, în această
invasion was that of "the terrible Genseric,"
privință căutăm în mod natural următorul
at the head of the Vandals.” Daniel & The
act de invazie care a urmat și a stârnit
Revelation, 481.
puterea romană, și ulterior a condus la
căderea ei. Următoarea mare invazie a
fost aceea a "teribilului Genseric", la
conducerea vandalilor ". Daniel &
Apocalipsa, 481.

"This trumpet describes the work of the "Această trâmbiță descrie lucrarea
terrible Attila, with his huns and allies. " While teribilului Attila, cu huniții și aliații săi". În
the Vandals under Genseric [the "great timp ce vandalii conduși de Genseric,
burning mountain"] for forty years were timp de patruzeci de ani, au distrus
destroying the Roman power by sea, there puterea romană pe mare, au existat și
were other clans of barbarians alte clanuri de barbari care s-au
confederating in order to strike a decisive confederat pentru a face o lovitură
blow against the same power by land. All decisivă împotriva aceleiași puteri pe
Europe and a part of Asia had been uscat.
aroused to the great struggle for the Toată Europa și o parte din Asia
mastery. Many tribes are rallying to the fuseseră trezite la marea luptă pentru
standard of Attila, and the Romans are măiestrie. Multe triburi se ridică la
preparing to repel their terrible foe. Attila standardul lui Attila, iar romanii se
anticipates that his best trophies are beyond pregătesc să respingă dușmanul lor
the Alps. At the sound of his war-cry, all teribil. Attila anticipează că cele mai bune
Europe musters to arms. Since Xerxes led his trofee ale sale sunt de dincolo de Alpi. La
immense army against the Greeks, no sunetul strigătului său de război, toată
greater body of warriors had ever assembled Europa se regrupează la arme. De când
to act a part in the fulfilment of prophecy. The Xerxes și-a condus imensa armată
engagement that succeeded [the battle of împotriva grecilor, nici un grup mai mare
Chalons] is recorded as one of the four de războinici nu s-a adunat vreodată
decisive battles of history. {August 21, 1900 pentru a acționa în îndeplinirea profeției.
ATJ, ARSH 536.12} Bătălia care a avut succes [bătălia de la
Chalons] este înregistrat ca una dintre

178
cele patru bătălii decisive ale istoriei. {21
august 1900 ATJ, ARSH 536.12}

Psalms 48:1-7 Psalmii 48: 1-7

Isaiah 27:8 Isaia 27: 8

Huns – Attila – Midnight Huns - Attila - Miezul


Cry nopții
It is here premised that this trumpet has Aici se presupune că această trâmbiță face
allusion to the desolating wars and furious aluzie la războaiele distrugătoare și la
invasions of Attila against the Roman power, invazia furioasă a lui Attila împotriva
which he carried on at the head of his hordes puterii romane, pe care a continuat-o în
of Huns. Speaking of this warrior, particularlyfruntea hoinarilor lui Huns. Vorbind
of his personal appearance, Mr. Barnes says:- despre acest războinic, în special despre
{1897 UrS, DAR 485.1} aspectul său personal, domnul Barnes
"In the manner of his appearance, he strongly spune:
resembled a brilliant meteor flashing in the "În felul în care a apărut, seamănă
sky. He came from the East gathering his puternic cu un strălucitor meteor care se
Huns, and poured them down, as we shall aprindea pe cer. El venea dinspre est,
see, with the rapidity of a flashing meteor, adunându-i pe Hunii, și dărâmă la pămînt
suddenly on the empire. He regarded himself , așa cum vom vedea, cu rapiditatea unui
also as devoted to Mars, the god of war, and meteor, care se aprindea brusc asupra
was accustomed to array himself in a imperiului . El se considera, de asemenea,
peculiarly brilliant manner, so that his ca fiind dedicat lui Marte, zeului
appearance, in the language of his flatterers, războiului, și era obișnuit să se înfățișeze
was such as to dazzle the eyes of beholders." într-o manieră deosebit de strălucitoare,
{1897 UrS, DAR 485.2} astfel încât apariția lui, în limba
In speaking of the locality of the events lingușitorilor săi, să fie atât de orbitoare
predicted by this trumpet, Mr. Barnes has pentru ochii celor care o vedeau.
this note;_ {1897 UrS, DAR 485.3} Vorbind despre localitatea evenimentelor
"It is said particularly that the effect would be prezise de această trâmbiță, domnul
on 'the rivers' and on 'the fountains of Barnes are această notă:
waters.' If this has a literal application, or if, "Se spune în special că efectul ar fi asupra"
as was supposed in the case of the second râurilor "și asupra" izvoarelor apelor ".
trumpet, the language used was such as had Dacă aceasta are o aplicație literală sau
reference to the portion of the empire that dacă, așa cum se presupunea în cazul celei
would be particularly affected by the hostile de-a doua trâmbițe, limba folosită a fost
invasion, then we may suppose that this așa cum se referea la porțiunea imperiului
refers to those portions of the empire that care ar fi afectată în mod deosebit de
abounded in rivers and streams and more invazia ostilă, atunci putem presupune că

179
particularly those in which the rivers and acest lucru se referă la acele porțiuni ale
streams had their origin; for the effect was imperiului care abundă în râuri și cursuri
permanently in the 'fountains of waters.' As a și mai ales în acele locuri în care râurile și
matter of fact, the principal operations of cursurile și-au avut originea lor, deoarece
Attila were on the regions of the Alps, and on efectul a fost permanent în "izvoarele
the portions of the empire whence the rivers apelor". De fapt, principalele operațiuni
flow down into Italy. The invasion of Attila is ale lui Attila au fost în regiunile Alpilor și în
described by Mr. Gibbon in this general porțiunile imperiuluimde unde râurile au
language: 'The whole breadth of Europe, as it coborât în Italia. Invazia lui Attila este
extends above five hundred miles from the descrisă de domnul Gibbon în această
Euxine to the Adriatic, was at once invaded, explicație generală: Întreaga lățime a
and occupied, and desolated, by the myriads Europei, care se întinde deasupra a cinci
of barbarians whom Attila led into the field.'" sute de mile de la Euxin până la Marea
{1897 UrS, DAR 485.4} Adriatică, a fost imediat invadată, ocupată
și pustiită de miridele de barbari pe care
Attila le-a condus pe teren " Daniel și
Apocalipsa, 485.

This destruction of Attila’s Empire was Această distrugere a Imperiului lui Attila a
wrought in the battle of the River Netad or fost făcută în bătălia de pe râul Netad sau
Nedao, in Pannonia, a few months after his Nedao, în Pannonia, la câteva luni după
death. “Thirty thousand of the Huns and moartea sa. "Treizeci de mii de huni și
their confederates lay dead upon the field, confederații lor au murit pe câmp,
among them Ellak, Attila’s firstborn.... The printre ei Ellak, cel dintâi născut al lui Attila
rest of his nation fled away across the ... Restul națiunii sale au fugit pe
Dacian plains and over the Carpathian câmpiile dacice și peste Munții Carpați
mountains to those wide steppes of până la acele stepe largi din sudul
Southern Russia.... Ernak, Attila’s darling, Rusiei. .. Ernak, iubita lui Attila, a condus
ruled tranquilly under Roman protection in liniștit sub protecția romană locația dintre
the district between the Lower Danube and Dunărea de Jos și Marea Neagră, pe care
the Black Sea, which we now call Dobrudscha, acum o numim Dobrogea și care era
and which was then ‘the lesser Scythia.’ .. atunci "Scitia mică ". .. Nu există nimic în
There is nothing in the after history of these istoria ulterioară a acestor întâmplări ale
fragments of the nation with which anyone națiunii cu care cineva trebuie să se
need concern himself. The Hunnish Empire is preocupe. Imperiul Hunnist este de acum
from this time forward mere driftwood on its înainte prezentat într-o cădere către o
way to inevitable oblivion.”—Hodgkin, Id., par inevitabilă distrugere"- Hodgkin, Id., Par 3.
3. “The immense empire which was founded " Imperiul imens, fondat de regele Attila, a
by King Attila, was destined to be of but short fost destinat să fie de scurtă durată după
duration after the death of its founder. His moartea fondatorul său. Fiii săi Aladar și
sons Aladar and Csaba, in their contention Csaba, în cearta lor pentru moștenire,
for the inheritance, resorted to arms. The au recurs la arme. Războiul s-a încheiat
war ended with the utter destruction of the cu distrugerea totală a națiunii ". -
nation.”—Arminius Vambery, “The Story of Arminius Vambery," Povestea Ungariei ",

180
Hungary,” iii, par. 5. For additional authorities, iii, par. 5. Pentru autorități suplimentare,
see “Great Empires of Prophecy,” pp. 686- vezi "Marile imperii ale profeției", pp. 686-
693. {Great Nations of Today 46.1} 693. {Great Nations of Today 46.1 }

"'The alliance of Attila, (A. D. 441,) "Alianța lui Attila (441 d. Cr.) a menținut
maintained the Vandals in the possession of vandalii în posesia Africii. Între instanțele
Africa. An enterprise had been concerted din Ravenna și Constantinopol s-au
between the courts of Ravenna and concentrat întreprinderi pentru
Constantinople, for the recovery of that recuperarea acelei provincii valoroase, iar
valuable province, and the ports of Sicily were porturile din Sicilia au fost deja umplute
already filled with the military and naval cu forțele militare și navale ale lui
forces of Theodosius. But the subtle Theodosius, dar subtilul Genseric, care
Genseric, who spread his negotiations și-a răspândit negocierile în jurul lumii,
round the world, prevented their designs, a împiedicat planurile lor,
by exciting the king of the Huns (Attila) to influențându-l pe regele hunilor
invade the eastern empire: and a trifling (Attila) să invadeze imperiul estic: și un
incident soon became the motive, or incident mic a devenit curând pretextul
pretence, of a destructive war. The troops unui război distructiv. Trupele care
which had been sent against Genseric were fuseseră trimise împotriva lui Genseric au
hastily recalled from Sicily.' {1842 JoL, PREX2 fost retrase în grabă din Sicilia. {1842 JoL,
147.2} PREX2 147.2}

Odoacer – Heruli – Sunday Odoacru - Herulii - Legea


Law duminicală
We understand that this trumpet symbolizes Înțelegem că această trâmbiță
the career of Odoacer, the barbarian simbolizează cariera lui Odoacru,
monarch who was so intimately connected monarhul barbar care a fost atât de intim
with the downfall of Western Rome. The legat de prăbușirea Romei de Vest.
symbols sun, moon, and stars - for they are Simbolurile soarelui, lunii și stelelor -
undoubtedly here used as symbols - pentru că acestea sunt, fără îndoială,
evidently denote the great luminaries of the folosite aici ca simboluri - denotă în mod
Roman government, - its emperors, evident marii luminători ai guvernului
senators, and consuls. Bishop Newton român - împărații, senatorii și consulii.
remarks that the last emperor of Western Thomas Newton remarcă faptul că
Rome was Romulus, who in derision was ultimul împărat al Romei de Vest era
called Augustulus, or the "diminutive Romulus, care, în bătaie de joc, era numit
Augustus." Western Rome fell A.D. 476. Still, Augustulus sau "diminutivul Augustus".
however, though the Roman sun was Roma de vest a căzut în anul 476. Totuși,
extinguished, its subordinate luminaries deși soarele roman a fost stins,
shone faintly while the senate and consuls iluminătorii săi subordonați străluceau
continued. But after many civil reverses and slab, în timp ce senatul și consulii își
changes of political fortune, at length, A.D. continuau lucrarea . Dar, după multe
566, the whole form of the ancient inversări civile și schimbări de avere

181
government was subverted, and Rome itself politică, în ansamblu, în anii 566, întreaga
was reduced form being the empress of the formă a vechiului guvern a fost
world to a poor dukedom tributary to the subminată, iar Roma în sine a fost redusă
Exarch of Ravenna. {1897 UrS, DAR 487.6} de la a fi împărăteasa lumii la un afluent
sărac ducesc către Exarhul de la Ravenna.
{1897 UrS, DAR 487.6}

Arianism Arianismul
"Indignation against the covenant;" that is, "Indignarea împotriva legământului
the Holy Scriptures, the book of the covenant. sfânt", adică Sfânta Scriptură, cartea
A revolution of this nature was accomplished legământului. O revoluție de această
in Rome. The Heruli, Goths, and Vandals, natură a fost realizată la Roma. Heruli,
who conquered Rome, embraced the Arian goți și vandali, care au cucerit Roma, au
faith, and became enemies of the Catholic îmbrățișat credința ariană și au devenit
Church. It was especially for the purpose dușmani ai Bisericii Catolice. Mai ales în
of exterminating this heresy that scopul exterminării acestei erezii ,
Justinian decreed the pope to be the head Iustinian a decretat că Papa este capul
of the church and the corrector of bisericii și corectorul ereticilor. Biblia a
heretics. The Bible soon came to be ajuns în curând să fie privită ca o carte
regarded as a dangerous book that should periculoasă care nu ar trebui citită de
not be read by the common people, but all oamenii obișnuiți, dar toate întrebările în
questions in dispute were to be submitted to litigiu urmau să fie prezentate papei.
the pope. Thus was indignity heaped upon Astfel a fost ofensă asupra Cuvântului lui
God's word. And the emperors of Rome, the Dumnezeu. Iar împărații Romei, în
eastern division of which still continued, had diviziunea estică, care s-au menținut mai
intelligence, or connived with the Church of departe , s-au înțeles cu Biserica Romei,
Rome, which had forsaken the covenant, and care părăsise legământul, și au alcătuit
constituted the great apostasy, for the marea apostazie, pentru a pune jos
purpose of putting down "heresy." The man "erezia". Omul fărădelegii s-a înălțat în
of sin was raised to his presumptuous anul 538 pe tronul său îngâmfat prin
throne by the defeat of the Arian Goths, înfrângerea goților arieni care dețineau
who then held possession of Rome, in stăpânirea Romei. Daniel și Apocalipsa,
A.D.538. {1897 UrS, DAR 281.3} 280, 281.

182
Let Both Grow Lăsați-le Să
Together Until Crească
the Harvest Împreună Până la
Seceriș

Grâul și Neghina
The Wheat and Tares

Jeremiah Ieremia

For thus saith the Lord to the men of Judah Pentru că astfel spune DOMNUL că tre
and Jerusalem, Break up your fallow ground, bărbaţii lui Iuda şi către Ierusalim:
and sow not among thorns. Circumcise Desţeleniţi-vă pământul şi nu semănaţi
yourselves to the Lord, and take away the printre spini. Circumcideţi-vă pentru
foreskins of your heart, ye men of Judah and DOMNUL şi îndepărtaţi prepuţurile inimii
inhabitants of Jerusalem: lest my fury come voastre, voi bărbaţi ai lui Iuda şi locuitori
forth like fire, and burn that none can quench ai Ierusalimului; ca nu cumva furia mea, ca
it, because of the evil of your doings. un foc, să izbucnească şi să ardă astfel
Jeremiah 4:3,4. încât nimeni să nu o poată stinge, din
cauza facerilor voastre de rău. – Ieremia
4:3,4.

183
Thorns Spini
“Grace can thrive only in the heart that is „Harul poate lucra numai în inima care se
being constantly prepared for the precious pregăteşte totdeauna pentru primirea
seeds of truth. The thorns of sin will grow preţioaselor seminţe ale adevărului.
in any soil; they need no cultivation; but Spinii păcatului vor creşte în orice fel
grace must be carefully cultivated.” Christ´s de teren, ei n-au nevoie să fie cultivaţi,
Object Lessons, 50. dar harul trebuie să fie cultivat cu multă
grijă.” Parabolele Domnului Hristos, 50

Break up Your Fallow Desțeleniți-vă Pământul


Ground — The Plowshare – Plugul Adevărului
of Truth
“Christ is the sower of the seed. He came to „Cristos este semănătorul seminței. El a
sow the world with truth. Not one tiny seed venit să semene lumea cu adevăr. El nu
of error does he cast into the ground. He sees aruncă în pământ nicio sămânță de
that the precious seeds of truth do not have eroare, oricât ar fi ea de mică. El vede că
a fair opportunity when seeds of a perverted semințele prețioase ale adevărului nu
character have taken deep root. The au o șansă corectă atunci când semințe de
plowshare of truth is needed, not merely un caracter pervertit au prins rădăcini
to cut off the tops of the thorns, but to adânci. Este nevoie de plugul
take them out by the roots. Therefore he adevărului, nu doar pentru a tăia
makes the doctrines of his kingdom so plain vârfurile mărăcinilor, ci să îi
that the truth appears in contrast with error; dezrădăcineze. Astfel că el face
for truth, if planted and cherished in the doctrinele împărăției sale așa de clare
heart, will uproot error. And all who have the încât adevărul apare în contrast cu
privilege of hearing the Word, and who eroarea; căci adevărul, dacă este plantat și
receive it not, must render an account for păstrat în inimă, va dezrădăcina eroarea.
their rejection of the instruction and Și toți cei care au privilegiul de a auzi
warnings given. They are represented as Cuvântul și care nu îl primesc, trebuie să
those who, ‘seeing see not, and hearing they dea socoteală pentru respingerea
hear not, neither do they understand.’” The instrucțiunilor și avertizărilor date. Ei sunt
Review and Herald, 26, 1899, Art. A, par. 14. reprezentați ca fiind aceia care „văzând nu
văd şi auzind nu aud, nici nu înţeleg”
Review and Herald, 26, 1899, Art. A, par.
14.

• If you plow then you create the pattern • Dacă ari atunci creezi tiparul de
of Line upon Line Linie peste Linie

184
Hosea Osea

Break up Your Fallow Desțeleniți-vă Pământul


Ground
“The garden of the heart must be cultivated. „Grădina inimii trebuie cultivată. Ogorul
The soil must be broken up by deep trebuie arat adânc printr-o profundă
repentance for sin.” Christ´s Object Lessons, pocăinţă şi întoarcere de la păcat.”
56. Parabolele Domnului Hristos, 56.

• Plowing is to repent • Ararea semnifică pocăința

Time to Seek the Lord - Timpul Să-l Căutăm pe


Time of the End Domnul

But thou, O Daniel, shut up the words, and „Dar tu, Daniele, închide cuvintele și
seal the book, even to the time of the end: sigilează cartea până la timpul sfârșitului;
many shall run to and fro, and knowledge mulţi vor alerga încoace și încolo și
shall be increased. Daniel 12:4 cunoașterea va fi înmulţită.” Daniel 12:4.

“Yet God accomplished His own beneficent „Dar Dumnezeu Și-a împlinit planul Său
purpose in permitting the warning of the binefăcător, îngăduind ca avertizarea cu
judgment to be given just as it was. The great privire la judecată să fie dată exact așa
day was at hand, and in His providence the cum trebuia. Ziua cea mare era aproape
people were brought to the test of a definite și, în providența Sa, oamenii au fost
time, in order to reveal to them what was in cercetați la timpul hotărât, pentru a le
their hearts. The message was designed for descoperi ce era în inimile lor. Solia avea
the testing and purification of the church. ca scop să încerce și să curețe biserica. Ei
They were to be led to see whether their au fost determinați să vadă dacă
affections were set upon this world or upon sentimentele lor erau legate de lumea
Christ and heaven. They professed to love the aceasta sau de Hristos și de cer. Ei
Saviour; now they were to prove their love. mărturiseau că Îl iubesc pe Mântuitorul și
Were they ready to renounce their worldly acum trebuiau să-și dovedească iubirea.
hopes and ambitions, and welcome with joy Erau ei gata să renunțe la nădejdile și

185
the advent of their Lord? The message was ambițiile lor pământești și să întâmpine cu
designed to enable them to discern their bucurie venirea Domnului lor? Solia
true spiritual state; it was sent in mercy to urmărea să-i facă în stare să vadă
arouse them to seek the Lord with adevărata lor stare spirituală; a fost
repentance and humiliation.” Christ in his trimisă din milă pentru a-i trezi să-L caute
Sanctuary, 76. pe Domnul, cu pocăință și umilință.” Christ
in his Sanctuary, 76 / Tragedia Veacurilor,
353.

