Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 1 - CCIA. Proiectarea unui dig de pământ

Date de temă :

Pentru protejarea unui obiectiv industrial împotriva inundaţiilor, se cere executarea unui dig de pământ cu
Pentru protejarea unui obiectiv industrial împotriva inundaţiilor, se cere executarea unui dig de pământ
cu următoarele caracteristici :
γ
 (27,0
0,1
G k N m n
)
/
3
;
1 
(33
0,2
G
)%;
w
(10
 0,5
 G
)%;
s k ,1
r
r
1
r
 (25
0,2
G r
)
;
c
(20
G kPa
)
k
,1
k
,1
r
γ
(26,5
0,1
G k N m n
)
/
3
;
2 
(36
0,1
G
)%;
w
(15
0,5  G )%;
s k ,2
r
r
2
r
(22
0,2
G r
)
;
c
(25
G kPa
)
k
,2
k
,2
r
H 1
(4,5
0,1
U
0,1
G m H
)
;
(3,4
0,1
U
0,1
G m
)
a
r
2
a
r
1
: m 2
b  1,6m;
d  (2,5 
0,1 U )m
;
q
 (15  0,1G )kN / m
2
a
r
G
U
r
a
nr. grupei;
ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul;
1
: m 1
q
amonte
aval
b
b
strat 1
strat 2
1 : m
2
1 : m
1
H 2
H 1
H

teren de fundare (aceleaşi caracteristici ca pentru stratul 2)

Proiectul va cuprinde :

A. Piese scrise:

Figura A.1. Dig de pământ

-predimensionarea pantelor digului, -verificarea stabilităţii digului în ipoteza suprafeţelor de alunecare circular cilindrice, utilizând metoda fâşiilor, pentru cazul digului în uscat, abordarea de calcul Ab. 3;

B. Piese desenate:

-secţiune verticală prin dig (sc. 1 :100 sau 1 : 200), -secţiune cu schema de calcul - împărţirea în fâşii (sc. 1 : 100 sau 1 : 200).

O11 O21 O12 O31 O22 O13 O41 O32 O23 O14 3.00 O51 3.00 O42 O33
O11
O21
O12
O31
O22
O13
O41
O32
O23
O14
3.00
O51
3.00
O42
O33
3.00
90°
O24
O15
3.00
O61
3.00
O52
O43
O34
90°
O25
O16
O62
O53
O=O44
O35
O26
O63
O54
O45
O36
O64
O55
O46
O65
O56
O66
4,5H
M
3.00
3.00
3.00
3.00
Dreapta lui Fellenius
3.00
H
H

Nr. de ordine

1

2

3

4

5

6

Centru

O52

O12

O13

O14

O15

O53

Nr. de ordine

7

8

9

10

11

12

Centru

O54

O22

O23

O24

O25

O55

Nr. de ordine

13

14

15

16

17

18

Centru

O62

O32

O33

O34

O35

O63

Nr. de ordine

19

20

21

22

23

24

Centru

O64

O42

O43

O44

O45

O65

Nr. de ordine

25

26

27

28

29

30

Centru

O51

O11

O16

O21

O26

O56

Nr. de ordine

31

32

33

34

35

36

Centru

O61

O31

O36

O41

O46

O66

Tema 2 - CCIA. Proiectarea unui zid de sprijin

Date de temă :

Pentru realizarea unei platforme supraînălţate este necesară executarea unui zid de sprijin de tip cornier din beton armat.

N o

Umplutura din spatele zidului de sprijin (nisip):

k,nisip (19,4 0,2Gr)kN / m

3

 

`

k,nisip

(310,5U )

a

`

c

k,nisip

0kPa

Terenul de fundare (argilă nisipoasă):

k,arg ila

`

k,arg ila

(18,0 0,1Gr)kN / m

(210,5U )

a

3

 

`

c

k,arg ila

(25

2 Gr)kPa

nivelul apei subterane:

8,00m

q (20 2,5Gr)kN / m

2

H 3,50,1Nom

Df 1,10m

ba 25kN / m

3

nr. de ordine în grupă;

Gr

nr. grupei;

U a

ultima cifră a anului în care se finalizează proiectul;

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- predimensionarea zidului de sprijin,

- calculul analitic al împingerii pământului,

- verificarea la SLU a zidului de sprijin (alunecare pe talpă, sturnare, capacitate portantă teren), abordarea de calcul Ab. 1, gruparea G. 1.