Righteousness Neprihănire
“Christ has made baptism the sign of „Domnul Hristos a făcut din botez
entrance to His spiritual kingdom. He has semnul de intrare în împărăția Sa
made this a positive condition with which all spirituală. El a făcut din acesta o condiție
must comply who wish to be acknowledged căreia toți care vor să fie recunoscuți ca
as under the authority of the Father, the Son, fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a
and the Holy Spirit. Before man can find a Duhului Sfânt, trebuie să se supună.
home in the church, before passing the Înainte ca omul să poată găsi un cămin în
threshold of God’s spiritual kingdom, he is biserică, înainte de a trece pragul
to receive the impress of the divine name, împărăției spirituale a lui Dumnezeu, el
‘The Lord Our Righteousness.’ Jeremiah trebuie să aibă semnul Numelui divin,
23:6.” Counsels to the Church, 295. „Domnul, Neprihănirea noastră”.
(Ieremia 23, 6).” Sfaturi pentru Biserică,
295.

“In much of the service professedly done for „În mult slujirea ce se pretinde a fi făcută
God, there is self-emulation and self- pentru Dumnezeu, există înălțare de sine
exaltation. God hates pretense. When men și încredere de sine. Dumnezeu urăște
and women receive the baptism of the Holy prefăcătoria. Atunci când bărbați și femei
Spirit, they will confess their sins, and primesc botezul Duhului Sfânt, ei își vor
pardon—which means justification—will mărturisi păcatele și iertarea – care
be given them; but the wisdom of human înseamnă justificare – le va fi oferită;
agents who are not penitent, not humbled, is dar nu trebuie să depindem de
not to be depended on; for they are blinded înțelepciunea agenților omenești care nu
in regard to the meaning of righteousness sunt pocăiți, nu sunt umiliți; pentru că ei
and sanctification through the truth. sunt orbi în legătură cu însemnătatea
When men are stripped of self- neprihănirii și sfințeniei prin adevăr.
righteousness, they will see their spiritual Atunci când oamenii renunță la
poverty. Then they will approach that state of neprihănirea de sine, ei își vor vedea
brotherly kindness that will show that they sărăcia spirituală. Atunci ei vor ajunge la
are in sympathy with Christ. They will be able acea stare de amabilitate frățească ce va
to appreciate the high and elevated character arăta că sunt în legătură cu Cristos. Ei vor
of Christian missions.” Letter 173,1903. fi capabili să înțeleagă caracterul înalt al
misiunilor creștine.” Scrisoarea 173, 1903.

186
• Righteousness takes place at baptism • Neprihănirea are loc la botez

Reap in Mercy Secerați în Milă


• Look at the close of probation in a • Privește încheierea timpului de
positive way probă într-un mod pozitiv.

For he will finish the work, and cut it short in „Fiindcă va termina lucrarea și o va scurta
righteousness: because a short work will the în dreptate, pentru că Domnul va face o
Lord make upon the earth. Romans 9:28 lucrare scurtă pe pământ.” Romani 9:28.

“Mercy had ceased its pleadings for the „Mila încetase să mai mijlocească
guilty race. The beasts of the field and the pentru neamul omenesc vinovat.
birds of the air had entered the place of Fiarele câmpului şi păsările cerului
refuge. Noah and his household were within intraseră în locul refugiului lor. Noe şi
the ark, “and the Lord shut him in.” A flash familia sa se aflau în corabie şi „Domnul a
of dazzling light was seen, and a cloud of închis uşa după el” (Geneza 7, 16. u. p.) A
glory more vivid than the lightning fost văzută licărirea unei lumini orbitoare
descended from heaven and hovered before şi un nor de slavă mai luminând mult mai
the entrance of the ark. The massive door, puternic decât fulgerul a coborât din
which it was impossible for those within ceruri şi s-a aşezat înaintea intrării în
to close, was slowly swung to its place by corabie. Uşa masivă, pe care cei
unseen hands. Noah was shut in, and the dinăuntru nu ar fi fost în stare s-o
rejecters of God’s mercy were shut out. închidă, a fost împinsă încet la locul ei
The seal of Heaven was on that door; God de către mâini nevăzute. Noe a fost
had shut it, and God alone could open it. închis înăuntru, iar cei care lepădaseră
So when Christ shall cease His mila lui Dumnezeu au fost lăsaţi afară.
intercession for guilty men, before His Sigiliul Cerului era pe uşa aceea:
coming in the clouds of heaven, the door Dumnezeu a închis-o şi numai
of mercy will be shut. Then divine grace will Dumnezeu o putea deschide. Tot astfel,
no longer restrain the wicked, and Satan will când Hristos va termina lucrarea
have full control of those who have rejected mijlocirii Sale în favoarea omenirii
mercy. They will endeavor to destroy vinovate, mai înainte de venirea Sa pe
God’s people; but as Noah was shut into norii cerului, uşa milei va fi închisă.
the ark, so the righteous will be shielded După aceea, harul divin nu îi va mai ţine în
by divine power.” Patriarchs and Prophets, frâu pe cei nelegiuiţi, iar Satana va avea
98. stăpânire deplină asupra acelora care
resping mila lui Dumnezeu. Ei se vor
strădui să nimicească pe poporul lui
Dumnezeu; dar, aşa cum Noe a fost
închis în corabie, tot astfel cei

187
neprihăniţi vor fi ocrotiţi prin puterea
divină.” Patriarhi și Profeți, 98.

Mark

And he said, So is the kingdom of God, as if a „Şi a spus: Aşa este împărăţia lui
man should cast seed into the ground; And Dumnezeu, ca şi cum un om ar arunca
should sleep, and rise night and day, and the sămânţă în pământ; Și ar dormi și s-ar
seed should spring and grow up, he knoweth trezi noapte și zi și sămânţa ar răsări și ar
not how. For the earth bringeth forth fruit of crește, el nu știe cum. Fiindcă singur
herself; first the blade, then the ear, after that pământul aduce rod; întâi fir, apoi spic,
the full corn in the ear. But when the fruit is apoi grâu deplin în spic. Dar când rodul
brought forth, immediately he putteth in the este gata, îndată pune secera în el, pentru
sickle, because the harvest is come. Mark că a venit secerișul.” Marcu 4:26-29.
4:26-29.

Seed Sămânța
The seed which gets sown is the word of God. Sămânța semănată este Cuvântul
Domnului.

Now the parable is this: The seed is the word „Și parabola este aceasta: Sămânţa este
of God. Luke 8:11. cuvântul lui Dumnezeu.” Luca 8:11.

Germination of a seed: Germinarea Seminței


• Light • Lumină
• Humidity • Umiditate
• Temperatură
• Temperature
• Oxigen
• Oxygen • Sol
• Soil

188
Early and Latter Rain Ploaia Timpurie și Târzie
“‘He will cause to come down for you the rain, „El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite
the former rain, and the latter rain.’ In the ploaie timpurie şi târzie”. (Ioel 2, 23.) În
East the former rain falls at the sowing răsărit, ploaia timpurie cade în timpul
time. It is necessary in order that the seed semănatului. Ea este necesară pentru a
may germinate. Under the influence of face sămânţa să încolţească. Ploaia
the fertilizing showers the tender shoot târzie cade aproape de încheierea
springs up. The latter rain, falling near the anotimpului şi maturizează cerealele,
close of the season, ripens the grain and pregătindu-le pentru seceriş. Domnul
prepares it for the sickle. The Lord employs foloseşte aceste activităţi din natură
these operations of nature to represent the pentru a reprezenta lucrarea Duhului
work of the Holy Spirit. [See Zechariah 10:1; Sfânt.
Hosea 6:3; Joel 2:23, 28.] După cum rouă şi ploaia sunt date, mai
“As the dew and the rain are given first to întâi pentru a ajuta sămânţa să
cause the seed to germinate, and then to încolţească, iar apoi pentru a o
ripen the harvest, so the Holy Spirit is maturiza în vederea secerişului, tot aşa
given to carry forward, from one stage to Duhul Sfânt este dat pentru a dezvolta,
another, the process of spiritual growth. de la o etapă la alta, procesul creşterii
The ripening of the grain represents the spirituale. Coacerea grânelor reprezintă
completion of the work of God’s grace in the îndeplinirea lucrării harului lui Dumnezeu
soul. By the power of the Holy Spirit the în suflet. Prin puterea Duhului Sfânt,
moral image of God is to be perfected in the chipul moral al lui Dumnezeu va fi
character. We are to be wholly transformed reprodus în mod desăvârşit în caracter.
into the likeness of Christ. Noi trebuie să fim transformaţi în
“The latter rain, ripening earth’s harvest, totalitate, devenind asemenea Domnului
represents the spiritual grace that Hristos.
prepares the church for the coming of the Prin lucrarea de maturizare a recoltei
Son of man. But unless the former rain has pământului, ploaia târzie reprezintă
fallen, there will be no life; the green harul spiritual care pregăteşte biserica
blade will not spring up. Unless the early pentru venirea Fiului Omului. Dar, dacă
showers have done their work, the latter ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista
rain can bring no seed to perfection.” Last nici o viaţă şi firul verde nu va răsări.
Days Events, 183. Aşadar, până când stropii ploii timpurii
nu-şi îndeplinesc lucrarea, ploaia târzie
nu poate conduce nici o sămânţă la
desăvârşire.” Evenimentele Ultimelor
Zile, 183.

Growth and Ripening Creșterea și Coacerea


“Day by day the sanctifying influence of „Zi de zi influența sfințitoare ale
the Spirit of God almost imperceptibly Duhului lui Dumnezeu conduce
leads those who love the ways of truth aproape imperceptibil pe aceia care

189
toward the perfection of righteousness, iubesc căile adevărului către
till finally the soul is ripe for the harvest, perfecțiune și neprihănire, până în
the life-work is ended, God gathers in His final sufletul este copt pentru seceriș,
grain. There is no period in the Christian life lucrarea de o viață s-a sfârșit, iar
when there is no more to learn, no higher Dumnezeu își adună grânele. Nu există
attainments to reach. Sanctification is the nicio perioadă din viața Creștină în care nu
work of a life-time. First the blade, then există mai mult de învățat, sau idealuri
the ear, then the full corn in the ear, then mai înalte de atins. Sfințirea este
the ripening and the harvest; for when the lucrarea unei. Întâi fir, apoi spic, apoi
fruit is perfect, it is ready for the sickle.” grâu deplin în spic, apoi coacerea și
Spirit of Prophecy, volume 2, 244. secerișul; căci atunci când rodul este
perfect, este gata pentru seceră” Spirit
of Prophecy, vol 2, 244.

• Growth is the work of sanctification • Creșterea este lucrarea sfințirii


• Full corn in strongs is G4134 and • Grâu deplin în concordanța Strong
means also complete. The full corn in este G4134 și înseamnă de
the ear is a complete fruit which asemenea complet. Grâul deplin în
means it is a ripe fruit spic înseamnă rodul complet, care
înseamnă rodul copt.
• Early Rain from seed to ear
• Ploaia Timpurie de la sămânță la
• Later Rain from ear to full con in the spic
ear (harvest) • Ploaia Târzie de la spic la grâu
deplin în spic (seceriș)

“The germination of the seed represents the „Încolţirea seminţei reprezintă începutul
beginning of spiritual life, and the vieţii spirituale, iar dezvoltarea, creşterea
development of the plant is a beautiful figure plantei, este o frumoasă ilustrare a
of Christian growth. As in nature, so in creşterii creştine. Ca şi în natură, tot la
grace; there can be no life without growth. fel se prezintă lucrurile şi în viaţa
The plant must either grow or die. As its spirituală; nu poate fi viaţă fără
growth is silent and imperceptible, but creştere. Planta trebuie sau să crească,
continuous, so is the development of the sau să moară. După cum creşterea ei se
Christian life. At every stage of face în tăcere şi în mod imperceptibil,
development our life may be perfect; yet dar continuu, tot aşa şi cu dezvoltarea
if God’s purpose for us is fulfilled, there vieţii creştinului. În fiecare etapă a
will be continual advancement. dezvoltării noastre, viaţa noastră
Sanctification is the work of a lifetime. As spirituală poate fi desăvârşită şi totuşi,
our opportunities multiply, our experience dacă trebuie împlinit planul pe care
will enlarge, and our knowledge increase. We Dumnezeu îl are cu noi, atunci trebuie
shall become strong to bear responsibility, să aibă loc o continuă creştere.
and our maturity will be in proportion to our Sfinţirea este lucrarea unei vieţi
privileges. întregi. Pe măsură ce ocaziile oferite nouă
se înmulţesc, se va dezvolta şi experienţa

190
“The plant grows by receiving that which God noastră, iar cunoştinţa noastră va creşte.
has provided to sustain its life. It sends down Noi vom ajunge atunci destoinici pentru a
its roots into the earth. It drinks in the purta răspunderi, iar maturitatea noastră
sunshine, the dew, and the rain. It receives va fi în proporţie cu privilegiile pe care le
the life-giving properties from the air. So the avem.
Christian is to grow by co-operating with the Planta creşte primind ceea ce Dumnezeu
divine agencies. Feeling our helplessness, we a prevăzut pentru susţinerea vieţii ei. Ea îşi
are to improve all the opportunities granted înfige adânc rădăcinile în pământ şi se
us to gain a fuller experience. As the plant adapă cu lumina soarelui, cu rouă şi cu
takes root in the soil, so we are to take deep ploaie. Ea absoarbe din aer substanţele
root in Christ. As the plant receives the dătătoare de viaţă. Tot astfel trebuie să
sunshine, the dew, and the rain, we are to crească şi creştinul, cooperând cu
open our hearts to the Holy Spirit. The work mijloacele rânduite de Dumnezeu.
is to be done ‘not by might, nor by power, but Simţind nimicnicia noastră, noi trebuie să
by My Spirit, saith the Lord of hosts.’ folosim orice ocazie ce ni se oferă, pentru
Zechariah 4:6. If we keep our minds stayed a căpăta o mai deplină experienţă. După
upon Christ, He will come unto us ‘as the rain, cum planta îşi înfige rădăcinile în pământ,
as the latter and former rain unto the earth.’ tot aşa şi noi trebuie să fim bine
Hosea 6:3. As the Sun of Righteousness, He înrădăcinaţi în Hristos. După cum planta
will arise upon us ‘with healing in His wings.’ primeşte razele soarelui, rouă şi ploaia, tot
Malachi 4:2. We shall ‘grow as the lily.’ We astfel şi noi trebuie să ne deschidem
shall ‘revive as the corn, and grow as the vine.’ inimile lucrării Duhului Sfânt. Lucrarea
Hosea 14:5, 7. By constantly relying upon aceasta „nu se va face nici prin putere, nici
Christ as our personal Saviour, we shall grow prin tărie, ci prin Duhul Meu, — zice
up into Him in all things who is our head.” Domnul oştirilor.” Zaharia 4, 6. Dacă vom
Christ´s Object Lessons, 65,66. păstra cugetarea noastră aţintită asupra
Domnului Hristos, atunci El va veni la noi
„ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care
udă pământul.” Osea 6, 3. Ca Soare al
Neprihănirii, El va răsări asupra noastră
având „tămăduirea ... supt aripile Lui.”
Maleahi 4, 2. Noi vom „înflori atunci
asemenea crinului”. Domnul ne va face ca
grâul şi vom „înflori ca via.” Osea 14, 5-7.
Sprijinindu-ne tot mereu pe Domnul
Hristos ca Mântuitor al nostru personal,
noi vom creşte prin El, Care este
Căpetenia noastră, în toate lucrurile.”
Parabolele Domnului Cristos, 65-66.

Harvest Secerișul
The harvest is past, the summer is ended, „Secerișul a trecut, vara s-a sfârșit și noi nu
and we are not saved. Jeremiah 8:20 suntem salvaţi.” Ieremia 8:20

191
“In the last great conflict of the „În ultimul mare conflict al luptei cu
controversy with Satan those who are Satana, aceia care vor rămâne
loyal to God will see every earthly support credincioşi lui Dumnezeu vor vedea
cut off. Because they refuse to break His law cum li se ia orice mijloc de întreţinere.
in obedience to earthly powers, they will be Pentru că ei refuză să calce Legea Sa, ca să
forbidden to buy or sell. It will finally be asculte, în schimb, de puterile pământeşti,
decreed that they shall be put to death. See li se va interzice să cumpere şi să vândă. În
Revelation 13:11-17.” The Desire of Ages, 121. cele din urmă, se va da un decret ca toţi să
fie omorâţi. Vezi Apocalipsa 13, 11-17.”
Hristos Lumina Lumii, 121.

“The fruit of the Spirit is love, joy, peace,


“The fruit of the Spirit is love, joy, peace,
longsuffering, gentleness, goodness, faith,
longsuffering, gentleness, goodness, faith,
meekness, temperance.” Galatians 5:22, 23.
meekness, temperance.” Galatians 5:22,
This fruit can never perish, but will produce
23. This fruit can never perish, but will
after its kind a harvest unto eternal life.
produce after its kind a harvest unto
“‘When the fruit is brought forth, eternal life.
immediately he putteth in the sickle, “When the fruit is brought forth,
because the harvest is come.’ Christ is immediately he putteth in the sickle,
waiting with longing desire for the because the harvest is come.” Christ is
manifestation of Himself in His church. waiting with longing desire for the
When the character of Christ shall be manifestation of Himself in His church.
perfectly reproduced in His people, then When the character of Christ shall be
He will come to claim them as His own.” perfectly reproduced in His people,
Christ Object Lessons,68,69 then He will come to claim them as His
own.” Parabolele Domnului Cristos, 68-69.

Matthew Matei

Another parable put he forth unto them, „Le-a pus înainte altă parabolă, spunând:
saying, The kingdom of heaven is likened Împărăţia cerului se aseamănă cu un om
unto a man which sowed good seed in his care a semănat sămânţă bună în câmpul
field: But while men slept, his enemy came lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit
and sowed tares among the wheat, and went dușmanul lui și a semănat neghine în grâu
his way. But when the blade was sprung up, și a plecat. Iar când au răsărit firele de

192
and brought forth fruit, then appeared the grâu și au făcut rod, atunci au apărut și
tares also. So the servants of the neghinele. Așa că robii stăpânului au venit
householder came and said unto him, Sir, și i-au spus: Domnule, nu ai semănat
didst not thou sow good seed in thy field? sămânţă bună în câmpul tău? De unde are
from whence then hath it tares? He said unto așadar neghine? El le-a spus: Un dușman
them, An enemy hath done this. The servants a făcut aceasta. Iar robii i-au spus: Voiești
said unto him, Wilt thou then that we go and dar să mergem să le strângem? Dar el a
gather them up? But he said, Nay; lest while spus: Nu; ca nu cumva, strângând
ye gather up the tares, ye root up also the neghinele să dezrădăcinaţi și grâul
wheat with them. Let both grow together împreună cu ele. Lăsaţi-le să crească
until the harvest: and in the time of harvest I împreună amândouă până la seceriș; și la
will say to the reapers, Gather ye together timpul secerișului, voi spune secerătorilor:
first the tares, and bind them in bundles to Strângeţi întâi neghinele și legaţi-le în
burn them: but gather the wheat into my snopi să le ardeţi; dar grâul adunaţi-l în
barn. Matthew 13:24-30. grânarul meu.” Matei 13:24-30

Seed Sămânța
“The parable of the wheat and the tares „Parabola grâului și a neghinelor arată
shows the mystery of the divine and the misterul agențiilor divine și satanice care
satanic agencies working in direct opposition, lucrează în opoziție directă, în conflict de
in vital conflict. The conflict continues till the viață și de moarte. Conflictul continuă
close of this earth’s history. The până la sfârșitul istoriei acestui pământ.
incorruptible seed is the living Word of Sămânța incoruptibilă este Cuvântul
God, which works in the personal viu al lui Dumnezeu, care lucrează în
sanctification of the receivers, elevating sfințirea personală a primitorilor,
them by bringing them into the înălțându-i prin a-i face să participe la
participation of the divine nature.” Christ natura divină” Christ Triumphant, 236.
Triumphant, 236.

• Good Seed = Truth • Sămânța Bună = Adevăr


• Tare = Error • Neghină = Eroare

Early and Latter Rain Ploaia Timpurie și Târzie


Be glad then, ye children of Zion, and rejoice „Fiţi veseli, voi copii ai Sionului, și bucuraţi-
in the Lord your God: for he hath given you vă în DOMNUL Dumnezeul vostru, pentru
the former rain moderately, and he will că el v-a dat ploaia timpurie cu măsură
cause to come down for you the rain, the și va face să cadă pentru voi ploaia,
former rain, and the latter rain in the first ploaia timpurie și ploaia târzie în luna
month. Joel 2:23. întâi.” Ioel 2:23.

193
The servants Slujitorii
“All are called to do service for Him, and for „Toţi sunt chemaţi să lucreze pentru El
the manner in which they have met this şi, după felul în care ei împlinesc această
claim, all will be required to render an chemare, toţi vor trebui să dea socoteală
account at the great judgment day. But the în ziua cea mare a judecăţii. Dar cerinţele
claims of God are not recognized by all. It is lui Dumnezeu nu sunt recunoscute de
those who profess to have accepted către toţi. În parabolă, aceia care au
Christ’s service who in the parable are declarat că au acceptat să lucreze
represented as His own servants.” Christ pentru Hristos sunt înfăţişaţi ca fiind
Object Lessons 326 slujitorii Săi.” Parabolele Domnului Cristos,
326.

• This movement are the ones who are • Acestă mișcare sunt cei care fac
doing Gods will voia lui Dumnezeu
• The servants have the ability to see, • Servitorii au abilitatea să vadă, să
distinguish between the two crops, distingă între cele două grâne și să
and to uproot the tares, but the Lords dezrădăcineze neghinele, însă
bids them to let both grow till the Domnul îi îndeamnă să le lase să
harvest. crească până la seceriș.
• Creșterea până la seceriș =
• Growth till the harvest = full
dezvoltarea deplină a adevărului și
development of truth and error and
a rătăcirii și a oamenilor atașați de
the people attached to it.
ei.

Bowing Down of the Ripe Aplecarea Roadelor


Fruit Coapte
“The tares closely resembled the wheat „Neghina seamănă foarte mult cu
while the blades were green; but when the grâul, atâta vreme cât este verde; dar
field was white for the harvest, the când câmpul a devenit alb, gata pentru
worthless weeds bore no likeness to the seceriş, buruienele fără valoare nu se
wheat that bowed under the weight of its mai aseamănă deloc cu grâul care se
full, ripe heads. Sinners who make a apleacă sub povara spicelor pe deplin
pretension of piety mingle for a time with the coapte. Păcătoşii care fac paradă de
true followers of Christ, and the semblance of pretinsa lor sfinţenie se amestecă pentru
Christianity is calculated to deceive many; but un timp cu adevăraţii urmaşi ai Domnului
in the harvest of the world there will be no Hristos şi înfăţişarea lor de creştini va
likeness between good and evil. Then those înşela pe mulţi; dar la vremea secerişului
who have joined the church, but who have final al lumii nu va mai fi nici o asemănare
not joined Christ, will be manifest.” Christ între cei buni şi cei răi. Atunci se vor da pe
Object Lesson, 74. faţă aceia care s-au alăturat Bisericii, dar
nu s-au unit cu Domnul Hristos.”
Parabolele Domnului Cristos, 74.

194
• Bowing down at the close of probation • Aplecarea la închiderea timpului de
• Massage bears weight probă
• Mesajul are greutată
• A ripe fruit needs to be harvested
• Un rod copt trebuie secerat

Harvest Seceriș
The tares and the wheat are to grow „Neghina şi grâul vor creşte împreună
together until the harvest; and the până la seceriş; iar secerişul este
harvest is the end of probationary time.” încheierea timpului de har.” Parabolele
Christ Object Lessons, 71. Domnului Hristos, 71.

“Both the parable of the tares and that of the


„Atât parabola neghinei, cât şi cea a
net plainly teach that there is no time when
năvodului ne învaţă în mod clar că nu va fi
all the wicked will turn to God. The wheat nici un timp când toţi cei răi se vor
and the tares grow together until the întoarce la Dumnezeu. Grâul şi neghina
harvest. The good and the bad fish are vor creşte laolaltă până la timpul
together drawn ashore for a final separation.
secerişului. Atât peştii cei buni, cât şi peştii
“Again, these parables teach that there is cei răi sunt traşi împreună la mal pentru
to be no probation after the judgment. ultima selectare.
When the work of the gospel is completed, Aceste parabole ne învaţă, de
there immediately follows the separation asemenea, că nu va fi nici un timp de
between the good and the evil, and the probă după terminarea judecăţii. Când
destiny of each class is forever fixed.” lucrarea Evangheliei s-a încheiat,
Christ Object Lessons, 123. urmează imediat lucrarea de
despărţire între ceea ce este bun şi
ceea ce este rău, hotărându-se pentru
totdeauna destinul fiecăruia.”
Parabolele Domnului Cristos, 123.

Reapers Secerătorii
“I then saw the third angel. Said my „Apoi am văzut cel de-al treilea înger.
accompanying angel, ‘Fearful is his work. Îngerul meu însoţitor a spus:
Awful is his mission. He is the angel that is „Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă îi
to select the wheat from the tares, and este misiunea. El este îngerul care
seal, or bind, the wheat for the heavenly urmează să despartă grâul de neghină
garner. These things should engross the şi să sigileze — sau să lege — snopii de
whole mind, the whole attention.’” Early grâu pentru hambarul ceresc. Aceste
Writings, 118. lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea
şi să angajeze întreaga atenţie.”” Scrieri
Timpurii, 118.

195
• Work of the third angels is two fold: 1 • Lucrarea celor trei îngeri este
select, 2 bind îndoită: 1 despartă (alege), 2 leagă.
• The same we see in Ezekiel 9: 1 selects, • Același lucru vedem în Ezechiel 9: 1.
5 slaughter (execute) Selectează, 2 măcelărește.

He cried also in mine ears with a loud voice, „El a strigat de asemenea în urechile mele
saying, Cause them that have charge over the cu voce tare, spunând: Fă pe cei care au
city to draw near, even every man with his sarcina asupra cetăţii să se apropie,
destroying weapon in his hand. And, behold, fiecare bărbat cu arma lui de nimicire în
six men came from the way of the higher mâna lui. Şi, iată, şase bărbaţi veneau de
gate, which lieth toward the north, and every pe calea porţii de sus, care se află spre
man a slaughter weapon in his hand; and one nord şi fiecare bărbat cu arma lui de măcel
man among them was clothed with linen, în mână; și un bărbat printre ei era
with a writer's inkhorn by his side: and they îmbrăcat în in, cu un corn cu cerneală la
went in, and stood beside the brasen altar. șoldul lui; și ei au intrat și au stat în
And the glory of the God of Israel was gone picioare lângă altarul de aramă. Şi gloria
up from the cherub, whereupon he was, to Dumnezeului lui Israel se ridicase de la
the threshold of the house. And he called to heruvimul, deasupra căruia era, la pragul
the man clothed with linen, which had the casei. Şi el a strigat la bărbatul îmbrăcat în
writer's inkhorn by his side; And the Lord said in, care avea cornul cu cerneală la șold; Şi
unto him, Go through the midst of the city, DOMNUL i-a spus: Du-te prin mijlocul
through the midst of Jerusalem, and set a cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului şi pune
mark upon the foreheads of the men that un semn pe frunţile oamenilor care
sigh and that cry for all the abominations that suspină şi care strigă din cauza tuturor
be done in the midst thereof. And to the urâciunilor care sunt făcute în mijlocul lui.
others he said in mine hearing, Go ye after Şi celorlalţi le-a spus în auzul meu: Duceţi-
him through the city, and smite: let not your va după el prin cetate şi loviţi, ochiul
eye spare, neither have ye pity. Ezekiel 9:1-5. vostru să nu cruţe, nici să nu aveţi milă;”
Ezechiel 9:1-5.

• Tares are being bound first • Neghina este legată prima

Three Steps Trei Pași


• Justification (in a moment) — • Justificare (într-un moment)
Sanctification (work of a life time) — Sfințire (lucrarea unei vieți)
Glorification Glorificare
• These three steps can demonstrate • Acești trei pași sunt ilustrați de
the growth of a plant creșterea unei plante
• Planta este perfectă în fiecare fază
• The plant is perfect in every stage
a dezvoltării

196
• Glorification comes at the end of the • Glorificarea vine la sfârșitul lucrării
work — the harvest – secerișul.

I have glorified thee on the earth: I have „Eu te-am glorificat pe pământ; am
finished the work which thou gavest me terminat lucrarea pe care mi-ai dat să
to do. And now, O Father, glorify thou me o fac. Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine
with thine own self with the glory which I had însuți cu gloria pe care o aveam la tine
with thee before the world was. I have înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut
manifested thy name unto the men which numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat
thou gavest me out of the world: thine they din lume; ai tăi erau şi mi i-ai dat şi ei au
were, and thou gavest them me; and they ţinut cuvântul tău. Acum au ştiut că toate
have kept thy word. Now they have known câte mi-ai dat sunt de la tine. Fiindcă le-
that all things whatsoever thou hast given me am dat cuvintele pe care tu mi le-ai dat
are of thee. For I have given unto them the şi ei le-au primit şi au ştiut cu siguranţă că
words which thou gavest me; and they de la tine am ieşit şi au crezut că tu m-ai
have received them, and have known surely trimis. Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog
that I came out from thee, and they have pentru lume, ci pentru aceia pe care mi i-
believed that thou didst send me. John 17:4- ai dat tu, pentru că sunt ai tăi;” Ioan 17:4-
9. 9.

The Priests Preoții

The Field - The Church Câmpul – Biserica


“‘The field,’ Christ said, ‘is the world.’ But we „„Țarina” a spus Domnul Hristos, „este
must understand this as signifying the lumea”. Dar noi trebuie să înţelegem
church of Christ in the world. The parable is aceasta ca simbolizând Biserica lui
a description of that which pertains to the Hristos din lume. Parabola aceasta este o
kingdom of God, His work of salvation of descriere a Împărăţiei lui Dumnezeu şi a
men; and this work is accomplished through lucrării Sale pentru mântuirea oamenilor,
the church. True, the Holy Spirit has gone out iar această lucrare este adusă la
into all the world; everywhere it is moving îndeplinire prin Biserică. Este adevărat că
upon the hearts of men; but it is in the Duhul Sfânt este prezent în lumea

197
church that we are to grow and ripen for întreagă; pretutindeni El lucrează asupra
the garner of God.” Christ Object Lessons, 70. inimilor oamenilor, dar în Biserică este
locul unde noi trebuie să creştem, să
ajungem la maturitate ca să fim gata
pentru grânarul lui Dumnezeu.”
Parabolele Domnului Cristos, 70.

• Field is the church (triumphant) • Câmpul este biserica (triumfătoare)

The Fallow Field - From Câmpul Înțelenit – Din


1863-1989 1863-1989

“But when the spectators increased, „Dar când numărul privitorilor a crescut,
everyone would begin to trouble the jewels, toţi au început să deranjeze nestematele,
taking them out of the casket and scattering scoţându-le din casetă şi împrăştiindu-le
them on the table…. pe masă.
“I began to think that the owner would Am început să mă gândesc că proprietarul
require the casket and the jewels again at my îşi va cere caseta şi bijuteriile din mâna
hand; and if I suffered them to be scattered, mea; şi că, dacă am permis să fie
I could never place them in their places in the
împrăştiate, nu voi mai putea să le pun
casket again as before; and felt I should never
vreodată la locul lor, în casetă, aşa cum au
be able to meet the accountability, for it fost înainte; şi am simţit că nu aş fi putut
would be immense. I then began to plead face faţă niciodată răspunderii pentru
with the people not to handle them, nor to acestea, pentru că aceasta era imensă.
take them out of the casket; but the more I Am început atunci să mă rog de oameni să
pleaded, the more they scattered; and now nu mai pună mâna pe ele şi nici să le
they seemed to scatter them all over the scoată din casetă; dar cu cât îi rugam mai
room, on the floor and on every piece of fierbinte, cu atât le risipeau mai mult; şi
furniture in the room. acum se făcea că le împrăştiau peste tot
“I then saw that among the genuine jewels prin cameră, pe duşumea şi pe fiecare
and coin they had scattered an innumerable piesă de mobilier.
quantity of spurious jewels and counterfeit Am văzut atunci că, printre bijuteriile şi
coin. I was highly incensed at their base monedele veritabile, aceştia
conduct and ingratitude, and reproved and amestecaseră o cantitate enormă de
reproached them for it; but the more I nestemate contrafăcute şi monede false.
reproved, the more they scattered the Eram extrem de aprins din pricina
spurious jewels and false coin among the nerecunoştinţei şi comportamentului lor
genuine. josnic şi i-am mustrat cu asprime pentru
“I then became vexed in my physical soul and aceasta; cu cât îi mustram mai mult însă,
began to use physical force to push them out cu atât amestecau mai mult nestematele
of the room; but while I was pushing out one,

198
three more would enter and bring in dirt and contrafăcute şi monedele false cu cele
shavings and sand and all manner of rubbish, veritabile.
until they covered every one of the true Atunci am început să mă irit în sufletul
jewels, diamonds, and coins, which were all meu şi am început să folosesc forţa fizică
excluded from sight. They also tore in pieces pentru a-i scoate din cameră; dar în timp
my casket and scattered it among the ce îl împingeam pe unul afară, mai intrau
rubbish. I thought no man regarded my trei, aducând noroi, resturi, nisip şi tot
sorrow or my anger. I became wholly felul de gunoaie până când au astupat
discouraged and disheartened, and sat down absolut toate nestematele, diamantele şi
and wept.” Early Writings, 82. monedele, care nu se mai vedeau nicăieri.
Au rupt în bucăţi şi caseta şi au risipit
bucăţile printre gunoaie. Gândeam că
nimeni nu se îngrijora de tristeţea sau de
mânia mea. M-am descurajat cu totul, am
stat jos şi am plâns.” Scrieri Timpurii, 82.

• 1863—1989 =126yrs = ‘2520’ • 1863 – 1989 = 126 ani = ‘2520’

Time to Seek the Lord Timpul Să Îl Căutăm pe


Domnul

But thou, O Daniel, shut up the words, and „Dar tu, Daniele, închide cuvintele și
seal the book, even to the time of the end: sigilează cartea până la timpul sfârșitului;
many shall run to and fro, and knowledge mulţi vor alerga încoace și încolo și
shall be increased. Daniel 12:4. cunoașterea va fi înmulţită.” Daniel 12:4.

Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and „Astfel spune DOMNUL: Staţi pe căi și
see, and ask for the old paths, where is the vedeţi și întrebaţi de cărările cele vechi,
good way, and walk therein, and ye shall find unde este calea bună; și umblaţi în ea și
rest for your souls. But they said, We will not veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
walk therein. Jeremiah 6:16 Dar ei au spus: Refuzăm să umblăm în ea.”
Ieremia 6:16.

• 1989 • 1989

199
Removing of the Thorns — Îndepărtarea
From 1989-9/11 Mărăcinilor Între 1989 și
9/11
“Christ is the sower of the seed. He came to „Cristos este semănătorul seminței. El a
sow the world with truth. Not one tiny seed venit să semene lumea cu adevăr. El nu
of error does he cast into the ground. He aruncă în pământ nicio sămânță de
sees that the precious seeds of truth do eroare, oricât ar fi ea de mică. El vede că
not have a fair opportunity when seeds of semințele prețioase ale adevărului nu
a perverted character have taken deep au o șansă corectă atunci când semințe
root. The plowshare of truth is needed, de un caracter pervertit au prins
not merely to cut off the tops of the rădăcini adânci. Este nevoie de plugul
thorns, but to take them out by the roots. adevărului, nu doar pentru a tăia
Therefore he makes the doctrines of his vârfurile mărăcinilor, ci să îi
kingdom so plain that the truth appears in dezrădăcineze. Astfel că el face
contrast with error; for truth, if planted doctrinele împărăției sale așa de clare
and cherished in the heart, will uproot încât adevărul apare în contrast cu
error. And all who have the privilege of eroarea; căci adevărul, dacă este
hearing the Word, and who receive it not, plantat și păstrat în inimă, va
must render an account for their rejection dezrădăcina eroarea. Și toți cei care au
of the instruction and warnings given. privilegiul de a auzi Cuvântul și care nu
They are represented as those who, ‘seeing îl primesc, trebuie să dea socoteală
see not, and hearing they hear not, neither pentru respingerea instrucțiunilor și
do they understand.’” The Review and Harald, avertizărilor date. Ei sunt reprezentați ca
September 26, 1899, Article A, par. 14. fiind aceia care „văzând nu văd şi auzind
nu aud, nici nu înţeleg” Review and Herald,
26, 1899, Art. A, par. 14.

• Thorns (sins of the forefathers) are • Mărăcini (păcatele părinților) sunt


removed by line upon line îndepărtate prin metodologia linie
methodology peste linie

Whom shall he teach knowledge? and whom „Pe cine va învăţa el cunoaștere? și pe cine
shall he make to understand doctrine? them va face să înţeleagă doctrină? Pe cei
that are weaned from the milk, and drawn înţărcaţi de lapte şi luaţi de la sâni. Fiindcă
from the breasts. For precept must be upon precept trebuie să fie peste precept,
precept, precept upon precept; line upon precept peste precept; rând peste rând,
line, line upon line; here a little, and there a rând peste rând; aici puţin și acolo puţin;
little: For with stammering lips and another Căci cu buze bâlbâite și o altă limbă va
tongue will he speak to this people. To whom vorbi el acestui popor. Căruia i-a spus:
he said, This is the rest wherewith ye may Aceasta este odihna cu care să faceţi pe
cause the weary to rest; and this is the cel obosit să se odihnească; și aceasta

200
refreshing: yet they would not hear. Isaiah este răcorirea; totuși ei au refuzat să
28:9-12. asculte.” Isaia 28:9-12.

The Seed at 9/11 Sămânța la 11 Septembrie


And after these things I saw another angel „ȘI după aceste lucruri am văzut alt înger
come down from heaven, having great coborând din cer, având putere mare; și
power; and the earth was lightened with his pământul a fost luminat cu gloria lui. Şi a
glory. And he cried mightily with a strong strigat puternic cu voce tare, spunând: A
voice, saying, Babylon the great is fallen, is căzut, a căzut Babilonul cel mare şi a
fallen, and is become the habitation of devils, devenit locuinţa dracilor şi locaşul fiecărui
and the hold of every foul spirit, and a cage duh necurat şi colivia fiecărei păsări
of every unclean and hateful bird. For all necurate şi de urât. Pentru că toate
nations have drunk of the wine of the wrath naţiunile au băut din vinul furiei curviei ei,
of her fornication, and the kings of the earth şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi
have committed fornication with her, and the comercianţii pământului s-au îmbogăţit
merchants of the earth are waxed rich prin abundenţa rafinamentelor ei.”
through the abundance of her delicacies. Apocalipsa 18:1-3.
Revelations 18:1-3.