B. Piese desenate:

- secţiune verticală prin zidul de sprijin (sc. 1 : 20 sau 1 : 50).

Tema 3 - CCIA. Proiectarea unei fundaţii izolate de suprafaţă

Date de temă :

Se va proiecta fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului (încărcarea verticală, încărcarea orizontală şi momentul încovoietor) sunt următoarele:

- în gruparea caracteristică:

Pd,1 400 15Ua 4Gr 20NokN

Hd,1 50,5Gr 0,5NokN

Ed,1 30 5Gr 2NokNm

- în gruparea fundamentală:

Pd,f 550 20Ua 5Gr 25NokN

Hd,f 4 2Gr 0,5NokN

Ed,f 40 5Gr 5NokNm

- în gruparea seismică:

Pd,s 400 10Ua 5Gr 20NokN

Hd,s

70 1Gr 5NokN

Ed,s

300 10Ua 10Gr 25NokNm

unde:

proiectul.

Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.

N o

nr. de ordine în grupă;

Gr

nr. grupei;

U a

ultima cifră a anului în care se finalizează

  N

  5

o

1

,

 

parte întreagă.

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici vor rezulta pe baza prelucrării valorilor din foraj.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- determinarea valorilor caracteristice ale terenului de fundare,

- predimensionarea fundaţiei pe baza metodei prescriptive,

- verificarea terenului de fundare la starea limită de serviciu (SLS),

- verificarea terenului de fundare la starea limită ultimă (SLU) – capacitate portantă, abordarea de calcul Ab. 1, gruparea G. 2,

- finalizarea dimensionării fundaţiei,

- armarea fundaţiei;

B. Piese desenate:

- secţiune verticală şi vedere în plan a fundaţiei, detalii de armare (sc. 1 : 20),

- planşă pentru calculul tasării probabile a fundaţiei (sc. 1 : 50).

Notă: -se va proiecta o fundaţie rigidă pentru

N o

4

k

şi pentru N

o

4k 1 ,

k Z

-se va proiecta o fundaţie elastică pentru N

o

4k 2

şi pentru

N

o

4k 3

,

k Z

Tema 4 - CCIA. Proiectarea unei fundaţii pe piloţi

Date de temă:

Se va proiecta fundaţia de adâncime a unui stâlp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului (încărcarea verticală, încărcarea orizontală şi momentul încovoietor) sunt următoarele:

- în gruparea seismică:

Pd,s 2500 1Ua 5Gr 100NokN

Hd,s 200 5Gr 10NokN

Ed,s 1500 25Gr 75NokNm

unde:

proiectul.

Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.

N o

nr. de ordine în grupă;

Gr

nr. grupei;

U a

ultima cifră a anului în care se finalizează

  N

  5

o

1

,

 

parte întreagă.

Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici vor rezulta pe baza prelucrării valorilor din foraj.

Se va proiecta fundaţia:

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare cu tubaj recuperabil d=60 cm, pentru

k Z

- pe piloţi executaţi pe loc prin forare sub noroi bentonitic d=80 cm, pentru

N

o

4k 3

,

k

Z

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

N o 4k

şi pentru

N o

N

o

4k 2

şi pentru

4k 1,

- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale pe baza metodei prescriptive, conform NP 123:2010;

- dimensionarea şi armarea radierului;

- calculul grupei de piloţi la SLU cu metoda simplificată.

B. Piese desenate:

- secţiune verticală prin fundaţia pe piloţi; - detalii constructive şi armarea radierului şi a piloţilor.