“How comes the word that I have declared „Acum a început să se spună că eu am
that New York is to be swept away by a tidal declarat că oraşul New York va fi
wave? This I have never said. I have said, as I spulberat de un val uriaş. Eu nu am
looked at the great buildings going up afirmat niciodată acest lucru. Când
there, story after story, ‘What terrible priveam marile clădiri ce se înălţau în
scenes will take place when the Lord shall acel oraş, etaj peste etaj, am declarat:
arise to shake terribly the earth! Then the «Ce scene teribile vor avea loc când
words of Revelation 18:1-3 will be fulfilled’. Domnul va începe să zguduie pământul
The whole of the eighteenth chapter of cu putere! Atunci, se vor împlini
Revelation is a warning of what is coming on cuvintele din Apocalipsa 18, 1-3».
the earth. But I have no light in particular in Întregul capitol optsprezece din
regard to what is coming on New York, only Apocalipsa constituie o avertizare cu
that I know that one day the great privire la ce va veni pe pământ. Dar eu nu
buildings there will be thrown down by am nici o lumină specială referitoare la
the turning and overturning of God’s ceea ce se va întâmpla în New York. Tot ce
power. From the light given me, I know that ştiu este că, într-o zi, marile clădiri de
destruction is in the world. One word from acolo vor fi doborâte la pământ de
the Lord, one touch of his mighty power, puterea distrugătoare a lui Dumnezeu.
and these massive structures will fall. Din lumina care mi-a fost dată, ştiu că
Scenes will take place the fearfulness of timpul a venit. Un singur cuvânt din
which we can not imagine.” Life Sketches , partea Domnului, o singură atingere a
411. puterii Sale teribile, şi aceste structuri
masive se vor prăbuşi. Nu ne putem
imagina cât de îngrozitoare vor fi

201
scenele care vor avea loc.” Schițe din
Viața Mea, 411.

• Light = message = seed • Lumină = mesaj = sămânță

And the voice which I heard from heaven „Şi vocea pe care am auzit-o din cer, a
spake unto me again, and said, Go and take vorbit din nou cu mine şi a spus: Du-te, ia
the little book which is open in the hand of cărticica ce este deschisă în mâna
the angel which standeth upon the sea and îngerului care stă în picioare pe mare şi pe
upon the earth. And I went unto the angel, pământ. Şi m-am dus spre înger şi i-am
and said unto him, Give me the little book. spus: Dă-mi cărticica. Iar el mi-a spus: Ia-o
And he said unto me, Take it, and eat it up; şi mănânc-o; şi ea îţi va amărî pântecele,
and it shall make thy belly bitter, but it shall dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Şi am
be in thy mouth sweet as honey. And I took luat cărticica din mâna îngerului şi am
the little book out of the angel's hand, and ate mâncat-o; şi în gura mea a fost dulce ca
it up; and it was in my mouth sweet as honey: mierea; şi imediat ce am mâncat-o
and as soon as I had eaten it, my belly was pântecele mi s-a amărât. Şi el mi-a spus:
bitter. And he said unto me, Thou must Tu trebuie să profeţeşti din nou înaintea
prophesy again before many peoples, and multor popoare şi naţiuni şi limbi şi
nations, and tongues, and kings. Revelation împăraţi.” Apocalipsa 10:8-11.
10:8-11.

• Little book = message = seed • Cărticica = mesajul = sămânța


• By the method being confirmed at • Prin confirmarea metodei de
(1840) 911 the field is done being interpretare la 1840 sau 9.11,
plowed and ready for the seed to be câmpul s-a terminat de arat și este
sown gata de semănat

Baptism at 9/11 — Botezul la 9/11 -


Righteousness Neprihănire
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of Adevărat, adevărat vă spun: Dacă
wheat fall into the ground and die, it abideth grăuntele de grâu nu cade în pământ și nu
alone: but if it die, it bringeth forth much fruit. moare, rămâne singur; dar dacă moare,
He that loveth his life shall lose it; and he that aduce mult rod. Cel ce își iubește viaţa și-
hateth his life in this world shall keep it unto o va pierde; și cel ce își urăște viaţa în
life eternal. John 12:24. această lume și-o va păstra pentru viaţă
eternă. Ioan 12:24.

• Seed buried = baptism (righteousness) • Sămânța îngropată = botez


= 27AD = 911 (neprihănire) = 27 e.n. = 9/11

202
• Conversion process (Jeremiah 6:16) • Procesul de Convertire (Ieremia
completed at baptism (911). This 6:16) se termină la botez (9/11).
another witness that the plowing has Acesta este un alt martor că ararea
to be accomplished by 9/11. trebuie să fie îndeplinită înainte de
9/11.

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice „Fiţi veseli, voi copii ai Sionului, și bucuraţi
in the Lord your God: for he hath given you vă în DOMNUL Dumnezeul vostru, pentru
the former rain moderately, and he will cause că el v-a dat ploaia timpurie cu măsură și
to come down for you the rain, the former va face să cadă pentru voi ploaia, ploaia
rain, and the latter rain in the first month. timpurie și ploaia târzie în luna întâi.” Ioel
Joel 2:23. 2:23.

• Ezra 7:9 1D1M = 911 • Ezra 7:9 Prima Zi a Primei Luni =


• Humidity = rain 9/11
• Umiditate = ploaie
• Light = Revelation 18:1-3.
• Lumină = Apocalipsa 18:1-3
• Soil = church (church triumphant exist • Solul = biserica (biserica
since 1989) triumfătoare există din 1989)
• Air = Breath of Ezekiel 37 • Aer = Suflarea din Ezechiel 37
• Temperatură = Efes, Filadelfia
• Temperature = Ephesus, Philadelphia

The servants
“All are called to do service for Him, and for „Toţi sunt chemaţi să lucreze pentru El
the manner in which they have met this şi, după felul în care ei împlinesc această
claim, all will be required to render an chemare, toţi vor trebui să dea socoteală
account at the great judgment day. But the în ziua cea mare a judecăţii. {PDH 326.1}
claims of God are not recognized by all. Dar cerinţele lui Dumnezeu nu sunt
“It is those who profess to have accepted recunoscute de către toţi. În parabolă,
Christ’s service who in the parable are aceia care au declarat că au acceptat să
represented as His own servants.” Christ lucreze pentru Hristos sunt înfăţişaţi
Object Lessons 326. ca fiind slujitorii Săi.” Parabolele
Domnului Hristos, 326.

• This movement are the ones who • Această mișcare este cea care
are doing Gods will face voia lui Dumnezeu
• The servants have the ability to see, • Slujitorii au capacitatea să vadă,
distinguish between the two crops, să distingă între cele două tipuri
and to uproot the tares, but the de grâne și să dezrădăcineze
Lords bids them to let both grow till neghinele, dar Domnul le spune
the harvest. să le lase să crească până la
seceriș.

203
Son of man, I have made thee a watchman „Fiu al omului, te-am pus paznic peste
unto the house of Israel: therefore hear the casa lui Israel; de aceea ascultă cuvântul
word at my mouth, and give them warning din gura mea și avertizează-i din partea
from me. Ezekiel 3:17. mea.” Ezechiel 3:17.

Therefore thus saith the Lord, If thou return, „De aceea astfel spune DOMNUL: Dacă te
then will I bring thee again, and thou shalt întorci, atunci te voi aduce înapoi și vei sta
stand before me: and if thou take forth the în picioare înaintea mea; și dacă scoţi ce
precious from the vile, thou shalt be as my este preţios din ce este nemernic, vei fi
mouth: let them return unto thee; but return precum gura mea; să se întoarcă ei la tine,
not thou unto them. Jeremiah 15:19. dar tu să nu te întorci la ei.” Ieremia 15:19.

Because thou sayest, I am rich, and increased „Pentru că spui: Sunt bogat şi îmbelşugat
with goods, and have need of nothing; and cu bunuri şi nu am nevoie de nimic; şi nu
knowest not that thou art wretched, and ştii că eşti nenorocit şi mizerabil şi sărac şi
miserable, and poor, and blind, and naked: I orb şi gol; Îţi recomand să cumperi de la
counsel thee to buy of me gold tried in the mine aur încercat în foc, ca să te
fire, that thou mayest be rich; and white îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci,
raiment, that thou mayest be clothed, and şi ruşinea goliciunii tale să nu se arate; şi
that the shame of thy nakedness do not să îţi ungi ochii cu alifie, ca să vezi.”
appear; and anoint thine eyes with Apocalipsa 3:17,18.
eyesalve, that thou mayest see. Revelation
3:17,18.

The Plant Brings Forth Planta dă Rod


Fruit
• When the plant brings forth fruit the • Când planta dă rod ploaia târzie
latter rain falls (to ripen the fruit). cade pentru a coace rodul. Dacă
When we figure out when the latter înțelegem când cade ploaia târzie,
rain falls, then we know when the plant atunci cunoaștem când planta
exhibits fruit rodește.

“The Lord in His great mercy sent a most „În marea Sa îndurare, Domnul i-a trimis
precious message to His people through poporului Său o solie foarte preţioasă
Elders Waggoner and Jones. This message prin fraţii (E. J.) Waggoner şi (A. T.)
was to bring more prominently before the Jones. Această solie a fost vestită pentru
world the uplifted Saviour, the sacrifice for a-L evidenţia şi mai mult pe Mântuitorul
the sins of the whole world. It presented înălţat, jertfa adusă pentru păcatele lumii
justification through faith in the Surety; it întregi. Ea a prezentat îndreptăţirea prin
invited the people to receive the credinţa în Cel ce S-a pus chezaş pentru

204
righteousness of Christ, which is made noi şi i-a invitat pe oameni să primească
manifest in obedience to all the neprihănirea lui Hristos, care se
commandments of God. Many had lost sight dovedeşte prin ascultarea de toate
of Jesus. They needed to have their eyes poruncile lui Dumnezeu. {EUZ 200.1}
directed to His divine person, His merits, and Mulţi L-au pierdut din vedere pe Isus. Ei au
His changeless love for the human family. All avut nevoie să li se îndrepte privirile spre
power is given into His hands, that He may Persoana Sa divină, spre meritele Sale,
dispense rich gifts unto men, imparting the spre iubirea Sa neschimbătoare faţă de
priceless gift of His own righteousness to the familia omenească. Toată puterea a fost
helpless human agent. This is the message încredinţată în mâinile Sale, ca El să le
that God commanded to be given to the poată împărţi daruri bogate oamenilor,
world. It is the third angel’s message, acordându-i fiinţei umane, neputincioase,
which is to be proclaimed with a loud darul de nepreţuit al îndreptăţirii Sale.
voice, and attended with the outpouring Dumnezeu a poruncit să fie vestită
of His Spirit in a large measure.” 1888 această solie în lumea întreagă. Solia
Materials, 1336. îngerului al treilea este solia care
trebuie vestită cu tărie şi care este
însoţită de o mare măsură a revărsării
Duhului Său. Materialele 1888, 1336.

• No rain when sin is in the camp 1Kings • Fără ploaie atunci când păcatul este
8:35, 36 în tabără 1 Împărați 8:35, 36.
• No rain from 1863 - 1989 • Fără ploaie din 1863 – 1989.
• În 1888 ploaia este respinsă.
• 1888 rain is rejected.
• De la 9/11 fără păcat, iar acum
• 911 no sin anymore, now the rain can ploaia poate începe să cadă din
start to fall again. nou.
• Before the latter rain can fall the early • Înainte să cadă ploaia târzie,
rain has to fall trebuie să se reverse ploaia
timpurie.

• 1888—2014 = 126 = ‘2520’ • 1888 – 2014 = 126 = ‘2520’


• One group will reject the latter rain just • Un grup va respinge ploaia târzie
as it was rejected in 1888 tot așa cum a fost respinsă în 1888
• 2014 – Ezra 7:9 – revărsarea
• 2014 — Ezra 7:9 — outpouring of Gods
Duhului Sfânt, astfel că nu mai
spirit, so there is no room to receive it
există loc să o primim.
• 2014 — fruits (error, truth) are • 2014 – roadele (adevăr și rătăcire)
exhibited — first shaking — we know sunt manifestate – prima zguduire
the latter rain falls wenn there is fruit – știm că ploaia târzie cade când
• Since 2014 truth and error have been există rod
growing. Shaking after shaking — • Din 2014 adevărul și rătăcirea au
crescut. Zguduire după zguduire –

205
omega apostasy started and grows apostazia Omega a început și crește
deeper din ce în ce mai mult

“In later years I have been shown that the „În anii care au urmat, mi-a fost descoperit
false theories advanced in the past have că teoriile false susţinute în trecut nu
by no means been given up. As favorable erau încă abandonate. Ele urmau să
opportunities come, they will have a reînvie, îndată ce aveau să apară
resurrection. Let us not forget that circumstanţe favorabile. Să nu uităm
everything is to be shaken that can be că tot ce trebuie zguduit va fi zguduit.
shaken. The enemy will be successful in Vrăjmaşul va reuşi să distrugă credinţa
overthrowing the faith of some, but those unora, dar cei loiali faţă de principii nu
who are true to principle will not be vor fi clintiţi. Ei vor rămâne fermi în
shaken. They will stand firm amid trial mijlocul încercării şi ispitei. Domnul a
and temptation. The Lord has pointed out arătat aceste erori din trecut, iar cei
these errors; and those who do not care nu discern aspectele doctrinare în
discern where Satan has come in, will care a intervenit Satana vor continua
continue to be led in false paths. Jesus bids să meargă pe căi greşite. Domnul Isus ne
us be watchful, and strengthen the things îndeamnă să veghem şi să întărim ce
that remain, which are ready to die.” Christian rămâne şi ce este pe moarte” Schițe din
Experience and Teachings, 81. Viața Mea, 411.

“The church may appear as about to fall, „Biserica poate părea că este pe
but it does not fall. It remains, while the punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea
sinners in Zion will be sifted out—the chaff va rezista, iar păcătoşii din Sion vor fi
separated from the precious wheat. This is a cernuţi, şi pleava va fi despărţită de grâul
terrible ordeal, but nevertheless it must take cel preţios. Aceasta va fi o încercare teribil
place.”. Last Day Events, 180. de grea, dar trebuie totuşi să aibă loc.”
Evenimentele Ultimelor Zile, 180.

“As the storm approaches, a large class „Când furtuna se apropie, o mare grupă
who have professed faith in the third de credincioși care au mărturisit
angel’s message, but have not been credința în solia îngerului al treilea, dar
sanctified through obedience to the truth, care n-au fost sfințiți prin ascultare de
abandon their position and join the ranks adevăr își vor părăsi poziția și vor trece
of the opposition.” The Great Controversy, în rândurile împotrivitorilor.” Tragedia
608. Veacurilor, 608.

• This movement is the church • Această mișcare este Biserica


triumphant. It appears to fall but it will triumfătoare. Pare să cadă însă nu
not fall va cădea.

206
False Teachers are to be
Met

“Let all our brethren and sisters beware of „Fraţii şi surorile noastre trebuie să fie
any one who would set a time for the Lord to precauţi faţă de oricine vrea să stabilească
fulfill his word in regard to his coming, or in o dată a împlinirii Cuvântului Domnului cu
regard to any other promise he has made of privire la venirea Sa ori cu privire la oricare
special significance. ‘It is not for you to know altă făgăduinţă pe care Domnul a făcut-o
the times or the seasons, which the Father cu o semnificaţie deosebită. „Nu este
hath put in his own power.’ False teachers treaba voastră să ştiţi vremurile sau
may appear to be very zealous for the soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat
work of God, and may expend means to sub stăpânirea Sa.” Învăţătorii falşi pot
bring their theories before the world and the părea foarte zeloşi în lucrarea lui
church; but as they mingle error with Dumnezeu şi pot cheltui bani pentru a-şi
truth, their message is one of deception, răspândi teoriile în lume şi în biserică, dar,
and will lead souls into false paths. They pentru că amestecă greşeala cu
are to be met, and opposed, not because adevărul, solia lor este o solie de
they are bad men, but because they are amăgire şi va duce sufletele pe căi
teachers of falsehood, and are greşite. Ei trebuie să fie combătuţi şi
endeavoring to put upon falsehood the opriţi, nu pentru că ar fi răi ca oameni,
stamp of truth. What a pity it is that men will ci pentru că sunt învăţători ai minciunii
go to such pains to discover some theory of şi se străduiesc să pună pecetea
error, when there is a whole storehouse of adevărului pe nişte idei false.
precious gems of truth by which the people Ce păcat că oamenii trebuie să treacă prin
might be enriched in the most holy faith. asemenea eforturi, doar ca să ajungă, în
Instead of teaching truth, they let their cele din urmă, la nişte teorii greşite, în
imagination dwell upon that which is new timp ce la dispoziţia lor se află tezaurul
and strange, and throw themselves out of comorilor preţioase ale adevărului, prin
harmony with those whom God is using to care pot fi îmbogăţiţi cu cea mai sfântă
bring the people up upon the platform of credinţă. În loc de a prezenta adevărul,
truth. They cast aside all that has been said ei îngăduie ca imaginaţia lor să stăruie
in regard to unity of sentiment and feeling, asupra unor idei noi şi ciudate şi intră
and trample upon the prayer of Christ as în dezacord cu aceia pe care Dumnezeu
though the unity for which he prayed was îi foloseşte pentru a duce poporul pe
unessential, that there is no necessity for his temeliile adevărului. Aceşti oameni
followers to be one, even as he is one with înlătură tot ce s-a spus cu privire Ia
the Father. They go off on a tangent, and unitatea gândirii şi simţămintelor şi
Jehu-like, call to their brethren to follow dispreţuiesc rugăciunea lui Hristos, ca şi
their example of zeal for the Lord. If their când unitatea pentru care S-a rugat El ar fi
zeal led them to work in the same lines in lipsită de importanţă şi nu ar exista nicio
which their brethren who have carried nevoie ca urmaşii Lui să fie uniţi, aşa cum
the heat and burden of the day, are El este una cu Tatăl. Ei deviază şi,
working; if they were as persevering to asemenea lui Iehu, îi cheamă pe fraţii
overcome discouragements and obstacles as
207
their brethren have been, they might well be lor să le urmeze exemplul de zel pentru
imitated, and God would accept them. But Domnul.
men are to be condemned who start out Dacă zelul lor i-ar fi determinat să
with a proclamation of wonderful light, lucreze în aceeaşi direcţie în care
and yet draw away from the agents whom lucrează fraţii care au purtat povara în
God is leading. This was the way in which arşiţa zilei şi dacă ei ar fi fost la fel de
Korah, Dathan, and Abiram did, and their perseverenţi ca fraţii lor pentru a birui
action is recorded as a warning to all others. descurajările şi piedicile, atunci ar fi demni
We are not to do as they have done,— accuse de urmat şi Dumnezeu i-ar putea accepta.
and condemn those upon whom God has Dar aceia care încep să proclame o
laid the burden of the work.” The Review and lumină „minunată” şi totuşi îi atrag pe
Harald, September 12, 1893 par. 6. oameni departe de slujitorii pe care îi
călăuzeşte Dumnezeu, trebuie să fie
condamnaţi. Aceasta a fost calea lui Core,
Datan şi Abiram, iar fapta lor a fost scrisă
ca avertisment pentru toţi ceilalţi. Noi nu
trebuie să facem ce au făcut ei — să
acuzăm şi să condamnăm oamenii pe
umerii cărora Dumnezeu a pus povara
lucrării.” Mărturii pentru Pastori și Slujitorii
Evangheliei, 55.

• People stick to truth and error and • Oamenii se alipesc de adevăr și


therefore can also be identified as rătăcire și astfel pot fi identificați ca
wheat or tare based upon their grâu și neghină bazat pe mesajul
message, not their character lor, nu pe caracterul lor.

Demonstrations of Demonstrațiile
Character — The Servants Caracterului – Slujitorii
Can Distinguish pot să Distingă
“The Lord saw the use that Satan was making „Domnul a văzut cum își folosea Satana
of his power, and he set before him truth in puterea, și el i-a pus înaintea sa
contrast with falsehood. Time and time adevărul în contrast cu rătăcirea. Din
again during the controversy Satan was nou și din nou în timpul controversei
ready to be convinced, ready to admit that he Satan era gata să fie convins, gata să
was wrong. But those he had deceived were admită că era greșit. Însă aceia pe care îi
ready also to accuse him of leaving them. înșelase erau gata să îl acuze că îi
What could he do—submit to God, or părăsește. Ce putea face – să se supună lui
continue in a course of deception? He chose Dumnezeu, sau să continuie pe calea
to deny truth, to take refuge in înșelăciunii? El a ales să nege adevărul și
misstatements and fraud. să își găsească refugiul în minciuni și
fraudă

208
“The Lord allowed Satan to go on and Domnul i-a permis lui Satan să
demonstrate his principles. God did continuie pentru a-și demonstra
establish Himself, and He carried the worlds principiile. Dumnezeu L-a întemeiat, și a
unfallen and the heavenly universe with Him, dus cu El lumile necăzute și universul
but at a terrible cost. His only begotten Son ceresc, însă cu un preț teribil. Singurul Fiu
was given up as Satan’s victim. The Lord al Său a fost dat ca victimă a lui Satan.
Jesus Christ revealed a character entirely Domnul Isus Cristos a desoperit un
opposite to that of Satan. As the high priest caracter complet opus cu cel al lui
laid [off] his gorgeous pontifical robes, and Satan. După cum marele preot își dădea
officiated in the white linen dress of a jos splendidele haine pontificale și oficia în
common priest, so Christ emptied Himself haina albă de in a unui preot de rând, tot
and took the form of a servant, and offered așa Cristos s-a golit pe sine și a luat locul
sacrifice, Himself the priest, Himself the unui rob, și a oferit sacrificiu, El fiind preot
victim. și El fiind victimă.
“By causing the death of the Sovereign of Prin provocarea morții Suveranului
heaven, Satan defeated his own purposes. cerului, Satan și-a învins propriile scopuri.
The death of the Son of God made the death Moartea Fiului lui Dumnezeu a făcut
of Satan unavoidable. Satan was allowed to moartea lui Satan de ne-evitat. Lui Satan
go on until his administration was laid i s-a permis să continuie până ce modul
open before the worlds unfallen and său de lucru a fost descoperit lumilor
before the heavenly universe. By shedding nezăcute și înaintea universului ceresc.
the blood of the Son of God, he uprooted Prin vărsarea sângelui Fiului lui
himself [from sympathy], and was seen by allDumnezeu, el s-a dezrădăcinat (de la
to be a liar, a thief, and a murderer. simpatie) și a fost văzut de toți a un
“God sees that the same course of action mincinos, un hoț și un criminal.
is being pursued the world over. Men and Dumnezeu vede că aceeași cale este
women come to the place where the road urmată în toată lumea. Bărbați și femei
diverges: it is either right or wrong. ajung în locul în care drumul se
Thousands upon thousands clothe desparte: fie este corect fie este greșit.
themselves in what they suppose to be an Mii după mii se îmbracă pe ei înșiși în ceea
impenetrable disguise, and choose the ce ei presupun că este o deghizare de
wrong. To make their course plain to others nepătruns și aleg să fie greșiți. A face
by abrupt disclosures would only cause a lumină asupra acținilor lor prin dezvăluiri
larger number to choose the side of wrong. abrupte ar cauza un număr mare să
Thus the wrongdoers would be sustained aleagă calea greșită. Astfel cei greșiți ar fi
and many souls would be ruined. God does susținuți și multe suflete ruinate.
not force anyone. He leaves all free to Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El îi lasă
choose. But He says, ‘By their fruits ye pe toți liber să aleagă. Însă El le spune,
shall know them.’ The Lord will not write „Prin roadele lor îi veți cunoaște.”
as wise those who cannot distinguish Domnul nu va considera înțelept pe
between a tree that bears thorn berries aceia care nu pot face distincția între
and a tree that bears olives.” Manuscript un pom care rodește ciulini și unul care
Releases, volume 18, 362. rodește măsline” Manuscrise Publicate,
volumul 18, 362.

209
“Not all the names that stand registered in „Nu toate numele scrise în registrele
the church books will at last appear in the bisericii vor apărea la sfârșit în cartea vieții
Lamb’s book of life. There are tares among Mielului. Există neghină printre grâu.
the wheat. There are betrayers, accusers, Există trădători, acuzatori în tabără.
traitors, in the camp. These will wound, Aceștia te vor răni, te vor reprezenta
misrepresent, and falsely accuse you. They greșit și te vor acuza pe nedrept. Aceștia
are false brethren, meddlesome and sunt frați falși, băgăcioși și indiscreți,
indiscrete, stumbling-blocks to others. They pietre de poticnire pentru alții. Ei fac o
are doing a work for Satan far more lucrare pentru Satan mult mai bine decât
successfully than if they were not connected dacă nu ar fi fost uniți cu biserica. Unii
with the church. Some who have not care nu au discernământ spiritual nu
spiritual discernment will fail to vor reuși să distingă între adevăr și
distinguish between the false and the rătăcire și îi vor stima pe cei care nu au
true, and will highly esteem those who nicio legătură cu Dumnezeu. Aceia care
have no connection with God. Those who au fost indiferenți și neglijenți, și care
have been indifferent and neglectful, and eșuat în a crește în harul și
have failed to grow in grace and in the cunoașterea adevărului vor fi înșelați.
knowledge of the truth, will be deceived. Ei nu înțeleg primele principii ale
They do not comprehend the first doctrinei și experiențe, care asigură
principles of doctrine and experience, unui om perfecțiunea unui caracter
which secure to man the perfection of Creștin.
Christian character. Datoria noastră, siguranța noastră,
“Our duty, our safety, our happiness and fericirea și salvarea noastră, și
usefulness, and our salvation, call upon us mântuirea noastră cer fiecăruia dintre
each to use the greatest diligence to noi să folosim cea mai mare sârguință
secure the grace of Christ, to be so closely pentru a ne asigura harul lui Cristos,
connected with God that we may discern pentru a fi așa de aproape legați cu
spiritual things, and not be ignorant of Dumnezeu încât să discernem lucrurile
Satan’s devices. Those who are willing to be spirituale și să nu fim neștiutori de
instructed will heed the counsels and înșelăciunile lui Satan. Aceia care sunt
warnings of the Spirit of God. The Lord gives dornici de a fi instruiți vor asculta sfaturile
these admonitions and reproofs in mercy. și avertizările Duhului lui Dumnezeu. În
When his professed people move in harul său, Domnul dă aceste sfaturi și
blindness, yield to temptation, and lose avertizări. Atunci când pretinsul popor
their hold upon him, he sends them a al său înaintează în orbire, cad în ispiră
message of reproof, of warning, of și Îl pierd din vedere, El le trimite o solie
counsel; if they refuse to be corrected, if de mustrare, de avertizare, de sfat;
they rise up in rebellion, and cast dacă ei refuză să fie corectați, dacă se
reproach upon the messenger whom he ridică în răzvrătire și aruncă reproșuri
sends, they reject not the messenger, but mesagerului pe care îl trimite, ei nu
the Lord. When the people refused “to listen resping mesagerul, ci pe Domnul. Atunci
to the counsel of Samuel the prophet, the când poporul a refuzat „să asculte de
Lord said unto him, They have not rejected sfatul profetului Samuel, Domnul i-a spus,

210
thee, but they have rejected me.” The Review Nu pe tine te-au respins, ci pe mine”.
and Harald, January 8, 1884, par.15, 16. Review and Herald, 8 Ianuarie 1884, par.
15, 16.

• First principles of doctrine, experience • Primele principii de doctrină,


= our principles of interpreting the experiență = principiile noastre de
bible, experience of conversion (how interpretare ale Bibliei, experiența
to become a Christian) convertirii (cum să devii Creștin)

Tares in our Literature Neghină În Literatura


Noastră
“I felt grieved and heartsick as I looked at the „M-am întristat foarte tare când am văzut
representation on the first page of the Signs ilustraţiile de pe prima pagină a revistei
to which I have referred. I asked myself, Signs la care m-am referit şi mi-am pus
“What do these things mean?” I was so întrebarea: „Ce înseamnă aceste lucruri?”
distressed in mind that I became sick in body. Din cauza supărării m-am îmbolnăvit. M-
I went to bed at eight o’clock, and slept for a am culcat la ora opt şi am dormit puţin,
short time, about an hour, I think. Then I cam o oră, cred. Apoi se făcea că stăteam
seemed to be standing before those in în faţa celor care se află la conducerea
responsible positions in the Pacific Press, casei de editură Pacific Press, având un
bearing them a message. The Spirit of God mesaj pentru ei. Duhul lui Dumnezeu a
came upon me, and I could not forbear venit peste mine şi nu am putut să nu
speaking. I cannot now write all that I said. I vorbesc. Vă voi scrie acum tot ce am spus.
asked, “Where is your spiritual I-am întrebat: „Unde vă este puterea de
discernment or your good judgment, that discernământ sau bunul simţi, de aţi
you should thus sow tares among the putu semăna neghină în mijlocul
wheat? Nothing is to appear in our grâului? Literatura noastră nu trebuie
literature that does not represent truth să conţină nimic neadevărat şi
and righteousness.” Counsels to Writers and nedrept.” Sfaturi pentru Editori, 174.
Editors,173.

• She is not able to keep quiet • Ea nu a putut tăcea

Tares Unchecked
“The Great Teacher calls on nature to reflect „Marele Învățător porunceşte naturii să
the light that floods the threshold of heaven, reflecte lumina ce trece dincoace de
that men and women may be led to obey His pragul cerului, pentru ca oamenii să poată
word. And nature does the bidding of the fi conduşi la ascultare de Cuvântul Său. Iar
Creator. To the heart softened by the grace natura împlineşte dorința Creatorului ei.
of God, the sun, the moon, the stars, the lofty Inimii înmuiate de harul lui Dumnezeu,
trees, the flowers of the field, utter their soarele, luna, stelele, falnicii copaci şi

211
words of counsel and advice. The sowing of florile câmpiei îi exprimă solia lor de
the seed carries the mind to spiritual seed îndrumare şi sfat. Semănarea seminței
sowing. The tree stands forth declaring that a sugerează minții semănarea spirituală a
good tree cannot bear evil fruit, neither can seminței adevărului. Copacul declară sus
an evil tree bear good fruit. ‘Ye shall know şi tare că un pom bun nu poate aduce
them by their fruits.’ Matthew 7:16. Even the roadă rea, după cum nici un pom rău nu
tares have a lesson to teach. They are of poate aduce roadă bună. „Îi veți cunoaşte
Satan’s sowing, and if left unchecked, will după roadele lor” (Matei 7, 16). Chiar şi
spoil the wheat by their rank growth.” neghina are o lecție să ne învețe. Ea
Counsels to Parents, Teachers and Students, este sămânța semănată de Satana şi,
189. dacă este lăsată, va împiedica
creşterea grâului.” Sfaturi pentru Părinți,
Educatori și Elevi, 189.

• Tares are being checked by a message • Neghinele sunt oprite printr-un


of rebuke mesaj de mustrare.

How can there be unity? Cum Poate Exista Unitate?


“Between the worldly man and the one „Între oamenii lumești şi aceia care Îi
who is faithfully serving God, there is a slujesc lui Dumnezeu cu credincioşie se
great gulf fixed. Upon the most momentous află o prăpastie de neschimbat.
subjects,—God and truth and eternity,—their Gândurile, simpatiile şi simţămintele lor
thoughts and sympathies and feelings are nu sunt în armonie cu subiectele cele mai
not in harmony. One class is ripening as importante — Dumnezeu, adevărul şi
wheat for the garner of God, the other as veşnicia. Unii vor fi ca grâul adunat în
tares for the fires of destruction. How can hambarul lui Dumnezeu, iar cei din
there be unity of purpose or action categoria cealaltă vor fi ca pleava
between them? “Know ye not that the trimisă în focul nimicirii. Cum poate să
friendship of the world is enmity with God? fie unitate între ei în planurile şi faptele
whosoever therefore will be a friend of the lor? „Nu ştiţi că prietenia lumii este
world is the enemy of God.” “No man can vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea
serve two masters; for either he will hate the să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu
one, and love other; or else he will hold to the Dumnezeu.” „Nimeni nu poate sluji la doi
one, and despise the other. Ye cannot serve stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi
God and mammon.” Evangelism, 620. pe celălalt; sau va ţine la unul şi va
nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui
Dumnezeu şi lui Mamona”” Evanghelizare,
620.

• Enmity between those two groups — • Vrăjmășia dintre aceste două


Genesis 3.15 grupuri – Geneza 3:15.

212
• Thats why we have separations since • De aceea avem separări din 2014 –
2014 — the exhibiting of fruit manifestarea rodului

Opening of the Heart to Deschiderea Inimii la


Tears Neghină
The conflict is to wax fiercer and fiercer. „Conflictul va ajunge tot mai
Satan will take the field and personate Christ. înverşunat. Satana va intra pe câmpul de
He will misrepresent, misapply, and pervert luptă şi Îl va personifica pe Domnul
everything he possibly can, to deceive, if Hristos. El îl va reprezenta în mod greşit,
possible, the very elect. Even in our day va perverti şi va răstălmăci tot ce va putea
there have been and will continue to be pentru a-i înşela, dacă este cu putinţă,
entire families who have once rejoiced in chiar şi pe cei aleşi. Chiar în zilele
the truth, but who will lose faith because noastre, au fost şi vor fi familii întregi,
of calumnies and falsehoods brought to care, deşi s-au bucurat cândva de
them in regard to those whom they have adevăr, îşi vor pierde credinţa, din
loved and with whom they have had cauza calomniilor şi minciunilor pe
sweet counsel. They opened their hearts care le-au auzit despre aceia pe care i-
to the sowing of tares; the tares sprang up au iubit şi de la care au primit sfaturi
among the wheat; they strengthened; the pline de înţelepciune. Ei şi-au deschis
crop of wheat became less and less; and inima pentru semănarea neghinei,
the precious truth lost its power to them. neghina a răsărit printre grâu şi s-a
For a time a false zeal accompanied their dezvoltat, recolta a ajuns tot mai
new theories, which hardened their săracă, iar adevărul preţios şi-a pierdut
hearts against the advocates of truth as puterea asupra lor. Pentru un timp,
did the Jews against Christ.” Testimonies to noile lor teorii au fost însoţite de un zel
Ministers, 411. fals şi le-au împietrit inima împotriva
susţinătorilor adevărului, iar ei au fost
asemenea evreilor care I se
împotriveau lui Hristos.” Mărturii pentru
Pastori și Slujitorii Evangheliei, 411.

• Gossip causes many people to walk • Bârfa face mulți oameni să se


away îndepărteze
• We are to be like Nehemiah. A tool in • Noi trebuie să fim ca Neemia. O
one hand and a sword in the other unealtă într-o mână și o sabie în
hand continuing to build the wall and cealaltă, continuând să construim
not be distracted. zidul fără să fim distrași.
• Priviți la mesaj, nu la mesager.
• Look at message not the messenger

213
Open Sin Excludes Păcatul Public Exclude
Only open sin excludes persons from the „Exemplul lui Hristos nu îngăduie ca
Lord’s Supper—Christ’s example forbids cineva să fie exclus de la masa Domnului.
exclusiveness at the Lord’s supper. It is true Este adevărat că păcatul cunoscut pe
that open sin excludes the guilty. This the faţă exclude pe păcătos. Acest fapt este
Holy Spirit plainly teaches. But beyond arătat clar de Duhul Sfânt. (1 Corinteni
this none are to pass judgment. God has 5, 11.) Dar, dincolo de aceasta, nimeni
not left it with men to say who shall present nu trebuie să judece. Dumnezeu n-a
themselves on these occasions. For who can lăsat oamenilor să spună cine trebuie să ia
read the heart? Who can distinguish the parte la asemenea împrejurări. Pentru că
tares from the wheat? ‘Let a man examine cine poate să citească inimile? Cine
himself, and so let him eat of that bread, and poate deosebi grâul de neghină? „Fiecare
drink of that cup.’ For ‘whosoever shall eat să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să
this bread, and drink this cup of the Lord, mănânce din pâinea aceasta şi să bea din
unworthily, shall be guilty of the body and paharul acesta.” Deoarece „oricine
blood of the Lord.’ ‘He that eateth and mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul
drinketh unworthily, eateth and drinketh Domnului în chip nevrednic va fi vinovat
damnation to himself, not discerning the de trupul şi sângele Domnului”. „Căci cine
Lord’s body.’ The Desire of Ages, 656. mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea
osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte
trupul Domnului.” (1 Corinteni 11,
28.27.29.)” Hristos Lumina Lumii, 656.

• Open sin = error • Păcatul public = rătăcire


• We are not do judge beyond the • Nu trebuie să judecăm dincolo de
message — not to judge the heart mesaj – nu trebuie să judecăm
inima.

But the Lord said unto Samuel, Look not on „Dar DOMNUL i-a spus lui Samuel: Nu
his countenance, or on the height of his privi la înfăţișarea lui, sau la înălţimea
stature; because I have refused him: for the staturii lui, pentru că l-am lepădat; fiindcă
Lord seeth not as man seeth; for man looketh DOMNUL nu se uită cum se uită omul,
on the outward appearance, but the Lord pentru că omul se uită la înfăţișare, dar
looketh on the heart. 1 Samuel 16:7. DOMNUL se uită la inimă.” 1 Samuel 16:7.

Is the Whole Field Este Întregul Câmp Fără


Worthless? Valoare?
“The growth of the tares among the wheat „Creșterea neghinelor printre grâu
would draw special attention to it. The atrage o atenție specială asupra lui.
grain would be subjected to severe Grâul va fi supus unei critici severe.
criticism. Indeed, the whole field might be Într-adevăr, întregul cămp poate fi

214
set down as worthless by some superficial considerat fără valoare de un
observer, or by one who delighted to observator superficial, sau de cineva
discover evil. The sower might be care iubește să descopere nelegiuirea.
condemned by him, as one who had mingled Semănătorul poate fi condamnat și el, ca
the bad seed with the good for his own fiind cel care a amestecat sămânța rea cu
wicked purpose. Just so the erring and cea bună pentru scopul său nelegiuit. Tot
hypocritical ones who profess to follow Jesus așa cei greșiți și ipocriți care pretind că îl
bring reproach upon the cause of urmează pe Isus aduc batjocură asupra
Christianity, and cause the world to doubt cauzei Creștinismului, și fac lumea să se
concerning the truths of Christ. As the îndoiască legat e adevărurile lui Cristos.
presence of the tares among the wheat După cum prezența neghinelor prin
counteracted to a great degree the work grâi ai contracarat într-o măsură mare
of the sower, so sin among the people of lucrarea semănătorului, tot așa
God frustrates, in a measure, the plan of păcatul din poporul lui Dumnezeu
Jesus to save fallen man from the power frustrează, într-o măsură, planul lui
of Satan and render the barren ground of Isus să salveze omul căzut din puterea
the human heart fruitful of good works.” lui Satan și să transforme pământul
The Spirit of Prophecy, volume 2, 248. uscat al inimii omenești într-unul plin
de rodul faptelor bune.” The Spirit of
Prophecy, volumul 2, 248.

• Wheat has to suffer a lot of criticism — • Grâul trebuie să sufere multă critică
designed to make us stronger – concepută pentru a ne face mai
• Field is not worthless when you look puternici
deeper • Câmpul nu este fără valoare când te
uiți mai profund.

Let Both Grow Till the Lăsați-le Pe Amândouă să


Harvest Crească Până la Seceriș
“In another parable which Jesus presented to „Într-o altă pildă pe care a prezentat-o Isus
His disciples, He likened the kingdom of ucenicilor Săi, El a asemănat Împărăţia
heaven to a field wherein a man sowed good cerurilor cu un câmp pe care un om a
seed, but in which, while he was sleeping, the semănat sămânţă bună, unde însă, pe
enemy sowed tares. The question was asked când dormea, vrăjmaşul a semănat
the householder: ‘Didst not thou sow good neghină. Gospodarului i s-a pus
seed in thy field? from whence then hath it întrebarea: „«Domnule, n-ai semănat
tares? He said unto them, An enemy hath sămânţă bună în ţarina ta? De unde are
done this. The servants said unto him, Wilt dar neghină?» El le-a zis: «Un vrăjmaş a
thou then that we go and gather them up? făcut aceasta». Slujitorii l-au întrebat:
But he said, Nay; lest while ye gather up the «Vrei deci să mergem s-o smulgem?»
tares, ye root up also the wheat with them. «Nu», le-a zis el, «ca nu cumva, culegând
Let both grow together until the harvest: and neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu
in the time of harvest I will say to the reapers, ea. Lăsaţi-le să crească împreună până la

215
Gather ye together first the tares, and bind seceriş; şi, la timpul secerişului, voi spune
them in bundles to burn them: but gather the secerătorilor: „Culegeţi întâi neghina şi
wheat into my barn.’ If faithfulness and legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul
vigilance had been preserved, if there had strângeţi-l în grânarul meu”».” Dacă
been no sleeping or negligence upon the part vigilenţa şi credincioşia ar fi fost păstrate,
of any, the enemy would not have had so dacă nu ar fi dormit şi nu ar fi fost nimeni
favorable an opportunity to sow tares among neglijent, vrăjmaşul nu ar fi avut ocazia
the wheat. Satan never sleeps. He is atât de prielnică de a semăna neghină în
watching, and he improves every grâu. Satana nu doarme niciodată. El
opportunity to set his agents to scatter veghează şi nu pierde nici o ocazie de a-
error, which finds good soil in many şi pune agenţii să răspândească
unsanctified hearts. eroarea, care găseşte un sol fertil în
“The sincere believers of truth are made multe inimi nesfinţite.
sad, and their trials and sorrows greatly Cei ce cred sincer în adevăr sunt
increased, by the elements among them întristaţi, iar încercările şi întristările
which annoy, dishearten, and discourage lor cresc mult datorită elementelor din
them in their efforts. But the Lord would mijlocul lor, care îi necăjesc, îi
teach His servants a lesson of great descurajează în eforturile lor. Însă
carefulness in all their moves. ‘Let both Domnul vrea să-i înveţe pe slujitorii Săi
grow together.’ Do not forcibly pull up the lecţia prin care aceştia să fie cu mare
tares, lest in rooting them up the precious băgare de seamă în tot ceea ce fac.
blades will become loosened. Both „Lăsaţi-le să crească împreună.” Nu
ministers and church members should be smulgeţi cu putere neghina, pentru ca
very cautious, lest they get a zeal not nu cumva, dezrădăcinând-o,
according to knowledge. There is danger preţioasele fire de grâu să slăbească.
of doing too much to cure difficulties in Atât pastorii, cât şi membrii bisericii ar
the church, which, if let alone, will trebui să fie foarte prevăzători, pentru
frequently work their own cure. It is bad a nu căpăta un zel care nu este potrivit
policy to take hold of matters in any cu ceea ce cunoaştem. Există primejdia
church prematurely. We shall have to de a face prea mult pentru a îndrepta
exercise the greatest care, patience, and dificultăţile din biserică, deşi, dacă ar fi
self-control to bear these things and not lăsate neatinse, s-ar rezolva adesea
go to work in our own spirit to set them in singure. Este o politică rea aceea de a
order.” Testimonies to the Church, volume 3, ne ocupa prematur de problemele din
113. biserică. Va trebui să exercităm cea
mai mare grijă, răbdare şi stăpânire de
sine pentru a controla aceste lucruri, şi
nu să pornim să lucrăm după mintea
noastră, pentru a le pune în ordine.”
Mărturii vol 3, 113.

• Dangerous to have a zeal which is not • Este periculos să avem un zel care
according to knowledge nu este conform cunoașterii

216
Two Parties Developed Două Categorii
Dezvoltate
“No one has a true message fixing the time „Nimeni nu are o solie adevărată care
when Christ is to come or not to come. Be stabileşte un timp exact când trebuie să
assured that God gives no one authority to vină Domnul Hristos. Fiţi siguri că
say that Christ delays His coming five years, Dumnezeu nu-i dă nimănui autoritatea de
ten years, or twenty years. ‘Be ye also ready: a spune că Hristos Îşi întârzie venirea cu
for in such an hour as ye think not the Son of cinci ani, zece ani [114] sau douăzeci de
man cometh’ (Matthew 24:44). This is our ani. „De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul
message, the very message that the three omului va veni în ceasul în care nu vă
angels flying in the midst of heaven are gândiţi” (Matei 24,44). Aceasta este solia
proclaiming. The work to be done now is noastră, solia proclamată de cei trei îngeri
that of sounding this last message of care zboară prin mijlocul cerului.
mercy to a fallen world. A new life is Lucrarea care trebuie să fie făcută
coming from heaven and taking acum este aceea de a-i vesti lumii
possession of all God’s people. But căzute ultima solie a milei. O viaţă
divisions will come in the church. Two nouă vine din cer şi pune stăpânire pe
parties will be developed. The wheat and toţi cei din poporul lui Dumnezeu.
tares grow up together for the harvest. Totuşi în biserică vor veni dezbinări. Se
“The work will grow deeper and become vor dezvolta două grupări. Grâul şi
more earnest to the very close of time. neghina cresc împreună pentru
And all who are laborers together with seceriş.
God will contend most earnestly for the Pe măsură ce ne apropiem de
faith once delivered to the saints. They încheierea timpului, lucrarea se va
will not be turned from the present dezvolta, va fi tot mai profundă şi mai
message, which is already lightening the serioasă. Toţi aceia care conlucrează cu
earth with its glory. Nothing is worth Dumnezeu vor lupta cât se poate de
contending for but the glory of God. The only stăruitor pentru credinţa dată sfinţilor
rock that will stand is the Rock of Ages. The o dată pentru totdeauna. Ei nu vor fi
truth as it is in Jesus is the refuge in these abătuţi de la solia prezentă, care
days of error.” Selected Messages, book 2, luminează deja lumea cu slava ei. Nu
113,114. merită să luptăm pentru niciun lucru, cu
excepţia slavei lui Dumnezeu. Stânca
Veacurilor este singura care va rezista.
Adevărul, aşa cum este el în Isus, este locul
de scăpare în aceste zile ale ideilor false.
(…)” Solii Alese, vol 2, 113-114.

• Work grows deeper since 911 • Lucrarea crește de la 9/11


• 911 is the rock of ages, our only refuge
in the days of error

217
• 9/11 este stânca veacurilor,
singurul nostru refugiu în zilele
rătăcirii

Tares are the Foolish Neghinele sunt


Virgins Fecioarele Neînțelepte
“There have been and always will be tares „Au existat și vor exista întotdeauna
among the wheat, the foolish virgins with neghină printre grâu, fecioarele
the wise, those who have no oil in their neînțelepte cu cele înțelepte, cei care
vessels with their lamps. There was a nu au untelemn în vase pentru
covetous Judas in the church Christ candele. A existat un Iuda lacom în
formed on earth, and there will be Judases biserica lui Cristos formată pe pământ,
in the church in every stage of her history. și vor mai exista Iuda în biserică în
But because there are such, it does not do fiecare fază a istoriei ei. Dar pentru că
away with the fact that God has a church. aceștia există, nu înseamnă că
There were murmurers, envious and Dumnezeu nu are o biserică. Eu existat
jealous ones in the tribes of Israel, cârtitori, invidioși și geloși în semințiile
journeying to the promised Canaan; but, lui Israel care călătoreau către
notwithstanding, God led them by a pillar Canaanul promis; dar, în ciuda acestor
of cloud by day and a pillar of fire by night. lucruri, Dumnezeu i-a condus printr-un
The deceitful hearts of individuals will stâlp de foc în timpul zilei și un stâlp de
lead them astray because they see foc noaptea. Inimile înșelătoare ale
imperfections in the church, but these very indivizilor îi vor conduce rătăcire
ones have defective characters that they do deoarece ei vor vedea imperfecțiuni în
not discern. These very ones are capable of biserică, însă chiar aceștia au caractere
being useful in the church were they pline de defecte pe care nu le văd. Chiar
connected with the great Head of the church. aceștia ar fi capabili să fie folositori în
But if they choose to be presumptuous, and biserică fi legați cu marele Cap al bisericii.
in self-sufficiency draw off on some Dar dacă ei aleg să fie plini de încumetare,
tangent, the church will move on without și în auto-suficiență să aleagă calea lor,
them. Every member of the church is biserica va continua fără ei. Fiecare
bound by the most solemn vow to membru al bisericii este legat de cel
advance its interests and to labor mai solemn jurământ să avanseze
unselfishly and devotedly for its success.” interesele ei și să lucreze fără egoism și
Signs of the Times, October 23, 1879, Article B, cu devotament pentru succesul ei.”
par. 10. Signs of the Times, 23 Octombrie 1879.

Ripe for Harvest Copt Pentru Seceriș


• Two messages are baring fruit and are • Două mesaje rodesc și se coc
ripening since 2014 începând cu 2014

218
• Error always the same but in a • Eroarea este întotdeauna acceași
different cloak (no weight — no însă într-o mantie diferită (nicio
bowing down) greutate – nu se apleacă)
• Ezra 7:9 opens flood gate of truth, the • Ezra 7:9 deschide un potop de
message is getting very heavy adevăr, iar mesajul începe să ia în
greutate
• Two predictions, the one of the wheat
• Două preziceri, însă cea a grâului se
will come true
va împlini
• Also people are ripening as they • De asemenea oamenii se coc atunci
present one of the two groups când prezintă mesajul grâului sau al
(wheat/tares) neghinei

“Those who would follow Christ must be „Aceia care doresc să-L urmeze pe Hristos
grounded upon the principles of truth. trebuie să fie întemeiaţi pe principiile
They need to understand what the Bible adevărului. Ei trebuie să înţeleagă
teaches in regard to faith, and lucrurile pe care Biblia le prezintă cu
sanctification through the truth. They privire la credinţă şi cu privire la sfinţirea
must be so established in this knowledge prin adevăr. Să fie bine întemeiaţi în
that they cannot be moved to take false cunoaşterea acestor lucruri, ca să nu
positions on the doctrine of holiness, but poată fi influenţaţi să adopte concepţii
will be able to illustrate in their lives the false despre doctrina sfinţirii, ci să fie în
practical workings of this heaven-given stare să arate în viaţa lor rezultatele
principle. The people of God must be able practice ale acestui principiu ceresc. Cei
to distinguish between the genuine and din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie în
the spurious. stare să facă deosebire între ce este
“There are those who profess holiness, who veritabil şi ce este fals. Unii pretind
declare that they are wholly the Lord’s, who sfinţirea, declară că ei sunt desăvârşiţi în
claim a right to the promises of God, while Domnul şi îşi revendică dreptul de a primi
they do not render obedience to His făgăduinţele lui Dumnezeu, în timp ce nu
commandments. respectă poruncile Sale.... {Ev 596.1}

“It is true that there are many who have never Este adevărat că mulţi nu au avut
had the light of present truth, who, through niciodată lumina adevărului prezent şi,
the grace given them of Christ, are keeping prin harul care le-a fost dat de Hristos,
the law as far as they understand it. Those respectă Legea în măsura în care o înţeleg.
who are thus living up to the best light they Cei ce trăiesc la înălţimea celei mai bune
have, are not of the class whom the apostle lumini pe care o au nu fac parte din
John condemns. His words apply to those categoria celor pe care îi condamnă
who boast of believing in Jesus, who claim apostolul Ioan. Cuvintele lui li se aplică
holiness, while they lightly regard the acelora care se laudă cu credinţa în Isus,
requirements of the law of God. While they care pretind că sunt sfinţi, în timp ce
talk of the love of Jesus, their love is not desconsideră cerinţele Legii lui
deep enough to lead to obedience. The Dumnezeu. Deşi ei vorbesc despre
fruit they bear, shows the character of the dragostea lui Isus, dragostea lor nu
tree. It proves that their faith is not genuine. este suficient de adâncă pentru a-i

219
Yet this class, though entitled to nothing, conduce la ascultare. Roadele lor arată
though they have no right to the promises of caracterul pomului. Ele dovedesc faptul
God, boldly claim all His blessings. While they că nu au o credinţă adevărată. Totuşi, cei
give nothing, they claim everything. They din categoria aceasta, deşi nu au dreptul
close their ears to the truth, refuse to listen la nimic, deşi nu au niciun drept la
to the plain ‘Thus saith the Lord,’ but by făgăduinţele lui Dumnezeu, se încumetă
professing holiness they deceive many, să revendice binecuvântările Sale. Ei nu
leading souls away by their pretentious faith oferă nimic, dar pretind să primească
that has no foundation.” Evangelism, 596. totul. Ei îşi astupă urechile faţă de adevăr,
refuză să asculte un clar „Aşa zice
Domnul”, dar, pretinzând sfinţirea, îi
înşală pe mulţi, ducând sufletele în
rătăcire prin credinţa lor prefăcută care
nu are nici o temelie.” Evanghelizare, 596.

“Just as soon as the people of God are Îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt
sealed in their foreheads—it is not any sigilaţi pe frunte, şi acesta nu este un
seal or mark that can be seen, but a sigiliu sau un semn care să poată fi
settling into the truth, both intellectually văzut, ci o consolidare în adevăr, atât
and spiritually, so they cannot be intelectuală, cât şi spirituală, în aşa fel
moved—just as soon as God’s people are încât să nu poată fi clintiţi şi, de îndată
sealed and prepared for the shaking, it ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilaţi şi
will come. Indeed, it has begun already; pregătiţi pentru zguduire, aceasta va
the judgments of God are now upon the avea loc. De fapt, zguduirea a şi
land, ... that we may know what is început. Judecățile lui Dumnezeu sunt
coming.” The Faith I Live By, 287. acum asupra țării, ... pentru a cunoaște
ce urmează”. The Faith I Live By, 287.

• Shaking already begun = shaking is • Zguduirea deja a început =


progressive Zguduirea este progresivă.
• To be sealed = fully settled into truth + • A fi sigilat = pe deplin întemeiat în
obtain the experience of the truth adevăr + obține experiența
adevărului

“Having made the decision, He fell dying to „Hotărârea fiind luată, El Se prăbuşi ca
the ground from which He had partially mort la pământ, de unde Se ridicase
risen. Where now were His disciples, to place puţin. Unde erau acum ucenicii Săi, ca să-
their hands tenderly beneath the head of şi aşeze cu gingăşie mâinile sub capul
their fainting Master, and bathe that brow, Învăţătorului lor istovit şi să mângâie
marred indeed more than the sons of men? fruntea aceea desfigurată cu adevărat mai
The Saviour trod the wine press alone, and mult decât a fiilor oamenilor?
of the people there was none with Him.” Mântuitorul însă a călcat singur în
The Desire of Ages, 693. teasc şi, din cei ce erau acolo, nimeni n-
a fost cu El.” Hristos Lumina Lumii, 693.

220
• Bowing down (experience) shortly • Închinarea (experiență) cu scurt
before night. timp înainte de miezul nopții

Harvest — Binding Off — M- Seceriș – Legare – Mn –


MC SMN
“I then saw the third angel. Said my „Apoi am văzut cel de-al treilea înger.
accompanying angel, ‘Fearful is his work. Îngerul meu însoţitor a spus:
Awful is his mission. He is the angel that is „Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă îi
to select the wheat from the tares, and este misiunea. El este îngerul care
seal, or bind, the wheat for the heavenly urmează să despartă grâul de neghină
garner. These things should engross the şi să sigileze — sau să lege — snopii de
whole mind, the whole attention.’” Early grâu pentru hambarul ceresc. Aceste
Writings, 118. lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea
şi să angajeze întreaga atenţie.” Scrieri
Timpurii, 118.

And Moses said, Thus saith the Lord, About „Şi Moise a spus: Astfel vorbeşte
midnight will I go out into the midst of DOMNUL: Spre miezul nopţii voi ieşi în
Egypt: And all the firstborn in the land of mijlocul Egiptului. Și toţi întâii născuţi
Egypt shall die, from the firstborn of în ţara Egiptului vor muri, de la întâiul
Pharaoh that sitteth upon his throne, even născut al lui Faraon care șade pe tronul lui,
unto the firstborn of the maidservant that is chiar până la întâiul născut al servitoarei
behind the mill; and all the firstborn of care este în spatele morii; și toţi întâii
beasts. Exodus: 11:4, 5. născuţi ai animalelor.” Exodul 11:4,5.

For I will pass through the land of Egypt „Pentru că voi trece prin ţara Egiptului
this night, and will smite all the firstborn in în această noapte și voi lovi pe tot întâiul
the land of Egypt, both man and beast; and născut în ţara Egiptului, deopotrivă om și
against all the gods of Egypt I will execute animal; și împotriva tuturor dumnezeilor
judgment: I am the Lord. Exodus 12.12. Egiptului voi face judecată: Eu sunt
DOMNUL.” Exodul 12:12.

• Executive judgement takes place at • Judecată executivă are loc la miezul


midnight for the priests nopții pentru preoți

“The Saviour contrasted His own manner of „Domnul Hristos punea propriul mod de a
work with the methods of His accusers. For lucra în contrast cu metodele acuzatorilor
months they had hunted Him, striving to Săi. Timp de luni de zile, ei Îl urmăriseră,
entrap Him and bring Him before a secret străduindu-se să-L prindă în cursă şi să-L
tribunal, where they might obtain by perjury aducă înaintea unui tribunal secret, unde,
what it was impossible to gain by fair means. prin jurământ fals, să obţină ceea ce prin
221
Now they were carrying out their purpose. mijloace cinstite era imposibil să obţină.
The midnight seizure by a mob, the Acum, ei îşi aduceau la îndeplinire
mockery and abuse before He was planurile. Prinderea Lui în miez de
condemned, or even accused, was their noapte de către o gloată de oameni,
manner of work, not His. Their action was in batjocura şi abuzurile comise asupra Lui
violation of the law. Their own rules declared mai înainte de a fi condamnat sau chiar
that every man should be treated as innocent acuzaţia erau modul lor de a lucra, şi nu al
until proved guilty. By their own rules the Lui. Acţiunea lor era de fapt o violare a
priests stood condemned.” The Desire of Ages, legii. Rânduielile lor prevedeau că fiecare
699. om trebuie să fie considerat şi tratat ca
nevinovat până când i se dovedea
vinovăţia. Preoţii erau astfel condamnaţi
de propriile rânduieli.” Hristos Lumina
Lumii, 699.

Then the band and the captain and officers of „Atunci ceata și căpetenia și ofiţerii
the Jews took Jesus, and bound him. John iudeilor l-au luat pe Isus și l-au legat” Ioan
18:12. 18:12.

“The righteous and the wicked will still be „Atât cel neprihănit, cât și cel păcătos
living upon the earth in their mortal vor trăi împreună pe pământ în starea
state—men will be planting and building, lor muritoare — oamenii vor sădi și vor
eating and drinking, all unconscious that clădi, vor mânca și vor bea, neștiind că
the final, irrevocable decision has been hotărârea finală și irevocabilă a fost
pronounced in the sanctuary above. pronunțată în Sanctuarul de sus.
Before the flood, after Noah entered the Înainte de potop, după ce Noe a intrat
ark, God shut him in, and shut the ungodly în corabie, Dumnezeu l-a închis
out; but for seven days the people, înăuntru, iar pe cei păcătoși, afară; dar,
knowing not that their doom was fixed, timp de șapte zile, oamenii, neștiind că
continued their careless, pleasure-loving soarta lor a fost pecetluită, și-au
life, and mocked the warnings of continuat viața fără grijă și iubitoare
impending judgment. ‘So,’ says the de plăceri și și-au bătut joc de
Saviour, ‘shall also the coming of the Son avertismentele cu privire la judecata
of man be.’ Silently, unnoticed as the care se apropia. „Tot așa, spune
midnight thief, will come the decisive Mântuitorul, va fi și la venirea Fiului
hour which marks the fixing of every omului” (Matei 24, 39). Pe tăcute și pe
man’s destiny, the final withdrawal of neobservate, la fel ca hoțul în miez de
mercy’s offer to guilty men.” The Review and noapte, va veni ora hotărâtoare, care
Herald, November 9, 1905, par. 15. va stabili soarta fiecărui om,
retragerea finală a darului milei de la
oamenii vinovați.” Review and Herald, 9
Noiembrie 1905.

222
• Dog is returning to its vomit — people • Câinele se întoarce la ce a vărsat –
are repenting to have believed in this oamenii se pocăiesc că au crezut în
message. This has to take please acest mesaj. Aceasta trebuie să aibă
before the door closes (midnight) loc înainte de închiderea ușii
• People demonstrated the rejection of (miezul nopții).
the message to return to their former • Oamenii au dovedit respingerea
lifestyle or continued with it mesajului pentru a se întoarce la
vechiul stil de viață sau a continua
• We have to have the faith of Noah.
cu el.
Cast not away therefore your
• Noi trebuie să avem credința lui
confidence, which hath great
Noe.
recompence of reward. For ye have
„De aceea nu lepădaţi cutezanţa
need of patience, that, after ye have
voastră, care are o mare răsplătire.
done the will of God, ye might receive
Fiindcă aveţi nevoie de răbdare, ca,
the promise. For yet a little while, and
după ce aţi făcut voia lui
he that shall come will come, and will
Dumnezeu, să puteţi primi
not tarry. Now the just shall live by
promisiunea. Deoarece încă puţin
faith: but if any man draw back, my
timp şi cel ce vine va veni şi nu va
soul shall have no pleasure in him. But
întârzia. Iar cel drept va trăi prin
we are not of them who draw back
credinţă; dar dacă cineva dă înapoi,
unto perdition; but of them that
sufletul meu nu îşi va găsi plăcerea
believe to the saving of the soul. Now
în el. Dar noi nu suntem dintre cei
faith is the substance of things hoped
care dau înapoi spre pieire, ci dintre
for, the evidence of things not seen.
cei care cred pentru salvarea
Hebrew 10:35 - 11:1.
sufletului. Iar credinţa este
substanţa lucrurilor sperate,
dovada lucrurilor nevăzute.” Evrei
10:35 – 11:1.

223
Is There a Prophet Este un Profet
Among Us? printre noi?
What is a Prophet and are we allowed to call Ce este un Profet și avem noi voie să ne
ourselves a Prophet? numim pe noi înșine Profeți?

Definition of a Prophet Definiția unui Profet în


from the Bible Biblie

H5030 H5030
‫ב‬Æ‫נ ˔†יא‬ ‫ב‬Æ‫יא†˔ נ‬
nâbîy’ nâbîy’
naw-bee’ naw-bee'
From H5012; a prophet or (generally) Din H5012; un profet sau (la modul
inspired man: - prophecy, that prophesy, general) un om inspirat: - profeție, care
prophet. prorocește, profet

H5012 H5012
‫נ ˔ב ˔א‬ ‫א˔ ב˔ נ‬
nâbâ’ nâbâ’
naw-baw’ naw-baw'
A primitive root; to prophesy, that is, speak O rădăcină nederivată; a profetiza, și
(or sing) by inspiration (in prediction or anume, a spune (sau a cânta) prin
simple discourse): - prophesy (-ing) make self inspirație (ca și prezicere sau un simplu
a prophet. discurs): profeția (profetiza) a te face
profet.

Definition of Prophet from Definiția unui profet de


the Web pe Internet

A person regarded as an inspired teacher or O persoană văzută ca un învățător


proclaimer of the will of God. “the Old inspirat sau vestitor al voi lui
Testament prophet, Jeremiah” synonyms: Dumnezeu. „profetul vechiului
seer, soothsayer, forecaster of the future, testament, Ieremia” , sinonime: Văzător,
fortune teller, clairvoyant, prognosticator, prezicător, cel ce prezice viitorul, ghicitor,
prophesier, diviner; Moreoracle, augur, sibyl; clarvăzător, care face un prognostic,

224
spaewife, spaeman; rareharuspex, proroc, augur; mai multe oracole, augur,
vaticinator, oracler. sibilă, spaewife, spaeman; rareharuspex,
vulturător, oracol.

• a person who advocates or speaks • O persoană care susține sau


in a visionary way about a new vorbește într- un mod vizionar
cause or theory.” he is repeatedly despre o nouă cauză sau teorie.
hailed as a prophet of modernism” „este în mod repetat aclamat ca
• a person who predicts what will profet al modernismului”
happen in the future. ”the prime • O persoană care prezice ceea ce
minister ignored the prophets of se va întâmpla în viitor „primul
doom” ministru a ignorat profeții
sfârșitului lumii”

Origin Origine
Middle English: from Old French prophete, Engleza de mijloc: din franțuzescul vechi
via Latin from Greek prophētēs ‘spokesman’, prophete, prin latină din greacă prophetes
from pro ‘before’ + phētēs ‘speaker’ (from „purtător de cuvânt”, din pro „înainte” +
phēnai ‘speak’). phetes „vorbitor” (din phenai „a vorbi”).

Definition of Inspiration Definiția inspirației din


from Webster Webster
1. a: a divine influence or action on a 1. a: influență sau o acțiune divină
person believed to qualify him or her asupra unei persoane este
to receive and communicate sacred considerată el califica sau a califica
revelation pentru a primi și a comunica
b: the action or power of moving the descoperirile sacre.
intellect or emotions b: acțiunea sau puterea de a
c: the act of influencing or suggesting impresiona/ mișca intelectul sau
opinions emoțiile.
2. the act of drawing in; specifically : the c: actul de a influența sau sugera
drawing of air into the lungs opinii
3. a: the quality or state of being inspired 2. actul de a inspira/trage înauntru; în
b: something that is inspired a scheme mod specific: a inspira aer în
that was pure inspiration plămâni
4. an inspiring agent or influence 3. a: calitatea sau starea de a fi
inspirat.
b: ceva care este inspirat o schemă
care a fost inspirație curată.
4. un agent sau o influență care
inspiră.

225
Watchman on the Wall of Străjeri pe zidul Sionului
Zion
1. “It is now time earnestly to seek the Lord 1. „Acum este timpul să îl căutați pe
that every one of you may know what is the Domnul cu stăruință astfel încât fiecare
will of God in reference to the part you shall dintre voi să poată să cunoască care este
act in the conflict; and when you see an voia lui Dumnezeu cu privire la partea pe
opportunity for labor, obey the indication of care o aveți de jucat în conflict; și când
the Lord. Christ is saying to his people, ‘Can vedeți oportunitatea de a lucra, ascultați
ye discern the signs of the times?’ It is the indicațiile Domnului. Cristos spune
duty of the watchman to mark these poporului Său ‘Puteți voi discerne
signs, and at the cry of the church, semnele timpului?’ Este datoria
‘Watchman, what of the night?’ give the străjerului să marcheze aceste semne,
correct signal, and not present that which will și la întrebarea bisericii „Străjerule, cât ai
be misleading and ruinous. Those who have este din noapte?” să dea semnalul corect,
been, and who still are, diligent students și să nu prezinte ceva care ar fi derutant și
of prophecy, are to ‘prepare the way of the ruinător. Aceia care au fost, și care încă
Lord, and to make his paths straight.’” RH, sunt, studenți sârguincioși ai profeției,
February 21, 1893.4 trebuie să ‘pregătească calea Domnului
și să facă cărările sale drepte’.“ Review
and Herald, 21 Februarie, 1893.4

2.1 “Since His ascension Christ has carried 2.1 „De la înălţare, Hristos a continuat
forward His work on the earth by chosen lucrarea Sa pe pământ prin soli aleşi,
ambassadors, through whom He speaks prin care El vorbeşte fiilor oamenilor şi
to the children of men and ministers to slujeşte nevoilor lor. Marele
their needs. The great Head of the church Conducător al bisericii îngrijeşte de
superintends His work through the lucrarea Sa prin uneltele omeneşti
instrumentality of men ordained by God alese de Dumnezeu ca reprezentanţi ai
to act as His representatives. AA, 360.1 Săi.“
2.2 The position of those who have been 2.2 „Poziţia acelora care au fost chemaţi
called of God to labor in word and doctrine de Dumnezeu să lucreze prin cuvânt şi
for the upbuilding of His church, is one of învăţătură pentru zidirea bisericii Sale
grave responsibility. In Christ’s stead they este una de o covârşitoare răspundere. În
are to beseech men and women to be locul lui Hristos, ei trebuie să stăruie pe
reconciled to God, and they can fulfill lângă bărbaţi şi femei să se împace cu
their mission only as they receive wisdom Dumnezeu; şi ei pot aduce la
and power from above. AA, 360.2 îndeplinire misiunea lor numai dacă
primesc înţelepciune şi putere de sus.“

2.3 “Christ’s ministers are the spiritual 2.3 „Slujitorii lui Hristos sunt păzitorii
guardians of the people entrusted to their spirituali ai poporului încredinţat grijii
care. Their work has been likened to that lor. Lucrarea lor a fost asemănată cu
of watchmen. In ancient times sentinels aceea a străjerilor. În vremurile din

226
were often stationed on the walls of cities, vechime, deseori erau aşezate santinele
where, from points of vantage, they could pe zidurile cetăţilor, de unde, din anumite
overlook important posts to be guarded, and puncte mai înalte, ei puteau supraveghea
give warning of the approach of an enemy. locurile importante care trebuia păzite şi
Upon their faithfulness depended the să dea de veste despre apropierea
safety of all within. At stated intervals they vrăjmaşului. De credincioşia lor
were required to call to one another, to make depindea siguranţa celor dinăuntru. La
sure that all were awake and that no harm intervale hotărâte, li se cerea să se cheme
had befallen any. The cry of good cheer or unul pe altul spre a se convinge că toţi
of warning was borne from one to erau treji şi că nu se întâmplase nimic rău
another, each repeating the call till it vreunuia. Strigătul de îmbărbătare şi
echoed round the city.” AA, 360.3 avertizare era purtat de la unul la altul,
fiecare repetând chemarea, până ce
ecoul ei dădea ocol cetăţii.”

2.4 “To every minister the Lord declares: ‘O 2.4 „Fiecărui slujitor al Său, Domnul îi
son of man, I have set thee a watchman unto spune: ‘Fiul omului, te-am pus străjer
the house of Israel; therefore thou shalt hear peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi
the word at My mouth, and warn them from Cuvântul care iese din gura Mea, şi să-i
Me. When I say unto the wicked, O wicked înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui
man, thou shalt surely die; if thou dost not rău: ‛Răule, vei muri negreşit!’ şi tu nu-i
speak to warn the wicked from his way, that spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea,
wicked man shall die in his iniquity; but his răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar
blood will I require at thine hand. sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar
Nevertheless, if thou warn the wicked of his dacă vei înştiinţa pe cel rău, ca să se
way to turn from it, ... thou hast delivered thy întoarcă de la calea lui ... tu îţi vei mântui
soul.’ Ezekiel 33:7-9.” AA, 360.4 sufletul’. (Ezechiel 8, 7-9.)”

2.5 “The words of the prophet declare the 2.5 “Cuvintele profetului arată solemna
solemn responsibility of those who are răspundere a celor ce sunt numiţi păzitori
appointed as guardians of the church of ai bisericii lui Dumnezeu, ispravnici ai
God, stewards of the mysteries of God. tainelor lui Dumnezeu. Ei trebuie să stea
They are to stand as watchmen on the ca străjeri pe zidurile Sionului spre a da
walls of Zion, to sound the note of alarm alarma la apropierea vrăjmaşului.
at the approach of the enemy. Souls are in Sufletele sunt în primejdia de a cădea
danger of falling under temptation, and pradă ispitei. Dacă din vreun motiv
they will perish unless God’s ministers are oarecare simţurile lor spirituale devin aşa
faithful to their trust. If for any reason de amorţite, încât ei nu mai sunt în stare
their spiritual senses become so să discearnă primejdia, şi dacă, prin faptul
benumbed that they are unable to discern că nu dau avertizare, poporul piere,
danger, and through their failure to give Dumnezeu va cere din mâinile lor sângele
warning the people perish, God will celor care sunt pierduţi.”

227
require at their hands the blood of those
who are lost. AA, 361.1

2.6 “It is the privilege of the watchmen on the 2.6 “Este privilegiul străjerilor de pe
walls of Zion to live so near to God, and to be zidurile Sionului să trăiască atât de
susceptible to the impressions of His Spirit, aproape de Dumnezeu şi să fie atât de
that He can work through them to tell men uşor influenţaţi de Duhul Sfânt, încât El să
and women of their peril and point them to poată lucra prin ei spre a spune bărbaţilor
the place of safety. Faithfully are they to şi femeilor despre primejdia în care se află
warn them of the sure result of şi să le arate locul unde pot fi în siguranţă.
transgression, and faithfully are they to Ei sunt credincioşi ca să-i avertizeze
safeguard the interests of the church. At despre urmarea sigură a nelegiuirii şi
no time may they relax their vigilance. sunt la fel de credincioşi ca să apere
Theirs is a work requiring the exercise of interesele bisericii. Nicicând ei nu
every faculty of the being. In trumpet trebuie să-şi slăbească vigilenţa. Ei au
tones their voices are to be lifted, and de îndeplinit o lucrare care le solicită
never are they to sound one wavering, punerea la lucru a fiecărei capacităţi a
uncertain note. Not for wages are they to fiinţei lor. Glasurile lor trebuie să se
labor, but because they cannot do otherwise, ridice ca un sunet de trâmbiţă şi
because they realize that there is a woe upon niciodată ei nu trebuie să scoată o notă
them if they fail to preach the gospel. Chosen şovăielnică, nesigură. Ei nu trebuie să
of God, sealed with the blood of lucreze pentru bani, ci pentru că nu pot
consecration, they are to rescue men and face altfel, fiindcă îşi dau seama că asupra
women from impending destruction.” AA, lor stă un vai dacă nu predică Evanghelia.
361.2 Aleşii lui Dumnezeu, sigilaţi cu sângele
consacrării, trebuie să salveze bărbaţi
şi femei de la iminenta nimicire.”
Faptele Apostolilor, 360-361.

God Uses Humans Dumnezeu folosește


oameni
3.1 “The work of God in the earth presents, 3.1 „Lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ
from age to age, a striking similarity in every prezintă, de la un veac la altul, o
great reformation or religious movement. asemănare izbitoare în orice reformă
The principles of God’s dealing with men mare sau mișcare religioasă. Principiile lui
are ever the same. The important Dumnezeu în procedeele cu oamenii sunt
movements of the present have their totdeauna aceleași. Mișcările importante
parallel in those of the past, and the ale prezentului își au paralele în acelea ale
experience of the church in former ages trecutului, iar experiența bisericii din
has lessons of great value for our own primele veacuri are lecții de mare valoare
time. pentru timpul nostru.“

228
3.2 “No truth is more clearly taught in the 3.2 „Nici un adevăr nu este mai clar
Bible than that God by His Holy Spirit arătat în Biblie ca acela că Dumnezeu,
especially directs His servants on earth in prin Duhul Său cel Sfânt, îi conduce în
the great movements for the carrying mod deosebit pe slujitorii Săi de pe
forward of the work of salvation. Men are pământ în marile mișcări, pentru a face
instruments in the hand of God, employed să înainteze lucrarea de mântuire.
by Him to accomplish His purposes of Oamenii sunt instrumente în mâna lui
grace and mercy. Each has his part to act; Dumnezeu, folosiți de El pentru
to each is granted a measure of light, împlinirea planurilor Sale de har și de
adapted to the necessities of his time, and milă. Fiecare are o parte de îndeplinit;
sufficient to enable him to perform the fiecăruia îi este acordată o măsură de
work which God has given him to do. But lumină, adaptată la nevoile timpului
no man, however honored of Heaven, has său și îndestulătoare spre a-l face în
ever attained to a full understanding of the stare să împlinească lucrarea pe care
great plan of redemption, or even to a perfect Dumnezeu i-a dat s-o facă. Cu toate
appreciation of the divine purpose in the acestea, nici un om, oricât ar fi fost el
work for his own time. Men do not fully onorat de Cer, n-a ajuns la o înțelegere
understand what God would accomplish deplină a marelui Plan de Mântuire sau
by the work which He gives them to do; chiar la o apreciere desăvârșită a planului
they do not comprehend, in all its divin în lucrarea timpului său. Oamenii
bearings, the message which they utter in nu înțeleg pe deplin ce ar dori
His name.” GC88, 343.2 Dumnezeu să aducă la îndeplinire prin
lucrarea pe care le-o dă de făcut; ei nu
înțeleg sub toate aspectele ei solia pe
care o rostesc în numele Său.”
3.3 “Canst thou by searching find out God? 3.3 „Poți spune tu că poți pătrunde
canst thou find out the Almighty unto adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge
perfection?” “My thoughts are not your la cunoștința desăvârșită a Celui
thoughts, neither are your ways My ways, Atotputernic?” „Căci gândurile Mele nu
saith the Lord. For as the heavens are higher sunt gândurile voastre, și căile voastre nu
than the earth, so are My ways higher than sunt căile Mele, zice Domnul. Ci, cât sunt
your ways, and My thoughts than your de sus cerurile față de pământ, atât
thoughts.” “I am God, ... and there is none like sunt de sus căile Mele față de căile voastre
Me, declaring the end from the beginning,
și gândurile Mele față de gândurile
and from ancient times the things that are
voastre!” „Eu sunt Dumnezeu, și nu este
not yet done.’ Job 11:7; Isa 55:8, 9; 46:9, 10.”
altul, Eu sunt Dumnezeu și nu este nici
GC88, 343.3
unul ca Mine. Eu am vestit de la început ce
are să se întâmple și cu mult înainte ce nu
este încă împlinit.” (Iov 11, 7; Isaia 55, 8.9;
46, 9.10).“
3.4 “Even the prophets who were favored 3.4 „Chiar și proorocii, care au fost
with the special illumination of the Spirit favorizați cu o iluminare deosebită a
did not fully comprehend the import of Duhului, n-au înțeles pe deplin
the revelations committed to them. The importanța descoperirilor încredințate

229
meaning was to be unfolded from age to lor. Înțelesul avea să fie dezvăluit de la
age, as the people of God should need the un veac la altul, pe măsură ce poporul
instruction therein contained.” GC88, lui Dumnezeu urma să aibă nevoie de
344.1 îndrumarea cuprinsă în ele.” Tragedia
Veacurilor, 343-344.

Gods Dealing with Men is Procedeele lui Dumnezeu


Ever the Same - A Prophet is cu oamenii sunt
Among us totdeauna aceleași. – un
Profet este în mijlocul
nostru

• The Great Controversy, 343 • Tragedia veacurilor, 343


• Early Writing, 81-83 • Scrieri timpurii, 81-83

4.1 “But when the spectators increased, 4.1 „Dar când numărul privitorilor a
everyone would begin to trouble the jewels, crescut, toţi au început să deranjeze
taking them out of the casket and scattering nestematele, scoţându-le din casetă şi
them on the table.” EW, 82.1 împrăştiindu-le pe masă.”
4.2 “I began to think that the owner would 4.2 “Am început să mă gândesc că
require the casket and the jewels again at my proprietarul îşi va cere caseta şi bijuteriile
hand; and if I suffered them to be scattered, din mâna mea; şi că, dacă am permis să fie
I could never place them in their places in the împrăştiate, nu voi mai putea să le pun
casket again as before; and felt I should never vreodată la locul lor, în casetă, aşa cum au
be able to meet the accountability, for it fost înainte; şi am simţit că nu aş fi putut
would be immense. I then began to plead face faţă niciodată răspunderii pentru
with the people not to handle them, nor to acestea, pentru că aceasta era imensă.
take them out of the casket; but the more I Am început atunci să mă rog de oameni să
pleaded, the more they scattered; and now nu mai pună mâna pe ele şi nici să le
they seemed to scatter them all over the scoată din casetă; dar cu cât îi rugam mai
room, on the floor and on every piece of fierbinte, cu atât le risipeau mai mult; şi
furniture in the room. EW, 82.2 acum se făcea că le împrăştiau peste tot
prin cameră, pe duşumea şi pe fiecare
piesă de mobilier.”
4.3 “I then saw that among the genuine 4.3 “Am văzut atunci că, printre bijuteriile
jewels and coin they had scattered an şi monedele veritabile, aceştia
innumerable quantity of spurious jewels and împrăștiaseră o cantitate enormă de
counterfeit coin. I was highly incensed at nestemate contrafăcute şi monede false.
their base conduct and ingratitude, and Eram extrem de aprins din pricina
reproved and reproached them for it; but the nerecunoştinţei şi comportamentului lor
more I reproved, the more they scattered josnic şi i-am mustrat cu asprime pentru

230
the spurious jewels and false coin among the aceasta; cu cât îi mustram mai mult însă,
genuine. EW, 82.3 cu atât împrăștiau mai mult nestematele
contrafăcute şi monedele false cu cele
veritabile.”
4.4 “I then became vexed in my physical soul 4.4 “Atunci am început să mă irit în sufletul
and began to use physical force to push them meu şi am început să folosesc forţa fizică
out of the room; but while I was pushing out pentru a-i scoate din cameră; dar în timp
one, three more would enter and bring in dirt ce îl împingeam pe unul afară, mai intrau
and shavings and sand and all manner of trei, aducând noroi, resturi, nisip şi tot
rubbish, until they covered every one of the felul de gunoaie până când au astupat
true jewels, diamonds, and coins, which were absolut toate nestematele, diamantele şi
all excluded from sight. They also tore in monedele, care nu se mai vedeau nicăieri.
pieces my casket and scattered it among the Au rupt în bucăţi şi caseta şi au risipit
rubbish. I thought no man regarded my bucăţile printre gunoaie. Gândeam că
sorrow or my anger. I became wholly nimeni nu se îngrijora de tristeţea sau de
discouraged and disheartened, and sat down mânia mea. M-am descurajat cu totul, am
and wept.” EW, 82. stat jos şi am plâns.” Scrieri Timpurii, 82

• Leviticus 26 • Leviticul 26

Jeffrey Jeffrey
Derived from three old German names Derivat din trei nume germane vechi
meaning “district” or “traveler”; more însemnând „district” sau „călător”; mai
properly “peaceful pledge,” but most exact „promisiune de pace” , dar cel ai
properly “God’s Peace”. exact „pacea lui Dumnezeu”

Arnold Arnold
Derived from an old German name meaning Derivat dintr-un nume german vechi
“eagle power”. însemnând „puterea vulturului”

Deuteronomy 28:49 Deuteronom 28:49


“The Lord shall bring a nation against thee “DOMNUL va aduce împotriva ta o naţiune
from far, from the end of the earth, as swift de departe, de la marginea pământului,
as the eagle flieth; a nation whose tongue precum zboară acvila; o naţiune a cărei
thou shalt not understand.” limbă nu o vei înţelege.”

5. “By the Spirit of Inspiration, looking far 5. „Privind peste veacuri prin Duhul
down the ages, Moses pictured the terrible profeţiei, Moise a descris scenele
scenes of Israel’s final overthrow as a nation, îngrozitoare ale prăbuşirii finale a lui Israel

231
and the destruction of Jerusalem by the şi nimicirea Ierusalimului de către oştile
armies of Rome: ‘The Lord shall bring a nation romane: „Domnul va aduce de departe, de
against thee from far, from the end of the la marginile pământului un neam care va
earth, as swift as the eagle flieth; a nation cădea peste tine cu zbor de vultur, un
whose tongue thou shalt not understand; a neam a cărui limbă n-o vei înţelege, un
nation of fierce countenance, which shall not neam cu înfăţişare sălbatică şi care nu se
regard the person of the old, nor show favor va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă
to the young.’” PP, 467.1 de copii.“ Patriarhi și Profeți, 467.1

6. “By defeat they conquered. God’s 6. „Ei au biruit chiar doborâți. Lucrătorii lui
workmen were slain, but His work went Dumnezeu erau uciși, dar lucrarea Sa a
steadily forward. The gospel continued to mers în mod neabătut înainte. Evanghelia
spread and the number of its adherents to a continuat să se răspândească, iar
increase. It penetrated into regions that were numărul adepților ei nu a încetat să
inaccessible even to the eagles of Rome.” GC, crească. Ea a pătruns în regiuni care erau
41.3 inaccesibile chiar și vulturilor Romei.“
Tragedia Veacurilor, 41.3

• Rome typifies the USA and the symbol • Roma reprezintă SUA și simbolul
of the power of Rome and the USA is puterii Romei și a SUA este vulturul.
the eagle.

Pipp Pipp
“Seed” of a fruit tree „sămânța” unui pom fructifer

Lukas 8:11 Luca 8:11


“Now the parable is this: The seed is the word „Şi parabola este aceasta: Sămânţa este
of God.” cuvântul lui Dumnezeu.“

• Message • Mesaj

Enger Enger
Scandinavian for a “farm” “field,” or more În limba scandinavă „fermă”, „teren/ogor”
properly a “meadow” sau mai exact „livadă/pajiște”

Meaning: Semnificație:
• A message of peace = everlasting • O solie de pace = evanghelia
gospel veșnică
• Eagle Power = Future for America

232
• Farm / field = plowing; removing of the • puterea vulturului = Future for
thorns (sins of the forefathers) America
• Fermă/ogor = arat, îndepărtarea
mărăcinilor (păcatele înaintașilor)
(Meaning: The voice from the wilderness of (Semnificație: Vocea din pustie a solului
the messenger sent with the sword of God’s trimis cu sabia cuvântului lui Dumnezeu
word to identify the future for America.) pentru a identifica viitorul Ammericii.)

7. “The Everlasting Gospel is the work of 7. „Evanghelia veșnică este lucrarea lui
Christ in producing and thereafter Cristos de a produce și apoi de a
demonstrating two classes of worshipers demonstra două categorii de închinători
based upon the introduction of a three step prin introducerea unei solii profetice de
prophetic testing message.” testare în trei pași.“
Jeff Pippenger. Jeff Pippenger

Hosea 4:6 Osea 4:6


“My people are destroyed for lack of „Poporul meu este nimicit din lipsă de
knowledge: because thou hast rejected cunoaştere, pentru că tu ai respins
knowledge, I will also reject thee, that thou cunoaşterea, eu de asemenea te voi
shalt be no priest to me: seeing thou hast respinge, ca să nu îmi fii preot; văzând că
forgotten the law of thy God,I will also forget ai uitat legea Dumnezeului tău, eu de
thy children.” asemenea îi voi uita pe copiii tăi.“

1Samuel 8:7 1 Samuel 8:7


“And the Lord said unto Samuel, Hearken „Şi DOMNUL i-a spus lui Samuel: Dă
unto the voice of the people in all that they ascultare vocii poporului în tot ce îţi spun
say unto thee: for they have not rejected ei, pentru că nu pe tine te-au lepădat ei, ci
thee, but they have rejected me, that I should pe mine m-au lepădat, ca să nu domnesc
not reign over them.” peste ei.“

Jeremiah 6:17 Ieremia 6:17


“Also I set watchmen over you, saying, „De asemenea am pus paznici peste voi,
Hearken to the sound of the trumpet. But spunând: Daţi ascultare la sunetul
they said, We will not hearken.” trâmbiţei. Dar ei au spus: Refuzăm să dăm
ascultare.“

233
Just one Prophet at the End Doar un singur profet la
of Time? sfârșitul timpului?

Ezekiel 3:1-11 Ezechiel 3:1-11


Verse 1 “Moreover he said unto me, Son of Vers. 1 “Mai mult, el mi-a spus: Fiu al
man, eat that thou findest; eat this roll, and omului, mănâncă ceea ce găseşti;
go speak unto the house of Israel. 2 So I mănâncă acest sul şi du-te să vorbeşti
opened my mouth, and he caused me to eat casei lui Israel. 2 Astfel, mi-am deschis
that roll. 3 And he said unto me, Son of man, gura şi el m-a făcut să mănânc acel sul. 3
cause thy belly to eat, and fill thy bowels with Şi mi-a spus: Fiu al omului, fă pântecele
this roll that I give thee. Then did I eat it; and tău să mănânce şi umple-ţi adâncurile cu
it was in my mouth as honey for sweetness. 4 acest sul pe care ţi-l dau. Atunci l-am
And he said unto me, Son of man, go, get thee mâncat; şi în gura mea a fost dulce ca
unto the house of Israel, and speak with my mierea. 4 Şi mi-a spus: Fiu al omului, du-
words unto them. 5 For thou art not sent to a te, mergi la casa lui Israel şi vorbeşte- le
people of a strange speech and of an hard cuvintele mele. 5 Pentru că nu eşti trimis
language, but to the house of Israel; 6 Not to la un popor cu o vorbire străină şi cu o
many people of a strange speech and of an limbă grea, ci la casa lui Israel; 6 Nu la
hard language, whose words thou canst not multe popoare, cu o vorbire străină şi cu o
understand. Surely, had I sent thee to them, limbă grea, ale căror cuvinte nu le poţi
they would have hearkened unto thee. 7 But înţelege. Într- adevăr, dacă te-aş fi trimis la
the house of Israel will not hearken unto ele ţi-ar fi dat ascultare. 7 Dar casa lui
thee; for they will not hearken unto me: for Israel refuză să îţi dea ascultare, pentru că
all the house of Israel are impudent and ei refuză să îmi dea ascultare, pentru că
hardhearted. 8 Behold, I have made thy face toată casa lui Israel este neruşinată şi cu
strong against their faces, and thy forehead inima împietrită. 8 Iată, ţi-am făcut faţa
strong against their foreheads. 9 As an tare împotriva feţelor lor şi fruntea tare
adamant harder than flint have I made thy împotriva frunţilor lor. 9 Ca un diamant
forehead: fear them not, neither be mai tare decât cremenea ţi-am făcut
dismayed at their looks, though they be a fruntea; nu te teme de ei, nici nu te
rebellious house. 10 Moreover he said unto descuraja din cauza privirilor lor, deşi ei
me, Son of man, all my words that I shall sunt o casă răzvrătită. 10 Mai mult, el mi-a
speak unto thee receive in thine heart, and spus: Fiu al omului, primeşte în inima ta
hear with thine ears. 11 And go, get thee to toate cuvintele mele pe care ţi le voi vorbi
them of the captivity, unto the children of thy şi ascultă-le cu urechile tale. 11 Şi du-te,
people, and speak unto them, and tell them, mergi la cei din captivitate, la copiii
Thus saith the Lord God; whether they will poporului tău şi vorbeşte-le şi spune- le:
hear, or whether they will forbear.“ Astfel spune Domnul DUMNEZEU; fie că
vor asculta sau fie că se vor feri”

• Miller + 300 Millerite preachers • Miller + 300 de predicatori milleriți

234
Are we Allowed to Call Avem voie să ne numim pe
Ourselves a Prophet? noi înșine profeți?

Moses
7. “Moses, near the close of his work as a 7. „Moise, către încheierea lucrării sale
leader and teacher of Israel, plainly de conducător şi învăţător al lui Israel,
prophesied of the Messiah to come. 'The a profetizat în mod lămurit despre Mesia
Lord thy God,' he declared to the care avea să vină. „Domnul Dumnezeul
assembled hosts of Israel, 'will raise up tău”, spunea el adunării oştirii lui
unto thee a Prophet from the midst of Israel, „îţi va ridica din mijlocul tău,
thee, of thy brethren, like unto me; unto dintre fraţii tăi, un prooroc ca mine: să
Him ye shall hearken.' And Moses assured ascultaţi de el”. Şi Moise îi asigură pe
the Israelites that God Himself had revealed israeliţi că Însuşi Dumnezeu îi descoperise
this to him while in Mount Horeb, saying, ‘I aceasta pe când se găsea pe Muntele
will raise them up a Prophet from among Horeb, zicând: ‘Le voi ridica din mijlocul
their brethren, like unto thee, and will put My fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune
words in His mouth; and He shall speak unto cuvintele Mele în gura Lui, şi El va spune
them all that I shall command Him.’ tot ce-i voi porunci Eu’. (Deuteronom 18,
Deuteronomy 18:15, 18.“ AA, 222.3 15.18.)“ Faptele Apostolilor, 222.3

Elijah Ilie

1Kings 18:22 1 Împărați 18:22


“Then said Elijah unto the people, I, even I „Atunci a spus Ilie poporului: Eu, numai
only, remain a prophet of the Lord; but Baal’s eu, am rămas profet al DOMNULUI; dar
prophets are four hundred and fifty men.“ profeţii lui Baal sunt patru sute cincizeci
de bărbaţi.”

Christ Cristos

Luke 4:16-29 Luca 4:16-29

Verse 16 “And he came to Nazareth, where Vers. 16 „Şi a venit în Nazaret, unde fusese
he had been brought up: and, as his custom crescut; şi aşa cum era obiceiul lui, a intrat
was, he went into the synagogue on the în sinagogă în ziua de sabat şi s-a sculat să
sabbath day, and stood up for to read. 17 And citească, 17 Şi i s-a dat cartea profetului
there was delivered unto him the book of the Isaia. Şi după ce a deschis cartea, a găsit
prophet Esaias. And when he had opened the locul unde era scris: 18 Duhul Domnului

235
book, he found the place where it was este asupra mea, pentru că m-a uns să
written, 18 The Spirit of the Lord is upon me, predic săracilor evanghelia; m-a trimis să
because he hath anointed me to preach the vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic
gospel to the poor; he hath sent me to heal celor captivi eliberarea şi orbilor primirea
the brokenhearted, to preach deliverance to vederii, să pun în libertate pe cei zdrobiţi,
the captives, and recovering of sight to the 19 Să predic anul de îndurare al
blind, to set at liberty them that are bruised, Domnului. 20 Şi a închis cartea şi a dat-o
19 To preach the acceptable year of the Lord. înapoi servitorului sinagogii şi a şezut. Iar
20 And he closed the book, and he gave it ochii tuturor celor ce erau în sinagogă
again to the minister, and sat down. And the erau aţintiţi asupra lui. 21 Şi a început să
eyes of all them that were in the synagogue le spună: În această zi este împlinită
were fastened on him. 21 And he began to această scriptură în urechile voastre. 22 Şi
say unto them, This day is this scripture toţi îi aduceau mărturie şi se minunau de
fulfilled in your ears. 22 And all bare him cuvintele cu har care ieşeau din gura lui. Şi
witness, and wondered at the gracious words spuneau: Nu este acesta fiul lui Iosif? 23
which proceeded out of his mouth. And they Iar el le-a spus: Într-adevăr, îmi veţi spune
said, Is not this Joseph’s son? 23 And he said acest proverb: Doctore, vindecă-te pe tine
unto them, Ye will surely say unto me this însuţi; tot ce am auzit că s-a făcut în
proverb, Physician, heal thyself: whatsoever Capernaum, fă şi aici în patria ta. 24 Şi a
we have heard done in Capernaum, do also spus: Adevărat vă spun: Niciun profet nu
here in thy country. 24 And he said, Verily I este acceptat în patria lui. 25 Dar în adevăr
say unto you, No prophet is accepted in his vă spun, erau multe văduve în Israel în
own country. 25 But I tell you of a truth, many zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani
widows were in Israel in the days of Elias, şi şase luni, când a fost foamete mare
when the heaven was shut up three years peste toată ţara; 26 Dar la niciuna dintre
and six months, when great famine was ele nu a fost trimis Ilie, decât în Sarepta
throughout all the land; 26 But unto none of Sidonului, la o femeie văduvă. 27 Şi erau
them was Elias sent, save unto Sarepta, a city mulţi leproşi în Israel în timpul lui Elisei,
of Sidon, unto a woman that was a widow. 27 profetul; totuşi niciunul dintre ei nu a fost
And many lepers were in Israel in the time of curăţit, afară de Naaman, sirianul. 28 Şi
Eliseus the prophet; and none of them was toţi cei din sinagogă, când au auzit
cleansed, saving Naaman the Syrian. 28 And acestea, au fost umpluţi de furie. 29 Şi s-
all they in the synagogue, when they heard au sculat şi l-au scos afară din cetate şi l-
these things, were filled with wrath, 29 And au dus până în sprânceana muntelui pe
rose up, and thrust him out of the city, and care era zidită cetatea lor, ca să îl arunce
led him unto the brow of the hill whereon cu capul în jos.”
their city was built, that they might cast him
down headlong.“

Who is on the Lords side? Cine este de partea


Domnului?
8. “The Lord abhors indifference and 8. „Domnul urăşte indiferenţa şi
disloyalty in a time of crisis in His work. The necredincioşia în timp de criză pentru

236
whole universe is watching with lucrarea Sa. Universul întreg aşteaptă cu
inexpressible interest the closing scenes of un interes de nedescris scenele de
the great controversy between good and evil. încheiere ale marii lupte dintre bine şi rău.
The people of God are nearing the borders of Poporul lui Dumnezeu se apropie de
the eternal world; what can be of more hotarele lumii veşnice; ce poate fi de mai
importance to them than that they be loyal to mare importantă pentru ei decât să fie
the God of heaven? All through the ages, credincioşi Dumnezeului cerului? De-a
God has had moral heroes, and He has lungul tuturor veacurilor, Dumnezeu a
them now – those who, like Joseph and avut eroi morali – şi îi are şi acum –
Elijah and Daniel, are not ashamed to aceia care, asemenea lui Iosif, Ilie şi
acknowledge themselves His peculiar Daniel, nu se ruşinează să se
people. His special blessing accompanies recunoască drept poporul Său pus
the labors of men of action, men who will deoparte. Binecuvântările Lui
not be swerved from the straight line of deosebite însoţesc lucrările oamenilor
duty, but who with divine energy will de acţiune; persoane care nu vor fi
inquire, “Who is on the Lord’s side?” abătute de la calea cea dreaptă a
(Exodus 32:26), men who will not stop datoriei şi care cu energie divină vor
merely with the inquiry, but who will întreba: „Cine este de partea
demand that those who choose to identify Domnului?” (Exod 32, 26), persoane
themselves with the people of God shall care nu se vor opri numai la întrebare,
step forward and reveal unmistakably ci vor vrea ca aceia care aleg să se
their allegiance to the King of kings and identifice cu poporul lui Dumnezeu să
Lord of lords. Such men make their wills păşească înainte şi să dea pe faţă în
and plans subordinate to the law of God. mod limpede ataşamentul lor faţă de
For love of Him they count not their lives Împăratul împăraţilor şi Domnul
dear unto themselves. Their work is to domnilor. Astfel de persoane fac ca
catch the light from the Word and let it voinţa şi planurile lor să se
shine forth to the world in clear, steady subordoneze Legii lui Dumnezeu. Din
rays. Fidelity to God is their motto.” PK, dragoste pentru El, ei nu vor socoti
148.1 viaţa lor ca fiindu-le scumpă. Lucrarea
lor este să prindă lumina din Cuvânt şi
să o lase să strălucească înaintea lumii
în raze clare şi strălucitoare.
Credincioşia faţă de Dumnezeu, acesta
este motto-ul lor.“ Profeți și Regi, 148.1

Romans 8:31 Romani 8:31


“What shall we then say to these things? If Ce vom spune atunci faţă de acestea?
God be for us, who can be against us?” Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine
poate fi împotriva noastră ?

237